Items where Year is Not Specified

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 887.

Є

Єфимець Д.Я. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НІМЕЧЧИНИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

І

Іванова Л.І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. [Навчальний посібник]

Іванова Л.І. Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. Я У СВІТІ. [Teaching Resource]

Іванюк А.М. ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. [Бакалаврська робота]

Ігнатюк К.С. ОСОБЛИВОСТІ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Ісаєва Ю.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АЛЬТРА АВТО»). [Магістерська робота]

Іщук Я.М. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ. [Магістерська робота]

А

Агафонова А. ШЛЯХИ І ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ РЕФЛЕКСІЇ ВЛАСНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ. [Магістерська робота]

Ажнюк І.В. ЙМОВІРНІСНІ МЕТОДИ ТЕОРІЇ ІГОР ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЗАДАЧАХ ІЗ НЕВИЗНАЧЕНИМИ ДАНИМИ. [Бакалаврська робота]

Ажнюк Т.Б. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ ОПЕРАЦІЙНИМ МЕТОДОМ. [Магістерська робота]

Алексюк М.П. МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН. [Магістерська робота]

Андреюк С.А. and Шадюк О.І. ДИДАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РОЗВИВАЛЬНИХ ІГОР ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 6-7.

Андрощук І.М. Методичні рекомендації щодо роботи зі звітом та аналізом звіту програми з виявлення плагіату StrikePlagiarism. [Методичні рекомендації]

Антонюк І.В. ГЕОГРАФО-ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ КІВЕРЦІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА». [Магістерська робота]

Архангельська М.О. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. [Магістерська робота]

Б

Бабак К.М. and Шатрова М.Б. and Сташук О.А. ВИЩА ХУДОЖНЯ (КУЛЬТУРОЛОГІЧНА) ОСВІТА В УМОВАХ РИНКУ: ДЕРЖАВНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ. [Бакалаврська робота]

Бабенко В.С. ГЕОГРАФІЯ ГЕОХІМІЧНИХ ПРОВІНЦІЙ В УКРАЇНІ. [Магістерська робота]

Бабич І. РЕКЛАМА В ПРАКТИЦІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ. [Бакалаврська робота]

Бабич С.М. Методичний посібник до вивчення теми Основи роботи в нотному редакторі MuseScore із навчальної дисципліни "Музична інформатика". [Методичні рекомендації]

Бабич Т.Ю. ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ). [Магістерська робота]

Балабан О.І. and Сніжко Л.П. РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПРАКТИКИ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ. [Бакалаврська робота]

Баланович Т.О. МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ В ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Балецький Д.О. ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. [Бакалаврська робота]

Банько Т.В. МЕТОД ПРОЄКТІВ В ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ІНФОРМАТИКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ. [Магістерська робота]

Баньковський О.О. РОЗВИТОК ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ. [Магістерська робота]

Баніт В.М. and Сніжко Л.П. and Хомяк С.Б. ФОЛЬКЛОР ЯК ФОРМА ІСНУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: ЖАНРОВО-ВИДОВА ПРОБЛЕМАТИКА, НОСІЇ, ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ. [Бакалаврська робота]

Барановський С.В. and Бомба А.Я. and Кузьменко А.П. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "РІВНЯННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ". [Навчальний посібник]

Барбаха Т.В. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЗО. [Магістерська робота]

Бартош К.С. ПУБЛІЧНЕ МИСТЕЦТВО У ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО МІСТА: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ. [Магістерська робота]

Басюк І.О. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

Басюк Д. and Сніжко Л.П. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ СФЕРИ КУЛЬТУРИ МІСТА РІВНЕ У XXI. [Бакалаврська робота]

Басюк М.П. ТЕОРІЯ КАТАСТРОФ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ. [Магістерська робота]

Батьковець Я.І. ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ. [Магістерська робота]

Бегунець К.О. ВПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗФПО. [Магістерська робота]

Безкоровайна О.В. ФОРМУВАННЯ МИРОЛЮБНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДЛІТКА В СИСТЕМІ РОБОТИ УЧНІВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ. [Методичні рекомендації]

Бейліченко У.О. АРТ-ТЕРАПІЯ В РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ІЗ ПРОЯВАМИ ТРИВОЖНОСТІ. [Магістерська робота]

Бенера В.Є. and Маліновська Н.В. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. [Навчальний посібник]

Березюк Н.П. ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ ЗАСОБАМИ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ. [Магістерська робота]

Березюк П.В. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі готельно-ресторанного комплексу «Колиба» фізичної-особи підприємця Томаш О.Ю.). [Магістерська робота]

Берестень Т.І. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Беркалюк В.Р. ВПЛИВ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ. [Бакалаврська робота]

Бершадський А.О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. [Магістерська робота]

Блищик Ю.В. АНАЛІЗ МОТИВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ. [Магістерська робота]

Бобер Л.М. ПРЕЦЕДЕНТНІСТЬ ЯК ВИЯВ ІДІОСТИЛЮ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ І. БАГРЯНОГО. [Бакалаврська робота]

Бобер Л.М. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ І. БАГРЯНОГО (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «САД ГЕТСИМАНСЬКИЙ»). [Магістерська робота]

Богданець А.П. ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ШЛЯХОМ КОРИГУВАННЯ ЦІЛЕЙ ТА СТРУКТУРИ. [Магістерська робота]

Богданець А.П. ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ШЛЯХОМ КОРИГУВАННЯ ЦІЛЕЙ ТА СТРУКТУРИ. [Магістерська робота]

Богинська І.В. ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: СУЧАСНИЙ ВИМІР. [Магістерська робота]

Богуш А. and Маліновська Н.В. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку. [Навчальний посібник]

Богуш А. and Маліновська Н.В. Перші кроки грамоти: передшкільний вік. [Навчальний посібник]

Бодіна А.О. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ "АЗАЛІЯ" В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ (10 КЛАС, РІВЕНЬ СТАНДАРТУ). [Магістерська робота]

Бодіна А.О. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 9 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Бойко Н.Г. and Михальчук Н.О. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. [Методичні рекомендації]

Бокеєва А.І. КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ В РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ М. ЛУЦЬКА). [Бакалаврська робота]

Болюх Т.П. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ЮНАКІВ. [Магістерська робота]

Бомба А.Я. and Барановська І.А. and Пекарська Л.В. МАТЕМАТИЧНА ЗАРЯДКА (олімпіадні задачі для школярів). [Навчальний посібник]

Бомба А.Я. and Барановська І.А. and Сень Я.Г. КРОК ДО ОЛІМПІАДИ (арифметика для школярів). [Методичні рекомендації]

Бомба А.Я. and Барановська І.А. and Теребус А.В. ВІД ЗАДАЧКИ ДО ЗАДАЧІ (матеріали для підготовки учнів до участі в математичних конкурсах та олімпіадах). [Методичні рекомендації]

Бомба А.Я. and Барановська І.А. and Теребус А.В. and Тищук Т.В. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ. [Навчальний посібник]

Бомба А.Я. and Белешко Д.Т. and Дейнека О.Ю. and Тадєєв П.О. and Турбал Ю.В. МАТЕМАТИКА. [Методичні рекомендації]

Бомба А.Я. and Белешко Д.Т. and Дейнека О.Ю. and Тадєєв П.О. and Турбал Ю.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЮНОМУ НАУКОВЦЮ - ЧЛЕНУ МАТЕМАТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ МАН ЩОДО НАПИСАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ. [Методичні рекомендації]

Бомба А.Я. and Крока Л.Л. МАТЕМАТИЧНІ ЗМАГАННЯ: 2012-2013 та 2013-2014 н.р. [Методичні рекомендації]

Бомба А.Я. and Малаш К.М. ЗАДАЧІ МАТЕМАТИЧНИХ ОЛІМПІАД 2014-2015 н.р. [Методичні рекомендації]

Бомба А.Я. and Столярчук В.К. ДІЙСНІ ЧИСЛА. [Методичні рекомендації]

Бомба А.Я. and Ярощак С.В. МЕТОД КОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИТІСНЕННЯ У НАФТОГАЗОВИХ ПЛАСТАХ: ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ РУХУ ЛІНІЇ РОЗДІЛУ РІЗНОКОЛЬОРОВИХ РІДИН. Волинський математичний вісник, 2009 (Вип.6). pp. 20-35.

Бондар Т.В. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ У НАРОДНІЙ ШКОЛІ КІНЦЯ ХІХ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. [Магістерська робота]

Бондаренко М.І. and Тюска В.Б. СОЦІОКУЛЬТУРНА СФЕРА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕТЕРІВСЬКОЇ ТГ). [Бакалаврська робота]

Бондарець Н.В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИВЧЕННЯ У ШКІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ. [Бакалаврська робота]

Бондарук В.М. ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПП "АГРО-ЕКСПРЕС-СЕРВІС"). [Магістерська робота]

Бондарчук І.В. ПУБЛІЧНЕ МОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПАРЛАМЕНТАРІЇВ : ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА КУЛЬТУРОМОВНИЙ АСПЕКТИ. [Магістерська робота]

Бондарчук А.Я. ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ КУЛЬТУРИ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН. [Методичні рекомендації]

Бондарчук К.М. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 8 КЛАСІ. [Бакалаврська робота]

Бондарчук М.І. and Пляшко О.С. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАДОВОЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПОТРЕБ УКРАЇНЦІВ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 51-52.

Бордюк Н.А. ПРАКТИКУМ З ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ. [Навчальний посібник]

Борейчук І.О. МІФОЛОГІЧНО-СИМВОЛІЧНА ОСНОВА ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ «ДЕРЕВО ЖИТТЯ» В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ. [Магістерська робота]

Борисюк К.П. МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ (НА ПРИКЛАДІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ). [Бакалаврська робота]

Боровець О.В. МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬГО ПРОЦЕСУ У ЗВО. [Навчальний посібник]

Боровець О.В. and Яковишина Т.В. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОСВІТИ. [Навчальний посібник]

Бортнік М.І. ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ІНФАНТИЛІЗМУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. [Магістерська робота]

Боса І.О. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. [Магістерська робота]

Бринчук Т.В. ВПРОВАДЖЕННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ (НА ПРИКЛАДІ 7 КЛАСУ). [Бакалаврська робота]

Бричок С.Б. ГЛОСАРІЙ ДО ДИСЦИПЛІНИ «МОНІТОРИНГ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ». [Методичні рекомендації]

Бричок С.Б. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. [Методичні рекомендації]

Бричок С.Б. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ. [Методичні рекомендації]

Бричок С.Б. СЛОВНИК ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. [Методичні рекомендації]

Брітченко І.Г. and Князевич А.О. КОНТРОЛІНГ. [Навчальний посібник]

Булакевич А.В. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ З ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ВІДКРИТИХ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ. [Магістерська робота]

Булакевич Т.В. ГЕОГРАФІЯ ПОШИРЕННЯ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УКРАЇНІ. [Магістерська робота]

Бурка Ю.М. РОЗРОБКА НАСТІЛЬНОГО ДОДАТКУ «ОСОБИСТА КАРТКА СТУДЕНТА» НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION. [Магістерська робота]

Бурнасенков О.А. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЯРМАРОК. [Магістерська робота]

Бусько П.В. ТВОРЧІ ІНТЕРПРИТАЦІЇ В ЕЛЕМЕНТАХ ІНТЕР’ЄРУ ГРОМАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ДЕКОРАТИВНОЇ КОМПОЗИЦІЇ «ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ ТАЄМНИЦІ ДУШІ СВОЇЙ Я ВІДКРИВАЮ»). [Магістерська робота]

Буткевич Ю.А. ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ПОРТФОЛІО. [Магістерська робота]

Буцяк В.І. and Турко Н.Є. and Лосєва Т.Ю. ЦИКЛ «МУЗИЧНІ ПОСВЯТИ» Б.ФІЛЬЦ. [Методичні рекомендації]

Бучковська О.Ю. АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ПЕРЕРОБКА ІНФОРМАЦІЇ. [Методичні рекомендації]

Бєліч А.О. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ПРОГРАМ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ WEB-ЛІЦЕНЗУВАННЯ. [Магістерська робота]

Бідун О.Л. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ АНТРОПОНІМІВ У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ: НАСТУПНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ. [Магістерська робота]

Бідун О.Л. ДАВНІ ПРІЗВИЩЕВІ НАЗВИ ЯК ДЖЕРЕЛО СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АНТРОПОНІМІЇ. [Бакалаврська робота]

Бідюк А.С. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. [Магістерська робота]

Біла Г.М. ТИПОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ОФІСНИХ МЕБЛІВ (НА ПРИКЛАДІ ДЕКОРАТИВНОГО ВИРОБУ «ЕЛЕГІЯ» ДЛЯ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ). [Магістерська робота]

Білецька М.А. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ У КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

В

Вакулко І.П. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Вакуліч Н.М. ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ РІЗНОТИПНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

Валікова Д.О. and Матусевич К.М. and Цапук О.В. КУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. [Бакалаврська робота]

Василенко Т.О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ОВІС»). [Магістерська робота]

Василишин С.С. and Горопаха Н.М. ЗАСТОСУВАННЯ ЧЕРГУВАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 22-24.

Василишина Т.В. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ ЗАХІДНО-ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ. [Бакалаврська робота]

Василюк О.М. ВИКОРИСТАННЯ ПІАР-ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГО КЛУБУ (НА ПРИКЛАДІ СВАРИНІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО КЛУБУ). [Бакалаврська робота]

Василюк Т.М. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. [Бакалаврська робота]

Ващишина А.В. ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ. [Магістерська робота]

Вежичанін М. СУЧАСНЕ МОЛОДІЖНЕ ДОЗВІЛЛЯ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНЩИНИ. [Бакалаврська робота]

Велесик В.С. Підготовка майбутніх педагогів до організації інтегрованого навчання в освітньому процесі Нової української школи. [Магістерська робота]

Вербець В.В. СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ. [Методичні рекомендації]

Вербець В.В. МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. [Методичні рекомендації]

Вербець В.В. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА. [Навчальний посібник]

Вербець В.В. and Субот О.А. and Христюк Т.А. СОЦІОЛОГІЯ. [Навчальний посібник]

Висоцька Д.С. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МУЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ НА УРОКАХ ФОРТЕПІАНО. [Магістерська робота]

Виткалов В.Г. Спеціальна підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем бакалавра зі спеціальності 034 – «Культурологія». [Навчальний посібник]

Виткалов С.В. Регіональна культурна практика. [Навчальний посібник]

Виткалов С.В. «Різдвяні піснеспіви» як чинник збереження культурного єства нації. День.

Власик В.П. ВЕКТОРНІ ПРОСТОРИ ТА ЛІНІЙНІ ОПЕРАТОРИ У ВЕКТОРНИХ ПРОСТОРАХ. [Магістерська робота]

Власов Є.О. and Джура О.Ф. ПІСЕННО-ШКІЛЬНИЙ РЕПЕРТУАР У СУПРОВОДІ ФОРТЕПІАНО (1-4 КЛАСИ). [Методичні рекомендації]

Власюк І.А. ВИКЛАДАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Власюк С.В. ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Вознюк В.В. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО КЛАСУ. [Магістерська робота]

Вознюк К.Ю. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СТЕРЕОМЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ. [Магістерська робота]

Вознюк О.О. and Бабич С.М. РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО РЕСУРСУ З РОЗДІЛУ “СТРУКТУРИ ДАНИХ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ОБРОБКИ” ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ». [Магістерська робота]

Войтас А.С. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Войтович О.П. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ. [Магістерська робота]

Воловик Г.П. ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ. [Методичні рекомендації]

Ворон М.Г. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Вітошко А.С. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ: СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОНТАКТІВ УКРАЇНИ ТА ТУРЕЧЧИНИ). [Бакалаврська робота]

Г

Гаврильчик К.В. УКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЛІТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 86-88.

Гаврильчик Т.С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ. [Бакалаврська робота]

Гаврилюк В.Ф. ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ ЯК ІДЕЙНА ПЛАТФОРМА УКРАЇНСЬКОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ДЕКОРАТИВНОГО ПЛАСТА «СИМЕТРІЯ», КЕРАМІКА). [Магістерська робота]

Гаврилюк П.О. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАТИКА" З ВИКОРИСТАННЯМ SMART-ТЕХНОЛОГІЇ У КОЛЕДЖІ. [Магістерська робота]

Гаврилів М.С. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Гавриш М.І. ВЕБСАЙТ «ЗМАГАННЯ МИСЛИВСЬКИХ СОБАК РООКСУ». [Магістерська робота]

Гайдук А.О. ПАРЕНТЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА : ФУНКЦІЙНО-СТИЛЬОВИЙ АСПЕКТ. [Бакалаврська робота]

Галагуз М.А. ВПЛИВ ЗАГРОЗ ВІЙСЬКОВОГО ХАРАКТЕРУ НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ В УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

Гамза М.С. ОСНОВНА ТЕОРЕМА ТЕОРІЇ МНОГОЧЛЕНІВ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ. [Магістерська робота]

Гамза М.С. РОЗВ'ЯЗНІСТЬ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ У КВАДРАТНИХ РАДИКАЛАХ ТА ПОБУДОВНІСТЬ ЧИСЕЛ ЦИРКУЛЕМ І ЛІНІЙКОЮ. [Магістерська робота]

Гамза Ю.С. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Гарбар В.Г. ПРІОРИТЕТНІ ДЖЕРЕЛА ТА СТАН АКУСТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСТА ЛУЦЬК. [Бакалаврська робота]

Гармадій О.С. РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ НА ЛЬВІВЩИНІ. [Магістерська робота]

Гарматій А.А. and Тюска В.Б. and Ганжа М.В. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ РІО» М. ЛЬВОВА). [Бакалаврська робота]

Герасименко О.О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ "МЕ-КАБ"). [Магістерська робота]

Герасимчук А.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗМІСТУ РУХЛИВИХ ХВИЛИНОК, ПЕРЕРВ У ПОЛІПШЕННІ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО СТАНУ 6-РІЧНИХ ДІТЕЙ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 39-50.

Герман Д.Ю. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗAКЛAДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Герук Н.В. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ. [Магістерська робота]

Гладковська М.В. and Джеджера К.В. ВИХОВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 36-38.

Глазкова Н.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ М. РІВНЕ). [Магістерська робота]

Глинянчук І. ІСТОРІЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ НА РІВНЕНЩИНІ. [Бакалаврська робота]

Глухова І.П. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Глюза Г.А. ЛАНДШАФТНО-ГЕОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ КІВЕРЦІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ЦУМАНСЬКА ПУЩА". [Магістерська робота]

Гнатюк М.О. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МИСЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ТВОРЧОГО ВПРАВЛЯННЯ. [Магістерська робота]

Гніденко Т.М. СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНОЇ ПРОЗИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА «КОХАНЦІ ЮСТИЦІЇ»). [Бакалаврська робота]

Гоголь Т.В. and Кіндрат В.К. Компетентісний підхід у підготовці майбутнього тренера-викладача. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 8-9.

Гой (Мечик) І.І. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ З ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Гойда В.О. ОСВІТНЯ РОБОТОТЕХНІКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ УЧНІВ. [Магістерська робота]

Гойда В.О. РОБОТОТЕХНІКА ЗАСОБАМИ SCRATCH. [Бакалаврська робота]

Голотюк К.І. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 6-9 КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Голубчикова М.Р. ПСИХОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ СЕКСУАЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. [Магістерська робота] (Unpublished)

Голяк А.В. ВИВЧЕННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КУРСАХ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Гон М.Я. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ. [Методичні рекомендації]

Гончук А.В. СПІВАЦЬКИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ДУХОВНОЇ ПІСНІ. [Магістерська робота]

Гопанчук В.В. «ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З ІНФОРМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Горбняк О.М. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Гордєєв В. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ. [Методичні рекомендації]

Гордєєв В. ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ПОЛІССЯ. [Навчальний посібник]

Гордєєв В. ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ПОЛІССЯ. [Навчальний посібник]

Гордєєва (Шевчук) О.Ю. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ (вправи біля станка – 1 рік навчання). [Методичні рекомендації]

Гордєєва (Шевчук) О.Ю. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ (вправи біля станка – 1-3 рік навчання). [Навчальний посібник]

Гордєєва (Шевчук) О.Ю. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ (вправи біля станка – 2 рік навчання). [Методичні рекомендації]

Гордєєва (Шевчук) О.Ю. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ (вправи біля станка – 3 рік навчання). [Методичні рекомендації]

Гордєєва (Шевчук) О.Ю. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ (вправи біля станка – 4 рік навчання). [Методичні рекомендації]

Гордійчук О.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ. [Магістерська робота]

Горожанкін І.В. АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ. [Бакалаврська робота]

Горіна Л.І. СПЕЦИФІКА РОБОТИ СТУДЕНТІВ В КЛАСІ АНСАМБЛЮ. [Методичні рекомендації]

Горіна Л.І. ІСТОРІЯ ВИКОНАВСТВА НА ДОМРІ. [Методичні рекомендації]

Гоюка Д.А. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ІН'ЄКЦІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. [Бакалаврська робота]

Граб О.В. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ. [Методичні рекомендації]

Гринчук М.В. ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ РІВНЕНСЬКОГО КРАЮ НА ЗЛАМІ ЕПОХ. [Магістерська робота]

Гринюк В.В. МОВНІ РЕПРЕЗЕНТАНТИ ПСИХОЛОГІЗМУ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО. [Магістерська робота]

Грипич С.Н. and Буравкова Л.М. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ. [Навчальний посібник]

Грицай Н.Б. МЕТОДИКА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ. ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС. [Навчальний посібник]

Грицай Н.Б. СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ. [Автореферат]

Грицай Н.Б. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ. [Навчальний посібник]

Грицишин А.А. СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ EVENT-АГЕНСТВ. [Бакалаврська робота]

Грицюк В.О. РОЛЬ ТА МІСЦЕ КИТАЮ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ В ПЕРІОД ДО ТА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ CJVID-19. [Бакалаврська робота]

Грищук М.М. ПСИХОПРОФІЛАКТИКА ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ НЕВРОТИЗАЦІЇ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ. [Автореферат]

Губеня А.О. and Маліновська Н.В. РОЗВИТОК ОПИСОВОГО МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 45-46.

Гулюк С.О. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. [Магістерська робота]

Гумінська О.О. УРОКИ МУЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. [Навчальний посібник]

Гунько А.В. and Сніжко Л.П. ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО ЗАХОДУ. [Бакалаврська робота]

Гунько О.В. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕМОНТНОГО ЗАВОДУ (НА ПРИКЛАДІ ДП "ШЕПЕТІВСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"). [Магістерська робота]

Гурська В.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РАДІОЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ. [Магістерська робота]

Гуткевич С.О. and Корінько М.Д. and Пугачов М.І. and Руденко-Сударєва Л.В. and Солоха Д.В. and Князевич А.О. МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. [Підручник]

Гіндіч О.М. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Магістерська робота]

Гіс Н.С. САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Д

Давидюк Н.М. МИСТЕЦТВО БАТИКУ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ (НА ПРИКЛАДІ ДЕКОРАТИВНОГО ПАННО “ВІЧНІСТЬ В ТРАДИЦІЇ”, БАТИК). [Магістерська робота]

Давидюк Р.П. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. [Навчальний посібник]

Данько Н.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Данілова Ю.І. ФУНКЦІЙНО-СТИЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ І ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ГАЗЕТИ «РІВНЕ ВЕЧІРНЄ»). [Магістерська робота]

Даюк Ж.Ю. ЗАГАЛЬНЕ ФОРТЕПІАНО. [Методичні рекомендації]

Дворак Д.А. ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ СЕРЕД МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. [Магістерська робота]

Дембіцька М.І. РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ У ХХІ СТОЛІТТІ. [Магістерська робота]

Демидюк Н.М. ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ). [Магістерська робота]

Демчук В.В. БОТАНІЧНА ПРАКТИКА. [Методичні рекомендації]

Демчук В.В. ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РОСЛИН. [Методичні рекомендації]

Демчук В.В. БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ. [Навчальний посібник]

Демчук В.В. БОТАНІКА (АНАТОМІЯ І МОРФОЛОГІЯ РОСЛИН). [Навчальний посібник]

Демчук В.В. БОТАНІКА (СИСТЕМАТИКА РОСЛИН). [Навчальний посібник]

Демчук В.В. ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РОСЛИН. [Навчальний посібник]

Демчук В.В. БОТАНІКА (СИСТЕМАТИКА РОСЛИН). [Навчальний посібник]

Демчук В.В. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З БОТАНІКИ (АНАТОМІЯ І МОРФОЛОГІЯ РОСЛИН). [Навчальний посібник]

Демчук В.В. БІОХІМІЯ. [Навчальний посібник]

Демчук В.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ STEM-ОСВІТИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Демчук В.О. РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ІНТЕРФЕЙСУ СЕРЕДОВИЩА ПЕРЕГЛЯДУ ВІДКРИТИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ. [Магістерська робота]

Демчук В.О. and Батишкіна Ю.В. РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ІНТЕРФЕЙСУ СЕРЕДОВИЩА ПЕРЕГЛЯДУ ВІДКРИТИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ. [Магістерська робота]

Демчук М.В. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ-МАСООБМІН». [Магістерська робота]

Демчук О.Д. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. [Магістерська робота]

Дем’янюк Б.П. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. [Навчальний посібник]

Дем’янюк Б.П. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИКИ. [Методичні рекомендації]

Дем’янюк Б.П. РЕЙТИНГОВИЙ КОНТРОЛЬ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ. [Навчальний посібник]

Дем’янюк Б.П. and Колупаєв Б.С. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З МЕХАНІКИ. [Навчальний посібник]

Денисюк Н.В. ПРИРОДООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО. [Навчальний посібник]

Денисюк Н.В. ХРОНОБІОЛОГІЯ. [Методичні рекомендації]

Денисюк Н.М. РОЗВИТОК МЕТРОРИТМІЧНОГО ЧУТТЯ ДОШКІЛЬНИКІВ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ У ЗДО НА ОСНОВІ ОРФ-ПІДХОДУ. [Магістерська робота]

Джава Н.А. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. [Методичні рекомендації]

Джас М.В. РОЗВИТОК ІДЕЙ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ). [Магістерська робота]

Джеджера К.В. and Джеджера О.В. ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. [Навчальний посібник]

Джеджера К.В. and Шагай Н.М. ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ. [Навчальний посібник]

Джус С.Л. ПЕРЕМІЩЕННЯ СУБСТАНЦІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЇХ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ. [Бакалаврська робота]

Дибач І.А. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ДЕКОРАТИВНОЇ КОМПОЗИЦІЇ «СВІДОМІСТЬ», КЕРАМІКА). [Магістерська робота]

Дикало В.І. ПОЛІЕТНІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА МУЗИЧНИХ ТРАДИЦІЯХ ВОЛИНІ. [Автореферат]

Дикало В.І. МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ ВОЛИНІ 20–30 РР. XX СТ. ЯК КОНТЕКСТ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ. Нова педагогічна думка, 2007 (№2). pp. 116-119. ISSN 2520-6427

Диковицький В.П. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ. [Магістерська робота]

Дикун Т.В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ УСЕРЕДНЕННЯ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ РОЗВ'ЯЗКУ ЗВИЧАЙНИХ НЕЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ. [Магістерська робота]

Дикун Т.В. ЗАСТОСУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ТА ГІПЕРБОЛІЧНИХ ФУНКЦІЙ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ. [Магістерська робота]

Дмитрук Д. ФОРМА ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). [Бакалаврська робота]

Добей В.С. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ВИКЛАДАЧІВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Доброчинська В.А. ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. [Методичні рекомендації]

Доброчинська В.А. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Козацько-гетьманський період XVІІІ століття. [Методичні рекомендації]

Довгалюк Л.В. ОЦІНКА ВИПЛИВУ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ПОВІТРЯ УРБОЕКОСИСТЕМИ ТА ПРИЛЕГЛОЇ АГРОСФЕРИ (на прикладі міста Рівне). [Магістерська робота]

Довжик Ю.В. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА. [Магістерська робота]

Долінчук Д.П. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ НА ДОВЕДЕННЯ. [Бакалаврська робота]

Дорофеєв М.В. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ. [Магістерська робота]

Дорошкевич Т. ДИНАМІКА КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. [Магістерська робота]

Дубина В.В. ГЕОГРАФІЯ МІСЦЬ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ. [Магістерська робота]

Дубина В.В. ОЦІНКА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. [Магістерська робота]

Дутчак І.В. ВІДТВОРЕННЯ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З НАСИЛЛЯМ НАД ЖІНКОЮ НА ПРИКЛАДІ ДЕКОРАТИВНОГО ПЛАСТА «НЕ БІЙСЯ ПРО ЦЕ СКАЗАТИ» (РЕЛЬЄФ, ХУДОЖНЄ РІЗЬБЛЕННЯ ПО ДЕРЕВУ). [Магістерська робота]

Дячук А.О. ДЕКОРАТИВНЕ ПАННО В СУЧАСНОМУ ІНТЕР’ЄРІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОЇ РОБОТИ «І РОЗКВІТНЕ УКРАЇНА»). [Магістерська робота]

Ж

Жданова А.Ю. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТА СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОГРАМУВАННЯ. [Магістерська робота]

Жилюк С.І. ХРИСТИЯНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЦЕРКВА. [Навчальний посібник]

Жилінський А.П. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТОВ «СТЕМП»). [Магістерська робота]

Жук В.І. РОЗРОБКА ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДО ВИВЧЕННЯ MS EXCEL НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ЗМІШАНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

З

Заворотній О.Т. ТВОРЧІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ МАЙСТЕРНІ МИТЦІВ ТЕАТРУ. [Навчальний посібник]

Заворотній О.Т. and Лопандя В.М. РОБОТА РЕЖИСЕРА НАД П’ЄСОЮ ТА ВИСТАВОЮ. [Навчальний посібник]

Заговора Л.І. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. [Магістерська робота] (Unpublished)

Загоруйко Г.Є. and Марциновський В.П. and Касянчук В.М. ТЕОРЕТИЧНА ЕМБРІОЛОГІЯ І ПРАКТИЧНА РЕПРОДУКТОЛОГІЯ (ГЕНЕТИЧНИЙ, СОМАТИЧНИЙ, ЕКОЛОГІЧНИЙ, ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ І ДУХОВНИЙ АСПЕКТИ). [Навчальний посібник]

Залевська В.Л. ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМИ РІДНОГО КРАЮ В ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ МИТЦІВ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОЇ РОБОТИ “ПІСНЯ МОГО КРАЮ”) (ДЕКОРАТИВНИЙ ПЛАСТ, ДЕРЕВО). [Магістерська робота]

Захарчук Д.С. ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІДЕЙ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОЇ РОБОТИ «МЕНІ МОЯ СОПІЛКА І ВІВЦЯ ДОРОЖЧІ ЦАРСЬКОГО ВІНЦЯ», ДЕКОРАТИВНИЙ ПЛАСТ, ДЕРЕВО). [Магістерська робота]

Заяць В.П. МОВНІ ЗАСОБИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПСИХОЛОГІЗМУ В РОМАНІ «СОЛОДКА ДАРУСЯ» М. МАТІОС. [Бакалаврська робота]

Зджанська Ю.А. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО САЙТУ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Зеленяк М.В. ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ І ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБКИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Зелінська К.М. and Козлюк О.А. ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЦІЛІСНОГО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 68-70.

Златів Л.М. УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: ПРАКТИКУМ. [Навчальний посібник]

Златів Л.М. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ. [Методичні рекомендації]

Златів Л.М. НАУКОВА РОБОТА З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Методичні рекомендації]

Зорій М.В. СЦЕНАРНА РОБОТА У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА ДОЗВІЛЛЯ. [Бакалаврська робота]

Зубчик Н.С. МЕТОДИ ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ. [Магістерська робота]

К

Капітула С.С. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. [Магістерська робота]

Карпець В.П. ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. [Бакалаврська робота]

Карплюк А.В. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ПЛАТФОРМІ CLASS ROOM В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Карпова А.О. ХУДОЖНІЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ МИСТЕЦЬКИХ ГУРТКІВ. [Магістерська робота]

Карповець В.П. ВІДТВОРЕННЯ ЗМІСТОВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТВОРУ ЛІНИ КОСТЕНКО “СТРАШНІ СЛОВА” (НА ПРИКЛАДІ ДЕКОРАТИВНОГО ПАННО “СИЛА СЛОВА”, ГОБЕЛЕН). [Магістерська робота]

Карпович В.І. ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТОВОЇ ШКОЛИ У ЗВО. [Магістерська робота]

Карпович Ю.В. ВИСОЦЬКА ОТГ У СТРУКТУРІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОН. [Бакалаврська робота]

Карпюк Д.В. ВСТУП ДО ФАХУ. [Методичні рекомендації]

Касаткіна О.В. and Курята Ю.В. ЗБІРНИК ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ВПРАВ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. [Навчальний посібник]

Касянчук В.Ю. ОЦІНКА СТАНУ ГІДРОЕКОСИСТЕМИ РІЧКИ ІКВА ЗА ВИДОВИМ БАГАТСТВОМ ФІТОПЛАНКТОНУ. [Магістерська робота]

Кацевич О.А. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСІВ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА МЕРЕЖІ СУПЕРМАРКЕТІВ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ "ФОЗЗІ ГРУП"). [Магістерська робота]

Качановська О.І. МИСТЕЦТВО ПОП-АРТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНДІ ВОРГОЛА (НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТИЛЬНОГО ПАННО «МАЙСТЕР ПОП-АРТУ»). [Магістерська робота]

Кащенко Т.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. [Магістерська робота]

Кибукевич В.М. ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ОФІСНИХ МЕБЛІВ (НА ПРИКЛАДІ ДЕКОРАТИВНОГО ВИРОБУ «ЕЛЕГІЯ» ДЛЯ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ»). [Магістерська робота]

Кирилюк Д.М. ФОРМОТВОРЧІ ІДЕЇ СОНІ ДЕЛОНЕ ЯК КВІНТЕСЕНЦІЯ ПОШУКІВ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА (БАТІК). [Магістерська робота]

Кириченко А.С. АНАЛІЗ ГЕОГРАФІЇ І ХРОНОЛОГІЇ КЛІМАТИЧНИХ КАТАСТРОФ, МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИВЧЕНІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Киричик В.І. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Киришко О.С. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Киришко О.С. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Кисіль А.Л. ПОСТПІРОГЕННЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. [Магістерська робота]

Китюшко С.І. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ КОРЕКЦІЇ АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ. [Магістерська робота]

Клеванець А.О. ВСТАВНІ ТА ВСТАВЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ. [Магістерська робота]

Клочун А.П. КАТЕГОРІЯ СВОБОДИ В ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОЇ РОБОТИ «НЕВЛОВИМИЙ ПТАХ»). [Магістерська робота]

Клюйко М.М. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. [Магістерська робота]

Князевич А.О. СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти, 2012. pp. 86-88.

Кобзар З.І. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. [Магістерська робота]

Кобзар З.І. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Бакалаврська робота]

Кобзар М.І. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ В 5 КЛАСІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Бакалаврська робота]

Ковалевич Ю.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Ковалець Н.М. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ. [Магістерська робота]

Коваль Н.В. СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ МАЛОКОМПЛЕКТНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ (ІІ ПОЛ. ХХ СТ. – ПОЧ. ХХІ СТ.). [Магістерська робота]

Ковальчук А.В. ВИВЧЕННЯ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО СВІТУ У ШКІЛЬНИХ КУРСАХ ГЕОГРАФІЇ. [Магістерська робота]

Ковальчук К.В. РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. [Бакалаврська робота]

Ковальчук М.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Ковальчук П.М. ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У 7 - 9 КЛАСАХ. [Магістерська робота]

Ковальчук Я.Ю. РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1917-1933 РР.). [Магістерська робота]

Ковальчук Я.Ю. РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1917-1933 РР.). [Магістерська робота]

Ковела А.В. ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: НА ПРИКЛАДІ ЗАМКУ ЛЮБАРТА. [Бакалаврська робота]

Ковтун М.В. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ В УМОВАХ КОМП´ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Ковтунович М.І. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ. [Магістерська робота]

Козак А.Ю. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ. [Магістерська робота]

Козак Ю.О. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРВИННОЇ ОЧИСТКИ ВОДИ НА КАРКАСНО-ЗАСИПНИХ ФІЛЬТРАХ. [Бакалаврська робота]

Козак Ю.О. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ НА КАРКАСНО-ЗАСИПНИХ ФІЛЬТРАХ. [Магістерська робота]

Козачок Н.М. РОЗВИТОК РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ АНГЛІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. [Магістерська робота]

Козловець Т.С. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ОЛЕВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ). [Магістерська робота]

Козловець Т.С. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ОЛЕВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ). [Магістерська робота]

Колесніков С.А. ОСНОВИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ХОРЕОГРАФІЇ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ. [Навчальний посібник]

Коломис А.І. Підготовка майбутніх учителів до організації освітнього середовища сучасної початкової школи. [Магістерська робота]

Колупаєв Б.С. and Бордюк М.А. and Шевчук Т.М. ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ. [Навчальний посібник]

Колупаєв Б.С. and Бордюк М.А. and Шевчук Т.М. ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ. [Навчальний посібник]

Колупаєв Б.С. and Бордюк М.А. and Шевчук Т.М. ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ. [Навчальний посібник]

Колупаєва Т.Є. and Третяк О.М. Педагогічна етика викладача вищої школи. [Методичні рекомендації]

Кондратюк К.І. Формування педагогічної культури майбутніх учителів у процесі професійної підготовки. [Магістерська робота]

Кондратюк К.М. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ТА РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ. [Магістерська робота]

Конон О.М. РІВНЯННЯ ХІЛА ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. [Бакалаврська робота]

Корнійчук М.А. ЕЛЕМЕНТАРНІ ФУНКЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ. [Бакалаврська робота]

Корнійчук М.А. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З КУРСУ "ВСТУП У ВИЩУ МАТЕМАТИКУ" ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Корнійчук О. ЛІДЕРСТВО ТА МЕНЕДЖМЕНТ У ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Король О.П. ПОСТАТЬ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ. [Магістерська робота]

Королюк М.Р. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ПІДПРИЄМСТА. [Магістерська робота]

Королік І.С. РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ПОЛЬЩІ (20-ТІ РОКИ ХХІ СТОЛІТТЯ). [Магістерська робота]

Корчагіна І.П. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКУМІВ З ІНФОРМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. [Магістерська робота]

Корчак А.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУГИ НА ПСИХОСОМАТИКУ ЮНАКІВ. [Магістерська робота] (Unpublished)

Корчакова Н.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. [Автореферат]

Корчакова Н.В. ВІКОВА ГЕНЕЗА ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. [Автореферат]

Костенко М.С. ІСТОРІЯ ДОКУМЕНТА. [Методичні рекомендації]

Костишин О.М. С. КРУШЕЛЬНИЦЬКА: СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ТА РОЛЬ У ФОРМУВАННІ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ МИТЦІВ. [Бакалаврська робота] (Unpublished)

Костолович М.І. КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Костюк М.П. and Шевчук О.А. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ". [Методичні рекомендації]

Костюк М.П. and Шевчук О.А. ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ ТА КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ З "БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ". [Методичні рекомендації]

Костюк М.П. and Шевчук О.А. ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ ТА КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ З „БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”. [Методичні рекомендації]

Костюкович І.Я. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬОЇ СФЕРИ РІВНЕНЩИНИ. [Магістерська робота]

Коськовецька В.М. ПЕДАГОГІЧНА І НАУКОВО – ПРОСВІТНИЦЬКА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ СИПОВСЬКОГО (1844-1895 РР.). [Магістерська робота]

Котовський В.В. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Коханевич О.В. МІСЦЕ І РОЛЬ ДИСЦИПЛІН "ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ З ЧАСТИНАМИ ПОХІДНИМИ" ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА). [Магістерська робота]

Коханевич Т.А. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ. [Бакалаврська робота]

Кохно Т. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ. Актуальні питання психологічної науки, 2021 (Вип.15). pp. 73-75.

Кошлата М.А. and Косарєва О.І. ФОРМУВАННЯ СТАТЕВО-РОЛЬОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 100-102.

Кравчення Н.П. БІОІНДИКАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УРБОЕКОСИСТЕМИ М.РІВНЕ. [Магістерська робота]

Кравчик Ю.Ю. МУЗЕЙНІ УСТАНОВИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ МУЗЕЇВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). [Магістерська робота]

Кравчук І.М. ЗАСТОСУВАННЯ АСИМПТОТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ПОБУДОВИ РОЗВ'ЯЗКІВ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ. [Магістерська робота]

Кравчук В.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ СТАРШОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Кравчук О.В. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМИ ADOBE PHOTOSHOP). [Магістерська робота]

Кравчук Я. МУЗЕЙ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ). [Бакалаврська робота]

Кравчук (Максимчук) О.П. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» В 5 КЛАСІ НУШ. [Магістерська робота]

Краплич С.О. and Черуха В.В. and Михальчук Н.О. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРАКТИКИ ОСНОВНОЇ МОВИ (ПРАКТИЧНА ФОНЕТИКА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ). [Методичні рекомендації]

Красіна М.А. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON. [Магістерська робота]

Креничко І.С. РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ГУВЕРНЕРСТВА В УКРАЇНІ (ПОЧАТОК ХІХ – ХХІ СТ.). [Магістерська робота]

Крет О.В. ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. [Автореферат]

Крет О.Д. and Михальчук Н.О. ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ПРАКТИКИ ОСНОВНОЇ МОВИ (ПРАКТИЧНА ФОНЕТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ). [Методичні рекомендації]

Крет Р.М. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА БІЛОРУСІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СХІДНОЇ ЄВРОПИ. [Автореферат]

Кречко М.І. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У ЗМІШАНОМУ ФОРМАТІ. [Магістерська робота]

Крижановська Т.І. and Лосєва Т.Ю. ОСНОВИ ТЕОРІЇ МУЗИКИ. [Навчальний посібник]

Крижановська Т.І. and Лосєва Т.Ю. ТЕОРІЯ МУЗИКИ. [Навчальний посібник]

Крижик Н.Б. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Крисько Б.В. ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ ТА ЗМІНИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ. [Бакалаврська робота]

Крока Т.О. ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ. [Магістерська робота]

Кротюк Ю.М. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. [Магістерська робота]

Крупич М.В. ЕКОЛОГО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РІВНЕНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ. [Магістерська робота]

Кубай І.Ю. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА. [Магістерська робота]

Кузьмич О.О. and Ричагівська Ю.Є. КУРСОВА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Методичні рекомендації]

Кузьмич О.О. and Ричагівська Ю.Є. КУРСОВА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Методичні рекомендації]

Кузьмич О.О. and Сардига О.В. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА. [Методичні рекомендації]

Кузьмінчук О.В. ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. [Магістерська робота]

Кукурудза А.Р. НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. [Методичні рекомендації]

Кулакевич А.В. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДОШКІЛЬНИКІВ В ПРОЦЕСІ СЛУХАННЯ МУЗИКИ. [Магістерська робота]

Кулик В.О. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ПОДОРОЖІ ПО УНІВЕРСИТЕТУ. [Бакалаврська робота]

Кулінка І.В. ДІЯЛЬНІСТЬ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. [Магістерська робота]

Кундаренко О.І. and Батишкіна Ю.В. РОЗРОБКА ФАН-ГРИ «THE LOST VIKINGS». [Магістерська робота]

Кундас О.І. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Кундеренко І.В. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ. [Магістерська робота]

Купчик К.М. БАТЬКІВСЬКЕ СТАВЛЕННЯ ЯК ПРЕДИКТОР РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ У ПІДЛІТКОВИЙ ПЕРІОД. [Бакалаврська робота] (Unpublished)

Курушина Л.П. МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. [Магістерська робота]

Курят О.П. ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЯК КОЛЕГІАЛЬНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. [Магістерська робота]

Курята О.С. РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ГРУПОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАВДАНЬ. [Магістерська робота]

Курята Ю.В. and Касаткіна О.В. ТЕКСТИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ. [Навчальний посібник]

Кухарчук Г.М. ЗМIСТ ТA OРГAНIЗAЦIЯ УПРAВЛIННЯ ЗAКЛAДOМ OСВIТИ. [Магістерська робота]

Кучканова В.О. ХАРАКТЕРИСТИКА І РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТЕАТРАЛІЗАЦІЄЮ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 91-94.

Кушнерик К.М. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКІВ). [Магістерська робота]

Кушнірук А.С УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ І САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МАСЛА ВЕРШКОВОГО. [Магістерська робота]

Кушнірук У.Л. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ). [Магістерська робота]

Кідун Т.А. α-МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ В ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ. [Магістерська робота]

Кіндрат В.К. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА В РІЗНИХ СФЕРАХ ФІЗКУЛЬТУРНОГО РУХУ. [Навчальний посібник]

Кіндрат В.К. and Семенович С.В. ЛЕГКА АТЛЕТИКА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ. [Навчальний посібник]

Кіндрат В.К. and Семенович С.В. and Мамчур С.Л. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. [Методичні рекомендації]

Кіщенко (Соловей) О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. [Магістерська робота]

Кіщенко (Соловей) О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФ (6-8 КЛАСИ). [Бакалаврська робота]

Л

Лаврентієва О.О. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ GOOGLE В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗЗСО. [Магістерська робота]

Лавренюк І.М. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ МІСТА РІВНЕ. [Бакалаврська робота]

Лаврук О.І. БДЖОЛЯРСТВО УКРАЇНИ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА «ПАСІЧНИК», РЕЛЬЄФ, ДЕРЕВО). [Магістерська робота]

Лакіда А.Ю. КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ ЯК ЧИННИК ПОШУКУ НОВИХ ФОРМ ЙОГО ПРЕЗЕНТАЦІЇ. [Магістерська робота]

Левченко М.А. МЕТОД ЛІНДСТЕДА-ПАУНКАРЕ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО ЗНАХОДЖЕННЯ РОЗВ'ЯЗКУ СЛАБКО НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ. [Магістерська робота]

Левчук Г.В. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Левчук Т.І. СОЦІОКУЛЬТУРНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. [Бакалаврська робота]

Лесковець К. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЯК ШЛЯХ ЇХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. [Бакалаврська робота]

Лесковець Л.П. СИСТЕМА ПОЗАКЛАСНОЇ І ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ. [Магістерська робота]

Лико Д.В. and Гуцман С.В. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З КУРСУ "ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ". [Методичні рекомендації]

Лико Д.В. and Карпович І.П. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ АУДИТОРНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "БОТАНІКА". [Методичні рекомендації]

Лико Д.В. and Карпович І.П. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ "БОТАНІКА". [Методичні рекомендації]

Лико Д.В. and Лико С.М. and Деркач О.А. ҐРУНТОЗНАВСТВО. [Методичні рекомендації]

Лико Д.В. and Мартинюк В.О. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КАТАСТРОФ. [Навчальний посібник]

Лико Д.В. and Мартинюк В.О. ГЕОЛОГІЯ, ГЕОМОРФОЛОГІЯ, МЕТЕОРОЛОГІЯ, ГІДРОЛОГІЯ, ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ: ПОНЯТТЯ, ТЕРМІНИ, КАТЕГОРІЇ. [Навчальний посібник]

Лико Д.В. and Мартинюк В.О. and Савчук Р.І. and Сокол Т.К. КРАЄЗНАВСТВО: ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. [Методичні рекомендації]

Лико Д.В. and Мартинюк В.О. and Савчук Р.І. and Сокол Т.К. ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕЗНАВСТВО: ЗАВДАННЯ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. [Методичні рекомендації]

Лико Д.В. and Мельник В.Й. ОЦІНКА СТАНУ РІЗНИХ ТИПІВ ГРУНТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШКОДИ, ЗУМОВЛЕНОЇ ЗАБРУДНЕННЯМ І ЗАСМІЧЕННЯМ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРІВ. [Методичні рекомендації]

Литвин Д.О. СТИЛІСТИКА ТА СЮЖЕТИКА НАРОДНОГО МАЛЯРСТВА ВОЛИНІ VII-VIII СТОЛІТТЯ. [Бакалаврська робота]

Литвиненко С.А. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. [Методичні рекомендації]

Литвиненко С.А. and Ямницький В.М. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ СУПЕРВІЗІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2014 (Вип.3). pp. 11-14.

Литюк Я.А. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПРОГНОЗУВАННЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ХЛІБОКОМБІНАТУ БЕРЕЗНІВСЬКОГО РСТ. [Магістерська робота]

Лихач П.Л. СИСТЕМА АНАЛІЗУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ (КРІ) ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ ПП "КОМТЕХСЕРВІС"). [Магістерська робота]

Лобода А.П. ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА. [Магістерська робота]

Лойко А.В. СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОГО ПРОЕКТУ НА ВІДКРИТОМУ ПРОСТОРІ. [Бакалаврська робота]

Лонгінова О.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ОСОБИСТІСТЮ АБ’ЮЗИВНИХ ВЗАЄМИН. [Магістерська робота]

Лугін В.Т. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

Лукашець О.М. НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА-МОВНИКА. [Магістерська робота]

Луцик Д.В. ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ РЕФЛЕКСІЙ ТА РЕАКЦІЙ МИТЦІВ НА ПОДІЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОЇ РОБОТИ «ЧЕРВОНА ЛІНІЯ», ДЕКОРАТИВНЕ ПАННО). [Магістерська робота]

Люшин С.Ю. and Косарєва Г.М. ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ КАЗКИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 117-119.

Ляцевич Д.В. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА "РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ". ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ. [Магістерська робота]

Ляшик А.О. and Руденко Н.М. РОЗВИТОК ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ІІІ-ГО РІВНЯ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2019. pp. 117-119.

Ляшук А.В. РЕФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. [Магістерська робота]

М

Мазепа А.О. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ ЗАСОБАМИ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ. [Бакалаврська робота]

Мазур А.І. ФОРМУВАННЯ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ. [Магістерська робота]

Макарчук Н.Г. КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ПРАКТИКА ТЕРЕБОВЛЯНЩИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ ОТГ). [Бакалаврська робота]

Максимова А.П. ПРОВІДНІ ФАХІВЦІ З МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ РІВНЕНЩИНИ. РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ДУХОВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ. [Бакалаврська робота]

Максимчук О.С. ЗACТOCУВAННЯ ГIПEPТEКCТIВ НA УPOКAX УКPAЇНCЬКOЇ МOВИ В OCНOВНIЙ ШКOЛI. [Бакалаврська робота]

Максимюк С.П. ПЕДАГОГІКА. [Навчальний посібник]

Малахова О.В. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. [Магістерська робота]

Малей Я.Р. РОЗВИТОК СПІВАЦЬКИХ НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. [Магістерська робота]

Малець В.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ "УКРАЇНА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО" (9 КЛАС). [Бакалаврська робота]

Мальцева Т.О. РОЛЬ АРТ-ОБ’ЄКТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕР’ЄРУ САКРАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА «ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦЯ»). [Магістерська робота]

Мальчевська Ю.В. НАСТУПНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ДИСКУРСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Манелюк Е.В. ІСТОРИКО-ПОБУТОВИЙ ТАНЕЦЬ. [Навчальний посібник]

Манелюк Е.В. ТАНЕЦЬ. [Методичні рекомендації]

Маринич І.Д. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ В ШКІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАРОДЖУВАНОСТІ В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

Маринич П.Ф. СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Маринич С.І. and Казначеєва Л.М. СУЧАСНЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО: ТРАДИЦІЙНЕ ТА НОВАТОРСЬКЕ. [Бакалаврська робота]

Маркевич Л.А. МИСТЕЦТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА. [Навчальний посібник]

Мартинчук І.І. ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ (середні віки). [Методичні рекомендації]

Мартичнук І.І. СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ. [Методичні рекомендації]

Марциновський В.П. АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ. [Навчальний посібник]

Марчук В.В. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Марчук Л.П. ВІТЧИЗНЯНЕ ДОЗВІЛЛЯ В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ. [Бакалаврська робота]

Марчук (Парфенюк) М.С. РОЗРОБЛЕННЯ ВЕБРЕСУРСУ ВИВЧЕННЯ 3D МОДЕЛЮВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Масюк І.О. and Казначеєва Л.М. ФОЛЬКЛОР ЯК ФОРМА ІСНУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: ЖАНРОВО-ВИДОВА ПРОБЛЕМАТИКА, НОСІЇ, ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНЩИНИ). [Бакалаврська робота]

Матвійчук І.М. Event-заходи як інструмент PR-діяльності у соціокультурній сфері. [Бакалаврська робота]

Матвійчук А.С. ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. РІВНЕ. [Бакалаврська робота]

Матвійчук Н.О. УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Матвійчук Н.О. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

Матвієнко А.Ю. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ШТП «МАЯК»). [Магістерська робота]

Матухно Є.В. СЮЖЕТНО-ПОБУТОВІ АРХЕТИПИ ТА УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЙНІ ОБРАЗИ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ. [Магістерська робота]

Матчук А.Л. and Грипич С.Н. ПОЕЗІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ (До вивчення творчості Ліни Костенко). [Методичні рекомендації]

Матчук А.Л. and Грипич С.Н. ПОЕЗІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ (До вивчення творчості Олександра Олеся). [Методичні рекомендації]

Матчук А.Л. and Грипич С.Н. ПРОЗА ДЛЯ ДІТЕЙ В. ВИННИЧЕНКА. [Методичні рекомендації]

Матящук М.М. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПСИХОЛОГІЗМУ У РОМАНІ «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ» О. ТУРЯНСЬКОГО. [Магістерська робота]

Мацко В.С. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАДАННЯ ПОСЛУГ ( НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МІУРА» (ГОТЕЛЬ «УКРАЇНА»). [Магістерська робота]

Мацюк Н.Г. РОБОТА З ДИТЯЧОЮ КНИЖКОЮ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 96-100.

Мацюк Н.Г. and Суржук Т.Б. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ УМІНЬ ВЗАЄМОДІЯТИ УСНО ЗА ДОПОМОГОЮ СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2021. pp. 103-107.

Мачелюк С.В. and Бісовецька Л.А. ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2021. pp. 107-109.

Машлай О.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Машта Н.О. and Бенчук О.П. and Бенчук Г.П. and Акімова Л.М. and Дейнега О.В. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. [Навчальний посібник]

Маєвська О.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ АКОМПАНІАТОРСЬКИХ НАВИЧОК УЧНІВ-ПІАНІСТІВ ДМШ. [Магістерська робота]

Мелещук І.А. ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ОЛЕКСАНДР КОНИСЬКИЙ ЯК ГРОМАДСЬКИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ДІЯЧ. [Бакалаврська робота]

Мельни Л.Л. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ПРАКТИКУМУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Методичні рекомендації]

Мельник В.Й. ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА НЕОЕКОЛОГІЯ. [Методичні рекомендації]

Мельник В.Й. ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРОМИСЛОВИМИ ВИКИДАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА РОЗРАХУНОК КОМПЕНСАЦІЇ ЗБИТКІВ ЗА НАДНОРМАТИВНІ ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ. [Методичні рекомендації]

Мельник В.Й. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ ТА РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ ЗБИТКІВ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД. [Методичні рекомендації]

Мельник В.Й. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ. [Методичні рекомендації]

Мельник В.Й. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ. [Методичні рекомендації]

Мельник Д.С. СЦЕНАРІЙ ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ПОДІЄВОГО ЗАХОДУ. [Бакалаврська робота]

Мельник Л.Л. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ПРАКТИКУМУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ НА І СЕМЕСТР (2 модулі). [Методичні рекомендації]

Мельник О.М. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАННІ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ З ДОПОМОГОЮ ПАКЕТІВ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ. [Магістерська робота]

Мельник Т.О. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМИ АКЦЕНТУАЦІЯМИ ХАРАКТЕРУ. [Магістерська робота]

Мельничук І.П. СПОСОБИ ДЕЗАКТИВАЦІЇ РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ОБ'ЄКТІВ. [Магістерська робота]

Мельничук К.О. РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО. [Магістерська робота]

Мельничук О.М. МАЙСТЕРНІСТЬ АКТОРА. [Методичні рекомендації]

Мигаль М.П. БЛОГ ЯК ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. [Магістерська робота]

Милацька В.С. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОЗВ'ЯЗКУ МОДЕЛІ ВІЛЬНОГО КОНСЕРВАТИВНОГО. [Магістерська робота]

Мирончук І.В. and Тюска В.Б. КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ: СУЧАСНИЙ ДОСВІД (НА ПРИКЛАДІ М. РІВНЕ). [Бакалаврська робота]

Михайлов А. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. [Магістерська робота]

Михайлова Т.Л. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ. [Магістерська робота]

Михайлова Ю.Ю. ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ (НА ПРИКЛАДІ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ЦЕНТРІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ). [Магістерська робота]

Михальчук Н.О. English Language Teaching Methodology. [Підручник]

Михальчук Н.О. English Language Teaching Methodology. [Підручник]

Михальчук Н.О. English as a Second Language. [Підручник]

Михальчук Н.О. and Бойко Н.Г. ТЕМАТИЧНІ ТЕКСТИ ДЛЯ ЧИТАННЯ З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. [Методичні рекомендації]

Михальчук Н.О. and Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. Grammar іn Practice. [Навчальний посібник]

Михальчук Н.О. and Курята Ю.В. and Касаткіна-Кубишкіна О.В. and Фрідріх А.В. ENGLISH PHONETICS. A PRACTICAL COURSE. [Підручник]

Михальчук Н.О. and Поташнюк Р.З. and Івашкевич Е.З. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. [Навчальний посібник]

Михалюк Ю.О. ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЯВУ СХИЛЬНОСТІ ЮНАКІВ ДО КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ. [Магістерська робота]

Мовчан Н.А. ІГРОВІ КОНЦЕПЦІЇ КУЛЬТУРИ: ДОСВІД ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ. [Бакалаврська робота]

Мойсієвич В.В. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ПЛЕМІННИХ ТВАРИН В УКРАЇНІ. [Магістерська робота]

Молдованцев В.Є. КАТЕДРА (СТАСИДІЯ) ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ САКРАЛЬНОГО ІНТЕР’ЄРУ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО. [Магістерська робота]

Мороз Г.В. EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ У ПРОСТОРІ ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ. [Бакалаврська робота]

Мороз О.Ф. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Мосійчук П.В. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА З ДЕСТРУКТИВНО-КОМУНІКАТИВНИМИ УСТАНОВКАМИ. [Магістерська робота]

Мосієвич О.С. and Поліщук Н.В. and Панченко І.М. and Панченко М.С. and Шут М.І. ОПТИКА: ФОТОМЕТРІЯ. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА (МОДУЛІ 1–3). [Навчальний посібник]

Музика М.А. МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Муляр О.С. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКИ ТА ВИКОНАННЯМ ПРОЕКТІВ (на прикладі департаменту екології та природних ресурсів Рівненської області державної адміністрації). [Магістерська робота]

Мягка О.В. Психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту в підлітковому віці. [Магістерська робота]

Мізюрко І.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ "ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО". ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЯ (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ 10 КЛАС). [Магістерська робота]

Мілясевич І.В. and Трачук Л.Ф. and Швецова-Водка Г.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА БІБЛІОГРАФІЧНОЇ РОБОТИ В БІБЛІОТЕЦІ. [Методичні рекомендації]

Міркевич А.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ПОБЛИЗУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ. [Бакалаврська робота]

Мірчук В.Ю. and Шатрова М.Б. and Сташук О.А. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. [Бакалаврська робота]

Мірчук С.М. ІМІДЖ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ. [Бакалаврська робота]

Місюра Л.В. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ» В 5 КЛАСІ НУШ. [Магістерська робота]

Н

Нагорна А.Д. СУЧАСНІ МУЗЕЙНІ ПРАКТИКИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. [Магістерська робота]

Нагорна А.М. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ У СТАРШІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

Нагорна А.М. ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО СТАНУ СТЕПАНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. [Магістерська робота]

Нагорна З. and Виткалов В.Г. and Рибак О.З. ФЕСТИВАЛЬНИЙ РУХ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЯК ФАКТОР АКТИВІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ. [Бакалаврська робота]

Нагорнюк О.М. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА "ДІЛОВОДСТВО КАФЕДРИ". ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ. [Магістерська робота]

Назаревич В.В. КОМПОЗИЦІЙНА СОЛЯРНА СИМВОЛІКА В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ. [Магістерська робота]

Найда Р.Г. ПРОСВІТНИЦЬКО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ТОВАРИСТВ НА ВОЛИНІ (1919-1939 РР.). [Автореферат]

Наумов М.О. ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Наумова С.О. НОВІ ФОРМИ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ ЛЬВІВЩИНИ: НА ПРИКЛАДІ БІБЛІОТЕК ОБЛАСТІ. [Бакалаврська робота]

Негода А.В. РОЗВИТОК ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Непевний І.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА. [Бакалаврська робота]

Нестерчук А.В. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. [Магістерська робота]

Нечитайло Д.В. ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. [Бакалаврська робота]

Никон О.К. УКРАЇНСЬКА ФОРТЕПІАННА ПОЛІФОНІЧНА МУЗИКА. [Навчальний посібник]

Никон О.К. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОРТЕПІАННОГО РЕПЕРТУАРУ (ПОЛІФОНІЧНІ ТВОРИ). [Методичні рекомендації]

Никон О.К. and Остапчук М.М. ПОПУЛЯРНІ ТВОРИ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО. [Навчальний посібник]

Никон О.К. and Остапчук М.М. САЕМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З ОПАНУВАННЯ КУРСУ ФОРТЕПІАНО. [Навчальний посібник]

Ничипорчук К.Ю. Організаційно-педагогічні умови реалізації педагогіки партнерства в освітньому процесі початкової школи. [Магістерська робота]

Новак Д.О. РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ САЙТІВ КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ. [Магістерська робота]

Новак М.В. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯННЯ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ. [Магістерська робота]

Новорок К.С. СУЧАСНИЙ РОЗПОДІЛ РАДІОНУКЛІДІВ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ. [Магістерська робота]

Новосад Т.П. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. [Магістерська робота]

Ніколайчук Т.С. САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ). [Магістерська робота]

Ніколюк Д.П. and Матусевич К.М. ІНСТРУМЕНТИ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ EVENT-ПРОЕКТУ. [Бакалаврська робота]

О

Овдійчук Т.І. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. [Бакалаврська робота]

Овечко М.І. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ НАЛАГОДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІЗ ГРОМАДОЮ. [Магістерська робота]

Огородник О.В. АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В ЗОНІ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ. [Магістерська робота]

Оксенюк О.В. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ. [Автореферат]

Окуневич Д.Я. ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РІЧОК КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ. [Магістерська робота]

Олексієвець Т.І. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЧЕСЬКИХ МІСТ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми. pp. 96-99.

Олесюк Л.В. and Михальчук Ю.О. and Михальчук Н.О. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРАКТИКИ ОСНОВНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ). [Методичні рекомендації]

Олійник А.О. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕМ ТА ЇХ ДОВЕДЕНЬ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ. [Магістерська робота]

Оліферчук І.С. УМОВНІ ІСНУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОГО РОЗКАРЯКУ ОДНОРІДНОГО РІВНЯННЯ ДУФФІНГА. [Магістерська робота]

Омельчук О. and Корчакова Н.В. ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУ Я-ПСИХОЛОГ У СТРУКТУРІ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Студентський дайджест, 2021 (Вип.3). pp. 101-104.

Омельчук О.В. ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУ «Я –ПСИХОЛОГ» В СТРУКТУРІ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО. [Магістерська робота]

Омельчук С.В. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА. [Магістерська робота]

Опанасюк Т.А. СОЦІОЛОГІЯ У ВИЗНАЧЕННЯХ, ТАБЛИЦЯХ, СХЕМАХ, ЗАВДАННЯХ. [Навчальний посібник]

Осейчук І.М. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДОНАЛЬДА ТРАМПА НА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ. [Бакалаврська робота]

Осипчук В.О. АНАЛІЗ НАКОПИЧЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В М. РІВНЕ, ЕФЕКТНІ СПОСОБИ ЇХ УТИЛІЗАЦІЇ. [Бакалаврська робота]

Остапчук А.О. СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА М. ДУБНО: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. [Магістерська робота]

Остапчук В.О. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ. [Бакалаврська робота]

Остапчук М.М. ІНСТРУКТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ МАТЕРІАЛ. [Методичні рекомендації]

Остапчук М.М. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА НАД ЕТЮДАМИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ. [Методичні рекомендації]

Остапчук М.М. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НАД СОНАТАМИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ. [Методичні рекомендації]

Остапчук М.М. ВИВЧЕННЯ ХОРОВИХ ПАРТИТУР НА ФОРТЕПІАНО. [Методичні рекомендації]

Остапчук М.М. ФОРТЕПІАННІ ЕТЮДИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ. [Навчальний посібник]

Остапчук У.В. and Гнедко Н.М. ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE MEET В УПРАВЛІНІ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання, 2021. pp. 78-81.

Осіпова К. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ М. ЖИТОМИР ДОБИ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: НА ПРИКЛАДІ МЕРЕЖІ КЛУБНИХ УСТАНОВ. [Бакалаврська робота]

Охмак Л.В. БІБЛІЯ ЯК ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ТЕКСТ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Ошурко Н.В. ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

П

Павелків Р.В. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. [Підручник]

Павелків Р.В. and Цигипало О.П. ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ. [Навчальний посібник]

Павлович А.М. ГІДРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ РІЧКИ ІКВА. [Магістерська робота]

Павлович А.П. ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Павлунь В.Р. ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАРОДНИХ МАЙСТРІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ З ДЕРЕВА. [Методичні рекомендації]

Павлюк І.Ю. ВИКОРИСТАННЯ КЛАСИЧНИХ НЕРІВНОСТЕЙ ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАННІ ШКІЛЬНИХ ЗАДАЧ. [Магістерська робота]

Павлюк Д.І. МИСТЕЦЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МІГРАЦІЇ МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ДЕКОРАТИВНОЇ КОМПОЗИЦІЇ «КРИЛА», КЕРАМІКА). [Магістерська робота]

Павлюк Р.С. "ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ" В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ. [Бакалаврська робота]

Пальчевський С.С. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА. [Навчальний посібник]

Пальчевський С.С. СУГЕСТОПЕДАГОГІКА: НОВІТНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ. [Навчальний посібник]

Пальчевський С.С. СУГЕСТОПЕДІЯ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА. [Навчальний посібник]

Панасюк А.С. МИСТЕЦЬКИЙ ДОРОБОК МАКСА РІХТЕРА У ФОКУСІ ЕСТЕТИЧНОЇ ПРОГРАМИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ (НА ПРИКЛАДІ ДЕКОРАТИВНОГО ГОБЕЛЕНУ «ЗАЗИРНИ У МОЇ СНИ»). [Магістерська робота]

Панасюк О. ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Панько Г.О. ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ МІЖ ДІТЬМИ У РІЗНОВІКОВІЙ ГРУПІ. [Магістерська робота] (Unpublished)

Паробоча А.В. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЗДОЛБУНІВЩИНИ НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ КУЛЬТУРНИХ ФОРМ СЬОГОДЕННЯ. [Магістерська робота]

Парфенюк І.А. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ХХІ СТОЛІТТЯ. [Магістерська робота]

Паславський М.С. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ХРИСТИНОПОЛЯ (ЧЕРВОНОГРАДА) КІНЦЯ ХVІІІ- ХІХ СТОЛІТЬ: СПРОБА ІСТОРИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ. [Бакалаврська робота]

Пастушенко А.С. and Терешко А. БАРВИ ПОЛІССЯ. [Composition]

Пастушок Є.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТОВНОЇ ЛІНІЇ "ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК" В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ "ГЕОГРАФІЯ". [Бакалаврська робота]

Пасєка О.В. САМООСВІТА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ. [Магістерська робота]

Пасєка Ю.С. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Пасічник З.О. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ І САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КОВБАСИ ВАРЕНОЇ. [Магістерська робота]

Пасічник Я.А. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ПІД ЧАС ПЕДПРАКТИКИ. [Методичні рекомендації]

Пацюкевич І.В. ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ КВЕСТ- ТЕХНОЛОГІЙ. [Магістерська робота]

Пашинська В.А. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ (на прикладі ТОВ «ВЕЛЛ-ІНВЕСТ»). [Магістерська робота]

Пелех О.Б. and Юськів Б.М. ПРОЄКТНИЙ АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. [Навчальний посібник]

Петренко О.Б. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.14). pp. 146-148.

Петренко О.Б. МЕТОДОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСВІТНІХ, ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК. [Навчальний посібник]

Петренко О.Б. and Баліка Л.М. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ Й ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ. [Навчальний посібник]

Петренко О.Б. and Баліка Л.М. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PHD)СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. [Методичні рекомендації]

Петренко О.Б. and Гудовсек О.А. ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ. [Навчальний посібник]

Петренко С.В. and Сяський В.А. and Бабич С.М. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. [Методичні рекомендації]

Петренчук М.В. МЕНЕДЖМЕНТ І ДІЛОВОДСТВО У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ. [Навчальний посібник]

Петрик М.Ф. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ ОЦІНКИ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ). [Бакалаврська робота]

Петрук А.Є. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЗІ ЗМІСТОВНОЮ ЛІНІЄЮ "ПРОГРАМУВАННЯ" ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Петрівський Б.П. and Петрівський Я.Б. and Хома Н.Г. УЗАГАЛЬНЕНІ РОЗВ’ЯЗКИ КВАЗІЛІНІЙНИХ ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ГІПЕРБОЛІЧНОГО ТИПУ. Волинський математичний вісник, 1999 (Вип. 6). pp. 171-173.

Пилат І.М. АЛГОРИТМИ І МЕТОДИ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕТЕРМІНОВАНИХ ПРОЦЕСІВ. [Магістерська робота]

Пилипчук Т.Л. ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. [Магістерська робота]

Пишняк А.П. ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ-ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. [Магістерська робота]

Погінець С.Р. ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІКОДОВИХ ТЕКСТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)». [Магістерська робота]

Подейко Л. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. [Магістерська робота]

Подерня Н. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЛОКУС КОНТРОЛЮ. Актуальні питання психологічної науки, 2021 (Вип.15). pp. 105-107.

Позняковська О.В. ТВОРЧІ ІНТЕРПРИТАЦІЇ В ЕЛЕМЕНТАХ ІНТЕР’ЄРУ ГРОМАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ДЕКОРАТИВНОЇ КОМПОЗИЦІЇ «ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ ТАЄМНИЦІ ДУШІ СВОЇЙ Я ВІДКРИВАЮ»). [Магістерська робота]

Полховська О.М. НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. [Магістерська робота]

Полєва К. ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. [Магістерська робота] (Unpublished)

Поліщук В.В. ЗACТOCУВAННЯ ФРЕЙМОВОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

Поліщук О. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОЯВУ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ. [Магістерська робота]

Поліщук Я.О. and Томчук Л.В. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ІЗ КУРСУ "ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ" (РАННІЙ МОДЕРНІЗМ). [Методичні рекомендації]

Пономаренко М.І. ПЕДАГОГІЧНА І ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАНІ ШКОЛЯРІВ. [Навчальний посібник]

Попова К.О. АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СТАРШОЇ ШКОЛИ ТА ЗВО: ЛІНГВОАКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. [Магістерська робота]

Порохняк О.П. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ НАУКОВОГО ВІДДІЛУ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. [Магістерська робота]

Постоловський Р.М. and Воробйов А.М. and Петрівський Я.Б. and Павелків Р.В. and Поніманська Т.І. and Мосієвич О.С. and Сілков В.В. and Петрівський Б.П. and Грипич С.Н. and Батишкіна Ю.В. and Шульжук Н.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ Й ОБСЯГІВ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ РДГУ. [Методичні рекомендації]

Постоловський Р.М. and Гон М.М. and Савчук П.О. and Десятничук І.О. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ РДГУ. [Видання Університету]

Постоловський Р.М. and Десятничук І.О. ІСТОРІЯ ПІВДЕННИХ І ЗАХІДНИХ СЛОВ’ЯН. [Методичні рекомендації]

Потапчук Т.В. and Ульяновська Л.П. МЕТОДИКА ВИКОНАВСЬКОГО АНАЛІЗУ ДУХОВНИХ ТВОРІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. [Навчальний посібник]

Потапчук Т.В. and Ульяновська Л.П. МЕТОДИКА ВИКОНАВСЬКОГО АНАЛІЗУ ДУХОВНИХ ТВОРІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. [Навчальний посібник]

Предко В.М. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ КНП «Радехівська ЦРЛ»). [Магістерська робота]

Приймак О.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІВНЕНЩИНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ УЧНІВСЬКОГО ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ. [Бакалаврська робота]

Прилуцька О.І. КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ В РЕГІОНІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОЛЮБАШАНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (РІВНЕНЩИНА). [Бакалаврська робота]

Прилуцька О.І. КРЕАТИВНІ МАРШРУТИ РІВНЕНЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ УКФ ТА АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ). [Магістерська робота]

Присяжнюк М.М. ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОДІБНОСТІ ПЛОЩИНИ. [Навчальний посібник]

Присяжнюк О.В. and Присяжнюк І.М. АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ-МАСООБМІН-ТЕРМОРЕЖИМ». Волинський математичний вісник, 2011 (Вип.8). pp. 140-151.

Прищепа Б.А. and Прищепа О.П. ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ВОЛИНІ. [Навчальний посібник]

Прищепа О.П. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. [Методичні рекомендації]

Прищепа О.П. ОСНОВИ МУЗЕЄЗНАВСТВО. [Методичні рекомендації]

Прищепа О.П. ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО. [Методичні рекомендації]

Прищепа О.П. ОСНОВИ ДЕМОГРАФІЇ. [Методичні рекомендації]

Прокопчук В.І. МУЗИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО РІВНЕНЩИНИ. [Навчальний посібник]

Прокопчук В.І. and Яковенко Л.П. САМОСТІЙНА РОБОТА У ФОРТЕПІАННОМУ КЛАСІ. [Навчальний посібник]

Прокопчук М.Ю. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ДО СТВОРЕННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ. [Магістерська робота]

Профорук Г.В. ВИКОРИСТАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ПРОЄКТІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ. [Магістерська робота]

Процькова І.В. ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. [Бакалаврська робота]

Пуйов В.М. and Пуйова В.В. ОСНОВИ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ. [Методичні рекомендації]

Пустовіт Г.П. ЯК РОЗРОБИТИ І РЕАЛІЗУВАТИ ЗМІСТ НАУКОВОГО ПРОЄКТУ. [Методичні рекомендації]

Пустовіт Г.П. and Гринькова Н.М. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. [Навчальний посібник]

Пустовіт Г.П. and Гудовсек О.А. ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. [Навчальний посібник]

Пучков А.С. РОЗВИТОК СПІВАЦЬКИХ НАВИЧОК ЮНАКІВ СТАРШОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ. [Магістерська робота]

Пінчук К.П. EVENT-РИНОК В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ, ТЕНДЕНЦІЇ. [Бакалаврська робота]

Пінчук О.М. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ І САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УМОВАХ СУЧАСНОГО ТВАРИННИЦТВА. [Магістерська робота]

Р

Рабець С.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. [Магістерська робота] (Unpublished)

Равліковська М.М. СКЛАДНЕ БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ РЕЧЕННЯ У НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ АКАДЕМІКА К. Ф. ШУЛЬЖУКА. [Магістерська робота]

Радковська Л.М. and Ящук І.І. СУЧАСНА БАНДУРА: НОВИЙ СТАТУС АКАДЕМІЧНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 320-324.

Радчук В.О. ВИКОРИСТАННЯ ТОПОНІМІВ У КУРСАХ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Радчук О.Ю. ГЕОГРАФІЯ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У ТВАРИН. [Магістерська робота]

Радько Н.Г. ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ "ВЧИТЕЛЬ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ" У ЗАКЛАДІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Раковець Н.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ ЦЕНТРІВ ПОХОДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Рачек А.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ УЧНІВ-БАНДУРИСТІВ В ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ЗРАЗКІВ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ. [Магістерська робота]

Реверська О.М. РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. [Магістерська робота]

Рибак Г.М. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВІД СПОЛУК МЕТАЛІВ НА БІОРЕАКТОРАХ. [Магістерська робота]

Рибак С.А. РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА В ЗЗСО. [Магістерська робота]

Рибак Ю.П. ОБРЯДОВІ ПІСНІ ВЕРХНЬОПРИП’ЯТСЬКОЇ НИЗОВИНИ (МЕЛОТИПОЛОГІЯ – МЕЛОГЕОГРАФІЯ – КУЛЬТУРОГЕНЕЗА). [Автореферат]

Ричагівська Ю.Є. ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОЕПІЇ. [Методичні рекомендації]

Ричагівська Ю.Є. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА. [Методичні рекомендації]

Рожко Л.М. СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. [Магістерська робота]

Розман М.В. РАДОНОВІ ДЖЕРЕЛА В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ. [Магістерська робота]

Рокунь А. С. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ІНФОРМАТИЧНА» ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ». Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 116-120.

Романенко А. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІК ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ У ВИВЧЕННІ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ІНФОРМАТИЧНА» ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ». Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 120-123.

Романенко К.І. КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ІІ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.: НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ КУЛЬТУРИ. [Бакалаврська робота]

Романенко К.І. СИСТЕМА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ТА ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА. [Магістерська робота]

Романович О.Б. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ГОРЯНИН. ВОДИ ГОСПОДНІХ РУСЕЛ»). [Бакалаврська робота]

Романчук К.Є. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. [Магістерська робота] (Unpublished)

Романюк О.І. МEТOДИ УПPAВЛIННЯ НAВЧAЛЬНИМ ЗAКЛAДOМ В CУЧACНИХ УМOВAХ. [Магістерська робота]

Рубан М.Д. and Виткалов В.Г. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ХУДОЖНІХ КОЛЕКТИВІВ. [Бакалаврська робота]

Рудик М.Б. РОЗВИТОК МУЗИКАЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА. [Магістерська робота]

Рудь О.М. ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА СИСТЕМУ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ЮНАЦЬКИХ СПІЛЬНОТАХ. [Магістерська робота] (Unpublished)

Руснак І.М. ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА ТОКСИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВІТАМІННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. [Бакалаврська робота]

Рябоконь В.І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ДЛЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ СТУДЕНТІВ З ПИТАНЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ. [Методичні рекомендації]

Рябушко М.-Г.М. КУЛЬТУРНА ТА МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА КНЯЗІВ ЛЮБОМИРСЬКИХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ. [Магістерська робота]

С

Савчук В. and Матусевич К.М. and Цапук О.В. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В МЕНЕДЖМЕНТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ. [Бакалаврська робота]

Савчук О.О. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ІСНУВАННЯ ТА ВИДОВИЙ СКЛАД ФЛОРИ М. ШЕПЕТІВКА. [Магістерська робота]

Савчук О.Ф. КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. [Бакалаврська робота]

Савчук П.О. ВІРОСПОВІДАННЯ ЧЕХІВ ДУБЕНСЬКОГО ПОВІТУ КІНЦЯ XIX СТОЛІТТЯ. Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми, 2007. pp. 7-10.

Савчук С.Ю. ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ. [Магістерська робота]

Савчук Ю.В. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ОПРАЦЮВАННЯ ДІЛОВОЇ ГРАФІКИ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Саливончик А.І. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ П’ЯТИКЛАСНИКІВ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Самолюк Г.К. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. [Магістерська робота]

Самохвалова А.В. ФОРМИ ПОСТАНОВКИ ТАНЦІВ. [Методичні рекомендації]

Сандульський С.М. and Савчин Л.М. СУЧАСНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 213-214.

Сардарян А.В. РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕРЕГЛЯДУ ВІДКРИТИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ. [Магістерська робота]

Сардарян А.В. and Батишкіна Ю.В. РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕРЕГЛЯДУ ВІДКРИТИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ. [Магістерська робота]

Сафоник А.П. НЕЛІНІЙНЕ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАГНІТНИХ ФІЛЬТРІВ З УРАХУВАННЯМ ЗВОРОТНОГО ВПЛИВУ. Волинський математичний вісник, 2009 (Вип.6). pp. 137-143.

Сафонік Н.В. ПИСАНКАРСТВО ЯК ФЕНОМЕН ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОЇ РОБОТИ «СВІТ ПИСАНКИ»). [Магістерська робота]

Свиридон О.П. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. [Магістерська робота]

Семенович С.В. and Кіндрат В.К. АТЛЕТИЗМ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ. [Навчальний посібник]

Семенченко Р.І. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЯВІВ МІЗОГІНІЇ НА ЕТАПІ РАННЬОЇ ЗРІЛОСТІ. [Магістерська робота]

Семенюк Т.М. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІВЕНТ-ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНЩИНИ). [Бакалаврська робота]

Семенюк-Іванюк Л.Ю. СИНТЕТИЧНИЙ ТИП МИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. [Навчальний посібник]

Сенчук Л.О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (НА ПРИКЛАДІ КНП "РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"). [Магістерська робота]

Середа О.В. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Середа О.С. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «АЛГОРИТМИ І ПРОГРАМИ» В 5 КЛАСІ НУШ. [Магістерська робота]

Серко В. ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ НАРОДНИХ ПРИСЛІВ’ЇВ ЯК ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ. Студентський дайджест, 2020 (Вип.2). pp. 114-117.

Сидорук В.Й. and Герасимчук І.В. and Постоловський Р.М. ІСТОРІЯ ПІВДЕННИХ I ЗАХІДНИХ СЛОВ’ЯН. [Методичні рекомендації]

Сидорук В.Й. and Жилюк С.І. and Постоловський Р.М. ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ. [Методичні рекомендації]

Сидорук О.Б. ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ. [Магістерська робота]

Скавронський Д.М. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ QR-КОДІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Скорубський Д.С. МІСЦЕ І РОЛЬ РЕКЛАМИ В PR ДІЯЛЬНОСТІ У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ. [Бакалаврська робота] (Unpublished)

Скіц В.В. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТОВ "АРПАЛ"). [Магістерська робота]

Слесаренко А.В. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ („ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ТА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ”). [Методичні рекомендації]

Слободенюк І.В. ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ. [Магістерська робота]

Снаговська О.О. ФІЛОСОФСЬКІ КАТЕГОРІЇ "ВІЧНОГО" В МИСТЕЦЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ СУЧАСНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОЇ РОБОТИ "ПЕРМАНЕНТНІСТЬ БУТТЯ" (ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА). [Магістерська робота]

Совпенчук Д.С. ОЦІНКА ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ ПРУТ. [Магістерська робота]

Сойко К.М. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ ІГРОВИХ ЗАСТОСУНКІВ НА ГУРТКОВИХ ЗАНЯТТЯХ В ЗЗСО. [Магістерська робота]

Сойчук Р.Л. МОЛОДІЖНИЙ РУХ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. [Навчальний посібник]

Сойчук Р.Л. and Колупаєва Т.Є. and Міщеня О.М. ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА ОСВІТА. [Teaching Resource]

Сойчук Р.Л. and Колупаєва Т.Є. and Міщеня О.М. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта. [Методичні рекомендації]

Сойчук Р.Л. and Колупаєва Т.Є. and Міщеня О.М. ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. [Методичні рекомендації]

Соловйов М.Д. РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО РЕСУРСУ З ПРОГРАМУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. [Магістерська робота]

Сорока В.В. and Шатрова М.Б. and Сташук О.А. НОВІ ФОРМИ КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ: ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМКІВ І ПРЕДСТАВНИКІВ. [Бакалаврська робота]

Сорочинська Т.А. МEТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ "ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА". [Навчальний посібник]

Сташук О. ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ. [Навчальний посібник]

Сташук О.А. ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ. [Методичні рекомендації]

Степаненко А.Д. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ ЦЕНТРІВ ПОХОДЖЕННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Степанець Л.І. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ. [Методичні рекомендації]

Степанчук Р.М. ОЦІНКА РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ М.РІВНЕ ВІД СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ. [Магістерська робота]

Стецька К.О. and Матусевич К.М. and Шеретюк Р.М. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ РІВНЕНЩИНИ. [Бакалаврська робота]

Стецюк К.В. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВІДДІЛУ АСПІРАНТУРИ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. [Магістерська робота]

Стихун Л.П. СЦЕНІЧНА МОВА: ТЕХНІКА МОВИ ТА ХУДОЖНЄ ЧИТАННЯ. [Методичні рекомендації]

Столяр М. СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІВЕНТ-ЗАХОДІВ В ОКРЕМИХ ЛОКАЦІЯХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ. [Магістерська робота]

Столярук А.І. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. [Бакалаврська робота]

Стрикун Ю.В. ЗМІСТ І РОЗРОБКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. [Магістерська робота]

Ступницька Н.І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ "РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.040201 МАТЕМАТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОНОМІКА". [Методичні рекомендації]

Сульжук А.А. РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ ГРИ НА ІНСТРУМЕНТАХ УЧНІВ ДМШ В ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. [Магістерська робота]

Суравцева М.О. ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОЗЕР ЛЬВА-ГОРИНСЬКОГО ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ. [Магістерська робота]

Суходольська І.Л. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНЩИНИ. [Автореферат]

Суходольська І.Л. ОЦІНКА ГІДРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ УСТЯ. [Магістерська робота]

Сяська І.О. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. [Методичні рекомендації]

Сяська О.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій, 2023. pp. 140-142.

Сяський А.О. and Семенюк М.В. ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА (СТАТИСТИКА. КІНЕМАТИКА). [Навчальний посібник]

Сяський А.О. and Сяський В.А. and Шевцова Н.В. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ. [Навчальний посібник]

Сяський А.О. and Сяський В.А. and Шевцова Н.В. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ. [Навчальний посібник]

Сяський А.О. and Шевцова Н.В. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ. [Навчальний посібник]

Сяський В.А. ЛОГІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ З ПРИКЛАДАМИ ЗАСТОСУВАННЯ. [Навчальний посібник]

Сяський В.А. and Бабич С.М. АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ. [Навчальний посібник]

Сілкова Г.В. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. [Методичні рекомендації]

Сілкова Г.В. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. [Методичні рекомендації]

Сіончук О.В. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З АМАТОРСЬКИМ ДЖАЗОВИМ АНСАМБЛЕМ ДИКСИЛЕНД. [Методичні рекомендації]

Сіранчук В.О. РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО РЕСУРСУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Сіранчук В.О. and Батишкіна Ю.В. МЕРЕЖА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМНОГО РОЗТАШУВАННЯ ТА БРОАДКАСТИНГУ. [Бакалаврська робота]

Сітовська С.П. ПРОБЛЕМИ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ ВИМІР. [Магістерська робота]

Т

Табачук Р.В. СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ "КАФЕДРА". [Магістерська робота]

Тарадайко Д.Ю. СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ІЗ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 74-76.

Тарасович (Годун) М.М. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ РОБОТИ З ТЕКСТОМ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Тарасюк А.А. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. [Бакалаврська робота]

Тарчинська Ю.Г. КЛАС АНСАМБЛЕВОЇ ГРИ (ФОРТЕПІАННИЙ АНСАМБЛЬ). [Навчальний посібник]

Тивончук Л.О. ТВОРЧІ ІГРИ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИКИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. [Магістерська робота]

Тимофіюк А. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ГОТОВНОСТІ ЖІНОК ДО МАТЕРИНСТВА. [Магістерська робота]

Ткачук І.С. РОБОТА З ПРЕЦЕДЕНТНИМИ ФЕНОМЕНАМИ В КОНТЕКСТІ КОГНІТИВНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МОВИ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Ткачук А.Ю. ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ДО МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА В 5-7 КЛАСАХ. [Магістерська робота]

Ткачук Т.В. and Шатрова М.Б. СУЧАСНА МОЛОДЬ І КУЛЬТУРНА ТВОРЧІСТЬ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ. [Бакалаврська робота]

Тобольська А.І. ВПЛИВ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ВАРАСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 4). [Магістерська робота]

Токарчук А.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. [Бакалаврська робота]

Токарчук А.В. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИДУНАЙСЬКИХ ОЗЕР ( НА ПРИКЛАДІ ОЗЕР ЯЛПУГ І КУГУРЛУЙ). [Магістерська робота]

Толмачева В.М. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ МУЗЕЮ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. [Магістерська робота]

Трачук Л.Ф. КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ (1991–2009): ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БІБЛІОГРАФУВАННЯ ТА БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. [Автореферат]

Третяк О.М. Професійна компетентність викладача вищої школи. [Навчальний посібник]

Третяк О.М. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні. [Методичні рекомендації]

Турко Н.Є. ПІСНІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У ПЕРЕКЛАДІ ДЛЯ БАНДУРИ. [Навчальний посібник]

Турко Н.Є. and Буцяк В.І. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ (БАНДУРА, БАЯН, СКРИПКА, ФОРТЕПІАНО). [Методичні рекомендації]

Туча Д. and Тюска В.Б. СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ). [Бакалаврська робота]

Тіт Н.С. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДИСЦИПЛІНИ "ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ". [Магістерська робота]

У

Удод К.С. "ЗЕЛЕНИЙ" ТУРИЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ БЕРЕЗНІВЩИНИ). [Бакалаврська робота]

Ужинський М.Ю. АКУСТИЧНІ ОСНОВИ ЗВУКОЗАПИСУ ОСНОВИ ЗВУКОЗАПИСУ. [Методичні рекомендації]

Ужинський М.Ю. ГЕНЕЗА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. [Методичні рекомендації]

Ужинський М.Ю. МИСТЕЦТВО ЗВУКОРЕЖИСУРИ. [Методичні рекомендації]

Ужинський М.Ю. ОСНОВИ АНАЛОГОВОГО ЗВУКОЗАПИСУ. [Методичні рекомендації]

Ужинський М.Ю. ОСНОВИ ЦИФРОВОГО ЗВУКОЗАПИСУ ОСНОВИ ЗВУКОЗАПИСУ. [Методичні рекомендації]

Усик О.С. ТРАДИЦІЙНЕ ВБРАННЯ УКРАЇНЦІВ В ЛОКАЛЬНО-РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛІССЯ ТА ВОЛИНІ). [Магістерська робота]

Ф

Фарина Н.П. Принципи вокально - педагогічної роботи над естрадним репертуаром та сценічна культура вокалістів. [Методичні рекомендації]

Фещук Ю.В. and Оніщук О.І. РОЗВИТОК ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА ПРОФЕСІЄЮ “СТОЛЯР БУДІВЕЛЬНИЙ” З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНОЇ НАОЧНОСТІ. [Методичні рекомендації]

Фрідріх А.В. and Антоненко Н.Є. ХУДОЖНІЙ ФІЛЬМ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. [Методичні рекомендації]

Філюк А. М. ФОРМУВАННЯ АУДІАТИВНИХ УМІНЬ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ОСНОВА МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 77-80.

Філяровська А. ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ДОСВІД ВОЛИНІ. [Магістерська робота]

Філяровська А.М. ФЕСТИВАЛЬНИЙ РУХ У РЕГІОНІ В ПЕРШЕ ДВАДЦЯТИЛІТТЯ ХХІ СТОЛІТТЯ. [Бакалаврська робота]

Філімонова Д.М. МИСТЕЦТВО ХУДОЖНЬОЇ ФОТОГРАФІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ XIX-ПОЧАТКУ XX СТ. НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТИЛЬНОГО ПАННО "ПОСМІШКА В ОБ’ЄКТИВІ". [Магістерська робота]

Філіпчук І.В. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "МНОГОКУТНИКИ". [Магістерська робота]

Х

Харковська К.Г. СИТУАТИВНО-ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ 7 КЛАСІВ. [Бакалаврська робота]

Харчос Ю.В. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 80-83.

Хасматулін А.Р. АНГЛОМОВНИЙ ПОДКАСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Хмель В.А. ФОЛЬКЛОР НАРОДІВ СВІТУ. [Методичні рекомендації]

Хмель В.А. ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: АНТИЧНА. СЕРЕДНЬОВІЧНА ТА ВІДРОДЖЕННЯ з МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ. [Методичні рекомендації]

Холод К.С. АКТИВІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ПОЛІСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ. [Магістерська робота]

Холод П.Р. КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ВІЙСЬКОВО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ (В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А4152). [Бакалаврська робота]

Холод Р. О. СПОСОБИ СЕМАНТИЗАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ НУШ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 111-114.

Хом'як І.М. ТЕХНОЛОГІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Методичні рекомендації]

Хомицька Р.В. and Михальчук Н.О. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ПРАКТИКИ ОСНОВНОЇ МОВИ (ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ). [Методичні рекомендації]

Хільчук А.О. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. [Магістерська робота]

Хільчук С.В. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ. [Магістерська робота]

Ц

Царук Т.Ю. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ В МЕЖАХ УКРАЇНИ ТА НА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ. [Магістерська робота]

Цехмайструк О.В. ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ. [Магістерська робота]

Ціпан Т.С. ІСТОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ І МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. [Методичні рекомендації]

Ціпан Т.С. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ. [Методичні рекомендації]

Ціпан Т.С. ПРЕВЕНТИВНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ. [Методичні рекомендації]

Ціпан Т.С. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ. [Методичні рекомендації]

Ціпан Т.С. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОБОТИ ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. [Методичні рекомендації]

Ч

Чепчур М.М. КОМП'ЮТЕРНЕ ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМАХ ТА ОРГАНАХ ЛЮДИНИ. [Магістерська робота]

Чепчура М.М. КОМПʼЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ГАЗООБМІНУ У ЛЕГЕНЯХ ЛЮДИНИ ЗАСОБАМИ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ. [Бакалаврська робота]

Чернушик Н.М. СИСТЕМИ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА. [Магістерська робота]

Чиж К.В. СУЧАСНІ ДІТИ: СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ РІЗНИХ ФОРМ РОБОТИ З НИМИ. [Бакалаврська робота]

Чорна А.С. РОЗВИТОК СПІВАЦЬКИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. [Магістерська робота]

Чурилович М.М. РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. [Магістерська робота]

Ш

Шажко К.А. БІБЛІОТЕКА В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗМІН (НА ПРИКЛАДІ БІБЛІОТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ РІВНОГО). [Бакалаврська робота]

Шарко В.К. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДО ЗНАХОДЖЕННЯ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ. [Магістерська робота]

Шатрова М.Б. ДОКУМЕНТНІ РЕСУРСИ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (1996–2005): СКЛАД, ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ. [Автореферат]

Шахрайчук М.І. and Шинкарук Н.В. and Шахрайчук А.М. ОСНОВИ НАЛАШТУВАННЯ ЗАСТОСУВАНЬ У MICROSOFT VISUAL STUDIO.NET. [Навчальний посібник]

Шахрайчук М.І. and Шинкарчук Н.В. and Петренко С.В. Інтерфейси користувача та системні інтерфейси. [Навчальний посібник]

Швецова-Водка Г.М. ЗАГАЛЬНЕ БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО. [Методичні рекомендації]

Швецова-Водка Г.М. КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА. [Навчальний посібник]

Швецова-Водка Г.М. ДОКУМЕНТОЛОГІЯ. [Навчальний посібник]

Швець Г.І. ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ ФЛОРИ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. [Магістерська робота]

Шворак А. ЛІТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНА ВОЛИНЬ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ТЕМАТИКА, АВТОРСЬКИЙ СКЛАД, ЗДОБУТКИ. [Магістерська робота]

Шворак А.П. РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУРНИХ ОЗНАК. [Магістерська робота]

Шевцова Н.В. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЗАДАЧА РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ПОШУКУ СКЛАДНОГО ГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ ПРИ НЕВИЗНАЧНИХ УМОВАХ ФІКСАЦІЇ ЗОБРАЖЕННЯ. [Магістерська робота]

Шевців З.М. ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ. [Підручник]

Шевців З.М. ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ. [Підручник]

Шевців М.В. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК УМОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Вікова фізіологія та валеологія, 2007 (Вип.1). pp. 5-14.

Шевчук В. and Демянюк О.Б. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВЗАЄМИН У СІМ’ЯХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ. Студентський дайджест, 2023 (Вип.7).

Шевчук О.А. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я. [Автореферат]

Шевчук О.А. ВАЛЕОЛОГІЯ. [Методичні рекомендації]

Шевчук О.А. ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 7 клас. [Підручник]

Шевчук О.А. ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я. 9 КЛАС. [Методичні рекомендації]

Шемосюк А.А. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СТЕМП»). [Магістерська робота]

Шеретюк В.М. РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. [Методичні рекомендації]

Шеретюк О.М. ПОЛІТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНИ. [Автореферат]

Шеретюк Р.М. ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКІ ВИМІРИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРДЕНУ ПІАРІВ НА ВОЛИНІ (КІНЕЦЬ ХVІІ – ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.). Мистецький простір України: історія і сучасні виклики, 2017. pp. 7-18.

Шершун М.Х. and Веремеєнко С.І. and Микитин Т.М. and Берташ Б.М. and Щесюк С.В. ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В АГРОСАДИБАХ. [Навчальний посібник]

Шило А.Т. ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ В 10 КЛАСІ. [Магістерська робота]

Шимон Р.Р. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. [Бакалаврська робота]

Шингер В.В. ВІДЕНСЬКИЙ ВАЛЬС. [Методичні рекомендації]

Шингер В.В. ПОВІЛЬНИЙ ВАЛЬС. [Методичні рекомендації]

Шингер В.В. ТАНГО. [Методичні рекомендації]

Шингер В.В. ПОВІЛЬНИЙ ФОКСТРОТ. [Методичні рекомендації]

Шинкарук Н.В. and Шахрайчук М.І. and Шахрайчук А.М. НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. [Методичні рекомендації]

Шинкарчук Н.В. and Шахрайчук М.І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ "ВІДКРИТІ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ". [Методичні рекомендації]

Шинкарчук Н.В. and Шахрайчук М.І. АПАРАТНО-ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА РЕІНЖИНІРИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. [Методичні рекомендації]

Шкодич А.Д. ВОКАЛЬНО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО РІВНЕНЩИНИ В ДУХОВНОМУ ЖИТТІ: ЖАНРОВО-ВИДОВА СТРУКТУРА, МИТЦІ ТА ХУДОЖНІ КОЛЕКТИВИ, ЗМІНИ В РЕПЕРТУАРІ ТА ФОРМАХ РОБОТИ. [Бакалаврська робота]

Шостак О.Л. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО ПРИНЦИПУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ГЕОГРАФІЇ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). [Магістерська робота]

Шостак О.О. «ЕМІГРАЦІЙНИЙ» ТЕКСТ ІВАНА ФРАНКА. [Автореферат]

Шоха Т.А. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. [Магістерська робота]

Шпаковська М.П. СУЧАСНИЙ МУЗЕЙ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ: ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ (НА ПРИКЛАДІ МУЗЕЇВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ). [Магістерська робота]

Шпаковська М.П. СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОБЗАРІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ У 1930-1940-Х РОКАХ. [Бакалаврська робота]

Шпортько О.В. and Шпортько Л.В. АНАЛІЗ ВЗАЄМОВПЛИВУ МОДИФІКАЦІЙ ФОРМАТУ PNG. Волинський математичний вісник, 2012 (Вип.9). pp. 182-189.

Шпраха Л.І. ЕМПАТІЙНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКА. [Магістерська робота]

Шрамович М.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ТзОВ «ВП-ПАРИТЕТ»). [Магістерська робота]

Штемпель Н.О. ВПРОВАДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. [Магістерська робота]

Штинь С.В. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ ТЕМИ: «СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ». [Магістерська робота]

Шульжук К.Ф. and Кузьмич О.О. and Шкарабан Т.М. and Шульжук Н.В. УКРАЇНСЬКА МОВА. [Навчальний посібник]

Шульжук Н.В. ЛІНГВІСТИЧНА СЕМАНТИКА. [Навчальний посібник]

Шульжук Н.В. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПРАКТИЧНИЙ КУРС ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. [Навчальний посібник]

Шульжук Н.В. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Навчальний посібник]

Шульжук Н.В. ПРАГМАЛІНГВІСТИКА. [Навчальний посібник]

Шульжук Н.В. ПРАКТИКУМ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. [Навчальний посібник]

Шульжук Н.В. СТИЛІСТИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (для учнів ліцеїв та гімназій). [Навчальний посібник]

Шульжук Н.В. СТИЛІСТИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів). [Навчальний посібник]

Шумарова М.В. МУЗЕЙ В СУЧАСНІЙ СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ПРАКТИЦІ (на прикладі музейної мережі України і Європи). [Магістерська робота]

Шут А.А. МЕТОДИ СТРУКТУРУВАННЯ ПРОГРАМ НА ПРИКЛАДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЧИСЛОВИХ АЛГОРИТМІВ. [Магістерська робота]

Щ

Щегловська Т.Д. СТРАТЕГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ГРОМАДИ (НА ПРИКЛАДІ СМИЗЬКОЇ ОТГ). [Магістерська робота]

Щербенюк М.І. and Матусевич К.М. МУЗЕЙ В СТРУКТУРІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРЩИНИ. [Бакалаврська робота]

Щесюк С.В. and Берташ Б.М. and Микитин Т.М. and Лашта В.І. ТЕХНОЛОГІЇ ГОСТИННОСТІ В СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. [Навчальний посібник]

Щирук Н. АКТУАЛІЗАЦІЯ СПОРТУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ДИСКУРСІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОЇ РОБОТИ «СИЛА ДУХУ, СИЛА ВОЛІ», ДЕРЕВО). [Магістерська робота]

Ю

Юзик О.П. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ УКРАЇНИ (1917-1941 рр.). [Автореферат]

Юрим І.Л. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ РЕГІОНІВ СВІТУ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 (НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПИ). [Бакалаврська робота]

Юрковець А.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПП "ІБК" ДЕДАЛ"). [Магістерська робота]

Юрчук О.А. МЕРЕЖА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ УСТАНОВ М. ШЕПЕТІВКА : СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР. [Магістерська робота]

Юскович-Жуковська В.І. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. [Навчальний посібник]

Я

Яворська О. М. ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ В ДЗО. [Магістерська робота]

Язвінська Т.В. УЛОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ПП "Вест-Вектор"). [Магістерська робота]

Якимець М.В. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ. [Магістерська робота]

Якобчук М.А. МОВНІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. [Бакалаврська робота]

Яковенко Л.П. and Буцяк В.І. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО ПІСЕННОГО РЕПЕРТУАРУ. [Навчальний посібник]

Яковишина Т.В. Педагогіка творчості. [Методичні рекомендації]

Яковлєва Г.О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЕКСПАНСІЯ»). [Магістерська робота]

Яконюк М.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ "АГРОПАРТНЕРИ РІВНЕ"). [Магістерська робота]

Якубович А.В. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ В 5-9 КЛАСАХ. [Магістерська робота]

Якубович А.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ГЕОГРАФІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ 7 КЛАСУ). [Бакалаврська робота]

Яницька О.М. ЗІСТАВЛЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ КЛЮЧОВИХ ЛЕКСЕМ КОНЦЕПТУ ВІРА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ). Програма міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 2016. pp. 44-47.

Янкевич М.І. МУЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ БАНДУРНОГО МИСТЕЦТВА. [Магістерська робота]

Яремчук Д.Г. СИМВОЛІКА Й МЕТАФОРИКА ІМПРЕСІОНІЗМУ КРІЗЬ ПРИЗМУ НОВЕЛИ М.КОЦЮБИНСЬКОГО «INTERMEZZO» (НА ПРИКЛАДІ ДЕКОРАТИВНОГО ГОБЕЛЕНУ «ЧОМУ КВІТИ МАЮТЬ ОЧІ?»). [Магістерська робота]

Ярмошевич Н.А. РИЗИКОВА ПОВЕДІНКА ЯК ЕЛЕМЕНТ САМОПОДАЧІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. [Магістерська робота] (Unpublished)

Ярмощук О.О. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ. [Методичні рекомендації]

Яроша А.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ У РОБОТІ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. [Магістерська робота]

Ярощак С.В. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ НАФТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРМОГРАВІТАЦІЙНОГО ДРЕНАЖУ. Волинський математичний вісник, 2014 (Вип.11). pp. 117-129.

This list was generated on Tue Apr 23 16:58:37 2024 EEST.