Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 628.

G

Gryuk I. and Grubinko V. and Brynzia I. and Sukhodlska I. (2014) The Role of Plants in Supporting The Level of Nitrogen in Freshwater Ecosystems. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 2014. pp. 303-304.

Є

Євгейчук О. (2014) ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 12-14.

Євтух Ю.В. and Березюк Т.П. (2014) ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 49-50.

Єфимець О.О. and Демчук О.О. (2014) ДО ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 62-64.

І

Іваник Н.М. (2014) Духовні піснеспіви українською мовою. [Teaching Resource]

Іванова Л.І. (2014) АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО ТА ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 87-88.

Іванова О. (2014) ІДЕЇ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО БРАТСТВА ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ГЕРОЯ ОПОВІДАННЯ «МОЛОДІСТЬ САВИЧА» ЮРІЯ КОСАЧА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 106-110.

Іванчук А.В. and Крет О.В. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО ІМІДЖУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 108-109.

Іванюк І.М. and Підцерковна Х.В. (2014) ФОРМУВАННЯ ЗОН ПРИБУТКУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (ЗА МЕТОДИКОЮ А. СЛИВОЦЬКОГО). Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 10-11.

Івашкевич Е.З. (2014) МІСЦЕ СЕНСИТИВНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ УЯВИ В БІФУРКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 47-54.

Івашкевич Е.З. and Михальчук Н.О. (2014) СЕНСИТИВНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНА УЯВА В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 65-68.

Івчик Н.С. (2014) СЛОГАНИ Й НАСТІННІ НАПИСИ У МЕХАНІЗМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ ГРУПИ (НА ПРИКЛАДІ М. РІВНЕ). Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 262-270.

Івчик Н.С. and Долганов П.С. (2014) МЕХАНІЗМИ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ І (НЕ)ЗАБУТТЯ. Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 302-304.

Іскра Л.В. (2014) ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФОРМУВАННІ МИРОТВОРЧИХ ПОГЛЯДІВ ШКОЛЯРІВ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 80-81.

Іценко О. (2014) ТРАГІЧНА ЗАГИБЕЛЬ ЕКЗАРХА АВТОНОМНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ АЛЕКСІЯ (ГРОМАДСЬКОГО). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 160-163. ISSN 2519-1942

А

Абдуліна Т.Г. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ США - ДОСВІД ДЛЯ УКАРЇНИ. Грані, 2014 (№ 9): (113). pp. 82-86. ISSN 2077-1800

Андрощук І.М. (2014) ЧЕХІЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 267-268. ISSN 2519-1942

Андрощук Н.Г. (2014) УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНІЧНИЙ РЕНЕСАНС: СУСПІЛЬНО-КРЕАТИВНА РОЛЬ ЕТНОМОДИ ХХІ СТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.2. pp. 240-243. ISSN 2411-1546

Антипчук Н. (2014) ПРОРОЦТВО У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 81-85.

Антонюк М.С. (2014) СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ЗА НАПРЯМОМ «МАТЕМАТИКА». Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 3-5.

Артемова О.І. (2014) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 19-22.

Артимовець А.П. and Литвиненко С.А. (2014) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 22-25.

Б

Бабак К.В. (2014) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У ПРАКТИЦІ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 25-28.

Бабенко Ж.В. (2014) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ БІЗНЕС-ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 103-104.

Байло Ю.В. (2014) КОНВЕРСІЯ ЯК СПОСІБ УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 13-15.

Баліка Л.М. (2014) РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ У ФОРМУВАННІ ІНТЕРЕСУ ДО ЧИТАННЯ У ШКОЛЯРІВ (60-80 РР. ХХ СТ.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 3-4.

Банацький О.І. and Галатюк Ю.М. (2014) ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ У ФОРМІ НАВЧАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 4-6.

Баско Н.О. and Бричок С.Б. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЙНОСТІ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 6-7.

Баталія Л.О. (2014) ПЕДАГОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ШКІЛ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО СВІТУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 59-61.

Бах О.А. and Степанова О.І. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОР У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СТУСА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 48-50.

Безкоровайна О.В. (2014) КУЛЬТУРА ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА – АКТУАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 71-74.

Безкоровайна О.В. (2014) ПРІОРИТЕТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА КУЛЬТУР В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 17-21.

Безноско Ю. (2014) ДЕТЕКТИВНИЙ СЮЖЕТ У РОМАНАХ ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО «ІМІТАЦІЯ» ТА «ЗРАДА». Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 7-11.

Березюк Т.П. (2014) ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 36-37.

Берташ Б.М. (2014) РОЛЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. p. 39.

Берташ Б.М. and Чмара С.В. (2014) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ ДЕРМАНСЬКО-ОСТРОЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 37-38.

Бестюк І. (2014) МІФ І АНТИМІФ РОСІЙСЬКО-НАРОДНОЇ ГАРМОШКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРІОДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ: ВІД «КАПИТАНШИ» (1855) Т. ШЕВЧЕНКА ДО «ГАРМОНІЇ» (1933) Г. КОСИНКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 87-96.

Близнюк А.О. and Пальчевський С.С. (2014) АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 9-11.

Бобровський А.Л. and Вакуленко Л.О. (2014) ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ПІДПРИЄМСТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. p. 41.

Бобровський А.Л. and Величко А. (2014) СКЛАДОВІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВИРОБНИЦТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 41-42.

Богачик М.С. (2014) КОМП’ЮТЕРНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 21-24.

Богачик М.С. (2014) РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 21-24.

Бойко Н.Г. (2014) КРАЄЗНАВЧИЙ МАТЕРІАЛ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 67-69.

Бойко Н.Г. (2014) ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 25-30.

Болгар О.М and Дупак Н.В. (2014) ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 8-18.

Бомба А.Я. and Климюк Ю.Є. (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО-ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ТИПУ ФІЛЬТРАЦІЯ-КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ. Other. ТзОВ фірма "Ассоль".

Бомба А.Я. and Крока Л.Л. (2014) ЧИСЛОВИЙ МЕТОД КВАЗІКОНФОРМНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОВІДНОСТІ ЗА ДАНИМИ ТОМОГРАФІЇ ПРИКЛАДЕНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ. Волинський математичний вісник, 2014 (Вип.11). pp. 24-34.

Бордзань Р.О. and Кузьмич О.О. (2014) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОТОПОНІМІВ ПІВДЕННОЇ ВОЛИНІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 66-68.

Бордюк В.М. (2014) ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 104-105.

Бордюк М.А. and Бордюк Н.А. and Віднічук М.А. and Шевчук Т.М. (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ «ОСНОВИ ФІЗИКИ ПОЛІМЕРІВ». Нова педагогічна думка, 2014 (№ 1). pp. 84-87. ISSN 2520-6427

Борейчук І.О. and Свінтозельська І.В. (2014) ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК КОМПОНЕНТ РЕГУЛЯЦІЇ ВЗАЄМИН МІЖ УЧНЯМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 28-31.

Боришкевич І.В. and Степанова О.І. (2014) СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОМОРФНИХ МЕТАФОР (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ПОЕЗІЇ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 51-53.

Боровець Н.М. and Гаврилюк Н.В. (2014) СЛОВОТВОРЧІСТЬ СУЧАСНИХ ПОЕТІВ ВОЛИНІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 76-77.

Боровець О.В. (2014) РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 205-207.

Боровець О.О. and Казначеєва Л.М. (2014) ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МУЗИЧНИХ КУЛЬТУР СХОДУ ТА ЗАХОДУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 221-224. ISSN 2415-802X

Братащук К.О. and Юськів Б.М. (2014) МІСЯЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ВІДВАНТАЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 77-78.

Брень І.М. and Крет Р.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОНОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 106-107.

Бричок Б.П. (2014) ПОЧАТКОВА ШКОЛА: ПОШУКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 4-6.

Бричок С.Б. (2014) ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ПРОФЕСІОГРАМІ ПЕДАГОГА (У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО). Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 6-8.

Брітченко І.Г. and Князевич А.О. (2014) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами, організаціями, 2014. pp. 39-40.

Брітченко І.Г. and Князевич А.О. (2014) РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ. Туризм : реалії та перспективи сталого розвитку, 2014. pp. 324-325.

Брітченко І.Г. and Князевич А.О. (2014) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВНЗ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС. Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції, 2014. pp. 131-133.

Брітченко І.Г. and Князевич А.О. (2014) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 39-40.

Булига І.І. (2014) ФОРМИ ПРАВОСЛАВНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ СУЧАСНОЇ ВОЛИНІ: СПРОБА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 186-189. ISSN 2519-1942

Бунько Н.С. and Гаврилюк Н.В. (2014) АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ В ПОЕЗІЇ В. КАЛАШНИКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 78-79.

Бурдова М.В. and Ямницький В.М. (2014) ПРОБЛЕМА СТРАХУ СМЕРТІ У ПОХИЛОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 31-34.

Бурчик Ю.В. and Боровець О.В. (2014) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА СТРАТЕГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 11-12.

Буханевич К.С. and Гладун Л.О. (2014) МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ НАДІЙНОСТІ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМТСВА НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 79-80.

Бучак Н.В. and Макогончук М.Г. (2014) ДО ПИТАННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УЧНІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.14). pp. 57-58.

Бучко В.Б. (2014) ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА У РОЗВ’ЯЗУВАННІ КОНФЛІКТІВ ШЛЯХОМ ПЕРЕГОВОРІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 34-38.

Бучковська О.Ю. (2014) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. p. 107.

Бігузас М.Й. and Яковишина Т.В. (2014) ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 8-9.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2014) ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ ЯК ПРОДУКТУ МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 29-32.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2014) THREE MAIN APPROACHES TO LANGUAGE TEACHER SUPERVISION. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 18-20.

Бірук Г.О. and Рудюк О.В. (2014) ОПТИМІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТВОРЧОЇ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). p. 173.

В

Ваколюк А.М. (2014) ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 24-27.

Вакулинська Л.М. (2014) ПОВТОР ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ МОВНИЙ ЗАСІБ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 12-14.

Варійчук З.В. and Петренко О.Б. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПРАЦІВНИКІВ ОВС З РІЗНИМ ПРОФЕСІЙНИМ СТАЖЕМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 173-174.

Василюк А. and Кирильчук Ю.В. (2014) ЕКОНОМІЧНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАПРЯМКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 12-14.

Вербець В.В. (2014) РИЗИКИ ЕСКАЛАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДИСКОМФОРТУ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 30-34.

Веремчук І.С. and Пашніна А.О. (2014) ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 42-44.

Веремчук А.П. (2014) ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 207-209.

Веремчук Ю.В. and Павлюк Т.О. (2014) ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 14-15.

Верьовкіна О.Є. and Ярута Н.П. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 30-34.

Виткалов В.Г. (2014) УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР У НОВИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.1. pp. 3-4. ISSN 2411-1546

Виткалов В.Г. (2014) НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ПРАКТИКИ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 6-10. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. (2014) МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В УМОВАХ ІНОКУЛЬТУРНОЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ЕКСПАНСІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.1. pp. 181-185. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. (2014) ПОШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.2. pp. 228-230. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. (2014) Х ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ» У М. РІВНЕ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 5-6. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. (2014) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ОЧИМА РЕГІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. Вища школа, 2014 (11-12). pp. 85-90. ISSN 1682-2366

Виткалов С.В. (2014) ДИТЯЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЯКФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ. Вища школа, 2014 (№ 8): (121). pp. 110-112. ISSN 1682-2366

Виткалов С.В. (2014) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА УКРАЇНА В РЕГІОНАЛЬНИХ ВИМІРАХ: МИТЦІ, ХУДОЖНІ КОЛЕКТИВИ ТА ОРГАНІЗАТОРИ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ КРАЮ. Other. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Виткалов С.В. (2014) НАУКА ЯК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРИ (ЮВІЛЕЙНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ В М.РІВНЕ). Гілея, 2014: Вип. 91. pp. 416-417. ISSN 2076-1554

Виткалов С.В. (2014) ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ХУДОЖНЬОГО КЕРІВНИКА КЗ "МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ "ТЕКСТИЛЬНИК" РУСЛАНА АЛЕКСІЮКА. Народна творчість Рівненщини, 2014 (№2). pp. 5-9.

Виткалов С.В. (2014) «ART JAZZ COOPERATION» ЯК ФОРМА ВІДРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ ДЖАЗОВОГО ВИКОНАВСТВА: КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ АСПЕКТ. Вісник Маріупольського державного університету, 2014: Вип. 7. pp. 60-65. ISSN 2226-2849

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2014) ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ В РЕГІОНІ: ДОСВІД РІВНЕНЩИНИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.2. pp. 206-210. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. and Чепелюк В. and Виткалов В.Г. (2014) МУЗЕЙ У СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВОЛИНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРІОДИКИ. Волинський музейний вісник, 2014: Вип. 6. pp. 29-33.

Вознюк Ю.С. (2014) ОСНОВНІ ЗАСАДИ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання психологічної науки, 2014. pp. 27-29.

Войтович І.С. (2014) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 6-8.

Войтович О.В. (2014) ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 65-67.

Войтович О.В. (2014) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИХОВАТЕЛЯ З ДІТЬМИ. Педагогічні науки, 2014 (65): Т. 1. pp. 169-173. ISSN 2663-2772

Войтович О.П. (2014) ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 8-10.

Войтович О.П. and Сергієнко В.П. and Войтович І.С. (2014) СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ВІКІ-РЕСУРСІВ З ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 159-165.

Волошина В.М. and Шолудько Н.Г. (2014) АНІМАЦІЯ В ТУРИЗМІ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 236-239. ISSN 2415-802X

Воробйов А.М. (2014) ПСИХОЛОГО-СОЦІАЛЬНІ КОНЦЕПТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНФЛІКТУ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 38-42.

Ворон Оксана (2014) ПРОПОВІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РКЦ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ «НОВОЇ ЄВАНГЕЛІЗАЦІЇ». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 101-104. ISSN 2519-1942

Ворон Олена (2014) ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЧЕХОСЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 242-245. ISSN 2519-1942

Вус Т.В. and Шевчук О.А. (2014) ВПЛИВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ НЕБЕЗПЕК. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 174-177.

Віруцька С. (2014) ЯНОШ КАДАР І ЧЕХОСЛОВАЦЬКА КРИЗА 1968 РОКУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 245-247. ISSN 2519-1942

Г

Гаврюсєва Т. and Гаврюсєв С. (2014) КРИТЕРІЇ РОЗРОБКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 10-11.

Гайдиш Є.О. and Дичківська І.М. (2014) ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 15-17.

Гайдук О.О. and Вокальчук Г.М. (2014) ЮКСТАПОЗИТНІ НОВОТВОРИ В ПОЕЗІЇ В. ПОЛІЩУКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 80-82.

Галатюк М.Ю. (2014) НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ СИСТЕМНОГО І ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДІВ ДО ПРОЦЕСУ ЕДУКАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 112-115.

Галатюк М.Ю. (2014) ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО ДОСВІДУ МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 17-19.

Галатюк Ю. (2014) ТЕХНОЛОГІЯ КОМП’ЮТЕРНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВ’ЯЗКУ ТВОРЧОЇ ФІЗИЧНОЇ ЗАДАЧІ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 13-14.

Галатюк Ю.М. (2014) ТВОРЧА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЇ НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 18-21.

Гамза А.В. (2014) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАВЧАЛЬНО-МОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ УМІНЬ. Мова і культура, 2014 (Вип.17): Т.VII(175). pp. 540-545.

Гамза А.В. and Коваль Г.П. (2014) КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ МОВНИХ І МОВЛЕННЄВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 20-22.

Гарбар О.П. and Вокальчук Є.Л. (2014) УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 110-111.

Генсіцька-Антонюк Н.О. (2014) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ПІДРУЧНИКА ТА ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСАД СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 22-24.

Герасименко О.А. (2014) ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ У НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ З ХУДОЖНЬОЮ ОБРОБКОЮ МАТЕРІАЛІВ». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 102-106.

Гетманчук Н.О. (2014) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 209-211.

Глова І.В. and Дупак Н.В. (2014) РОЛЬ СІМ’Ї У СОЦІАЛІЗАЦІЇ І ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 19-24.

Глова І.В. and Дупак Н.В. (2014) СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 24-25.

Глівчук Л.В. and Лук’яник Л.В. (2014) МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ПРОЦЕСІ ОПРАЦЮВАННЯ ЧАСТИН МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 116-118.

Глінчук Ю.О. (2014) АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 34-37.

Гнедко Н. (2014) ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО МУЗЕЮ ЯК ОСВІТНЬОГО РЕСУРСУ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 16-17.

Гнедко Н.М. (2014) ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛЬНОЇ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 115-120.

Гнедко Н.М. (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛЬНОЇ НАОЧНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 25-27.

Гоголь Т.В. (2014) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 44-45.

Годун І.В. and Кузьмич О.О. (2014) ПОРУШЕННЯ СИНТАКСИЧНОЇ НОРМИ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 112-114.

Гон М.М. (2014) ГОЛОДОМОР, ГОЛОКОСТ І ПОРАЙМОС У ПОЛІТИЦІ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНИ. Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 171-182.

Гончарук О.А. and Лук’яник Л.В. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ДИКЦІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 119-120.

Горох Г.С. (2014) ВОКАЛЬНО-ХОРОВА ЛАНКА ЯК ЯВИЩЕ У ХОРОВОМУ МИСТЕЦТВІ ІІ ПОЛ. ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНЩИНИ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.1. pp. 84-89. ISSN 2411-1546

Горох Г.С. (2014) ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО РІВНЕНЩИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФЕСТИВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОБИ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.2. pp. 210-214. ISSN 2411-1546

Горох Г.С. (2014) ДИТЯЧА ХОРОВА ТВОРЧІСТЬ РІВНЕНЩИНИ В ПЕРІОД ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. Актуальні питання культурології, 2014 (вип.14). pp. 198-202. ISSN 2415-802X

Гречин О.М. and Яковишина Т.В. (2014) ОПОРА НА ЖИТТЄВИЙ ДОСВІД – ОСНОВА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ М.І.ПИРОГОВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 28-30.

Гринда І.П. and Гринькова Н.М. (2014) ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 24-32.

Гринда І.П. and Гринькова Н.М. (2014) ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 30-32.

Гринькова Н.М. (2014) ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 120-124.

Гринькова Н.М. (2014) ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 32-34.

Гринькова Н.М. and Конончук Д.В. (2014) СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ПРИРОДИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 77-78.

Грипич С.Н. (2014) ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 189-191. ISSN 2519-1942

Грицай Н.Б. (2014) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 211-213.

Грицай Н.Б. (2014) КОНЦЕПЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, 2014 (№ 2): (13). pp. 248-254.

Гриценко Я.Г. and Янцур М.С. (2014) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ («КУЛІНАРІЯ») З ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕТОДИК. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 34-35.

Грубинко В.В. and Суходольская И.Л. and Грюк И.Б. (2014) ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОМЕОСТАЗА АЗОТА В ЭКОСИСТЕМЕ МАЛОЙ РЕКИ. Экосистемы малых рек: биоразнообразие, экология, охрана, 2014. pp. 100-104.

Гудовсек О.А. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ЗАКЛАДАХ ЕСТЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 8-10.

Гуляш І.М. and Ціпан Т.С. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 33-38.

Гуменюк О.В. (2014) ЕВОЛЮЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА СРСР ПРО ШЛЮБ ТА СІМ’Ю:УКРАЇНСЬКА СКЛАДОВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 55-57. ISSN 2519-1942

Гуменюк Я.О. and Джава Н.А. (2014) АВТЕНТИЧНІ ТЕКСТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2014. pp. 401-405.

Гіматдінова Ю.В. and Кірілкова Н.В. (2014) ВЕРБАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ТРАДИЦІЙНОЇ РОДИЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 69-70.

Д

Давидюк І.В. (2014) ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 71-73.

Давидюк Р.П. (2014) ОСТАРБАЙТЕРИ З РІВНЕНЩИНИ: МІЖ ДВОМА ТОТАЛІТАРНИМИ РЕЖИМАМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 305-306. ISSN 2519-1942

Давнюк С.В. and Козіцька О.А. (2014) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 78-80.

Давнюк С.В. and Шевчук І.О. (2014) РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 78-80.

Данілова Н.Р. (2014) ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 69-71.

Дем'янович М.М. and Пелех О.Б. (2014) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 3-4.

Дем'янчук А.О. and Князевич А.О. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами, організаціями, 2014. pp. 4-5.

Дем'янчук В.А. and Риженко І.М. and Чабан В.Й. (2014) КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ – БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА В ХХІ СТОЛІТТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 42-46.

Демчук О.О. and Хупавцева Н.О. (2014) МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 48-51.

Демянюк О.Б. (2014) ОБРАЗ СВІТУ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ БУТТЯ ЛЮДИНИ І ЇЇ ВІДНОШЕННЯ ЗІ СВІТОМ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 51-55.

Дендебера К.О. and Машта Н.О. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 5-6.

Денищук П.М. (2014) НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ФОРМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ РОЗРАХУНКУ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВНЗ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 80-81.

Джеджера О.В. (2014) ЕМОЦІЙНЕ ПЕРЕЖИВАННЯ: СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНА. Актуальні проблеми психології, 2014 (Т. Х): Вип. 26. pp. 293-304.

Джеджера О.В. (2014) ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ. Актуальні тенденції розвитку світової психологічної та педагогічної практики, 2014. pp. 15-19.

Джеджера О.В. (2014) КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Історія та сучасний стан педагогічних та психологічних наук, 2014. pp. 91-93.

Джеджера О.В. (2014) ЕМОЦІЙНЕ ПЕРЕЖИВАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНУЮЧИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук, 2014. pp. 76-79.

Дибач Ю.І. and Попчук О.В. (2014) РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 107-108.

Димченко Н.С. (2014) РЕФЛЕКСИВНІ МЕХАНІЗМИ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 45-46.

Дмитришина Н.М. (2014) ГЕНЕТИЧНА ПЛОЩИНА АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ДИДАКТИКИ У СВІТЛІ ЧЕРНЕЧОГО ВИХОВАННЯ НА ТЕРЕНАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (30-ТІ РР. ХХ СТ.). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 127-129.

Довга Ю.О. and Пашніна А.О. (2014) ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 46-48.

Долганов П.С. (2014) МЕМОРІАЛЬНИЙ ТЕКСТ РІВНОГО: ДИЛЕМИ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ / РЕІДЕОЛОГІЗАЦІЇ. Панорама політологічних студій, 2014. pp. 247-262.

Дорогій О.А. and Поніманська Т.І. (2014) ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ СІМ’Ї У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 37-38.

Дружиніна І.А. (2014) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 59-61.

Дубей В.І. (2014) ОСНОВНІ ВІХИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ (1991-2010 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 73-75. ISSN 2519-1942

Дубенська В.В. and Гринькова Н.М. (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 38-52.

Дубенська В.В. and Гринькова Н.М. (2014) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА СІМ’Ї. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 179-181.

Дуброва А.С. and Трофімчук В.М. (2014) СИСТЕМА І ХАРАКТЕР ВПРАВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО КУРСУ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 56-59.

Дупак Н.В. (2014) СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ Й США. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 173-179.

Дучинська А.С. and Хижнякова Н.О. (2014) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 48-49.

Дякевич К.І. and Шевців З.М. (2014) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ УЧИТЕЛЕМ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). p. 39.

Діденко Ю.Ю. and Шпортько О.В. (2014) СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ». Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 81-82.

Ж

Жабчик О.В. and Хижнякова Н.О. (2014) АНАЛІЗ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 50-52.

Жолобович І.І. and Щербачук Н.П. (2014) ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ: СТАТУС, ФУНКЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 7-8.

Жохова М.І. and Козіцька О.А. (2014) ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ УМІНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 39-40.

Жук В. and Давидюк Л. (2014) ДІЯЛЬНІСТЬ РІВНЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПК ТА ППК НАКККіМ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ КАДРІВ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 101-105. ISSN 2415-802X

З

Забейда К.О. and Димченко Н.С. (2014) АНТИКРИЗОВІ СТРАТЕГІЇ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 8-10.

Завадська К. and Павлюк Т.О. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 40-41.

Загиней К.М. and Марценюк В.В. (2014) БРЕНДБУК ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ФІРМИ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 54-55.

Заглинська Л.В. and Лукомська О.І. (2014) ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ГАЛУЗІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 73-76.

Закалевич Ю.О. and Косарєва О.І. (2014) ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ АДЕКВАТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 41-43.

Захарчук І. (2014) ШЕВЧЕНКІАНА МАРІЕТТИ ШАГІНЯН. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 6-14.

Захарчук З.О. (2014) ЗАВДАННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВИРАЗНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ОПРАЦЮВАННЯ ПАРТИТУРИ ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ (2 КЛАС). Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 83-87.

Златів Л.М. (2014) КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВОДИДАКТИКА У ВИКЛАДАННІ МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2014: Вип. 29. pp. 116-120. ISSN 2519-2558

Зубок М.О. and Давнюк С.В. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ГРАМАТИКИ В МОЛОДШИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 43-44.

К

Казначеєва Л.М. (2014) ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛИНСЬКИХ ГУБЕРНСЬКИХ ПРЕДВОДИТЕЛІВ ДВОРЯНСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 130-135. ISSN 2519-1942

Казначеєва Л.М. (2014) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТРЕНІНГ ДІЛОВИХ КОМУНІКАЦІЙ». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 179-182.

Калініченко М.М. (2014) Н. ГОТОРН І «ДРУГЕ ВЕЛИКЕ ПРОБУДЖЕННЯ». Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 34-37.

Калініченко М.М. (2014) АМЕРИКАНСЬКА ПОПУЛЯРНА РОБІТНИЧА ЛІТЕРАТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОРІЧЧЯ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 54-57.

Каплюк О. (2014) ЗАКАРПАТСЬКІ УКРАЇНЦІ В ЧЕХОСЛОВАЦЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ В СРСР В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 59-62. ISSN 2519-1942

Карамач О.Ю. and Джава Н.А. (2014) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УСНОГО НІМЕЦЬКОГО СПІЛКУВАННЯ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2014. pp. 430-435.

Каращук О.М. and Сілкова Г.В. (2014) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ДОКУМЕНТИ ЯК КОМПОНЕНТ ВЕБ-САЙТІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. p. 109.

Карпухіна Т.О. (2014) АГІТАЦІЙНА ТА АНТИРЕЛІГІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 62-67. ISSN 2519-1942

Карпюк Д.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОНННИХ РЕСУРСІВ В ЯКОСТІ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 109-110.

Качинська Ю.О. and Степанова О.І. (2014) УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНО – ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 45-46.

Кашуба А.А. (2014) ПРОБЛЕМА АГІТАЦІЇ ТА ПРОПАГАНДИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 76-79.

Квачук З.В. and Щербачук Н.П. (2014) СПЕЦИФІКА ПРОСТИХ НЕЕЛЕМЕНТАРНИХ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Г. КВІТКИ-ОСНОВ′ЯНЕНКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 9-11.

Кир'янчук І. (2014) КОНТЕКСТ ДУХОВНОСТІ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА МИХАЙЛА ОРЕСТА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 111-116.

Кир'янчук Б. (2014) ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ПІДХОДИ ІВАНА ФРАНКА В ДОСЛІДЖЕННІ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 21-28.

Кирик Т.А. (2014) ВИВЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВІДОБРАЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ У КУРСІ ПРОГРАМУВАННЯ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 68-69.

Кириленко О.М. (2014) СУЧАСНА СПОРТИВНА ПОЛІТИКА: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ УКРАЇНИ. Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 98-103.

Кирильчук О. (2014) «СОН» («У ВСЯКОГО СВОЯ ДОЛЯ») ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ПРОЕКЦІЇ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО ПРОЧИТАННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 73-80.

Кисляк О.В. and Кравець Д.В. (2014) НЕОЧІКУВАНИЙ І ЗОВСІМ НЕСПОДІВАНИЙ РЕМАРК. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 53-55.

Кичук А.О. and Юськів Б.М. (2014) ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ПОСТАЧАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ НА АВТОЗАПРАВНІЙ СТАНЦІЇ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 82-84.

Клімук Л.М. and Давнюк С.В. (2014) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 47-48.

Князевич А.О. (2014) СОФТИЗАЦІЯ І СЕРВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ. Економіка і держава, 2014 (№ 4). pp. 23-27.

Князевич А.О. (2014) ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ЗАСНОВАНОГО НА ЗНАННЯХ. Ефективна економіка, 2014.

Князевич А.О. (2014) ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ. Актуальні питання модернізації національної економіки України в умовах інтеграції до Європейського економічного простору : реформування державного сектору, бізнесу та освіти, 2014. pp. 98-100.

Князевич А.О. and Брітченко І.Г. (2014) МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ПРИ НАЯВНОСТІ ДЕФІЦИТУ. Інформатика та системні науки (ІСН-2014), 2014. pp. 150-153.

Князевич А.О. and Брітченко І.Г. (2014) ОГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОНОЙ ИФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ. Новая экономика, 2014 (№ 1): (63). pp. 137-142.

Кобилянска О.О. and Степанова О.І. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «БЕРЕСТЕЧКО». Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 101-103.

Кобилянська Т. and Савченко О.Р. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ТзОВ «РЗВА-ЕЛЕКТРИК». Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 11-13.

Коваль В.В. (2014) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 46-51.

Ковальчук В.І. and Присяжнюк І.М. (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ У ВИПАДКУ НАЯВНОСТІ НЕВІДОМОГО ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 69-70.

Ковальчук В.М. and Гаврилюк Н.В. (2014) АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ІДІОСТИЛЮ ОКСАНИ ГОРКУШІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 83-85.

Ковальчук Д.В. and Поліщук Н.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 48-50.

Ковальчук Т.О. and Шкарбан Т.М. (2014) СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ КОНКРЕТНОЇ ФІЗИЧНОЇ ДІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ МАРІЇ МАТІОС). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 54-55.

Ковалюк В.В. (2014) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 4-7.

Ковалюк В.В. (2014) ПРО АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 57-59.

Ковлева Ю.С. and Кузьмич О.О. (2014) ТЕКСТ ЯК СИНТАКСИЧНА ОДИНИЦЯ ВИЩОГО ПОРЯДКУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ МАЛОЇ ПРОЗИ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 119-120.

Ковтунович В.В. and Павелків О.М. (2014) ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «МНОГОГРАННИКИ» У КЛАСАХ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 22-23.

Козачок К.В. and Романюк В.Л. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО СТРЕСУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ В УМОВАХ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 68-72.

Колесніков С.А. (2014) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ. Актуальні питання культурології, 2014 (вип.14). ISSN 2415-802X

Колоднюк Т.Ю. and Горопаха Н.М. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ КНИГ ПРО ПРИРОДУ У ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 50-52.

Колосніченко Т.О. and Дичківська І.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 52-53.

Колупаєва Т.Є. (2014) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ SMART-ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 204-205.

Кондратюк А.М. and Шкарбан Т.М. (2014) НУЛЬСУФІКСАЛЬНІ ІМЕННИКИ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ У ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 33-35.

Кондратюк А.Ю. and Литвиненко С.А. (2014) ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 73-75.

Кондратюк М.М. (2014) Т.Г.МАСАРИК ЯК ВИРАЗНИК ІДЕОЛОГІЇ ЧЕСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ, ЦЕРКВИ ТА ШКОЛИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ НА ПОЧ. ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 228-230. ISSN 2519-1942

Кононець А.В. and Лісова С.В. (2014) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ В УЧНІВ 9 КЛАСУ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ВИШИТИХ ВИРОБІВ НА ТРАДИЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 53-55.

Кордан М.М. and Трало І.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 55-56.

Король В.В. and Карпенчук С.Г. (2014) ІДЕЇ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 52-58.

Король О.Ю. and Мороз Л.В. (2014) ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СТИЛЮ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 24-26.

Корчакова Н.В. (2014) РАННІ ВИТОКИ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 75-80.

Корчакова Н.В. (2014) ПРОСОЦІАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИСТОСТІ. Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти, 2014: Вип. 15. pp. 160-164.

Корчакова Н.В. (2014) ПРОСОЦІАЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНА СКЛАДОВА МАЙБУТНЬОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка, 2014: Вип. 28. pp. 84-94.

Косарєва Г.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ В АСПЕКТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації, 2014. pp. 220-225.

Косарєва Г.М. (2014) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЮ ПРАКТИКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 87-90.

Косарєва О.І. (2014) СИНДРОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ З ГІПЕРАКТИВНІСТЮ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 51-54.

Костенко М.С. (2014) ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОКУМЕНТНИЙ ПОТІК З ПРОБЛЕМ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ БІБЛІОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 112-113.

Костюкович Я. (2014) ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНА МОДЕЛЬ ТВОРЧОСТІ ОСИПА ТУРЯНСЬКОГО: АВТОБІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ. КАРТИНА З БЕЗОДНІ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 15-18.

Кот В.В. (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРТОТРОПНОЇ ПЛАСТИНКИ З КРУГОВИМ ОТВОРОМ І КРУГЛОГО ДИСКА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДВОХ ТОНКИХ ПРУЖНИХ РЕБЕР. Волинський математичний вісник, 2014 (Вип.11). 76-87..

Кот Ю.І. and Косарєва О.І. (2014) ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ СВІТУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 55-57.

Котяй Т.О. and Павелків О.М. (2014) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ І СКЛАДАТИ МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 24-25.

Котяй Т.О. and Юсенко А.С. (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ПАДІННЯ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА ПРОТЯЗІ ДОБИ ТА УРОКУ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 57-58.

Кочубей О.С. (2014) ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 74-77.

Кочубей О.С. (2014) ПЕРЕКЛАДАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ ФАКТОР У НАВЧАННІ ПЕРЕКЛАДУ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЯК МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 60-69.

Кочубей О.С. and Михальчук Н.О. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТІВ (МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ) ЯК СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 181-183.

Кошина М.В. and Шкарбан Т.М. (2014) ПРИЙМЕННИКИ У ТВОРАХ УЛАСА САМЧУКА: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 36-38.

Кошинська Т. (2014) АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ ГЕРОЯ У РОМАНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА «ЛЕПРОЗОРІЙ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 19-24.

Крайлюк Л.В. (2014) НІЛ ХАСЕВИЧ І УКРАЇНСЬКА КНИЖКОВА ГРАФІКА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.1. pp. 358-362. ISSN 2411-1546

Краля І.В. and Мороз Л.В. (2014) ЧАС І ПРОСТІР У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ ЯК ВИДОВА ОЗНАКА МЕМУАРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 32-33.

Красовська О.Л. and Галатюк Ю.М. (2014) ДОМАШНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 58-60.

Красін М.А. (2014) ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НЕПЕРЕРВНИМИ СИСТЕМАМИ ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ РОЗВ’ЯЗКУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 84-85.

Красіна Я. М. and Гладун Л.О. (2014) МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 86-87.

Крет О.В. (2014) ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ УКАРЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ. Науковий вісник Чернівецького університету, 2014: Вип.702. pp. 110-114.

Крет О.В. (2014) ПРОЦЕС ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В УКРАЇНІ. Слов'янський вісник, 2014: Вип. 19. pp. 128-130.

Крет О.В. (2014) НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РІВНЯХ В УКРАЇНІ. Слов'янський вісник, 2014: Вип. 18. pp. 51-56.

Крет О.В. and Крет Р.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 113-114.

Крет Р.М. (2014) БІЛОРУСЬКІ ЗМІ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини, 2014: Вип.702. pp. 206-211.

Крет Р.М. (2014) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПОБУДОВИ СОЮЗНОЇ ДЕРЖАВИ БІЛОРУСІ ТА РОСІЇ. Слов'янський вісник, 2014: Вип. 19. pp. 131-134.

Крет Р.М. (2014) СТАНОВЛЕННЯ СОЮЗНОЇ ДЕРЖАВИ БІЛОРУСІ І РОСІЇ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ. Слов'янський вісник, 2014: Вип. 18. pp. 56-59.

Крижановська Т.І. (2014) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА» У ВНЗ І РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 144-147. ISSN 2415-802X

Крук М. and Мороз Л.В. (2014) РІВНІ ТА ОДИНИЦІ ПЕРЕКЛАДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 18-21.

Крупка М.А. (2014) ПРОЗА ТАРАCА ШЕВЧЕНКА В СИСТЕМІ КРИТИЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 15-20.

Кузик І.С. and Машта Н.О. (2014) АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ РДГУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 13-15.

Кузьма Т.М. (2014) ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ТА БЛАГОДІЙНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 8-11. ISSN 2519-1942

Кукушкін О.М. (2014) ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. p. 115.

Кулаков Р.С. (2014) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ САМООЦІНКИ ТА РІВНЯ ДОМАГАНЬ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 83-87.

Кулакова Л.М. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 87-90.

Кунцевич Н.І. and Щербачук Н.П. (2014) ТИПОЛОГІЯ ГОЛОВНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ГРУПИ «БУ-БА-БУ»). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 12-14.

Курдибаха О. (2014) ГЕНДЕРНЕ СПІЛКУВАННЯ З ОДНОЛІТКАМИ ЯК ОСНОВНА ПОТРЕБА ПІДЛІТКІВ. Актуальні питання психологічної науки, 2014. pp. 83-84.

Курята Ю.В. and Касаткіна-Кубишкіна О.В. (2014) ЛІНГВОКУЛЬТУРНЕ КОМЕНТУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТЕРРІ ПРАТЧЕТТА (НА ОСНОВІ СЕРІЇ «ПЛАСКИЙ СВІТ»). Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2014: Вип. 46. pp. 103-105. ISSN 2519-2558

Кутянська С.І. and Давнюк С.В. (2014) РОЗВИТОК ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 60-61.

Кутінова М. (2014) ДИСКУРС МІСТИЧНОГО У ПОВІСТІ «ВІКИ ПЛИВУТЬ НАД КИЄВОМ» АНТОНА НИВИНСЬКОГО. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 25-28.

Кушко О.Л. and Адах Н.А. (2014) АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ ПОЕТІВ ВОЛИНІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 86-88.

Кушнір Н.В. (2014) ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 62-64.

Кіндрат В.К. (2014) ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ментальний компонент). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 79-82.

Л

Лавор О.Ф. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 109-112.

Лаврін О.В. and Ричагівська Ю.Є. (2014) ФУНКЦІЇ АНТРОПОНІМІВ У ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 71-72.

Лазарчук С.С. and Коваль В.В. (2014) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 28-30.

Лазарчук С.С. and Коваль В.В. (2014) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 28-30.

Лапиніна О.Л. (2014) ТИПИ КЛАСИФІКАЦІЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ З ГАСТРОНОМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 69-71.

Лапкевич Л.В. and Яковишина Т.В. (2014) СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ СУЧАСНИХ БАТЬКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 61-63.

Ларькіна Л.М. (2014) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ КОМІСІЯМИ СПРИЯННЯ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕЛІГІЙНІ КУЛЬТИ У 60-80-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 173-175. ISSN 2519-1942

Латинник Ю.Б. and Козлюк О.А. (2014) ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 63-64.

Левандовська А.М. and Поніманська Т.І. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ГРИ У СОЦІАЛЬНІЙ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 64-66.

Левчук І.Б. (2014) ВЕКТОРИ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД «ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПРАЦЮЮЧИХ ЖІНОК». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 47-50. ISSN 2519-1942

Левчук (Тимочко) І.Б. (2014) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОСВІТНИЦЬКО-ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ ВОЛИНІ (2 ПОЛ. XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 54-58.

Легка Л.Д. and Степанова О.І. (2014) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ ЗООСЕМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 104-106.

Лесняк В.Ю. (2014) КОНСТРУЮВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ІСПАНІЇ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ВІД ФРАНКІЗМУ ДО ДЕМОКРАТІЇ. Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 217-225.

Липінська Т.В. (2014) МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 87-88.

Лисиця А.В. and Ребрієв А.В. (2014) Мас-спектрометричні дослідження взаємодії полігексаметиленгуанідину з ліпідами. Ukrainian Biochemical Journal, 2014 (Vol.86): 1. pp. 56-67. ISSN 2409-4943

Литвиненко С.А. (2014) ІГРОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ І ПІДЛІТКАМ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 8-11.

Литвиненко С.А. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ВОРКШОПІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 10-12.

Литвинчук О.М. and Джава Н.А. (2014) НАВЧАННЯ ПИСЬМА УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2014. pp. 460-465.

Лишня М.В. and Адах Н.А. (2014) СЕМАНТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ІМЕННИКІВ ПОЕТІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 89-91.

Лищук М.В. and Степанова О.І. (2014) ЗВЕРТАННЯ ЯК УСКЛАДНЮВАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ СТРУКТУРИ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ О. ДОВЖЕНКА, У. САМЧУКА, О. ГОНЧАРА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 15-17.

Логвинчук Г. and Ямницький В.М. (2014) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 183-184.

Лукомська О.І. (2014) РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 57-58.

Луцик Г.О. and Вербець В.В. (2014) СОЦІАЛЬНІ НОРМИ В КОНТЕКСТІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. Соціологія - соціальна робота - регулювання соціальних проблем, 2014. pp. 59-62.

Лютко Т.Г. and Косарєва О.І. (2014) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 66-68.

Ліннік Ю. (2014) ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОГО ПРАВОСЛАВ’Я: СПРОБА РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 75-78. ISSN 2519-1942

Лісова С.В. (2014) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ВСІХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 169-173.

Літвінчук Д.Ф. and Димченко Н.С. (2014) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ В ЕКСКУРСІЙНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 56-57.

М

Магрело О.К. and Сапіліді Т.М. (2014) ЗАСТОСУВАННЯ ЛАНЦЮГОВИХ ДРОБІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 75-76.

Магрело О.К. and Юсенко А.С. (2014) ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 68-69.

Мазурок О.М. (2014) ОСОБИСТІСНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 71-76.

Майданець О. (2014) ОСМИСЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У РОМАНІ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 29-33.

Макаревич І.О. and Крайчук О.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 69-71.

Максимчук І.Р. and Марценюк В.В. (2014) УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 15-16.

Максимчук М.Є. and Гринькова Н.М. (2014) РОЛЬ ЗАСОБІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 58-65.

Максимчук М.Є. and Гринькова Н.М. (2014) ДО ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 71-73.

Малафіїк І.В. (2014) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ДИДАКТИКИ В ПЛОЩИНІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 4-9.

Малець О.Ю. and Щербачук Н.П. (2014) ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗВЕРТАНЬ У ПРОСТИХ РЕЧЕННЯХ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. ШЕВЧУКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 18-20.

Малькова І.Я. and Яковишина Т.В. (2014) ПОНЯТТЯ “КОМПЕТЕНЦІЯ” І “КОМПЕТЕНТНІСТЬ” У ТЕОРІЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 73-75.

Маліновська Н.В. (2014) РОЗВИТОК АУДІАТИВНИХ УМІНЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука і освіта, 2014 (10). pp. 132-135. ISSN 2311-8466

Маліновська Н.В. (2014) ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕНТЕНЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ГРИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.10): 53. pp. 20-23.

Маліцький С.Л. and Нікшич С.М. (2014) КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 16-17.

Мамчук Л.П. and Ямницький В.М. (2014) ТВОРЧІСТЬ ТА ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 96-100.

Мандрик Н.В. (2014) ДО ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 139-142.

Маринич Л.М. and Костюк Л.К. (2014) ПРИДОРОЖНІ ХРЕСТИ НА ТЕРЕНАХ РОКИТНІВЩИНИ: ІСТОРІЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, СМИСЛИ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 53-55. ISSN 2415-802X

Маркевич І.О. and Юсенко А.С. (2014) САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 75-76.

Мартинчук І.І. (2014) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 299-302. ISSN 2519-1942

Мартинюк О.Ю. and Вокальчук Г.М. (2014) НЕОЛОГІЯ ПОЕТІВ НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 92-95.

Мартинюк Р.В. and Орлов О.Г. (2014) ПЕРСПЕКТИВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ДП «АВІКОМ РІВНЕ»). Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 59-60.

Марценюк В.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 60-61.

Марченко В.В. and Виткалов С.В. (2014) РЕГІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР АКТИВІЗАЦІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ. Вісник Маріупольського державного університету, 2014: Вип. 8. pp. 44-49. ISSN 2226-2849

Марчук Н.В. and Шкарбан Т.М. (2014) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВ У ТВОРАХ УЛАСА САМЧУКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 56-58.

Марчук Ю.С. and Созонюк О.С. (2014) ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 100-102.

Мельник А.В. and Щербачук Н.П. (2014) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 21-23.

Микитин Р.О. and Савченко О.Р. (2014) ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З РЕАЛІЗАЦІЇ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ (ФАНЕРНИХ ЛИСТІВ). Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 17-19.

Микитин Т.М. (2014) МАРКЕТИНГ ДЕСТИНАЦІЙ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 62-63.

Миколаєнко О.М. and Кучина Н.І. (2014) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГРА» В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 121-126. ISSN 2415-802X

Мирончук І. (2014) CВІТ ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА БОГДАНА БОЙЧУКА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 117-125.

Миронюк О.В. and Демчик С.П. (2014) ПРИКЛАДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЯДІВ ТА МЕТОДУ ФУР’Є. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 78-79.

Миронюк О.В. and Юсенко А.С. (2014) РИЗИКИ ТРАВМУВАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 76-78.

Мисюк О. (2014) СУЧАСНА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА У ПРОСТОРІ ІНТЕРНЕТУ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 34-38.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ФІЛІПА МОРЕНА ФРЕНО. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 49-53.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.З. (2014) SOCIAL INTELLECT OF THE PERSON IN THE SPACE OF HIS/HER COMPLEX OF INTERPRETATIONS. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 82-85.

Михальчук Н.О. and Чала Ю.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СПОЛУЧЕННЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 76-86.

Михальчук Р.Ю. (2014) ГОЛОКОСТ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНЩИНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 291-295. ISSN 2519-1942

Мичко М.В. and Ямницький В.М. (2014) ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 105-108.

Мишкарьова С.В. (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БРАТСТВА ПРАВОСЛАВНИХ БОГОСЛОВІВ У ПОЛЬЩІ (1934-1938 РР.). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 62-65.

Мишков В.Я. (2014) СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЛОКРИНИЦЬКОЇ ІЄРАРХІЇ СТАРООБРЯДЦІВ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 96-97. ISSN 2519-1942

Мокрик А.В. and Орлов О.Г. (2014) ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ, СУЧАСНИЙ СТАН, ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 19-20.

Мокрик Л.Ф. and Маліновська Н.В. (2014) АУДІЮВАННЯ ЯК ВИД НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 79-80.

Момоток Т.В. and Іванова Л.І. (2014) ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ НА УРОКАХ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 80-82.

Мороз Л.В. (2014) ЗАВЕРШАЛЬНА ФАЗА ЕВОЛЮЦІЇ КОННІ-КЕТЧЕРІВСЬКОГО ПАМФЛЕТУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 38-39.

Мороз Л.В. and Пашко І.О. (2014) ЖАНРОВА СУТНІСТЬ КЛАСИЧНОЇ НОВЕЛІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ У ТВОРАХ Б. РІЧА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 92-97.

Мороз Л.М. (2014) НОВЕЛІСТИЧНА ТРАДИЦІЯ НА ТЕРЕНАХ АНГЛІЙСЬКОГО РЕНЕСАНСУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 44-48.

Морозова Т.П. (2014) СТУДЕНТСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ КЛУБ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 82-85.

Мосієвич Ю.О. (2014) ІСТОРИЧНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 141-143. ISSN 2519-1942

Моісеєва О.С. (2014) ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 86-92.

Муляр О.М. and Щербачук Н.П. (2014) ТИПОЛОГІЯ ОБСТАВИНИ У СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Г. ТЮТЮННИКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 24-26.

Мігалі С.О. and Сингаївський Д.В. and Трофімчук В.М. (2014) ГРАФІЧНІ ЗАДАЧІ – ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 78-79.

Мініч О. (2014) СВОЄРІДНІСТЬ ЛЮБОВНИХ ІСТОРІЙ У ПРОЗІ ЛЮКО ДАШВАР. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 39-41.

Міщеня О.М. (2014) ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 81-83.

Н

Нагулко В.О. and Шимко О.В. (2014) АУТСОРСИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕМОНТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 63-64.

Назаревич В.В. (2014) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ГАНДИКАПНИХ КЛІЄНТІВ У ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 108-112.

Наумчук К.Я. and Лісова С.В. (2014) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (ТЕХНОЛОГІЙ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 85-86.

Нечипорук Л.І. (2014) ВИПЕРЕДЖУЮЧА ОСВІТА ЯК ОСНОВА ГАРМОНІЙНОГО СОЦІОПРИРОДНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА XXI СТОЛІТТЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 65-68.

Никонюк І.Л. and Яковишина Т.В. (2014) РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ, ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННІ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ВНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 85-86.

Новосад Н.І. and Мороз Л.В. (2014) ХУДОЖНЯ БІОГРАФІЯ ЯК РІЗНОВИД РЕНЕСАНСНОЇ «ЛІТЕРАТУРИ ФАКТУ». Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 42-44.

Новоселецький М.Ю. (2014) КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ КУРСУ ФІЗИКИ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 97-101. ISSN 2415-802X

Новік Л. (2014) ОНТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІМІДЖУ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання психологічної науки, 2014. pp. 114-116.

Новік Л.О. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ В СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 112-115.

Новік Л.О. and Ямницький В.М. (2014) ВИКЛАДАЧ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СТУДЕНТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 186-188.

Ногачевська І.О. (2014) ПОТЕНЦІАЛ БІБЛІОТЕРАПІЇ У ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІЙ ДОПОМОЗІ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 115-117.

Ніколюк Ю.В. and Адах Н.А. (2014) ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ІМЕННИКИ В ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА ЦИБУЛЬКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 96-97.

Нікшич С.М. (2014) ПАРАМЕТРИ ОЦІНЮВАННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 20-22.

Нітовський І.В. and Лесняк Н.В. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 88-90.

О

Ободянський О.В. and Фещук Ю.В. (2014) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ (ДЕРЕВООБРОБКА) З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 90-92.

Озарчук О.І. and Назарець Л.М. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 118-120.

Оксенюк О.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ (ДОСВІД РІВНЕНСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 68-71.

Олексюк А. (2014) МІСТО РІВНЕ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТОПОСУ НА ЛІТЕРАТУРНІЙ МАПІ («РІВНЕ / РОВНО (СТІНА): НІБИТО РОМАН» (2001) ОЛЕКСАНДРА ІРВАНЦЯ). Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 42-45.

Олесюк Л.В. (2014) ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 80-82.

Олесюк Л.В. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 107-114.

Опанасюк І.О. and Мороз Л.В. (2014) СЛОВА В ЧАСІ (НЕОЛОГІЗМИ, АРХАЇЗМИ ТА ІСТОРИЗМИ): ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 7-10.

Опришко І.П. and Казначеєва Л.М. (2014) МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ У НІМЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 188-191. ISSN 2415-802X

Орлов О.Г. (2014) ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 64-65.

Осипчук О.П. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ МОРАЛЬНИХ АСПЕКТІВ СИТУАЦІЇ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 120-124.

Осовська О.В. and Шевчук О.А. (2014) КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЩОДО ЇХНЬОЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 92-94.

Остапчук А.Г. and Петренко О.Б. (2014) ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛІВОРУКИХ ДІТЕЙ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 65-73.

Остапчук М.В. and Дуброва А.С. (2014) ЖИТТЄВИЙ, ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ К.Е. ЦІОЛКОВСЬКОГО. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 14-17.

Остапчук Н.О. (2014) РОЗКРИТТЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ДИТИНИ У ОСОБИСТІСНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 94-95.

П

Павелків В.Р. (2014) ПІДЛІТКОВА СУБКУЛЬТУРА ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Науковий вісник Харківськог державного університету, 2014 (Вип.2): Т.1. pp. 243-248.

Павелків В.Р. (2014) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАТУС МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ФОРМУВАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2014 (Вип.28). pp. 139-149. ISSN 2519-2558

Павелків В.Р. and Панасюк В.М. (2014) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕВІАЦІЙ МОЛОДІЖНОГО СЕРЕДОВИЩА. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 124-127.

Павелків Р.В. (2014) МІСЦЕ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 4-8.

Павлова Н.С. (2014) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. p. 39.

Павловська І.Ю. and Янцур Л.А. (2014) ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ ЯК БАЗОВОЇ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 95-96.

Павловська В.В. and Петренко О.Б. (2014) ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 96-97.

Павловська Л.О. (2014) ПРАГМАСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ ЯК МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 114-116.

Павлюк Г.С. and Безкоровайна О.В. (2014) ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 71-74.

Павлюк М.А. and Шпортько О.В. (2014) ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА З ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ ДО БАЗИ ДАНИХ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ ЗАСОБАМИ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 115-116.

Павлюк Т. (2014) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. p. 40.

Павлюк Т.О. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "ІНФОРМАТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ" ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики, 2014. pp. 218-226.

Падалка О.І. (2014) ВИЯВЛЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 130-133.

Паламарчук О.С. (2014) АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 88-89.

Паламарчук О.С. (2014) ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 90-91.

Панащук І. (2014) РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРІВ У РОМАНІ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «КНЯЗЬ ІЄРЕМІЯ ВИШНЕВЕЦЬКИЙ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 46-49.

Пархута Ю. (2014) ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ДИДАКТИЧНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 50-52.

Парчевська Д.І. and Казначеєва Л.М. (2014) ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО ДОЗВІЛЛЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (НА ПРИКЛАДІ М. РІВНЕ). Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 46-49. ISSN 2415-802X

Пастернак І.Д. and Дичківська І.М. (2014) ВИХОВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ В СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 100-101.

Пасічник Л.П. (2014) ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕТАП НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 116-118.

Пасічнюк К.В. and Поніманська Т.І. (2014) ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 98-99.

Пахнюк К. (2014) ІНВАРІАНТИ ПОСТАТІ ЖІНКИ-МАТЕРІ У ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА (НА ОСНОВІ ДРАМИ «ЧОРНА ПАНТЕРА І БІЛИЙ ВЕДМІДЬ» ТА РОМАНУ «ЗАПИСКИ КИРПАТОГО МЕФІСТОФЕЛЯ»). Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 53-57.

Пашкевич М. and Мороз Л.В. (2014) СИНТАКСИЧНИЙ РІВЕНЬ І ЙОГО ОДИНИЦЯ: РЕЧЕННЯ/ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ЇХ ДИФІНІЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 21-24.

Пашко І.О. and Мороз Л.В. (2014) ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНА ДОМІНАНТА В ПЕРЕКЛАДІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 10-12.

Пашніна А.О. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 118-119.

Пелех Л.Р. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ЦІННІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ (УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 74-78.

Пелех О.Б. (2014) АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ ПІД ЧАС СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 2007-2008 РОКІВ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 22-23.

Петренко О.Б. (2014) ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 14-18.

Петренко С.В. (2014) РОЛЬ КУРСУ «ОСНОВИ ІНТЕРНЕТ» У ФОРМУВАННІ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У ПРЕДМЕТНІЙ ОБЛАСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 101-102.

Петришина С.В. and Колупаєва Т.Є. (2014) ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 102-104.

Петрова Т.О. and Юрчук М.В. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 188-189.

Петрович О.А. and Степанова О.І. (2014) ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 59-61.

Петрук І.А. and Лесняк Н.В. (2014) ІГРОВІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 104-105.

Петрук Л.П. (2014) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 15-18.

Пилипчук О. (2014) РОДИННІ ДРАМИ У РОМАНІ ЛЮКО ДАШВАР «МАТИ ВСЕ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 58-60.

Плисюк Т.Г. and Князевич А.О. (2014) ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ. Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством, 2014. pp. 231-233.

Плисюк Т.Г. and Князевич А.О. (2014) ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ДИВЕРСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник соціально-економічних досліджень, 2014 (Вип. 2): (53). pp. 119-123.

Плюта Н.В. (2014) РОЗВИТОК КОЛОНІАЛЬНОЇ ІДЕЇ У ФРАНЦІЇ В НОВИЙ ЧАС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 220-223. ISSN 2519-1942

Пляшко О.С. (2014) СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 91-92.

Полищук А.С. (2014) МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТА «ГЛУПОСТЬ» (на материале английского сленга). Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 116-121.

Полюхович Л. (2014) АКСІОЛОГІЧНЕ НАПОВНЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СПАДЩИНИ БОРИСА СТЕПАНИШИНА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 139-150.

Полюхович Н.В. (2014) СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 48-51.

Полюхович Н.В. (2014) MS EXCEL ЯК БАЗОВИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЕКОНОМІКИ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 110-112.

Полюхович О.В. and Костюк Л.К. (2014) ВЕСІЛЛЯ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВІТНІ НАВЕРСТВУВАННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.14). pp. 61-65. ISSN 2519-1942

Полюхович (Горбачевська) Л.Д. (2014) АКСІОЛОГІЧНЕ НАПОВНЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СПАДЩИНИ БОРИСА СТЕПАНИШИНА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 133-139.

Полішук Л.В. and Давнюк С.В. (2014) МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У РОБОТІ НАД ТЕКСТОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 107-109.

Поліщук К.Л. and Янцур М.С. (2014) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОСВІТИ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ («КУЛІНАРІЯ»)З ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 109-110.

Поліщук М.М. and Гаврилюк Н.В. (2014) ОКАЗІОНАЛІЗМИ У ТВОРЧОСТІ РІВНЕНСЬКИХ ГУМОРИСТІВ І САТИРИКІВ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 98-99.

Поліщук Н.О. and Щербачук Н.П. (2014) ВІДОКРЕМЛЕНІ ОБСТАВИНИ У СТРУКТУРІ ПРОСТОГО НЕЕЛЕМЕНТАРНОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ВАЛЕР'ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 27-28.

Пончук О.В. and Шкарбан Т.М. (2014) ІМЕННИКИ З НЕПОВНОЮ ЧИСЛОВОЮ ПАРАДИГМОЮ В ПОЕЗІЇ В. СТУСА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 39-40.

Поніманська Т.І. (2014) ВИХОВАННЯ У СВІТЛІ ПЕДАГОГІКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ: Я.-А.КОМЕНСЬКИЙ, К.Д.УШИНСЬКИЙ, В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ. Науковий вісник МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. pp. 115-119.

Поніманська Т.І. (2014) ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ НА ЗАСАДАХ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ У СУЧАСНИХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ВИМІРАХ. Збірник наукових праць Херсонського державного університету, 2014 (Вип.65). pp. 48-52.

Поніманська Т.І. (2014) ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014. pp. 74-79.

Поніманська Т.І. and Доброчинська В.А. (2014) З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНІЙ ВОЛИНІ(ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ – 1944 РІК). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 143-147. ISSN 2519-1942

Поніманська Т.І. and Павлюк Т.О. (2014) УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Вісник Інституту розвитку дитини, 2014. pp. 90-95.

Попчук О.В. (2014) ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 119-120.

Постельжук О.П. (2014) ГОЛОДОМОР У СИСТЕМІ КООРДИНАТ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНИ ЧАСІВ ПРЕЗИДЕНТСТВА В. ЮЩЕНКА. Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 182-189.

Постоловський Р.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ ПЕРІОДУ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ» У ПОГЛЯДАХ ЧЕСТМІРА ЦІСАРЖА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 247-249. ISSN 2519-1942

Придюк А.М. and Рудаков Д.В. (2014) МОДЕЛЮВАННЯ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИВОДУ В НЕЧІТКІЙ ЕКСПЕРТНІЙ СИСТЕМІ ДІАГНОСТУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 84-86.

Придюк А.М. and Юсенко А.С. (2014) РЕГЛАМЕНТАЦІЯ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ТА КОРИСТУВАЧІВ ПК З ТОЧКИ ЗОРУ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 112-113.

Приймак О.П. (2014) ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК У ПЕРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 168-171.

Присяжнюк О.В. (2014) СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ ПРОЦЕСИ БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО КОНВЕКТИВНО-ДИФУЗІЙНОГО МАСОПЕРЕНОСУ В НАНОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ З ВРАХУВАННЯМ ТЕРМОРЕЖИМУ. Волинський математичний вісник, 2014 (Вип.11).

Прокопчук Н.П. and Гринькова Н.М. (2014) МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 73-80.

Підцерковна Х.В. (2014) ГІДРОГРАФІЧНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ У ВОЛИНСЬКОМУ РЕГІОНІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 23-24.

Р

Радкевич Б.В. and Косарєва О.І. (2014) ФОРМУВАННЯ ЧАСОВОГО АСПЕКТУ ОБРАЗУ-Я У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 115-117.

Радченко К.В. and Кристопчук Т.Є. (2014) РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 117-118.

Радчик М. (2014) НЕЗАВЕРШЕНІ «ВАЛЬДШНЕПИ» М.ХВИЛЬОВОГО ЯК ҐЕНЕРАТОР НОВИХ КУЛЬТУРНИХ СМИСЛІВ: ПОВІСТЬ «АГЛАЯ» А.СОКОЛА ТА ХУДОЖНІЙ ФІЛЬМ «ВАЛЬДШНЕПИ» (РЕЖИСЕР О.МУРАТОВ). Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 61-65.

Ражик Г.В. and Шевчук Т.Б. (2014) РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 118-120.

Раїмов А.Ш. and Яковишина Т.В. (2014) ЕТИКА ВЧИТЕЛЯ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 120-121.

Ревюк Н.С. and Коваль Г.П. (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВУКОВОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «ЗВУКИ І БУКВИ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 121-123.

Регрут П. (2014) РОЗДВОЄННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНИХ СТУДІЯХ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО ТА МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 66-71.

Рибачук І.Г. (2014) ДИДАКТИЧНІ ІДЕЇ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ А.С. МАКАРЕНКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 153-156.

Рибчинська К.О. and Ціпан Т.С. (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У МІКРОРАЙОНІ ШКОЛИ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 80-86.

Ричагівська Ю.Є. (2014) ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2014 (Вип. 2). pp. 149-152.

Розгон К. (2014) ПСИХОАНАЛІТИЧНІ ІДЕЇ В ЛІТЕРАТУРІ ВИСОКОГО МОДЕРНІЗМУ 1920-Х РОКІВ (ПОВІСТЬ «СМЕРТЬ» Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА). Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 72-76.

Розембовська Я. (2014) МИНУЛЕ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРИВАТНОГО ДОСВІДУ (РОМАН ВОЛОДИМИРА ЛИСА «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»). Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 77-81.

Ройко С.В. and Павлюк Т.О. (2014) ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 123-124.

Романишина Н. (2014) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЕПІЧНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ ІЗ ЖАНРОВОЮ СТРУКТУРОЮ ФОЛЬКЛОРНИХ (НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕКАЗІВ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ ПРО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 132-138.

Романишина Н.В (2014) ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НОВЕЛІСТИКИ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 51-55.

Романюк І.В. and Горопаха Н.М. (2014) ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА РОЗВИТОК МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 124-126.

Романюк А. (2014) АКМЕОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 42-43.

Романюк А.А. (2014) СПЕЦИФІКА ТА СТРУКТУРА УРОКУ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 126-129.

Романюк С.Б. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ОПТОВОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 92-94.

Рубаха О.В. and Сяська О.В. (2014) УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 65-66.

Рудик Н.О. and Коваль В.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 43-45.

Рудюк О.В. (2014) ВЕРИФІКАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я» У ПЛОЩИНІ АНАЛІЗУ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ВТРАТИ РОБОТИ У БЕЗРОБІТНИХ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 127-131.

С

Сабо С.Ю. and Юхименко-Назарук І.А. (2014) ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 67-68.

Савченко О.Р. (2014) ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 26-27.

Савчук П.О. (2014) РОЛЬ ПРОПАГАНДИ У БІЛЬШОВИЗАЦІЇ МАС У 1943-1945 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 163-166. ISSN 2519-1942

Саковець М.В. and Іванова Л.І. (2014) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 129-131.

Сало М.П. and Щербачук Н.П. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ У ТВОРАХ В. ВИННИЧЕНКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 29-31.

Сацюк Я.В. and Петренко О.Б. (2014) СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 86-94.

Свистун Т.Л. (2014) МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 94-95.

Семенюк О.А. and Безлюдна В.І. (2014) РОЗВИТОК ТА КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 131-135.

Семенюк О.О. and Присяжнюк І.М. (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ- ДИФУЗІЯ» В ДВОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 89-90.

Семещук О.В. and Лук’яник Л.В. (2014) ПЕДАГОГІЧНА ЦІННІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ БАЙКИ ЯК ЛІТЕРАТУРНОГО ЖАНРУ. Провесійний розвиток педагога, 2014. pp. 69-71.

Сербина Т.Г. (2014) ПРИЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 121-129.

Сидорчук Н.Л. (2014) ПЕДАГОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ВИЯВ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 142-146.

Синчук Р.А. (2014) НОСТАЛЬГІЧНИЙ ТУРИЗМ У СТРУКТУРІ МЕХАНІЗМУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ САМОСТІ. Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 282-291.

Синюк О.І. and Гладун Л.О. (2014) СИНЕРГЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОВУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 95-96.

Сирота О.В. and Яковишина Т.В. (2014) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 133-135.

Сиротюк В.О. and Павлюк Т.О. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИЧОК КЮЇЗЕНЕРА ДЛЯ НАВЧАННЯ ЛІЧБИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 135-136.

Скрипковська І.А. and Вокальчук Є.Л. (2014) КУЛЬТУРОМОВНІ ПРОБЛЕМИ УСНОГО МОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 121-122.

Скібчик А.В. and Мороз Л.В. (2014) ОРИГІНАЛ ЯК ДИСКУРС: СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ СПІВРОЗМОВНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 3-4.

Смалько Ф.В. and Ямницький В.М. (2014) CУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПОВЕДІНКОВОЇ ТА ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 135-138.

Смосюк А.О. and Ціпан Т.С. (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 94-102.

Смулка І.П. and Сяський А.О. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ В ОХОРОНІ ПРАЦІ. ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 189-190.

Созонюк О.С. (2014) РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 138-141.

Созонік М. (2014) «ДЕНЬ ГНІВУ» ЮРІЯ КОСАЧА: ЛІТЕРАТУРНА ВЕРСІЯ ВОЄННОГО РОМАНУ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 82-87.

Сойчук Р.Л. (2014) ФЕНОМЕН «НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ» У НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИХ ВИДАННЯХ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 118-121. ISSN 2415-802X

Сокальська О.В. and Морозова Т.П. (2014) ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ФОРМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З КУЛЬТУРОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 136-138.

Сокотун С.А. and Ціпан Т.С. (2014) СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 102-108.

Сорочинська Т.А. (2014) СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ РІВНЕНЩИНИ ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 168-170. ISSN 2519-1942

Ставицька О.Г. and Шиманська Ю.Ю. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 141-144.

Стасюк К.М. and Лук’яник Л.В. (2014) ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 170-171.

Стельмашук Ж.Г. (2014) ДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА: ДО ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 81-84.

Стельмашук Ж.Г. (2014) СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ШКІЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У РАДЯНСЬКІЙ ШКОЛІ (1943-1954 рр.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 140-142.

Степанова О.І. (2014) КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯТА ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ. [Teaching Resource]

Степанчук І.А. and Литвиненко С.А. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 144-147.

Степанчук О.С. and Машта Н.О. (2014) СТАНДАРТ ОБСЛУГОВУВАННЯ – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 68-69.

Степчук Н.В. and Кристопчук Т.Є. (2014) РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ОСВІТНЬОЇ ЛІНІЇ «МОВЛЕННЯ ДИТИНИ» НА ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТТЯХ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 142-143.

Стернійчук М.Ю. and Литвиненко С.А. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ БАТЬКІВСЬКИХ ФІГУР НА СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ДОНЬКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 147-149.

Стихун Л.П. and Стихун Н.В. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 84-88.

Сторож О.В. (2014) ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 150-154.

Стравінська О. (2014) ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО В ШКОЛІ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 88-90.

Стригіна Ю.К. and Степанова О.І. (2014) УКРАЇНСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ПОХОДЖЕННЯ, СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ГРУПИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 62-64.

Стрільчук Р.М. (2014) ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ЗАСАД В УПРАВЛІННІ СТРАТЕГІЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 96-98.

Суботюк В.І. (2014) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СВІТЛІ ВИМОГ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 88-91.

Суржук Т.Б. (2014) ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ МЕХАНІЗМОМ ЧИТАННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 90-93.

Суходольська І.Л. and Грюк І.Б. and Грубінко В.В. (2014) СЕЗОННА ДИНАМІКА ВМІСТУ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМА МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНЩИНИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2014 (1): (58). pp. 61-71. ISSN 2078-2357

Сяська О.В. (2014) НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 27-28.

Сілкова Г.В. (2014) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 121-122.

Сілкова Е.О. (2014) ЗАСТОСУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 196-199.

Сілкова Е.О. and Ковальчук Р.О. (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО ДЕЗАДАПТОВАНИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 88-90.

Сілкова Е.О. and Рижа Т.С. (2014) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 161-163.

Сілкова Е.О. and Філик Л.І. (2014) СПРЯМОВАНІСТЬ СИСТЕМИ ВПРАВ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 1-4 КЛАСІВ НА САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 175-177.

Січкар В.О. and Мороз І.П. (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПОШИРЕННЯ ХВИЛЬ ПОЛЯРИЗАЦІЇ У БАГАТОШАРОВИХ СИСТЕМАХ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 90-91.

Т

Тарчинська Ю.Г. (2014) МЕТАТЕКСТ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ КОМПОЗИТОРА-ПІАНІСТА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.1. pp. 201-205. ISSN 2411-1546

Терещенко Т.В. (2014) МЕТАФОРА В БІЗНЕС-ДИСКУРСІ (МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2014 (№11): Т.2. pp. 75-78. ISSN 2409-1154

Терещенко Т.В. (2014) ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНОЇ АСИМЕТРІЇ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів, 2014. pp. 122-124.

Теселько Т.В. and Сяська О.В. (2014) НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ФІРМОЮ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 69-70.

Тимоць О.Я. and Ричагівська Ю.Є. (2014) ВАРІАНТИ ІМЕН У РОМАНАХ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 73-74.

Тимощук О.С. (2014) ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 156-159.

Тимощук О.С. (2014) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРАЦЕОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 144-145.

Тищенко І.А. (2014) ПОНЯТТЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У РУСЛІ ВІКОВИХ ТА ГЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 190-192.

Ткач А.М. and Коваль Г.П. (2014) ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ (НА МАТЕРІАЛІ ВИВЧЕННЯ ІМЕННИКА). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 145-147.

Ткачук В. (2014) ПОСТАТЬ ІНТЕЛІГЕНТА В КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИЧНИХ ПОШУКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 91-95.

Ткачук О.С. (2014) РОЗВИТОК ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 93-94.

Трало І.М. (2014) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНCКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 29-30.

Трачук Л.Ф. (2014) КОЛЕКЦІЇ ПОВНОТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОРИСТУВАЧІВ ОБЛАСНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 122-123.

Третяк О.М. (2014) Професійний розвиток майбутнього вчителя початкової школи. [Teaching Resource]

Трохимчук І.М. (2014) СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 91-95.

Турченюк Г.Я. and Шимко О.В. (2014) МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 30-31.

Тхорук Р. (2014) ПРОРОЧА РИТОРИКА ШЕВЧЕНКОВОГО ПОСЛАНІЯ «І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ…». Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 57-66.

Тюска В.Б. (2014) ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ КЛУБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 152-156.

У

Уніч В.В. and Гудовсек О.А. (2014) КРЕДИТНО-МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ У ВНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 149-151.

Усач Л.В. (2014) ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 217-220.

Усач Н. (2014) ОБРАЗ ЖІНКИ-МАТЕРІ В ПОЕМІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА «МАРІЯ» ТА ОДНОІМЕННІЙ ПОВІСТІ УЛАСА САМЧУКА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 126-130.

Ф

Федчук О.А. and Кірілкова Н.В. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЯ ГОВІРКИ С. БОЧАНИЦЯ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З СЕМОЮ ‘ГОВОРИТИ’. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 107-108.

Федюк Т.Д. and Безлюдна В.І. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 161-163.

Ферик Н.В. and Шкарбан Т.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПАРНОВИДОВИХ ДІЄСЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 41-43.

Фесюк Т.М. and Березюк Т.П. (2014) СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 71-72.

Фещук Ю.В. (2014) БЛАНК-КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 117-119.

Х

Хижнякова Н.О. (2014) СУБ’ЄКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 72-73.

Хмель В. (2014) СЕМАНТИЧНИЙ КОД «ВІДЬМИ» В ОДНОЙМЕННІЙ ПОЕМІ ШЕВЧЕНКА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 67-72.

Холенкова Ю.О. and Маліновська Н.В. (2014) ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 151-152.

Хомеча Н. (2014) «…А СЛАВА – ЗАПОВІДЬ МОЯ»: ТАРАС ШЕВЧЕНКО У РЕЦЕПЦІЇ ПИСЬМЕННИКІВ ПЕРШИХ ТА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 29-46.

Хомицька Р.В. (2014) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 26-28.

Хомич С.В. (2014) ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ 1С:ПІДПРИЄМСТВО 8.3. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 123-124.

Ц

Царук В.С. and Касаткіна О.В. (2014) СЛОВА-КОЛЬОРОПОЗНАЧЕННЯ У СКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2014. pp. 141-145.

Цесар В.Р. and Маліновська Н.В. (2014) РОЗВИТОК ФОНЕТИЧНИХ НАВИЧОК СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 152-153.

Цуман М.В. and Павелків О.М. (2014) ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ У КЛАСАХ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 52-53.

Ціпан Т.С. (2014) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 95-98.

Ч

Чаплигіна Л.Р. and Шевців З.М. (2014) ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 155-157.

Чернюшок О.В. (2014) ТЕХНІКА «КВІЛТЕ» У ДЕКОРАТИВНІЙ ТЕКСТИЛЬНІЙ КОМПОЗИЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.14). pp. 167-169. ISSN 2519-1942

Черніговець Т.І. (2014) ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА КЕРІВНИКА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 73-74.

Черуха Н.В. and Черуха В.В. (2014) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 64-66.

Чехомський А.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 124-125.

Чувпенюк І.В. and Шкарбан Т.М. (2014) ТЕНДЕНЦІЇ АДВЕРБІАЛЬНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО ТА ВАСИЛЯ СТУСА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 44-46.

Ш

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2014) СІМЕЙНО-ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ В ІСЛАМІ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 280-282. ISSN 2519-1942

Шатрова М.Б. (2014) ПОВНОТЕКСТОВІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ФОНДИ В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ БІБЛІОТЕК. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 125-126.

Шахрайчук М.І. and Футимська (Бобрівник) О.Є. (2014) СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ АРМ «КУРАТОР». Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 94-95.

Шварц Н.В. and Дупак Н.В. (2014) ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІНТЕРНЕТ ПРОСТОРІ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 109-114.

Шварц Н.В. and Дупак Н.В. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 160-161.

Шевців З.М. (2014) ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 95-96.

Шевчик О.М. and Немеш О.М. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОЖНОСТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 163-166.

Шевчук К.А. and Коваль В.В. (2014) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ МАТЕМАТИКИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Інформаційні-технології в професійній діяльності, 2014. pp. 55-57.

Шевчук О.А. (2014) МОТИВАЦІЯ ВЕДЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО, ТВЕРЕЗОГО, ЗДОРОВОГО СПОСОБІВ ЖИТТЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 175-177.

Шевчук О.А. (2014) АБСТИНЕНЦІЯ - ЕЛЕМЕНТ ТВЕРЕЗОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2014: Вип. 131. pp. 214-221.

Шевчук О.А. (2014) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВНЗ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З "БЖД". Проблеми сучасної педагогічної освіти, 2014 (Ч. 3): Вип. 44. pp. 290-297.

Шевчук О.А. (2014) СЛОВНИК З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. [Teaching Resource]

Шевчук Т.Б. (2014) РЕЗЕРВИ УДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 220-222.

Шекель Н.М. and Середюк Л.А. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ В СТАРШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 161-164.

Шеретюк Р.М. (2014) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗДОБУТКИ КНИГОВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЧАЇВСЬКИХ ВАСИЛІАН. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.2. pp. 10-15. ISSN 2411-1546

Шеретюк Р.М. (2014) ЕТНОКУЛЬТУРНА АСИМІЛЯЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЯК ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ НАПРЯМІВ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ (1825-1839 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 27-30. ISSN 2519-1942

Шилюк М.О. and Сингаївський Д.В. (2014) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 165-166.

Шимко О.В. (2014) КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК РУШІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 31-33.

Шимко О.В. (2014) КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Одеського Національного університету імені І.І.Мечнікова, 2014 (Т. 19): Вип. 1 (2). pp. 71-74.

Шкода Н. and Мороз Л.В. (2014) СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ НОВАЦІЇ – ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ЖАНРОВОГО РОЗВИТКУ ХУДОЖНІХ ЖИТТЄПИСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 39-42.

Шостак О. (2014) НОВЕЛА ІВАНА ФРАНКА «СОЙЧИНЕ КРИЛО» – ТВІР ПРО ЕМІГРАЦІЮ Й ДЕКАДЕНТА. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 96-104.

Шостак О.О. (2014) Риторика еміграційного тексту І. Франка (на прикладі новели «Батьківщина»). Scripta manent: молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики, 2014. pp. 144-147.

Шостак О.О. (2014) Новела Івана Франка «Сойчине крило» – твір про еміграцію й декадента. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014: Вип. ІІ. pp. 96-104.

Шпортько О.В. (2014) МОДЕЛЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ БЛОКІВ АРИФМЕТИЧНИХ КОДІВ В ПРОЦЕСІ ПРОГРЕСУЮЧОГО СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ БЕЗ ВТРАТ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 99-100.

Шпортько О.В. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ДВОХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СТИСНУТИХ БЛОКІВ ДЛЯ КОЖНОГО БЛОКУ ДАНИХ У ФОРМАТІ PNG. Волинський математичний вісник, 2014 (Вип.11). pp. 213-229.

Шроль Т.С. and Павлова Н.С. (2014) ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 168-170.

Шугаєва Л.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ АНТИТРИНІТАРИЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 97-99. ISSN 2519-1942

Шугаєва Л.М. (2014) УЯВЛЕННЯ ПРО МИНУЛЕ І ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ В ІСТОРИЧНІЙ СВІДОМОСТІ. Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 169-171.

Шугаєва Л.М. (2014) РЕЛІГІЯ І ПОЛІТИКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ: СПРОБА РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ. Релігія та соціум, 2014 (№1-2): (13-14). pp. 104-109.

Шумська О.О. and Карпенчук С.Г. (2014) НООСФЕРНА ОСВІТА В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 114-118.

Шумська О.О. and Карпенчук С.Г. (2014) ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 170-171.

Шутяк В.Г. (2014) ОСОБЛИВОСТІ УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ТА ВИМОГИ ДО ЇХ ПРОВЕДЕННЯ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 96-98.

Шутяк В.Г. (2014) ПРО ПОЛІТЕХНІЧНУ ОСВІТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 150-153.

Щ

Щесюк С.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ТА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 33-34.

Ю

Юрчук О.І. (2014) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУПАХ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.10): 53. pp. 60-64.

Юскович-Жуковська В.І. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У США. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. p. 52.

Юскович-Жуковська В.І. (2014) ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УСПІШНОГО БІЗНЕСУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 52-53.

Юськів Б.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 100-101.

Юхименко-Назарук І.А. (2014) ІНСТИТУЦІЙНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇН. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 34-35.

Ющук М.В. and Підцерковна Х.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 75-76.

Я

Яковишина Т.В. (2014) ПЕДАГОГІЧНА КРЕАТИВНІСТЬ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 10-11.

Яковишина Т.В. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 165-168.

Яковлева О. (2014) НОВЕЛА ТАНІ МАЛЯРЧУК «ЖІНКА І ЇЇ РИБА» КРІЗЬ ПРИЗМУ «ЗАКОНУ БОРХЕСА». Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 105-108.

Яницкий М.С. and Браун О.А. and Пелех Ю.В. and Франчек З. and Саласса М. (2014) СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ УЧИТЕЛЕЙ. Вопросы воспитания и обучения, 2014 (№ 6). pp. 27-35.

Яницька О.М. (2014) АНТРОПОЦЕНТРИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЛІНГВОПРАГМАТИКИ, ЯК ВИРАЖЕННЯ НОВОГО НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ). Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів, 2014. pp. 136-138.

Яницька О.М. (2014) ВПЛИВ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВИ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2014 (42). pp. 330-332. ISSN 2519-2558

Яницька О.М. (2014) МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАГОЛОВКІВ СТАТЕЙ ФРАНЦУЗЬКОГО МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ (НА ПРИКЛАДІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2014 (Вип.48). pp. 328-330. ISSN 2519-2558

Янцур М.С. (2014) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ЧИТАННЯ КУРСУ «ЛЮДИНА І СВІТ ПРОФЕСІЙ» НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 90-101.

Янцур М.С. (2014) ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ, ЯКА ФОРМУЄТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 101-106.

Ярмусь І.В. and Янцур Л.А. (2014) ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ОБРАЗОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2014 (Ч. 1). pp. 171-172.

Ясьмо В.Д. (2014) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 126-127.

Яцюк Г.В. (2014) РОЗВИТОК КОГНІТИВНО-МОТИВАЦІЙНИХ ОСНОВ ІНТИМНОЇ СФЕРИ ЛЮДИНИ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 173-175.

This list was generated on Tue Apr 23 06:53:36 2024 EEST.