Items where Subject is "338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Т | Ф
Number of items at this level: 42.

Б

Баранецька О.C. and Щесюк С.В. (2017) КОМУНІКАЦІЯ В ТУРИЗМІ І ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 9-11.

Баранецька О.С. and Берташ Б.М. (2019) ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 7-9.

Березюк Т.П. (2013) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2013: Вип. 21. pp. 4-8.

Березюк Т.П. (2015) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. In: Сучасні тенденції в управлінні соціально-економічним розвитком систем. Волинські обереги, Рівне, pp. 9-13.

Березюк Т.П. (2018) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МЕНЕДЖЕРІВ. Практична психологія у сучасному вимірі, 2018. pp. 38-40.

Березюк Т.П. (2013) КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ТУРИЗМУ ЗА ФІНАНСОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, спіробітників і студентів, 2013: Вип. XIV. pp. 12-13.

Березюк Т.П. (2012) ШОП-ТУРИЗМ: МОЖЛИВІСТЬ ПОЄДНАННЯ КОРИСНОГО З ПРИЄМНИМ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів, 2012: Вип. XІІІ. pp. 9-10.

Бершадський А.О. and Машта Н.О. (2020) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ВИДАВНИЦТВО ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 3-5.

Бурич О.В. and Березюк Т.П. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИЗМІ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів, 2012: Вип. XІІІ. pp. 12-13.

Г

Головiй О.В. and Бучковська О.Ю. (2019) СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИНКУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 15-16.

Гуткевич С.О. and Князевич А.О. (2010) АГРОКОНСАЛТИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука і інновації – 2010, 2010 (Ч. 4). pp. 3-5.

Д

Димченко Н.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ, ЯК МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 24-25.

Драпата М.Б. and Дейнега І.О. (2016) УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 132-133.

Драпата М.Б. and Дейнега І.О. (2017) МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 25-27.

Ж

Жайворон А.І. and Щесюк С.В. (2017) ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 27-30.

Журавльова С.П. (2016) НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ У 1921 – 1922 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 47-50. ISSN 2519-1942

З

Заглинська Л.В. and Гоголь Т.В. (2020) СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 28-30.

Захожа Т.О. and Дейнега І.О. (2017) РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, МОЖЛИВОСТІ ТА ВИДИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 30-32.

К

Казначеєва Л.М. and Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. and Глущук О.Г. and Тюска В.Б. (2020) Методичний посібник до виконання кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»). [Teaching Resource]

Князевич А.О. (2018) УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Other. Волинські обереги, Рівне.

Князевич А.О. (2011) РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Комунікативний менеджмент, 2011. pp. 64-67.

Князевич А.О. (2011) СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ДЕРЖАВНА ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ. 24. Державне управління та місцеве самоврядування : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення, 2011. pp. 121-122.

Князевич А.О. and Гуткевич С.О. (2010) РОЛЬ АГРОКОНСАЛТИНГУ В РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України, 2010. pp. 90-91.

Князевич А.О. and Гуткевич С.О. (2011) УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України, 2011 (Ч. 1). pp. 14-16.

Князевич А.О. and Костюкович І.Д. (2011) КОНТРОЛЬ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ЙОГО СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ. Нові напрями в менеджменті, 2011. pp. 49-51.

Князевич А.О. and Крайчук О.В. (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Й ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК. Ефективна економіка, 2011: Вип. 2.

Князевич А.О. and Крайчук О.В. (2011) МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ. Other. О. Зень, Рівне.

Кокора І.О. and Бобровський А.Л. (2019) СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 19-22.

Кубова В.В. and Ступницька Н.І. (2019) АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 111-113.

Л

Левчишин В.О. and Марценюк В.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ДОРАДНИЦТВА В АГРОМАРКЕТИНГУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 45-47.

Лисиця А.В. (2020) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОАКТИВОВАНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ В АГРОВИРОБНИЦТВІ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2020. pp. 121-124.

М

Мартинчук С. (2019) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019 (Вип.31): Кн.2. pp. 3-13. ISSN 2519-1942

Мартинчук С. (2015) ОСНОВНІ ПРОМИСЛОВІ ЗАКЛАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 20-22. ISSN 2519-1942

Мартинчук С. (2017) ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 236-244. ISSN 2519-1942

О

Орлов О.Г. (2013) СТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 254-256.

П

Панюк Т.П. (2017) ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІД ВПЛИВОМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип.17). pp. 117-122. ISSN 2415-802X

Пашніна А.О. (2020) ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ФАКТОРУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 187-190.

Пінчук К.П. and Заглинська Л.В. (2019) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 52-54.

Т

Тимощук А.О. and Щесюк С.В. (2017) ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІДЕЙ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 67-70.

Трибушиніна Ю.С. and Дейнега О.В. (2017) СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 70-72.

Троян С.С. (2011) УКРАЇНА У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 5-6. pp. 29-40.

Ф

Федас Т.В. and Черніговець Т.І. (2019) ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ ЯК КОМПОНЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 70-73.

This list was generated on Fri Apr 16 03:49:37 2021 EEST.