Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | S | T | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 810.

A

Androschuk I. (2015) The Revolution of Dignity as a new wave of “Velvet” socio-political rebellion. Studium Europy Środkowej i Wschodniej, 2015 (№ 4). pp. 10-17. ISSN 2353-8392

B

Britchenko I. and Kniazevych A. (2015) THE BASES OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF UKRAINE = ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ. Икономически изследвания, 2015 (№ 4). pp. 43-66.

S

Soichuk R. (2015) EDUCATION PROBLEM OF NATIONAL SELF-ASSERTION IN SCHOOL YOUTH = ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОУТВЕРЖДЕНИЯ В УЧЕНИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ. Europaiscge Fachhochschule, 2015 (№ 3). pp. 41-43.

Soichuk R. (2015) POSITIVE EMOTIONS AND FEELINGS OF SUCCESS IN THE EDUCATION OF NATIONAL SELF-IDENTITY. Knowledge. Education. Law. Management, 2015 (№ 4): (12). pp. 232-237. ISSN 2353-8406

Soichuk R. (2015) THEORETICAL AND APPLIED FOUNDATIONS OF SCHOOL YOUTH NATIONAL SELF-ASSERTION EDUCATION IN EXTRACURRICULAR ACTIVITY. Knowledge. Education. Law. Management, 2015 (№ 3): (11). pp. 315-321. ISSN 2353-8406

T

Tsipan T.S. (2015) THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF PEDAGOGICAL ANALYSIS OF ACTIVITY OF CHILDREN'S PUBLIC ASSOCIATIONS. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 245-254. ISSN 2411-4553

Є

Єремейчук В.І. (2015) РОЗВИТОК В.О.СУХОМЛИНСЬКИМ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ВАЖКИХ ДІТЕЙ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 192-198. ISSN 2411-4553

І

Іванова Л.І. (2015) КОМУНІКАТИВНО ЗОРІЄНТОВАНІ ПІДХОДИ У ПРОВЕДЕННІ СУЧАСНОГО УРОКУ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 18-20.

Іванова Л.І. (2015) ЛІТЕРАТУРНА СКАРБНИЧКА. [Teaching Resource]

Івашкевич Е.З. (2015) THE STRUCTURE OF SOCIAL INTELLECT OF THE PERSON. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 222-225.

Ігнатишина М.М. and Галатюк Ю.М. (2015) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 55-57.

Іскра Л.В. (2015) САМООСВІТА СТУДЕНТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 58-60.

Іщук І.О. and Ворон Олена (2015) ДІЯЛЬНІСТЬ ОРДЕНУ ДОМІНІКАНЦІВ У XVIII-XX СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 52.

Іщук В. and Трохимчук І.М. (2015) CHRYSOMELIDAE ЯК ШКІДНИКИ ДЕРЕВНИХ ПОРІД БІОЦЕНОЗІВ РІВНЕНЩИНИ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 128-133.

Іщук О.В. and Козлюк О.А. (2015) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТІВ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ ДИТЯЧОЇ КНИГИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 57-59.

А

Абдуліна Т.Г. (2015) НОВІ ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ. Нова педагогічна думка, 2015 (№ 1): (81). pp. 69-72. ISSN 2520-6427

Адамів Ю.О. and Белешко Д.Т. (2015) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗУМОВИХ ДІЙ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 3-4.

Аладько Д.О. (2015) ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ А. КРІСТІ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 196-199.

Антипчук Н. (2015) ХУДОЖНІЙ СВІТ ДРАМАТУРГІЇ ЛЮБОВІ ЯНОВСЬКОЇ. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2015: Вип.ХХІ. pp. 82-88.

Антоненко Н.Є. (2015) LISTENING: PROBLEMS AND SOLUTIONS. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 118-124.

Артемова О.І. (2015) КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 22-26.

Б

Бабич Л.В. and Лісова С.В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 6-8.

Байло Ю.В. (2015) ТРАНСТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 204-206.

Баланова М.М. and Кирильчук Ю.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО МОДУЛЯ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИШИТИХ ВИРОБІВ» У 6-МУ КЛАСІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 8-9.

Баліка Л.М. (2015) ЧИТАЦЬКИЙ ІНТЕРЕС ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 254-262. ISSN 2411-4553

Баліка Л.М. (2015) ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ІНТЕРЕСУ ДО ЧИТАННЯ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 86-93. ISSN 2411-4553

Баліка Л.М. (2015) РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ У СТАНОВЛЕННІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2015. pp. 97-104.

Барановська І.І. and Щербачук Н.П. (2015) СТАТУС ТА ФУНКЦІЇ ОДНОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 72-74.

Барановська В.В. and Костюк Л.К. (2015) ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛЕРЕЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЖИВОПИСУ «ЄВРО-АРТ» В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА РІВНОГО. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 119-120.

Басюк К.С. and Булига І.І. (2015) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХРИСТИЯНСЬКИХ МОНАСТИРІВ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 45-46.

Басюк М.В. and Горопаха Н.М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 9-11.

Баталія Л.О. (2015) ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В АЛЬТЕРНАТИВНИХ ШКОЛАХ КРАЇН ЗАХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО СВІТУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 98-101.

Беднарська А.А. (2015) ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 181-186. ISSN 2411-4553

Безкоровайна О.В. (2015) ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 72-75.

Безкоровайна О.В. (2015) ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У КОНТЕКСТІ АКСІОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 4-7.

Безкоровайна О.В. and Багнюк К.Р. (2015) ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ) У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 72-75.

Безкоровайна О.В. and Ковальчук О.В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АСОЦІАТИВНИХ СИМВОЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 69-72.

Безлюдна В.І. and Корчакова Н.В. (2015) ЗНУЩАННЯ ЯК ВИЯВ АГРЕСИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ДИТЯЧИХ СПІЛЬНОТАХ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 16-22.

Березюк Т.П. (2015) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. In: Сучасні тенденції в управлінні соціально-економічним розвитком систем. Волинські обереги, Рівне, pp. 9-13.

Березюк Т.П. and Павелків Р.В. (2015) ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКЕ СТАНОВЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРІВ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). p. 181.

Бестюк І. (2015) МАРШ ЯК МУЗИЧНИЙ МАРКЕР «ІМПЕРІЇ МЕГАЛОМАНІЇ» («МАРШ РАДЕЦЬКОГО» (1932) ЙОЗЕФА РОТА І «ДОЛИНА МАЙ» (1933-1935) ОЛЕКСІЯ КУНДЗІЧА). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2015: Вип.ХХІ. pp. 109-116.

Биндюкова С.В. and Шевців З.М. (2015) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 11-12.

Близнюк Л. (2015) МІФОЛОГІЧНИЙ СИМВОЛІЗМ ЧИСЛА В ЛІТЕРАТУРІ ВИСОКОГО МОДЕРНІЗМУ 1920-1930-Х РОКІВ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 7-12.

Богачик М.С. (2015) СИСТЕМОТВІРНІ ЧИННИКИ ПРОЦЕСУ ЗАСВОЄННЯ АНГЛІЙСЬКИХ КОМП’ЮТЕРНИХ НЕОЛОГІЗМІВ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 140-144.

Бойко Н.Г. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 144-150.

Бокеєва А.І. and Марценюк В.В. (2015) УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ЗЕД. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 161.

Бомба А.Я. and Гладка О.М. and Кузьменко А.П. (2015) ЧИСЛОВІ МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА СУМАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ КВАЗІІДЕАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У НЕОДНОРІДНИХ ПЛАСТАХ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 32.

Бомба А.Я. and Крока Л.Л. (2015) ЧИСЛОВІ МЕТОДИ КВАЗІКОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОВІДНОСТІ ЗА ДАНИМИ ТОМОГРАФІЇ ПРИКЛАДЕНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 33.

Бомба А.Я. and Присяжнюк О.В. (2015) ПРОСТОРОВІ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ ПРОЦЕСИ БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО КОНВЕКТИВНО-ДИФУЗІЙНОГО МАСОПЕРЕНОСУ В НАНОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ З ВРАХУВАННЯМ ТЕРМОРЕЖИМУ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 34.

Бомба А.Я. and Сінчук А.М. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НЕІЗОТЕРМІЧНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ІЗ УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ТРІЩИН ГІДРОРОЗРИВУ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 35.

Бордюг К.В. and Верьовкіна О.Є. (2015) МОВНІ ОДИНИЦІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «DIGNITY», «ГІДНІСТЬ» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 90-92.

Борейчук І.О. and Євдокімов Р.В. (2015) УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНІК В РОБОТІ ІЗ ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЧНОЮ ГРУПОЮ КЛІЄНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 36-40.

Боровець О.В. (2015) ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 48-49.

Боровець О.В. (2015) ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ У ДИДАКТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.12): (55), ч. 1. pp. 155-162.

Боровець О.О. and Казначеєва Л.М. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ЗРАЗКІВ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ В СУЧАСНОМУ ЖИТТІ. Актуальні питання культурології, 2015 (Вип.15). pp. 146-150. ISSN 2415-802X

Боровець О.О. and Казначеєва Л.М. (2015) РОЗВАЖАЛЬНА МУЗИКА ЯК СЕГМЕНТ СУЧАСНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 121-122.

Бортнік М.С. and Кирилецька Г.М. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ДОПОМІЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ВИДІВ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 5-6.

Борюшкіна О.В. and Павелків О.М. (2015) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ КООРДИНАТ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 12-13.

Бричка К. (2015) ПИТАННЯ ЕКЗИСТЕНЦІЇ ЛЮДИНИ В ЕПОХУ ВІЙНИ (ЗА ТВОРАМИ ІВАНА БАГРЯНОГО «ЛЮДИНА БІЖИТЬ НАД ПРІРВОЮ», «ОГНЕННЕ КОЛО»). Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 13-18.

Бричок Б.П. (2015) ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 50-51.

Бричок С.Б. (2015) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЯК ПРОВІДНИЙ КОМПОНЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 134-142. ISSN 2411-4553

Бричок С.Б. (2015) РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 6-8.

Бричок С.Б. and Павелків О.М. (2015) РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ПРОЕКТУВАННІ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 103-111. ISSN 2411-4553

Брітченко І.Г. and Князевич А.О. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ. In: Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку. Центр навчальної літератури, Київ, pp. 132-138. ISBN 978-966-2197-74-7

Брітченко І.Г. and Князевич А.О. (2015) СКЛАДОВІ РИНКУ ІННОВАЦІЙ. Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах, 2015. pp. 21-24.

Брітченко І.Г. and Князевич А.О. (2015) МОДЕРНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ В ПРОЦЕССЕ КОНВЕРГЕНЦИИ С ЕС = MODERNIZATION OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF UKRAINE IN THE PROCESS OF CONVERGENCE WITH THE EU. Sustainable development, 2015 (№ 6): (27). pp. 4-10.

Буга Л.М. and Шевців З.М. (2015) СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ ЯК ОДНА З УМОВ ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 14-15.

Булига І.І. (2015) РЕЛІГІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ІМПЕРАТИВ СУЧАСНОСТІ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2015. pp. 67-76.

Булига І.І. (2015) ВІРУЮЧИЙ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ (40–80-ТІ РР. ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 243-245. ISSN 2519-1942

Бурак В.В. and Поніманська Т.І. (2015) ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 16-18.

Бучко В.Б. (2015) ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 43-49.

Бучко М.В. and Глущук О.Г. (2015) НАРОДНІ СВЯТА ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 122-123.

Бучковська О.Ю. (2015) ДОКУМЕНТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ВІДНОСИН. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2015 (ВИП.21): Т.2. pp. 61-65. ISSN 2411-1546

Бєлова С.А. (2015) “НОВЫЙ РЕАЛИЗМ” В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ПРОБЛЕМА ТЕРМИНОЛОГИИ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 120-122.

Бігунов Д.О. (2015) КОНФЛІКТ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 49-52.

Бігунова С.А. and Васильчук Н.В. (2015) ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОРЕКТНОСТІ ТА ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ДАНОГО ЯВИЩА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 18-20.

Бігунова С.А. and Герасимчук В.С. (2015) ENGLISH COOKING RECIPE AS A SPECIAL KIND OF TEXT. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 23-25.

Бігунова С.А. and Гребенюк Ю.К. (2015) ЕКСПЛІКАЦІЯ ТЕОРІЇ КОНЦЕПТІВ У НАУКОВОМУ РОЗВИТКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 27-29.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2015) THE NON-VERBAL AND VERBAL COMPONENTS OF ETIQUETTE IN VIRTUAL COMMUNICATION. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 6-12.

Бігунова С.А. and Корзієнко Н.В. (2015) ЕТИМОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТОПОНІМІВ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 25-27.

Бігунова С.А. and Краєвський П.І. (2015) КОНФЛІКТ ЯК СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНЕ ЯВИЩЕ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 20-22.

Білець І.С. and Слесаренко А.В. (2015) ДІАМАНТОВИЙ ЮВІЛЕЙ КОРОЛЕВИ ВІКТОРІЇ 1897 Р. ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОПАГАНДИ ІМПЕРІЇ В БРИТАНІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 46-47.

Білоус Т.М. (2015) ПРОЦЕСИ ОПТИМІЗАЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ КУЛЬТУР. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 13-17.

Бісовецька Л.А. (2015) РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 127-133. ISSN 2411-4553

Бісовецька Л.А. (2015) УКРАЇНСЬКІ МУЛЬТФІЛЬМИ ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 93-102. ISSN 2411-4553

Бісовецька Л.А. (2015) ВИВЧЕННЯ МОРФЕМІКИ І СЛОВОТВОРУ В УМОВАХ НОВОЇ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 4-5.

Бісовецька Л.А. (2015) У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 50-53.

Бісовецька Л.А. (2015) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ТЕРМІНИ В ЕПІСТОЛЯРНІЙ СПАДЩИНІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 122-125.

В

В'юн К.В. and Матвеєва В.С. (2015) КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ З СУЧАСНОЮ УКРАЇНОЮ. Актуальні питання культурології, 2015 (Вип.15). pp. 162-166. ISSN 2415-802X

Вавуліч В. (2015) РОСІЙСЬКО-СЕРБСЬКІ ВОЄННІ ВІДНОСИНИ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ ПЕРШІОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914-1915 РОКІВ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 116-118. ISSN 2519-1942

Вавуліч В.А. and Десятничук І.О. (2015) РОСІЙСЬКА ЕМІГРАЦІЯ В ЮГОСЛАВІЇ (1920-1945). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 47-48.

Вавуліч В.А. and Юрчук В.М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ (МІТИНГИ, МАНІФЕСТИ, ПІКЕТИ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 66-67.

Валага С.М. and Янцур М.С. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОБЛЕМНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 18-19.

Валюх Л.І. (2015) БРИТАНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ КОЛА ТА ПРОБЛЕМИ АНГЛО-ФРАНЦУЗЬКИХ КОЛОНІАЛЬНИХ ПРОТИРІЧ У СХІДНІЙ АФРИЦІ (80-ТІ РОКИ ХІХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 97-100. ISSN 2519-1942

Василенко О.В. and Верьовкіна О.Є. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ І УКРАЇНСЬКИХ АФОРИСТИЧНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ У ЇХ МОВЛЕННЄВОМУ ВЖИТКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 92-93.

Васильев Е.М. (2015) МЕТАПЕРСОНАЖ: ПОПЫТКА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ КАТЕГОРИИ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 150-154.

Василькевич С.С. (2015) СЛОВОТВОРЕННЯ ЯК ЗАСІБ ОФОРМЛЕННЯ НОВИХ СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 107-110.

Величко А.Р. and Харитон І.М. (2015) СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СУЧАСНОЇ ХОРОВОЇ МУЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 123-124.

Веремчук І.А. and Шолудько Н.Г. (2015) УКРАЇНСЬКА ВОКАЛЬНА ШКОЛА В ПОСТАТЯХ: ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ. Актуальні питання культурології, 2015 (Вип.15). pp. 172-177. ISSN 2415-802X

Веремчук І.А. and Шолудько Н.Г. (2015) ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ТА СТАТУСУ ЖІНКИ У ТРАДИЦІЙНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 124-127.

Веремчук А.П. (2015) ПРОБЛЕМА АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 51-53.

Верьовкіна О.Є. (2015) КОМЕНТАР АВТОРА В ОПОВІДАННЯХ Р.ДАЛА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 57-63.

Верьовкіна О.Є. and Гонтар В.Є. (2015) ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ІРОНІЧНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ АНГЛОМОВНОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНИХ ДИСКУРСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 29-34.

Виговський І.В. (2015) СТРУКТУРА ВРОЖАЮ ЗЛАКОВО-БОБОВОГО ТРАВОСТОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД СКЛАДУ ТРАВОСУМІШКИ, УДОБРЕННЯ І СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 17-22.

Вижиковська Г.М. and Колупаєва Т.Є. (2015) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ПРИНЦИПИ, УМОВИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 20-22.

Виткалов В.Г. (2015) МИСТЕЦЬКА ПАРАДИГМА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІТЧИЗНЯНОГО НАУКОВОГО ПОШУКУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2015 (Вип.21): Т.1. pp. 3-7. ISSN 2411-1546

Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. (2015) УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОДУКТ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: до результатів проведення ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції у м Рівне. Актуальні питання культурології, 2015 (Вип.15). pp. 6-10. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. (2015) НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2015 (Вип.21): Т.1. pp. 192-195. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. (2015) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ РОЗВИТОК ВОЛИНІ: ІСТОРИЧНИЙ РАКУРС ТА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2015 (Вип.21): Т.2. pp. 130-135. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. (2015) СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОБУТУВАННЯ СЕРПАНКОВОГО ТКАЦТВА. Матеріали до української етнології, 2015 (№17): Вип.14. pp. 82-87.

Виткалов С.В. (2015) ЩЕ ОДНА СХОДИНКА НА ШЛЯХУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ. Традиції Поліського серпанку: історико-краєзнавчий нарис, 2015. pp. 3-4.

Виткалов С.В. (2015) КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА СФЕРА РЕГІОНУ: ПОШУК НОВИХ ФОРМ ІСНУВАННЯ. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2015 (№1). pp. 34-37.

Виткалов С.В. and Васечко Ф.Ф. (2015) ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В СТРУКТУРІ МІЖКУЛЬТУРНОГО ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ДІАЛОГУ. Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу, 2015. pp. 19-22.

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2015) МЕТОДИЧНІ ОРГАНИ СФЕРИ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ. Вісник Маріупольського державного університету, 2015: Вип. 10. pp. 75-80. ISSN 2226-2849

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2015) НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРОЕКЦІЯХ. Гілея, 2015 (№11): Вип. 102. pp. 447-448. ISSN 2076-1554

Вихрист О.М. and Сяська Н.А. (2015) МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ У КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ З ДОПОМОГОЮ НІТ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 20-21.

Вишневський Є.В. and Костюк Л.К. (2015) ДМИТРО ЯВОРНИЦЬКИЙ ПРО СВЯТКОВО-ОБРЯДОВУ КУЛЬТУРУ КОЗАКІВ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 127-129.

Вовчук Н.І. (2015) КОННАТОТИВНОСТЬ ПОЭТИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 67-72.

Вовчук Н.И. (2015) НЕОЛОГИЗМ И ОККАЗИОНАЛИЗМ: ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 186-187.

Вознюк М.О. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 186-192. ISSN 2411-4553

Вознюк Ю.С. (2015) АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 49-52.

Войтович І.С. (2015) СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БЛОГІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 21-22.

Войтович В.І. and Хижнякова Н.О. (2015) УПРАВЛІННЯ ЕКСКУРСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 163-165.

Войтович Г.О. and Потапчук Т.В. (2015) ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 129-131.

Войтович О.П. (2015) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 22-23.

Войтович О.П. (2015) ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 24-25.

Войчун Ю. (2015) ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧЕСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ НА ВОЛИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 212-214. ISSN 2519-1942

Вокальчук Є.Л. and Брикса А.В. and Вокальчук Г.М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ ДІЄСЛІВНОЇ НОМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОРІЧЧЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 21-23.

Вокальчук Г.М. (2015) «…МОЄ СЛОВО ТИХО-СУМНЕ, БОГОБОЯЗЛИВЕ, ЗГАДАЄТЬСЯ…» (ПРО ЛІНГВОШЕВЧЕНКОЗНАВЧИЙ ПРОЕКТ НАУКОВЦІВ РІВНОГО І ЖИТОМИРА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 3-4.

Воловик Г.П. and Гущук Р.І. (2015) ВМІСТ РАДОНУ ТА ДПР У ПОВІТРІ РІЗНИХ ОБ'ЄКТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 201-206.

Волошина В.М. and Шолудько Н.Г. (2015) КАРНАВАЛ ЯК ФЕНОМЕН ТУРИСТИЧНОЇ АНІМАЦІЇ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 131-133.

Вольська О.Ф. and Харитон І.М. (2015) НОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ МЕСИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАСТАНОВ ІІ ВАТИКАНСЬКОГО СОБОРУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 133-135.

Воробйов А.М. (2015) ВПЛИВ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСІЇ НА ОСОБИСТІСНЕ ТА ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5.). pp. 38-42.

Воробйов А.М. and Демчук О.О. (2015) УМОВИ АДАПТАЦІЇ ТА ФАКТОРИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 52-55.

Воробйова І.А. (2015) СПОСОБИ УТВОРЕННЯ ОКАЗІОНАЛЬНИХ АНТРОПОНІМІВ У РОМАНАХ ТЕРРІ ПРАТЧЕТТА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 72-78.

Воробйова Л.М. (2015) СЕМАНТИКА СЛОВА: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 23-31.

Воробйова Л.М. (2015) ОБРАЗНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ І СТИЛЬОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 178-179.

Ворон Оксана (2015) РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 47-49. ISSN 2519-1942

Вєтрова І.М. (2015) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “РУХ” В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 63-67.

Віднічук М.А. and Андрєєва О. (2015) ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ З ОСНОВАМИ НАНОТЕХНОЛОГІЙ. Нова педагогічна думка, 2015 (№ 3): (83). pp. 83-88. ISSN 2520-6427

Візітів Ю.М. (2015) ФРАНЦУЗИ В УКРАЇНІ: ФРАГМЕНТИ ІСТОРІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 3-5. ISSN 2519-1942

Г

Гаврилюк В.І. and Чекмарьова А.О. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КРИВОЛІНІЙНИХ ОБЛАСТЯХ З НЕВИЗНАЧЕНИМИ ДІЛЯНКАМИ МЕЖ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 54.

Гаврилюк М.І. and Степанова О.І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 22-23.

Гаврюсєв С.М. and Гаврюсєва Т.О. (2015) ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗОРУ ПІД ЧАС РОБОТИ ЧИ НАВЧАННЯ ЗА ПЕРСОНАЛЬНИМ КОМП’ЮТЕРОМ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 27-28.

Гаврюсєва Т.О. and Гаврюсєв С.М. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 23-24.

Гайдабура О.Д. (2015) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕСТРАДНОГО ЖАНРУ В УКРАЇНІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 59-66.

Гайдук О.О. and Вокальчук Г.М. (2015) ТЕКСТОТВІРНІ ФУНКЦІЇ АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ В. ПОЛІЩУКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 24-26.

Галатюк М. and Галатюк Ю. (2015) КОМП’ТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОТИРІЧ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 28-29.

Галатюк М.Ю. and Галатюк Ю.М. (2015) РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНОГО ДОСВІДУ ПРОЕКТУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 24-25.

Галатюк Ю.М. and Галатюк М.Ю. and Галатюк Т.Ю. (2015) ТВОРЧА ПІЗНАВАЛЬНА СИТУАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 197-200.

Галуха Л.Ю. (2015) ВИКОРИСТАННЯ РОСІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО КОНФЕСІЙНОГО ПИТАННЯ У ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИНАХ З РІЧЧЮ ПОСПОЛИТОЮ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). p. 295. ISSN 2519-1942

Галуха Л.Ю. (2015) ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯНИ-БАПТИСТИ У М. КОСТОПОЛІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). p. 297. ISSN 2519-1942

Галуха Л.Ю. and Бородинська Л. (2015) РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ЕМІГРАНТІВ У ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). p. 296. ISSN 2519-1942

Гамза А.В. (2015) РОЗВИТОК УМІНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ ПРО ДІЄСЛОВО. Zbior raportow naukowych "Pedagogika Wspolczesna nauka. Nowy wyglad", 2015. pp. 37-42.

Гамза А.В. (2015) КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Вісник національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2015 (Вип.28). pp. 193-201.

Гамза А.В. (2015) МЕТОДИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Zbior artykulow naukowych, 2015. pp. 13-20.

Гамза А.В. (2015) ФОРМУВАННЯ УВИРАЗНЕНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2015 (№4(51)). pp. 45-49.

Гамза А.В. (2015) ФОРМУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Збірник наукових праць "Педагогічні науки", 2015: Вип.LXVIII. pp. 79-84. ISSN 2413-1865

Гамза А.В. (2015) РОБОТА З ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ (2 КЛАС). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015 (Вип.2): (80). pp. 90-93.

Гарбарук Ю.О. and Петрівський Б.П. (2015) ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З МАТЕМАТИКИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 199-201.

Гарбарук Ю.О. and Петрівський Б.П. (2015) ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З МАТЕМАТИКИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 7-8.

Гаєва Н.І. (2015) ТИПОЛОГІЯ ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 44-46.

Гевондян Ю. and Секретар С. and Чабан В.Й. (2015) РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). p. 182.

Генсіровська К.Ю. and Поліщук Н.В. (2015) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОНАОЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 27-29.

Генсіцька-Антонюк Н.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОГО АНАЛІЗУ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 149-156. ISSN 2411-4553

Герасименко О.А. and Фещук Ю.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ В ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ МЕБЛІВ ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОЇ ПРОГРАМИ PRO 100. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 233-239.

Герштун А.В. and Десятничук І.О. (2015) ЕКСПАНСІЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ НА АРАВІЙСЬКОМУ ПІВОСТРОВІ І В ПЕРСЬКІЙ ЗАТОЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 48-50.

Герштун А.В. and Юрчук В.М. (2015) ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ МУЗЕЙНОГО ФОНДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 67-69.

Гетманчук Н.О. (2015) МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 53-55.

Глущук А. (2015) ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ ПОШУКИ БОГДАНА-ІГОРЯ АНТОНИЧА У ЗБІРЦІ «ПРИВІТАННЯ ЖИТТЯ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 23-28.

Глущук О.Г. (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Культура України, 2015: Вип. 48. pp. 248-257.

Гнедко Н.М. (2015) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛЬНОЇ НАОЧНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015.

Гоголь Т.В. (2015) ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ІНСТИТУЦІЙ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО СЕКТОРУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 165-166.

Годунко Л.В. (2015) СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ У ФОРМУВАННІ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 27-31.

Гомонець О.А. and Лісова С.В. (2015) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ В УЧНІВ 11 КЛАСУ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ «ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБІВ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 30-31.

Гон М.М. (2015) МЕХАНІЗМИ ЗАБУТТЯ: МАРГІНАЛІЗАЦІЯ ПАМ’ЯТІ ПРО «ЧУЖИХ» В УКРАЇНІ. Панорама політологічних студій, 2015: Вип. 13. pp. 185-191.

Гончарук Р.А. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОНЦЕПТУ «ЩАСТЯ» НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ (на матеріалі поезій Г. Гейне в перекладі Л. Українки). Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2015 (Вип.54). pp. 164-166. ISSN 2519-2558

Городиловська О.М. and Поніманська Т.І. (2015) ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 32-33.

Горіна Л.І. (2015) ТРАДИЦІЯ ЗМАГАННЯ В ІСТОРІЇ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА. Актуальні питання культурології, 2015 (Вип.15). pp. 15-21. ISSN 2415-802X

Гринькова Н.М. (2015) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНИНА. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 157-164. ISSN 2411-4553

Гринькова Н.М. (2015) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 111-119. ISSN 2411-4553

Гринькова Н.М. (2015) ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2015. pp. 52-60.

Гринюк О.В. and Яцюк Н.О. (2015) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 184-185.

Грипич С.Н. (2015) НАУКОВА БІБЛІОТЕКА РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1940-2015). Other. О.Зень, Рівне.

Грипич С.Н. and Буравкова Л.М. and Ковальчук Л.В. and Кушка Л.С. (2015) СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У КНИГАХ ТА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ (1940-2015). Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Грипич С.Н. and Семенюк Г.П. (2015) ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ФОНДУ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 278-282. ISSN 2519-1942

Грипич С.Н. and Семенюк Г.П. (2015) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ІСТОРІЯ, ЗДОБУТКИ (ДО 75-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ). Вісник Книжкової палати, 2015 (10). pp. 34-37.

Грицай Н.Б. (2015) МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.12): (55), ч. 1. pp. 516-525.

Грицай Н.Б. (2015) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 243-249.

Грицай Н.Б. (2015) МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ. Вектор науки Тольяттинского государственного университета, 2015 (№ 3): (22). pp. 51-56.

Грицай Н.Б. (2015) ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015 (№ 10): (54). pp. 33-40. ISSN 2312-5993

Грицик О.Б. and Вознюк І.О. (2015) ПОШИРЕННЯ ТРЕМАТОДОЗНИХ ІНВАЗІЙ У ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 22-26.

Грицик О.Б. and Грицик Ю.О. (2015) МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОЛОГІВ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 24-25.

Грицик О.Б. and Мартинюк В.О. and Ессел С.К. (2015) ВПЛИВ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ НА ПОШИРЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 42-43.

Грицюк А.В. and Янцур М.С. (2015) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ В УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 35-37.

Грицюта О.Ф. and Остапчук М.В. (2015) ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 194-197.

Гронь Л.В. (2015) ВІДБІР ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНИХ ЕКСПРЕСИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 41-43.

Гронь Л.В. and Гузь С.М. (2015) КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ УМІНЬ АУДІЮВАННЯ ТА ЧИТАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 81-84.

Гудовсек О.А. (2015) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 13-15.

Гук С.П. and Поліщук Н.В. (2015) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУКЦІЙНИХ КАРТОК У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 39-40.

Гук Ю.Г. and Кирилецька Г.М. (2015) РОЛЬ І МІСЦЕ ТЕСТОВОГО ОПИТУВАННЯ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 41-42.

Гульчук В.А. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 42-43.

Гуменюк Я.О. and Джава Н.А. (2015) ДИСКУСІЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 44-45.

Гуменюк Я.О. and Джава Н.А. (2015) ЕТАПИ НАВЧАННЯ ДИСКУСІЇ НА ОСНОВІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ. Філологічні витоки, 2015. pp. 326-330.

Гусаковська Т.М. and Марциновський В.П. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНТОМОФАУНИ ЗАКАЗНИКА ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ «ВИШНЕВА ГОРА». Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 115-120.

Гутт О.О. and Верьовкіна О.Є. (2015) АНАЛІЗ ТЕРМІНОСИСТЕМ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 93-95.

Гуцман С.В. (2015) ЦЕНОТИЧНА ПРИУРОЧЕНІСТЬ ВИДІВ ФЛОРИ МІСТ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 48-49.

Гіль Л. (2015) ДЕМОНОЛОГІЧНО-МІСТИЧНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКОЇ ХИМЕРНОЇ ПРОЗИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУБАЛАДИ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА «ДІМ НА ГОРІ»). Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 18-22.

Д

Давидюк М.В. and Галатюк Ю.М. (2015) КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ФРОНТАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 45-47.

Давидюк Р.П. (2015) ВОЛОДИМИР ОСКІЛКО ЯК ВИРАЗНИК НАСТРОЇВ УЕНЕРІВСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ НА ВОЛИНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 33-36. ISSN 2519-1942

Данілова Н.Р. (2015) РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 86-88.

Дейнеко С.В. and Мащенко В.А. (2015) ЗАТУХАННЯ РЕЛЕЇВСЬКИХ ХВИЛЬ В МАТЕРІАЛАХ З ВІД’ЄМНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ПУАССОНА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 9.

Дем'янюк Т.Д. (2015) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2015. pp. 6-18.

Деменчук О.В. (2015) PERCEPTION VOCABULARY IN ENGLISH, POLISH AND UKRAINIAN: A COGNITIVE-ONOMASIOLOGICAL APPROACH. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 206-214.

Демчук В.В. (2015) СЕГЕТАЛЬНІ БУР’ЯНИ ТА ФАКТОРИ ЇХ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ НА ОРНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 120-127.

Демянюк О.Б. (2015) ОБРАЗ СВІТУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ОСНОВА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 74-78.

Дем’янюк І.В. (2015) ВНЕСОК Т.Д.ДЕМ’ЯНЮК У РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 263-269. ISSN 2411-4553

Денисюк Л.В. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 88-90.

Денисюк Л.В. and Данілова Н.Р. (2015) НАВЧАННЯ ЧИТАННЮ Й ПЕРЕКЛАДУ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ТЕКСТУ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 107-110.

Денисюк Н.В. (2015) ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 249-254.

Дерех А.Б. and Трофімчук В.М. (2015) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 39-41.

Деркач О.А. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ МЕЛІОРАНТІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ КИСЛОТНОСТІ ГРУНТІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 58-59.

Джава Н.А. (2015) DEUTSCH LEHREN LERNEN: BESONDERHEITEN DES HANDLUNGSORIENTIERTEN FREMDSPRACHENUNTERRICHTS. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2015 (Вип.54). pp. 27-29. ISSN 2519-2558

Джава Н.А. (2015) GRUPPENLESEN MIT VIER STRATEGIEN – REZIPROKES LERNEN UND LEHREN. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 151-154.

Джас В.В. and Сингаївський Д.В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДИЗАЙНУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ НА УРОКАХ КРЕСЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 49-50.

Джас В.В. and Сингаївський Д.В. and Трофімчук В.М. (2015) ТВОРЧІ ЗАДАЧІ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДИЗАЙНУ –ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ КРЕСЛЕННЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 41-42.

Джеджера К.В. (2015) ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. [Teaching Resource]

Джеджера К.В. and Джеджера О.В. (2015) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ: АСПЕКТ АКТУАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ. In: Писхологічні основи забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі. О.Зень, Рівне, pp. 133-159. ISBN 978-617-601-145-3

Джеджера О.В. (2015) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2015 (Т. 1): Вип. 2. pp. 140-144.

Джеджера О.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДОМІНУЮЧИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки, 2015. pp. 19-23.

Джеджера О.В. (2015) ПОНЯТТЯ "ЕФЕКТИВНІСТЬ" ТА ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ. Вісник Одеського Національного університету, 2015 (Т. 20): Вип. 2. pp. 56-65. ISSN 2304-1609

Джеджера О.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНО-ЕМОЦІЙНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті, 2015. pp. 90-94.

Дзюбишина Н.Б. (2015) РАННЄ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ОДНЕ З АКТУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2015 (Вип.54). pp. 29-31. ISSN 2519-2558

Дикало В.І. (2015) ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕТНОМУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ВОЛИНІ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2015 (Вип 1). pp. 29-35.

Дикало В.І. and Смалько М.Ф. and Яковенко Л.П. (2015) ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 2015 РОКУ. О. Зень, Рівне.

Диман Ю. (2015) ЕКСПЛІЦИТНА ТА ІМПЛІЦИТНА ВЕРСІЇ МІЖТЕКСТОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ (МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ ТА МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ). Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 29-33.

Димченко Н.С. (2015) РОЛЬ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УСПІШНОМУ ФУНКЦІОНУВАННІ НА РИНКУ ПРАЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 167-168.

Димченко С.С. and Димченко К.С. (2015) БАГАТОГРАННІСТЬ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДУШІ(ДО 70-РІЧЧЯ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА СЕРНЮКА). Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 85-89.

Дисюк О.В. and Щербачук Н.П. (2015) СИСТЕМА ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДАРИ КОРНІЙ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 75-76.

Доброчинська В.А. (2015) РІВНЕНСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ – ОСЕРЕДОК ПЛАСТОВОГО РУХУ НА ВОЛИНІ (1923–1930 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 228-231. ISSN 2519-1942

Долганов П.С. (2015) ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДІВ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ. Панорама політологічних студій, 2015: Вип. 13. pp. 192-206.

Долганов П.С. and Гон М.М. (2015) «ІСТОРИЧНІ СИМУЛЯКРИ»: СПРОБА ПОВЕРНЕННЯ ДО ВТРАЧЕНОГО СВІТУ ПОЛІЕТНІЧНОЇ ГАЛИЧИНИ. Панорама політологічних студій, 2015: Вип. 13. pp. 304-306.

Долженчук В.І. and Крупко Г.Д. and Лико Д.В. (2015) ГУМУСНИЙ СТАН ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 62-63.

Дружиніна І.А. (2015) ЕМПАТІЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 78-81.

Дубей В.І. (2015) ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС. Панорама політологічних студій, 2015: Вип. 13. pp. 67-73.

Дубей В.І. and Маліченко В. (2015) МІЖНАРОДНІ АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ВИКЛИКИ ЧАСУ ТА ПОШУК ВІДПОВІДЕЙ НА НИХ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 190-193. ISSN 2519-1942

Дубич К.В. (2015) СУЧАСНІ СУПЕРЕЧНОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНОЮ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ. Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov, 2015. pp. 151-154.

Дуброва А.С. (2015) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ ВИЩИХ МОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 90-93.

Дуброва А.С. (2015) ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 78-81.

Дудар К.М. and Бричок Б.П. (2015) ПРОФЕСІЙНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 50-51.

Дупак Н.В. (2015) ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 164-172. ISSN 2411-4553

Дупак Н.В. (2015) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 119-127. ISSN 2411-4553

Дупак Н.В. (2015) ПРИНЦИПИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 226-229.

Дячук І.Ю. and Степанова О.І. (2015) ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА СТОРІНКАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 61-62.

Діжурко К.С. and Ричагівська Ю.Є. (2015) СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЙ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 118-119.

Ж

Жабська І.В. and Бричок Б.П. (2015) СКЛАДОВІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 51-52.

Жарська М.В. and Бабич С.М. (2015) СТВОРЕННЯ WЕВ-САЙТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВЕЛИКОМЕЖИРІЦЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 37-38.

Журба Т.Р. and Присяжнюк І.М. (2015) АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ ТИПУ “КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ-МАСООБМІН”. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 145-146.

З

Замашна С.М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ АНГЛІЙСЬКОГО Й УКРАЇНСЬКОГО НАРОДІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 215-222.

Захарчук І. (2015) СОВЄТСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ СТАЛІНСЬКОЇ ДОБИ: СОЦІАЛЬНІ ПРАКТИКИ, ЕМОЦІЙНИЙ РЕСУРС ТА ПРИВАТНИЙ ДОСВІД. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство., 2015: Вип.ХХІ. pp. 71-81.

Захарчук З.О. (2015) КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ: ГЕНЕЗИС МОВИ ТА МОВЛЕННЯ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 55-58.

Зелена В.І. and Савчук П.О. (2015) ЖІНОЧА ПАНСІОННА ОСВІТА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (XVIII – XIX СТ.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 50-52.

Зелена В.І. and Юрчук В.М. (2015) ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ’Я ВЧИТЕЛЯ-ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 52-53.

Зиль І.П. (2015) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 77-78.

Зубок О.В. (2015) ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 205-212. ISSN 2411-4553

Зубок О.В. and Петренко О.Б. (2015) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 53-55.

Зінченко А.В. (2015) МОРАЛЬНО-ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО СПІЛКУВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 198-204. ISSN 2411-4553

К

Казначеєва Л.М. (2015) КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 59-61.

Каленик В.І. and Галатюк М.Ю. (2015) РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 10-11.

Калініченко М.М. (2015) ТВОРЧІСТЬ ЕМІЛІ ДІКІНСОН В ДИСКУРСІ ПОПУЛЯРНОЇ ЖІНОЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОРІЧЧЯ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 225-227.

Калініченко М.М. (2015) ҐЕНЕЗА ТЕРМІНУ “ОРІЄНТАЛІЗМ” У ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ США ХІХ СТОРІЧЧЯ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 117-119.

Калініченко М.М. (2015) МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ У ДИСКУРСІ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2015 (Вип.54). pp. 177-179.

Капелюх Д.П. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ ГРАФІЧНОГО РОМАНУ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ АЛАНА МУРА ТА ДЕЙВА ГІББОНСА «ВАРТОВІ»). Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 170-172.

Капріян З.В. and Ричагівська Ю.Є. (2015) ФУНКЦІЇ СЛЕНГОВИХ ОДИНИЦЬ У РОМАНІ МАКСА КІДРУКА «НАВІЖЕНІ В МЕКСИЦІ». Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 10-11.

Карамач О.Ю. and Джава Н.А. (2015) ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 61-63.

Карпенчук С.Г. (2015) ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ А.С.МАКАРЕНКА: ГУМАНІСТИЧНІ КОНТЕКСТИ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 63-74. ISSN 2411-4553

Карпенчук С.Г. (2015) МЕТА ВИХОВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СТРАТЕГІЯ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 48-59. ISSN 2411-4553

Карпенчук С.Г. (2015) ІДЕЇ ЯНА АМОСА КОМЕНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 136-141.

Карповець Ю.В. and Сєвєрова О.В. (2015) БЕЗПРИТУЛЬНІ ДІТИ В РОКИ БЛОКАДИ ЛЕНІНГРАДА ТА БОРОТЬБА ЗА ЇХ ПОРЯТУНОК ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 52-54.

Карпович Ю.В. (2015) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 212-220. ISSN 2411-4553

Касаткіна О.В. (2015) ДО ПИТАННЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ ТА ГРАМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОЛІРНИМ КОМПОНЕНТОМ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 88-92.

Касаткіна-Кубишкіна О.В. and Курята Ю.В. (2015) ПЕРЕКЛАД ПАРЕМІЙ ЯК ДЕКОДУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2015 (Вип.54). pp. 266-269. ISSN 2519-2558

Касянчук Б. and Романюк А. (2015) КОМП’ЮТЕРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ У ДІТЕЙ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 48-49.

Касянчук Б. and Романюк А.А. (2015) РОЗВИТОК ЛОГІКИ У ДІТЕЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 65-66.

Каштан С. and Бойчура М. (2015) ЧИСЛОВІ МЕТОДИ КВАЗІКОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВІЛЬНОГО РУХУ РІДИН В НЕОДНОРІДНИХ ОБЛАСТЯХ ЗА УМОВ КЕРУВАННЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 155-156.

Каштан С.С. and Бойчура М.В. (2015) ЧИСЛОВІ МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВІЛЬНОГО РУХУ РІДИН У ВОДОЙМАХ ЗА УМОВ КЕРУВАННЯ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. pp. 83-84.

Кашутіна Ю.І. and Замашна С.М. (2015) «ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ АНГЛІЙСЬКОГО ТА НІМЕЦЬКОГО НАРОДІВ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 95-97.

Кваснецька (Сяська) Н.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ ПОЕТИЧНОГО ЖАНРУ МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ-ФІЛОЛОГАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 7-10.

Кедись В.М. and Ричагівська Ю.Є. (2015) АНТОНІМІЯ ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ У ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 97-98.

Кир'янчук І. (2015) ДУХОВНИЙ КОД КНИГИ МИХАЙЛА ОРЕСТА «ДУША І ДОЛЯ». Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2015: Вип.ХХІ. pp. 102-107.

Кир'янчук Б. (2015) ГЕРМЕНЕВТИЧНА СПЕЦИФІКА ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ БРУНО ШУЛЬЦА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2015: Вип.ХХІ. pp. 46-54.

Кирик Т.А. (2015) ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ У БАЗОВОМУ КУРСІ ПРОГРАМУВАННЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 49-50.

Кирик Т.А. (2015) ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НА ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ПРОГРАМУВАННЯ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 85.

Кириленко О.М. (2015) ІНВАЙРОНМЕНТАЛІЗМ ТА ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ. Панорама політологічних студій, 2015: Вип. 13. pp. 90-97.

Кирильчук О. (2015) ОБРАЗ ІНШОГО У ПРОЗІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2015: Вип.ХХІ. pp. 117-125.

Кирильчук Ю.П. and Кірілкова Н.В. (2015) НАЗВИ ВЕЛИКОДНЬОЇ ВИПІЧКИ У ГОВІРКАХ СІЛ ВЕЛИКА КЛЕЦЬКА, ГОЛИЧІВКА, ГВІЗДІВ КОРЕЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 112-114.

Киричук О.М. and Джава Н.А. (2015) МЕТОДИ НАВЧАННЯ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА НА УРОЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 66-68.

Климюк Ю.Є. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО-ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У БАГАТОШАРОВИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 90.

Климюк Ю.Є. (2015) ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ. [Teaching Resource]

Климюк Ю.Є. (2015) СИСТЕМИ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. [Teaching Resource]

Кличко А.О. (2015) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 221-229. ISSN 2411-4553

Князевич А.О. (2015) СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОРПОРАТИВНА ЕТИКА СУБ'ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Економічна теорія : еволюція парадигми та революційні гіпотези, 2015. pp. 67-68.

Князевич А.О. (2015) ВПЛИВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : європейській вектор – нові виклики та можливості, 2015. pp. 178-179.

Князевич А.О. (2015) РИНОК ІННОВАЦІЙ У СКЛАДІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ. Маркетинг и менеджмент інновацій, 2015 (№ 3). pp. 129-139.

Князевич А.О. and Брітченко І.Г. (2015) КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2015 (Ч. 2): Вип. 2(4). pp. 24-28.

Ковалюк В.В. (2015) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 93-94.

Ковтунович Я.І. and Тищук В.І. (2015) УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРИ ВИКОНАННІ ПРОСТИХ ДОСЛІДІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ОПТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 11-13.

Козачук М.В. (2015) АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДО УМОВ ІНКЛЮЗИВНОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 160-163.

Козачук М.В. (2015) ІНКЛЮЗІЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ДОШКІЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 69-70.

Козерова М.Ю. and Павлюк Т.О. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 70-71.

Козіцька О.А. (2015) РОБОТА НАД МЕТАФОРИЧНІСТЮ ТА ФРАЗЕОЛОГІЄЮ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 116-121.

Козіцька О.А. and Юхимець Т.В. (2015) СИТУАТИВНІ ВПРАВИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 84-85.

Колаковська Т.С. and Гудовсек О.А. (2015) ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ТА ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 71-73.

Колесник О.О. and Середюк Л.А. (2015) РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 73-74.

Колодяжна А.І. and Шевчук О.А. (2015) ЗЛОЧИННІСТЬ – СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЛЮДСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 69-74.

Колупаєва Т.Є. (2015) РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ У РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 64-68.

Кондратюк К.С. (2015) ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ КЛАСИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 229-235. ISSN 2411-4553

Кондратюк Н.П. and Косарєва О.І. (2015) ВПЛИВ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 75-76.

Коник М.Л. and Швецова Г.М. (2015) ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 201-202.

Конончук Д.В. (2015) ВИХОВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 235-241. ISSN 2411-4553

Константінова О.В. (2015) ДВОКОМПОНЕНТНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ОПОДАТКУВАННЯ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 227-233.

Константінова О.В. (2015) ІНТРОСПЕКТИВНИЙ СЕГМЕНТ ЯК КОМПОНЕНТ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОЗИ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 193-196.

Корень М.П. and Присяжнюк І.М. (2015) ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ В ЗАДАЧАХ ФІЗИКИ, ЕКОЛОГІЇ, ХІМІЇ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 157-158.

Корженевська О.В. (2015) КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 92-98.

Корнійчук А. and Бондарчук А.Я. (2015) ВАЖЛИВІСТЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗУ ЖЕСТІВ ТА МІМІКИ ДИРИГЕНТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 135-136.

Корнійчук Н.А. and Ричагівська Ю.Є. (2015) КОНТРАРНА АНТОНІМІЯ В ПОЕЗІЇ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 101-102.

Корольчук К.П. and Швецова Г.М. (2015) ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 203-204.

Корольчук О.Л. and Виткалов С.В. (2015) ФЕСТИВАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ПРАКТИКА В ПРОБЛЕМНОМУ ЦІННІСНОМУ АСПЕКТІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2015 (Вип.21): Т.1. pp. 113-117. ISSN 2411-1546

Корпан І.В. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 241-247. ISSN 2411-4553

Корчакова Н.В. (2015) ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 52-59.

Корчакова Н.В. (2015) ДИСПОЗИЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 124-129.

Корчакова Н.В. (2015) КОГНІТИВНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Проблеми сучасної психології, 2015: Вип. 30. pp. 305-315.

Корчакова Н.В. (2015) МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОКОВ ПРОСОЦИАЛЬНОСТИ. Проблема сучасної психології, 2015: Вип. 28. pp. 212-222.

Корчакова Н.В. (2015) СТИМУЛЮВАННЯ ДИТЯЧОЇ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ В УМОВАХ СІМ'Ї. Проблема сучасної психології, 2015: Вип. 27. pp. 220-231.

Корчакова Н.В. (2015) КУЛЬТИВУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, 2015 (Т. 2). pp. 111-113.

Корчакова Н.В. (2015) ОЗНАЙОМЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ІЗ ЗАКОНОМІРНОСТЯМИ ВІКОВОГО РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОСОБИСТОСТІ. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2015 (Вип. 1): (1). pp. 113-116.

Корчакова Н.В. (2015) ПРОСОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА У КОНТЕКСТІ ВІКОВОГО АНАЛІЗУ. Актуальні проблеми практичної психології у волинському регіоні, 2015. pp. 19-29.

Корчакова Н.В. (2015) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОНТОГЕНЕТИЧНО РАННІХ ФОРМ ДОПОМОГИ ЯК РІЗНОВИДУ ПРОСОЦІАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки, 2015 (№ 2). pp. 57-62. ISSN 2078-2128

Корчакова Н.В. (2015) СПРАВЕДЛИВІСТЬ РЕСУРСНОГО ОБМІНУ ЯК ЛІНІЯ ВІКОВОГО ГЕНЕЗУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія, 2015 (Т. 20): Вип.2, Ч.1. pp. 89-97.

Корчакова Н.В. (2015) ТРАЄКТОРІЯ ВІКОВОГО РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки, 2015: Вип. 4. pp. 76-80.

Косарева Г.Н. (2015) ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. The Way of Sciense, 2015 (№2): (12). pp. 105-107. ISSN 2311-2158

Косарєва Г.М. (2015) СТРУКТУРА ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2015 (Вип.27). pp. 78-84.

Косарєва О.І. (2015) ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ НАРЦИСИЗМУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 170-173.

Кособуцька Г.П. (2015) ФЕНОМЕН ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 180-191. ISSN 2411-4553

Кособуцька Г.П. (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 127-138. ISSN 2411-4553

Костолович М.І. (2015) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 101-102.

Кот В.В. (2015) СПОЛУЧЕННЯ ОРТОТРОПНОЇ ПЛАСТИНКИ З КРУГОВИМ ОТВОРОМ І КРУГЛОГО ДИСКА СИСТЕМОЮ ДВОХ ПРУЖНИХ РЕБЕР. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 93.

Коханевич М.І. and Джава Н.А. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 79-80.

Кочубей О.С. (2015) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 101-105.

Кочубей О.С. (2015) ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 165-173.

Кравчук О.В. and Сєвєрова О.В. (2015) ДЕСАКРАЛІЗАЦІЯ МОНАРХІЇ ЯК ФАКТОР ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 54-56.

Краснолюба К. (2015) ПРОЕКЦІЇ «НОВОЇ ЖІНКИ» У ПОВІСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ «НІОБА». Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 34-37.

Кректун І.В. and Горопаха Н.М. (2015) ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 80-82.

Крет О.В. (2015) ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. Слов'янський вісник, 2015: Вип. 22. pp. 90-93.

Крет Р.М. (2015) МЕРЕЖЕВА ПРЕСА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Слов'янський вісник, 2015: Вип. 22. pp. 86-89.

Криволевич А.О. and Сапіліді Т.М. (2015) НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 16-17.

Кристопчук Т.Є. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 59-70. ISSN 2411-4553

Крук К.Р. and Галатюк Ю.М. (2015) МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 17-18.

Крупка М.А. (2015) МОДЕЛЬ ЖІНОЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ У ПОВІСТІ ГАЛИНИ ЖУРБИ «ЗОРІ СВІТ ЗАПОВІДАЮТЬ…». Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2015: Вип.ХХІ. pp. 89-101.

Круть А.С. and Вороницька В.М. (2015) АСПЕКТИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ БАЗ ДАНИХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 38-40.

Крюкова Л.В. (2015) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ДИНАМІКИ ЕМОЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 132-135.

Кужель І.О. and Коваль В.В. (2015) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ У ПРОСТОРІ»З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 63-66.

Кузьма Т.М. (2015) СПАЛЕННЯ КНИГ В НАЦИСТСЬКИЙ НІМЕЧЧИНІ ТА ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ НІМЦІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 133-136. ISSN 2519-1942

Кузьма Т.М. (2015) ВАРІАТИВНІСТЬ ОБРАЗУ КНИГИ У СИМВОЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ БЕРЛІНУ. Панорама політологічних студій, 2015: Вип. 13. pp. 255-261.

Кузьмич Ю.О. and Козлюк О.А. (2015) ФОРМУВАННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 82-84.

Кукушкін О.М. (2015) ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 205.

Кулаков Р.С. (2015) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ДОМАГАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 59-66.

Кулаков Р.С. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФКОНСУЛЬТАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ВПРОДОВЖ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 135-140.

Кулакова Л.М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 66-74.

Кулакова Л.М. (2015) МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 140-144.

Кундель Н.В. and Шевчук О.А. (2015) ВПЛИВ МАС-МЕДІА НА БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 74-77.

Кунцевич Н.І. and Щербачук Н.П. (2015) СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДМЕТА У ТВОРАХ ГРУПИ «БУ-БА-БУ». Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 81-83.

Курдибаха О.М. (2015) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ГЕНДЕРНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 144-146.

Курсик Т.П. and Гудовсек О.А. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В «НОВИХ ШКОЛАХ» ГЕРМАНА ЛІТЦА (НІМЕЧЧИНА). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 84-86.

Куцоконь Л.П. and Куцоконь А.Ю. (2015) БІОЕТИКА В УКРАЇНІ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 356-363.

Кучина Н.І. (2015) ПРИЧИНИ НЕ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 170.

Кучина Н.І. and Радчук Т.Б. (2015) МЕДІАПРОСТІР ЯК АРЕОЛ ПОБУТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 148-149.

Кушнір Н.В. (2015) ЛІНГВО-СТИЛІСТИЧНI ОСОБЛИВОСТI ГЕНДЕРНО-СПРЯМОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 45-47.

Кізім Т.В. and Сяська В.О. (2015) ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ORTHOPTERA БІЛООЗЕРСЬКОГО МАСИВУ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 133-139.

Кінащук А.В. and Шульжук Н.В. (2015) СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ ТРАГЕДІЇ В.ШЕКСПІРА «ГАМЛЕТ» (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ Л.ГРЕБІНКИ ТА Ю.АНДРУХОВИЧА). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 98-101.

Кіндрат Н.П. (2015) ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТУ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 158-165.

Л

Лащівська Я.В. and Потапчук Т.В. (2015) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО КЛАСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 136-138.

Левак О. (2015) ДИПЛОМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФРАНЦУЗЬКОГО АБСОЛЮТИЗМУ ПЕРІОДУ УРЯДУВАННЯ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА КАРДИНАЛА МАЗАРІНІ (40-50 РР. XVII СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 86-89. ISSN 2519-1942

Лепуга В. and Янцур М.С. (2015) РОЗВИТОК ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННЮ ПРОФІЛЮ «ШВЕЙНА СПРАВА» З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 68-70.

Лепуга В.В. and Янцур М.С. (2015) РОЗВИТОК ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФІЛЮ «ШВЕЙНА СПРАВА» З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 86-87.

Лисенко Н.А. and Портухай О.І. (2015) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 109-110.

Лисиця А.В. and Мандигра Ю.М. and Бойко О.П. and Романішина О.О. and Мандигра М.С. (2015) ДИФЕРЕНЦІЙНА ЧУТЛИВІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ. Мікробіологічний журнал, 2015 (5): Т.77. pp. 12-19. ISSN 0201-8462

Литвиненко С.А. and Кіт Н.В. (2015) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ: РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 78-86. ISSN 2411-4553

Литвиненко С.А. and Ямницький В.М. (2015) ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМИ: ТРАНСГЕНЕРАЦІЙНИЙ ТА ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 14-17.

Литвиненко С.А. and Ямницький В.М. (2015) СУПЕРВІЗІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 74-82. ISSN 2411-4553

Лозицька В.В. and Вороницька В.М. (2015) SQL В MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 40-41.

Лукомська О.І. (2015) СТАНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В РАДЯНСЬКІ РОКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 172-173.

Лук’яник Л.В. (2015) ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В УМОВАХ БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНОГО БІЛІНГВІЗМУ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 74-75.

Луцик Г.О. (2015) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ДЕВІАНТНИМИ ПІДЛІТКАМИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 74-79.

Луцик Г.О. (2015) НАПРЯМКИ РОБОТИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ З ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 160-163.

Луцишина О.І. and Шевців З.М. (2015) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 87-88.

Лясковець Ю. (2015) «МІСТО» В. ПІДМОГИЛЬНОГО ТА «СТЕПОВИЙ ВОВК» Г. ГЕССЕ: УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ТЕКСТОВІ ПАРАЛЕЛІ 1927 РОКУ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 38-41.

Ляшевич І.А. and Степанова О.І. (2015) ОСНОВНІ КОМУНІКАТИВНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВВІЧЛИВОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ЕПІСТОЛЯРНОГО ЖАНРУ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 12-14.

Ляшецька Я.О. and Березюк Т.П. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СТИЛІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ МЕНЕДЖЕРА У СИСТЕМІ ТУРИСТИЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 173-174.

Ляшук О.О. and Коваль В.В. (2015) МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ У СЕРЕДНІХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 71-73.

Ліннік Ю. (2015) ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЮВАННЯ ПОМІСНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 53-56. ISSN 2519-1942

Ліннік Ю.В. and Шугаєва Л.М. (2015) СУЧАСНИЙ СТАН УПЦ МП ЗА ПРЕДСТОЯТЕЛЬСТВА ОНУФРІЯ (БЕРЕЗОВСЬКОГО): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 56-57.

Лісова С.В. (2015) СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ІННОВАЦІЙНА МЕТОДОЛОГІЧНА ОРІЄНТАЦІЯ В ПЕДАГОГІЦІ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 83-92. ISSN 2411-4553

Лісова С.В. (2015) ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 70-78. ISSN 2411-4553

Лісова С.В. (2015) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОІЙ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 229-233.

Літвінчук К.П. and Березюк Т.П. (2015) ПСИХОЛОГІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОРТРЕТ МЕНЕДЖЕРА У РИНКОВІЙ СИСТЕМІ ВІДНОСИН. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 171.

Літковець О.Д. (2015) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СЮЖЕТНИХ РОЗПОВІДЕЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 126-128.

Ліщук А.В. (2015) ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 157-160.

М

Мазурок О. (2015) ЗЛОЧИНИ УЧАСНИКІВ РАДЯНСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКОГО РУХУ ПРОТИ ЖІНОК ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 38-40. ISSN 2519-1942

Мазурок О.М. (2015) СМИСЛОВА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 113-116.

Мазурок О.М. and Кирилецька Г.М. (2015) ВИМОГИ ДО КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 18-19.

Максимчук Г.В. and Вокальчук Г.М. (2015) ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ПРЕДИКАТИВИ В ЛЕКСИКОНІ ІГОРЯ ПАВЛЮКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 35-37.

Маліновська Н.В. (2015) РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАНЬОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ФОЛЬКЛОРУ. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна", 2015 (11). pp. 11-14.

Мар'юсик І. and Романюк А. (2015) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. p. 76.

Мар'юсик І. and Романюк А.А. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 93-94.

Маркевич Л.О. and Гаврилюк Н.В. (2015) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ НОМІНАЦІЇ В ПОЕЗІЇ ДМИТРА БІЛОУСА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 38-40.

Мартинчук І.І. (2015) СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В 1993-2004 РР. В КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 171-174. ISSN 2519-1942

Мартинчук С. (2015) ОСНОВНІ ПРОМИСЛОВІ ЗАКЛАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 20-22. ISSN 2519-1942

Мартинюк І.В. and Козлюк О.А. (2015) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 88-90.

Мартинюк В.О. (2015) КОНСТРУКТИВНО-ЛАНДШАФТНЕ ГІС-МОДЕЛЮВАННЯ ОЗЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 117-119.

Мартинюк С. and Бричок С.Б. (2015) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 90-92.

Марченко В.В. and Виткалов С.В. (2015) КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ ПРОСТІР СЬОГОДЕННЯ У ВИМІРАХ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 2015: Вип.ХХХІV. pp. 11-18. ISSN 2225-7586

Марчук В.О. and Марач В.С. (2015) ФРАКТАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРИКУТНИКА ПАСКАЛЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 163-165.

Марчук В.О. and Марач В.С. (2015) ТРИКУТНИК ПАСКАЛЯ ТА ЙОГО ФРАКТАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 20-21.

Марчук Г.В. (2015) ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА ДОШКОЛЬНИКОВ В ПЕДАГОГИКЕ М.МОНТЕССОРИ. Science and world, 2015 (3): 19,Vol III. pp. 60-62. ISSN 2308-4804

Марчук Н.В. and Шкарбан Т.М. (2015) ВАЛЕНТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЄСЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ УЛАСА САМЧУКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 84-86.

Марчук Ю.С. (2015) ПСИХОЛОГ-ПРАКТИК ТА ПСИХОЛОГ-ТЕОРЕТИК: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 163-166.

Марієн Ю.С. (2015) ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 247-253. ISSN 2411-4553

Матвіюк В.М. and Ястремський С.В. (2015) РОЗРАХУНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНИХ ПАЛИВНИХ СИСТЕМ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 21-23.

Матчук А.Л. (2015) ПСЕВДОПІДТЕКСТ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 51-54.

Матчук А.Л. (2015) ПСЕВДОПІДТЕКСТ. Актуальні проблеми літературознавчої термінологі, 2015. pp. 51-54.

Мацько О.В. (2015) ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 253-259. ISSN 2411-4553

Машта Н.О. (2015) ПЛАВЛЕНИЙ СИРНИЙ ПРОДУКТ "АПЕТИТНИЙ". UA 99878 U МПК А23С 19/082 (2006.01).

Машта Н.О. (2015) ПЛАВЛЕНИЙ СИРНИЙ ПРОДУКТ "КОТИГОРОШКО". UA 99883 U МПК А23С 19/082 (2006.01).

Машта Н.О. (2015) ПЛАВЛЕНИЙ СИРНИЙ ПРОДУКТ "ФАЙНИЙ". UA 99880 U МПК А23С 19/082 (2006.01).

Мельник В.І. and Глінська С.О. and П’ятківський І.О. and Онук Л.Л. and Чубата Т.В. (2015) НОВЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ BOTRYCHIUM LUNАRIA L. У КРЕМЕНЕЦЬКИХ ГОРАХ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 120-121.

Мельник В.Й. (2015) ЗАБРУДНЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ РАДІОНУКЛІДАМИ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 212-218.

Мельник М.І. and Глущук О.Г. (2015) ШКІЛЬНІ СВЯТА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (НА ПРИКЛАДІ НВК «КІЗЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» БУСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 138-140.

Мельник Я.О. and Павлюк Т.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 94-95.

Мельничук В.І. and Присяжнюк І.М. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ ЗА УМОВ НЕПОВНИХ ДАНИХ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 172-174.

Мельничук М.О. and Бричок Б.П. (2015) СТАН ОСВІТИ РІВНЕНЩИНИ У СКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 95-97.

Метелюк І.В. and Вокальчук Г.М. (2015) АВТОРСЬКІ ЕМОТИВИ З СЕМАНТИКОЮ ПОЗИТИВНОГО РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ XX СТОРІЧЧЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 41-44.

Микитюк Н. (2015) МИТЕЦЬ І ВЛАДА (ЗА РОМАНОМ-ХРОНІКОЮ «ХРЕЩАТИЙ ЯР» ДОКІЇ ГУМЕННОЇ). Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 42-48.

Мирончук І. (2015) ПРИЙОМ МАСКИ ТА АВТОРСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ПРОЗІ БОГДАНА БОЙЧУКА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2015: Вип.ХХІ. pp. 60-69.

Михайлова А.М. and Щербачук Н.П. (2015) КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ БУДОВИ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ МАКСА КІДРУКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 87-89.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2015) ВІДТВОРЕННЯ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНУ ДЖ. Д. СЕЛІНДЖЕРА «НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ». Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 190-193.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.З. (2015) CROSSCULTURAL COMMUNICATION AS A WAY TO DEVELOP INTERCULTURAL COMPETENCE. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 3-8.

Михальчук Н.О. and Чала Ю.М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА ДИНАМІКУ ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 233-248.

Мишков В.Я. (2015) СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ВІДРОДЖЕННЯ ЕСХАТОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО СТАРООБРЯДНИЦТВА В ХХ-ХХІ СТОЛІТТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 22-23. ISSN 2519-1942

Мороз І.П. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯВИЩА АНОМАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ В P-I-N-ДІОДАХ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 120.

Мороз Л.В. (2015) POLEMIK: BILDUNG GEGEN AUSBILDUNG. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 180-186.

Мороз Л.В. and Батин А.В. and Король О.Ю. (2015) НІМЕЦЬКИЙ РОМАНТИЗМ: СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА МЕТОДИЧНІ СТРАТЕГІЇ ВИВЧЕННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 110-113.

Мороз Л.В. and Кисляк О.В. (2015) ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ РОМАНА БЖЕСЬКОГО ДЛЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 99-103.

Мороз Л.В. and Краля І.В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПОМ'ЯКШЕННЯ ТА ДИСКРЕДИТАЦІЇ ЕВФЕМІЗМІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 64-66.

Мороз Л.В. and Новосад Н.І. (2015) DIE STUNDE DER INDIVIDUALITÄT IN DER PÄDAGOGIK. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 186-189.

Мороз Л.В. and Пашко І.О. (2015) ПРО РОЗРОБКУ НОВІТНІХ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 75-78.

Мороз Л.В. and Пашко І.О. (2015) ЕЛІПТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ У НІМЕЦЬКІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 8-11.

Мороз Л.В. and Скібчик А.В. (2015) ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТА НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТІВ-ЛАТИНІЗМІВ: ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 11-15.

Мороз Л.В. and Шкода Н.В. (2015) СЮЖЕТНО–КОМПОЗИЦІЙНІ НОВАЦІЇ – ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ЖАНРОВОГО РОЗВИТКУ ХУДОЖНІХ ЖИТТЄПИСІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 103-107.

Мороз Л.М. (2015) ПЕДАГОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФІЛОСОФІЇ ВИХОВАННЯ НІМЕЦЬКИМИ ПРОСВІТНИКАМИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 190-193.

Мосійчук Н.І. and Батишкіна Ю.В. (2015) РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «WEB-ТЕХНОЛОГІЇ» НА ПЛАТФОРМІ MOODLE. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 43.

Музичко Г.Ю. and Шолудько Н.Г. (2015) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЖАЗОВОГО ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 140-142.

Музичук К.П. (2015) КОНТАКТ БЕРЕГІВ КРИВОЛІНІЙНИХ РОЗРІЗІВ НА ЛІНІЇ ПОДІЛУ МАТЕРІАЛІВ ОРТОТРОПНОЇ ПЛАСТИНКИ ТА ЖОРСТКОГО ДИСКА. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 121.

Мілясевич І.В. (2015) ЖУРНАЛ «ВОЛЫНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» (КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ПЕРІОД): НЕВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 215-217. ISSN 2519-1942

Місечко А.Ю. and Чеберяк А.М. (2015) ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕСПРЕСІЇ У ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 77-79.

Міщеня О.М. (2015) ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ. Пофесійний розвиток педагога, 2015. pp. 26-28.

М’якота А.Р. and Попчук О.В. (2015) ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 206.

Н

Назаревич В.В. (2015) МЕТОДИ ПОШУКУ СМИСЛОУТВОРЮЮЧИХ МОТИВІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАЛЮНКА. Актуальні питання психологічної науки, 2015. pp. 9-11.

Назаревич В.В. and Борейчук І.О. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 91-96.

Назаревич В.В. and Коротун В.В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ МАЛЮНКОВИХ ТЕХНІК ПСИХОТЕРАПІЇ ДЛЯ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 166-169.

Назарець Л.М. (2015) СІМЕЙНІ КОНФЛІКТИ ТИПУ «БАТЬКИ-ДІТИ» ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 97-102.

Найда Р.Г. (2015) ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ УЯВЛЕНЬ ТА ПОНЯТЬ В КУРСІ «Я У СВІТІ». Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 142-143.

Наконечна Н.Т. and Дичківська І.М. (2015) ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 99-101.

Невинна Г.Я. (2015) ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ КРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ФІНЛЯНДІЇ У 1930-Х РОКАХ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 136-138. ISSN 2519-1942

Нестерук С.М. (2015) ЕКФРАЗИС ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ КОМЕНТАР У ПОВІСТІ МАРІО ВАРГАСА ЛЬЙОСИ «ПОХВАЛЬНЕ СЛОВО МАЧУСІ». Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 164-166.

Нестерук Ю.М. and Шкарбан Т.М. (2015) ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІМПЕРАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. ВИННИЧЕНКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 90-91.

Нечипорук Л.І. (2015) НООСФЕРНА ОСВІТА ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 198-205. ISSN 2411-4553

Нижник О.В. and Шкарбан Т.М. (2015) КАУЗАЛЬНІ ВІДНОШЕННЯ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО»). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 92-94.

Новак С.М. (2015) МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 103-104.

Новік Л.О. (2015) ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ІМІДЖУ ПСИХОЛОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 173-176.

Ногачевська І. (2015) РОЗУМІННЯ ТЕКСТІВ – БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ВУЗІВСЬКОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 176-180.

Ногачевська І.О. (2015) ПРОБЛЕМА МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 31-37.

Носолюк І.О. and Павлюк Т.О. (2015) ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 104-105.

Ніверчук К. and Бричок С.Б. (2015) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 102-103.

Нікитчук А.О. (2015) ВІКОВІ АСПЕКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 259-265. ISSN 2411-4553

Нікшич С.М. (2015) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 176-178.

О

Оверчук В.В. and Вєтрова І.М. (2015) ПЕРЕКЛАД ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 104-106.

Одейчук В.М. and Бричок Б.П. (2015) ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 105-107.

Одолінський В.Г. (2015) ЧАСТКОВИЙ АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ЖИТТЄВОГО ПЛАНУВАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 102-106.

Оздемір О.В. (2015) ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПОНЯТЬ “ЖІНОЧА ЛІТЕРАТУРА” ТА “ЖІНОЧА ПРОЗА”. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 60-62.

Ойцюсь Л.В. (2015) ТРАНСФОРМАЦІЯ АБОРИГЕННОЇ ФЛОРИ НА ТЕРИТОРІЯХ ОСУШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 132-133.

Ойцюсь Л.В. and Костолович М.І. (2015) ТРАНСФОРМАЦІЯ АБОРИГЕННОЇ ФЛОРИ НА ТЕРИТОРІЯХ ОСУШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 150-153.

Олесюк Л.В. (2015) ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 63-66.

Омельчук В.В. (2015) РОЛЬ БІБЛІЇ У ВИХОВАННІ МОРАЛЬНО-ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 32-33.

Опанасюк Т.А. (2015) ФЕНОМЕН ОБ’ЄДНАНОЇ ОПОЗИЦІЇ У РОСІЇ В 1990-ТІ РОКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 164-167. ISSN 2519-1942

Опришко І.П. and Казначеєва Л.М. (2015) СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ В НІМЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 106-108.

Орлов О.Г. (2015) ШКОЛИ УПРАВЛІННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІНСЬКИЙ ПРОЦЕС В ОРГАНІЗАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 179-180.

Орлов О.Г. and Остаповець М.О. (2015) КЛАСИФІКАЦІЯ МОТИВАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ У МЕНЕДЖМЕНТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 180-181.

Орлов О.Г. and Струмінська І.М. (2015) ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНИХ ШКОЛАХ МЕНЕДЖМЕНТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 181-182.

Осипчук О.П. (2015) ВЧИНОК ЯК КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ МОРАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 106-112.

Осипчук О.П. and Павелків Р.В. (2015) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЧИННИКИ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 186-187.

Остапчук М.В. and Пашковець М. (2015) ВОЛИНСЬКІ КОРЕНІ К.Е.ЦІОЛКОВСЬКОГО ТА ЙОГО ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ. Фізика та астрономії в рідній школі, 2015 (№ 1): (118). pp. 39-42.

Остапчук Н.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ВІДПОВІДНО ДО НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ВІД 2011 р. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 107-108.

Островська Ю.О. and Гуменюк О.В. (2015) ІСТОРИЧНІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ВИТОКИ БАРОКОВОГО МИСТЕЦТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 58-60.

Островська Ю.О. and Юрчук В.М. (2015) ВИМОГИ ДО АРХІВІВ, КНИГОСХОВИЩ, БІБЛІОТЕК З ТОЧКИ ЗОРУ САНІТАРНОЇ ГІГІЄНИ ТА МЕТЕРЕОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРАЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 207-209.

П

Павелків В.Р. (2015) МОЛОДІЖНА СУБКУЛЬТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 112-118.

Павелків В.Р. (2015) ВПЛИВ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР НА ПРОЯВИ РІВНЯ АГРЕСІЇ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Проблеми сучасної психології, 2015 (Вип.27). pp. 380-389.

Павелків В.Р. (2015) СПЕЦИФІКА ПРОЯВУ АГРЕСІЇ ТА ДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Проблеми сучасної психології, 2015 (Вип.30). pp. 483-494.

Павелків В.Р. and Мокич Н.В. (2015) ПСИХОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ В СИСТЕМАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 187-193.

Павелків К.М. (2015) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 94-98.

Павелків Р.В. (2015) КОГНІТИВНО-ЦІННІСНІ ТА ЕМОЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ СФЕРИ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 4-10.

Павелків Р.В. (2015) ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ РДГУ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 4-8.

Павелків Р.В. (2015) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТА РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 27-35. ISSN 2411-4553

Павелків Р.В. (2015) ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ. Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, 2015 (Т. 2). pp. 146-148.

Павелків Р.В. (2015) CТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: РЕТРОСПЕКЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 24-38. ISSN 2411-4553

Павленко А.С. (2015) СІМ’Я – ЯК ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 185-187.

Павлова Я.В. and Коваль В.В. (2015) МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ У СТАРШИХ КЛАСАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 85-86. (In Press)

Павлова Я.В. and Коваль В.В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОВЕДЕННІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ У СТАРШИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 108-109.

Павлуш К.О. and Костюк Л.К. (2015) СВЯТО КУПАЛА: КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА СЬОГОДЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 142-144.

Павлюк Н.С. and Гуменюк О.В. (2015) РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ДОГОВІР ПРО ДРУЖБУ ТА КОРДОНИ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 60-61.

Павлюк Т.О. (2015) ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ МАТЕМАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 156-160.

Павлюк Я.В. and Гуменюк О.В. (2015) ПОЛІТИЧНЕ І НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ПОНЕВОЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 61-63.

Падалка О.І. (2015) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука і освіта, 2015 (9). pp. 147-151. ISSN 2414-4665

Падалка О.І. (2015) ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 153-156.

Палаженко О.П. (2015) ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ЄДНІСТЬ ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ СТОРІН ВИКОНАВСТВА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 42-45.

Панасюк В.Ю. and Савачук Н.М. (2015) СТАН ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 48-55.

Панюк Т.П. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 184-185.

Парфенюк І. (2015) ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ ЛЮДМИЛИ КОВАЛЕНКО «2245». Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 49-52.

Парфенюк О.В. and Бричок С.Б. (2015) ІДЕЇ “ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ” У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБУЖНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 111-113.

Парчевська Д.І. and Казначеєва Л.М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МОЛОДІЖНОГО ДОЗВІЛЛЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (НА ПРИКЛАДІ М. РІВНЕ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 144-146.

Пахнюк К. (2015) ПОВІСТЬ «ПРЕДАНИЕ О ГАРКУШЕ» ЯК ПРОСВІТИТЕЛЬСЬКИЙ ПРОЕКТ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ГРИГОРІЯ КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА. Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 53-58.

Пашко О.М. and Петрівський Я.Б. (2015) ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 25-26.

Пелех Ю.В. (2015) АКСІОПЕДАГОГІКА: ПИТАННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.12): (55), ч. 1. pp. 113-119.

Пепко В.О. and Лико Д.В. and Жигалюк С.В. (2015) ОЦІНКА СТАНУ ПОПУЛЯЦІЙ ОЛЕНЯ БЛАГОРОДНОГО ЗА ФОРМОЮ ТА РОЗВИТКОМ РОГІВ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 55-61.

Пепко В.О. and Лико Д.В. and Сачук Р.М. and Жигалюк С.В. (2015) СТАН ПОПУЛЯЦІЇ КАБАНА ДИКОГО В УМОВАХ ПОГІРШЕННЯ ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ З АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 140-141.

Перішко І.В. (2015) АСПЕКТИ НЕОБХІДНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ ДО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 193-197.

Петраковська Н.О. and Кірілкова Н.В. (2015) НАЗВИ ОСІБ – УЧАСНИКІВ ВЕСІЛЛЯ У СЕЛІ ДЕРМАНЬ ЗДОЛБУНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 115-116.

Петренко О.Б. (2015) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ «ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю». Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 8-14.

Петренко О.Б. (2015) ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ: МОДЕРНІЗАЦІЯ, РЕФОРМУВАННЯ, ІННОВАЦІЯ ЧИ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 54-63. ISSN 2411-4553

Петренко О.Б. (2015) ІННОВАТИКА У ВИХОВАННІ: ЗАСАДНИЧІ ПОЛОЖЕННЯ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 38-48. ISSN 2411-4553

Петренко О.Б. (2015) ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ГРОМАДЯНСЬКОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО. Інноватика у навчанні та вихованні, 2015. pp. 18-27.

Петренко О.Б. (2015) ПОНЯТТЯ «СТАТЬ» І «ГЕНДЕР» У БІОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 368-373.

Петренко С.В. (2015) НАВЧАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 37-41.

Петренко С.В. and Биков В.Ю. (2015) ОГЛЯД КРАЩИХ ПЛАГІНІВ ТА МОДУЛІВ MOODLE ДЛЯ НАВЧАННЯ ТАТЕСТУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). p. 44.

Петрович О.А. and Степанова О.І. (2015) СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНА І СЛОВОТВІРНО-МОТИВАЦІЙНА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 15-17.

Пивоварчук Т.О. (2015) MODERNE METHODEN DES FRÜHEN FREMDSPRACHENUNTERRICHTS. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2015 (Вип.54). pp. 57-59. ISSN 2519-2558

Пилипака Ю.І. and Гамарнюк О.В. and Романюк В.Л. (2015) ПСИХІЧНА ТРАВМА ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ І ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 205-210.

Пилипчук Л.В. and Янцур Л.А. (2015) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІГРОВИХ ПРОЕКТІВ У ПІДГОТОВЦІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 113-115.

Пишняк Н.В. and Дичківська І.М. (2015) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ТА ІГРОВОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІГРАХ-ДРАМАТИЗАЦІЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 115-117.

Пишняк Н.Я. and Воловик Г.П. (2015) ОЦІНКА ВИДОВОГО СКЛАДУ КОМАХ БОЛІТ РОКИТНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 159-166.

Плаксіна Н.В. and Глінчук Ю.О. (2015) ЗАГАЛЬНІ ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ СТРЕСІВ У ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 117-118.

Плюта Н.В. (2015) ПОЗИЦІЯ ПРАВЛЯЧИХ КІЛ І ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В КОНТЕКСТІ ФРАНКО-АНГЛІЙСЬКИХ КОЛОНІАЛЬНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 102-105. ISSN 2519-1942

Подерня І.А. and Кузьмич О.О. (2015) СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ПРОСТИХ УСКЛАДНЕНИХ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ ПОЕЗІЙ ПАВЛА ГІРНИКА «ПОСВІТАЄТЬСЯ»). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 95-96.

Полюхович Л. (2015) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ (ЗА БОРИСОМ СТЕПАНИШИНИМ). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2015: Вип.ХХІ. pp. 144-153.

Полюхович М.І. (2015) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 265-274. ISSN 2411-4553

Полюхович Н.В. (2015) СТВОРЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ЕКОНОМІКИ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 92-94.

Поліщук І. and Романюк А. (2015) ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 91-92.

Поліщук І. and Романюк А.А. (2015) ЕФЕКТИВНІСТЬ В ПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 118-119.

Поліщук Н.О. and Щербачук Н.П. (2015) ВІДОКРЕМЛЕНІ ОБСТАВИНИ У СТРУКТУРІ ПРОСТОГО НЕЕЛЕМЕНТАРНОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ВАЛЕР'ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 97-98.

Поніманська Т.І. (2015) ВИХОВАННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ ДИТИНИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО. Педагогічний альманах, 2015 (Вип.26). pp. 46-51.

Попчук Н.М. and Шпортько О.В. (2015) ВЕБ-САЙТ КАФЕДРИ ВНЗ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 210-211.

Пославська І. (2015) ДИСКУРС БОЖЕВІЛЛЯ У РОМАНІ «ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ» ІВАНА ФРАНКА. Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 59-64.

Постоловський Р.М. (2015) НАУКОВА ТВОРЧІСТЬ У НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ. Актуальні питання культурології, 2015 (Вип.15). pp. 4-5. ISSN 2415-802X

Постоловський Р.М. (2015) ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ЧЕСЬКИХ ЗЕМЛЯХ. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2015 (Т. 25). pp. 203-211.

Постоловський Р.М. (2015) ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ 50-Х – 60-Х РОКІВ ХХ СТ.: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 147-149. ISSN 2519-1942

Потапчук Т.В. (2015) ПЕРЦЕПТИВНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 99-111. ISSN 2411-4553

Преварська О.А. and Степанова О.І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З ЛОКАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 63-65.

Пригорницький Д.О. (2015) ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОСІТКОВИХ МЕТОДІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ОБЕРНЕНИХ МОДЕЛЬНИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 135.

Присяжнюк І.М. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВОДИ НА ІОНООБМІННОМУ ФІЛЬТРІ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 136.

Присяжнюк М.В. and Присяжнюк І.М. (2015) АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ-МАСООБМІН» В ДВОШАРОВИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 184-186.

Прокопчук Е.И. and Суходольская И.Л. (2015) РАДИОНУКЛИДНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ ВОДОЕМОВ УКРАИНЫ В ОТТ ДАЛЕННОЕ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ВРЕМЯ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2015 (3-4): (64). pp. 553-557. ISSN 2078-2357

Прокопчук Н.П. and Бричок С.Б. (2015) НАРОДНА ПЕДАГОГІКА ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 119-121.

Процишина Л. (2015) ТВОРЧІСТЬ ВАЛЕР’ЯНА ПОЛІЩУКА В КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИЧНИХ САМООКРЕСЛЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 65-71.

Пташук О.А. (2015) ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ТА ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 269-274. ISSN 2411-4553

Піонтковська Д.В. (2015) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГАРМОНІЗАЦІІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОІ ІДЕНТИЧНОСТІ У СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 118-124.

Піонтковська Д.В. (2015) РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 210-214.

Р

Радкевич Б.В. and Косарєва О.І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ ПРО СВІЙ ВІК ТА СТАВЛЕННЯ ДО ПЕРСПЕКТИВИ ДОРОСЛІШАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 121-123.

Радкевич Н.В. and Лесняк Н.В. (2015) ЗВ’ЯЗОК ВІЗУАЛЬНОГО ТА ВЕРБАЛЬНОГО У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 123-125.

Радушинська К.В. and Морозова Т.П. (2015) ГРАФІТІ – ЯК ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 146-148.

Радченко К.В. and Руденко Н.М. (2015) РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА ЗАСОБАМИ РУХЛИВОЇ ГРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 125-126.

Радько О.Г. and Вокальчук Г.М. (2015) ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ–ХХI СТОРІЧЧЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 45-49.

Рарок М.Р. and Колупаєва Т.Є. (2015) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: МЕТОДИЧНИЙ ВИМІР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 126-128.

Рибак В.А. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 214-217.

Романенко О.О. (2015) МУЗИКА ЯК ЗАСІБ ВИРАЗНОСТІ КІНЕМАТОГРАФА. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 79-80.

Романенко О.О. and Вербець В.В. (2015) ІНТЕГРАЦІЯ МИСТЕЦТВ У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ РЕЖИСЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 149-150.

Романишина Н. (2015) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ КРИТИКИ В АНАЛІЗІ НЕВЕЛИКОГО ЕПІЧНОГО ТВОРУ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ УЛАСА САМЧУКА). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2015: Вип.ХХІ. pp. 134-143.

Романчук І.В. and Поніманська Т.І. (2015) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 131-132.

Романюк А. (2015) ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 96-97.

Романюк В.Л. (2015) БІОЕТИКА ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 373-378.

Романюк В.Л. (2015) ЕКОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В УМОВАХ РІВНЕНЩИНИ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 154-156.

Романюк С.К. (2015) РЕКЛАМА ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 15-18.

Романюк С.К. (2015) МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ ЯК ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 37-44.

Романюк С.К. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2015 (Вип.54). pp. 134-137. ISSN 2519-2558

Романів А.С. and Селецький В.П. (2015) РІВЕНЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОСВОЄНОСТІ ЛАНДШАФТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 150-151.

Романів О.Я. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 152-153.

Росіцька О.М. and Харитон І.М. (2015) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ХОРОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 150-152.

Рубаха О.В. and Нікшич С.М. (2015) ДОДАТКОВА ЕМІСІЯ АКЦІЙ ЯК ОДИН ІЗ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 185-186.

Руденко Н.М. (2015) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УЧНІВ СХОДУ І ЗАХОДУ УКРАЇНИ. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди", 2015 (Вип.36): Т.ІІІ (63). pp. 158-167.

Руденко Н.М. (2015) ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ СПІЛКУВАННЯ. [Teaching Resource]

Руденко Н.М. (2015) ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В РОБОТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. [Teaching Resource]

Рудь Г.В. (2015) ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВЛАСНОГО КАР’ЕРНОГО РОСТУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 217-221.

Рудь О.Г. (2015) ЕНТОМОФАУНА ЯК БІОІНДИКАТОР СТАНУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 166-171.

Рудюк О.В. (2015) ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ЯК КОПІНГ-РЕСУРС ПОДОЛАННЯ КРИЗИ БЕЗРОБІТТЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 221-226.

Рябущиць Н. (2015) ГОТИЧНИЙ РОМАН МИКОЛИ ГОГОЛЯ: ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 72-75.

С

Савенко Д.О. (2015) АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ МАТЕРИНСТВА У НАУКОВО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 130-134.

Савенко Д.О. (2015) ПРОБЛЕМА САМОІДЕНТИЧНОСТІ ЖІНКИ В ПЕРІОД РАННЬОГО ОНТОГЕНЕЗУ ДИТИНИ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 230-233.

Савуляк В.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗАПИТУ СТУДЕНТІВ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВНЗ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 233-237.

Савчук Г. (2015) КОНЦЕПТ «ГУМАННОЇ ДЕМОКРАТІЇ» ТОМАША МАСАРИКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 112-114. ISSN 2519-1942

Савчук П.О. (2015) 1941: ПОЧАТОК НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (РЕТРОСПЕКЦІЯ ВІЙНИ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 141-143. ISSN 2519-1942

Савчук Р.І. and Лико С.М. and Мартинюк В.О. (2015) БУКОВІ НАСАДЖЕННЯ РІВНЕНЩИНИ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 161-163.

Сайко О. (2015) ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ ТЕРОРУ У РОМАНІ ІВАНА БАГРЯНОГО «ТИГРОЛОВИ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 76-80.

Саковська О.В. and Янцур Л.А. (2015) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНІХ УЯВЛЕНЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В КОНСТРУКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 133-135.

Салівончик Л.М. and Косарєва О.І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 135-137.

Самборская И.Н. (2015) К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСКОЙ ПУНКТУАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 183-186.

Самборська І.М. (2015) ИЗУЧЕНИЕ СЕМАНТИКИ СЛОВА: КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 44-48.

Сарнавська О.В. and Яковишина Т.В. (2015) СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ УЧИТЕЛІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 80-82.

Сахневич Т. (2015) МІЖ ЛЮБОВ’Ю ТА СМЕРТЮ: ДИЛЕМА ГЕРОЇВ ПОВІСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ «ЗЕМЛЯ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 81-86.

Сачук Т.О. and Лісова С.В. (2015) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИЧНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 137-138.

Сверлюк Я.В. (2015) КЛЮЧОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 19-23.

Семенович Ю. and Романюк А. (2015) ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 105-106.

Семенович Ю. and Романюк А.А. (2015) ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 138-140.

Семенюк О.В. and Вокальчук Г.М. (2015) ФОЛЬКЛОРНЕ ПОХОДЖЕННЯ СКЛАДЕНИХ НАЙМЕНУВАНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 50-53.

Сеньчук К.В. and Павелків Р.В. (2015) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПСИХОЛОГА ЩОДО ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ПІДЛІТКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 187-189.

Сербина Т.Г. (2015) О ПОНЯТИИ И ТЕРМИНЕ «ЛОГОЭПИСТЕМА». Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 180-182.

Сербіна Т.Г. (2015) НАРОДНА АФОРИСТИКА У ГАЗЕТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ МОВНОЇ ГРИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 111-118.

Середюк Л.А. (2015) ПРО ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 18-21.

Синевич Б.М. (2015) СТИЛЬ ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧЕ ПОНЯТТЯ В КООРДИНАТАХ МАЛАНЮКОВОЇ СИСТЕМИ ПОГЛЯДІВ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 126-128.

Синчук Р.А. (2015) «МАРШІ ЖИТТЯ» ЯК КОМЕМОРАТИВНА ПРАКТИКА. Панорама політологічних студій, 2015: Вип. 13. pp. 267-275.

Синюк М.В. and Боровець О.В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 142-143.

Синюта К.О. and Козлюк О.А. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РІДНИМ МІСТОМ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 143-145.

Синіцька Н.В. and Крайчук О.В. (2015) ЗМІСТ І СПЕЦИФІКА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 140-142.

Сиротюк В.О. and Павлюк Т.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ «КОЛЬОРОВИХ ЧИСЕЛ КЮЇЗЕНЕРА». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 145-146.

Сиротюк Т.А. and Верьовкіна О.Є. (2015) СТИЛІСТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ КОМІЧНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ТА УКРАЇНОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 110-112.

Скопецька Л.О. and Гудовсек О.А. (2015) РОЗВИТОК ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В США. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 147-148.

Скороход (Кутінова) М. (2015) ІВАН ГОНТА ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ПЕРСОНАЖ АНТОНА НИВИНСЬКОГО. Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 87-92.

Слесаренко А.В. (2015) «ВИШУКАНО НЕОТЕСАНИЙ ЗВУК»: З ІСТОРІЇ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ МУЗИКИ 70-80-Х РОКІВ XX СТ. В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 159-161. ISSN 2519-1942

Смаглюк І.В. and Шкарбан Т.М. (2015) ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЧАСТИН І КОМПОНЕНТІВ У КОНСТРУКЦІЯХ ІЗ ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ШІСТДЕСЯТНИКІВ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 103-104.

Созонюк О.С. (2015) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 134-141.

Созонік М. (2015) КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ У ПОЗАКЛАСНОМУ ВИВЧЕННІ РОМАНУ Ю. КОСАЧА «ДЕНЬ ГНІВУ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 93-97.

Сойчук Р.Л. (2015) ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2015. pp. 41-52.

Сойчук Р.Л. (2015) ДО ПРОБЛЕМИ СУТНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Інноватика у вихованні, 2015: Вип. 1. pp. 147-157. ISSN 2411-4553

Сойчук Р.Л. (2015) ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Інноватика у вихованні, 2015: Вип. 2. pp. 212-221. ISSN 2411-4553

Сойчук Р.Л. (2015) НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК РЕГУЛЯТОР НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Нова педагогічна думка, 2015 (№ 2): (82). pp. 153-158. ISSN 2520-6427

Сойчук Р.Л. (2015) СТРУКТУРНА І ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Нова педагогічна думка, 2015 (№ 4): (84). pp. 125-129. ISSN 2520-6427

Сойчук Р.Л. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 46-50.

Сойчук Р.Л. (2015) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ НАЦІЄТВОРЕННЯ. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2015 (№ 4(4)): Vol. 2. pp. 140-144.

Сойчук Р.Л. (2015) ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ = PSYCHOLOGICAL UNDERGROUND OF NATIONAL SELF-ASSERTION EDUCATION IN SCHOOL YOUTH. Гірська школа українських карпат, 2015 (12-13). pp. 107-110.

Соколюк О.В. (2015) ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 83-84.

Сорочинська К. and Романюк А. (2015) ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 107-108.

Сорочинська Т.А. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ РІВНЕНЩИНИ (1939-1958 РР.). Інноватика у навчанні та вихованні, 2015. pp. 92-96.

Сорочинська Т.А. (2015) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ РІВНЕНЩИНИ (1939-1964 рр.). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 213-217.

Сорочинська Т.А. (2015) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ РІВНЕНЩИНИ (1939−1964 рр.). Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 221-228. ISSN 2411-4553

Сорочинська Т.А. and Шугаєва Л.М. (2015) ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩАХ РІВНЕНЩИНИ (1945−1964 рр.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 149-151.

Сосновая Л.Д. and Озимчук О.Б. (2015) РОЛЬ ЖІНКИ У ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 63-65.

Сосновая Л.Д. and Юрчук В.М. (2015) АНАЛІЗ МІКРОКЛІМАТУ В МУЗЕЙНИХ ПРИМІЩЕННЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 26-28.

Ставицька О.Г. (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПСИХОЛОГА З КЛІЄНТОМ ТЕХНОЛОГІЯМИ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 240-244.

Старжець В.І. and Юрчук В.М. (2015) МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ЕКСКУРСІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 155-157.

Стасюк В.С. and Марач В.С. (2015) АЛГЕБРАЇЧНІ ТА ГЕОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ ФРАКТАЛІВ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 186-188.

Стасюк М.В. and Лико С.М. (2015) СТРУКТУРА ЖИТТЄВИХ ФОРМ ВИДІВ АДВЕНТИВНИХ РОСЛИН У ФЛОРІ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 174-175.

Стафійчук І.І. and Степанова О.І. (2015) СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ БАГАТОЗНАЧНОСТІ У ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОЛЬОРОВИМ КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 66-67.

Стельмашук Ж.Г. (2015) ВИХОВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ У НИХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2015. pp. 83-92.

Стельмашук Ж.Г. (2015) ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ДОСВІДУ ВИХОВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ УЧНІВ ВІТЧИЗНИХ ШКІЛ В УМОВАХ РОЗДІЛЬНОГО НАВЧАННЯ (1943-1954 рр.) У СУЧАСНУ СИСТЕМУ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 157-170. ISSN 2411-4553

Стельмашук Ж.Г. (2015) РОЛЬ ГАЗЕТИ «РАДЯНСЬКА ОСВІТА» В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ (1944-1954 рр.). Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 229-237. ISSN 2411-4553

Степанюк Ю.О. and Константінова О.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У РОМАНІ ДЖ. К. РОУЛІНГ «ГАРРІ ПОТТЕР І НАПІВКРОВНИЙ ПРИНЦ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 112-113.

Степчук Н.В. and Маліновська Н.В. (2015) ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ЕЙДЕТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 157-158.

Сторож О.В. (2015) РОЗВИТОК СКЛАДОВИХ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 248-253.

Стрілець О.Ю. and Полюхович Н.В. (2015) КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ ВАД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 160-161.

Стрілецька К. and Романюк А. (2015) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО НАВЧАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 108-109.

Стрілецька К. and Романюк А.А. (2015) ВПЛИВ УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА РОЗВИТОК ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). p. 161.

Суботюк В.І. (2015) ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НАПРИКІНЦІ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 180-185.

Сукач Л.Ю. and Павлюк Т.О. (2015) ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЧАСОВИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 161-162.

Суржук Т.Б. (2015) ФОНЕТИЧНИЙ СЛУХ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 35-37.

Суходольська І.Л. (2015) РОЛЬ TYPHA ANGUSTIFOLIA L. У ЗМІНІ ВМІСТУ АМОНІЮ У РІЧКАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Acta Carpathica, 2015. pp. 149-154.

Суходольська І.Л. and Прокопчук О.І. (2015) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВМІСТУ НІКЕЛЮ У РІЧКАХ РІВНЕНСЬКОЇ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 178-179.

Сухомлин Т.С. (2015) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 116-118.

Сяська О.В. (2015) КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 191-193.

Сілкова Е.О. and Власюк М.В. (2015) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СКЛАДЕНІ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 155-157.

Сілкова Е.О. and Оксенюк Н.О. (2015) ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 157-158.

Сінокоп О.В. (2015) ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 274-280. ISSN 2411-4553

Сіончук О.В. (2015) НАРОДНО-ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ У РЕПЕРТУАРІ ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 81-85.

Сіпайло В.О. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ПИСЬМОВИХ ІНСТРУКЦІЙ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПРОФІЛЮ «ШВЕЙНА СПРАВА»). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 200-207.

Т

Тарарук Д.П. and Бєлова С.А. (2015) ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ В РОМАНІ ДЖ.Д. СЕЛІНДЖЕРА «НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 113-114.

Терешко Ю.М. (2015) ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА РОСІЙСЬКО-РАДЯНСЬКОГО КОМУНІСТИЧНОГО РЕЖИМУ (30-40-ВІ РР. ХХ СТ.) ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНУ ПОЛІТИКУ ПУТІНСЬКОЇ РОСІЇ. ЧАСТИНА 1. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 138-141. ISSN 2519-1942

Терещенко Т.В. (2015) Метафора в бизнес-дискурсе. In: Приоритетнные направления филологии и методики преподования языков. Изд-во ООО Полиграфическая фирма "Картуш", Орел, pp. 86-106. ISBN 978-5-9708-0480-3

Терлецький М.М. (2015) ФОРТЕПІАНО І ЙОГО РОЛЬ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ДИРИГЕНТА ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 53-59.

Тимчук М.В. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ ДІЛЯНКИ ГІРСЬКОГО МАСИВУ РІЗАЛЬНОЮ КРОМКОЮ ПО-РОДОРУЙНУЮЧОГО ІНСТРУМЕНТУ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. pp. 160-161.

Титуса В.М. and Глущук О.Г. (2015) РОЛЬ ФЕСТИВАЛІВ У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА РЕТРАНСЛЯЦІЇ ФОЛЬКЛОРНОЇ СПАДЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ М. ЛЬВОВА). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 154-156.

Тищенко І.А. (2015) ВПЛИВ СТАТЕВО-РОЛЬОВИХ СТЕРЕОТИПІВ НА ПРОФЕСІЙНУ САМОРЕАЛІЗАЦІЮ ЖІНОК У РУСЛІ ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 254-257.

Ткач Н.М. and Воловик Г.П. (2015) ОЦІНКА ВИДОВОГО СКЛАДУ ГІДРОБІОНТІВ ВОДОЙМИ КАР’ЄРУ ЗДОЛБУНІВСЬКОГО ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНОГО КОМБІНАТУ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 171-177.

Ткачук В. and Каштан С. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РУХУ В ПРИРОДНІХ ЕКОСИСТЕМАХ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 189-190.

Ткачук О.С. (2015) ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКО-ОРФОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ФОНЕТИЧНІЙ ОСНОВІ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 38-39.

Ткачук О.С. and Мельник М.В. (2015) ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ПЕРІОД НАВЧАННЯ ГРАМОТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 103-104.

Ткачук О.С. and Романович Т.Ф. (2015) МОВЛЕННЄВІ УМІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «МОВА І МОВЛЕННЯ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 108-110.

Товтин Г.А. and Кузьмич О.О. (2015) ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОГО УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 105-106.

Толочик І.Л. (2015) ВПЛИВ СКИДІВ СТІЧНИХ ВОД НА ЯКІСТЬ ПОВЕРХНЕВОЇ ВОДИ В БАСЕЙНІ РІЧКИ СТИР. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 177-181.

Торош А. and Трохимчук І.М. (2015) ІНТРОДУКЦІЯ ТА АКЛІМАТИЗАЦІЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 181-187.

Третьякова К.В. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ INTERNET-РЕСУРСІВ ЯК ЗАСОБІВ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ, ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 82-84.

Третяк О.М. (2015) ДО ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА ЗАСАДАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 84-86.

Триндюк В.А. (2015) ДО ПИТАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 110-113.

Трофимюк Є.В. and Адах Н.А. (2015) ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ НОВОТВОРИ В ПОЕЗІЇ ОЛЬГИ СЛОНЬОВСЬКОЇ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 54-55.

Трофімчук В.М. (2015) ТИПОЛОГІЯ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 113-116.

Трофімчук В.М. (2015) ПРИНЦИП ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВИКОРИСТАННЯ І РАЦІОНАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ АЛГОРИТМІЧНИХ, НАПІВЕВРИСТИЧНИХ ТА ЕВРИСТИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 105-107.

Трофімчук В.М. and Дуброва А.С. (2015) РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РІДНОЇ МОВИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 197-200.

Трохимчук І.І. and Поніманська Т.І. (2015) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУПАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 163-164.

Трохимчук І.М. (2015) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 237-245. ISSN 2411-4553

Трохимчук І.М. (2015) МІГРАЦІЯ РАДІОНУКЛІДІВ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 186-188.

Тхорук Р. (2015) ПАРАМЕТРИ МІФОЛОГІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ РОМАНУ «ТЕМНОТА» УЛАСА САМЧУКА. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2015: Вип.ХХІ. pp. 4-17.

Тюска В.Б. (2015) РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ У ПРОФЕСІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КЛУБАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 217-221.

Тюска В.Б. (2015) САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГА – ОРГАНІЗАТОРА ДОЗВІЛЛЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО КЛУБУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 156-158.

Тюхтій А.В. and Грицай Н.Б. (2015) ВИДОВИЙ СКЛАД ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКУ МОЛОДІ М. РІВНОГО. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 187-193.

Тівон Ю.О. and Крет Р.М. (2015) ПОЛІТИЧНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 79-80.

У

Усач Л.В. (2015) БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ КЛАСИКАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 39-41.

Усач М.І. and Гаврилюк Н.В. (2015) ПРОДУКТИВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НОМІНАЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕРОТИЧНІЙ ПОЕЗІЇ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 56-57.

Усач Н. (2015) ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТРИЛОГІЇ УЛАСА САМЧУКА «ОСТ» («МОРОЗІВ ХУТІР», «ТЕМНОТА», «ВТЕЧА ВІД СЕБЕ»). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2015: Вип.ХХІ. pp. 18-23.

Ф

Федоришин О.П. (2015) ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 200-204.

Федоришина Л. (2015) ЛІРИКА ЛІНИ КОСТЕНКО І БЕЛЛИ АХМАДУЛІНОЇ (ПОРІВНЯЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ). Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 98-102.

Федорук О.М. (2015) ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК ЕФЕКТИВНА УМОВА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА У ВНЗ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 282-287. ISSN 2411-4553

Федюк Т.М. and Корчакова Н.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ САМООЦІНКИ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 264-267.

Фесюк Т.М. and Димченко Н.С. (2015) УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 193-195.

Фещук Ю.В. and Іськів В.П. (2015) РОЗВИТОК ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФІЛЮ «ДЕРЕВООБРОБКА»ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 109-111.

Фрідріх А.В. (2015) ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 125-129.

Філоненко В.О. and Павелків В.Р. (2015) ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). p. 192.

Філіпчук І.В. (2015) О.ШИК: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 150-153. ISSN 2519-1942

Х

Ханас І.В. and Степанова О.І. (2015) ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕМАНТИЧНИХ СИНОНІМІВ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 18-19.

Хмель В.А. (2015) ФЕЙКЛОР У КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙНИХ ЖАНРІВ ФОЛЬКЛОРУ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 104-106.

Хоменко А.А. and Адах Н.А. (2015) АВТОРСЬКІ НОМІНАЦІЇ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У ПОЕЗІЇ ХХ СТОРІЧЧЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 58-59.

Хомеча Н. (2015) ТОПОГРАФІЯ СПОГАДУ: ДИЛОГІЯ УЛАСА САМЧУКА «НА БІЛОМУ КОНІ», «НА КОНІ ВОРОНОМУ». Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2015: Вип.ХХІ. pp. 24-36.

Хоронжевський О. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 114-115.

Хупавцева Н.О. (2015) ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 270-274.

Ц

Царук О.В. and Лесняк Н.В. (2015) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 164-166.

Цуканова М.С. (2015) ВПЛИВ РЕЖИМУ СОЦІАЛЬНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ НА ПРОТІКАННЯ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ЗАСУДЖЕНИХ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 141-148.

Цюлюпа С.Д. (2015) ДМИТРО ФЕНЮК В ІСТОРІЇ ДУХОВОГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ОРКЕСТРОВОГО ВИКОНАВСТВА ТА ПЕДАГОГІКИ У ЛЬВОВІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 27-31.

Цюлюпа С.Д. and Абугулес К.Г. (2015) КЛАС ТРУБИ ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ІНСТИТУТІ МИСТЕЦТВ РДГУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 182-189.

Ціпан Т.С. (2015) СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 170-181. ISSN 2411-4553

Ціпан Т.С. (2015) ВЗАЄМОДІЯ ДИТЯЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ І СІМ’Ї У ГРОМАДЯНСЬКОМУ ВИХОВАННІ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2015. pp. 60-67.

Ціпан Т.С. (2015) МОВЛЕННЄВІ АФОРИЗМИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПРАКТИЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 53-56.

Ч

Чемерис М.К. and Кирильчук Ю.В. (2015) РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЇХНЬОЇ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 166-167.

Чернюшок О.В. (2015) МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ У МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-ПЕДАГОГІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ КОМПОЗИЦІЇ. Актуальні питання культурології, 2015 (Вип.15). pp. 93-99. ISSN 2415-802X

Черній В.А. and Черній А. (2015) «СЛОВ’ЯНСЬКІ» БАЛКАНИ: ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОЛІЗІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 110-112. ISSN 2519-1942

Чмир Т.В. (2015) ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 277-280.

Чорнобиль Ю.М. and Петренко О.Б. (2015) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФОЛЬКЛОРУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 167-168.

Чубик В. (2015) КОНЦЕПЦІЯ ЖІНОЧИХ ПЕРСОНАЖІВ У РОМАНІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА «СОЛО ДЛЯ СОЛОМІЇ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 103-106.

Ш

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2015) БАГАТОЖЕНСТВО ТА ІСЛАМ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 199-201. ISSN 2519-1942

Шатрюк О.В. and Нікшич С.М. (2015) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 195-197.

Шевців М.В. (2015) КОНАТИВНІ ФОРМИ У ТВАРИН. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 90-96.

Шевців М.В. and Романюк В.Л. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КОЛЬОРУ ОЧЕЙ І ТЕМПЕРАМЕНТУ У СТУДЕНТІВ-БІОЛОГІВ В УМОВАХ РІВНЕНЩИНИ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 285-288.

Шевченко О.В. (2015) РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА МОВОЗНАВСТВА. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2015 (Вип.54). pp. 80-83. ISSN 2519-2558

Шевчик О. and Петренко О.Б. (2015) ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА КОРЕКЦІЇ ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). p. 193.

Шевчик Р.В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ УВАГИ У ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 288-292.

Шевчук В. (2015) МІФ ПРО НІОБУ В МОДЕРНІЙ ТА ПОСТМОДЕРНІЙ ВЕРСІЯХ (ПОВІСТЬ «НІОБА» (1905) ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ ТА РОМАН «ДІТИ НІОБИ» (1996) СОФІЇ МАЙДАНСЬКОЇ). Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 107-111.

Шевчук Н.А. and Присяжнюк І.М. (2015) ВИКЛАДАННЯ СПЕЦКУРСУ «МЕТОДИ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ»В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ НАКОПИЧЕННЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 117-118.

Шевчук Т.Б. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 90-92.

Шевчук Т.Б. (2015) ЧАСТИНОМОВНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ЯК ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2015. pp. 187-190.

Шевчук Т.М. and Котяй Н.В. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В НАПОВНЕНИХ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРАХ НА ОСНОВІ ФРАКТАЛЬНОГО ПІДХОДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 15-16.

Шевчук Т.М. and Набок Д.О. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПЕРЕНОСУ НА ОСНОВІ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО ПІДХОДУ В АМОРФНИХ НАПОВНЕНИХ ПОЛІМЕРАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 23-24.

Шелестюк К.В. and Дідич Ю.В. and Павлова Н.С. (2015) ОКРЕМІ АСПЕТИ РОБОТИ З ПРОГРАМОЮ EASYQUIZZY. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 35-37.

Шелюк Г.В. (2015) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ШКОЛАХ ДУХОВНОГО ВІДОМСТВА (ЗА ПУБЛІКАЦІЯМИ ЖУРНАЛУ «ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА»). Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 287-295. ISSN 2411-4553

Шелюк Г.В. (2015) ТИПИ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ ДУХОВНОГО ВІДОМСТВА (КІНЕЦЬ ХІХ– ПОЧАТОК ХХ СТ.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 168-169.

Шеретюк Р.М. (2015) ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ЕТНОКОНФЕСІЙНОЇ ПОЛІТИКИ САМОДЕРЖАВНО-СИНОДАЛЬНИХ СТРУКТУР В ПЕРШІ РОКИ ПІСЛЯ «ВОЗЗ’ЄДНАННЯ» ГРЕКО-УНІАТІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ І БІЛОРУСІ З РОСІЙСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ 1839 Р. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 12-15. ISSN 2519-1942

Шимко О.В. (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Бізнесінформ, 2015 (№ 9). pp. 212-217.

Шимко О.В. (2015) РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ АУТСОРСИНГУ. Актуальні питання економічних наук, 2015. pp. 28-31.

Шимко О.В. (2015) ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД. In: Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство. Вид. дім "Гельветика", Херсон, pp. 399-411. ISBN 978-617-7178-98-8

Шліхта Г.О. (2015) ВПРОВАДЖЕННЯ ISO В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 119-121.

Шостак І.В. and Портухай О.І. and Лико Д.В. (2015) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ РІВНЕНЩИНИ ТА СУСІДНІХ ОБЛАСТЕЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища, 2015. pp. 204-205.

Шостак О.О. (2015) ДОСВІД ВІЙНИ В РОМАНІ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ «ХРЕЩАТИЙ ЯР». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2015: Вип. 40. pp. 44-48.

Шостак О.О. (2015) ПАМ’ЯТЬ ПРО ОСТАРБАЙТЕРІВ У ЛІТЕРАТУРІ ДІАСПОРИ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ «ХРЕЩАТИЙ ЯР»). Панорама політологічних студій, 2015: Вип. 13. pp. 262-267.

Шостак О.О. (2015) Ревізія мілітарної парадигми в дилогії Ігоря Качуровського «Шлях невідомого» і «Дім над кручею». Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2015: Вип. 73. pp. 284-288.

Шостак О.О. (2015) Деконструкція мілітарних міфів соцреалізму у воєнному наративі І. Качуровського. Масова література: проблема інтерпретації, змісту та форми, 2015. pp. 165-168.

Шостак О.О. and Захарчук І.В. (2015) ТРАГЕДІЯ ГОЛОКОСТУ В СИЛОВОМУ ПОЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Мир як вища соціальна цінність, 2015. pp. 10-13.

Шостак О.О. and Захарчук І.В. (2015) СТУДІЇ ПАМ’ЯТІ І ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 115-116.

Шпортько О.В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ДВОХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СТИСНУТИХ БЛОКІВ ДЛЯ КОЖНОГО БЛОКУ ДАНИХ У ФОРМАТІ PNG. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 184.

Шрам М.Б. and Дичківська І.М. (2015) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ І КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 171-174.

Шроль Т.С. (2015) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 174-175.

Шугаєва Л.М. (2015) РЕЛІГІЯ В ШКОЛІ: РОЗДУМИ РЕЛІГІЄЗНАВЦЯ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 48-54. ISSN 2411-4553

Шугаєва Л.М. (2015) РЕЛІГІЄЗНАВЧО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА ЮРОДСТВА У СХІДНІЙ І ЗАХІДНІЙ ХРИСТИЯНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). pp. 241-243. ISSN 2519-1942

Шугаєва Л.М. (2015) ПОСІБНИК, ЯКИЙ СЛУГУВАТИМЕ ЛЮДЯМ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2015 (Вип.26). p. 294. ISSN 2519-1942

Шугаєва Л.М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЄРЕТИЧНИХ РУХІВ В КАТОЛИЦЬКІЙ І ПРАВОСЛАВНІЙ ТРАДИЦІЯХ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Українське релігієзнавство, 2015 (№73). pp. 324-328.

Шугаєва Л.М. (2015) ПОЗАЦЕРКОВНІ РЕЛІГІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Релігія та соціум, 2015. pp. 14-20.

Шулепа О.Ю. and Хижнякова Н.О. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО МЕТОДУ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 197-199.

Шульжук Н.В. (2015) КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ФІЛОЛОГІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», 2015 (Вип.57). pp. 225-228.

Шумак О.Г. and Коваль В.В. (2015) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В КУРСІ ГЕОМЕТРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 121-123.

Шурин О.І. (2015) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 92-93.

Шутяк В.Г. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ НАБОРІВ КОНСТРУКТОРІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 174-176.

Шутяк В.Г. (2015) ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Інноватика у навчанні та вихованні, 2015. pp. 77-82.

Шутяк В.Г. (2015) ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (огляд педагогічних досліджень з 1957 р. по 1990 р.). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 209-213.

Щ

Щирська І.Л. and Маліновська Н.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 175-176.

Ю

Юрчук К. and Кирилецька Г.М. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2015. pp. 124-125.

Юрчук О.І. (2015) ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ У ДНЗ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2015. pp. 212-216.

Юрчук О.І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна", 2015 (11). pp. 44-47.

Юшкевич Л.Д. and Степанова О.І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЗООСЕМІЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2015 (Вип.6). pp. 68-70.

Я

Якимець М.Г. (2015) ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.1). pp. 281-286. ISSN 2411-4553

Якимець М.Г. and Дупак Н.В. (2015) ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 176-178.

Якобчук І.В. and Грицай Н.Б. (2015) ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 30-31.

Якобчук І.В. and Грицай Н.Б. (2015) ТАКСОНОМІЧНА СТРУКТУРА ХВОЙНИХ РОСЛИН РІВНЕНСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 193-200.

Яницька О.М. (2015) ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОГО КОНЦЕПТУ LA FOI, АНГЛІЙСЬКОГО FAITH ТА УКРАЇНСЬКОГО ВІРА. Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук, 2015. pp. 109-113.

Яницька О.М. and Палій В.П. (2015) АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИСЛІВНИКА BEAUCOUP (НА МАТЕРІАЛІ КОРПУСУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2015 (55). pp. 188-191. ISSN 2519-2558

Янцур М.С. (2015) ПРОФЕСІЙНА АКТИВІЗАЦІЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 187-194.

Яриніч О.В. and Казначеєва Л.М. (2015) МОНОГРАФІЯ О. ЦИНКАЛОВСЬКОГО «СТАРОВИННІ ПАМ’ЯТКИ ВОЛИНІ» ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ СТАРОВИЖІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 158-160.

Яромчик Н. and Войтович І. and Чабан В.Й. (2015) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 199-200.

Ярош Т. (2015) СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО (НА ОСНОВІ ЕТЮДУ «ЦВІТ ЯБЛУНІ»). Філологічні зошити. Літературознавство, 2015. pp. 112-115.

Ярощак С.В. (2015) ПРО ОДИН ЧИСЛОВИЙ МЕТОД КВАЗІКОНФОРМНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРТОГОНАЛЬНИХ КРИВОЛІНІЙНИХ КООРДИНАТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 31-33.

Ярощак С.В. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ НАФТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРМО-ГРАВІТАЦІЙНОГО ДРЕНАЖУ. Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів, 2015. p. 191.

Ярута Н.П. (2015) ОСОБЛИВОСТІ НОВИХ ЛІНГВІСТИЧНО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 248-256.

Ярута Н.П. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ МЕТАФОРИ В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 116-118.

Ясногурська Л.М. (2015) СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОЗИТОЛОГІЇ В ДИСКУРСІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 51-56.

Ясногурська Л.М. (2015) ПРОЦЕС СЕМАНТИЗАЦІЇ КОМПОЗИТІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 47-51.

Ясногурська Л.М. and Куцмус О.В. (2015) ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОЗНАЧЕНЬ У ТЕКСТАХ НІМЕЦЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 61-64.

Ясногурська Л.М. and Опанасюк І.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНО-МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В ОЦІННИХ МАСКУЛІННИХ НОМІНАЦІЯХ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ). Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2015. pp. 56-60.

Яцюк Н.О. (2015) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ МОРАЛЬНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.5). pp. 148-155.

Яцюра Г.М. and Морозова Т.П. (2015) АНАЛІЗ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИННІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 178-180.

This list was generated on Tue Apr 23 16:41:01 2024 EEST.