Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 534.

S

Sribna E.V. and Stupnitska N.I. (2013) THE PEASANT QUESTION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 259-260.

Є

Євреш О.М. and Крижановська Т.І. (2013) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ХУДОЖНЬОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 76-78.

Єремейчук М.А. and Безкоровайна О.В. (2013) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 131-132.

Єфімчук А.І. and Микитин Т.М. (2013) БІОМАСА, ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦІЙНИМ ВИДАМ ПАЛИВА НА РІВНЕНЩИНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 241-243.

І

Іваненюк О.В. and Янцур Л.А. (2013) ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО НАРОДНОЇ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЇ ПЛАСТИКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 85-87.

Іваницька В.О. and Петрівський Я.Б. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ МОДЕЛЬНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 18-19.

Івчик Н.С. (2013) ДІТИ ЯК ОБ’ЄКТ ГЕНОЦИДУ (НА ПРИКЛАДІ ГОЛОКОСТУ). Панорама політологічних студій, 2013: Вип. 11. pp. 198-206.

Івчик Н.С. (2013) СОЦІАЛ-НАЦІОНАЛЬНА РИТОРИКА В ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСАХ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2013. pp. 11-12.

Ілюкова А.В. and Фрідріх А.В. (2013) СКОРОЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА ОСНОВІ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 134-136.

Іскра Л.В. (2013) ІДЕЇ ВИХОВАННЯ В ДУСІ МИРУ У СУЧАСНІЙ ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 44-45.

Ісічук Т.С. and Галуха Л.Ю. (2013) АТЕЇЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА РІВНЕНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 40 – ПОЧАТКУ 60 РР. ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 74-76.

А

Августинюк О.П. and Янцур М.С. (2013) ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ПОБУДОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ В УЧНІВ 8-9-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 5-7.

Агндрощук Ю. (2013) ПРОЗА МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО У ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМУ ВИМІРІ («СЕНТИМЕНТАЛЬНА ІСТОРІЯ»). Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 7-12.

Андрощук А.В. (2013) МОВА РОМАНУ НОРМАНА РАША «ПАРУВАННЯ» («MATING») ЯК ПРЕДМЕТ ЗОБРАЖЕННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 15-20.

Андрощук Н.Г. (2013) ФУНКЦІЇ МОДИ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.2. pp. 127-132.

Антоненко Н.Є. (2013) НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ Г. ГАРДНЕРА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 4-6.

Антонюк І.О. and Попчук О.В. (2013) СЕД ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ УСТАНОВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 262-263.

Артемова О.І. (2013) РОЗКРИТТЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 31-34.

Артемчук А.О. and Верьовкіна О.Є. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ В УКРАЇНСЬКОМУ МОЛОДІЖНОМУ СЛЕНГУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 115-117.

Б

Бабак К.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 34-37.

Балас Ю.В. and Сєвєрова О.В. (2013) РОЗВИТОК РОСІЙСЬКО-ФІНСЬКИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 67-68.

Банацький О.І. and Галатюк Ю.М. (2013) ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 10-12.

Бандилко Л.Ф. (2013) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БІБЛІОТЕЧНОГО МАРКЕТИНГУ»: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21 лютого 2013 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2013. pp. 12-15.

Баньковська М.М. and Гудовсек О.А. (2013) ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 12-14.

Басюк К.С. and Смирнова Т.В. (2013) ТАНГО ЯК СТИЛЬ В ЕСТРАДНІЙ МУЗИЦІ ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 178-179.

Басюк М.В. and Пасічник Я.А. (2013) ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «СКАЛЯРНІ ВЕЛИЧИНИ І ЇХ ВИМІРЮВАННЯ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 15-16.

Безкоровайна О.В. (2013) КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 3-12.

Безкоровайна О.В. (2013) ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 6-11.

Безлюдна В.І. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЕПОХУ ДИТИНСТВА. Писологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 36-40.

Безлюдна В.І. (2013) ГОТОВНІСТЬ МОЛОДІ ДО ПОБУДОВИ КОНСТРУКТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ З РОДИНОЮ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 37-41.

Безноско Ю. (2013) ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ ДЕТЕКТИВУ В РОМАНІ ВАСИЛЯ ШКЛЯРА «КЛЮЧ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 13-17. (In Press)

Березюк Т.П. (2013) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2013: Вип. 21. pp. 4-8.

Березюк Т.П. (2013) РИБНИЙ ТУРИЗМ ЯК СТАРОВИННЕ ХОБІ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, спіробітників і студентів, 2013: Вип. XIV. pp. 8-9.

Березюк Т.П. (2013) КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ТУРИЗМУ ЗА ФІНАНСОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, спіробітників і студентів, 2013: Вип. XIV. pp. 12-13.

Берташ Т.Б. and Берташ Б.М. (2013) ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 228-230.

Блащук О.Ю. and Захарчук З.О. (2013) ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 18-20.

Бобанич Ю. and Даюк Ж.Ю. (2013) РОЗВИТОК ЕСТРАДНОГО ЖАНРУ НА РІВНЕНЩИНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 181-183.

Бойко В.Д. and Радковська Л.М. (2013) ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 21-23.

Бойко Н.Г. (2013) ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 14-17.

Бойко Н.Г. and Конопльова Ю.О. (2013) РОЛЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 54-57.

Бойко Т.В. and Шевчук Т.М. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПОВНЕНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ АМОРФНИХ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 7-8.

Бомба А.Я. and Гладка О.М. and Кузьменко А.П. (2013) СИНТЕЗ ЧИСЛОВИХ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ І СУМАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ РОЗВ'ЯЗАННЯ МОДЕЛЬНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ. Волинський математичний вісник, 2013 (Вип.10). pp. 105-117.

Бомба А.Я. and Каштан С.С. and Пригорницький Д.О. and Ярощак С.В. (2013) МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ. Other. НУВГП, Рівне.

Бомба А.Я. and Сінчук А.М. (2013) МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ БАГАТОФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ У ВИПАДКУ ПЛОЩАДНОГО ЗАВОДНЕННЯ ЗА УМОВ ГІДРОРОЗРИВУ. Волинський математичний вісник, 2013 (Вип.10). pp. 6-21.

Бондарець О.В. and Бордюк М.А. (2013) ВПЛИВ АНГАРМОНІЧНИХ ЕФЕКТІВ НА ТЕПЛОЄМНІСТЬ НАПОВНЕНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 8-9.

Бордюк М.А. and Бордюк Н.А. and Шевчук Т.М. (2013) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ ПРО ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.7): (50). pp. 19-23.

Борейчук І.О. (2013) СТРУКТУРА ОБРАЗУ «ЧУЖОГО» В СТУДЕНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 40-44.

Боровець О.В. (2013) ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 17-19.

Браценюк І. and Терещенко Т.В. (2013) РІЗНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 120-122.

Брик М.В. and Галатюк Ю.М. (2013) КІБЕРНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 23-25.

Бричка Б.П. and Бордюк М.А. (2013) ВПЛИВ ПОВЕРХНІ НАПОВНЮВАЧА НА ЛІНІЙНІ РОЗМІРИ МЕЖОВИХ ШАРІВ В НАПОВНЕНИХ ПОЛІМЕРАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 9-10.

Бричок Б.П. (2013) МАЙБУТНІЙ ВЧИТЕЛЬ ФОРМУЄТЬСЯ ЩЕ ЗА ШКІЛЬНОЮ ПАРТОЮ. Професійний ррозвиток педагога, 2013. pp. 20-22.

Бричок С.Б. (2013) ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА У ПРОЦЕСІ ВУЗІВСЬКОГО НАВЧАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 43-46.

Бричок С.Б. (2013) ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 22-25.

Булига І.І. (2013) НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ СУЧАСНОЇ РІВНЕНЩИНИ: СПРОБА РЕЛІГІЄЗНАВЧО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 185-192. ISSN 2519-1942

Бурмай Ю.Ю. and Прокопович Т.Ю. (2013) ХУДОЖНЬО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКУ МУЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 26-27.

Бучко В.Б. (2013) РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ФОРМУВАННІ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Писологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 47-51.

Бучко В.Б. (2013) ЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СТУДЕНТА З ГРУПОЮ У КОНТЕКСТІ СВОБОДИ Е. ФРОММА. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 46-48.

Бучковська О.Ю. (2013) МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.2. pp. 232-236.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2013) СЕМАНТИКА СИМВОЛІЧНИХ ТОПОНІМІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 90-93.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2013) ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІЧНИХ ВЛАСНИХ ІМЕН-АНТРОПОНІМІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 11-14.

Білецька А.О. and Верьовкіна О.Є. (2013) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ КЛАСИФІКАФІЇ АНГЛІЙСЬКИХ СКОРОЧЕНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 117-119.

Білик О.К. and Верьовкіна О.Є. (2013) АНГЛІЙСЬКА ОЦІННА ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 119-120.

В

Вайда Л. (2013) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА В УКРАЇНІ ПРО ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ ІННОВАЦІЇ. Актуальні питання психологічної науки, 2013. pp. 16-21.

Ваколюк А.М. and Вербець В.В. (2013) СПЕЦИФІКА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА У ШКІЛЬНИЦТВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 27-29.

Вакулінська Л.М. (2013) ЕПІСТОЛЯРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ МОВНИХ ЗАСОБІВ НІМЕЦЬКОМОВНИХ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 34-36.

Вальчук І.А. and Гудовсек О.А. (2013) МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЦІ США. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 29-31.

Валюх Л.І. (2013) ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ РЕСУРСІВ ВЛАДИ У ЗАРУБІЖНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ХХ ст. Панорама політологічних студій, 2013: Вип. 11. pp. 37-43.

Валюх Л.І. (2013) ІНСТИТУТ РЕФЕРЕНДУМУ В ТЕОРІЯХ ДЕМОКРАТІЇ. Панорама політологічних студій, 2013: Вип. 10. pp. 214-220.

Валюх Л.І. (2013) АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2013. pp. 12-14.

Василюк А.В. and Постоловський Р.М. (2013) СПІЛКОВЕ ЖИТТЯ У ЧЕСЬКОМУ МІСТІ ЛІБЕРЕЦЬ ПРОТЯГОМ ХІХ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 68-69.

Василюк В.О. and Кирильчук Ю.В. and Кирильчук В.В. (2013) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 10 КЛАСІВ ЗНАНЬ З ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 31-33.

Васільєва Н.В. and Суржук Т.Б. (2013) ЗАСОБИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 33-35.

Ващук І.А. and Шевців З.М. (2013) НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА САМОСВІДОМІСТЬ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 105-106.

Вегера О.В. and Батишкіна Ю.В. (2013) РОЗРОБКА САЙТУ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 49-50.

Ведмінська О.В. and Радковська Л.М. (2013) МУЛЬТИМЕДІА, ЯК НОВІТНІЙ ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 35-37.

Величко С. and Самборський І.О. (2013) ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 230-231.

Вердух К.О. and Фрідріх А.В. (2013) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОМОНІМІЇ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 122-124.

Веремчук А.П. (2013) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ І СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ЙОГО ОСОБИСТОСТІ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 25-28.

Верьовкіна О.Є. and Ярута Н.П. (2013) СИНТАКСИЧНІ ВИРАЗНІ ЗАСОБИ ТА СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ В ОПОВІДАННЯХ РОАЛДА ДАЛЯ “ЧЕТВЕРТИЙ КОМОД ЧІПЕНДЕЙЛА” ТА “ПАРІ”. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 105-107.

Виткалов В.Г. (2013) ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.1. pp. 3-6.

Виткалов В.Г. (2013) Нова спроба реконструкції регіонального культурно-мистецького розвитку країни. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.2. pp. 364-367.

Виткалов В.Г. (2013) СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В УКРАИНЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. Культура. Наука. Творчество, 2013. pp. 482-486.

Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. and Чепелюк В.А. (2013) ДИРЕКТОРУ КЗ "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ" РОР ФЕОДОСІЮ ФЕОДОСІЙОВИЧУ ВАСЕЧКУ - 60: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ. Народна творчість Рівненщини, 2013 (№1). pp. 4-6.

Виткалов С.В. (2013) МИТЕЦЬ У СУЧАСНОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ КУЛЬТУРНОМУ СОЦІУМІ: РОБЛЕМИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.1. pp. 298-303.

Виткалов С.В. (2013) СФЕРА РЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.2. pp. 289-295.

Виткалов С.В. (2013) «ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ» ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ: ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ МІСЦЕВИХ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 171-174. ISSN 2519-1942

Виткалов С.В. (2013) ЛИСТОПАДОВЕ НАУКОВЕ ЗІБРАННЯ У М. РІВНЕ. Гілея, 2013 (№12): Вип.79. p. 371. ISSN 2076-1554

Виткалов С.В. (2013) НОВІ ВИМІРИ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: НАУКОВЕ ЗІБРАННЯ У РІВНОМУ. Гілея, 2013 (№11): Вип. 78. pp. 423-424. ISSN 2076-1554

Виткалов С.В. (2013) КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ПРОБЛЕМ ГАЛУЗІ. Народна творчість Рівненщини, 2013 (№1). pp. 7-12.

Виткалов С.В. (2013) КУЛЬТУРНА СФЕРА РІВНЕНЩИНИ ЯК СЕГМЕНТ ЇЇ ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛЕРЕЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЖИВОПИСУ «ЄВРО-АРТ». Культура України, 2013: Вип. 44. pp. 44-51.

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2013) ТЕНДЕНЦІЇ НАУКОВОГО ПОШУКУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ У РОЗМАЇТТІ ВИЯВІВ» (М. РІВНЕ). Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 5-8. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2013) З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В РЕГІОНІ. Культура України, 2013 (Ч. 4.1): Вип. 42. pp. 50-59.

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. and Чепелюк В. (2013) СФЕРА КУЛЬТУРИ ВОЛИНСЬКОГО КРАЮ СЬОГОДНІ ТА ЇЇ КЕРІВНИК. Народна творчість Рівненщини, 2013 (№1). pp. 13-16.

Виткалов С.В. and Крет З.М. (2013) РЕГІОНАЛЬНА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ. Острозький краєзнавчий збірник, 2013: Вип. 6. pp. 233-239.

Власюк О.П. (2013) ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ СИСТЕМНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 37-39.

Вовк О.Р. and Гумінська О.О. (2013) МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКИХ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ У ВНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 39-40.

Вовчук Н.І. and Мороз Л.М. (2013) РОЗВИТОК НОВЕЛИ В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 32-34.

Вознюк Ю.С. (2013) СТАНОВЛЕННЯ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ НА РІЗНИХ ВІКОВИХ ЕТАПАХ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 197-200.

Вознюк Ю.С. (2013) ПРОБЛЕМА САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ НАУК ПРО ЛЮДИНУ. Актуальні питання психологічної науки, 2013. pp. 21-23.

Войтович І.С. and Гнедко Н.М. (2013) ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН – ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.7): (50). pp. 26-30.

Войтович Н.В. and Суржук Т.Б. (2013) ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 40-42.

Войчун Ю.І. and Сєвєрова О.В. (2013) ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ В СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 69-71.

Вокальчук Г.М. and Кузьмич О.О. and Щербачук Н.П. and Гаврилюк Н.В. and Ричагівська Ю.Є. (2013) КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ РДГУ: ПІВСТОЛІТТЯ В МОВНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ (1963–2013). Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2013 (Вип.40). pp. 284-290. ISSN 2519-2558

Волошин В.С. and Дейнега О.В. (2013) ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ СЕРЕДОВИЩА НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 232-233.

Волошин М.М. and Назарець Л.М. (2013) АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТРИВОЖНОСТІ ТА НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 156-158.

Волошина Л.П. and Годовський В.М. (2013) ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ У ВИЩИЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 184-185.

Воробйова Л.М. (2013) МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 21-23.

Ворон Олена and Ворон Оксана (2013) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ СОВІСТІ У КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ТЕРЕНАХ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 91-97. ISSN 2519-1942

Вєтрова І.М. (2013) КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 17-20.

Г

Гайдук О. (2013) ОСОБЛИВОСТІ РОЗГОРТАННЯ ТЕМИ РОДИНИ В РОМАНІ ОЛЕСЯ УЛЬЯНЕНКА «СТАЛІНКА». Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 18-24. (In Press)

Галабурда Л. (2013) ІМІДЖ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН. Актуальні питання психологічної науки, 2013. pp. 30-32.

Галабурда Л.О. and Ямницький В.М. (2013) ТИПОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІЇ ІМІДЖУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 201-202.

Галатюк Т.Ю. and Галатюк М.Ю. (2013) УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТАРШОКЛАСНИКІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 43-45.

Гамза Т.С. and Шевців З.М. (2013) ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 106-107.

Гапонюк Р.Ю. and Батишкіна Ю.В. (2013) РОЗРОБКА ВЕБ-САЙТУ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА РДГУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 50-51.

Гарбар Л.М. and Маліновська Н.В. (2013) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРОТЕРАПІЇ В ОЗДОРОВЛЕННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 47-48.

Гаєва Н.І. (2013) МЕТОДИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ ЗА ПРИНЦИПОМ ТИПОЛОГІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 23-26.

Генега І.М. and Троян С.С. (2013) РОСІЯ – США: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН (1990-ТІ РОКИ). Актуальні проблеми сучасної політики, 2013. pp. 70-73.

Генсіцька-Антонюк Н.О. (2013) ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 202-203.

Герасименко О.А. (2013) РОЛЬ ІСТОРИЧНИХ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ ВОЛИНІ ХVІ–ХVІІІ СТОЛІТЬ У НАЦІОНАЛЬНІЙ САМОІДЕНТИЧНОСТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 149-155. ISSN 2519-1942

Герасименко О.А. and Фещук Ю.В. (2013) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ САПР У ПРОЕКТУВАННІ ВИРОБІВ ІЗ ДЕРЕВИНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.7): (50). pp. 41-45.

Герасимчук Т.Ф. (2013) ДЕМОКРАТИЧНИЙ ТРАНЗИТ: РЕГІОНАЛЬНИЙ РАКУРС. Панорама політологічних студій, 2013: Вип. 10. pp. 264-265.

Герасимчук Т.Ф. (2013) ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 2012 РОКУ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2013. pp. 8-11.

Гичун І.П. and Кирильчук Ю.В. (2013) УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 8 КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 48-50.

Главінська О.Д. and Савуляк В.О. (2013) ЕМПАТІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 49-51.

Главінська О.Д. and Хупавцева Н.О. (2013) СТАНОВЛЕННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ В ПРОСТОРІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 51-54.

Глущук О.Г. (2013) ІМПРЕЗИ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ ВОЛИНІ І ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.2. pp. 83-89.

Глущук О.Г. and Соїч В. (2013) ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНІ ЦЕНТРИ ЯК СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ГРОМАДЯН (НА ПРИКЛАДІ М. РІВНЕ). Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 81-83. ISSN 2415-802X

Глущук О.Г. and Трохимчук М. (2013) СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 207-209. ISSN 2415-802X

Глінчук Ю.О. (2013) ВПЛИВ МУЛЬТФІЛЬМІВ НА БЕЗПЕКУ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 52-53.

Гнедко Н.М. (2013) ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛЬНОЇ НАОЧНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 53-55.

Гоголь Т.В. (2013) ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 234-236.

Гольонко І.В. and Яковишина Т.В. (2013) СКОВОРОДА ПРО ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК РОЗУМУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 57-58.

Гон М.М. (2013) ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ СТАТУСІВ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ У ДИСКУРСІ ПОЛІТОЛОГІЇ. Панорама політологічних студій, 2013: Вип. 11. pp. 273-276.

Горох Г.С. (2013) БАРОКОВІ РИСИ ПАРТЕСНОГО КОНЦЕРТУ (НА ПРИКЛАДІ ХОРОВОГО КОНЦЕРТУ «ВЕК МОЙ СКОНЧАВАЕТСЯ» З КИЇВСЬКОГО ЗІБРАННЯ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.1. pp. 27-33.

Гоч С.І. and Барановський С.В. (2013) ВПРОВАДЖЕННЯ СКОРИНГОВИХ СИСТЕМ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 236-238.

Гошко Д.І. and Шевчук Т.М. (2013) ВПЛИВ НАПОВНЮВАЧІВ НА ФРАКТАЛЬНІСТЬ СТРУКТУРОУТВОРЕНЬ НАПОВНЕНИХ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 14-15.

Григорчук О.І. and Гумінська О.О. (2013) МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 58-60.

Грипич С.Н. (2013) КНИГА ЯК МИСТЕЦТВО ТА КНИГИ ПРО МИСТЕЦТВО. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 274-277. ISSN 2519-1942

Грипич С.Н. and Семенюк Г.П. (2013) НАУКОВА БІБЛІОТЕКА РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ВІД МИНУЛОГО ДО СЬОГОДЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 281-287. ISSN 2519-1942

Грицай Н.Б. (2013) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2013 (№ 8): (34). pp. 369-376. ISSN 2312-5993

Грицай Н.Б. (2013) ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ У ПРИРОДІ. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, 2013 (№ 1): (10). pp. 104-107. ISSN 2219-5203

Грицюк Л.В. and Пасічник Я.А. (2013) ВІДОБРАЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕАЛЬНОГО СВІТУ ЧЕРЕЗ ПОНЯТТЯ ВЕЛИЧИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 61-63.

Гроголь Т.В. and Бігунова С.А. (2013) THE DIACHRONIC DEVELOPMENT AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS BORROWED FROM THE LATIN AND FRENCH LANGUAGES. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 124-126.

Громаченко О.Ю. and Вєтрова І.М. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ДІЛОВІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 126-128.

Гронь Л.В. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВЧОЇ РОБОТИ ДО ВІЛЬНОГО ПЕРЕКАЗУ ІНШОМОВНОГО ТЕКСТУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 28-30.

Грюк І.Б. and Суходольська І.Л. (2013) ДИНАМІКА ВМІСТУ ЕСЕНЦІАЛЬНИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНЩИНИ З РІЗНИМ РІВНЕМ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2013 (1): (54). pp. 59-69. ISSN 2078-2357

Грюк І.Б. and Суходольська І.Л. (2013) ДИНАМІКА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У МАЛИХ РІЧКАХ РІВНЕНЩИНИ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2013 (Вип.5). pp. 142-149.

Грюк І.Б. and Суходольська І.Л. (2013) СЕЗОННІ ЗМІНИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІВНЕНЩИНИ НА ТЕРИТОРІЯХ З РІЗНИМ ХАРАКТЕРОМ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2013: Т.3 (30). pp. 51-65.

Губеня Г.М. and Шевців З.М. (2013) ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ ПРО ЗНАЧЕННЯ ГРИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 63-64.

Гудовсек О.А. (2013) АРТПЕДАГОГІКА - НОВИЙ НАПРЯМ В СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 32-34.

Гудовсек О.А. (2013) МІСЦЕ І РОЛЬ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ В ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 64-66.

Гумінська О.О. (2013) МЕТОДИКА РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Мистецтво та освіта, 2013 (№1). pp. 18-21.

Гунтік О. (2013) КОРЕЛЯЦІЯ ТЕМИ «ПРОПАЩОЇ» ЖІНКИ ТА ІДЕОЛОГІЧНОГО ГЕРОЯ У ПАНАСА МИРНОГО. Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 25-29.

Гілянчук К.О. and Сингаївський Д.В. (2013) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВНЗ І-ГО РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ ЗА НАПРЯМОМ «ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 51-52.

Д

Давидюк Р.П. (2013) УЕНЕРІВСЬКА ЕМІГРАЦІЯ І ПОЛЬСЬКО-РАДЯНСЬКЕ ПРИКОРДОННЕ ПРОТИСТОЯННЯ НА ВОЛИНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. Europa orientalis, 2013 (№ 4). pp. 53-69. ISSN 2081-8742

Давнюк С.В. and Козіцька О.А. (2013) ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ОВОЛОДІННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ СИНТАКСИСУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 50-52.

Данилюк О.С. and Поніманська Т.І. (2013) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 66-67.

Данілова Н.Р. (2013) CУЧACНI ПIДХOДИ ВИКЛAДAННЯ IНOЗEМНИХ МOВ НA НEМOВНИХ CПEЦIAЛЬНOCТЯХ ВИЩИХ НAВЧAЛЬНИХ ЗAКЛAДIВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 36-38.

Даюк Ж.Ю. (2013) ГОЛОВНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ (ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 187-189.

Демчук О.О. and Артемова О.І. (2013) СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 57-59.

Демянюк О. (2013) ПОГЛЯДИ С.ГРОФА ТА К.УІЛБЕРА ПРО ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОБРАЗУ СВІТУ. Актуальні питання психологічної науки, 2013. pp. 35-38.

Демянюк О.Б. (2013) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ СВІТУ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 204-208.

Демянюк О.Б. (2013) ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ТИПОЛОГІЯ ОБРАЗУ СВІТУ У СТУДЕНТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 61-63.

Дем’янчук П. and Шеретюк В.М. (2013) «УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» ТА ПРОТИСТОЯННЯ ТРОЇСТОГО СОЮЗУ І АНТАНТИ В 1917-1918 РР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 73-74.

Денисюк І.С. and Цюлюпа Н.Л. (2013) УМІННЯ ХУДОЖНЬОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЯК ПРОФЕСІЙНИЙ АСПЕКТ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 189-190.

Денисюк Л.В. (2013) ІННOВAЦІЙНІ ПІДХOДИ ВИКЛAДAННЯ AНГЛІЙCЬКOЇ МOВИ ДЛЯ CТУДEНТІВ НEМOВНИХ ФAКУЛЬТEТІВ НA CУЧACНOМУ EТAПІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 47-50.

Десятничук І.О. (2013) ЧЕХОСЛОВАЦЬКА ЕМІГРАЦІЯ І ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ „НІМЕЦЬКОГО ПИТАННЯ” В 1939-1941 РР. Актуальні проблеми сучасної політики, 2013. pp. 88-90.

Джава Н.А. (2013) РОБОТА З ЛІТЕРАТУРНИМИ ТЕКСТАМИ НА ЗАНЯТТІ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 34-36.

Джеджера К.В. (2013) КОМУНІКАТИВНИЙ ДОСВІД ОСОБИСТОСТІ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 59-63.

Джеджера К.В. (2013) ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 64-66.

Джеджера К.В. (2013) АКТУАЛЬНІ РЕГУЛЯТИВИ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Освіта регіону, 2013 (№ 2). pp. 269-272.

Джеджера К.В. (2013) ЯКІСТЬ ОСВІТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ПРЕДМЕТ МОНІТОРИНГУ. Нова наукова думка, 2013 (№ 1): Ч. 1. pp. 228-231.

Джеджера К.В. and Джеджера О.В. (2013) ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. [Teaching Resource]

Джеджера К.В. and Рудь Г.В. (2013) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ. Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии, 2013 (Ч. 1). pp. 140-145.

Джеджера О.В. (2013) ЕМОЦІЇ ТА ЕМОЦІЙНІ ПЕРЕЖИВАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 63-67.

Джеджера О.В. (2013) ЕМОЦІЙНІ ПЕРЕЖИВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ЕТАПІ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Актуальні проблеми психології, 2013 (Т. Х): Вип. 24. pp. 141-150.

Джеджера О.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ СТУДЕНТІВ НА СТАДІЇ РАННЬОЇ ЗРІЛОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013. pp. 204-205.

Джеджера О.В. (2013) ПЕРЕЖИВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТРЕСУ ЯК ЧИННИК ДЕЗОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Актуальні проблеми збереження психологічного здоров'я підростаючого покоління, 2013. pp. 81-84.

Джеджера О.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ СТУДЕНТІВ НА СТАДІЇ РАННЬОЇ ЗРІЛОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 205-206.

Дзюбак О.В. and Назарець Л.М. (2013) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 161-163.

Дзюбишина Н.Б. (2013) СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 36-39.

Дибач Ю.І. and Попчук О.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В РАЙОННОМУ ВІДДІЛІ КУЛЬТУРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 263-264.

Дикало В.І. (2013) ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ І ЕТНОГРОМАД В ЕТНОМУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ ВОЛИНІ. Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал, 2013 (Вип.3). pp. 208-211.

Димченко Н.С. (2013) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ МЕНЕДЖЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 238-239.

Дичко І.Т. and Прокопович Т.Ю. (2013) РЕГЕНТСЬКА ОСВІТА: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 69-70.

Добриднік Ю.С. and Янцур Л.А. (2013) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 70-72.

Добровольський С. (2013) ЖИТТЄТВОРЧІСТЬ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 67-72.

Добродій Ю.О. and Бігунова С.А. (2013) LEXICO-STYLISTIC PECULARITIES OF THE ENGLISH-SPEAKING VIRTUAL ADVERTISEMENT. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 128-129.

Довмат О.В. and Шевчук С.І. (2013) ХУДОЖНІ ОРІЄНТИРИ «УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» ПОЛЬСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ТА ХУДОЖНИКІВ ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 190-192.

Долганов П.С. (2013) УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ: МОЖЛИВІ ШЛЯХИ КОНСТРУЮВАННЯ. Панорама політологічних студій, 2013: Вип. 11. pp. 188-198.

Доманюк О.М. and Поніманська Т.І. (2013) СКЛАДОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 73-74.

Дружиніна І.А. (2013) ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ЯК УМОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 67-69.

Дубенчук Ю.О. and Дичківська І.М. (2013) ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 74-76.

Дубицька Д.І. and Бігунова С.А. (2013) THEMATIC AND IDEOGRAPHIC DIVISION OF THE CORPSE OF ONE-WORD IDIOMS. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 129-131.

Дуброва А.С. (2013) НАВЧАННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ НА ОСНОВІ ТЕКСТУ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 94-95.

Дуброва А.С. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ НА ЕТАПІ ВВЕДЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ У СИСТЕМІ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 64-66.

Дучинська А.С. and Хижнякова Н.О. (2013) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 239-241.

Дыкало В.И. (2013) ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭТНОМУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИЙ ВОЛЫНИ). Грамота: альманах современной науки и образования, 2013 (№12). pp. 54-57. ISSN ISSN 1993-5552

Ж

Жабчик О.В. and Хижнякова Н.О. (2013) ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМТСВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 243-245.

Жакун О.Л. and Галатюк Ю.М. (2013) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРОБЛЕМНОСТІ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ НА ОСНОВІ ПОЗАУРОЧНИХ ДОСЛІДІВ ТА СПОСТЕРЕЖЕНЬ УЧНІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 78-80.

Жук В.М. (2013) СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО КАФЕДРИ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА І БІБЛІОГРАФІЇ РДГУ З ОБЛАСНОЮ НАУКОВОЮ МЕДИЧНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ м. РІВНОГО. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21 лютого 2013 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2013. pp. 3-4.

Журавльова Т.А. and Воловик Г.П. (2013) ЛІТОРАЛЬНИЙ ЗООБЕНТОС ЯК ІНДИКАТОР ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ УСТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 15-17.

З

Залізняк Г.М. and Коваль Г.П. (2013) СПОСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МОВИ В МАЛОКОМПЛЕКТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 80-82.

Захарчук І.В. (2013) «ТЕ, ЩО ЛЮДИ ДУМАЮТЬ…»: ІСТОРІЯ У ДЗЕРКАЛІ СУСПІЛЬНИХ НАСТРОЇВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 303-316. ISSN 2519-1942

Захарчук І.В. (2013) «ТЕ, ЩО ЛЮДИ ДУМАЮТЬ…»: ІСТОРІЯ У ДЗЕРКАЛІ СУСПІЛЬНИХ НАСТРОЇВ. Панорама політологічних студій, 2013: Вип. 11. pp. 285-303.

Захарчук З.О. (2013) ХОРОВА ДЕКЛАМАЦІЯ ЯК ЗАСІБ УСВІДОМЛЕННЯ ФАКТИЧНОГО ТА ОБРАЗНОГО ЗМІСТУ ВІРША, ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 39-44.

Зень І. (2013) МОВА ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО Й АВТОРСЬКИЙ ПРИНЦИП «ЗОЛОТОЇ РЯСКИ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 30-36.

Златів Л.М. (2013) НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК ТЕКСТОСПРИЙНЯТТЯ ТА ТЕКСТОТВОРЕННЯ У СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2013: Вип. 40. pp. 201-203. ISSN 2519-2558

К

Кабуш І.Ю. and Джава Н.А. (2013) ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 88-89.

Калініченко М.М. (2013) ФОРМУВАННЯ ЖАНРУ ОРІЄНТАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 13-15.

Касаткіна О.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 43-45.

Кастровська С.В. and Вєтрова І.М. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТИТЕЗИ В АНГЛІЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗКАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 136-138.

Качмарська О.В. and Смирнова Т.В. (2013) ВПЛИВ БЛЮЗУ НА «АКАДЕМІЧНУ» МУЗИКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 192-194.

Кирильчук О.А. and Косарєва О.І. (2013) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З БАТЬКАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 89-91.

Кириченко Н.А. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ЖИТТЄВИХ ПРОЕКТАХ ЮНАКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 213-216.

Кириченко Н.А. (2013) СВІДОМИЙ ВИБІР ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 69-72.

Киричук С.М. and Галатюк Ю.М. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 20-21.

Кир’янова М.Я. and Колупаєва Т.Є. (2013) РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СТАНОВЛЕННІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 91-93.

Климюк Ю.Є. and Пригорницький Д.О. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ПРОЦЕСІВ ФІЛЬТРАЦІЇ РІДИН У ОДНОГО КЛАСУ ДВОШАРОВИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ НАСИЧЕНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Волинський математичний вісник, 2013 (Вип.10). pp. 66-75.

Ключук А.І. and Янцур М.С. and Трофімчук В.М. (2013) ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОФЕСІЇ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 93-95.

Князевич А.О. (2013) ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ. Актуальні питання економічних наук, 2013. pp. 84-86.

Князевич А.О. (2013) ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНА ОЦІНКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Економіка і держава, 2013 (№ 8). pp. 9-12.

Князевич А.О. (2013) МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Економіка. Фінанси. Право, 2013 (№ 9). pp. 9-13.

Князевич А.О. (2013) ГЛОБАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ІНДЕКС – ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ. Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2013 (№ 2). pp. 142-148.

Князевич А.О. (2013) РЫНКИ УСЛУГ В СОСТАВЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРАНЫ. Инфраструктурные отраслиэкономики: проблемы и перспективыразвития, 2013. pp. 70-73.

Князевич А.О. (2013) НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ. Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку, 2013. pp. 202-203.

Князевич А.О. and Брітченко І.Г. (2013) СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління, 2013 (Вип. 3): (65). pp. 68-73. ISSN 2308-104Х

Князевич А.О. and Крайчук О.В. (2013) СТАНОВЛЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка. Фінанси. Право, 2013 (№ 10). pp. 15-18.

Кобець О.М. and Карпенчук С.Г. (2013) ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З УРАХУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 95-97.

Ковалюк В.В. (2013) АНГЛІЙСЬКИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВПЛИВУ НА МОВНУ СИТУАЦІЮ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 57-61.

Ковтунович В.В. and Павелків О.М. (2013) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «МНОГОГРАННИКИ» У КЛАСАХ АКАДЕМІЧНОГО РІВНЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 97-99.

Колупаєва Т.Є. (2013) СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 8-11.

Кондратьєва Т.В. and Сяський В.А. (2013) ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СКЛАДНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ ЗАСОБАМИ ЗD-ГРАФІКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). p. 51.

Кондратюк І.В. and Харчук М.М. and Ричагівська Ю.Є. (2013) СТРУКТУРА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 138-139.

Кондратюк М.М. (2013) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЦЕРКВИ ТА ШКОЛИ В ПЕРШІЙ ЧЕХОСЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (1918-1939 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 223-228. ISSN 2519-1942

Корецький М.Х. and Корецький К. and Маланчук Є.З. and Пелех Ю.В. and Маланчук З.Р. (2013) ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ МІДІ ТА СУПУТНІХ МЕТАЛІВ В РІВНЕНСЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, 2013 (Вип. 1): (61). pp. 3-11.

Коробейко Ю.М. and Гудовсек О.А. (2013) РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В I ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 76-78.

Корчакова Н.В. (2013) СТРАТЕГІЯ ВДЯЧНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 90-95.

Корчакова Н.В. (2013) ПРОГНОСТИЧНА ФУНКЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО САМОСПРИЙНЯТТЯ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТА. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 72-75.

Костюк К. and Бігунова С.А. (2013) WAYS OF APPEARING NEW WORDS IN ENGLISH VOCABULARY. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 139-141.

Костюк Л.К. (2013) Соціокультурний контекст становлення особистості митця: родовідні корені, дитинство і юність Георгія Косміаді (1886-1967). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.1. pp. 320-326.

Костюкович Я. (2013) РЕЦЕПЦІЯ СЕЛА У ТВОРАХ «СИНЯ КНИЖЕЧКА» ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА, «МУЖИЦЬКА СМЕРТЬ» ЛЕСЯ МАРТОВИЧА ТА «ЧІЧКА» МАРКА ЧЕРЕМШИНИ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 37-40.

Кочубей О.С. (2013) СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПЕРЕКЛАДУ В МОВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 41-45.

Кочубей О.С. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 95-98.

Кочубей О.С. (2013) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УСНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 45-48.

Кошинська Т. and Крупка М.А. (2013) ХУДОЖНЯ МОДЕЛЬ СОЦІУМУ В РОМАНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА «ЛЕПРОЗОРІЙ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 41-47.

Кравець Я.Г. and Безкоровайна О.В. (2013) НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 141-143.

Кравчик І.В. and Козлюк О.А. (2013) СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 101-103.

Кравчук М.В. and Петрівський Я.Б. (2013) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИФУЗІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 24-25.

Краснюк З.С. and Сілкова Г.В. (2013) ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 264-265.

Красовський В.В. and Галатюк Ю.М. (2013) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СВІТЛОВИХ КВАНТІВ У КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 103-105.

Крижановська Т.І. (2013) РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ У КУРСІ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ». Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 192-194. ISSN 2415-802X

Крижановська Т.І. and Шандалюк Т.В. (2013) КРАЄЗНАВЧА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ МИСЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 195-198. ISSN 2415-802X

Крусь О.П. (2013) МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР ВОЛИНІ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 190-192. ISSN 2415-802X

Кузьмич О. (2013) РОМАН ВАСИЛЯ КОЖЕЛЯНКА «КОНОТОП» КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО ДИСКУРСУ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 48-52. (In Press)

Кузьмінець М.П. and Коваль Г.П. (2013) ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ НАД ЗМІСТОМ ТЕКСТУ, УСВІДОМЛЕННЯ ТА ЗАСВОЄННЯ ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 106-108.

Кукла С.М. and Петренко О.Б. (2013) ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ НА ВИБІР ПРОФЕСІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 208-209.

Кукушкін О.М. (2013) ІНСТРУМЕНТИ ТА ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 265-267.

Кулаков Р.С. (2013) САМООЦІНКА ТА РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 105-109.

Кулаков Р.С. (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 75-77.

Кулакова Л.М. (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 216-224.

Купрунець В.П. (2013) ПАСПОРТИЗАЦІЯ КНИЖКОВИХ КОЛЕКЦІЙ ТА ЗІБРАНЬ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗКРИТТЯ ФОНДІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РДГУ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21 лютого 2013 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2013. pp. 41-45.

Курдибаха О.М. (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 221-224.

Курята Ю.В. (2013) МОВНОСТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО ЕТАПУ ТВОРЧОСТІ ТРУМЕНА КАПОТЕ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2013 (Вип.39). pp. 168-169. ISSN 2519-2558

Кучина Н.І. (2013) ПОШИРЕННЯ КНИГИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ : РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 69-74. ISSN 2415-802X

Л

Лазарчук Л. (2013) НІЦШЕАНСЬКІ МОТИВИ У ДРАМАТУРГІЇ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА. Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 53-57. (In Press)

Ларькіна Л.М. (2013) CТРУКТУРА ТА МЕРЕЖА КОМІСІЙ СПРИЯННЯ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕЛІГІЙНІ КУЛЬТИ У 60-70-Х РР. ХХ СТ. ( РІВНЕНСЬКА ТА ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 107-109.

Лащівська Я.В. and Потапчук Т.В. (2013) ВОКАЛЬНА ТЕХНІКА СПІВАКА-ПОЧАТКІВЦЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 194-195.

Левак О.М. and Терешко Ю.М. (2013) ПОЯВА «LA GAZETTE» ЯК ПЕРШОГО РЕГУЛЯРНОГО ЗМІ У ФРАНЦІЇ В ПЕРІОД УРЯДУВАННЯ РІШЕЛЬЄ: ПРИЧИНИ СТВОРЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ РЕЖИМУ АБСОЛЮТИЗМУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 80-84.

Левчук І.С. and Постоловський Р.М. (2013) ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОРИЗМ В РОСІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.: СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 84-85.

Лепуга Г.В. and Пасічник Я.А. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРО ПРОПОРЦІЙНІ ВЕЛИЧИНИ І ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 109-111.

Лесняк В.Ю. (2013) ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО ІСПАНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2013. pp. 86-87.

Липінська Т.В. (2013) ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 248-250.

Литвиненко С.А. (2013) ДИТИНА І СЕРЕДОВИЩЕ: ПРОБЛЕМИ І СУПЕРЕЧНОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 16-19.

Литвиненко С.А. (2013) ВИКОРИСТАННЯ ВОРКШОПІВ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 18-20.

Логінова О.А. and Шевчук С.І. (2013) НАРОДНИЙ ОДЯГ. ТРАКТУВАННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ЗА ТВОРОМ ” ЛІСОВА ПІСНЯ”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 195-196.

Лук’яник Л.В. (2013) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОУКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ШКОЛЯРІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 77-80.

Луцик Г.О. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШНИКАМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 171-174.

Любченко С.В. and Даюк Ж.Ю. (2013) СУЧАСНІ РОК-ФЕСТИВАЛІ В УКРАЇНІ :ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 112-115. ISSN 2415-802X

М

Мазурок Д.О. and Кирильчук Ю.В. (2013) РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ 10-11Х КЛАСІВ НА ОСНОВІ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФІЛЮ «МЕТАЛООБРОБКА». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 113-115.

Мазурок О.М. (2013) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 72-76.

Мазурок О.М. (2013) МОТИВАЦІЙНО-СМИСЛОВА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 55-57.

Майданець О. and Крупка М.А. (2013) УКРАЇНСЬКИЙ ЗВИЧАЄВИЙ СВІТ У РОМАНІ МАРІЇ МАТІОС «МАЙЖЕ НІКОЛИ НЕ НАВПАКИ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 58-63.

Макарова А.М. and Дичківська І.М. (2013) ФОРМУВАННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЇЇ ДІАГНОСТИКА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 115-117.

Максимук М.О. and Гаврилюк В.І. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМАХ ЗА НАЯВНОСТІ ВІЛЬНИХ МЕЖ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). p. 46.

Малафіїк І.В. and Галатюк М.Ю. (2013) СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДИДАКТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ. Нова педагогічна думка, 2013 (№4). pp. 25-29. ISSN 2520-6427

Манелюк Д.І. (2013) ФОРМУВАННЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРА-ПОСТАНОВНИКА НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «МИСТЕЦТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА». Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 201-204. ISSN 2415-802X

Манелюк Е.В. (2013) РОЗВИТОК ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ ХОРЕОГРАФІЇ: НА ПРИКЛАДІ МОЛОДШОЇ ГРУПИ ЗРАЗКОВОГО АНСАМБЛЮ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ «ДІАЛОГ» КЗ «РМПК». Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 204-207. ISSN 2415-802X

Маркіна Н.Ю. and Смирнова Т.В. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИК ВИКЛАДАННЯ ЕСТРАДНОГО ВОКАЛУ У ВНЗ УКРАЇНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 196-198.

Марциновський В.П. and Куцоконь Л.П. and Рудь О.Г. and Гусаковська Т.М. (2013) ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ЧАСУ ТА УВАГИ ДІТЕЙ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 109-112.

Марчук Н.В. (2013) ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РДГУ НА ДОПОМОГУ САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21 лютого 2013 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2013. pp. 37-41.

Машта Н.О. (2013) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖНОСТІ РЕОЛОГІЧНОГО ПОКАЗНИКА ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ ВІД КІЛЬКОСТІ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДОБАВОК, ЩО ДОДАВАЛИ. Обладнання та технології харчових виробництв, 2013: Вип. 30. pp. 294-300.

Машта Н.О. (2013) ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ У ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТАХ. SWorld, 2013 (Т. 13): Вип. 3. pp. 3-7. ISSN 2224-0187

Машта Н.О. (2013) ПЛАВЛЕНИЙ СИРНИЙ ПРОДУКТ "ЧУДОВА КРАЇНА". UA 86113 U МПК А23С 19/082 (2006.01).

Машта Н.О. and Сирохман І. (2013) МОДЕЛЮВАННЯ РЕЦЕПТУРИ ПЛАВЛЕНОГО СИРНОГО ПРОДУКТУ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ З УРАХУВАННЯМ СОБІВАРТОСТІ. Товарознавство і торговельне підприємство: стан, проблеми, перспективи, 2013. pp. 80-83.

Машта Н.О. and Сирохман І.В. (2013) ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРНОГО СОСТАВА ПЛАВЛЕНЫХ ПРОДУКТОВ С УЧЕТОМ СЕБЕСТОИМОСТИ. Хранение и переработка сельхозсырья, 2013: № 6. pp. 50-53.

Маєвський І. and Галуха Л.Ю. (2013) ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ ТА ЇХ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 87-89.

Мезін В.Г. (2013) НАЗВИ ВПРАВ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 60-63.

Мельник І.Я. (2013) ЕМОЦІЙНО-ОЦІННИЙ КОМПОНЕНТ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 226-229.

Мельник В. (2013) МІФОЛОГЕМА ХРАМУ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ 1920-1930-х РОКІВ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 64-67.

Мельник Л.В. and Бабенко Ж.В. (2013) ТЕРМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У МЕРЕЖЕВОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 267-268.

Мельник Н.М. and Морозова Т.П. (2013) СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАРОНА Ф. Р. ШТЕЙНГЕЛЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 198-200.

Миронець М. (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДЧУТТЯ САМОТНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Актуальні питання психологічної науки, 2013. pp. 70-72.

Мирончук М.О. and Даюк Ж.Д. (2013) МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ І ХУДОЖНЬО-ТВОРЧЕ ЯВИЩЕ : ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 25-29. ISSN 2415-802X

Миронюк І.В. and Петрівський Я.Б. (2013) АНАЛІЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ПРИРОДОЗНАВСТВА МЕТОДОМ ФАКТОРИЗАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 31-32.

Миронюк О.В. and Демчик С.П. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ РЯДІВ ТА ІНТЕГРАЛУ ФУР’Є. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 30-31.

Михальчук І.І. and Боровець О.В. (2013) ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 122-123.

Михальчук Н.О. (2013) СМИСЛ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОБРАЗУ СВІТУ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЧИТАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 83-85.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2013) КРОСКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 83-90.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2013) СКАНДИНАВСЬКЕ ЗАВОЮВАННЯ БРИТАНІЇ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ СУБКУЛЬТУРИ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ АНГЛІЙЦІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 24-28.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.З. (2013) ТЕКСТУАЛЬНА ОЧЕВИДНІСТЬ І ОПОВІДНА СТРУКТУРА РОМАНУ “НІЧНІ ОХОРОНЦІ” АЛАНА МУРА ТА ДЕЙВА ГІББОНСА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 76-83.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.З. (2013) КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 19-23.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.З. (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 85-88.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.З. (2013) КОМУНІКАТИВНО ЗОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ПІДЛІТКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ : ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 63-67.

Михальчук Н.О. and Хупавцева Н.О. (2013) АРГУМЕНТАТИВНИЙ ДИСКУРС ЯК МЕХАНІЗМ ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВОЮ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 88-91.

Михальчук Р.Ю. and Постоловський Р.М. (2013) РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ В СТАТИСТИЧНОМУ АНАЛІЗІ ФАКТІВ ПОРЯТУНКУ ЄВРЕЇВ ПРАВЕДНИКАМИ НАРОДІВ СВІТУ ТА УКРАЇНИ ПІД ЧАС НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 92-94.

Михнюк В. and Черуха А.А. (2013) МОЛОДЬ ЯК СУСПІЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ГРУПА: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДВОХ ЕПОХ. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 177-181. ISSN 2415-802X

Мороз Л.В. and Король О.Ю. (2013) ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 45-47.

Мороз Л.В. and Кушнір Н.В. (2013) РОЛЬ СПОГАДІВ АНГЛІЙСЬКИХ МАНДРІВНИКІВ-ДИПЛОМАТІВ У ФОРМУВАННІ УЯВЛЕНЬ АНГЛІЙЦІВ ПРО РОСІЮ КІНЦЯ XVII- ПОЧ. XVIII СТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 28-31.

Мороз Л.В. and Пашко І.О. (2013) «ЗВІТИ ПРО ВОЯЖ» Е.ГЕЙЄСА, ФРЕНСІСА ПРЕТТІ ТА РІЧАРДА ФЕРРІСА В КОНТЕКСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ РЕНЕСАНСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ МАНДРІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 20-24.

Мороз Л.В. and Трофімчук В.М. (2013) КОМУНIКAТИВНA МEТОДИКA НAВЧAННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДEНТIВ ПРОФEСIЙНО-ПРИРОДНИЧОГО СПРЯМУВAННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 74-77.

Мороз Л.М. and Вовчук Н.І. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ЄЛИЗАВЕТИНСЬКОГО РІЗНОВИДУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НОВЕЛИ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ ДЖ.ПЕТІ «МАЛИЙ ПАЛАЦ»). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 143-145.

Мороз О.М. and Джава Н.А. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО–КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ УЧНІВ ІНШОМОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 123-125.

Мороз С.В. and Боровець О.В. (2013) САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 125-126.

Мосієвич Ю.Ю. (2013) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 94-96.

Моторко Н.В. and Ясьмо В.Д. (2013) ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЯКІСНИХ ЗМІН В ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 268-269.

Моєсеєва О.С. (2013) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 95-99.

Моісеєва О.С. (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 116-119.

Моісеєва О.С. (2013) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 68-70.

Мілясевич І.В. (2013) ГАЗЕТА «ВОЛЫНЬ» (1882 – 1918 рр.):ІСТОРІЯ, МІСЦЕ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ ВОЛИНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 155-162. ISSN 2519-1942

Мілясевич І.В. (2013) ВОЛИНСЬКА ПРЕСА У ДОРЕФОРМЕННИЙ ПЕРІОД (30-і — поч. 60-х рр. ХІХ ст.). Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21 лютого 2013 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2013. pp. 68-71.

Мініч О. (2013) МЕЛОДРАМАТИЗМ У СТРУКТУРІ РОМАНУ ЛЮКО ДАШВАР «МАТИ ВСЕ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 68-73.

Місюра В.В. and Шевчук С.І. (2013) МИСТЕЦЬКІ ОРІЄНТИРИ КАФЕДРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА РДГУ ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 202-204.

Міщеня О.М. (2013) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Порфесійний розвиток педагога, 2013. pp. 53-56.

Н

Набочук О.Ю. (2013) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС У ПРОБЛЕМУ ТИПІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 119-122.

Навозняк Л.Л. (2013) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ФОЛЬКЛОРУ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 182-185.

Назаревич В.В. (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ АТРИБУТИ ГАНДИКАПНОСТІ В ОСІБ ІЗ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИМ ПОТРЕБАМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 123-127.

Науменко І.Ю. and Косарєва О.І. (2013) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 131-133.

Наумов А.С. (2013) РІВЕНЬ ДОВІРИ ДО АРМІЇ ТА ЦЕРКВИ В СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ СОЦІУМІ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2013. pp. 93-95.

Невинна Г.Я. (2013) ТЕОРІЯ ПАСІОНАРНОСТІ Л. М. ГУМИЛЬОВА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми сучасної політики, 2013. pp. 51-52.

Нехай О.М. and Горопаха Н.М. (2013) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ЛЮДСЬКОЇ ПРАЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 133-135.

Новак Ю.Ю. and Джава Н.А. (2013) ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 137-139.

Новоселецький М.Ю. (2013) КВАНТОВА ФІЗИКА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 13-16. ISSN 2415-802X

Новік Л.О. (2013) ІМІДЖ ЯК ОДИН З МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 229-232.

Ногачевська І. (2013) РОЗУМІННЯ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТА-СЛОВЕСНИКА. Актуальні питання психологічної науки, 2013. pp. 77-80.

Ногачевська І.О. (2013) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ЯК СПОСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 97-100.

Ногачевський Р.В. and Сингаївський Д.В. and Трофімчук В.М. (2013) ГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВНЗ, І РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ ЗАСОБАМИ НАОЧНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 139-141.

Носяр В. (2013) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕМИ МІСТА В РОМАНАХ В. ДОМОНТОВИЧА «БЕЗ ҐРУНТУ» ТА «ДОКТОР СЕРАФІКУС». Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 73-77.

Ніколайчук Г.І. and Ногачевська І.О. (2013) РОЛЬ ОСОБИСТІСНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ В ПРОЦЕСІ РОЗУМІННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 136-139.

Нікітіна Л.В. and Крижановська Т.І. (2013) ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ЯК ЗАСІБ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 135-137.

О

Ободянський О.В. and Войтко А.І. (2013) МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 9-ГО КЛАСУ В ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 141-143.

Окренець В.М. and Фещук Ю.В. and Юсенко А.С. (2013) ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ З ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФІЛЮ “МЕТАЛООБРОБКА” З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАКТИЧНИХ МЕТОДІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 145-146.

Окіс Ю.В. and Шевців З.М. (2013) ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 143-145.

Олевська Г.П. and Середюк Л.А. (2013) ІГРИ ТА ІГРОВІ ПРИЙОМИ НА УРОЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 145-147.

Олесюк Л.В. (2013) СОЦІОЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 38-41.

Омельчук О.Т. and Вороницька В.М. (2013) ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «РОЗРОБКА КЛІЄНТ-СЕРВЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ MS SQL SERVER». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 55-56.

Омелянчук В.Л. and Фещук Ю.В. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФІЛЮ «МЕТАЛООБРОБКА». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 147-149.

Опанчук К.А. and Березюк Т.П. (2013) МЕНЕДЖЕР В ТУРИЗМІ КРЕАТИВНИЙ ПРОЯВ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів, 2013: Вип. XIV. pp. 70-71.

Орел О.І. and Черніговець Т.І. (2013) МАРУСЯ ЧУРАЙ В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ТА ЛІТЕРАТУРНИХ СТУДІЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 205-206.

Орлов О.Г. (2013) СТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 254-256.

Осипчук О. (2013) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ СФЕРИ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Актуальні питання психологічної науки, 2013. pp. 86-88.

Остапчук В.М. and Остапчук М.В. (2013) ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА: РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 56-57.

Остапчук Н.О. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ ДО ПОЯСНЕННЯ ВЧИТЕЛЕМ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 149-150.

Остапчук Ю.А. (2013) СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КНИГОЗНАВСТВО, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО І БІБЛІОГРАФІЯ». Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21 лютого 2013 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2013. pp. 16-19.

П

Павелків В.Р. (2013) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ТА ТИПОЛОГІЇ ПРОБЛЕМИ АГРЕСИВНОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 139-143.

Павелків О.М. and Котяй Т.О. (2013) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ 5 – 6 КЛАСІВ, ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ МІЖ ПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 99-101.

Павелків О.М. and Набухотна М.В. (2013) МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ У КЛАСАХ АКАДЕМІЧНОГО РІВНЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 129-130.

Павелків Р.В. (2013) ФЕНОМЕН ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ ЯК НОВИЙ АСПЕКТ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 4-8.

Павелків Р.В. (2013) АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 20-23.

Павелків Р.В. (2013) ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПРОСОЦІАЛЬНОГО ТА МОРАЛЬНОГО КОНТЕКСТУ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Актуальні проблеми психології, 2013 (Т. 6). pp. 373-381.

Павлишин Н.В. and Захарчук З.О. (2013) ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ СПРИЙМАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ. РОБОТА НАД ОПИСАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 150-152.

Павлова Н.С. (2013) ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 152-153.

Павловська В.В. (2013) РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 154-155.

Павловська Л.О. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЛОГІКО-СЕМІОТИЧНИХ ОПОЗИЦІЙ У ПРАГМАСЕМАНТИЧНОМУ ВИВЧЕННІ ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 81-83.

Пальчевський Р.С. (2013) СІЧОВІ ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 39-44. ISSN 2519-1942

Палій В.П. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ АФЕКТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 61-64.

Палій В.П. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЛЕКСИКИ ТА ГРАМАТИКИ В НАВЧАННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 84-86.

Панасюк І.О. and Шолудько Н.Г. (2013) ДОЗВІЛЛЄВІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 206-207.

Панащук І. (2013) ОБРАЗ ІНШОГО У РОМАНІ ІВАНА ФРАНКА «ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 78-82.

Пархомчук А. (2013) КИЇВСЬКІ КООРДИНАТИ У ВИМІРІ УКРАЇНСЬКОГО МІЛІТАРНОГО НАРАТИВУ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 83-86.

Пасічник Л.П. (2013) КНИГОЗНАВЧИЙ ТА БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 291-297. ISSN 2519-1942

Пахомова Г.А. (2013) СПРИЙМАННЯ МУЗИКИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 207-209.

Перішко І.В. (2013) РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ З ТУРИЗМУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 86-88.

Петренко О.Б. (2013) ДЕФІНІЦІЯ І СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “МОРАЛЬНІ ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ”. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 23-27.

Петренко О.Б. (2013) СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 23-26.

Петренко С.В. and Биков В.Ю. (2013) РОЛЬ СЕРЕДОВИЩА DELPHI У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 155-156.

Петренко С.В. and Шахрайчук М.Й (2013) АВТОМАТИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ І РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 189-191.

Петрик Ю.А. and Каштан С.С. (2013) ПОБУДОВА АВТОМАТИЗОВАНОЇ МЕХАНІЧНОЇ ТОРГОВОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ БІРЖОВИХ ПОКАЗНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). p. 57.

Петрова Т.О. and Ричагівська Ю.Є. (2013) АНТРОПОНІМИ В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ ЄВГЕНА ШМОРГУНА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). p. 147.

Петрук Л.П. (2013) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У КОЗАЦЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ (ХV-ХVІІІ ст.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 5-9. ISSN 2519-1942

Петрук М.О. (2013) ЗАПРОВАДЖЕННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ДЕРЕВООБРОБНОГО КЛАСТЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 36-37.

Пивоварчук Т.О. (2013) МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТА - ФІЛОЛОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 103-107.

Пилипчук О. (2013) ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ У ПОВІСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ «НІОБА». Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 87-91.

Пилипчук Т.В. and Маліновська Н.В. (2013) ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ СПАДЩИНИ СОФІЇ РУСОВОЇ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 156-158.

Плюта Н.В. (2013) ПРОБЛЕМИ ФРАНЦУЗЬКОГО КОЛОНІАЛІЗМУ:ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 201-204. ISSN 2519-1942

Подолянчук І.В. and Верьовкіна О.Є. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ОРАТОРСЬКОГО ПІДСТИЛЮ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 148-149.

Покотило Г.О. (2013) НЕДОЛІКИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 232-235.

Полюхович Н.В. (2013) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ТА ОСНОВ ЕКОНОМІКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 158-160.

Поліщук І.І. and Ясьмо В.Д. (2013) НАПРЯМКИ ДОКУМЕНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 269-270.

Пониманская Т.И. (2013) ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ГУМАНИСТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, 2013 (Вып.12): 2. pp. 98-105.

Поніманська Т.І. (2013) ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 179-186.

Поніманська Т.І. (2013) ВИХОВАТЕЛЬ І ДИТИНА У КОНЦЕПЦІЇ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В.СУХОМЛИНСЬКОГО. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2013 (123): 1. pp. 249-253.

Поніманська Т.І. (2013) ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА ДО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СВІТЛІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ. Науковий вісник Донбасу, 2013 (№4). pp. 1-21.

Посохова М.Л. and Косарєва О.І. (2013) ВИХОВАННЯ ЕМПАТІЙНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КАЗКОТЕРАПІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 160-162.

Постельжук О. (2013) ВЕБ-САЙТ БІБЛІОТЕКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21 лютого 2013 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2013. pp. 19-23.

Постоловський Р.М. (2013) ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ В М. РІВНЕ В СИСТЕМІ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 3-4. ISSN 2415-802X

Постоловський Р.М. (2013) ЧЕХОСЛОВАЦЬКА РЕФОРМА 1968 р.: ВНЕСОК ІНТЕЛЕКТУАЛІВ У ЇЇ ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 244-250. ISSN 2519-1942

Потапчук Т.В. (2013) САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ ЗА ТЕСТОМ «ХТО Я». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 162-164.

Придюк А.М. and Шроль Т.С. (2013) РОЗРОБКА ПРЕЗЕНТАЦІЙ ДЛЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 164-165.

Примак О.Я. and Бігунова С.А. (2013) ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 149-150.

Присяжнюк І.М. and Крока Л.Л. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОГО КЛАСУ ПРОЦЕСІВ КОНВЕКТИВНОГО МАСОПЕРЕНОСУ В БАГАТОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЯХ З КЕРУВАННЯМ. Волинський математичний вісник, 2013 (Вип.10). pp. 66-75.

Прищепа Б.А. (2013) ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО МІСТА ДУБНО ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 110-114. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2013) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ОБЛИЧЧЯ ПОВІТОВИХ МІСТ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДІЛОВОДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ГУБЕРНСЬКИХ КАНЦЕЛЯРІЙ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 32-39. ISSN 2519-1942

Процишина Л. (2013) ПРИЙОМИ КОНСТРУКТИВІЗМУ В ПОЕЗІЇ ВАЛЕР’ЯНА ПОЛІЩУКА. Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 92-97.

Піддубник В.В. and Сверлюк Я.В. (2013) ВТІЛЕННЯ ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КЛАРНЕТА У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ЛЮДВІГА ШПОРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 210-211.

Піддубник В.Г. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИРИГЕНТСЬКОГО ЖЕСТУ У СТУДЕНТА-ХОРМЕЙСТЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 211-213.

Підцерковна Я.Й. (2013) ТРАДИЦІЙНИЙ ДИТЯЧИЙ ОДЯГ У РОДИЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 52-58. ISSN 2415-802X

Р

Регрут П. (2013) СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ МАНЕРИ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО У РАННІЙ ПЕРІОД ТВОРЧОСТІ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 98-103.

Розембовська Я. (2013) ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРІВ ПЕРСОНАЖІВ У РОМАНІ ВАСИЛЯ СЛАПЧУКА «ДИКІ КВІТИ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 104-107.

Романенко О.О. and Касаткіна О.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СЛЕНГУ У ТЕЛЕМЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 151-153.

Романюк А.А. (2013) МЕТОД ПРОЕКТІВ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 166-167.

Руда К. and Мороз Л.В. (2013) СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ МЕМУАРНОЇ ПРОЗИ ЄЛИЗАВЕТИНСЬКИХ МАНДРІВНИКІВ У ТВОРЧОСТІ ЕДВАРДА ГЕЙЄСА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 153-155.

Рудич К.В. and Прокопович Т.Ю. (2013) ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 167-169.

Рудь Г.В. (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 161-166.

Рудюк О.В. (2013) ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ БЕЗРОБІТНОЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 158-161.

Рудюк О.В. (2013) ФЕНОМЕН ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПЕРЕЖИВАННЯ БЕЗРОБІТНИМИ ПРОФЕСІЙНИХ КРИЗ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 106-109.

Рудіон О.В. and Вороницька В.М. (2013) РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА ПО РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЛЯЦІЙНИХ БД В СКБД MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 57-58.

Рябчук Л.К. and Верьовкіна О.Є. (2013) ПРИХОВАНІ СМИСЛИ В НАЗВАХ ОПОВІДАНЬ РОАЛЬДА ДАЛА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 157-158.

Рябчук Л.К. and Ярута Н.П. (2013) НЕОЛОГІЗМИ ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 155-157.

С

Самолюк А.В. (2013) ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 109-112.

Самчук І.В. and Безкоровайна О.В. (2013) ФОРМУВАННЯ ІНШМОВНЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 158-160.

Сас І.О. and Фещук Ю.В. (2013) РОЛЬ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ І КРЕСЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 170-171.

Сас А.Е. and Ярута Н.П. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ В МАЛІЙ ПРОЗІ М. СПАРК (НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТІ «THE BLACK MADONNA»). Наука, освіта, суспільство очима молодих (Ч. 2). pp. 161-162.

Сахарук М.О. and Шолудько Н.Г. (2013) СІМЕЙНЕ ДОЗВІЛЛЯ – ПРІОРІТЕТНИЙ НАПРЯМ ДОЗВІЛЛЄВОЇ РОБОТИ ПАРКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 214-216.

Свистун Т.Л. (2013) РОЛЬ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 171-173.

Севастьянов В.В. and Руденко В.М. (2013) РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ В МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 173-174.

Семенов С.А. and Гронь Л.В. (2013) КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 174-176.

Семенюк М.Ю. and Пасічник Я.А. (2013) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ГУРТКА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 176-177.

Семенюк П.В. and Гаврилюк В.І. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ НЕЛІНІЙНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В СХИЛЬНИХ ДО ДЕФОРМАЦІЇ ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ З УРАХУВАННЯМ СУФОЗІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 43-44.

Сергієнко В.П. and Войтович І.С. and Войтович О.П. (2013) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ КОМП'ЮТЕРНІЙ ПІДТРИМЦІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 26-28.

Середюк Л.А. (2013) МОДЕЛЮВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ФАКТОР ІНТЕНСИФІКАЦЇЇ НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 88-91.

Синяк С.Л. (2013) ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПОЛЬСЬКИХ ПАРАМІЛІТАРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З МІСЦЕВИМ НАСЕЛЕННЯМ ВОЛИНІ У 1921-1939 РР. Актуальні проблеми сучасної політики, 2013. pp. 96-97.

Слесаренко А.В. (2013) ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ЛЕГЕНДИ ЧЕСЬКОГО АНДЕҐРАУНДУ ІВАНА МАРТІНА ЇРОУСА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 234-238. ISSN 2519-1942

Смирнова Т.В. (2013) ДО ПИТАННЯ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНЕ ФОРТЕПІАНО». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 216-218.

Созонюк О.С. (2013) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ - МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 166-170.

Созонюк О.С. (2013) ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 112-115.

Сойчук Р.Л. (2013) ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГОРДОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 150-154. ISSN 2415-802X

Сойчук Р.Л. (2013) ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГОРДОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Вісник Запорізького національного університету, 2013 (№ 3): (21). pp. 102-108.

Соломко М.Т. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.7): (50). pp. 171-177.

Солонінко Г. (2013) ПРОЕКТ ЛІТЕРАТУРНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В ПРОЗІ ЮЛІАНА ОПІЛЬСЬКОГО. Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 108-113.

Сопроюк М. (2013) СИМВОЛІЗМ ХРОНОТОПУ ДРАМИ МИХАЙЛА ЖУКА «ЛЕҐЕНДА». Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 113-118.

Ставицька О.Г. (2013) САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ПСИХОЛОГА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 174-178.

Ставицька О.Г. (2013) ОСОБИСТІСНІ ДЕФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ. Актуальні питання психологічної науки, 2013. pp. 8-9.

Станіславчук Н.І. (2013) ВІДБІР АНГЛОМОВНОГО КРАЇНОЗНАВЧОГО ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УСНОМОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 91-93.

Станіславчук Н.І. (2013) ПИСЬМО ЯК ВИД ТВОРЧОЇ ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 162-164.

Станіславів Н.В. and Петренко О.Б. (2013) ПСИХОЛОГІЯ ФЕНОМЕНУ ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). p. 211.

Стецюк В.Р. and Галатюк Ю.М. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ РОБІТ ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 44-45.

Столяр О.І. and Фрідріх А.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З БРИТАНСЬКИМ ЕТНОКУЛЬТУРНИМ СЕМАНТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 164-166.

Столярчук О.В. (2013) ДІЛОВА ГРА НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИРАЖЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНОСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 93-96.

Сторож О.В. (2013) ТИПОЛОГІЯ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 117-121.

Суранович Б.М. and Колесніков С.А. (2013) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХУДОЖНЬОГО ІНТЕРЕСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 177-178.

Суржук Т.Б. (2013) ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Порфесійний розвиток педагога, 2013. pp. 126-129.

Суходол А.Ю. and Рудюк О.В. (2013) ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ У ФОРМУВАННІ ХАРАКТЕРУ СТАРШИХ ЮНАКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 212-213.

Сухомлин Т.С. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ, З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 69-72.

Сєвєрова О.В. (2013) ФОРМУВАННЯ СИБІРСЬКОГО ЗАСЛАННЯ ДЕКАБРИСТІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 197-200. ISSN 2519-1942

Сівицький Р.В. and Сєвєрова О.В. (2013) АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 96-97.

Сілков В.В. (2013) ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДІЙСНЮВАТИ НАСТУПНІСТЬ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ МІЖ І-ІV ТА V-VІ КЛАСАМИ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 5-8.

Т

Тарарук К. and Давидюк Р.П. (2013) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ У РЕЙХСКОМІСАРІАТІ «УКРАЇНА». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 97-99.

Терещенко Т.В. (2013) НАЙМЕНУВАННЯ ЖІНОК ЗА ФАХОМ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ЯК ОБ'ЄКТ ФЕМІНІСТИЧНОЇ МОВНОЇ КРИТИКИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2013 (Вип.37). pp. 277-279.

Терещенко Т.В. (2013) СЕМАНТИКА ЛОКАЛЬНИХ ПРИЙМЕННИКІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ AN I BEI - КОНТРАСТИВНИЙ АНАЛІЗ. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя, 2013 (Кн.3). pp. 48-52.

Теслюк В.О. and Шульжук Н.В. (2013) СПОСОБИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У РОМАНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА «СОБОР». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 166-167.

Тищенко І.А. and Петренко О.Б. (2013) РОЛЬ КАЗКИ І КАЗКОТЕРАПІЇ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 213-215.

Ткачук О.С. (2013) ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 137-138.

Токар М.В. and Гаврилюк В.І. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОБЛАСТЯХ З НЕВИЗНАЧЕНИМИ ДІЛЯНКАМИ МЕЖ ЗА НАЯВНОСТІ ВОДОЗАБОРУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 46-47.

Токар Ю.О. and Шевців З.М. (2013) ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 179-181.

Третьякова К.В. (2013) ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 96-98.

Трофимчук І.В. and Козлюк О.А. (2013) ТЕАТАРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 181-183.

Трофімчук В.М. (2013) ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ У ГАЛУЗІ ГОВОРІННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2013. pp. 53-54.

У

Ульяновська Л.П. (2013) ЯРОСЛАВ ЙОСИПОВИЧ ЛОПАТИНСЬКИЙ – ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 219-221.

Усач Л.В. (2013) ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГА ТА СІМ’Ї ПРИ ФОРМУВАННІ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 138-142.

Ф

Фарина Н.-М.П. (2013) УКРАЇНСЬКА ЕСТРАДНА МУЗИКА В НАЦІОНАЛЬНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.1. pp. 130-133.

Федорова І.А. and Крижановська Т.І. (2013) АФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК УЧНЯ-ПІАНІСТА: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 184-186.

Фрідріх А.В. (2013) ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 98-101.

Фурс К.О. and Швидків Г.Р. (2013) СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ СПІВАКІВ - ПОЧАТКІВЦІВ В ПРОЦЕСІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 221-222.

Філіпчук І.В. (2013) ПОГЛЯДИ О.ДУБЧЕКА НА РОЗВИТОК ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ ПЕРІОДУ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 251-256. ISSN 2519-1942

Х

Хаврук І.А. (2013) КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: РЕФЕРЕНДУМ 25 КВІТНЯ 1993 РОКУ ТА РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ РФ. Панорама політологічних студій, 2013: Вип. 11. pp. 151-159.

Харитон І.М. (2013) МУЗИКА В КУЛЬТОВІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ТРАДИЦІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.1. pp. 275-280.

Хмель В.А. (2013) СИМУЛЯКР ЯК КОД ТЕКСТОВОГО МІФУ КОЛЯДКИ. Традиційно-інноваційні стратегії сучасного художнього тексту, 2013. pp. 109-117.

Хочай Д.П. and Касаткіна О.В. (2013) ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ КУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ ЗОШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 168-169.

Ц

Царук В.С. and Касаткіна О.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У ЖИТТІ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 169-171.

Цуканова М.С. (2013) УЯВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ПРО НОРМАТИВНУ ТА ПРОСОЦІАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 182-184.

Цюлюпа Н.Л. and Сушко Б. (2013) КОНКУРСИ І ФЕСТИВАЛІ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ МУЗИКАНТА - ВИКАНАВЦЯ В БАЯННОМУ ТА АКОРДЕОННОМУ МИСТЕЦТВІ. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 131-134. ISSN 2415-802X

Ч

Чабановська Т.В. and Бучковська О.Ю. (2013) КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СУСПІЛЬСТВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 271-272.

Чадюк А.В. and Ясьмо В.Д. (2013) ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 272-273.

Чернецька В.А. and Лесняк Н.В. (2013) КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 186-188.

Чернявка Н.І. and Касаткіна О.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 171-172.

Черніговець Т.І. (2013) КОНЦЕПЦІЯ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ В. О.СУХОМЛИНСЬКОГО. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 224-226.

Чудінович А.С. and Гронь Л.В. (2013) КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ РЕЦЕПТИВНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 172-174.

Ш

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2013) СЕГРЕГАЦІЯ ЖІНОК В ІСЛАМІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 193-197. ISSN 2519-1942

Шатрова М.Б. (2013) ІСТОРІЯ КНИГИ ЯК СКЛАДОВА ДИСЦИПЛІН КНИГОЗНАВЧОГО ЦИКЛУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 277-281. ISSN 2519-1942

Шатрова М.Б. (2013) ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА КНИГОЗНАВЧИМ НАПРЯМОМ У РІВНЕНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21 лютого 2013 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2013. pp. 8-11.

Швецова-Водка Г.М. (2013) БІБЛІОЛОГІЯ В СИСТЕМІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21 лютого 2013 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2013. pp. 4-8.

Швець І.В. and Вороницька В.М. (2013) МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “БАЗИ ДАНИХ”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 60-62.

Швидків Г.Р. (2013) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВОКАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 226-227.

Шворак Н.В. and Іванова Л.І. (2013) УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ ЧИТАННЯ. МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 190-192.

Шевців З.М. (2013) ПРАКТИКА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 66-68.

Шевчук О.А. (2013) ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ У ВИРОБНИЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013: Вип. 6. pp. 192-197.

Шевчук О.А. (2013) УСВІДОМЛЕННЯ ПЕРШОКУРСНИКАМИ ВНЗ ВПЛИВУ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ БЖД. Нова педагогічна думка, 2013 (№ 4): (76). pp. 223-228. ISSN 2520-6427

Шекель Н.М. and Середюк Л.А. (2013) ДИСКУСІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 192-194.

Шелепа О.О. and Маліновська Н.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТРУКТУРИ ТЕКСТУ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 194-195.

Шеретюк В.М. (2013) ОРГАНИ ВЛАДИ НА ВОЛИНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПЕРІОДУ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 316-317. ISSN 2519-1942

Шеретюк Р.М. (2013) ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ БОГОСЛУЖБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В КУЛЬТОВО-ОБРЯДОВУ ПРАКТИКУ ГРЕКО-УНІАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ НАПЕРЕДОДНІ ЇЇ СКАСУВАННЯ 1839 Р. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 25-32. ISSN 2519-1942

Шидловський А.І. (2013) ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 62-63.

Шимко О.В. (2013) ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ТОРГІВЛІ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2013: Вип. 21. pp. 281-285. ISSN 2519-2558

Шкоропад К.В. and Вороницька В.М. (2013) АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ В MICROSOFT SQL SERVER 2008. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 63-64.

Шпортько О.В. and Шпортько Л.В. and Бомба А.Я. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ АРИФМЕТИЧНОГО СТИСНЕННЯ ЗАМІСТЬ КОДУВАННЯ ХАФМАНА В ПРОЦЕСІ КОМПРЕСІЇ ЗОБРАЖЕНЬ БЕЗ ВТРАТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 64-66.

Шроль Т.С. (2013) ПРОБЛЕМИ МЕДІАГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ В КОНТЕКСТІ ІКТ-ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 195-197.

Шугаєва Л.М. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ І ТРАНСФОРМАЦІЇ АНТИТРИНІТАРИЗМУ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2013 (Вип.24). pp. 80-91. ISSN 2519-1942

Шульжук Н.В. (2013) ПРІОРИТЕТНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ В АСПЕКТІ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПАРАДИГМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 104-108.

Шутяк В.Г. (2013) ПРО ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ПІДХІД У ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 68-72.

Ю

Юрашкевич І. (2013) «ЧОРНОБИЛЬСЬКА ТРАГЕДІЯ – НІМА ПЕЧАЛЬ НА ВУСТАХ УКРАЇНИ» (урок у 8 класі за новелою «Остання дійниця» Ольги Заїки). Філологічні зошити. Літературознавство, 2013. pp. 119-123.

Юсенко Л.В. and Захарчук З.О. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ЧИТАННЯ КАЗОК. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 197-199.

Юсюк Л.Ю. and Вєрьовкіна О.Є. (2013) ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТЕРМІНІВ ЯК ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 174-176.

Я

Яковишина Т.В. (2013) ІННОВАЦІЙНА ПЕРЕБУДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У РОБОТІ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 72-74.

Ямницький В.М. (2013) СУБ'ЄКТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ЖИТТЄТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 27-31.

Ямницький В.М. (2013) ЗДАТНІСТЬ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТА. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 28-31.

Яницкий М.С. and Серый А.В. and Пелех Ю.В. (2013) ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ ПАРАДИГМА КАК ОСНОВА ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. Философия образования, 2013 (№ 1): (46). pp. 175-185.

Янцур М.С. (2013) ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 199-205.

Янцур М.С. (2013) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОФОРIЄНТАЦIЙНІЙ РОБОТІ З УЧНЯМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.7): (50). pp. 209-214.

Ярута Н.П. (2013) ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ КІНЦЯ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 176-177.

Яцюк Н.О. (2013) КОНЦЕПЦІЯ ІНШОЇ ЛЮДИНИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 189-192.

Яцюк Н.О. (2013) РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 137-139.

This list was generated on Tue Apr 23 07:10:28 2024 EEST.