Items where Subject is "339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | В | Д | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 76.

І

Ісаєва Ю.В. and Дейнега І.О. (2020) СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ. Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології, 2020. pp. 160-161.

Б

Бенчук С.О. and Машта Н.О. and Дейнега І.О. (2023) DIGITAL-МАРКЕТИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИКІВ ЦЕМЕНТУ. Економіка та суспільство, 2023 (Вип.56).

Богомаз С. and Трофімчук О.Р. (2021) ТВОРЧІСТЬ У МАРКЕТИНГУ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2021. pp. 100-104.

Бойчук І.О. and Дейнега І.О. (2021) СУЧАСНІ ТРЕНДИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2021. pp. 104-107.

Бондарук В.М. ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПП "АГРО-ЕКСПРЕС-СЕРВІС"). [Магістерська робота]

Боровець А.Ф. and Гусак І. and Дейнега О.В. (2021) РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2021. pp. 110-115.

В

Варшавський Н. and Гладунов О.В. (2021) МАРКЕТОЛОГИ НА РИНКУ ПРАЦІ: ПОПИТ, ВИМОГИ, ПОТЕНЦІЙНІ ПРАЦЕДАВЦІ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2021. pp. 230-232.

Васюк О.О. and Дейнега І.О. (2017) МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 14-15.

Вознярська Д.В. and Дейнега І.О. (2020) СУТНІСТЬ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки, 2020: Ч. 1. pp. 231-233.

Д

Дейнега І.О. (2018) ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2018 (Вип.29). pp. 29-32.

Дейнега І.О. (2018) СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ВНЗ ТА ЙОГО СТЕЙКХОЛДЕРІВ. Глобальні та національні проблеми економіки, 2018 (Вип.21). pp. 255-259.

Дейнега І.О. (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ В ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ. Вісник Одеського Національного університету, 2017 (Т. 22): Вип.10(63). pp. 113-117. ISSN 2304-0902

Дейнега І.О. (2018) РЕКЛАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інтелект ХХІ, 2018 (№ 4). pp. 126-130. ISSN 2415-8801

Дейнега І.О. and Дейнега О.В. (2020) ТОВАРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики, 2020. pp. 231-232.

Дейнега І.О. and Дейнега О.В. and Якубовська Н.В. (2017) Оцінювання інформаційного потенціалу наукомісткого продукту в аграрній сфері. Економіка і суспільство, 2017 (Вип.11). pp. 349-356. ISSN 2524-0072

Дейнега І.О. and Лук’яник М. and Рубель В.М. (2023) ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАРКЕТИНГОВО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ. Modeling the development of the economic systems, 2023 (№ 4). pp. 210-217.

Дейнега І.О. and Язвінська Т.В. (2020) КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ТА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ. Інфраструктура ринку, 2020: Вип. 40. pp. 171-175. ISSN 2519-2868

Дейнега О.В. (2017) МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ РИНКОВО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Глобальні та національні проблеми економіки, 2017 (Вип.18). pp. 201-206.

Дейнега О.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОЦІНОК НЕГЕНТРОПІЇ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2017 (Вип.25): Ч. 1. pp. 133-137.

Дейнега О.В. and Дейнега І.О. (2017) ДЕРЖАВНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 64-65.

Дейнега О.В. and Дейнега І.О. (2021) ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Інфраструктура ринку, 2021: Вип. 55. pp. 98-103. ISSN 2519-2868

Дейнега О.В. and Дейнега І.О. (2021) ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Інфраструктура ринку, 2021: Вип. 52. pp. 83-89. ISSN 2519-2868

Дейнега О.В. and Дейнега І.О. (2023) СУЧАСНІ ТРЕНДИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Трансформаційна економіка, 2023 (№1(01)). pp. 15-20.

Дейнега О.В. and Савчук Є.В. (2018) ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ПОТЕНЦІАЛУ. Маркетинг і цифрові технології, 2018. pp. 71-72.

Дем'янович М.М. and Пелех О.Б. (2014) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 3-4.

З

Загиней К.М. and Марценюк В.В. (2014) БРЕНДБУК ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ФІРМИ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 54-55.

К

Каращук І.М. and Крет О.В. (2017) СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МІСТА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 97-99.

Кокора І.О. and Дейнега І.О. (2020) СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 9-11.

Кондратюк В.Р. and Шимко О.В. (2021) «ЧОРНА СКРИНЬКА» ПОКУПЦЯ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2021. pp. 133-135.

Кордан М.М. and Трало І.М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 55-56.

Королюк В.Р. and Дейнега О.В. (2019) СОЦІАЛЬНИЙ МЕДІА МАРКЕТИНГ ЯК АКТУАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА З РИНКОМ. Сучасні інформаційні системи і технології, 2019. pp. 334-336.

Костюкович І.Я. and Дейнега І.О. (2019) РИНКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ. Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього, 2019. pp. 357-359.

Кравчук А.О. and Самборський І.О. (2017) ПРОБЛЕМИ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 36-38.

Крет О.В. and Крет Р.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО МІСТА. Соціальні комунікації і нові комунікативні технолоії, 2017. pp. 18-22.

Кузьмич Л.М. and Дейнега І.О. and Самборський І.О. (2018) ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ДИЗАЙНУ УПАКУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях, 2018. pp. 155-158.

Куліш О.С. and Крет О.В. (2019) ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 30-32.

Кучина Н.І. (2018) ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 331-333.

Л

Лесняк В.Ю. (2012) ПОРІВНЯННЯ ДОГОВІРНИХ ФОРМ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ (НА ПРИКЛАДІ ІСПАНІЇ ТА ПОЛЬЩІ). Панорама політологічних студій, 2012: Вип. 8. pp. 147-162.

Лобач Т.П. and Дейнега І.О. (2021) ПРОБЛЕМИ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2021. pp. 56-58.

Лущик А.О. and Коханевич Т.П. (2021) МАРКЕТИНГ І СУСПІЛЬСТВО. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2021. pp. 148-151.

Ляховчук М.В. and Крет Р.М. (2019) ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ ЯК РУШІЙНА СИЛА УСПІШНОЇ КОМПАНІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 34-36.

М

Майоха А.О. and Дейнега І.О. (2017) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 51-53.

Маслянчук І.М. and Пелех О.Б. (2019) РОЗВИТОК МЕБЛЕВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 40-42.

Машта Н.О. (2011) ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ. Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників і студентів, 2011: Вип. ХІІ. pp. 72-73.

Машта Н.О. and Поліщук О.Ю. and Савченко О.Р. (2022) МЕТОД ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА В ОЦІНЮВАННІ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТИПУ «КАФЕ» = THE METHOD OF THE INTEGRAL INDICATOR IN ASSESSING THE LEVEL OF COMPETITIVENESS OF CAFE. Економіка і суспільство, 2022 (39). ISSN 2524-0072

Мединська Т.І. (2020) ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 17-19.

Мисюра А.М. and Самборський І.О. (2021) ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ В ПОЛІТИЦІ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2021. pp. 163-165.

Н

Нечипорук О.В. and Машта Н.О. (2020) СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ДП «ОСТРОЗЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО». Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 20-22.

П

Парчук А.В. and Крет О.В. (2019) «БЮДЖЕТ УЧАСТІ» ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ДОЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ РІВНОГО ДО ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МІСТА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 48-50.

Пашинська В.А. and Муляр О.С. and Берташ Б.М. (2020) ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ: ОСНОВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ. Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти, 2020 (Ч.1). pp. 240-242.

Полюхович А.М. and Щесюк С.В. (2017) СЕГМЕНТАЦІЯ ТА ПСИХОГРАФІЧНІ ТИПИ СПОЖИВАЧІВ ЗА СТИЛЕМ ЖИТТЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 58-61.

Р

Рибачок І.В. and Крет О.В. (2017) ІМІДЖ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 126-128.

С

Савицька І.О. and Машта Н.О. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 63-65.

Стоялівська Н.О. and Дейнега І.О. (2017) ЦІНОВІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 65-67.

Ступницька Н.І. (2012) СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 204-206.

Т

Трибушиніна Ю.С. and Дейнега О.В. (2017) СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 70-72.

Ф

Федас Т.В. and Черніговець Т.І. (2019) ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ ЯК КОМПОНЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 70-73.

Х

Хомич С.В. and Матвіїв І.Р. (2024) ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЛЮДСЬКУ ПОВЕДІНКУ ТА РІШЕННЯ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2024. pp. 224-228.

Хільчук О.А. and Дейнега І.О. (2020) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки, 2020: Ч. 1. pp. 538-540.

Ш

Шевченко К.В. and Машта Н.О. (2017) ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 74-76.

Шимко О.В. (2014) КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК РУШІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 31-33.

Шимко О.В. (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Бізнесінформ, 2015 (№ 9). pp. 212-217.

Шимко О.В. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ. Бізнесінформ, 2016 (№ 1). pp. 321-326.

Шимко О.В. (2016) ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД. Бізнесінформ, 2016 (№ 11). pp. 408-413.

Шимко О.В. (2018) ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Бізнесінформ, 2018 (№ 2). pp. 159-163.

Шимко О.В. (2019) ІМІДЖ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Бізнесінформ, 2019 (№ 1). pp. 440-446.

Шимко О.В. (2012) РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ. Економічні науки, 2012: Вип. 9 (3). pp. 461-470.

Шимко О.В. (2020) СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Scientific achievements of modern society, 2020. pp. 1108-1112.

Шимко О.В. (2018) МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку підприємства, 2018. pp. 486-488.

Шимко О.В. (2018) ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ. Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки, 2018. pp. 468-471.

Шимко О.В. (2017) ІМІДЖ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Маркетинг майбутнього: виклики та реалії, 2017. pp. 180-182.

Шимко О.В. (2017) ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі, 2017. pp. 132-133.

Шимко О.В. and Веретін Л.С. (2019) ІМІДЖ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації, 2019. pp. 285-287.

Ю

Юхименко-Назарук І.А. and Санжаревський О.І. and Олексієвець Т.І. and Матвіїв І.Р. and Шитов В.М. (2024) ЦИФРОВА ІНТЕГРАЦІЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ МАРКЕТИНГУ. Via Economica, 2024 (Вип. 4). pp. 207-211.

Я

Язвінська Т.В. and Дейнега І.О. (2019) СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком, 2019. pp. 294-296.

Яроша А.В. and Микитин Т.М. (2019) ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ У РОБОТІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 89-90.

This list was generated on Thu Jul 25 01:41:46 2024 EEST.