Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 378.

Book

Шугаєва Л.М. (2007) ДУХОВНІ ХРИСТИЯНИ-МІСТИКИ В УКРАЇНА: ІСТОРІОСОФСЬКА РЕТРОСПЕКТИВА. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Monograph

Бомба А.Я. and Булавацький В.М. and Скопецький В.В. (2007) НЕЛІНІЙНІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ ГЕОГІДРОДИНАМІКИ. Other. Наукова думка, Київ.

Колупаєв Б.С. (2007) ФІЗИКА ОСНОВ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ. Other. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Article

Kniazevich A.O. (2007) ECONOMIC PROBLEMS OF MELIORATION IN UKRAINE. Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку, 2007. pp. 129-131.

Євтушенко Н.М. and Кирильчук Ю.В. (2007) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОЛІТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ В УЧНІВ 8 – 9 КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 26-27.

Івашкевич Е.З. (2007) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 73-77.

Івашкевич Е.З. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ПСИХОТЕХНІК З МЕТОЮ РЕАБІЛІТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ З ОСОБИСТІСНИМИ РОЗЛАДАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 245-250.

Івченко О.В. and Постоловський Р.М. (2007) ВИНИКНЕННЯ ВИШЕГРАДСЬКОГО ТРИКУТНИКА І ПРИЙНЯТТЯ ДЕКЛАРАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 162-164.

Антончук О.М. and Хом'як І.М. (2007) ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ В ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 138-139.

Артемова О.І. (2007) ПРОФЕСІЙНЕ СТАВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 19-22.

Бандура Р.Р. (2007) РОЛЬ ВУЗІВСЬКОГО СПЕЦКУРСУ „НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ” У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 98-99. ISSN 2078-1016

Барановський С.В. (2007) АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК ІДЕАЛЬНИХ ТА КВАЗІІДЕАЛЬНИХ ПОЛІВ У КРИВОЛІНІЙНИХ ЧОТИРИКУТНИХ ОБЛАСТЯХ ДОВІЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ, ОБМЕЖЕНИХ ЛІНІЯМИ ТЕЧІЇ ТА ЕКВІПОТЕНЦІАЛЬНИМИ ЛІНІЯМИ. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 7-16.

Барановський С.В. (2007) АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК ІДЕАЛЬНИХ ТА КВАЗІІДЕАЛЬНИХ ПОЛІВ У КРИВОЛІНІЙНИХ ЧОТИРИКУТНИХ ОБЛАСТЯХ ДОВІЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ, ОБМЕЖЕНИХ ЛІНІЯМИ ТЕЧІЇ ТА ЕКВІПОТЕНЦІАЛЬНИМИ ЛІНІЯМИ. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 7-16.

Безкоровайна О.В. (2007) ВИХОВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 96-98. ISSN 2078-1016

Безкоровайна О.В. (2007) ОСОБИСТІСНЕ САМОСТВЕРДЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ І ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ В РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту,форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 15-19.

Безлюдна В.І. and Осьмак Л.П. (2007) ДИНАМІЧНІ АСПЕКТИ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ВІД ПІДЛІТКОВОГО ДО РАННЬОГО ЮНАЦЬКОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 22-25.

Белеля М. (2007) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ Р. ІКВА В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 25-27.

Белеля М. and Мельник В.Й. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ Р. ІКВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 100-101.

Белешко М.Д. (2007) ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ У СПІЛКУВАННІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 113-117.

Богатирьова Т.В. (2007) ТЕХНОЛОГІЯ СЛОВЕСНОГО ВПЛИВУ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 189-192.

Бойко Н.Г. (2007) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 192-195.

Бомба А.Я. and Русий Д.Е. (2007) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ КВАЗІКОНФОРМНИХ СІТОК МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 17-27.

Бомба А.Я. and Русий Д.Е. (2007) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ КВАЗІКОНФОРМНИХ СІТОК МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип. 4). pp. 17-27.

Бомба А.Я. and Фурсачик О.А. (2007) ОБЕРНЕНІ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ ЗАДАЧІ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ– ДИФУЗІЯ”. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 28-36.

Бомба А.Я. and Фурсачик О.А. (2007) ОБЕРНЕНІ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ ЗАДАЧІ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ– ДИФУЗІЯ”. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 28-36.

Бондар І.В. (2007) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ДО ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 147-150. ISSN 2078-1016

Бондарчук А.Я. (2007) ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 103-105. ISSN 2415-802X

Бордюк В.М. and Бабак К.В. (2007) ЦІННІСНО-СМИСЛОВА ПРИРОДА САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 28-31.

Бордюк М.А. and Шевчук Т.М. and Мащенко В.А. and Колупаєв Б.С. (2007) ВПЛИВ НЕОРГАНІЧНИХ НАПОВНЮВАЧІВ НА ЖОРСТКІСТЬ СТРУКТУРОУТВОРЕНЬ ГЕТЕРОГЕННИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ АМОРФНОГО ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 13-21.

Борисюк І.А. and Коваль В.В. (2007) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 15-17.

Бородинська Л.І. and Галуха Л.Ю. (2007) ТОВАРИСТВО ВЗАЄМНОЇ ДОПОМОГИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 152-153.

Борщик В.І. and Павлова О.І. (2007) ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОЇ ПІДМОВИ CУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 140-141.

Бричок Б.П. (2007) ТЕХНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА ВНЗ ЯК КРИТЕРІЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Вища освіта України, 2007: Т. 1. pp. 135-137. ISSN 2078-1016

Буцяк В.І. and Турко Н.Є. (2007) МУЗИЧНІ ТВОРИ БОГДАНИ ФІЛЬЦ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ(ДО 75-ОЇ РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ). Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 53-55. ISSN 2078-1016

Бєлова С.А. (2007) ІНТЕРЕС ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ТВОРЧИХ СПАДЩИНАХ Л. ВИГОТСЬКОГО ТА Г. ШАРЕЛЬМАНА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 31-34.

Бєлова С.А. (2007) ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТУ ТА ГЕРОЯ В РОМАНАХ Б.АКУНІНА. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 146-152.

Бігунова С.А. (2007) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.32). pp. 260-263.

Білик О.К. and Янцур М.С. (2007) ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 14-15.

Білик О.С. and Янцур М.С. (2007) СФОРМОВАНІСТЬ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 98-102.

Вакульчук М.В. (2007) МАЙСТЕРНІСТЬ ТА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 69-73. ISSN 2415-802X

Варич О.С. (2007) ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 215-218. ISSN 2078-1016

Василькевич О. and Ставицька О.Г. (2007) ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2007. pp. 44-46.

Вербець В.В. and Фарина Н.-М.П. (2007) ПРОБЛЕМИ ЕСКАЛАЦІЇ ТА РЕГУЛЯЦІЇ КОНФЛІКТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 31-34. ISSN 2078-1016

Веремчук А.П. (2007) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 139-142. ISSN 2078-1016

Верьовкіна О.Є. (2007) РОЗВИТОК МИСЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРА В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 264-266.

Вижевська Ю.О. (2007) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО_ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 122-125.

Виткалов В.Г. (2007) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ (від упорядника). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2007 (Вип.12). pp. 3-6.

Виткалов В.Г. (2007) ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА НА СТОРІНКАХ НОВИХ ВИДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2007 (Вип.12). pp. 155-157.

Виткалов В.Г. and Граб О.В. (2007) МОЛОДЬ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТОЛІТТЯ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДРУГОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ „КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОЛОДІ І ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЛЮДСТВА У ХХІ СТОЛІТТЯ”. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 4-6. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. (2007) ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Вища школа, 2007 (№ 3). pp. 95-98.

Виткалов С.В. (2007) МОЛОДЬ У КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ). Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 44-46. ISSN 2415-802X

Власюк Г.І. and Костюк Л.К. (2007) МУЗЕЄФІКАЦІЯ ЗАМКОВИХ КОМПЛЕКСІВ У КОНТЕКСТІ ВІДРОДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНИ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 162-165. ISSN 2415-802X

Вовчук Н.И. (2007) КОННОТАТИВНОСТЬ ПОЭТИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 51-57.

Войтович І.С. (2007) ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕСТІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННІ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 17-18.

Войтович О.П. (2007) ВПРОВАДЖЕННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 18-19.

Воробйов А.М. (2007) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО АКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У РОЗВИВАЮЧОМУ ВИХОВНОМУ ПРОСТОРІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 36-39.

Воробйов А.М. (2007) ГЕНЕЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ ТА ЯКОСТЕЙ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 49-52.

Воробйова Л.М. (2007) Л.С. ВИГОТСЬКИЙ І РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 29-31.

Воробйова Л.М. (2007) МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 170-172.

Воробьева Л.М. (2007) СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ: К ВОПРОСУ О ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЕ СЛОВА. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 6-9.

Ворон Олена (2007) ПОЛЬСЬКА ТА НІМЕЦЬКА НАЦМЕНШИНИ У ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ МІЖВОЄННОЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 50-52.

Ворон Олена (2007) НІМЕЦЬКІ МАСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У СУСПІЛЬНО –ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ МІЖВОЄННОЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 153-155.

Вітрук А. (2007) НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ПСИХІКУ ПІДЛІТКІВ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 68-70.

Гаврилюк В.І. (2007) ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ МОДЕЛЬНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КВАЗІКОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛАСТЯХ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ ТА ОДНОРІДНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 65-75.

Гаврилюк В.І. (2007) ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ МОДЕЛЬНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КВАЗІКОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛАСТЯХ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ ТА ОДНОРІДНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ. Волинський математичний вісник, 2007: Вип.4. pp. 65-75.

Гаврилюк В.І. and Бомба А.Я. (2007) ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ МОДЕЛЬНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КВАЗІКОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛАСТЯХ З НЕОДНОРІДНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ ТА ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. p. 122.

Гаврюсєв С.М. and Сяський А.О. (2007) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЧАСТКОВОГО ПІДСИЛЕННЯ ПЛАСТИНКИ З КРИВОЛІНІЙНИМ ОТВОРОМ ДВОМА СТЕРЖНЯМИ В УМОВАХ ЦИЛІНДРИЧНОГО ЗГИНУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 122-123.

Гаврюсєва Т.О. (2007) МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТЕСТОВИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ КРЕДИТНО – МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 19-20.

Галабурда Л. (2007) ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ ЯК КОМПОНЕНТ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 70-72.

Галатюк Ю.М. (2007) ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТА ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНО- ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2007. pp. 3-8.

Гаєва Н.І. (2007) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ СЛУХОВОЇ НАОЧНОСТІ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 172-174.

Гень О.Ф. (2007) Т.Ґ. МАСАРИК І НОВА ЄВРОПА. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 111-121.

Главінська О.Д. (2007) ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 43-46.

Глинюк І. and Войтович І.С. (2007) ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 22-23.

Глухенький М.Ф. and Виткалов В.Г. (2007) ВИВЧЕННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ-ІМПРЕСІОНІСТІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО–МИСТЕЦЬКИХ ПРОЦЕСІВ ХХІ СТОЛІТТЯ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 159-162. ISSN 2415-802X

Глущук О.Г. (2007) АМАТОРСТВО ЯК СФЕРА РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 166-168. ISSN 2415-802X

Гнедко Н.М. (2007) ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ INTERNET В ОСВІТНІХ ЦІЛЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 123-124.

Гомончук К. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ СОЦІАЛЬНИХ ФЕНОМЕНІВ СТУДЕНТАМИ МОЛОДШИХ КУРСІВ (НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ДЖ. КЕЛЛІ). Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 123-126.

Гон М.М. (2007) ДИЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ В ПОЛЬЩІ (1918-1939 рр.). Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 45-48.

Гончаров А.О. and Забута Т.В. (2007) УПА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ: МОЛОДІЖНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 97-99. ISSN 2415-802X

Гончарова А.І. (2007) ТРАНСФОРМАЦІЯ ҐЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ЩОДО АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 79-81. ISSN 2078-1016

Гончарова Н. (2007) ІНФОРМАЦІЙНІ НЕВРОЗИ: ПРОБЛЕМА ДІАГНОСТИКИ І ПРОФІЛАКТИКИ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 126-129.

Горопаха Н.М. (2007) РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ Л.С. ВИГОТСЬКОГО У РОЗВИВАЮЧОМУ НАВЧАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО МЕТОДУ). Оновлення змісту,форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 15-20.

Граб О.В. (2007) ВИСВІТЛЕННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРОЦЕСІВ ГАЛИЧИНИ У НАУКОВО-КРИТИЧНІЙ ДУМЦІ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2007 (Вип.12). pp. 31-39.

Граб О.В. and Виткалов С.В. (2007) ТВОРЧА МАНЕРА ПИСЬМЕННИКА ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-МОРАЛЬНА ОЗНАКА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ХХІ СТОЛІТТЯ (Рецензія на книгу: Медвідь В. Збирачі каміння: Романи / Вступ. слово С.М.Квіта. – К.: Україна, 2006. – 864 с.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2007 (Вип.12). pp. 157-160.

Григорчук І.С. (2007) КОМП’ЮТЕРНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 182-185. ISSN 2078-1016

Громов Д.В. (2007) ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНО–ПОШУКОВИХ СИСТЕМ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 124-125.

Громов Д.В. (2007) ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМКОМ «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА». Інформаційні технології в професійній діяльності, 2007. pp. 14-15.

Гудовсек О.А. (2007) ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 81-83. ISSN 2078-1016

Гумен Ю.В. and Граб О.В. (2007) ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І СУЧАСНА СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 63-64. ISSN 2415-802X

Давидюк Р.П. (2007) ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН НА ВОЛИНІ У 30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 25-31.

Дацик М.В. and Левенець М.В. (2007) МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРАКТИКИ: ДО ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 143-147. ISSN 2415-802X

Демчук О.О. (2007) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ І ПСИХОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 46-48.

Демянюк О.Б. (2007) ГРА ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту,форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 128-131.

Денисюк Н.В. (2007) ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГО-ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 166-169.

Десятничук І.О. (2007) РОБІТНИКИ: РОЗВ’ЯЗАННЯ ДИЛЕМИ ВИБОРУ ВНУТРІШНЬОГРУПОВИХ/ЗАГАЛЬНОСУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМ „ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ” 1968 РОКУ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 54-56.

Джава Н.А. (2007) ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 202-204.

Джеджера К.В. (2007) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Професійно-художня освіта України, 2007. pp. 220-226.

Димченко Н.С. (2007) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 52-55.

Димченко Н.С. (2007) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА-ЕКОНОМІСТА ДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 121-125.

Димченко Н.С. (2007) ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 90-91.

Дичківська І.М. (2007) ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ. Оновлення змісту,форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 12-15.

Довгалець О. and Карпухіна Т.О. (2007) ГРИВНІ І КУНИ СТАРОДАВНІХ СЛОВ’ЯН. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 158-160.

Драченко О. (2007) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 82-85.

Дружиніна І.А. (2007) ФЕНОМЕН ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ В РУСЛІ СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 48-52.

Дуброва А.С. and Мороз Л.В. and Трофімчук В.М. (2007) ІЗ ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗОШ ТА ВНЗ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 131-133. ISSN 2078-1016

Дука О. (2007) ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ: РЕАЛЬНИЙ ПОГЛЯД. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 80-82.

Дякович Л.А. and Янцур М.С. (2007) РОЛЬ ПОЛІТЕХНІЧНИХ ЗАГАЛЬНОТРУДОВИХ ВМІНЬ В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 26-27.

Дідусенко Г. (2007) ЯКІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІВНЕНЩИНИ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 18-19.

Желізняк В. and Гур’янова І.Е. (2007) УКРАЇНА В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 160-162.

Жилюк С.І. (2007) БОЛГАРСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.: ЕТНОКОНФЕСІЙНИЙ ФАКТОР ПРАВОСЛАВ’Я У ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 21-24.

Загаєвська О. and Вакульчук М.В. (2007) ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 87-90. ISSN 2415-802X

Зажицька Т. (2007) ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СТИЛЮ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 132-133.

Заладовська О.В. and Шолудько Н.Г. (2007) СТУДЕНТСЬКИЙ ШЛЮБ: ПОГЛЯД МОЛОДІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 101-103. ISSN 2415-802X

Заладовська О.В. and Шолудько Н.Г. (2007) ГЕНДЕРНА СТРУКТУРА СІМ’Ї: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 105-107. ISSN 2415-802X

Зараі В.М. (2007) ВІРТУАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2007. pp. 15-19.

Зброжек Д.Г. and Янцур М.С. (2007) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ТРУДОВІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 29-30.

Зеленська О. (2007) ПРОБЛЕМА ПОГІРШЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 133-135.

Зубілевич М.І. (2007) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ СПІЛКУВАННЯ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 242-245.

Капустін Г.М. and Сєвєрова О.В. (2007) СУТНІСТЬ ЯВИЩА МЕТАМОРФІЧНОГО ФАВОРИТИЗМУ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 164-165.

Кардаш Г.М. (2007) МОРАЛЬНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 83-86.

Карпович К.П. and Черепуха Л.О. (2007) САКРАЛЬНА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА У КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 85-87. ISSN 2415-802X

Карпухіна Т.О. and Гайбонюк В.Д. (2007) ВОЛИНЬ 1939 РОКУ: ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКО –ПОЛЬСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 166-168.

Касаткіна О.В. (2007) КОНФЛІКТ ЯК УМОВА ПРОДУКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 107-109.

Качанова Д. and Шульжук Н.В. (2007) СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНТАКСИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРІВ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 143-144.

Кваснецька (Сяська) Н.В. (2007) ВІДБІР ЛЕКСИЧНОГО МІНІМУМУ З ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО БОКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 217-220.

Кваснецька (Сяська) Н.В. (2007) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ. Наука і освіта, 2007 (№1-2). ISSN 2414-4665

Килюшик Т. and Грюк І.Б. (2007) ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ПРОДУКТІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 101-102.

Кириченко Н.А. (2007) ПЕРЕЖИВАННЯ БУДЕННОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТАРНА ФОРМА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 103-109.

Климюк Ю.Є. (2007) ПРОСТОРОВІ НЕЛІНІЙНІ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ–ДИФУЗІЯ” ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ В АНІЗОТРОПНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 84-99.

Климюк Ю.Є. (2007) ПРОСТОРОВІ НЕЛІНІЙНІ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ–ДИФУЗІЯ” ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ В АНІЗОТРОПНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 84-99.

Князевич А.О. (2007) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції, 2007 (Т. 2). pp. 114-116.

Коберська Т.М. and Глущук О.Г. (2007) САМОРОЗВИТОК І САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 107-109. ISSN 2415-802X

Ковальчук Б. (2007) ФЕНОМЕН ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 87-90.

Ковальчук Л.М. and Черепуха Л.О. (2007) ХРИСТИЯНСЬКА МОРАЛЬ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОГО ТА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 90-92. ISSN 2415-802X

Ковальчук Н.П. (2007) ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ПУНКТУАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 133-136. ISSN 2078-1016

Ковальчук Т.П. and Костюк М.П. (2007) ПРИНЦИПИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ НАВЧАЛЬНО–ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 35-37.

Козак Є.М. and Кирильчук Ю.В. (2007) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ЗОШ НА ЗАНЯТТЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 37-39.

Козлюк О.А. (2007) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "СПІЛКУВАННЯ" ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО РОЗУМІННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 108-112.

Козлюк О.А. (2007) ВПЛИВ СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 39-40.

Козішкурт О. (2007) АГРЕСИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ІНСТИНКТ ЧИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ НАСЛІДОК? Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 142-144.

Колесніков С.А. (2007) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОРІЄНТАЦІЇ НА МЕЛОДІЮ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 84-86. ISSN 2078-1016

Колупаєв Б.С. (2007) ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТИСКУ НА ТЕПЛОЄМНІСТЬ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 5-8.

Колупаєва Т.Є. (2007) РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РДГУ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТЯНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вища освіта України, 2007: Т. 1. pp. 155-159. ISSN 2078-1016

Король О.Ю. (2007) ПОЕТИКА ЛІРИКО-АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ОПОВІДІ В РОМАНІ І.БУНІНА «ЖИТТЯ АРСЕНЬЄВА». Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 155-161.

Корольчук І. (2007) ПАМ’ЯТЬ В СИСТЕМІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 93-95.

Корчакова Н.В. (2007) САМОПРЕЗЕНТАЦІЙНА СКЛАДОВА МОНОЛОГІЧНОГО ВИСТУПУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 97-100.

Косарєва О.І. (2007) ВПЛИВ ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ НА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 100-103.

Косарєва О.І. (2007) ЗВ'ЯЗОК ЕМОЦІЙНОЇ І КОГНІТИВНОЇ СФЕР У ПСИХІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 113-116.

Костолович М.І. and Клименко М.О. (2007) ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ БОЛІТ ПОЛІССЯ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 102-103.

Костючок О. (2007) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ В ГРУПІ НА ХАРАКТЕР МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 95-98.

Кочубей О.С. (2007) ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 136-138.

Кравець В. (2007) ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО МІКРОСЕРЕДОВИЩА СІМ’Ї. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 144-147.

Кравчук В. (2007) ВПЛИВ ТА НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА АВТОТРАНСПОРТОМ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 11-13.

Кравчук В.В. and Мельник В.Й. (2007) ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА РІВНЕ АВТОТРАНСПОРТОМ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 103-104.

Кравчук М.М. (2007) ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ, ЯК ЕЛЕМЕНТА ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ ПІДЛІТКІВ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 109-113.

Крайлюк Л.В. (2007) ТВОРЧА СПАДЩИНА НІЛА ХАСЕВИЧА У СИСТЕМІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). 172-177.. ISSN 2415-802X

Крайчук О. and Денищук М.Ф. (2007) АНАЛІЗ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2007. pp. 20-21.

Крайчук О.В. and Соколовська О.П. (2007) ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМИ НЕМАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 40-41.

Крупко Т.Є. (2007) РОЗВИТОК ЕФЕКТИВНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 278-281.

Крівцов В.В. and Колупаєв Б.Б. and Куницька Л.Ю. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО СТАНУ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ СПЕКТРОСКОПІЧНИМИ МЕТОДАМИ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 79-83.

Кужель І. (2007) ПРОФІЛАКТИКА АЛКОГОЛІЗМУ – ОСНОВА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 98-100.

Кузіч Р.С. and Шеретюк Р.М. (2007) МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 94-97. ISSN 2415-802X

Кукурудза А.Р. (2007) АВТОКЕФАЛІЯ ЯК ОЗНАКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 140-143.

Кулаков Р.С. (2007) РОЛЬ ЗНАКОВО-КОНТЕКСТНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПРЕДМЕТНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 281-284.

Курята Ю.В. (2007) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 139-141.

Курята Ю.В. (2007) КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ТА ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2007 (Т.7). pp. 199-204.

Кучина Н.І. and Виткалов В.Г. (2007) СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАВНИЦТВА В УКРАЇНІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 54-58. ISSN 2415-802X

Кушнір В.М. and Панасюк В.Ю. and Кириченко О.П. (2007) ПОРУШЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЇХ ПРОФІЛАКТИКА. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 27-29.

Лабик Ю. (2007) ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ ЯК ПРОБЛЕМА КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 147-151.

Лаворик Л. (2007) НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРИНСЬКОЇ СФЕРИ – ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 100-103.

Левенець М.В. and Старенька О. and Виткалов В.Г. (2007) ЛІДЕРСТВО ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 109-112. ISSN 2415-802X

Левчук В.В. and Бордюк М.А. and Сідлецький В.О. and Волошин О.М. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНГРЕДІЄНТІВ НА ФОНОННУ В’ЯЗКІСТЬ ГЕТЕРОГЕННИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 66-69.

Левінська І. and Петрівський Я.Б. (2007) МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИКИ ГАЗОУТВОРЕННЯ ВОДНЮ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 126-128.

Либак І. and Денищук М.Ф. (2007) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2007. pp. 21-23.

Лико Д.В. and Мельник В.Й. (2007) ВПЛИВ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ`Я ЛЮДЕЙ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 5-8.

Лико С. (2007) ЗЕРНИСТІ ФОСФОРИТИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 34-36.

Липінська Т. and Денищук М.Ф. (2007) ПІДХОДИ ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПОДАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2007. pp. 23-24.

Литвиненко С.А. (2007) ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 115-118. ISSN 2078-1016

Литвиненко С.А. (2007) АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ Л.С. ВИГОТСЬКОГО В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 80-82.

Локшук І.М. (2007) НАРОДНИЙ ОДЯГ, ТРАДИЦІЙНЕ ВБРАННЯ КОЛЯДНИКІВ ТА ЩЕДРУВАЛЬНИКІВ (за матеріалами ХІ Слов’янського фольклорного фестивалю „Коляда”). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2007 (Вип.12). pp. 131-137.

Ліончук О. and Галуха Л.Ю. (2007) „МАЙДАН” ЯК НЕІНСТИТУЙОВАНИЙ ВИЯВ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 170-171.

М'якота І.В. and Шеретюк Р.М. (2007) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ЇЇ РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 49-52. ISSN 2415-802X

Мазурок О.М. (2007) ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 204-207.

Мазяр В.В. (2007) ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННИКОВ Н.А.НЕКРАСОВА. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 152-155.

Мазяр В.М. (2007) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ В ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 291-295.

Максимець О. (2007) НАСЛІДКИ АКУМУЛЯЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ У ДЕРЕВИНІ ТА ПРОДУКЦІЇ ІЗ ДЕРЕВИНИ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 36-40.

Максимцев Ю.Р. (2007) СТРУКТУРНО-СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ ПЛАСТИФІКОВАНИХ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 75-77.

Малафіїк І.В. (2007) ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ МОДУЛЬНОСТІ В НАВЧАННІ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 178-182. ISSN 2078-1016

Малиновский Е.В. and Рогаля А.М. and Куницкий Ю.А. (2007) ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 94-97.

Маліновська Н.В. (2007) МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ У НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 24-26.

Мандрик Н.В. (2007) ДЖЕРЕЛА СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ГРАМАТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ (ХІ – ХІІІ ст.). Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 13-17.

Мантула М. (2007) ЯКІСТЬ ВОДИ Р. УСТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЖИТЕЛІВ МІСТА. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 40-43.

Мантула М.В. and Мельник В.Й. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ УСТЯ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 106-107.

Маркович В. and Сєвєрова О.В. (2007) РЕАЛІЗАЦІЯ АНАРХІСТСЬКОЇ ІДЕЇ В КОНТЕКСТІ РЕВОЛЮЦІЇ 1905 –1907 РР. В РОСІЇ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 171-172.

Мартинчук І.І. (2007) ПРЕЗИДЕНТСЬКА ВЛАДА В СЛОВАЧЧИНІ В НОВІТНІЙ ПЕРІОД (1993-2004 РР.). Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 77-81.

Марчук Г.В. (2007) ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ В СВІТЛІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ Л.С. ВИГОТСЬКОГО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 116-118.

Марчук Г.В. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. p. 193.

Марчук Ю.М. (2007) МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ФІЛЬТРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 63-67. ISSN 2415-802X

Матвейчук М.И. (2007) ЛИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 132-146.

Матвійчук В. and Зараі В.М. (2007) НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ВЧИТЕЛЬ VISUAL FOXPRO». Інформаційні технології в професійній діяльності, 2007. pp. 27-29.

Матчук А.Л. (2007) СЛОВО ЯК ФЕНОМЕН БУТТЯ. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 96-102.

Мезін В.Г. (2007) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП СПІЛКУВАННЯ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 207-209.

Мельничук П.У. (2007) 1917 РІК НА ВОЛИНІ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 56-59.

Меналюк Г.Ф. (2007) МОВЛЕННЄВА МАТЕМАТИЧНА КУЛЬТУРА ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36): (54). pp. 118-122.

Миркевич О.В. and Тюска В.Б. (2007) ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ОСНОВА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ РУХІВ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 92-94. ISSN 2415-802X

Миронець М. (2007) РОЛЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 44-46.

Мирончук Т. and Войтович І.С. (2007) ОРГАНІЗАЦІЯ ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ДОМАШНІХ УМОВАХ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 53-54.

Мирончук Т. and Войтович І.С. (2007) ЗАСОБИ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ХІМІЇ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2007. pp. 29-32.

Михальчук Н.О. (2007) КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 133-138.

Михальчук Н.О. (2007) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ РОЗУМІННЯ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 57-62.

Мороз Л.В. and Борщик В.І. (2007) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПИСЬМА ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ВНЗ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 70-73. ISSN 2078-1016

Мороз Л.В. and Дуброва А.С. (2007) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ТА СТУДЕНТАМИ ДІЛОВОГО ІНОЗЕМНОГО МОВЛЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 176-178.

Мороз Л.В. and Трофімчук В.М. (2007) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМЕНТАР ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 178-181.

Морозовська Т.Д. and Дацик М.В. (2007) СПЕЦИФІКА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 298-300.

Мосієвич О.С. and Поліщук Н.В. and Панченко І.М. and Панченко М.С. and Панасюк А.Л. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ГІГРОТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ПРИРОДНОЇ ПОЛІМЕРНОЇ РЕЧОВИНИ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 42-47.

Музичук І. (2007) УСВІДОМЛЕННЯ СЕНСУ ЖИТТЯ ЯК ЧИННИК САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 151-153.

Музичук В. (2007) ЗГУБНИЙ ВПЛИВ КУРІННЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 103-105.

Мустяца Л.Л. and Сілков В.В. (2007) ЗАДАЧІ, ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ ЗАВДАННЯ. ТВОРЧА РОБОТА НАД НИМИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 56-57.

Міркевич В.П. (2007) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. p. 194.

Міщеня О.М. (2007) ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ОСНОВІ ЗАВДАНЬ СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 162-166. ISSN 2078-1016

Нестерук С.М. (2007) «НЕОМІФОЛОГІЗМ» В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНІХ ПОШУКІВ ПИСЬМЕННИКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 125-132.

Нечипорук Л.І. (2007) НООСФЕРНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 65-67. ISSN 2078-1016

Ніколайчук Г.І. (2007) ЗАГАЛЬНІ МОДЕЛІ ПОРОДЖЕННЯ ВИСЛОВУ У СТРУКТУРІ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 141-146.

Ніколайчук Г.І. (2007) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ КОМУНІКАТИВНОЇ ГРАМАТИКИ В ОНТОЛІНГВІСТИЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 271-273.

Нікітчук В.І. and Колупаєв Б.Б. and Клепко В.В. (2007) СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ З ВІД’ЄМНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ПУАССОНА. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 78-79.

Олесюк Л.В. (2007) РЕАЛІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 213-214.

Остапович І. (2007) КОНСТРУКТИВНІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 155-158.

Остапчук Н.О. (2007) РОЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННІ СТАВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО МОРАЛЬНИХ ПРИПИСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 300-303.

Остапчук Н.О. (2007) ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ДИТИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТАФОРИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 98-99.

Остапчук Н.О. (2007) ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА РОЗВИТОК МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ДИТИНИ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2007. pp. 67-69.

Остапчук Н.О. and Крайчук С.О. (2007) ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ЗАДАННЯ ТА ПОБУДОВИ ГРАФІКІВ В ПРОГРАМІ MATHCAD. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 130-132.

Павелків В.Р. (2007) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСІЇ ТА АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 161-166.

Павелків Р.В. (2007) ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Вища освіта України, 2007: Т. 1. pp. 33-37. ISSN 2078-1016

Павелків Р.В. (2007) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНИХ СУДЖЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 15-19.

Падалка О.І. (2007) ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 58-59.

Панасюк А.Л. (2007) ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ РДГУ. СЕКЦІЯ “ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ”. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 103-105.

Панченко І.М. and Поліщук Н.В. and Панченко М.С. and Мосієвич О.С. and Панасюк А.Л. (2007) ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ НА СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛОНАПОВНЕНОГО ПОЛІВІНІЛХЛОРИДА (ПВХ). Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 31-41.

Парфенюк В.І. (2007) ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ Й ПАТРІОТИЗМУ МОЛОДІ (на прикладі історичного роману Р.Іваничука „Мальви”). Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 137-140. ISSN 2415-802X

Пархомець Ю. and Галатюк Ю.М. (2007) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ В СТРУКТУРІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 59-60.

Перебийнос С.І. and Шеретюк Р.М. (2007) КОМУНІКАТИВНІСТЬ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗНАЙОМСТВА (на матеріалах РІС КСУ). Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 99-101. ISSN 2415-802X

Перець О.М. (2007) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ ТА БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС”. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 62-65. ISSN 2078-1016

Перець О.М. and Колупаєва Т.Є. (2007) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 15-18. ISSN 2415-802X

Перішко І.В. (2007) ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТУ НА КОМУНІКАТИВНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 215-217.

Петлюк І.В. (2007) КРАХ ІЛЮЗІЙ (НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОРОЛІВСТВА СЕРБІВ, ХОРВАТІВ І СЛОВЕНЦІВ). Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 108-111.

Петренко О.Б. (2007) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІСТОРІЇ ГЕНДЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Вища освіта України, 2007: Т. 1. pp. 101-105. ISSN 2078-1016

Петренко О.Б. (2007) ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ У СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 6-10.

Петрук К. and Грюк І.Б. (2007) РАДІОБІОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ РОСЛИН. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 110-111.

Пилипович Т.В. and Карпухіна Т.О. (2007) ТРАГІЧНА ДОЛЯ УКРАЇНЦІВ ХОЛМЩИНИ ПЕРІОДУ 1939–1947 РР. В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО–ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 174-175.

Писцьо В. and Давидюк Р.П. (2007) ПРИЧИНИ ТА ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ДЕПОРТАЦІЙНИХ АКЦІЙ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 1939 –1941 РОКІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 176-178.

Пляшко О. and Денищук М.Ф. (2007) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ БУХГАЛТЕРІВ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2007. pp. 70-72.

Подолець В. and Петрівський Я.Б. (2007) МОДЕЛЬ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ НАСЛІДКІВ ТЕХНОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 132-134.

Поліщук Н.В. and Панченко М.С. and Панченко І.М. and Мосієвич О.С. (2007) ЗАГРОЗА ДУХОВНОГО ЗУБОЖІННЯ МОЛОДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 173-176.

Поніманська Т.І. (2007) ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІДЕЇ Л. ВИГОТСЬКОГО ПРО ДИТЯЧО-ДОРОСЛЕ СПІВТОВАРИСТВО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 8-11.

Поніманська Т.І. (2007) РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНИХ ПРІОРИТЕТІВ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Педагогічний дискурс, 2007 (Вип.1). pp. 109-115.

Попчук О.В. (2007) ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МЕНЕДЖЕРА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 176-179.

Постельжук О.П. (2007) РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВЗАЄМИН: ПОЗИЦІОНУВАННЯ КОНФОРМІСТСЬКИХ ПАРТІЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 1918-1939 рр. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 144-147.

Постельжук О.П. (2007) СОЦІАЛЬНА БАЗА УКРАЇНСЬКИХ УГОДОВСЬКИХ ПАРТІЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1918-1939 рр.). Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, 2007: Вип. 16. pp. 261-268.

Постоловський Р.М. (2007) СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 5-6.

Постоловський Р.М. and Цятко В.М. (2007) ЗАГАЛЬНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ СТРАЙК 5-6 ЛИСТОПАДА 1923 РОКУ В ПОЛЬЩІ І ПОЛІТИКА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 31-45.

Потапчук Т.В. (2007) ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 51-53. ISSN 2078-1016

Потапчук Т.В. (2007) МОРАЛЬНО-ДУХОВНІ ЦІННОСТІ І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ УСТАНОВОК СТАРШОКЛАСНИКІВ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 21-23. ISSN 2415-802X

Потапчук Т.В. (2007) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ З ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 179-182.

Почаєвець І. (2007) ГЕНДЕРНІ ТА МОТИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗВИЧКИ ТЮТЮНОПАЛІННЯ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 108-110.

Присяжнюк І.М. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНОГО СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНОГО ПРОЦЕСУ ТРИКОМПОНЕНТНОЇ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ З УРАХУВАННЯМ УТВОРЕННЯ РЕЧОВИНИ, ЩО ВИПАДАЄ В ОСАД. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 129-139.

Присяжнюк І.М. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНОГО СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНОГО ПРОЦЕСУ ТРИКОМПОНЕНТНОЇ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ З УРАХУВАННЯМ УТВОРЕННЯ РЕЧОВИНИ, ЩО ВИПАДАЄ В ОСАД. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 129-139.

Пузиченко Т. and Вакульчук М.В. (2007) ГУРТКИ, ТВОРЧІ ОБ’ЄДНАННЯ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК СФЕРА РОЗВИТКУ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 24-27. ISSN 2415-802X

Пшебільска Л.Г. and Колупаєва Т.Є. (2007) ТЕНДЕНЦІЇ В ЗМІНАХ СТРУКТУРИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 78-80. ISSN 2415-802X

Пясецька І. (2007) ЕКОЛОГІЧНІ І ВІКОВІ СКЛАДОВІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 110-113.

Радковська Л.М. (2007) ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ТА ВИХОВНА РОЛЬ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 152-154. ISSN 2415-802X

Рикун А.А. (2007) ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ ТА СПОСОБИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 145-147.

Романюк В.Л. (2007) БІОЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОНТОГЕНЕЗУ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 193-195.

Романюк С.К. and Ковальчук Т.Г. and Ковалюк В.В. (2007) ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 160-163. ISSN 2078-1016

Рудь Г.В. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ ЖИТТЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.7). pp. 199-206.

Рудь Г.В. (2007) ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТТЄВИХ ПЛАНІВ ОСОБИСТОСТІ У РАННІЙ ЮНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 85-89.

Рудюк О.В. (2007) "РЕКОНСТРУКЦІЯ" СУБ'ЄКТИВНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ БЕЗРОБІТНИХ МЕТОДОМ БАГАТОМІРНОГО ШКАЛЮВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 196-199.

Рудюк О.В. (2007) ПРОБЛЕМА ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ В СИТУАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 148-152.

Савуляк В.О. (2007) ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 206-209.

Савінова Н.С. (2007) ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 106-108. ISSN 2078-1016

Самборская И.Н. (2007) ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБРАЗНЫХ АРХЕТИПОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 17-21.

Самсонюк Н.Ф. (2007) ПРИСЛІВ’Я ЯК ІНДИКАТОР ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА У СФЕРІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ „Я САМ”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 26-29.

Сафоник А.П. (2007) НЕЛІНІЙНІ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ ФІЛЬТРУВАННЯ. Волинський математичний вісник, 2007 (Вип.4). pp. 119-128.

Сахневич Л. (2007) ВПЛИВ ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ РОКИТНІВСЬКОГО СКЛОЗАВОДУ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 51-53.

Семенович О.Л. and Пономарьова Т.О. (2007) ІСТОРІОГРАФІЯ ДАВНЬОРУСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВОЛИНІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 34-37. ISSN 2415-802X

Сербина Т.Г. (2007) ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОЭПИСТЕМ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТАХ УКРАИНЫ. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 21-25.

Серган Є.О. (2007) ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ВЕГЕТАТИВНУ РЕГУЛЯЦІЮ. Вікова фізіологія та валеологія, 2007 (Вип.1). pp. 18-20.

Середюк О.А. and Карпухіна Т.О. (2007) УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА І ВЕЛИКОГО ЛИТОВСЬКОГО КНЯЗІВСТВА. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007.

Сидяк Ю.С. and Мислінчук В.О. (2007) ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ ПРОГРАМОВАНОГО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 61-63.

Синевич Б.М. (2007) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС 20-Х РОКІВ: ТЕКСТИ І КОНТЕКСТИ. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 115-125.

Слесаренко А.В. (2007) СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РУХ ЧЕХОСЛОВАЦЬКИХ ГРОМАДЯН – ОПОЗИЦІЙНЕ ПОЛІТИЧНЕ УГРУПОВАННЯ 1970-1973 РР. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 59-62.

Смалько М.Ф. (2007) ПОНЯТТЯ "НОРМА" У РОЗУМІННІ МУЗИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 219-222.

Снічук О.А. (2007) РОЛЬ ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 47-48. ISSN 2078-1016

Соботович О. (2007) ОСОБЛИВОСТІ КОРОТКОЧАСНОЇ ПАМ’ЯТІ У СТУДЕНТІВ-БІОЛОГІВ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 113-115.

Станкевич Н. and Зараі В.М. (2007) НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ОСНОВИ ACCESS». Інформаційні технології в професійній діяльності, 2007. pp. 34-36.

Старенька О.О. and Виткалов В.Г. (2007) ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ (на прикладі художньо-педагогічного факультету РДГУ). Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 73-75. ISSN 2415-802X

Старух О.В. (2007) ПРОБЛЕМА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ЖІНКИ У ПОВІСТІ Н. ЗБОРОВСЬКОЇ ”ВАЛЯ”. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 110-115.

Степанова О.І. (2007) ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 39-42.

Степанова О.І. (2007) ПРО ДЕЯКІ ПАРАМЕТРИ ЗІСТАВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ). Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 37-40.

Сторож О.В. (2007) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ОСОБИСТОСТІ ЗА РЕГУЛЯТИВНО-ДЕТЕРМІНІСТСЬКОЮ КОНЦЕПЦІЄЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 225-229.

Сторож О.В. (2007) ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ І КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 176-180.

Страхонюк І.П. (2007) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ І НАМІРІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 66-68.

Суходольська І.Л. and Мороз Є.П. (2007) ІНТРОДУКЦІЯ ПОПУЛЯЦІЇ ПАЛЬЧАТОКОРІННИКА ФУКСА З ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ В КУЛЬТУРУ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 113-115.

Сяська І.О. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 81-84.

Сяська Н.А. (2007) ФОРМУВАННЯ УМІНЬ МОДЕЛЮВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вища освіта України, 2007: Т. 1. pp. 188-191. ISSN 2078-1016

Сєвєрова О.В. (2007) НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ У ПРОГРАМАХ ДЕКАБРИСТІВ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 48-54.

Сілков В.В. and Сілкова Е.О. (2007) ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕХОДУ НА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНУ СИСТЕМУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вища освіта України, 2007: Т. 1. pp. 137-142. ISSN 2078-1016

Сілков В.В. and Сілкова Е.О. (2007) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕХОДУ НА КРЕДИТНО–МОДУЛЬНУ СИСТЕМУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 63-64.

Терешко Л.В. (2007) КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 27-34. ISSN 2415-802X

Терешко Ю.М. (2007) ПІДРИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ Ю. АНДРОПОВА І КДБ СССР У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ ПЕРІОДУ ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ 1968 РОКУ З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ „СОЦІАЛІЗМУ З ЛЮДСЬКИМ ОБЛИЧЧЯМ”. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 62-77.

Терещенко Т.В. (2007) ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. Нова педагогічна думка, 2007 (№1). pp. 63-66.

Терещенко Т.В. (2007) ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ПОЛІСЕМАНТИНТИЧНОГО DA, ЯК ЗАСОБУ ЗВЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕУСТІ. ПАРАДИГМАТИЧНІ І СИНТАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ. Актуальні проблеми іноземної філології, 2007: Вип. 1. pp. 132-139.

Теслюк Н.Я. and Лико Д.В. (2007) ПОШКОДЖЕННЯ КАШТАНА КІНСЬКОГО (AESCULUS HIPPOCASTANUM) У ПАРКОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 115-116.

Ткачук О.С. (2007) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ФОНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 100-104. ISSN 2078-1016

Токарець А. and Петрук О. and Войтович І.С. (2007) ПОБУДОВА ГРАФІКІВ ФУНКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯ ІКТ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2007. pp. 36-39.

Удод О.В. (2007) ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ МОНТЕССОРІ –ПЕДАГОГІКИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 197-198.

Ульяновська Л.П. (2007) ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ХОРМЕЙСТЕРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 241-244.

Усачик О. (2007) АНТИСТРЕСОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН - РАДІОПРОТЕКТОРІВ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 169-172.

Федорова Н.В. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГУМОРУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТУ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 40-44. ISSN 2078-1016

Федорова Н.В. (2007) ГУМОР У СПІЛКУВАННІ ВИКЛАДАЧІВ ІЗ СТУДЕНТАМИ ЯК ОДНА З УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 125-128.

Филипчук М.С. (2007) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕТОДИКИ РОБОТИ З ЕСТРАДНИМИ ОРКЕСТРАМИ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 102-106. ISSN 2078-1016

Фрідріх А.В. and Вербець В.В. (2007) ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ–ФІЛОЛОГІВ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 146-147.

Фрідріх А.В. and Дацик М.В. (2007) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА: ЗАВДАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 181-184.

Філіпчук І.В. (2007) РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД НА СПІВДРУЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми (2007). pp. 138-140.

Хабаров В. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНОЇ ЗОНИ РІВНЕНСЬКОЇ АЕС. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 56-58.

Хильчук О. and Мельник В.Й. (2007) ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 58-63.

Хмель В.А. (2007) СОЦІАЛЬНІ Й ФІЛОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЕННЯ АНТИРЕЖИМНОГО ФОЛЬКЛОРУ. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 161-166.

Холод О.В. and Поніманська Т.І. (2007) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 6 – 7 РОКУ ЖИТТЯ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ В ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 72-73.

Хом'як Т.С. (2007) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАЛОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 226-228.

Хоменко О.В. and Шеретюк Р.М. (2007) ЗАПИТИ І ПОТРЕБИ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на матеріалах РІС КСУ). Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 80-83. ISSN 2415-802X

Хоменчук Т.С. and Тищук В.І. (2007) ДЕФЕКТИ СТРУКТУРИ КРИСТАЛІВ. ВИДИ ДИСЛОКАЦІЙ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 116-118.

Хомицька Р.В. (2007) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНОГО ТА КОМУНІКАТИВНОГО КОМПОНЕНТІВ В ОНТОГЕНЕТИЧНОМУ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 222-226.

Хомич І.С. (2007) ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ СВІТУ У СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ. Україна наукова, 2007. pp. 33-36.

Хомич І.С. (2007) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ОБРАЗ СВІТУ У СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ. Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди", 2007: Вип. 12. pp. 240-243.

Хупавцева Н.О. (2007) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 247-250.

Хупавцева Н.О. (2007) РОЗВИВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ЕВРИСТИЧНОЇ БЕСІДИ ЯК ФОРМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 155-159.

Цятко В.М. (2007) ДОВГЕ ЖИТТЯ І СМЕРТЬ ОДНОГО КОМІНТЕРНІВСЬКОГО МІФУ (ПРО ПОДІЇ В ПОЛЬЩІ 1923 р.). Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 81-96.

Чайка І.В. (2007) РОЗВИТОК АРГУМЕНТАЦІЇ В КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 228-230.

Чекун Ю. (2007) ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯ РАДІОПРОТЕКТОРІВ ПО ПОДОЛАННЮ ПРОЯВІВ ПАТОГЕНЕЗУ ЦНС. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 179-181.

Челишкіна О.В. (2007) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 73-76.

Чернявська О. and Грюк І.Б. (2007) ПІДВИЩЕННЯ РАДІОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ДОБАВКАМИ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 119-120.

Черуха В.В. (2007) ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ МІЖМОВНОГО ПЕРЕНОСУ НА ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 231-232.

Чубко М. (2007) ЗРОСТАННЯ ПАТОЛОГІЙ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, ВИКЛИКАНИХ РАДІАЦІЙНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ ДЕЯКИХ РАЙОНІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 175-179.

Шаправський О. and Мельник В.Й. (2007) ТЕХНОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. РІВНЕ ПРОМИСЛОВИМИ ВИКИДАМИ КТП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГІЯ». Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 63-66.

Шарапа І.С. (2007) МАНІПУЛЯТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ ТА ДУХОВНИЙ СВІТ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 159-162.

Шафран Л. and Петрівський Я.Б. (2007) ІНФОРМАЦІЙНО–МОДЕЛЮЮЧА СИСТЕМА ВИЛУГОВУВАННЯ КОРИСНИХ КОМПОНЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 136-137.

Швець Д. and Карпухіна Т.О. (2007) БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УКРАЇНСЬКУ НАЦІОНАЛЬНУ ЕЛІТУ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 183-184.

Швець Л.В. and Забута Т.В. (2007) ТРАДИЦІЇ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 168-170. ISSN 2415-802X

Шевців М.В. and Чикун З. (2007) ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ НЕВРОЗІВ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 181-183.

Шевчук К.С. (2007) ЕТИЧНИЙ ВИМІР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 39-44. ISSN 2415-802X

Шевчук О.А. (2007) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗДОРОВУ ОСОБИСТІСТЬ ЧЕРЕЗ ВАЛЕОЛОГІЧНУ ОСВІТУ У "ШКОЛІ ЗДОРОВ'Я НА РІВНІ ВЧИТЕЛЯ". Теорія і методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2007: Вип. 10. pp. 133-140.

Шевчук О.А. and Артамонова В.В. and Шолудько К.Я. (2007) ПРАГМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БЖД СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВНЗ. Вікова фізіологія та валеологія, 2007 (Вип.1). pp. 14-18.

Шевчук О.А. and Костюк М.П. (2007) ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ З БЖД У ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика, 2007. pp. 116-117.

Шевчук О.В. and Забута Т.В. (2007) ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З МОЛОДДЮ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ РІВНЕНСЬКОЇ „ПРОСВІТИ”. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 37-38. ISSN 2415-802X

Шевчук Т.М. and Бордюк М.А. (2007) ВПЛИВ АНГАРМОНІЧНИХ ЕФЕКТІВ НА ТЕПЛОЄМНІСТЬ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ. Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 2007 (Вип.12). pp. 70-74.

Шемуровська О. and Черуха А.А. (2007) ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 147-149. ISSN 2415-802X

Шепелева І.А. and Костюк Л.К. (2007) РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО АНДЕГРАУНДУ В ПОШУКУ ДУХОВНОЇ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). 131-137.. ISSN 2415-802X

Шеретюк В.М. (2007) ДИСИДЕНТСЬКЕ ПИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕДУМОВ ПЕРШОГО ПОДІЛУ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 10-21.

Шеретюк Р.М. (2007) РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 75-78. ISSN 2415-802X

Шмид О. and Шеретюк В.М. (2007) ЕВОЛЮЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЦАРСЬКОГО УРЯДУ НА ВОЛИНІ В ХІХ СТОЛІТТІ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 185-186.

Шугаєва Л.М. (2007) ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА БОЖОЇ МАТЕРІ “ДЕРЖАВНА”: ОСОБЛИВОСТІ ВІРОВЧЕННЯ. Мультиверсум. Філософський альманах, 2007 (Вип.66). pp. 210-216.

Шугаєва Л.М. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ІСТИННО ПРАВОСЛАВНИХ ХРИСТИЯН В УКРАЇНІ. Українське Релігієзнавство, 2007 (Вип.43). pp. 114-120.

Шугаєва Л.М. (2007) ПРАВОСЛАВНІ ЦЕРКВИ І ПРАВОСЛАВНЕ СЕКТАНТСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМИН. Релігійна свобода: міжконфесійний діалог як складова становлення громадянського суспільства, 2007. pp. 133-136.

Шульжук Н.В. (2007) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ФІЛОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ВНЗ. Вища освіта України, 2007: Т. 1. pp. 132-134. ISSN 2078-1016

Шульжук Н.В. (2007) ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ДІАЛОГУ. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 44-48.

Щербачук Н.П. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МОРФОЛОГІЧНЕ ВИРАЖЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ У ДІАЛОГАХ. Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку, 2007. pp. 48-51.

Юрим С. (2007) МОДЕЛЮВАННЯ ПАМ’ЯТІ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 115-116.

Юрченко В.М. and Волощук О.О. (2007) ПРОФЕСІЙНИЙ СТРЕС ЯК НЕГАТИВНИЙ ФАКТОР ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 254-257.

Юрчук М. (2007) ЛЮДИ І СНІД - ЗНАТИ, ЩОБ ЖИТИ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 183-185.

Якобчук А.Л. and Юсенко А.С. (2007) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ І РЕАЛІЗАЦІЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ УЧНІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 78-79.

Ямницький В.М. (2007) ПСИХОТЕРАПІЯ У СУТНІСНОМУ ВИМІРІ. Наука і освіта, 2007 (№1-2). pp. 43-46. ISSN 2414-4665

Ямницький В.М. and Литвиненко С.А. (2007) ЖИТТЄВІ ПЕРСПЕКТИВИ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЇ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 4-6.

Янцур Л.А. and Фарина Н.П. (2007) Л.С. ВИГОТСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 20-24.

Янчук В.В. and Сингаївський Д.В. (2007) ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТОРСЬКИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК У СТОРШОКЛАСНИКІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 79-81.

Янчук К. (2007) ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ РОЗЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ У СТАРШОКЛАСНИЦЬ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 186-189.

Ярута Н.П. (2007) ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СПІЛКУВАННЯ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 254-256.

Ярута Н.П. (2007) ВИБІР ГЕРОЯ БІОГРАФІЧНОГО ТВОРУ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 149-151.

Teaching Resource

Манелюк Е.В. (2007) ІСТОРИКО-ПОБУТОВИЙ ТАНЕЦЬ. [Teaching Resource]

Турко Н.Є. (2007) ПІСНІ ШКІЛЬНОГО РЕПЕРТУАРУ В СУПРОВОДІ БАНДУРИ (1-4 КЛАСИ). [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Jun 19 20:03:45 2024 EEST.