Items where Subject is "316 Соціологія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | F | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 318.

A

Androschuk I. (2015) The Revolution of Dignity as a new wave of “Velvet” socio-political rebellion. Studium Europy Środkowej i Wschodniej, 2015 (№ 4). pp. 10-17. ISSN 2353-8392

D

Dychkivska I.M. and Lonova O. and Druhanova O. and Luparenko S. (2020) Childcare and Educational Activities of Religious and Public Organizations in Western Ukraine in 1900-1930. International Journal of Applied Exercise Physiology, 2020 (Vol.9): 8. pp. 55-61. ISSN 2222-3537

F

Fedoryshyn O. (2020) SOCIALIZATION IN THE SCHOOLING PROCESS VIA COOPERATIVE LEARNING. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 167-174.

І

Іваник Софія and Сторож О.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Актуальні питання психологічної науки, 2018 (Вип.12). pp. 39-41.

Іванова Л.І. Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. Я У СВІТІ. [Teaching Resource]

Івасюк П. and Корчакова Н.В. (2022) СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО ПОЗАШЛЮБНИХ СТОСУНКІВ. Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 29-32.

Івашкевич Е.З. (2017) УНІКАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ТА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 88-92. ISSN 2518-7503

Івашкевич Е.З. (2016) АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 77-81. ISSN 2518-7503

Івашкевич Е.З. and Яцюрик А.О. (2019) РЕПРЕЗЕНТАТИВНИЙ ТА ФУНКЦІРНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА. In: Особистість у контексті морального та професійного зростання. Центр учбової літератури, Київ, pp. 123-139. ISBN 978-611-01-1693-0

А

Андрощук І.М. (2020) СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК СИСТЕМА МЕДІА-ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2020 (Вип.32). pp. 211-221. ISSN 2519-1942

Артемова О.І. (2019) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВХОДЖЕННЯ МОЛОДІ У СУБКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР. Писологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 11-14. ISSN 2518-7503

Артемова О.І. (2016) РОЗВИТОК ВЕРБАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 13-18. ISSN 2518-7503

Артемова О.І. (2010) ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДЕЗАДАПТОВАНИХ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 12-14.

Б

Бабенко Д.А. and Тихомирова Є.Б. (2011) СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ PR. Документно-інформаційні ресурси, 2011. pp. 92-95.

Беднарська І. (2010) ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 71-74.

Безкоровайна О.В. (2002) ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ДУСІ ТОЛЕРАНТНОСТІ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.24). pp. 28-31.

Безлюдна В.І. (2013) ГОТОВНІСТЬ МОЛОДІ ДО ПОБУДОВИ КОНСТРУКТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ З РОДИНОЮ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 37-41.

Безлюдна В.І. and Корчакова Н.В. and Осьмак Л.П. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ДІТЬМИ НЕПРЯМОЇ АГРЕСІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 24-29. ISSN 2518-7503

Безлюдна В.І. and Осьмак Л.П. (2019) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОГНІТИВНО-МОТИВАЦІЙНИХ ОСНОВ ВЗАЄМОДІЇ ПІДЛІТКІВ З ОДНОЛІТКАМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 20-26. ISSN 2518-7503

Безлюдна В.І. and Осьмак Л.П. (2018) ДИСПОЗИЦІЙНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ НЕПРОДУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ДІТЬМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 22-28. ISSN 2518-7503

Берестень Тетяна and Кулакова Л.М. (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ДЕВІАНТНОГО ПІДЛІТКА. Актуальні питання психологічної науки, 2018 (Вип.12). pp. 14-16.

Богатирьова Т.В. (2007) ТЕХНОЛОГІЯ СЛОВЕСНОГО ВПЛИВУ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 189-192.

Бондарчук А.Я. ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ КУЛЬТУРИ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН. [Методичні рекомендації]

Борейчук І.О. (2013) СТРУКТУРА ОБРАЗУ «ЧУЖОГО» В СТУДЕНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 40-44.

Борисюк К.П. МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ (НА ПРИКЛАДІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ). [Бакалаврська робота]

Булига І.І. (2011) ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЯХ ВОЛИНІ ПІД ВПЛИВОМ РЕЛІГІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦИСТСЬКОЇ ВЛАДИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 244-246. ISSN 2519-1942

Булига І.І. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В УМОВАХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНІ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ). Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 62-69.

Булига І.І. (2015) ВІРУЮЧИЙ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ (40–80-ТІ РР. ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 243-245. ISSN 2519-1942

Буханевич К.С. and Гладун Л.О. (2014) МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ НАДІЙНОСТІ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМТСВА НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 79-80.

Бучко В.Б. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПРИЙМАННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУРИ БІДНОСТІ ТА БАГАТСТВА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 36-41. ISSN 2518-7503

Бучко В.Б. (2015) ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 43-49.

Бучковська О. (2016) РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 88-92.

Бучковська О.Ю. (2013) МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.2. pp. 232-236.

Бігунов Д.О. (2018) МОВЛЕННЄВА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ: КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 31-37. ISSN 2518-7503

Бігунов Д.О. (2016) ПРИНЦИПИ КОМУНІКАЦІЇ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ УНИКНЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО КОНФЛІКТУ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 32-38.

Бігунова С.А. and Васильчук Н.В. (2015) ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОРЕКТНОСТІ ТА ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ДАНОГО ЯВИЩА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 18-20.

Бігунова С.А. and Краєвський П.І. (2015) КОНФЛІКТ ЯК СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНЕ ЯВИЩЕ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 20-22.

Білецька О. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З РІЗНИМ РІВНЕМ ДОВІРИ В МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКАХ. Психологія: реальність і перспективи, 2020: Вип. 15. pp. 11-17. ISSN 2518-7503

Білецька О. (2021) ЕГОЦЕНТРИЗМ ЯК ЧИННИК НИЗЬКОГО РІВНЯ ДОВІРИ В КОНТЕКСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ЮНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2021: Вип. 16. pp. 12-17. ISSN 2518-7503

В

Вежичанін М. СУЧАСНЕ МОЛОДІЖНЕ ДОЗВІЛЛЯ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНЩИНИ. [Бакалаврська робота]

Вербець В. (2006) СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 16-19.

Вербець В.В. СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ. [Методичні рекомендації]

Вербець В.В. (2002) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 89-92.

Вербець В.В. and Субот О.А. and Христюк Т.А. СОЦІОЛОГІЯ. [Навчальний посібник]

Виткалов С.В. (2017) КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ ЗМІ: НА ПРИКЛАДІ АВТОРСЬКОЇ ТЕЛЕПРОГРАМИ «ГРАНІ МИСТЕЦТВА». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 317-318.

Виткалов С.В. (2007) МОЛОДЬ У КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ). Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 44-46. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. (2014) ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ХУДОЖНЬОГО КЕРІВНИКА КЗ "МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ "ТЕКСТИЛЬНИК" РУСЛАНА АЛЕКСІЮКА. Народна творчість Рівненщини, 2014 (№2). pp. 5-9.

Виткалов С.В. (2013) КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ПРОБЛЕМ ГАЛУЗІ. Народна творчість Рівненщини, 2013 (№1). pp. 7-12.

Виткалов С.В. (2021) ЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ РЕГІОНУ. Культура України, 2021: Вип. 72. pp. 53-61. ISSN 2522-1140

Виткалов С.В. and Васечко Ф.Ф. (2015) ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В СТРУКТУРІ МІЖКУЛЬТУРНОГО ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ДІАЛОГУ. Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу, 2015. pp. 19-22.

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2022) МИСТЕЦТВО В ПРОСТОРІ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ДОСВІД УКРАЇНИ. Часопис Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, 2022 (№3-4): 56-57. pp. 23-41. ISSN 2414-052Х

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2023) РЕГІОНАЛЬНА КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА У ТУРИСТИЧНОМУ ВИМІРІ. Культура та інформацыйне суспільство ХХІ століття, 2023 (Ч.1). pp. 6-8.

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. and Чепелюк В. (2013) СФЕРА КУЛЬТУРИ ВОЛИНСЬКОГО КРАЮ СЬОГОДНІ ТА ЇЇ КЕРІВНИК. Народна творчість Рівненщини, 2013 (№1). pp. 13-16.

Волошина О. and Кулакова Л.М. (2022) ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МОЛОДІ ДО ШЛЮБУ. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). pp. 19-24.

Воробйов А.М. and Демчук О.О. (2017) МЕДІА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК РІЗНОВИД ПСИХІЧНИХ ВІДХИЛЕНЬ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 49-54. ISSN 2518-7503

Г

Герасимчук Т.Ф. (2009) УЧАСТЬ УКРАЇНИ У БЕЗПЕКОВИХ ПРОЕКТАХ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ: АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ. Панорама політологічних студій, 2009: Вип. 3. pp. 78-86.

Годованюк О.С. and Остапчук Н.О. (2019) МЕРЕЖА FACEBOOK У ПРОСТОРІ СУЧАСНИХ МЕДІА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 98-99.

Гойда В.О. and Остапчук Н.О. (2019) ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ FACEBOOK ДЛЯ НАВЧАННЯ ВЕБ-ДИЗАЙНУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 100-101.

Гомончук К. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ СОЦІАЛЬНИХ ФЕНОМЕНІВ СТУДЕНТАМИ МОЛОДШИХ КУРСІВ (НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ДЖ. КЕЛЛІ). Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 123-126.

Горожанкін І.В. АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ. [Бакалаврська робота]

Горіна Л.І. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ В КЛАСІ АНСАМБЛЮ. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2019. pp. 168-174.

Грибенко Н. and Савуляк В.О. (2010) ВПЛИВ ГЕНДЕРУ НА СПРИЙНЯТТЯ РЕКЛАМИ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 76-80.

Грипич С.Н. (2012) ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 286-297.

Грипич С.Н. (2009) КНИГА І ЧИТАННЯ В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ). Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства, 2009. pp. 242-246.

Грицишин А.А. СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ EVENT-АГЕНСТВ. [Бакалаврська робота]

Гуменюк О.В. (2017) УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СІМ`Я: СПЕЦИФІКА ПОБУТОВОГО ПРОСТОРУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 75-78. ISSN 2519-1942

Д

Дейнега І.О. (2018) СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ВНЗ ТА ЙОГО СТЕЙКХОЛДЕРІВ. Глобальні та національні проблеми економіки, 2018 (Вип.21). pp. 255-259.

Дейнега О.В. and Петрівський Я.Б. (2020) СВІДОМЕ СПОЖИВАННЯ ЯК ОСНОВА СВІДОМОЇ МОДИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 116-118.

Демчук О.О. (2017) СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ ЯК ПАРАДИГМА ІНСТИТУТУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Нова педагогічна думка, 2017 (№1(89)). pp. 47-49. ISSN 2520-6427

Демянюк О.Б. (2016) УЯВЛЕННЯ ПРО СІМ’Ю ЯК КОМПОНЕНТ ОБРАЗУ СВІТУ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 57-60. ISSN 2518-7503

Демянюк О.Б. and Косарєва О.І. (2018) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ). Психологічний часопис, 2018 (№4): Вип. 14. pp. 54-66. ISSN 2114-004Х, 2114-0023

Джеджера К.В. (2013) КОМУНІКАТИВНИЙ ДОСВІД ОСОБИСТОСТІ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 59-63.

Джеджера К.В. (2013) ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 64-66.

Джеджера К.В. (2010) ЦІННОСТІ ЯК СМИСЛОВА ОСНОВА ПОДОЛАННЯ ОСОБИСТІСНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ТРУДНОЩІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 28-31.

Джеджера К.В. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2011: Вип. 17. pp. 83-91. ISSN 2519-2558

Джеджера К.В. (2004) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Виникнення і становлення проблеми, концепції, гіпотези, 2004 (Ч. 1). pp. 31-32.

Джеджера К.В. (2006) ПРОФЕСІЙНИЙ ІДЕАЛ ЯК СУБ'ЄКТИВНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Імідж сучасного педагога, 2006 (№ 5-6): (64-65). pp. 78-80.

Джеджера К.В. (2008) ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ. Феномен ідентичності: зміст, структура та механізми формування, 2008. pp. 119-123.

Джеджера К.В. (2003) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи, 2003. pp. 128-138.

Джеджера К.В. (2009) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ: ОПЕРАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Наступність у діяльності загальноосвітньої та професійної школи в профільному навчанні, 2009. pp. 76-82.

Джеджера К.В. (2011) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011 (Т. 4). pp. 23-31.

Джеджера К.В. and Джеджера О.В. (2013) ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. [Teaching Resource]

Джеджера К.В. and Джеджера О.В. ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. [Навчальний посібник]

Дмитрук Д. ФОРМА ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). [Бакалаврська робота]

Драченко О. (2007) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ. Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 82-85.

Дуброва А.С. and Кошлата М.А. (2019) АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 157-160.

З

Забрідня О. and Яцюк Н.О. (2010) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУБ’ЄКТИВНИХ ЧИННИКІВ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ(ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ). Студентський науковий альманах, 2010. pp. 81-84.

Забута Б. (2006) МОЛОДЬ У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ „СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ”. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 170-172.

Зайчук О. (2022) ВІЙСЬКОВІ ДІЇ ЯК ЧИННИК МІЖОСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Актуальні питання психологічної науки, 2022: Вип. 16. pp. 53-56.

Заладовська О.В. and Шолудько Н.Г. (2007) ГЕНДЕРНА СТРУКТУРА СІМ’Ї: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 105-107. ISSN 2415-802X

Залужний М. (2021) АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БОЛОХІВСЬКОГО ГОРОДИЩА НА ТЕРИТОРІЇ ЗАМКУ У СТАРОКОСТЯНТИНОВІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2021: Вип. 33. pp. 87-90. ISSN 2519-1942

К

Казначеєва Л.М. and Тюска В.Б. (2023) РОЛЬ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 2023 (Вип.64): Т.1. pp. 149-154. ISSN ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Камінська О.В. and Дружиніна І.А. (2019) ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ЗВО. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 87-93. ISSN 2518-7503

Карпенчук С.Г. and Семенюк-Іванюк Л.Ю. (2010) ПЕДАГОГІЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА. [Teaching Resource]

Карпова А.В. (2018) СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ В СЕРЕДОВИЩІ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 66-70. ISSN 2518-7503

Кириленко О.М. (2008) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 2. pp. 51-59.

Кириленко О.М. (2008) ФУНКЦІЇ ТА ДИСФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 81-99.

Китюшко С.І. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ КОРЕКЦІЇ АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ. [Магістерська робота]

Князєва А. and Литвиненко С.А. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОГО СПІЛКУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 91-93.

Ковтонюк М. and Джеджера О.В. (2022) ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ ДО ШЛЮБУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). pp. 47-49.

Козенюк М. (2022) СПІВВІДНОШЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Актуальні питання психологічної науки, 2022: Вип. 16. pp. 60-63.

Козенюк М. (2022) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Актуальні питання психологічної науки, 2022: Вип. 16. pp. 64-66.

Козлюк О.А. and Руденко Н.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРИВОЖНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У СИСТЕМІ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВЗАЄМИН. Проблеми сучасної психології, 2017 (Вип.36). pp. 131-145. ISSN 2227-6246

Козішкурт О. (2007) АГРЕСИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ІНСТИНКТ ЧИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ НАСЛІДОК? Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини, 2007. pp. 142-144.

Коломис Р.В. and Постоловський Р.М. (2008) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 193-202.

Конончук О.Г. and Гон М.М. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ ШКАЛИ БОГАРДУСА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 70-72.

Корчакова Н. (2010) УСВІДОМЛЕНЕ БАТЬКІВСТВО ЯК НАПРЯМ ПСИХОЛОГІЇ САМОСВІДОМОСТІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 88-90.

Корчакова Н. and Безлюдная В. (2021) УСТАНОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕЗАПЛАНИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ. Психологія: реальність і перспективи, 2021: Вип. 16. pp. 87-97. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2019) РЕПУТАЦІЯ ГРУПИ ЯК МОТИВ ДИТЯЧОЇ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 48-56. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2020) РОЗВИТОК ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СТУКТУРИ ГРУПИ. Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 109-117. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2018) СТИМУЛЮВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОДИ ДИТИНСТВА ТА ПІДЛІТКОВОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 78-84. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2017) РОЗВИТОК ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА РІВНІ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 60-67. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2016) РОЗВИТОК ЕМПАТІЙНОЇ МОРАЛІ В УКРАЇНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 98-105. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2016) ИСТОКИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ФОРМ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 76-80.

Корчакова Н.В. (2015) ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 52-59.

Корчакова Н.В. (2015) ДИСПОЗИЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 124-129.

Корчакова Н.В. (2010) ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ФОРМУВАННЯ РОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ У СФЕРІ БАТЬКІВСТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 43-45.

Корчакова Н.В. (2015) КОГНІТИВНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Проблеми сучасної психології, 2015: Вип. 30. pp. 305-315.

Корчакова Н.В. (2015) МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОКОВ ПРОСОЦИАЛЬНОСТИ. Проблема сучасної психології, 2015: Вип. 28. pp. 212-222.

Корчакова Н.В. (2015) СТИМУЛЮВАННЯ ДИТЯЧОЇ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ В УМОВАХ СІМ'Ї. Проблема сучасної психології, 2015: Вип. 27. pp. 220-231.

Корчакова Н.В. (2016) АТРИБУЦІЯ ПРОСОЦІАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ЯК ВАЖЛИВА ЛІНІЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ. Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences, 2016. pp. 255-259.

Корчакова Н.В. (2016) ІГНОРУВАННЯ ДОПОМОГИ ЯК ЛІНІЯ РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Український психолого-педагогічний науковий збірник, 2016 (№ 8): (08). pp. 63-68.

Корчакова Н.В. (2016) РОЗВИТОК КОГНІТИВНИХ ТА ЕМОЦІЙНИХ ОСНОВ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Проблеми сучасної психології, 2016: Вип. 34. pp. 211-220.

Корчакова Н.В. (2016) ЗАХИСТ ІНШОГО ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Проблеми сучасної психології, 2016: Вип. 32. pp. 234-244. ISSN 2227-6246, 2663-6956

Корчакова Н.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДОРОСЛОГО. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2017 (Вип. 2): Т. 3. pp. 48-53.

Корчакова Н.В. (2015) КУЛЬТИВУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, 2015 (Т. 2). pp. 111-113.

Корчакова Н.В. (2015) ОЗНАЙОМЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ІЗ ЗАКОНОМІРНОСТЯМИ ВІКОВОГО РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОСОБИСТОСТІ. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2015 (Вип. 1): (1). pp. 113-116.

Корчакова Н.В. (2016) ОНТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТРИВАЛИХ ФОРМ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В ЮНАЦЬКОМУ ТА ДОРОСЛОМУ ВІЦІ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2016 (№ 1). pp. 99-104. ISSN 2518-7813

Корчакова Н.В. (2015) ПРОСОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА У КОНТЕКСТІ ВІКОВОГО АНАЛІЗУ. Актуальні проблеми практичної психології у волинському регіоні, 2015. pp. 19-29.

Корчакова Н.В. (2017) РОЗВИТОК ОСНОВ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У РАННЬОМУ ДИТИНСТВІ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки, 2017 (№ 1). pp. 90-95. ISSN 2078-2128

Корчакова Н.В. (2016) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТИЛЬОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСТУПНИЦТВА У ПЕРІОД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА. ScienceRise, 2016 (№ 10): (1). pp. 36-40.

Корчакова Н.В. (2016) РОЗУМІННЯ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕМОЦІЙНОГО КОНТЕКСТУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки, 2016: Вип. 4. pp. 110-115.

Корчакова Н.В. (2014) ПРОСОЦІАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИСТОСТІ. Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти, 2014: Вип. 15. pp. 160-164.

Корчакова Н.В. (2014) ПРОСОЦІАЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНА СКЛАДОВА МАЙБУТНЬОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка, 2014: Вип. 28. pp. 84-94.

Корчакова Н.В. (2015) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОНТОГЕНЕТИЧНО РАННІХ ФОРМ ДОПОМОГИ ЯК РІЗНОВИДУ ПРОСОЦІАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки, 2015 (№ 2). pp. 57-62. ISSN 2078-2128

Корчакова Н.В. (2016) РОЗВИТОК ЕМПАТІЇ ЯК ОСНОВИ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки, 2016 (Вип. 6): Т. 2. pp. 36-42.

Корчакова Н.В. (2016) РОЗВИТОК ЗМІСТОВНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2016 (Т. 2): Вип. 5. pp. 33-38.

Корчакова Н.В. (2015) СПРАВЕДЛИВІСТЬ РЕСУРСНОГО ОБМІНУ ЯК ЛІНІЯ ВІКОВОГО ГЕНЕЗУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія, 2015 (Т. 20): Вип.2, Ч.1. pp. 89-97.

Корчакова Н.В. (2016) СТИЛЬОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАТЕГІЇ ЗАСТУПНИЦТВА ЯК ОСОБЛИВОГО РІЗНОВИДУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Інсайт, 2016: Вип. 13. pp. 193-197.

Корчакова Н.В. (2016) РОЗУМІННЯ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ СУТНОСТІ ДОПОМОГИ. Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти, 2016. pp. 104-107.

Корчакова Н.В. (2015) ТРАЄКТОРІЯ ВІКОВОГО РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки, 2015: Вип. 4. pp. 76-80.

Корчакова Н.В. (2007) САМОПРЕЗЕНТАЦІЙНА СКЛАДОВА МОНОЛОГІЧНОГО ВИСТУПУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 97-100.

Корчакова Н.В. (2019) ДИТЯЧА ПРОСОЦІАЛЬНІСТЬ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ. In: Особистість у контексті морального та професійного зростання. Центр учбової літератури, Київ, pp. 22-39. ISBN 978-611-01-1693-0

Корчакова Н.В. (2021) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДИТЯЧОЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ. Other. Центр учбової літератури, Київ.

Кос В.А. and Черніговець Т.І. (2021) ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (за матеріалами Веб-сайту міської ради). Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2021. pp. 43-45.

Костолович М.І. and Ойцюсь Л.В. and Зиль І.П. (2018) ДІЛОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 232-236.

Костюкович І.Я. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬОЇ СФЕРИ РІВНЕНЩИНИ. [Магістерська робота]

Красновський В.М. (2004) РОЗВИТОК ТОЛЕРАНТНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО ВІДЧУЖЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 100-106.

Крет О. (2016) СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 95-97.

Крет О.В. (2014) НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РІВНЯХ В УКРАЇНІ. Слов'янський вісник, 2014: Вип. 18. pp. 51-56.

Крет О.В. (2015) ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. Слов'янський вісник, 2015: Вип. 22. pp. 90-93.

Крет О.В. (2009) ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ВЛАДИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Роль международной информации в развитии международных отношений, 2009. pp. 114-120.

Крет О.В. (2009) ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ = REGULATORY ACTS AND LEGAL COMPONENT OF THE TRANSPARENCY OF THE UKRAINE POWER. Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій, 2009 (Т. 1). pp. 115-117.

Крет О.В. and Крет Р.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ PR-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології, 2016. pp. 42-45.

Крупко Т.Є. (2007) РОЗВИТОК ЕФЕКТИВНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 278-281.

Кулакова Л.М. (2020) РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2020: Вип. 15. pp. 97-103. ISSN 2518-7503

Кулакова Л.М. (2021) ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ В РОЗРІЗІ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ. Психологія життєвого простору сучасної молоді, 2021. pp. 10-14.

Кулакова Л.М. and Кулаков Р.С. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 76-84. ISSN 2518-7503

Курдибаха О.М. (2015) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ГЕНДЕРНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 144-146.

Курята Ю.В. (2004) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2004 (Т.VІ): Вип.4. pp. 164-169.

Курята Ю.В. (2005) ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Wyksztaіcenie i nauka bez granic – ‘2005, 2005 (Т.19). pp. 79-81.

Курята Ю.В. (2012) ШКОЛА ЯК ЧИННИК ТА ІНСТИТУЦІЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ІСТОРІОГЕНЕЗІ ТА ОНТОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ. Нова педагогічна думка, 2012 (№3): (71). pp. 76-78.

Кучина Н.І. (2015) ПРИЧИНИ НЕ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 170.

Кучканова В. and Хомич І. (2022) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 52-54.

Л

Лакіда А.Ю. КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ ЯК ЧИННИК ПОШУКУ НОВИХ ФОРМ ЙОГО ПРЕЗЕНТАЦІЇ. [Магістерська робота]

Левченя В. and Джеджера О.В. (2022) ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 54-57.

Левчук Т.І. СОЦІОКУЛЬТУРНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. [Бакалаврська робота]

Лисюк К.В. and Дейнега І.О. (2017) МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА ПСИХОЛОГІЮ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 49-51.

Литвиненко С.А. (2013) ДИТИНА І СЕРЕДОВИЩЕ: ПРОБЛЕМИ І СУПЕРЕЧНОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 16-19.

Литвиненко С.А. (2013) ВИКОРИСТАННЯ ВОРКШОПІВ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 18-20.

Логвин О.С. and Ясьмо В.Д. (2011) ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В РІВНЕНСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ. Документно-інформаційні ресурси, 2011. pp. 51-53.

Луцик Г.О. (2016) СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ДЕВІАНТНИМИ ПІДЛІТКАМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 116-121.

Луцик Г.О. (2015) НАПРЯМКИ РОБОТИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ З ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 160-163.

Луцик Г.О. (2020) ЗДАТНІСТЬ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЯК ЧИННИК ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. Science-the future of the world, 2020. pp. 81-85.

Луцик Г.О. (2018) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ, У СВІТЛІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДІ. Проблеми та перспективи розвитку освіти, 2018. pp. 66-70.

Луцик Г.О. (2019) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ, НА ЗАСАДАХ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ. Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі, 2019. pp. 198-202.

Луцик Г.О. (2020) РЕФЛЕКСІЯ ЯК АСПЕКТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень, 2020 (Ч. ІІ). pp. 26-28.

Луцик Г.О. (2019) СТАН СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: педагогіка, 2019 (№ 2). pp. 52-57.

Луцик Г.О. and Вербець В.В. (2014) СОЦІАЛЬНІ НОРМИ В КОНТЕКСТІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. Соціологія - соціальна робота - регулювання соціальних проблем, 2014. pp. 59-62.

Ліщук А.В. (2015) ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 157-160.

М

Макарчук Н.Г. КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ПРАКТИКА ТЕРЕБОВЛЯНЩИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ ОТГ). [Бакалаврська робота]

Мартинюк В. and Назарець Л.М. (2010) ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ РЕАГУВАННЯ НА КОНФЛІКТНУ СИТУАЦІЮ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 93-96.

Марченко В.В. and Виткалов С.В. (2014) РЕГІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР АКТИВІЗАЦІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ. Вісник Маріупольського державного університету, 2014: Вип. 8. pp. 44-49. ISSN 2226-2849

Матвійчук І.М. Event-заходи як інструмент PR-діяльності у соціокультурній сфері. [Бакалаврська робота]

Медведчук Т.С. and Крет Р.М. (2017) МІСЦЕ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ПРОСТОРІ УКРАЇНИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 115-116.

Мезін В.Г. (2007) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП СПІЛКУВАННЯ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 207-209.

Мисько Є. and Кулакова Л.М. (2022) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). pp. 63-66.

Михайлова Ю.Ю. ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ (НА ПРИКЛАДІ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ЦЕНТРІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ). [Магістерська робота]

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.З. (2014) SOCIAL INTELLECT OF THE PERSON IN THE SPACE OF HIS/HER COMPLEX OF INTERPRETATIONS. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2014. pp. 82-85.

Моісеєва О.С. (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 116-119.

Мушкета Р. and Кіндрат П.В. and Демчук О.О. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ ВПЛИВИ У СПОРТИВНИХ НЕФОРМАЛЬНИХ УГРУПУВАННЯХ ЯК МЕТОД СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 164-168. ISSN 2518-7503

Мірчук С.М. ІМІДЖ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ. [Бакалаврська робота]

Н

Назаревич В.В. (2019) СОЦІАЛЬНЕ ВИГНАННЯ ЯК ФОРМА ОСТРАКІЗАЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 82-89. ISSN 2518-7503

Назаревич В.В. (2020) ФУНКЦІЇ ОСТРАКІЗМУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 177-186. ISSN 2518-7503

Назаревич В.В. (2020) ОСТРАКІЗАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ. Психологія: реальність і перспективи, 2020: Вип. 15. pp. 118-125. ISSN 2518-7503

Назаревич В.В. (2021) ОСТРАКІЗАЦІЯ В СУСПІЛЬСТВІ ЯК ЗАХИСНИЙ МЕХАНІЗМ СУЧАСНОСТІ. Психологія життєвого простору сучасної молоді, 2021. pp. 14-17.

Назаревич В.В. and Пʼясецька О.В. (2019) ОСТРАКІЗОВАНІ ОЗНАКИ АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 168-176. ISSN 2518-7503

Назарець Л.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ У КОНФЛІКТАХ ТА КОНСТРУКТИВНІ ПРИЙОМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 197-202. ISSN 2518-7503

Назарець Л.М. (2015) СІМЕЙНІ КОНФЛІКТИ ТИПУ «БАТЬКИ-ДІТИ» ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 97-102.

Назарець Л.М. (2010) ПОСЕРЕДНИЦТВО ПСИХОЛОГА У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 67-69.

Наумов А.С. (2010) ХАРИЗМАТИЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ. Панорама політологічних студій, 2010: Вип. 4. pp. 124-132.

Наумов А.С. (2009) РОЛЬ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА. Панорама політологічних студій, 2009: Вип. 3. pp. 87-95.

Немеш О.М. (2020) ВПЛИВ МЕДІА НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 166-176. ISSN 2518-7503

Нечипорук Л.І. (2017) ПРОБЛЕМА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ СІМЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 96-99.

Нечипорук Л.І. (2021) СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ МОЛОДІ В ГРОМАДІ: БАНК МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ. Психологія життєвого простору сучасної молоді, 2021. pp. 17-20.

Нечипорук Л.І. (2023) СОЦІАЛЬНА РОБОТА ІЗ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ. In: Соціальна робота у період кризових змін: сучасні візії. Волинські обереги, Рівне, pp. 7-30. ISBN 978-617-8260-70-5

Нечипорук Л.І. (2012) ДІАЛОГ У КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНА ВИМОГА XXI СТОЛІТТЯ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 194-203.

Новоселецький М.Ю. and Янцур М.С. and Дем'яненко І.О. and Федорова І.Л. (2002) ДО ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 108-115.

Новік Л.О. (2013) ІМІДЖ ЯК ОДИН З МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 229-232.

Ніколайчук Г.І. and Ногачевська І.О. (2013) РОЛЬ ОСОБИСТІСНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ В ПРОЦЕСІ РОЗУМІННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 136-139.

О

Оксенюк О.В. (2023) СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З СІМ'ЯМИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ. In: Соціальна робота у період кризових змін: сучасні візії. Волинські обереги, Рівне, pp. 41-65. ISBN 978-617-8260-70-5

Опанасюк Т.А. СОЦІОЛОГІЯ У ВИЗНАЧЕННЯХ, ТАБЛИЦЯХ, СХЕМАХ, ЗАВДАННЯХ. [Навчальний посібник]

Опанасюк Т.А. (2023) ДИНАМІКА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA», 2023.

Опанасюк Т.А. and Кузьма Т.М. (2022) ОСОБЛИВОСТІ МАРГІНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У 90-ТІ РОКИ ХХ СТ. Вісник науки та освіти, 2022 (№5): 5. pp. 607-622. ISSN 2786-6165

Орлов О.Г. and Мариніч Н.М. (2017) ЗНАЧЕННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ У КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 35-37.

Остапчук А.Г. and Петренко О.Б. (2014) ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛІВОРУКИХ ДІТЕЙ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2014. pp. 65-73.

Остапчук Ю. (2016) ЕЛЕКТРОННА КОМУНІКАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 11-13.

Остапчук Ю.А. (2013) СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КНИГОЗНАВСТВО, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО І БІБЛІОГРАФІЯ». Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21 лютого 2013 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2013. pp. 16-19.

Остапчук Ю.А. (2012) ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В КОНЦЕПЦІЯХ РІЗНИХ АВТОРІВ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21—22 лютого 2012 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2012. pp. 9-11.

Осьмак Л.П. and Безлюдна В.І. (2018) РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СЕРЕДНЬОМУ ТА СТАРШОМУ ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 113-120. ISSN 2518-7503

П

Павелків В.Р. (2019) ЗМІНИ РІВНЯ ВИРАЖЕНОСТІ ОСОБИСТІСНИХ ДЕСТРУКЦІЙ У ПРЕДСТАВНИКІВ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР ПІСЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 176-184. ISSN 2518-7503

Павелків В.Р. (2018) ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ДЕСТРУКЦІЙ ПРЕДСТАВНИКІВ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 110-117. ISSN 2518-7503

Павелків В.Р. (2018) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІНІМІЗАЦІЇ ДЕСТРУКТИВНИХ ПРОЯВІВ АГРЕСІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 120-126. ISSN 2518-7503

Павелків В.Р. (2015) МОЛОДІЖНА СУБКУЛЬТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 112-118.

Павелків В.Р. (2013) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ТА ТИПОЛОГІЇ ПРОБЛЕМИ АГРЕСИВНОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 139-143.

Павелків В.Р. (2019) КОНСТРУКТИВНО‐ДЕСТРУКТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. In: Особистість у контексті морального та професійного зростання. Центр учбової літератури, Київ, pp. 56-72. ISBN 978-611-01-1693-0

Павелків В.Р. (2023) РОЛЬ ВПЛИВУ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР НА ПОВЕДІНКУ МОЛОДІ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД. Психологія: реальність і перспективи, 2023: Вип. 20. pp. 154-160. ISSN 2518-7503

Павелків В.Р. and Малахова О.В. (2021) СОЦІАЛЬНА ДЕПРИВАЦІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2021: Вип. 16. pp. 156-165. ISSN 2518-7503

Павелків В.Р. and Мовчанець В.І. (2016) ВПЛИВ СУБКУЛЬТУР НА АГРЕСИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 163-169.

Павелків В.Р. and Мокич Н.В. (2015) ПСИХОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ В СИСТЕМАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 187-193.

Павелків В.Р. and Панасюк В.М. (2017) ПРОЯВИ ОЗНАК ФАНАТИЗМУ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА: НА ПРИКЛАДІ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 211-215. ISSN 2518-7503

Павелків Р.В. (2013) ФЕНОМЕН ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ ЯК НОВИЙ АСПЕКТ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 4-8.

Павелків Р.В. (2019) ОНТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. In: Особистість у контексті морального та професійного зростання. Центр учбової літератури, Київ, pp. 6-21. ISBN 978-611-01-1693-0

Павелків Р.В. (2013) ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПРОСОЦІАЛЬНОГО ТА МОРАЛЬНОГО КОНТЕКСТУ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Актуальні проблеми психології, 2013 (Т. 6). pp. 373-381.

Павелків Р.В. and Корчакова Н.В. and Безлюдна В.І. (2020) ПРОБЛЕМА ПРОСОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У СТРУКТУРІ ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ. Психологія: реальність і перспективи, 2020: Вип. 15. pp. 126-134. ISSN 2518-7503

Павловська К. and Безлюдна В.І. (2022) САМОТНІСТЬ: ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ ТА ХАРАКТЕР СОЦІАЛЬНИХ ДІЙ (ДОШКІЛЬНИЙ ВІК). Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 77-80.

Панасюк В.М. (2018) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНКОРПОРАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У СЕРЕДОВИЩЕ ДЕСТРУКТИВНИХ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 118-124. ISSN 2518-7503

Панасюк В.М. (2018) КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНИХ ПОВЕДІНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 126-133. ISSN 2518-7503

Парчук Т. (2022) ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Актуальні питання психологічної науки, 2022: Вип. 16. pp. 88-92.

Перішко І.В. (2007) ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТУ НА КОМУНІКАТИВНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 215-217.

Петрук Л.П. (2021) ТРАНСФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. Психологія життєвого простору сучасної молоді, 2021. pp. 22-24.

Петрук Л.П. (2023) САМООСВІТА - ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ. In: Соціальна робота у період кризових змін: сучасні візії. Волинські обереги, Рівне, pp. 273-296. ISBN 978-617-8260-70-5

Пивоварчук Т.О. (2009) ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 106-109.

Пивоварчук Т.О. (2008) ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 143-145.

Пилипака Ю.І. and Гамарнюк О.В. and Романюк В.Л. (2015) ПСИХІЧНА ТРАВМА ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ І ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 205-210.

Подворна О. and Кулакова Л.М. (2022) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СТУДЕНТСЬКИХ ГРУПАХ. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). pp. 84-87.

Подерня Н. (2022) ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Актуальні питання психологічної науки, 2022: Вип. 16. pp. 93-95.

Покотило Г.О. (2013) НЕДОЛІКИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 232-235.

Постоловський Р.М. and Слесаренко А.В. (2019) УКРАЇНСЬКА ТЕМАТИКА В ДОКУМЕНТАХ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОГО ПРАВОЗАХИСНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ХАРТІЇ 77. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019 (Вип.31): Кн.1. pp. 121-128. ISSN 2519-1942

Прилуцька О.І. КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ В РЕГІОНІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОЛЮБАШАНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (РІВНЕНЩИНА). [Бакалаврська робота]

Прищепа О.П. ОСНОВИ ДЕМОГРАФІЇ. [Методичні рекомендації]

Пінаєва М. and Хомич І.С. (2010) СОЦІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ РОЛІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 106-109.

Р

Радчук О. (2022) ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА РОЗВИТОК МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. Актуальні питання психологічної науки, 2022: Вип. 16. pp. 98-100.

Рокіщук І.І. and Дубовик О. (2023) ГЕНЕЗА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2023: Вип. 9. pp. 94-103.

Рокіщук І.І. and Дубовик О. (2023) ГЕНЕЗА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2023: Вип. 2. pp. 45-50.

Романюк В.Л. (2022) МЕХАНІЗМ БОРОТЬБИ АБО ВТЕЧІ ЯК МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ: ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ. Актуальні питання психологічної науки, 2022: Вип. 16. pp. 9-13.

Романюк О. (2022) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕМПАТІЇ НА РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ. Актуальні питання психологічної науки, 2022: Вип. 16. pp. 100-101.

Руденко Н.М. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ГОМОНЕГАТИВІЗМУ З АГРЕСИВНІСТЮ ТА ЦІННІСНИМИ ОРІЄНТАЦІЯМИ ЮНАКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2021: Вип. 16. pp. 180-185. ISSN 2518-7503

Руденко С. and Безлюдна В.І. (2022) ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ. Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 98-100.

Рудюк О.В. (2018) ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ СТРУКТУРИ БЕЗРОБІТНИХ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 133-140. ISSN 2518-7503

Рудюк О.В. (2015) ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ЯК КОПІНГ-РЕСУРС ПОДОЛАННЯ КРИЗИ БЕЗРОБІТТЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 221-226.

Рудюк О.В. (2007) "РЕКОНСТРУКЦІЯ" СУБ'ЄКТИВНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ БЕЗРОБІТНИХ МЕТОДОМ БАГАТОМІРНОГО ШКАЛЮВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 196-199.

Рудюк О.В. (2003) ДО ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ У ЮНАКІВ В СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 49-53.

Рябоконь В.І. (2008) ИНФОРМАЦИЯ РЕКЛАМА ПРОПАГАНДА. Рівненський державний гуманітарний університет, Ровно.

С

Савуляк В.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СПРИЙМАННЯ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 123-128. ISSN 2518-7503

Савуляк В.О. and Камінський А. and Чичук Ю. (2022) ВИКОРИСТАННЯ ГРУПОВОГО ФОКУСОВАНОГО ІНТЕРВ’Ю ПРИ ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ. Актуальні питання психологічної науки, 2022: Вип. 16. pp. 16-20.

Савуляк В.О. and Курята Н. and Бабак А. (2022) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КІЛЬКІСНИХ І ЯКІСНИХ МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Актуальні питання психологічної науки, 2022: Вип. 16. pp. 20-25.

Сербина Т.Г. (2010) РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ СМИ. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови, 2010 (Вип.1). pp. 23-27.

Скорубський Д.С. МІСЦЕ І РОЛЬ РЕКЛАМИ В PR ДІЯЛЬНОСТІ У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ. [Бакалаврська робота] (Unpublished)

Смольська Л.М. (2004) ПОДВІЙНА ПРИРОДА ЩАСТЯ В ОСОБИСТІСНОМУ ВИМІРІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 181-184.

Сова Я. and Корчакова Н.В. (2022) ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ АКУЛЬТУРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ДО УМОВ ІНКУЛЬТУРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). pp. 105-110.

Созонюк О. (2010) ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 111-114.

Созонюк О.С. (2013) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ - МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 166-170.

Сойко К.М. and Остапчук Н.О. (2019) ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ FACEBOOK ДЛЯ ПОТРЕБ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 143-144.

Солончук В.С. and Веремчук А.П. (2019) ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 188-190.

Ставицький О. and Ставицька О.Г. (2023) ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ: ОПИТУВАЛЬНИК СИМПТОМОКОМПЛЕКСУ ГАНДИКАП. Психологія: реальність і перспективи, 2023: Вип. 20. pp. 171-182. ISSN 2518-7503

Стецька К.О. and Матусевич К.М. and Шеретюк Р.М. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ РІВНЕНЩИНИ. [Бакалаврська робота]

Сторож О.В. (2019) РОЛЬ КРЕАТИВНОСТІ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 147-153. ISSN 2518-7503

Сторож О.В. (2018) ВІКОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЮНАКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 160-165. ISSN 2518-7503

Сторож О.В. (2016) РОЛЬ ТРИВОЖНОСТІ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 199-205.

Сторож О.В. (2015) РОЗВИТОК СКЛАДОВИХ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 248-253.

Сторож О.В. (2013) ТИПОЛОГІЯ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 117-121.

Сторож О.В. (2007) ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ І КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 176-180.

Сторож О.В. (2004) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ І РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 196-201.

Сторож О.В. (2024) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ УМОВ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНЦІВ. Організаційна психологія. Економічна психологія, 2024 (№ 1): 31. pp. 116-123.

Сторож О.В. (2023) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕТЕРМІНАНТІВ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Психологія: реальність і перспективи, 2023 (Вип.21). pp. 102-109. ISSN 2518-7503

Сторож О.В. and Дружиніна І.А. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ТА ТВОРЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СОЦІУМІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип.8). pp. 268-272. ISSN 2518-7503

Ступницька Н.І. and Ступницький В.В. (2012) ФІЛОСОФІЯ ТЕЛЕДОЗВІЛЛЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 350-360.

Сухий В. and Сєвєрова О. (2022) ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 117-124. ISSN 2519-1942

Сілкова Е.О. and Ковальчук Р.О. (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО ДЕЗАДАПТОВАНИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 88-90.

Т

Тарасюк А.А. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. [Бакалаврська робота]

Тимощук А.О. and Дейнега І.О. (2018) МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки, 2018: Ч. 2. pp. 313-318.

Тоюнда О. and Безлюдна В.І. (2010) ВПЛИВ СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ НА СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО ПРОБЛЕМ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ. Студентський науковий альманах, 2010. pp. 118-120.

Ф

Федорова Н.В. (2019) ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Science and Education a New Dimension, 2019 (VII): (83). pp. 14-19. ISSN 2308-1996, 2308-5258

Фойна А.М. and Крет О.В. (2020) АНАЛІЗ КОНТЕНТУ ОФІЦІЙНИХ ФЕЙСБУК СТОРІНОК НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 37-39.

Філоненко Р.С. (2023) ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК АСПЕКТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. In: Соціальна робота у період кризових змін: сучасні візії. Волинські обереги, Рівне, pp. 126-145. ISBN 978-617-8260-70-5

Філяровська А.М. ФЕСТИВАЛЬНИЙ РУХ У РЕГІОНІ В ПЕРШЕ ДВАДЦЯТИЛІТТЯ ХХІ СТОЛІТТЯ. [Бакалаврська робота]

Х

Хупавцева Н.О. (2015) ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 270-274.

Хупавцева Н.О. (2007) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 247-250.

Хупавцева Н.О. and Максимчук В.Б. (2018) ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 158-164. ISSN 2518-7503

Ц

Цуканова М.С. (2013) УЯВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ПРО НОРМАТИВНУ ТА ПРОСОЦІАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 182-184.

Ч

Черній А.Л. (2009) ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ. Панорама політологічних студій, 2009: Вип. 3. pp. 136-143.

Черній А.Л. (2008) ТЕОРЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ КРИЗОВОСТІ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ. Панорама політологічних студій, 2008: Вип. 1. pp. 53-56.

Чмуневич Н. and Павелків В.Р. (2019) ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ СВОБОДИ В ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 190-194. ISSN 2518-7503

Ш

Шевців З.М. (2023) ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 231 "СОЦІАЛЬНА РОБОТА" ДО НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СУПРОВОДУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. In: Соціальна робота у період кризових змін: сучасні візії. Волинські обереги, Рівне, pp. 66-87. ISBN 978-617-8260-70-5

Шевців З.М. and Філоненко М.М. (2020) РЕАБІЛІТАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ. Збірник наукових праць "Педагогічні науки", 2020 (№ 90). pp. 124-129. ISSN 2413-1865

Шеретюк О.М. ПОЛІТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНИ. [Автореферат]

Шугаєва Л.М. (2012) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 85-95.

Шугаєва Л.М. (2010) ОСОБЛИВОСТІ СОЦIАЛIЗАЦIЇ ПРАВОСЛАВНОГО СЕКТАНТСТВА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ. Релігія та соціум, 2010 (№1): (3). pp. 119-123.

Шугаєва Л.М. (2016) ТЕОКРАТИЧНІ ВИЯВИ НЕOХРИСТИЯНСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ УТВОРЕНЬ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Релігія та соціум, 2016 (№3-4). pp. 168-174.

Шульжук Н.В. (2015) КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ФІЛОЛОГІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», 2015 (Вип.57). pp. 225-228.

Ю

Юрчук О.А. МЕРЕЖА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ УСТАНОВ М. ШЕПЕТІВКА : СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР. [Магістерська робота]

Юськів Б.М. and Пляшко О.С. (2019) КУЛЬТУРНО-КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ: СУСПІЛЬНИЙ КОНЦЕПТ. Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій, 2019. pp. 44-48.

Я

Якимчук А.В. (2009) РЕФЛЕКСИВНІ МЕХАНІЗМИ НАВЧАННЯ ПІДЛІТКІВ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 44-50.

Яковишина І.В. and Ясьмо В.Д. (2010) ДОКУМЕНТНИЙ ФОНД ЯК КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 70-72.

Яницкий М.С. and Серый А.В. and Пелех Ю.В. (2013) ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ ПАРАДИГМА КАК ОСНОВА ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. Философия образования, 2013 (№ 1): (46). pp. 175-185.

Яроша А.В. and Микитин Т.М. (2019) ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ У РОБОТІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 89-90.

Яцюк Н.О. (2013) КОНЦЕПЦІЯ ІНШОЇ ЛЮДИНИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 189-192.

This list was generated on Thu May 30 02:36:49 2024 EEST.