Items where Subject is "316 Соціологія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | F | І | А | Б | В | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Х | Ч
Number of items at this level: 71.

D

Dychkivska I. and Lonova O. and Druhanova O. and Luparenko S. (2020) Childcare and Educational Activities of Religious and Public Organizations in Western Ukraine in 1900-1930. International Journal of Applied Exercise Physiology, 2020 (Vol.9): 8. pp. 55-61. ISSN 2222-3537

F

Fedoryshyn O. (2020) SOCIALIZATION IN THE SCHOOLING PROCESS VIA COOPERATIVE LEARNING. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 167-174.

І

Івашкевич Е.З. (2017) УНІКАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ТА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 88-92. ISSN 2518-7503

Івашкевич Е.З. (2016) АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 77-81. ISSN 2518-7503

А

Артемова О.І. (2019) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВХОДЖЕННЯ МОЛОДІ У СУБКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР. Писологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 11-14. ISSN 2518-7503

Артемова О.І. (2016) РОЗВИТОК ВЕРБАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 13-18. ISSN 2518-7503

Б

Безлюдна В.І. and Корчакова Н.В. and Осьмак Л.П. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ДІТЬМИ НЕПРЯМОЇ АГРЕСІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 24-29. ISSN 2518-7503

Безлюдна В.І. and Осьмак Л.П. (2019) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОГНІТИВНО-МОТИВАЦІЙНИХ ОСНОВ ВЗАЄМОДІЇ ПІДЛІТКІВ З ОДНОЛІТКАМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 20-26. ISSN 2518-7503

Безлюдна В.І. and Осьмак Л.П. (2018) ДИСПОЗИЦІЙНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ НЕПРОДУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ДІТЬМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 22-28. ISSN 2518-7503

Борейчук І.О. (2013) СТРУКТУРА ОБРАЗУ «ЧУЖОГО» В СТУДЕНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 40-44.

Бучко В.Б. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПРИЙМАННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУРИ БІДНОСТІ ТА БАГАТСТВА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 36-41. ISSN 2518-7503

Бучко В.Б. (2015) ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 43-49.

Бучковська О.Ю. (2013) МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.2. pp. 232-236.

Бігунов Д.О. (2018) МОВЛЕННЄВА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ: КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 31-37. ISSN 2518-7503

Бігунов Д.О. (2016) ПРИНЦИПИ КОМУНІКАЦІЇ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ УНИКНЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО КОНФЛІКТУ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 32-38.

Бігунова С.А. and Васильчук Н.В. (2015) ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОРЕКТНОСТІ ТА ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ДАНОГО ЯВИЩА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 18-20.

Бігунова С.А. and Краєвський П.І. (2015) КОНФЛІКТ ЯК СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНЕ ЯВИЩЕ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 20-22.

В

Воробйов А.М. and Демчук О.О. (2017) МЕДІА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК РІЗНОВИД ПСИХІЧНИХ ВІДХИЛЕНЬ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 49-54. ISSN 2518-7503

Д

Дейнега О.В. and Петрівський Я.Б. (2020) СВІДОМЕ СПОЖИВАННЯ ЯК ОСНОВА СВІДОМОЇ МОДИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 116-118.

Демянюк О.Б. (2016) УЯВЛЕННЯ ПРО СІМ’Ю ЯК КОМПОНЕНТ ОБРАЗУ СВІТУ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 57-60. ISSN 2518-7503

Джеджера К.В. (2013) КОМУНІКАТИВНИЙ ДОСВІД ОСОБИСТОСТІ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 59-63.

Дуброва А.С. and Кошлата М.А. (2019) АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 157-160.

К

Камінська О.В. and Дружиніна І.А. (2019) ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ЗВО. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 87-93. ISSN 2518-7503

Карпова А.В. (2018) СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ В СЕРЕДОВИЩІ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 66-70. ISSN 2518-7503

Козлюк О.А. and Руденко Н.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРИВОЖНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У СИСТЕМІ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВЗАЄМИН. Проблеми сучасної психології, 2017 (Вип.36). pp. 131-145. ISSN 2227-6246

Корчакова Н.В. (2019) РЕПУТАЦІЯ ГРУПИ ЯК МОТИВ ДИТЯЧОЇ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 48-56. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2020) РОЗВИТОК ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СТУКТУРИ ГРУПИ. Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 109-117. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2018) СТИМУЛЮВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОДИ ДИТИНСТВА ТА ПІДЛІТКОВОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 78-84. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2017) РОЗВИТОК ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА РІВНІ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 60-67. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2016) РОЗВИТОК ЕМПАТІЙНОЇ МОРАЛІ В УКРАЇНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 98-105. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2016) ИСТОКИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ФОРМ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 76-80.

Корчакова Н.В. (2015) ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 52-59.

Корчакова Н.В. (2015) ДИСПОЗИЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 124-129.

Кулакова Л.М. and Кулаков Р.С. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 76-84. ISSN 2518-7503

Курдибаха О.М. (2015) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ГЕНДЕРНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 144-146.

Л

Литвиненко С.А. (2013) ДИТИНА І СЕРЕДОВИЩЕ: ПРОБЛЕМИ І СУПЕРЕЧНОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 16-19.

Луцик Г.О. (2016) СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ДЕВІАНТНИМИ ПІДЛІТКАМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 116-121.

Луцик Г.О. (2015) НАПРЯМКИ РОБОТИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ З ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 160-163.

Ліщук А.В. (2015) ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 157-160.

М

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.З. (2014) SOCIAL INTELLECT OF THE PERSON IN THE SPACE OF HIS/HER COMPLEX OF INTERPRETATIONS. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 82-85.

Моісеєва О.С. (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 116-119.

Мушкета Р. and Кіндрат П.В. and Демчук О.О. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ ВПЛИВИ У СПОРТИВНИХ НЕФОРМАЛЬНИХ УГРУПУВАННЯХ ЯК МЕТОД СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 164-168. ISSN 2518-7503

Н

Назаревич В.В. (2019) СОЦІАЛЬНЕ ВИГНАННЯ ЯК ФОРМА ОСТРАКІЗАЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 82-89. ISSN 2518-7503

Назаревич В.В. (2020) ФУНКЦІЇ ОСТРАКІЗМУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 177-186. ISSN 2518-7503

Назаревич В.В. and Пʼясецька О.В. (2019) ОСТРАКІЗОВАНІ ОЗНАКИ АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 168-176. ISSN 2518-7503

Назарець Л.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ У КОНФЛІКТАХ ТА КОНСТРУКТИВНІ ПРИЙОМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 197-202. ISSN 2518-7503

Назарець Л.М. (2015) СІМЕЙНІ КОНФЛІКТИ ТИПУ «БАТЬКИ-ДІТИ» ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 97-102.

Немеш О.М. (2020) ВПЛИВ МЕДІА НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 166-176. ISSN 2518-7503

Нечипорук Л.І. (2017) ПРОБЛЕМА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ СІМЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 96-99.

О

Осьмак Л.П. and Безлюдна В.І. (2018) РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СЕРЕДНЬОМУ ТА СТАРШОМУ ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 113-120. ISSN 2518-7503

П

Павелків В.Р. (2019) ЗМІНИ РІВНЯ ВИРАЖЕНОСТІ ОСОБИСТІСНИХ ДЕСТРУКЦІЙ У ПРЕДСТАВНИКІВ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР ПІСЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 176-184. ISSN 2518-7503

Павелків В.Р. (2018) ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ДЕСТРУКЦІЙ ПРЕДСТАВНИКІВ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 110-117. ISSN 2518-7503

Павелків В.Р. (2018) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІНІМІЗАЦІЇ ДЕСТРУКТИВНИХ ПРОЯВІВ АГРЕСІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 120-126. ISSN 2518-7503

Павелків В.Р. (2015) МОЛОДІЖНА СУБКУЛЬТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 112-118.

Павелків В.Р. and Мовчанець В.І. (2016) ВПЛИВ СУБКУЛЬТУР НА АГРЕСИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 163-169.

Павелків В.Р. and Мокич Н.В. (2015) ПСИХОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ В СИСТЕМАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 187-193.

Павелків В.Р. and Панасюк В.М. (2017) ПРОЯВИ ОЗНАК ФАНАТИЗМУ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА: НА ПРИКЛАДІ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 211-215. ISSN 2518-7503

Панасюк В.М. (2018) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНКОРПОРАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У СЕРЕДОВИЩЕ ДЕСТРУКТИВНИХ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 118-124. ISSN 2518-7503

Панасюк В.М. (2018) КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНИХ ПОВЕДІНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 126-133. ISSN 2518-7503

Пилипака Ю.І. and Гамарнюк О.В. and Романюк В.Л. (2015) ПСИХІЧНА ТРАВМА ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ І ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 205-210.

Р

Рудюк О.В. (2018) ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ СТРУКТУРИ БЕЗРОБІТНИХ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 133-140. ISSN 2518-7503

Рудюк О.В. (2015) ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ЯК КОПІНГ-РЕСУРС ПОДОЛАННЯ КРИЗИ БЕЗРОБІТТЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 221-226.

С

Савуляк В.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СПРИЙМАННЯ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 123-128. ISSN 2518-7503

Сторож О.В. (2019) РОЛЬ КРЕАТИВНОСТІ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 147-153. ISSN 2518-7503

Сторож О.В. (2018) ВІКОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЮНАКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 160-165. ISSN 2518-7503

Сторож О.В. (2016) РОЛЬ ТРИВОЖНОСТІ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 199-205.

Сторож О.В. (2015) РОЗВИТОК СКЛАДОВИХ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 248-253.

Сторож О.В. and Дружиніна І.А. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ТА ТВОРЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СОЦІУМІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип.8). pp. 268-272. ISSN 2518-7503

Х

Хупавцева Н.О. (2015) ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 270-274.

Хупавцева Н.О. and Максимчук В.Б. (2018) ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 158-164. ISSN 2518-7503

Ч

Чмуневич Н. and Павелків В.Р. (2019) ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ СВОБОДИ В ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 190-194. ISSN 2518-7503

This list was generated on Wed Dec 2 01:25:24 2020 EET.