Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 371.

G

Gryuk I. and Grubinko V. and Brynzia I. and Sukhodlska I. (2014) The Role of Plants in Supporting The Level of Nitrogen in Freshwater Ecosystems. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 2014. pp. 303-304.

Є

Євгейчук О. (2014) ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 12-14.

Єфимець О.О. and Демчук О.О. (2014) ДО ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 62-64.

І

Іваник Н.М. (2014) Духовні піснеспіви українською мовою. [Teaching Resource]

Іванова Л.І. (2014) АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО ТА ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 87-88.

Іванова О. (2014) ІДЕЇ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО БРАТСТВА ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ГЕРОЯ ОПОВІДАННЯ «МОЛОДІСТЬ САВИЧА» ЮРІЯ КОСАЧА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 106-110.

Івашкевич Е.З. (2014) МІСЦЕ СЕНСИТИВНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ УЯВИ В БІФУРКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 47-54.

Івашкевич Е.З. and Михальчук Н.О. (2014) СЕНСИТИВНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНА УЯВА В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 65-68.

Івчик Н.С. (2014) СЛОГАНИ Й НАСТІННІ НАПИСИ У МЕХАНІЗМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ ГРУПИ (НА ПРИКЛАДІ М. РІВНЕ). Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 262-270.

Івчик Н.С. and Долганов П.С. (2014) МЕХАНІЗМИ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ І (НЕ)ЗАБУТТЯ. Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 302-304.

Іскра Л.В. (2014) ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФОРМУВАННІ МИРОТВОРЧИХ ПОГЛЯДІВ ШКОЛЯРІВ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 80-81.

Іценко О. (2014) ТРАГІЧНА ЗАГИБЕЛЬ ЕКЗАРХА АВТОНОМНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ АЛЕКСІЯ (ГРОМАДСЬКОГО). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 160-163. ISSN 2519-1942

А

Андрощук І. (2014) ЧЕХІЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 267-268. ISSN 2519-1942

Андрощук Н.Г. (2014) УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНІЧНИЙ РЕНЕСАНС: СУСПІЛЬНО-КРЕАТИВНА РОЛЬ ЕТНОМОДИ ХХІ СТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.2. pp. 240-243. ISSN 2411-1546

Антипчук Н. (2014) ПРОРОЦТВО У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 81-85.

Артемова О.І. (2014) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 19-22.

Артимовець А.П. and Литвиненко С.А. (2014) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 22-25.

Б

Бабак К.В. (2014) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У ПРАКТИЦІ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 25-28.

Байло Ю.В. (2014) КОНВЕРСІЯ ЯК СПОСІБ УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 13-15.

Баталія Л.О. (2014) ПЕДАГОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ШКІЛ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО СВІТУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 59-61.

Бах О.А. and Степанова О.І. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОР У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СТУСА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 48-50.

Безкоровайна О. В. (2014) КУЛЬТУРА ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА – АКТУАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 71-74.

Безкоровайна О. В. (2014) ПРІОРИТЕТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА КУЛЬТУР В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 17-21.

Безноско Ю. (2014) ДЕТЕКТИВНИЙ СЮЖЕТ У РОМАНАХ ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО «ІМІТАЦІЯ» ТА «ЗРАДА». Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 7-11.

Бестюк І. (2014) МІФ І АНТИМІФ РОСІЙСЬКО-НАРОДНОЇ ГАРМОШКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРІОДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ: ВІД «КАПИТАНШИ» (1855) Т. ШЕВЧЕНКА ДО «ГАРМОНІЇ» (1933) Г. КОСИНКИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 87-96.

Богачик М.С. (2014) КОМП’ЮТЕРНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 21-24.

Богачик М.С. (2014) РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 21-24.

Бойко Н.Г. (2014) КРАЄЗНАВЧИЙ МАТЕРІАЛ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 67-69.

Бойко Н.Г. (2014) ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 25-30.

Болгар О.М and Дупак Н.В. (2014) ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 8-18.

Бомба А.Я. and Крока Л.Л. (2014) ЧИСЛОВИЙ МЕТОД КВАЗІКОНФОРМНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОВІДНОСТІ ЗА ДАНИМИ ТОМОГРАФІЇ ПРИКЛАДЕНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ. Волинський математичний вісник, 2014 (Вип.11). pp. 24-34.

Бордзань Р.О. and Кузьмич О.О. (2014) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОТОПОНІМІВ ПІВДЕННОЇ ВОЛИНІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 66-68.

Борейчук І.О. and Свінтозельська І.В. (2014) ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК КОМПОНЕНТ РЕГУЛЯЦІЇ ВЗАЄМИН МІЖ УЧНЯМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 28-31.

Боришкевич І.В. and Степанова О.І. (2014) СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОМОРФНИХ МЕТАФОР (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ПОЕЗІЇ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 51-53.

Боровець Н.М. and Гаврилюк Н.В. (2014) СЛОВОТВОРЧІСТЬ СУЧАСНИХ ПОЕТІВ ВОЛИНІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 76-77.

Боровець О.В. (2014) РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 205-207.

Боровець О.О. and Казначеєва Л.М. (2014) ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МУЗИЧНИХ КУЛЬТУР СХОДУ ТА ЗАХОДУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 221-224. ISSN 2415-802X

Бричок Б.П. (2014) ПОЧАТКОВА ШКОЛА: ПОШУКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 4-6.

Бричок С.Б. (2014) ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ПРОФЕСІОГРАМІ ПЕДАГОГА (У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО). Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 6-8.

Булига І.І. (2014) ФОРМИ ПРАВОСЛАВНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ СУЧАСНОЇ ВОЛИНІ: СПРОБА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 186-189. ISSN 2519-1942

Бунько Н.С. and Гаврилюк Н.В. (2014) АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ В ПОЕЗІЇ В. КАЛАШНИКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 78-79.

Бурдова М.В. and Ямницький В.М. (2014) ПРОБЛЕМА СТРАХУ СМЕРТІ У ПОХИЛОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 31-34.

Бучко В.Б. (2014) ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА У РОЗВ’ЯЗУВАННІ КОНФЛІКТІВ ШЛЯХОМ ПЕРЕГОВОРІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 34-38.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2014) ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ ЯК ПРОДУКТУ МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 29-32.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2014) THREE MAIN APPROACHES TO LANGUAGE TEACHER SUPERVISION. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 18-20.

В

Ваколюк А.М. (2014) ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 24-27.

Вакулинська Л.М. (2014) ПОВТОР ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ МОВНИЙ ЗАСІБ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 12-14.

Вербець В.В. (2014) РИЗИКИ ЕСКАЛАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДИСКОМФОРТУ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 30-34.

Веремчук А.П. (2014) ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 207-209.

Верьовкіна О.Є. and Ярута Н.П. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 30-34.

Виткалов В.Г. (2014) УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР У НОВИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.1. pp. 3-4. ISSN 2411-1546

Виткалов В.Г. (2014) НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ПРАКТИКИ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 6-10. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. (2014) МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В УМОВАХ ІНОКУЛЬТУРНОЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ЕКСПАНСІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.1. pp. 181-185. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. (2014) ПОШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.2. pp. 228-230. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. (2014) Культурно-мистецька Україна в регіональних вимірах: митці, художні колективи та організатори культурно-мистецького життя краю. Other. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Виткалов С.В. (2014) Х ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ» У М. РІВНЕ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 5-6. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. (2014) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ОЧИМА РЕГІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. Вища школа, 2014 (11-12). pp. 85-90. ISSN 1682-2366

Виткалов С.В. (2014) ДИТЯЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЯКФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ. Вища школа, 2014 (№ 8): (121). pp. 110-112. ISSN 1682-2366

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2014) ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ В РЕГІОНІ: ДОСВІД РІВНЕНЩИНИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.2. pp. 206-210. ISSN 2411-1546

Вознюк Ю. (2014) ОСНОВНІ ЗАСАДИ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання психологічної науки, 2014. pp. 27-29.

Войтович О.В. (2014) ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 65-67.

Войтович О.П. and Сергієнко В.П. and Войтович І.С. (2014) СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ВІКІ-РЕСУРСІВ З ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 159-165.

Волошина В.М. and Шолудько Н.Г. (2014) АНІМАЦІЯ В ТУРИЗМІ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 236-239. ISSN 2415-802X

Воробйов А.М. (2014) ПСИХОЛОГО-СОЦІАЛЬНІ КОНЦЕПТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНФЛІКТУ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 38-42.

Ворон О.П. (2014) ПРОПОВІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РКЦ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ «НОВОЇ ЄВАНГЕЛІЗАЦІЇ». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 101-104. ISSN 2519-1942

Ворон О.П. (2014) ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЧЕХОСЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 242-245. ISSN 2519-1942

Віруцька С. (2014) ЯНОШ КАДАР І ЧЕХОСЛОВАЦЬКА КРИЗА 1968 РОКУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 245-247. ISSN 2519-1942

Г

Гайдук О.О. and Вокальчук Г.М. (2014) ЮКСТАПОЗИТНІ НОВОТВОРИ В ПОЕЗІЇ В. ПОЛІЩУКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 80-82.

Галатюк М.Ю. (2014) НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ СИСТЕМНОГО І ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДІВ ДО ПРОЦЕСУ ЕДУКАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 112-115.

Галатюк Ю.М. (2014) ТВОРЧА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЇ НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 18-21.

Гамза А.В. (2014) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАВЧАЛЬНО-МОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ УМІНЬ. Мова і культура, 2014 (Вип.17): Т.VII(175). pp. 540-545.

Гарбар О.П. and Вокальчук Є.Л. (2014) УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 110-111.

Герасименко О.А. (2014) ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ У НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ З ХУДОЖНЬОЮ ОБРОБКОЮ МАТЕРІАЛІВ». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 102-106.

Гетманчук Н.О. (2014) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 209-211.

Глова І.В. and Дупак Н.В. (2014) РОЛЬ СІМ’Ї У СОЦІАЛІЗАЦІЇ І ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 19-24.

Глівчук Л.В. and Лук’яник Л.В. (2014) МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ПРОЦЕСІ ОПРАЦЮВАННЯ ЧАСТИН МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 116-118.

Глінчук Ю.О. (2014) АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 34-37.

Гнедко Н.М. (2014) ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛЬНОЇ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 115-120.

Годун І.В. and Кузьмич О.О. (2014) ПОРУШЕННЯ СИНТАКСИЧНОЇ НОРМИ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 112-114.

Гон М.М. (2014) ГОЛОДОМОР, ГОЛОКОСТ І ПОРАЙМОС У ПОЛІТИЦІ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНИ. Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 171-182.

Гончарук О.А. and Лук’яник Л.В. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ДИКЦІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 119-120.

Горох Г.С. (2014) ВОКАЛЬНО-ХОРОВА ЛАНКА ЯК ЯВИЩЕ У ХОРОВОМУ МИСТЕЦТВІ ІІ ПОЛ. ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНЩИНИ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.1. pp. 84-89. ISSN 2411-1546

Горох Г.С. (2014) ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО РІВНЕНЩИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФЕСТИВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОБИ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.2. pp. 210-214. ISSN 2411-1546

Горох Г.С. (2014) ДИТЯЧА ХОРОВА ТВОРЧІСТЬ РІВНЕНЩИНИ В ПЕРІОД ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. Актуальні питання культурології, 2014 (вип.14). pp. 198-202. ISSN 2415-802X

Гринда І.П. and Гринькова Н.М. (2014) ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 24-32.

Гринькова Н.М. (2014) ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 120-124.

Гринькова Н.М. and Конончук Д.В. (2014) СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ПРИРОДИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 77-78.

Грипич С.Н. (2014) ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 189-191. ISSN 2519-1942

Грицай Н.Б. (2014) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 211-213.

Грубинко В.В. and Суходольская И.Л. and Грюк И.Б. (2014) ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОМЕОСТАЗА АЗОТА В ЭКОСИСТЕМЕ МАЛОЙ РЕКИ. Экосистемы малых рек: биоразнообразие, экология, охрана, 2014. pp. 100-104.

Гудовсек О.А. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ЗАКЛАДАХ ЕСТЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 8-10.

Гуляш І.М. and Ціпан Т.С. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 33-38.

Гуменюк О.В. (2014) ЕВОЛЮЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА СРСР ПРО ШЛЮБ ТА СІМ’Ю:УКРАЇНСЬКА СКЛАДОВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 55-57. ISSN 2519-1942

Гіматдінова Ю.В. and Кірілкова Н.В. (2014) ВЕРБАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ТРАДИЦІЙНОЇ РОДИЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 69-70.

Д

Давидюк І.В. (2014) ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 71-73.

Давидюк Р.П. (2014) ОСТАРБАЙТЕРИ З РІВНЕНЩИНИ: МІЖ ДВОМА ТОТАЛІТАРНИМИ РЕЖИМАМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 305-306. ISSN 2519-1942

Давнюк С.В. and Козіцька О.А. (2014) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 78-80.

Давнюк С.В. and Шевчук І.О. (2014) РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 78-80.

Данілова Н.Р. (2014) ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 69-71.

Дем'янчук В.А. and Риженко І.М. and Чабан В.Й. (2014) КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ – БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА В ХХІ СТОЛІТТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 42-46.

Демчук О.О. and Хупавцева Н.О. (2014) МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 48-51.

Демянюк О.Б. (2014) ОБРАЗ СВІТУ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ БУТТЯ ЛЮДИНИ І ЇЇ ВІДНОШЕННЯ ЗІ СВІТОМ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 51-55.

Джеджера О.В. (2014) ЕМОЦІЙНЕ ПЕРЕЖИВАННЯ: СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНА. Актуальні проблеми психології, 2014 (Т. Х): Вип. 26. pp. 293-304.

Джеджера О.В. (2014) ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ. Актуальні тенденції розвитку світової психологічної та педагогічної практики, 2014. pp. 15-19.

Джеджера О.В. (2014) КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Історія та сучасний стан педагогічних та психологічних наук, 2014. pp. 91-93.

Джеджера О.В. (2014) ЕМОЦІЙНЕ ПЕРЕЖИВАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНУЮЧИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук, 2014. pp. 76-79.

Дмитришина Н.М. (2014) ГЕНЕТИЧНА ПЛОЩИНА АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ДИДАКТИКИ У СВІТЛІ ЧЕРНЕЧОГО ВИХОВАННЯ НА ТЕРЕНАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (30-ТІ РР. ХХ СТ.). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 127-129.

Долганов П.С. (2014) МЕМОРІАЛЬНИЙ ТЕКСТ РІВНОГО: ДИЛЕМИ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ / РЕІДЕОЛОГІЗАЦІЇ. Панорама політологічних студій, 2014. pp. 247-262.

Дружиніна І.А. (2014) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 59-61.

Дубей В.І. (2014) ОСНОВНІ ВІХИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ (1991-2010 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 73-75. ISSN 2519-1942

Дубенська В.В. and Гринькова Н.М. (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 38-52.

Дуброва А.С. and Трофімчук В.М. (2014) СИСТЕМА І ХАРАКТЕР ВПРАВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО КУРСУ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 56-59.

Дупак Н.В. (2014) СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ Й США. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 173-179.

Ж

Жолобович І.І. and Щербачук Н.П. (2014) ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ: СТАТУС, ФУНКЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 7-8.

Жук В. and Давидюк Л. (2014) ДІЯЛЬНІСТЬ РІВНЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПК ТА ППК НАКККіМ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ КАДРІВ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 101-105. ISSN 2415-802X

З

Заглинська Л.В. and Лукомська О.І. (2014) ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ГАЛУЗІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 73-76.

Захарчук І. (2014) ШЕВЧЕНКІАНА МАРІЕТТИ ШАГІНЯН. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 6-14.

Захарчук З.О. (2014) ЗАВДАННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВИРАЗНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ОПРАЦЮВАННЯ ПАРТИТУРИ ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ (2 КЛАС). Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 83-87.

Златів Л.М. (2014) КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВОДИДАКТИКА У ВИКЛАДАННІ МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2014: Вип. 29. pp. 116-120. ISSN 2519-2558

К

Казначеєва Л.М. (2014) ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛИНСЬКИХ ГУБЕРНСЬКИХ ПРЕДВОДИТЕЛІВ ДВОРЯНСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 130-135. ISSN 2519-1942

Казначеєва Л.М. (2014) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТРЕНІНГ ДІЛОВИХ КОМУНІКАЦІЙ». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 179-182.

Калініченко М.М. (2014) Н. ГОТОРН І «ДРУГЕ ВЕЛИКЕ ПРОБУДЖЕННЯ». Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 34-37.

Калініченко М.М. (2014) АМЕРИКАНСЬКА ПОПУЛЯРНА РОБІТНИЧА ЛІТЕРАТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОРІЧЧЯ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 54-57.

Каплюк О. (2014) ЗАКАРПАТСЬКІ УКРАЇНЦІ В ЧЕХОСЛОВАЦЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ В СРСР В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 59-62. ISSN 2519-1942

Карпухіна Т.О. (2014) АГІТАЦІЙНА ТА АНТИРЕЛІГІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 62-67. ISSN 2519-1942

Кашуба А.А. (2014) ПРОБЛЕМА АГІТАЦІЇ ТА ПРОПАГАНДИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 76-79.

Квачук З.В. and Щербачук Н.П. (2014) СПЕЦИФІКА ПРОСТИХ НЕЕЛЕМЕНТАРНИХ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Г. КВІТКИ-ОСНОВ′ЯНЕНКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 9-11.

Кир'янчук І. (2014) КОНТЕКСТ ДУХОВНОСТІ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА МИХАЙЛА ОРЕСТА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 111-116.

Кир'янчук Б. (2014) ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ПІДХОДИ ІВАНА ФРАНКА В ДОСЛІДЖЕННІ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 21-28.

Кириленко О.М. (2014) СУЧАСНА СПОРТИВНА ПОЛІТИКА: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ УКРАЇНИ. Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 98-103.

Кирильчук О. (2014) «СОН» («У ВСЯКОГО СВОЯ ДОЛЯ») ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ПРОЕКЦІЇ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО ПРОЧИТАННЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 73-80.

Кисляк О.В. and Кравець Д.В. (2014) НЕОЧІКУВАНИЙ І ЗОВСІМ НЕСПОДІВАНИЙ РЕМАРК. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 53-55.

Кобилянска О.О. and Степанова О.І. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «БЕРЕСТЕЧКО». Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 101-103.

Коваль В.В. (2014) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 46-51.

Ковальчук В.М. and Гаврилюк Н.В. (2014) АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ІДІОСТИЛЮ ОКСАНИ ГОРКУШІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 83-85.

Ковальчук Т.О. and Шкарбан Т.М. (2014) СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ КОНКРЕТНОЇ ФІЗИЧНОЇ ДІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ МАРІЇ МАТІОС). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 54-55.

Ковалюк В.В. (2014) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 4-7.

Ковалюк В.В. (2014) ПРО АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 57-59.

Ковлева Ю.С. and Кузьмич О.О. (2014) ТЕКСТ ЯК СИНТАКСИЧНА ОДИНИЦЯ ВИЩОГО ПОРЯДКУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ МАЛОЇ ПРОЗИ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 119-120.

Козачок К.В. and Романюк В.Л. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО СТРЕСУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ В УМОВАХ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 68-72.

Колесніков С.А. (2014) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ. Актуальні питання культурології, 2014 (вип.14). ISSN 2415-802X

Колупаєва Т.Є. (2014) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ SMART-ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 204-205.

Кондратюк А.М. and Шкарбан Т.М. (2014) НУЛЬСУФІКСАЛЬНІ ІМЕННИКИ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ У ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 33-35.

Кондратюк А.Ю. and Литвиненко С.А. (2014) ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 73-75.

Кондратюк М.М. (2014) Т.Г.МАСАРИК ЯК ВИРАЗНИК ІДЕОЛОГІЇ ЧЕСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ, ЦЕРКВИ ТА ШКОЛИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ НА ПОЧ. ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 228-230. ISSN 2519-1942

Король В.В. and Карпенчук С.Г. (2014) ІДЕЇ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 52-58.

Король О.Ю. and Мороз Л.В. (2014) ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СТИЛЮ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 24-26.

Корчакова Н.В. (2014) РАННІ ВИТОКИ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 75-80.

Корчакова Н.В. (2014) ПРОСОЦІАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИСТОСТІ. Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти, 2014: Вип. 15. pp. 160-164.

Корчакова Н.В. (2014) ПРОСОЦІАЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНА СКЛАДОВА МАЙБУТНЬОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка, 2014: Вип. 28. pp. 84-94.

Косарєва Г.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ В АСПЕКТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації, 2014. pp. 220-225.

Косарєва Г.М. (2014) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЮ ПРАКТИКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 87-90.

Косарєва О.І. (2014) СИНДРОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ З ГІПЕРАКТИВНІСТЮ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 51-54.

Костюкович Я. (2014) ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНА МОДЕЛЬ ТВОРЧОСТІ ОСИПА ТУРЯНСЬКОГО: АВТОБІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ. КАРТИНА З БЕЗОДНІ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 15-18.

Кот В.В. (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРТОТРОПНОЇ ПЛАСТИНКИ З КРУГОВИМ ОТВОРОМ І КРУГЛОГО ДИСКА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДВОХ ТОНКИХ ПРУЖНИХ РЕБЕР. Волинський математичний вісник, 2014 (Вип.11). 76-87..

Кочубей О.С. (2014) ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 74-77.

Кочубей О.С. (2014) ПЕРЕКЛАДАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ ФАКТОР У НАВЧАННІ ПЕРЕКЛАДУ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЯК МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 60-69.

Кошина М.В. and Шкарбан Т.М. (2014) ПРИЙМЕННИКИ У ТВОРАХ УЛАСА САМЧУКА: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 36-38.

Кошинська Т. (2014) АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ ГЕРОЯ У РОМАНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА «ЛЕПРОЗОРІЙ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 19-24.

Крайлюк Л.В. (2014) НІЛ ХАСЕВИЧ І УКРАЇНСЬКА КНИЖКОВА ГРАФІКА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.1. pp. 358-362. ISSN 2411-1546

Краля І.В. and Мороз Л.В. (2014) ЧАС І ПРОСТІР У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ ЯК ВИДОВА ОЗНАКА МЕМУАРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 32-33.

Крет О.В. (2014) ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ УКАРЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ. Науковий вісник Чернівецького університету, 2014: Вип.702. pp. 110-114.

Крет О.В. (2014) ПРОЦЕС ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В УКРАЇНІ. Слов'янський вісник, 2014: Вип. 19. pp. 128-130.

Крет О.В. (2014) НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РІВНЯХ В УКРАЇНІ. Слов'янський вісник, 2014: Вип. 18. pp. 51-56.

Крет Р.М. (2014) БІЛОРУСЬКІ ЗМІ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини, 2014: Вип.702. pp. 206-211.

Крет Р.М. (2014) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПОБУДОВИ СОЮЗНОЇ ДЕРЖАВИ БІЛОРУСІ ТА РОСІЇ. Слов'янський вісник, 2014: Вип. 19. pp. 131-134.

Крет Р.М. (2014) СТАНОВЛЕННЯ СОЮЗНОЇ ДЕРЖАВИ БІЛОРУСІ І РОСІЇ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ. Слов'янський вісник, 2014: Вип. 18. pp. 56-59.

Крижановська Т.І. (2014) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА» У ВНЗ І РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 144-147. ISSN 2415-802X

Крук М. and Мороз Л.В. (2014) РІВНІ ТА ОДИНИЦІ ПЕРЕКЛАДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 18-21.

Крупка М. (2014) ПРОЗА ТАРАCА ШЕВЧЕНКА В СИСТЕМІ КРИТИЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 15-20.

Кузьма Т.М. (2014) ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ТА БЛАГОДІЙНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 8-11. ISSN 2519-1942

Кулаков Р.С. (2014) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ САМООЦІНКИ ТА РІВНЯ ДОМАГАНЬ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 83-87.

Кулакова Л.М. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 87-90.

Кунцевич Н.І. and Щербачук Н.П. (2014) ТИПОЛОГІЯ ГОЛОВНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ГРУПИ «БУ-БА-БУ»). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 12-14.

Курдибаха О. (2014) ГЕНДЕРНЕ СПІЛКУВАННЯ З ОДНОЛІТКАМИ ЯК ОСНОВНА ПОТРЕБА ПІДЛІТКІВ. Актуальні питання психологічної науки, 2014. pp. 83-84.

Кутінова М. (2014) ДИСКУРС МІСТИЧНОГО У ПОВІСТІ «ВІКИ ПЛИВУТЬ НАД КИЄВОМ» АНТОНА НИВИНСЬКОГО. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 25-28.

Кушко О.Л. and Адах Н.А. (2014) АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ ПОЕТІВ ВОЛИНІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 86-88.

Кушнір Н.В. (2014) ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 62-64.

Кіндрат В.К. (2014) ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ментальний компонент). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 79-82.

Л

Лавор О.Ф. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 109-112.

Лаврін О.В. and Ричагівська Ю.Є. (2014) ФУНКЦІЇ АНТРОПОНІМІВ У ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 71-72.

Лапиніна О.Л. (2014) ТИПИ КЛАСИФІКАЦІЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ З ГАСТРОНОМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 69-71.

Ларькіна Л.М. (2014) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ КОМІСІЯМИ СПРИЯННЯ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕЛІГІЙНІ КУЛЬТИ У 60-80-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 173-175. ISSN 2519-1942

Левчук І.Б. (2014) ВЕКТОРИ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД «ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПРАЦЮЮЧИХ ЖІНОК». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 47-50. ISSN 2519-1942

Левчук (Тимочко) І.Б. (2014) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОСВІТНИЦЬКО-ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ ВОЛИНІ (2 ПОЛ. XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 54-58.

Легка Л.Д. and Степанова О.І. (2014) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ ЗООСЕМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 104-106.

Лесняк В.Ю. (2014) КОНСТРУЮВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ІСПАНІЇ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ВІД ФРАНКІЗМУ ДО ДЕМОКРАТІЇ. Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 217-225.

Лисиця А.В. and Ребрієв А.В. (2014) Мас-спектрометричні дослідження взаємодії полігексаметиленгуанідину з ліпідами. Ukrainian Biochemical Journal, 2014 (Vol.86): 1. pp. 56-67. ISSN 2409-4943

Литвиненко С.А. (2014) ІГРОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ І ПІДЛІТКАМ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 8-11.

Литвиненко С.А. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ВОРКШОПІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 10-12.

Лишня М.В. and Адах Н.А. (2014) СЕМАНТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ІМЕННИКІВ ПОЕТІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 89-91.

Лищук М.В. and Степанова О.І. (2014) ЗВЕРТАННЯ ЯК УСКЛАДНЮВАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ СТРУКТУРИ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ О. ДОВЖЕНКА, У. САМЧУКА, О. ГОНЧАРА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 15-17.

Луцик Г.О. and Вербець В.В. (2014) СОЦІАЛЬНІ НОРМИ В КОНТЕКСТІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. Соціологія - соціальна робота - регулювання соціальних проблем, 2014. pp. 59-62.

Ліннік Ю. (2014) ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОГО ПРАВОСЛАВ’Я: СПРОБА РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 75-78. ISSN 2519-1942

Лісова С.В. (2014) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ВСІХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 169-173.

М

Мазурок О.М. (2014) ОСОБИСТІСНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 71-76.

Майданець О. (2014) ОСМИСЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У РОМАНІ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 29-33.

Максимчук М.Є. and Гринькова Н.М. (2014) РОЛЬ ЗАСОБІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 58-65.

Малафіїк І.В. (2014) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ДИДАКТИКИ В ПЛОЩИНІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 4-9.

Малець О.Ю. and Щербачук Н.П. (2014) ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗВЕРТАНЬ У ПРОСТИХ РЕЧЕННЯХ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. ШЕВЧУКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 18-20.

Маліновська Н.В. (2014) РОЗВИТОК АУДІАТИВНИХ УМІНЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука і освіта, 2014 (10). pp. 132-135. ISSN 2311-8466

Маліновська Н.В. (2014) ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕНТЕНЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ГРИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.10): 53. pp. 20-23.

Мамчук Л.П. and Ямницький В.М. (2014) ТВОРЧІСТЬ ТА ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 96-100.

Мандрик Н.В. (2014) ДО ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 139-142.

Маринич Л.М. and Костюк Л.К. (2014) ПРИДОРОЖНІ ХРЕСТИ НА ТЕРЕНАХ РОКИТНІВЩИНИ: ІСТОРІЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, СМИСЛИ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 53-55. ISSN 2415-802X

Мартинчук І.І. (2014) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 299-302. ISSN 2519-1942

Мартинюк О.Ю. and Вокальчук Г.М. (2014) НЕОЛОГІЯ ПОЕТІВ НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 92-95.

Марчук Н.В. and Шкарбан Т.М. (2014) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВ У ТВОРАХ УЛАСА САМЧУКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 56-58.

Марчук Ю.С. and Созонюк О.С. (2014) ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 100-102.

Мельник А.В. and Щербачук Н.П. (2014) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 21-23.

Миколаєнко О.М. and Кучина Н.І. (2014) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГРА» В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 121-126. ISSN 2415-802X

Мирончук І. (2014) CВІТ ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА БОГДАНА БОЙЧУКА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 117-125.

Мисюк О. (2014) СУЧАСНА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА У ПРОСТОРІ ІНТЕРНЕТУ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 34-38.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ФІЛІПА МОРЕНА ФРЕНО. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 49-53.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.З. (2014) SOCIAL INTELLECT OF THE PERSON IN THE SPACE OF HIS/HER COMPLEX OF INTERPRETATIONS. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 82-85.

Михальчук Н.О. and Чала Ю.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СПОЛУЧЕННЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 76-86.

Михальчук Р.Ю. (2014) ГОЛОКОСТ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНЩИНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 291-295. ISSN 2519-1942

Мичко М.В. and Ямницький В.М. (2014) ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 105-108.

Мишкарьова С.В. (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БРАТСТВА ПРАВОСЛАВНИХ БОГОСЛОВІВ У ПОЛЬЩІ (1934-1938 РР.). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 62-65.

Мишков В.Я. (2014) СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЛОКРИНИЦЬКОЇ ІЄРАРХІЇ СТАРООБРЯДЦІВ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 96-97. ISSN 2519-1942

Мороз Л.В. (2014) ЗАВЕРШАЛЬНА ФАЗА ЕВОЛЮЦІЇ КОННІ-КЕТЧЕРІВСЬКОГО ПАМФЛЕТУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 38-39.

Мороз Л.В. and Пашко І.О. (2014) ЖАНРОВА СУТНІСТЬ КЛАСИЧНОЇ НОВЕЛІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ У ТВОРАХ Б. РІЧА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 92-97.

Мороз Л.М. (2014) НОВЕЛІСТИЧНА ТРАДИЦІЯ НА ТЕРЕНАХ АНГЛІЙСЬКОГО РЕНЕСАНСУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 44-48.

Мосієвич Ю.О. (2014) ІСТОРИЧНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 141-143. ISSN 2519-1942

Моісеєва О.С. (2014) ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 86-92.

Муляр О.М. and Щербачук Н.П. (2014) ТИПОЛОГІЯ ОБСТАВИНИ У СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Г. ТЮТЮННИКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 24-26.

Мініч О. (2014) СВОЄРІДНІСТЬ ЛЮБОВНИХ ІСТОРІЙ У ПРОЗІ ЛЮКО ДАШВАР. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 39-41.

Міщеня О.М. (2014) ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 81-83.

Н

Назаревич В.В. (2014) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ГАНДИКАПНИХ КЛІЄНТІВ У ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 108-112.

Нечипорук Л.І. (2014) ВИПЕРЕДЖУЮЧА ОСВІТА ЯК ОСНОВА ГАРМОНІЙНОГО СОЦІОПРИРОДНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА XXI СТОЛІТТЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 65-68.

Новосад Н.І. and Мороз Л.В. (2014) ХУДОЖНЯ БІОГРАФІЯ ЯК РІЗНОВИД РЕНЕСАНСНОЇ «ЛІТЕРАТУРИ ФАКТУ». Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 42-44.

Новоселецький М.Ю. (2014) КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ КУРСУ ФІЗИКИ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 97-101. ISSN 2415-802X

Новік Л. (2014) ОНТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІМІДЖУ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання психологічної науки, 2014. pp. 114-116.

Новік Л.О. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ В СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 112-115.

Ногачевська І.О. (2014) ПОТЕНЦІАЛ БІБЛІОТЕРАПІЇ У ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІЙ ДОПОМОЗІ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 115-117.

Ніколюк Ю.В. and Адах Н.А. (2014) ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ІМЕННИКИ В ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА ЦИБУЛЬКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 96-97.

О

Озарчук О.І. and Назарець Л.М. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 118-120.

Оксенюк О.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ (ДОСВІД РІВНЕНСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 68-71.

Олексюк А. (2014) МІСТО РІВНЕ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТОПОСУ НА ЛІТЕРАТУРНІЙ МАПІ («РІВНЕ / РОВНО (СТІНА): НІБИТО РОМАН» (2001) ОЛЕКСАНДРА ІРВАНЦЯ). Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 42-45.

Олесюк Л.В. (2014) ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 80-82.

Олесюк Л.В. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 107-114.

Опанасюк І.О. and Мороз Л.В. (2014) СЛОВА В ЧАСІ (НЕОЛОГІЗМИ, АРХАЇЗМИ ТА ІСТОРИЗМИ): ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 7-10.

Опришко І.П. and Казначеєва Л.М. (2014) МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ У НІМЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 188-191. ISSN 2415-802X

Осипчук О.П. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ МОРАЛЬНИХ АСПЕКТІВ СИТУАЦІЇ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 120-124.

Остапчук А.Г. and Петренко О.Б. (2014) ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛІВОРУКИХ ДІТЕЙ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 65-73.

Остапчук М.В. and Дуброва А.С. (2014) ЖИТТЄВИЙ, ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ К.Е. ЦІОЛКОВСЬКОГО. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 14-17.

П

Павелків В.Р. and Панасюк В.М. (2014) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕВІАЦІЙ МОЛОДІЖНОГО СЕРЕДОВИЩА. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 124-127.

Павелків Р.В. (2014) МІСЦЕ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 4-8.

Павловська Л.О. (2014) ПРАГМАСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ ЯК МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 114-116.

Павлюк Г.С. and Безкоровайна О. В. (2014) ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 71-74.

Павлюк Т.О. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "ІНФОРМАТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ" ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики, 2014. pp. 218-226.

Падалка О.І. (2014) ВИЯВЛЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 130-133.

Панащук І. (2014) РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРІВ У РОМАНІ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «КНЯЗЬ ІЄРЕМІЯ ВИШНЕВЕЦЬКИЙ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 46-49.

Пархута Ю. (2014) ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ДИДАКТИЧНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 50-52.

Парчевська Д.І. and Казначеєва Л.М. (2014) ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО ДОЗВІЛЛЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (НА ПРИКЛАДІ М. РІВНЕ). Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 46-49. ISSN 2415-802X

Пахнюк К. (2014) ІНВАРІАНТИ ПОСТАТІ ЖІНКИ-МАТЕРІ У ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА (НА ОСНОВІ ДРАМИ «ЧОРНА ПАНТЕРА І БІЛИЙ ВЕДМІДЬ» ТА РОМАНУ «ЗАПИСКИ КИРПАТОГО МЕФІСТОФЕЛЯ»). Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 53-57.

Пашкевич М. and Мороз Л.В. (2014) СИНТАКСИЧНИЙ РІВЕНЬ І ЙОГО ОДИНИЦЯ: РЕЧЕННЯ/ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ЇХ ДИФІНІЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 21-24.

Пашко І.О. and Мороз Л.В. (2014) ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНА ДОМІНАНТА В ПЕРЕКЛАДІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 10-12.

Пелех Л.Р. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ЦІННІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ (УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 74-78.

Петренко О.Б. (2014) ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 14-18.

Петрович О.А. and Степанова О.І. (2014) ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 59-61.

Петрук Л.П. (2014) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 15-18.

Пилипчук О. (2014) РОДИННІ ДРАМИ У РОМАНІ ЛЮКО ДАШВАР «МАТИ ВСЕ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 58-60.

Плюта Н.В. (2014) РОЗВИТОК КОЛОНІАЛЬНОЇ ІДЕЇ У ФРАНЦІЇ В НОВИЙ ЧАС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 220-223. ISSN 2519-1942

Полищук А.С. (2014) МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТА «ГЛУПОСТЬ» (на материале английского сленга). Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 116-121.

Полюхович Л. (2014) АКСІОЛОГІЧНЕ НАПОВНЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СПАДЩИНИ БОРИСА СТЕПАНИШИНА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 139-150.

Полюхович Н.В. (2014) СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 48-51.

Полюхович О.В. and Костюк Л.К. (2014) ВЕСІЛЛЯ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВІТНІ НАВЕРСТВУВАННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.14). pp. 61-65. ISSN 2519-1942

Полюхович (Горбачевська) Л.Д. (2014) АКСІОЛОГІЧНЕ НАПОВНЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СПАДЩИНИ БОРИСА СТЕПАНИШИНА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 133-139.

Поліщук М.М. and Гаврилюк Н.В. (2014) ОКАЗІОНАЛІЗМИ У ТВОРЧОСТІ РІВНЕНСЬКИХ ГУМОРИСТІВ І САТИРИКІВ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 98-99.

Поліщук Н.О. and Щербачук Н.П. (2014) ВІДОКРЕМЛЕНІ ОБСТАВИНИ У СТРУКТУРІ ПРОСТОГО НЕЕЛЕМЕНТАРНОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ВАЛЕР'ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 27-28.

Пончук О.В. and Шкарбан Т.М. (2014) ІМЕННИКИ З НЕПОВНОЮ ЧИСЛОВОЮ ПАРАДИГМОЮ В ПОЕЗІЇ В. СТУСА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 39-40.

Поніманська Т.І. and Доброчинська В.А. (2014) З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНІЙ ВОЛИНІ(ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ – 1944 РІК). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 143-147. ISSN 2519-1942

Поніманська Т.І. and Павлюк Т.О. (2014) УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Вісник Інституту розвитку дитини, 2014. pp. 90-95.

Постельжук О.П. (2014) ГОЛОДОМОР У СИСТЕМІ КООРДИНАТ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНИ ЧАСІВ ПРЕЗИДЕНТСТВА В. ЮЩЕНКА. Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 182-189.

Постоловський Р.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ ПЕРІОДУ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ» У ПОГЛЯДАХ ЧЕСТМІРА ЦІСАРЖА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 247-249. ISSN 2519-1942

Приймак О.П. (2014) ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК У ПЕРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 168-171.

Присяжнюк О.В. (2014) СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ ПРОЦЕСИ БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО КОНВЕКТИВНО-ДИФУЗІЙНОГО МАСОПЕРЕНОСУ В НАНОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ З ВРАХУВАННЯМ ТЕРМОРЕЖИМУ. Волинський математичний вісник, 2014 (Вип.11).

Прокопчук Н.П. and Гринькова Н.М. (2014) МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 73-80.

Р

Радчик М. (2014) НЕЗАВЕРШЕНІ «ВАЛЬДШНЕПИ» М.ХВИЛЬОВОГО ЯК ҐЕНЕРАТОР НОВИХ КУЛЬТУРНИХ СМИСЛІВ: ПОВІСТЬ «АГЛАЯ» А.СОКОЛА ТА ХУДОЖНІЙ ФІЛЬМ «ВАЛЬДШНЕПИ» (РЕЖИСЕР О.МУРАТОВ). Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 61-65.

Регрут П. (2014) РОЗДВОЄННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНИХ СТУДІЯХ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО ТА МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 66-71.

Рибачук І.Г. (2014) ДИДАКТИЧНІ ІДЕЇ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ А.С. МАКАРЕНКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 153-156.

Рибчинська К.О. and Ціпан Т.С. (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У МІКРОРАЙОНІ ШКОЛИ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 80-86.

Розгон К. (2014) ПСИХОАНАЛІТИЧНІ ІДЕЇ В ЛІТЕРАТУРІ ВИСОКОГО МОДЕРНІЗМУ 1920-Х РОКІВ (ПОВІСТЬ «СМЕРТЬ» Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА). Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 72-76.

Розембовська Я. (2014) МИНУЛЕ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРИВАТНОГО ДОСВІДУ (РОМАН ВОЛОДИМИРА ЛИСА «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»). Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 77-81.

Романишина Н. (2014) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЕПІЧНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ ІЗ ЖАНРОВОЮ СТРУКТУРОЮ ФОЛЬКЛОРНИХ (НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕКАЗІВ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ ПРО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 132-138.

Романишина Н.В (2014) ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НОВЕЛІСТИКИ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 51-55.

Рудюк О.В. (2014) ВЕРИФІКАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я» У ПЛОЩИНІ АНАЛІЗУ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ВТРАТИ РОБОТИ У БЕЗРОБІТНИХ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 127-131.

С

Савчук П.О. (2014) РОЛЬ ПРОПАГАНДИ У БІЛЬШОВИЗАЦІЇ МАС У 1943-1945 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 163-166. ISSN 2519-1942

Сало М.П. and Щербачук Н.П. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ У ТВОРАХ В. ВИННИЧЕНКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 29-31.

Сацюк Я.В. and Петренко О.Б. (2014) СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 86-94.

Семенюк О.А. and Безлюдна В.І. (2014) РОЗВИТОК ТА КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 131-135.

Семещук О.В. and Лук’яник Л.В. (2014) ПЕДАГОГІЧНА ЦІННІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ БАЙКИ ЯК ЛІТЕРАТУРНОГО ЖАНРУ. Провесійний розвиток педагога, 2014. pp. 69-71.

Сербина Т.Г. (2014) ПРИЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2014. pp. 121-129.

Сидорчук Н.Л. (2014) ПЕДАГОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ВИЯВ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 142-146.

Синчук Р.А. (2014) НОСТАЛЬГІЧНИЙ ТУРИЗМ У СТРУКТУРІ МЕХАНІЗМУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ САМОСТІ. Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 282-291.

Скрипковська І.А. and Вокальчук Є.Л. (2014) КУЛЬТУРОМОВНІ ПРОБЛЕМИ УСНОГО МОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 121-122.

Скібчик А.В. and Мороз Л.В. (2014) ОРИГІНАЛ ЯК ДИСКУРС: СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ СПІВРОЗМОВНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 3-4.

Смалько Ф.В. and Ямницький В.М. (2014) CУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПОВЕДІНКОВОЇ ТА ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 135-138.

Смосюк А.О. and Ціпан Т.С. (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 94-102.

Созонюк О.С. (2014) РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 138-141.

Созонік М. (2014) «ДЕНЬ ГНІВУ» ЮРІЯ КОСАЧА: ЛІТЕРАТУРНА ВЕРСІЯ ВОЄННОГО РОМАНУ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 82-87.

Сойчук Р.Л. (2014) ФЕНОМЕН «НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ» У НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИХ ВИДАННЯХ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 118-121. ISSN 2415-802X

Сокотун С.А. and Ціпан Т.С. (2014) СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 102-108.

Сорочинська Т.А. (2014) СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ РІВНЕНЩИНИ ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 168-170. ISSN 2519-1942

Ставицька О.Г. and Шиманська Ю.Ю. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 141-144.

Стасюк К.М. and Лук’яник Л.В. (2014) ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 170-171.

Стельмашук Ж.Г. (2014) ДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА: ДО ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 81-84.

Степанова О.І. (2014) КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯТА ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ. [Teaching Resource]

Степанчук І.А. and Литвиненко С.А. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 144-147.

Стернійчук М.Ю. and Литвиненко С.А. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ БАТЬКІВСЬКИХ ФІГУР НА СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ДОНЬКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 147-149.

Стихун Л.П. and Стихун Н. В. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 84-88.

Сторож О.В. (2014) ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 150-154.

Стравінська О. (2014) ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО В ШКОЛІ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 88-90.

Стригіна Ю.К. and Степанова О.І. (2014) УКРАЇНСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ПОХОДЖЕННЯ, СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ГРУПИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 62-64.

Суботюк В.І. (2014) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СВІТЛІ ВИМОГ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 88-91.

Суржук Т.Б. (2014) ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ МЕХАНІЗМОМ ЧИТАННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 90-93.

Суходольська І.Л. and Грюк І.Б. and Грубінко В.В. (2014) СЕЗОННА ДИНАМІКА ВМІСТУ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМА МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНЩИНИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2014 (1): (58). pp. 61-71. ISSN 2078-2357

Сілкова Е.О. (2014) ЗАСТОСУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 196-199.

Сілкова Е.О. and Ковальчук Р.О. (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО ДЕЗАДАПТОВАНИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 88-90.

Сілкова Е.О. and Рижа Т.С. (2014) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 161-163.

Сілкова Е.О. and Філик Л.І. (2014) СПРЯМОВАНІСТЬ СИСТЕМИ ВПРАВ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 1-4 КЛАСІВ НА САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 175-177.

Т

Тарчинська Ю. (2014) МЕТАТЕКСТ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ КОМПОЗИТОРА-ПІАНІСТА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.1. pp. 201-205. ISSN 2411-1546

Терещенко Т.В. (2014) МЕТАФОРА В БІЗНЕС-ДИСКУРСІ (МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2014 (№11): Т.2. pp. 75-78. ISSN 2409-1154

Терещенко Т.В. (2014) ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНОЇ АСИМЕТРІЇ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів, 2014. pp. 122-124.

Тимоць О.Я. and Ричагівська Ю.Є. (2014) ВАРІАНТИ ІМЕН У РОМАНАХ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 73-74.

Тимощук О.С. (2014) ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 156-159.

Ткачук В. (2014) ПОСТАТЬ ІНТЕЛІГЕНТА В КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИЧНИХ ПОШУКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 91-95.

Ткачук О.С. (2014) РОЗВИТОК ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 93-94.

Третяк О.М. (2014) Професійний розвиток майбутнього вчителя початкової школи. [Teaching Resource]

Трохимчук І.М. (2014) СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 91-95.

Тхорук Р. (2014) ПРОРОЧА РИТОРИКА ШЕВЧЕНКОВОГО ПОСЛАНІЯ «І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ…». Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 57-66.

Тюска В.Б. (2014) ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ КЛУБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 152-156.

У

Усач Л.В. (2014) ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 217-220.

Усач Н. (2014) ОБРАЗ ЖІНКИ-МАТЕРІ В ПОЕМІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА «МАРІЯ» ТА ОДНОІМЕННІЙ ПОВІСТІ УЛАСА САМЧУКА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 126-130.

Ф

Федчук О.А. and Кірілкова Н.В. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЯ ГОВІРКИ С. БОЧАНИЦЯ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З СЕМОЮ ‘ГОВОРИТИ’. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 107-108.

Федюк Т.Д. and Безлюдна В.І. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 161-163.

Ферик Н.В. and Шкарбан Т.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПАРНОВИДОВИХ ДІЄСЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 41-43.

Фещук Ю.В. (2014) БЛАНК-КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 117-119.

Х

Хмель В. (2014) СЕМАНТИЧНИЙ КОД «ВІДЬМИ» В ОДНОЙМЕННІЙ ПОЕМІ ШЕВЧЕНКА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 67-72.

Хомеча Н. (2014) «…А СЛАВА – ЗАПОВІДЬ МОЯ»: ТАРАС ШЕВЧЕНКО У РЕЦЕПЦІЇ ПИСЬМЕННИКІВ ПЕРШИХ ТА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2014 (Вип.ХХ). pp. 29-46.

Хомицька Р.В. (2014) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 26-28.

Ц

Ціпан Т.С. (2014) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 95-98.

Ч

Чернюшок О.В. (2014) ТЕХНІКА «КВІЛТЕ» У ДЕКОРАТИВНІЙ ТЕКСТИЛЬНІЙ КОМПОЗИЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.14). pp. 167-169. ISSN 2519-1942

Черуха Н.В. and Черуха В.В. (2014) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 64-66.

Чувпенюк І.В. and Шкарбан Т.М. (2014) ТЕНДЕНЦІЇ АДВЕРБІАЛЬНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО ТА ВАСИЛЯ СТУСА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2014 (Вип.4). pp. 44-46.

Ш

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2014) СІМЕЙНО-ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ В ІСЛАМІ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 280-282. ISSN 2519-1942

Шварц Н.В. and Дупак Н.В. (2014) ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІНТЕРНЕТ ПРОСТОРІ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 109-114.

Шевців З.М. (2014) ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 95-96.

Шевчик О.М. and Немеш О.М. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОЖНОСТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 163-166.

Шевчук О.А. (2014) МОТИВАЦІЯ ВЕДЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО, ТВЕРЕЗОГО, ЗДОРОВОГО СПОСОБІВ ЖИТТЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 175-177.

Шевчук Т.Б. (2014) РЕЗЕРВИ УДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 220-222.

Шеретюк Р.М. (2014) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗДОБУТКИ КНИГОВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЧАЇВСЬКИХ ВАСИЛІАН. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.2. pp. 10-15. ISSN 2411-1546

Шеретюк Р.М. (2014) ЕТНОКУЛЬТУРНА АСИМІЛЯЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЯК ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ НАПРЯМІВ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ (1825-1839 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 27-30. ISSN 2519-1942

Шкода Н. and Мороз Л.В. (2014) СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ НОВАЦІЇ – ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ЖАНРОВОГО РОЗВИТКУ ХУДОЖНІХ ЖИТТЄПИСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 39-42.

Шостак О. (2014) НОВЕЛА ІВАНА ФРАНКА «СОЙЧИНЕ КРИЛО» – ТВІР ПРО ЕМІГРАЦІЮ Й ДЕКАДЕНТА. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 96-104.

Шостак О.О. (2014) Риторика еміграційного тексту І. Франка (на прикладі новели «Батьківщина»). Scripta manent: молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики, 2014. pp. 144-147.

Шостак О.О. (2014) Новела Івана Франка «Сойчине крило» – твір про еміграцію й декадента. Філологічні зошити. Літературознавство, 2014: Вип. ІІ. pp. 96-104.

Шпортько О.В. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ДВОХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СТИСНУТИХ БЛОКІВ ДЛЯ КОЖНОГО БЛОКУ ДАНИХ У ФОРМАТІ PNG. Волинський математичний вісник, 2014 (Вип.11). pp. 213-229.

Шугаєва Л.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ АНТИТРИНІТАРИЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 97-99. ISSN 2519-1942

Шугаєва Л.М. (2014) УЯВЛЕННЯ ПРО МИНУЛЕ І ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ В ІСТОРИЧНІЙ СВІДОМОСТІ. Панорама політологічних студій, 2014: Вип. 12. pp. 169-171.

Шумська О.О. and Карпенчук С.Г. (2014) НООСФЕРНА ОСВІТА В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 114-118.

Шутяк В.Г. (2014) ОСОБЛИВОСТІ УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ТА ВИМОГИ ДО ЇХ ПРОВЕДЕННЯ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 96-98.

Шутяк В.Г. (2014) ПРО ПОЛІТЕХНІЧНУ ОСВІТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 150-153.

Ю

Юрчук О.І. (2014) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУПАХ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.10): 53. pp. 60-64.

Я

Яковишина Т.В. (2014) ПЕДАГОГІЧНА КРЕАТИВНІСТЬ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 10-11.

Яковишина Т.В. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 165-168.

Яковлева О. (2014) НОВЕЛА ТАНІ МАЛЯРЧУК «ЖІНКА І ЇЇ РИБА» КРІЗЬ ПРИЗМУ «ЗАКОНУ БОРХЕСА». Філологічні зошити. Літературознавство, 2014. pp. 105-108.

Янцур М.С. (2014) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ЧИТАННЯ КУРСУ «ЛЮДИНА І СВІТ ПРОФЕСІЙ» НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 90-101.

Янцур М.С. (2014) ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ, ЯКА ФОРМУЄТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 101-106.

Яцюк Г.В. (2014) РОЗВИТОК КОГНІТИВНО-МОТИВАЦІЙНИХ ОСНОВ ІНТИМНОЇ СФЕРИ ЛЮДИНИ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 173-175.

This list was generated on Fri Apr 16 05:42:33 2021 EEST.