Items where Subject is "338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | K | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 232.

B

Britchenko I. and Kniazevych A. (2015) THE BASES OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF UKRAINE = ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ. Икономически изследвания, 2015 (№ 4). pp. 43-66.

K

Kniazevych A. and Plysyuk T. (2017) CECHY REALIZACJI INNOWACYJNYCH PROCESÓW W ROLNICZO-PRZEMYSŁOWYM KOMPLEKSIE. Економіка, фінанси та управління: оцінка та перспективи розвитку, 2017. pp. 51-53.

Knyazevich A.O. (2012) INVESTMENT ACTIVITY AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE MELIORATIVELAND. Marketing On the International Marketsof Commodities and Services: Global Aspects, 2012. pp. 107-113.

А

Андрощук М.С. and Дейнега І.О. and Куцевич Н.Д. (2017) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Фінансове регулювання зрушень у економіці України, 2017. pp. 108-111.

Андрощук М.С. and Дейнега О.В. and Петрівський Я.Б. (2017) РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ОСВІТНЬОМУ РИНКУ. Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях, 2017. pp. 19-21.

Антонюк І.В. and Хижнякова Н.О. (2021) УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТАВКИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обгрунтування технічних і управлінських рішень, 2021. pp. 3-4.

Б

Баранецька О.С. and Берташ Б.М. (2019) ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 7-9.

Баранецька О.С. and Щесюк С.В. (2017) КОМУНІКАЦІЯ В ТУРИЗМІ І ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 9-11.

Бенещук Т.В. and Дейнега І.О. (2019) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки, 2019. pp. 23-24.

Бенещук Т.В. and Дейнега О.В. (2019) РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ. Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього, 2019. pp. 349-351.

Бенчук С.О. and Дейнега І.О. (2023) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЦЕМЕНТУ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 65-68.

Березюк Т.П. (2013) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2013: Вип. 21. pp. 4-8.

Березюк Т.П. (2015) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. In: Сучасні тенденції в управлінні соціально-економічним розвитком систем. Волинські обереги, Рівне, pp. 9-13.

Березюк Т.П. (2018) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МЕНЕДЖЕРІВ. Практична психологія у сучасному вимірі, 2018. pp. 38-40.

Березюк Т.П. (2013) КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ТУРИЗМУ ЗА ФІНАНСОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, спіробітників і студентів, 2013: Вип. XIV. pp. 12-13.

Березюк Т.П. (2012) ШОП-ТУРИЗМ: МОЖЛИВІСТЬ ПОЄДНАННЯ КОРИСНОГО З ПРИЄМНИМ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів, 2012: Вип. XІІІ. pp. 9-10.

Берташ Б.М. (2016) СІЛЬСЬКИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЛАНОМІРНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 145-152. ISBN 978-617-601-157-6

Берташ Б.М. and Володимирець В.О. (2019) Відновлення палацово-паркових комплексів Рівненщини як бази внутрішнього та в'їздного екологічного і культурно-історичного туризму. Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування, 2019. pp. 119-123.

Берташ Б.М. and Микитин Т.М. (2020) Cтратегія розвитку як складова Проекту організації території національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів. Геологічне, гідрологічне та біологічне різноманіття Полісся, 2020. pp. 188-192.

Берташ Б.М. and Микитин Т.М. (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ "SHTETLE ROUTES. ОБ'ЄКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ТРАНСКОРДОННОМУ ТУРИЗМІ" ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею, 2018 (Вип.16). pp. 14-17.

Бершадський А.О. and Машта Н.О. (2020) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ВИДАВНИЦТВО ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2020. pp. 3-5.

Бобровський А.Л. and Рибачук Т.Л. (2016) НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 105-114. ISBN 978-617-601-157-6

Бондарчук М.І. and Пляшко О.С. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАДОВОЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПОТРЕБ УКРАЇНЦІВ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 51-52.

Брітченко І.Г. and Князевич А.О. (2014) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами, організаціями, 2014. pp. 39-40.

Брітченко І.Г. and Князевич А.О. (2014) РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ. Туризм : реалії та перспективи сталого розвитку, 2014. pp. 324-325.

Брітченко І.Г. and Князевич А.О. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ. In: Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку. Центр навчальної літератури, Київ, pp. 132-138. ISBN 978-966-2197-74-7

Брітченко І.Г. and Князевич А.О. (2015) СКЛАДОВІ РИНКУ ІННОВАЦІЙ. Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах, 2015. pp. 21-24.

Брітченко І.Г. and Князевич А.О. (2014) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 39-40.

Брітченко І.Г. and Князевич А.О. (2015) МОДЕРНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ В ПРОЦЕССЕ КОНВЕРГЕНЦИИ С ЕС = MODERNIZATION OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF UKRAINE IN THE PROCESS OF CONVERGENCE WITH THE EU. Sustainable development, 2015 (№ 6): (27). pp. 4-10.

Бурич О.В. and Березюк Т.П. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИЗМІ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів, 2012: Вип. XІІІ. pp. 12-13.

В

Величко С.В. and Паламарчук О.С. (2023) СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 74-76.

Веремчук І.С. and Пашніна А.О. (2014) ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 42-44.

Вильчик А.А. and Дейнега І.О. (2023) МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 76-79.

Вильчик А.А. and Мединська Т.І. (2022) СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 5-6.

Вильчик А.А. and Пляшко О.С. (2022) ДОХОДИ ВІД МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АЛЬТЕРНАТИВИ ОПОДАТКУВАННЯ У ФІЗИЧНИХ ОСІБ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 15-17.

Волошин В.С. and Дейнега О.В. (2016) МАРКЕТИНГОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ НА РИНКУ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 195-200. ISBN 978-617-601-157-6

Вітошко А.С. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ: СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОНТАКТІВ УКРАЇНИ ТА ТУРЕЧЧИНИ). [Бакалаврська робота]

Г

Гарбар С.П. and Яковенко Р. О. and Дейнега І.О. (2023) СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОМ ПІДПРИЄМСТВ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 173-175.

Герасименко О.О. and Дейнега О.В. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки, 2020: Ч. 1. pp. 244-246.

Головiй О.В. and Бучковська О.Ю. (2019) СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИНКУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 15-16.

Гром'яка І. and Дейнега І.О. (2020) ПОТЕНЦІАЛ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства, 2020. pp. 349-350.

Гуткевич С.О. and Князевич А.О. (2010) АГРОКОНСАЛТИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука і інновації – 2010, 2010 (Ч. 4). pp. 3-5.

Гіс І. and Дейнега О.В. (2023) ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ В РЕГІОНІ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 175-180.

Д

Дейнега І.О. and Андрощук М.С. (2017) ОЦІНЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЦІЛЬОВОГО РИНКУ СПОЖИВАЧІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Економіка та управління: сучасний стан та перспективи розвитку, 2017: Ч.1-3. pp. 813-815.

Дейнега І.О. and Андрощук М.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, 2017 (Вип. 3): Ч. 2. pp. 71-77.

Дейнега І.О. and Бенещук Т.В. (2018) УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ПІДПРИЄМСТАХ У БУДІВНИЦІТВІ. Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку, 2018. pp. 97-99.

Дейнега І.О. and Кратт О.А. (2016) РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 153-155.

Дейнега І.О. and Кратт О.А. (2016) ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСЬКОЙ СРЕДЕ НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 200-2007. ISBN 978-617-601-157-6

Дейнега О.В. (2019) ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 4.0. Економіка та суспільство, 2019 (Вип.20). pp. 199-208.

Дейнега О.В. and Петрівський Я.Б. (2017) МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Економіка та управління: сучасний стан та перспективи розвитку, 2017: Ч.1-3. pp. 816-819.

Дейнега О.В. and Почтовюк А.Б. (2016) ПЕРСПЕКТИВИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ ТА РЕГІОНУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 156-158.

Дейнега О.В. and Робейко К.Г. (2018) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку, 2018. pp. 99-100.

Дейнега О.В. and Трофімчук О.Р. (2022) СПЕЦИФІКА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ В2В. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 7-8.

Дем'янчук А.О. and Князевич А.О. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами, організаціями, 2014. pp. 4-5.

Дем’янюк О.О. and Дейнега О.В. (2023) СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ТА СВІТОВА ПРАКТИКА. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 94-96.

Димченко Н.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ, ЯК МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 24-25.

Димченко Н.С. (2016) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 232-237. ISBN 978-617-601-157-6

Дмитрук Д.М. and Пляшко О.С. (2023) БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 180-182.

Драпата М.Б. and Дейнега І.О. (2016) УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 132-133.

Драпата М.Б. and Дейнега І.О. (2017) МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 25-27.

Драпата М.Б. and Дейнега І.О. (2017) МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ. Туристичні та країнознавчі дослідження в сучасному світі, 2017. pp. 17-20.

Дупак Н.В. (2023) ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2023. pp. 27-30.

Дупак Н.В. (2021) ТЕOРЕТИКO-МЕТOДOЛOГІЧНІ ЗАСАДИ ПРOФЕСІЙНOЇ ПІДГOТOВКИ БАКАЛАВРІВ ГOТЕЛЬНO-РЕСТOРАННOЇ СПРАВИ У КOНТЕКСТІ ЄВРOІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРOЦЕСІВ. Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 14-19.

Дучинська А.С. and Хижнякова Н.О. (2014) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 48-49.

Ж

Жайворон А.І. and Щесюк С.В. (2017) ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 27-30.

Жифарський Д.С. and Дейнега І.О. (2023) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГУ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 103-106.

Журавльова С.П. (2016) НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ У 1921 – 1922 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 47-50. ISSN 2519-1942

З

Заглинська Л.В. and Гоголь Т.В. (2020) СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 28-30.

Заглинська Л.В. and Лукомська О.І. (2022) КРИЗА СПОЖИВАЦЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК СИСТЕМНА КРИЗА ЧИННОЇ ПАРАДИГМИ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 21-23.

Захожа Т.О. and Дейнега І.О. (2017) РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, МОЖЛИВОСТІ ТА ВИДИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 30-32.

К

Казначеєва Л.М. and Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. and Глущук О.Г. and Тюска В.Б. (2020) Методичний посібник до виконання кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»). [Teaching Resource]

Кибукевич С.Ю. and Хомич С.В. (2023) АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА «РОКИТНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ». Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 17-19.

Князевич А.О. (2013) ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ. Актуальні питання економічних наук, 2013. pp. 84-86.

Князевич А.О. (2013) ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНА ОЦІНКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Економіка і держава, 2013 (№ 8). pp. 9-12.

Князевич А.О. (2013) МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Економіка. Фінанси. Право, 2013 (№ 9). pp. 9-13.

Князевич А.О. (2013) ГЛОБАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ІНДЕКС – ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ. Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2013 (№ 2). pp. 142-148.

Князевич А.О. (2013) РЫНКИ УСЛУГ В СОСТАВЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРАНЫ. Инфраструктурные отраслиэкономики: проблемы и перспективыразвития, 2013. pp. 70-73.

Князевич А.О. (2013) НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ. Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку, 2013. pp. 202-203.

Князевич А.О. (2014) СОФТИЗАЦІЯ І СЕРВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ. Економіка і держава, 2014 (№ 4). pp. 23-27.

Князевич А.О. (2014) ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ЗАСНОВАНОГО НА ЗНАННЯХ. Ефективна економіка, 2014.

Князевич А.О. (2018) УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Other. Волинські обереги, Рівне.

Князевич А.О. (2011) РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Комунікативний менеджмент, 2011. pp. 64-67.

Князевич А.О. (2011) СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ДЕРЖАВНА ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ. Державне управління та місцеве самоврядування : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення, 2011. pp. 121-122.

Князевич А.О. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ. Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів, 2012 (Т.XIII): Вип. 247. pp. 109-113.

Князевич А.О. (2012) УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. Вісник Запорізького національного університету, 2012 (№ 2): (14). pp. 21-25. ISSN 2414-9594

Князевич А.О. (2012) ЦІННОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ. Інформаційна культура в сучасному світі, 2012: Вип. 1. p. 47.

Князевич А.О. (2012) РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ. Економіка: сучасний стан та перспективи розвитку, 2012 (Ч. ІІ). pp. 61-63.

Князевич А.О. (2012) УПРАВЛІННЯ СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Ужгородського університету, 2012: Вип. 2(36). pp. 140-143.

Князевич А.О. (2015) СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОРПОРАТИВНА ЕТИКА СУБ'ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Економічна теорія : еволюція парадигми та революційні гіпотези, 2015. pp. 67-68.

Князевич А.О. (2015) ВПЛИВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : європейській вектор – нові виклики та можливості, 2015. pp. 178-179.

Князевич А.О. (2015) РИНОК ІННОВАЦІЙ У СКЛАДІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ. Маркетинг и менеджмент інновацій, 2015 (№ 3). pp. 129-139.

Князевич А.О. (2016) ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки, 2016 (Ч. 3). pp. 194-199.

Князевич А.О. (2016) ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ. Other. Волинські обереги, Рівне.

Князевич А.О. (2017) МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ ІННОВАЦІЙ У СКЛАДІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ. Економіка і держава, 2017 (№ 3). pp. 51-55.

Князевич А.О. (2017) РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У СКЛАДІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 2017: Вип. 27. pp. 40-41.

Князевич А.О. and Брітченко І.Г. (2013) СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління, 2013 (Вип. 3): (65). pp. 68-73. ISSN 2308-104Х

Князевич А.О. and Брітченко І.Г. (2014) МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ПРИ НАЯВНОСТІ ДЕФІЦИТУ. Інформатика та системні науки (ІСН-2014), 2014. pp. 150-153.

Князевич А.О. and Брітченко І.Г. (2015) КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2015 (Ч. 2): Вип. 2(4). pp. 24-28.

Князевич А.О. and Гуткевич С.О. (2010) РОЛЬ АГРОКОНСАЛТИНГУ В РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України, 2010. pp. 90-91.

Князевич А.О. and Гуткевич С.О. (2011) УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України, 2011 (Ч. 1). pp. 14-16.

Князевич А.О. and Костюкович І.Д. (2011) КОНТРОЛЬ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ЙОГО СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ. Нові напрями в менеджменті, 2011. pp. 49-51.

Князевич А.О. and Крайчук О.В. (2013) СТАНОВЛЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка. Фінанси. Право, 2013 (№ 10). pp. 15-18.

Князевич А.О. and Крайчук О.В. (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Й ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК. Ефективна економіка, 2011: Вип. 2.

Князевич А.О. and Крайчук О.В. (2011) МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ. Other. О. Зень, Рівне.

Князевич А.О. and Крайчук О.В. (2017) МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі, 2017. pp. 178-179.

Князевич А.О. and Крайчук О.В. (2016) МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МИНИМИЗАЦИИ ДЕФИЦИТНОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ = MATHEMATICAL MODELING OF THE MINIMIZE THE DEFICIENCY OF FINANCIAL PROVISION OF ACTIVITY OF SUBJECTS OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE. Економіка і держава, 2016 (№ 1). pp. 40-43.

Кокора І.О. and Бобровський А.Л. (2019) СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 19-22.

Королюк В.В. and Дейнега І.О. (2019) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки, 2019. pp. 105-106.

Королюк М.Р. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ПІДПРИЄМСТА. [Магістерська робота]

Корчакова Н.В. (2022) ВПЛИВ САМОПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ НА СПОЖИВЧУ ПОВЕДІНКУ ПОКУПЦЯ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 26-28.

Коханевич Т.П. (2021) УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2021. pp. 139-141.

Коханюк М. and Дейнега І.О. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВОГО РИНКУ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ ВЕГЕТАРІАНЦІВ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2021. pp. 141-144.

Коханюк М.І. and Дейнега І.О. (2023) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 111-115.

Коханюк М.І. and Якубовська Н.В. (2022) МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 133-135.

Кубова В.В. and Ступницька Н.І. (2019) АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 111-113.

Кінда В.В. and Сяський В.А. and Турбал Ю.В. (2021) АНАЛІЗ ПІРАМІДАЛЬНОГО МЕТОДУ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ТА МЕТОДІВ ЕКСПОНЕНЦІЙНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ ДЛЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2021. pp. 33-35.

Л

Левчишин В.О. and Марценюк В.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ДОРАДНИЦТВА В АГРОМАРКЕТИНГУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 45-47.

Липінська Т.В. (2022) ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА УМОВ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 41-45.

Лисиця А.В. (2020) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОАКТИВОВАНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ В АГРОВИРОБНИЦТВІ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2020. pp. 121-124.

Лисиця А.В. (2021) ПОШУК НОВИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ПРИ ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Сталий розвиток суспільства : концептуальні та практичні аспекти, 2021. pp. 263-268.

Лукомська О.І. (2016) ЗНАЧЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 33-42. ISBN 978-617-601-157-6

Лісова С.В. (2021) ОCОБЛИВОCТІ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕCІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ГОТЕЛЬНО-РЕCТОРАННОЇ CПРАВИ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 33-39.

М

Мальчик М.В. and Романів О.Я. and Трусова Т.О. (2016) ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ УКРАЇНИ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 59-61.

Мартинчук С. (2019) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2019 (Вип.31): Кн.2. pp. 3-13. ISSN 2519-1942

Мартинчук С. (2015) ОСНОВНІ ПРОМИСЛОВІ ЗАКЛАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 20-22. ISSN 2519-1942

Мартинчук С. (2017) ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 236-244. ISSN 2519-1942

Мартинюк В.О. and Зубкович І.В. (2023) ЛАНДШАФТНО-ЛІМНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗЕРА ДОЛЬСЬКЕ ДЛЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОТРЕБ. Природнича освіта та наука, 2023 (Вип.1). pp. 87-95. ISSN 2786-9113 (Online) ISSN 2786-9105 (Print)

Мартинюк Н.А. and Крайчук С.О. (2021) ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО САЙТУ ТУРИСТИЧНОЇ АГЕНЦІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2021. pp. 54-55.

Мартинюк Р.В. and Орлов О.Г. (2014) ПЕРСПЕКТИВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ДП «АВІКОМ РІВНЕ»). Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 59-60.

Матвіїв І.Р. and Хомич С.В. (2023) УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ МОНЕТИЗАЦІЇ DIGITAL МАРКЕТИНГУ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 120-124.

Матусевич К.М. (2017) ПЕРВІСНИЙ РОЗВИТОК МОНЕТАРИЗМУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 143-145.

Машта Н.О. (2010) ОЦІНКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ ВИРОБНИЦТВА ВАТ "ДУБНОМОЛОКО". Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Економіка та менеджмент, 2010: Вип. 3-4. pp. 99-105.

Машта Н.О. and Жданюк В.В. and Паш Р.М. (2022) ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я = THE ORGANIZATION OF PROTECTION THE RIGHTS OF HEALTHCARE CONSUMERS AS A FUNCTION OF MANAGING THE MEDICAL INSTITUTION. Економіка і суспільство, 2022 (42). ISSN 2524-0072

Мединська Т.І. (2021) ВПЛИВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2021. pp. 58-61.

Мельник О.М. and Дейнега І.О. (2020) ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти, 2020: Ч. 2. pp. 176-178.

Мельничук Ю.В. and Юськів Б.М. (2021) СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2021. pp. 158-163.

Микитин Т.М. (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРИРОДНИМИ ПАРКАМИ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 193-195.

Микитин Т.М. (2020) ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТЕЖОК У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. In: Беларусь – Украина: многовекторные направления развития туризма в регионах. ПолесГУ, Пинск, pp. 95-102. ISBN 978-985-516-609-3

Микитин Т.М. and Берташ Б.М. (2017) РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ПО ШТЕТЛАХ ВОЛИНІ. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії, 2017 (Вип.63). pp. 61-67.

Микитин Т.М. and Сивий Р.П. (2018) ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 300-303.

Муляр О.С. and Берташ Б.М. (2020) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ГРОМАД ЯК ПЛАНОМІРНА СКЛАДОВА ЇХ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ. Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти, 2020 (Ч.2). p. 84.

Н

Нікітенко О.І. and Хомич С.В. (2023) ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛОКОВАНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 27-30.

О

Овдійчук Т.І. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. [Бакалаврська робота]

Олексієвець Т.І. and Стрільчук Р.М. (2023) ТРАНСКОРДОННИЙ МАРКЕТИНГ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 127-130.

Орлов О.Г. (2013) СТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 254-256.

Орлов О.Г. (2014) ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 64-65.

П

Паламарчук О.С. (2022) ПОРТРЕТ КЛІЄНТА ЯК ДІЄВИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ У ПЕРІОД КРИЗИ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 167-169.

Панюк Т.П. (2017) ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІД ВПЛИВОМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип.17). pp. 117-122. ISSN 2415-802X

Пашинська В.А. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ (на прикладі ТОВ «ВЕЛЛ-ІНВЕСТ»). [Магістерська робота]

Пашинська В.А. and Берташ Б.М. (2019) Особливості підходів до визначення сутності асортиментної політики підприємства та основні фактори, що впливають на її формування. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком, 2019. pp. 258-261.

Пелех О.Б. (2019) ЗАВДАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ. Агросвіт, 2019 (№ 23). pp. 62-72.

Пелех О.Б. (2018) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: НОВІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ. Бізнесінформ, 2018 (№ 7). pp. 8-14.

Пелех О.Б. (2018) СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ПРОЦЕСИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ. Бізнесінформ, 2018 (№ 3). pp. 8-14.

Пелех О.Б. (2018) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ «ЗГОРИ». Бізнесінформ, 2018 (№ 5). pp. 8-11.

Пелех О.Б. (2018) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ "ЗНИЗУ". Бізнесінформ, 2018 (№ 6). pp. 8-15.

Пелех О.Б. (2018) ЧИННИКИ ЗМІНИ СТРУКТУРИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. Бізнесінфром, 2018 (№ 1). pp. 28-34.

Пелех О.Б. (2018) ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ І СУКУПНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ. Економіка і суспільство, 2018: Вип. 19. pp. 197-208.

Пелех О.Б. (2018) СУТНІСТЬ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ Й ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ. Проблеми економіки, 2018 (№ 2): (36). pp. 121-127.

Пелех О.Б. (2019) АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВВП УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОЗВИТКУ. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2019 (Ч. 2): Вип. 23. pp. 60-65.

Пелех О.Б. (2019) СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТА ЗРУШЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА. Other. О. Зень, Рівне.

Пелех О.Б. (2020) СТРУКТУРНІ ДИСБАЛАНСИ ВВП З ПОГЛЯДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇХ НАСЛІДКИ. Агросвіт, 2020 (№ 4). pp. 65-69.

Пелех О.Б. (2020) МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА СТРУКТУРНО-ТЕМПОРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Економіка та держава, 2020 (№ 2). pp. 85-89.

Пелех О.Б. (2019) АНАЛІЗ СЕКТОРАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій, 2019. pp. 91-95.

Пелех О.Б. (2019) ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ. Проблеми формування та реалізації конкурентної політики, 2019. pp. 95-97.

Пелех О.Б. (2018) СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (2000–2017 РР.). Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2018 (Ч. 2): Вип. 21. pp. 61-67.

Пелех О.Б. (2019) АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: ПРОПОЗИЦІЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У ЗВЕДЕНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ = ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY: PROPOSAL AND USE OF RESOURCES IN CONSOLIDATED ACCOUNTS OF UKRAINE AND POLAND. Ефективна економіка, 2019 (№ 11). pp. 1-18.

Пелех О.Б. (2018) ЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ = ECONOMIC DEVELOPMENT CYCLING AND ECONOMIC STRUCTURAL CHANGES. Причорноморські економічні студії, 2018 (Ч. 1): Вип. 27. pp. 85-89.

Пелех О.Б. (2018) ДИНАМІКА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ = MICROECONOMIC CHANGES DYNAMICS IN THE UKRAINIAN GDP STRUCTURE. Ефективна економіка, 2018 (№ 11). pp. 1-16.

Пелех О.Б. (2019) СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ І СТРУКТУРНО-ТЕМПОЛОГІЧНА АНАЛІТИКА = STRUCTURAL ANALYSIS AND STRUCTURAL-TEMPOLOGICAL ANALYTICS. Агросвіт, 2019 (№ 24). pp. 66-70.

Пелех О.Б. (2018) СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ВВП УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ = UKRAINIAN GDP STRUCTURAL CHANGES IN TERMS OF EMPLOYMENT UPON THE TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY. Інфраструктура ринку, 2018: Вип. 25. pp. 128-134.

Пелех О.Б. and Юськів Б.М. (2018) ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ МІГРАНТІВ У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ. Інвестиції: практика та досвід, 2018 (№ 22). pp. 10-18.

Пелех О.Б. and Юськів Б.М. (2019) АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ. Економіка та держава, 2019 (№ 3). pp. 16-22.

Пиптик В.Ю. and Дейнега І.О. (2020) РОЛЬ БРЕНДИНГУ У РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки, 2020: Ч. 1. pp. 463-466.

Плисак В.Ю. and Пелех О.Б. (2022) ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 59-62.

Плисюк Т.Г. and Князевич А.О. (2014) ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ. Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством, 2014. pp. 231-233.

Плисюк Т.Г. and Князевич А.О. (2014) ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ДИВЕРСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник соціально-економічних досліджень, 2014 (Вип. 2): (53). pp. 119-123.

Пляшко О.С. (2022) СУЧАСНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 62-63.

Пляшко О.С. and Либак І.А. (2019) ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Бізнесінформ, 2019 (6). pp. 108-114.

Пляшко О.С. and Лібіховська Ю.О. (2022) КРЕДИТНА ПОВЕДІНКА ЯК РІЗНОВИД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 80-81.

Побережний В.Ю. and Пляшко О.С. (2023) ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ РОЗРАХУНКУ ТА ОБ'ЄКТ ОБЛІКУ В КОРИСТУВАЧА. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 35-38.

Поліщук Н.В. and Крупич В.Р. (2021) ОСНОВИ ДИЗАЙНУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ФАХІВЦЯ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ (ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА). Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 62-69.

Посільська І. and Пелех О.Б. (2023) CИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ АТ «ОЩАДБАНК». Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 31-35.

Почтовюк О.Б. and Самборський І.О. and Андрощук М.С. (2016) РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 180-186. ISBN 978-617-601-157-6

Прилуцька О.І. КРЕАТИВНІ МАРШРУТИ РІВНЕНЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ УКФ ТА АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ). [Магістерська робота]

Підцерковна Х.В. (2012) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ “УРБАНІЗАЦІЯ”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 187-188.

Пінчук К.П. and Заглинська Л.В. (2019) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 52-54.

Р

Робейко К.Г. and Дейнега І.О. (2019) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Публічне управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, 2019. pp. 75-76.

Романюк С.Б. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ОПТОВОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 92-94.

Романів О.Я. and Трусова Т.С. (2016) ЦІЛІ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 127-131.

Рубаха О.В. and Сяська О.В. (2014) УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 65-66.

Рубель В.М. and Дейнега І.О. (2023) ТОВАР ЯК ОБ’ЄКТ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 139-141.

С

Савченко О.Р. (2020) ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки, 2020. pp. 587-590.

Сагайчук К.Л. and Якубовська Н.В. (2023) РИНОК ПАЛЬНОГО: ОЛІГОПОЛІЯ ЧИ МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 141-144.

Сад М.О. and Шевчук О.А. (2022) Проблеми теплоенергетики в Україні та шляхи збереження теплоенергетичних ресурсів. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 69-70.

Симонович Н.В. (2023) МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2023. pp. 58-63.

Симонович Н.В. and Король О.В. (2021) ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ». Актуальні проблеми модернізції професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті Євроінтеграційних процесів, 2021. pp. 80-84.

Сорокин С.Ю. and Сілкова Г.В. (2010) РЕГІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЦЕНТРИ ТА ЇХ ЗАВДАННЯ. Документно-інформаційні ресурси, 2010. pp. 117-120.

Срібна Є.В. and Ступницька Н.І. (2021) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2021. pp. 84-88.

Сяська О.В. (2014) НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 27-28.

Сяська О.В. (2018) ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 2018 (№ 20). pp. 279-287. ISSN 2224-8609

Сяська О.В. (2019) АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДИНАМІКИ КОМУНАЛЬНИХ ТАРИФІВ В УКРАЇНІ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 2019 (№ 24). pp. 143-150. ISSN 2224-8609

Сяська О.В. (2018) ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВКГ. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 2018 (№ 21). pp. 287-296. ISSN 2224-8609

Т

Тарасюк Я. and Дейнега О.В. (2023) ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТОВАРІВ НА ВИБІР СПОЖИВАЧІВ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 148-152.

Теселько Т.В. and Сяська О.В. (2014) НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ФІРМОЮ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 69-70.

Тимощук А.О. and Щесюк С.В. (2017) ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІДЕЙ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 67-70.

Тимощук В.В. and Пелех О.Б. (2023) ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 46-49.

Токарчук А.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

Трибушиніна Ю.С. and Дейнега О.В. (2017) СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 70-72.

Троян С.С. (2011) УКРАЇНА У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Панорама політологічних студій, 2011: Вип. 5-6. pp. 29-40.

У

Удод К.С. "ЗЕЛЕНИЙ" ТУРИЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ БЕРЕЗНІВЩИНИ). [Бакалаврська робота]

Урбанюк Н. and Дейнега О.В. (2023) СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОШИРЕННЯ ПРОФЕСІЇ МАРКЕТОЛОГА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 153-155.

Ф

Федас Т.В. and Черніговець Т.І. (2019) ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ ЯК КОМПОНЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2019. pp. 70-73.

Х

Хижнякова Н.О. (2014) СУБ’ЄКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 72-73.

Хижнякова Н.О. (2012) ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 209-211.

Хомич С.В. and Пляшко О.С. (2023) ВЕБСКРАПІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОБЛІКУ ЦІН ТА ДИНАМІЧНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій, 2023. pp. 143-145.

Ч

Червук Р. and Дейнега І.О. (2023) ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 155-158.

Чехомський А.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 124-125.

Ш

Шевчук О.А. (2013) ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ У ВИРОБНИЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013: Вип. 6. pp. 192-197.

Шимко О.В. (2014) КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Одеського Національного університету імені І.І.Мечнікова, 2014 (Т. 19): Вип. 1 (2). pp. 71-74.

Шимко О.В. and Веретін Л.С. (2022) ТРАСФОРМАЦІЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ТА МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 42-43.

Шитов В.М. and Пелех О.Б. (2023) ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЦИФРОВОМУ МАРКЕТИНГУ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 167-169.

Шмат А.В. and Пляшко О.С. (2023) ЕЛЕКТРОННІ & ЦИФРОВІ ГРОШІ: СУТНІСТЬ ТА НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 202-206.

Шмид О.П. and Шеретюк В.М. (2008) ЧЕСЬКА АГРАРНА КОЛОНІЗАЦІЯ ВОЛИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Історія очима молодих дослідників, 2008: Вип.III. pp. 129-136.

Щ

Щегловська Т.Д. СТРАТЕГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ГРОМАДИ (НА ПРИКЛАДІ СМИЗЬКОЇ ОТГ). [Магістерська робота]

Щесюк С.В. (2016) ПРОБЛЕМАТИЧНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ МІСЦЕВОГО РІВНЯ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 71-75. ISBN 978-617-601-157-6

Щесюк С.В. (2012) РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ КРАЇНИ В ЄВОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). p. 217.

Щесюк С.В. (2021) РОЛЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ФОРМУВАННІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2021. pp. 99-101.

Щесюк С.В. and Берташ Б.М. and Микитин Т.М. and Лашта В.І. ТЕХНОЛОГІЇ ГОСТИННОСТІ В СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. [Навчальний посібник]

Ю

Юрковець А.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПП "ІБК" ДЕДАЛ"). [Магістерська робота]

Я

Язвінська Т.В. and Дейнега І.О. (2019) ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України, 2019. pp. 320-322.

Якубовська В.С. and Дейнега О.В. (2023) СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ З НАДАННЯ ФІТНЕС ПОСЛУГ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2023. pp. 169-172.

Яроменко О.В. and Романів О.Я. and Микулін М.М. (2016) РЕГІОН ЯК ІНВЕНТИВНА ТУРИСТИЧНА ДЕСТИНАЦІЯ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 142-145.

This list was generated on Fri May 24 20:52:09 2024 EEST.