Items where Subject is "78 Музика"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 307.

K

Kozii O. and Ulianova V. and Bilostotska O. and Kachmar O. and Bakhmat N. and Prokopchuk V. and Komarovska O. (2020) EXPERIENCE IN DEVELOPING IMAGINATIVE AND INTONATIONAL COMPETENCIES IN FUTURE MUSIC TEACHERS. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2020 (Vol.12): Issue 4. pp. 16-37. ISSN 2066-7329? 2067-9270

А

Антончук О. (2023) УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2023. pp. 229-231.

Б

Бабич С.М. Методичний посібник до вивчення теми Основи роботи в нотному редакторі MuseScore із навчальної дисципліни "Музична інформатика". [Методичні рекомендації]

Барбаха Т.В. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЗО. [Магістерська робота]

Басюк К.С. and Смирнова Т.В. (2013) ТАНГО ЯК СТИЛЬ В ЕСТРАДНІЙ МУЗИЦІ ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 178-179.

Бестюк І. (2015) МАРШ ЯК МУЗИЧНИЙ МАРКЕР «ІМПЕРІЇ МЕГАЛОМАНІЇ» («МАРШ РАДЕЦЬКОГО» (1932) ЙОЗЕФА РОТА І «ДОЛИНА МАЙ» (1933-1935) ОЛЕКСІЯ КУНДЗІЧА). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2015: Вип.ХХІ. pp. 109-116.

Блищик Н.В. (2018) ТВОРЧА МАЙСТЕРНІСТЬ ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ДИТЯЧОГО ХОРУ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 164-169.

Бобанич Ю. and Даюк Ж.Ю. (2013) РОЗВИТОК ЕСТРАДНОГО ЖАНРУ НА РІВНЕНЩИНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 181-183.

Бойко В.Д. and Радковська Л.М. (2013) ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 21-23.

Бойко Н.Г. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 144-150.

Боровець О.О. and Казначеєва Л.М. (2014) ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МУЗИЧНИХ КУЛЬТУР СХОДУ ТА ЗАХОДУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 221-224. ISSN 2415-802X

Боровець О.О. and Казначеєва Л.М. (2016) ДЖАЗОВА МУЗИКА ТА ЇЇ ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ МИСТЕЦТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 100-101.

Боровець О.О. and Казначеєва Л.М. (2015) РОЗВАЖАЛЬНА МУЗИКА ЯК СЕГМЕНТ СУЧАСНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 121-122.

Брикайло Н.В. (2020) БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ: ГЕНЕЗА ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2020: Вип. 6. pp. 66-73.

Будз М.М. (2005) ЗАБУТЕ ІМ’Я(До 130-річчя від дня народження Ольги Окуневської). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2005 (Вип.10). pp. 133-136.

Бурмай Ю.Ю. and Прокопович Т.Ю. (2013) ХУДОЖНЬО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКУ МУЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 26-27.

Бурчак І.С. (2018) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ДИТЯЧИМ АНСАМБЛЕМ СПОРТИВНО-БАЛЬНОГО ТАНЦЮ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 6-12.

Буцяк В.І. (2005) СТИЛЬОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МУЗИКАНТА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2005 (Вип.10). pp. 85-90.

Буцяк В.І. (2000) ІСТОРИКО-СТИЛЬОВИЙ ПРИНЦИП ЯК ОСНОВА ОСЯГНЕННЯ СПЕЦИФІКИ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2000 (Вип.5). pp. 192-203.

Буцяк В.І. (2001) ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.15). pp. 108-112.

Буцяк В.І. and Турко Н.Є. (2018) КУЛЬТОРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЯВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 170-178.

Буцяк В.І. and Турко Н.Є. and Лосєва Т.Ю. ЦИКЛ «МУЗИЧНІ ПОСВЯТИ» Б.ФІЛЬЦ. [Методичні рекомендації]

В

Василишин І.В. and Гумінська О.О. (2022) МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2022: Вип. 8. pp. 164-169.

Василів І.С. and Цюлюпа Н.Л. and Ямелинець Ю.О. (2022) Відділ духових та ударних інструментів Львівського коледжу культури і мистецтв в музичній культурі України. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 54-60.

Ведмінська О.В. and Радковська Л.М. (2013) МУЛЬТИМЕДІА, ЯК НОВІТНІЙ ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 35-37.

Величко А.Р. and Харитон І.М. (2015) СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СУЧАСНОЇ ХОРОВОЇ МУЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 123-124.

Вербець В.В. (2017) СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МУЗИКАНТА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 80-83.

Виткалов В.Г. (2012) МУЗИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ КІНЦЯ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ МОНОГРАФІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 276-277.

Виткалов С.В. (2017) НОВИЙ ТИП МИТЦЯ В УМОВАХ ЗМІНЕНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ:ВАЛЕРІЙ МАРЧЕНКО. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2017 (Вип.25). pp. 232-235. ISSN 2518-1890

Виткалов С.В. (2020) НАРОДНА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2020 (Вип.35). pp. 252-254. ISSN 2518-1890

Виткалов С.В. (2023) ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДИРИГЕНТА ТА УЧАСНИКІВ ОРКЕСТРОВОГО КОЛЕКТИВУ. Інноватика у вихованні, 2023: Вип. 17. pp. 18-26.

Виткалов С.В. (2022) СУЧАСНА КОНЦЕРТНА ПРАКТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2022: Вип.40. pp. 47-52.

Виткалов С.В. (2022) Українські музиканти і європейська культурна практика. День, 2022 (№5-6).

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2020) УКРАЇНСЬКИЙ МИТЕЦЬ У ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, 2020 (№ 4): (49). pp. 46-65. ISSN 2414-052X

Волошина Л. (2010) Взаємозв'язок музики і танцю в історичній ретроспективі. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 154-156. ISSN 2415-802X

Волошина Л.П. (2009) РЕТРОСПЕКТИВА ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСТВА. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. pp. 215-219. ISSN 2415-802X

Ворончак І.І. (2023) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПЕРТУАРУ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОЇ ФЛЕЙТИ В АВСТРІЇ ТА ІТАЛІЇ У XVIII СТОЛІТТІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2023: Вип.15. pp. 140-143.

Вівчарик Л.Р. (2023) САКСОФОНОВЕ ВИКОНАВСТВО В МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ПРИКАРПАТТЯ В XX – НА ПОЧАТКУ XXI СТОРІЧЧЯ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2023: Вип.15. pp. 70-75.

Віхоть П.І. (2023) НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВАЛТОРНИСТІВ У СИСТЕМІ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2023: Вип.15. pp. 146-149.

Г

Гаврилів М.С. and Гумінська О.О. (2023) МЕТОДИ СПІЛКУВАННЯ, ВЗАЄМОДІЇ, СПІВПРАЦІ НА УРОЦІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2023: Вип. 9. pp. 130-138.

Гайдабура О.Д. (2019) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ТА РОЗВИТОК ДУХОВОГО ВИКОНАВСТВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 87-91. ISSN 2522-1590

Гайдабура О.Д. (2017) СИНКОПИ ЕСТРАДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАПРЯМКУ ДЖАЗ-ОРКЕСТРІВ м. РІВНЕ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 115-118.

Гайдабура О.Д. (2016) ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ЗАСЛУЖЕННОГОАРТИСТА БССР ТРУБАЧА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССАЭДДИ РОЗНЕРА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 103-106.

Гайдабура О.Д. (2015) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕСТРАДНОГО ЖАНРУ В УКРАЇНІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 59-66.

Гашпан Я.Р. (2023) ФЛЕЙТА В МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ БУКОВИНИ В XX – НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2023: Вип.15. pp. 80-82.

Гедьфалві Т.І. (2020) РОЗВИТОК МУЗИЧНОГО СЛУХУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ КАРПАТСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2020: Вип. 6. pp. 216-222.

Голова Л. (2010) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДУБЕНЩИНИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 251-256. ISSN 2415-802X

Гончук А.В. СПІВАЦЬКИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ДУХОВНОЇ ПІСНІ. [Магістерська робота]

Горіна Л.І. СПЕЦИФІКА РОБОТИ СТУДЕНТІВ В КЛАСІ АНСАМБЛЮ. [Методичні рекомендації]

Горіна Л.І. ІСТОРІЯ ВИКОНАВСТВА НА ДОМРІ. [Методичні рекомендації]

Граб О.В. (2004) НАЦІОНАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ТА СУСПІЛЬНО-ГРОМАДСЬКА ТЕМАТИКА У МИСТЕЦЬКІЙ СПАДЩИНІ СТАНІСЛАВА ЛЮДКЕВИЧА (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 71-82.

Григорчук І.С. (2007) КОМП’ЮТЕРНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 182-185. ISSN 2078-1016

Григорчук О.І. and Гумінська О.О. (2013) МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 58-60.

Гумінська О.О. (2002) РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МУЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 177-181.

Гумінська О.О. (2017) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Нова педагогічна думка, 2017 (№1(89)). pp. 98-101. ISSN 2520-6427

Гумінська О.О. (2018) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ САМОВИРАЖЕННЯ УЧНІВ У МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 334-338.

Д

Дацик М.В. and Левенець М.В. (2007) МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРАКТИКИ: ДО ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 143-147. ISSN 2415-802X

Даюк Ж.Ю. (2013) ГОЛОВНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ (ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 187-189.

Даюк Ж.Ю. and Висоцький Е.В. (2020) КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2020. pp. 113-116.

Даюк Ж.Ю. and Проказюк Р.І. (2020) ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ЗАРОДЖЕННЯ ПІАНІСТИЧНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2020: Вип. 6. pp. 89-94.

Даюк Ж.Ю. and Прокопюк Л.В. (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРАЖАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ БАЯНА ЯК СТИМУЛ ДО РОЗВИТКУ ВИКОНАВСЬКОЇ ТЕХНІКИ. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2019. pp. 33-40.

Демків А.Р. and Якимчук С.Н. (2019) ФОЛЬКЛОР ЯК ДОМІНАНТА ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КОМПОЗИТОРА МИКОЛИ КОЛЕССИ У КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ XX СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 249-250.

Дем’янюк О.О. (2020) ШТРИХИ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ ЛЮДВИГА КОТЛАРА. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2020: Вип. 6. pp. 100-105.

Денисюк І.С. and Цюлюпа Н.Л. (2013) УМІННЯ ХУДОЖНЬОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЯК ПРОФЕСІЙНИЙ АСПЕКТ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 189-190.

Денисюк Н.М. and Гумінська О.О. (2023) СУЧАСНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ОРФ-ПІДХОДУ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ В ЗДО. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2023: Вип. 9. pp. 138-146.

Джура О.Ф. (2004) НОВИЗНА ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ Б.Л. ЯВОРСЬКОГО ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗУЮЧІ ПРИНЦИПИ КОНСТРУКЦІЇ МУЗИЧНОГО ТВОРУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 91-95.

Дзвінка Р.І. (2018) ТВОРЧИЙ ДОРОБОК МИХАЙЛА ТИМОФІЇВА В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ СОПІЛКОВОГО ВИКОНАВСТВА. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 204-210.

Дзвінка Р.Л. (2017) АНСАМБЛЕВЕ САКСОФОННЕ ВИКОНАВСТВО УКРАЇНИ КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 164-168.

Дикало В.І. ПОЛІЕТНІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА МУЗИЧНИХ ТРАДИЦІЯХ ВОЛИНІ. [Автореферат]

Дикало В.І. (2016) МУЗИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО РІВНЕНЩИНИ. [Teaching Resource]

Дикало В.І. (2016) МУЗИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО РІВНЕНЩИНИ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ КУРС : ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ. Нова педагогічна думка, 2016 (№2). pp. 124-128. ISSN 2520-6427

Дикало В.І. (2008) ТРАДИЦІЇ ЕТНОСІВ ВОЛИНІ. Мистецтво та освіта, 2008 (№4). pp. 17-21.

Дикало В.І. (2008) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕТНОМУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Нова педагогічна думка, 2008 (№4). pp. 48-51. ISSN 2520-6427

Дикало В.І. (2015) ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕТНОМУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ВОЛИНІ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2015 (Вип 1). pp. 29-35.

Дикало В.І. МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ ВОЛИНІ 20–30 РР. XX СТ. ЯК КОНТЕКСТ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ. Нова педагогічна думка, 2007 (№2). pp. 116-119. ISSN 2520-6427

Димченко С. (2010) ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 129-131.

Димченко С.С. (2018) ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ ВИКОНАВЦІВ В АНСАМБЛЕВОМУ МУЗИКУВАННІ В КЛАСІ УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. p. 325.

Димченко С.С. (2017) ТЕНДЕНЦІЇ ДЖАЗОВОГО АКУСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ХХ СТОЛІТТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 322-323.

Димченко С.С. (2016) РИТМ І ТЕМБР У ХУДОЖНІЙ МАЙСТЕРНОСТІ ДИРИГЕНТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 103-104.

Димченко С.С. (2012) ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ БОГДАНА ДЕПО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ДИРИГЕНТСЬКОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 142-146.

Димченко С.С. (2008) ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ГНАТА ХОТКЕВИЧА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КОБЗАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 186-189.

Димченко С.С. (2006) ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ДИРИГЕНТСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ АНДРІЯ БОБИРЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 94-97.

Димченко С.С. (2012) ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОГО АПАРАТУ МУЗИКАНТА-ІНСТРУМЕНТАЛІСТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). p. 134.

Димченко С.С. (2001) СПЕЦИФІЧНІ ПРИЙОМИ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ НАПАМ'ЯТЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.15). pp. 139-143.

Димченко С.С. (2001) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В КЛАСІ ДИРИГУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.16). pp. 18-21.

Димченко С.С. (2002) ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В КЛАСІ СПЕЦІАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ (теоретичні і методологічні аспекти). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 166-169.

Димченко С.С. (2002) ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М.ЛЕОНТОВИЧА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 112-117.

Димченко С.С. (2002) МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ГНАТА ХОТКЕВИЧА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 119-125.

Димченко С.С. (2002) ВПЛИВ ІДЕЙ А.ШТОГАРЕНКА НА ФОРМУВАННЯ ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО КАМЕРНОГО АНСАМБЛЮ БАЯНІСТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 169-172.

Димченко С.С. (2009) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ. [Teaching Resource]

Димченко С.С. (2003) ПЕДАГОГІЧНА І ДИРИГЕНТСЬКА СПАДЩИНА М.МАЛЬКА В ІСТОРИЧНОМУ ЧАСІ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 177-182.

Димченко С.С. (2022) Інструменти ударної установи та їх класифікація. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 106-111.

Димченко С.С. (2023) ДО ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ МЕТОДИКИ ГРИ НА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТАХ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2023: Вип.15. pp. 128-135.

Димченко С.С. (2018) ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДИРИГЕНТСЬКОГО МИСТЕЦТВА: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 210-220.

Димченко С.С. (2022) Життєва партитура легенди диригентського мистецтва XX століття. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 71-80.

Димченко С.С. (2012) НАУКОВИЙ ДОРОБОК МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИКОЗНАВСТВА ДРУГОЇ ПОЛ. XX – ПОЧАТКУ XXI СТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 239-244.

Димченко С.С. and Димченко К.С. (2015) БАГАТОГРАННІСТЬ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДУШІ(ДО 70-РІЧЧЯ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА СЕРНЮКА). Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 85-89.

Димченко С.С. and Димченко С.С. (2018) КОНЦЕПЦІЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДИРИГЕНТСЬКОГО ЖЕСТУ, МІМІКИ, ПАНТОМІМІКИ ТА ВИРАЗНОСТІ ОБЛИЧЧЯ У ВІДОБРАЖЕННІ ОБРАЗНО-ЕМОЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЗИЧНОГО ТВОРУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 151-156.

Димченко С.С. and Смик Л.Ю. (2016) ПОДОЛАННЯ ТИПОВИХ НЕДОЛІКІВ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ КЛАСУ ДИРИГУВАННЯ КАФЕДРИ ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 156-160.

Дыкало В.И. (2013) ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭТНОМУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИЙ ВОЛЫНИ). Грамота: альманах современной науки и образования, 2013 (№12). pp. 54-57. ISSN ISSN 1993-5552

З

Завада К.П. and Ужинський М.Ю. (2012) ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ ФІКСАЦІЇ ЗВУКОВОГО МАТЕРІАЛУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 142-143.

Закопець Л.М. (2020) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ НАД ЗВУКОМ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ГОБОЇ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2020: Вип. 6. pp. 114-121.

Закопець Л.М. (2017) КОНЦЕРТНІ ЖАНРИ ДЛЯ ГОБОЯ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ (на прикладі Concerto grosso № 3 для гобоя, віолончелі та камерного оркестру Золтана Алмаші). Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 143-146.

Заходякін О.В. and Лістратова Т.М. (2020) ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ВИКОНАВСТВА В УКРАЇНІ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2020: Вип. 6. pp. 122-126.

К

Калустьян О. and Остапчук-Будз М. and Ковлева М. (2023) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПРОФЕСІЙНІЙ МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2023 (Вип.46). pp. 153-158. ISSN 2411-1546

Каневська Г.Г. and Виткалов В.Г. (2004) ТВОРЧІ ПОРТРЕТИ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ: МИКОЛА ВІКТОРОВ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 110-113.

Кардаш (Гергелюк) В.В. (2018) РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 325-329.

Карманюк Ю.В. and Григорчук І.С. (2018) МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 345-350.

Катеринчик А.В. (2019) ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗВУКОВИДОБУВАННЯ СКРИПАЛЯ. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2019. pp. 182-189.

Качмарська О.В. and Смирнова Т.В. (2013) ВПЛИВ БЛЮЗУ НА «АКАДЕМІЧНУ» МУЗИКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 192-194.

Кашперський В.П. (2023) ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ГУБНОГО АПАРАТУ ТРУБАЧА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2023: Вип.15. pp. 135-139.

Клевець К.О. (2023) ЄВРОПЕЙСЬКЕ КЛАРНЕТОВЕ ВИКОНАВСТВО ХХІ ст. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2023: Вип.15. pp. 60-64.

Клець Т.Д. (2018) РОЗВИТОК ТЕХНІКИ ДИРИГУВАННЯ У СТУДЕНТІВ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 350-357.

Кобилянська К.О. (2020) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2020: Вип. 6. pp. 222-228.

Коваленко А. and Аксьонова І.Ю. (2010) СТИЛІЗАЦІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТВОРУ ЯК ФОРМОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 132-133.

Колесник С.С. and Крижановська Т.І. (2018) ТВОРЧІСТЬ М.Д.ЛЕОНТОВИЧА ЯК ДЖЕРЕЛО ФАХОВОГО ДОСВІДУ МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 87-88.

Колесніков С.А. (2007) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОРІЄНТАЦІЇ НА МЕЛОДІЮ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 84-86. ISSN 2078-1016

Колесніков С.А. (2008) ГРА НА ДИТЯЧИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ІНСТРУМЕНТАХ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 91-94.

Колесніков С.А. ОСНОВИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ХОРЕОГРАФІЇ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ. [Навчальний посібник]

Комаринська О.О. (2019) КОНСТРУКТИВНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНДУРИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРУ. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2019. pp. 79-87.

Корнєєва А.Г. and Фарина Н.П. (2020) ІМ’Я СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДУ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2020: Вип. 6. pp. 126-132.

Корнійчук А. and Бондарчук А.Я. (2015) ВАЖЛИВІСТЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗУ ЖЕСТІВ ТА МІМІКИ ДИРИГЕНТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 135-136.

Король О.П. and Костюк Л.К. (2019) МИКОЛА ЛЕОНТОВИЧ – ТВОРЕЦЬ ВСЕСВІТНЬО ВІДОМОЇ ПІСНІ «ЩЕДРИК» : РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 250-252.

Король О.П. and Костюк Л.К. (2018) ПОСТАТЬ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ПЕРІОДУ КІНЦЯ ХІХ СТ. - ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 327-328.

Костюк Л.К. and Король О.П. (2018) ІЗ КОГОРТИ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ ХХ СТОЛІТТЯ: МИКОЛА ЛЕОНТОВИЧ – АВТОР СВІТОВОГО МУЗИЧНОГО ШЕДЕВРУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2018 (Вип.28). pp. 246-251. ISSN 2411-1546

Крет М.В. (2001) МУЗИЧНО-ЕТИЧНИЙ ДОСВІД ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОГО СВІТУ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.14). pp. 66-68.

Крет М.В. (2018) МУЗИКА ТА ЇЇ МОРАЛЬНО-ВИХОВНІ ФУНКЦІЇ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 357-362.

Кривчук І.П. (2020) НЕТРАДИЦІЙНИЙ УРОК ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2020: Вип. 6. pp. 228-234.

Крижавновська Т.І. (2011) Активізація навчальної діяльності майбутніх вчителів музики у процесі вивчення творчості М.Лисенка. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 136-139. ISSN 2415-802X

Крижановська Т.І. (2005) ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ У КУРСІ “ІСТОРІЯ МУЗИКИ”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 117-120.

Крижановська Т.І. and Крусь О.П. (2023) ВИКЛАДАННЯ МУЗИКО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Вісник науки та освіти, 2023 (4): 10. pp. 509-518. ISSN 2786-6165

Крижановська Т.І. and Лосєва Т.Ю. ОСНОВИ ТЕОРІЇ МУЗИКИ. [Навчальний посібник]

Крижановська Т.І. and Лосєва Т.Ю. ТЕОРІЯ МУЗИКИ. [Навчальний посібник]

Крижановська Т.І. and Оксенчук Д.Ю. (2018) РОЗВИТОК ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ УЧНЯ-БАЯНІСТА ЗА МЕТОДИКОЮ ПЕТРА СЕРОТЮКА. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 370-379.

Крусь О.П. (2002) НАРОДНОПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ ВОЛИНСЬКОГО КРАЮ: ТРАДИЦІЇ, ІСТОРІЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 185-188.

Крусь О.П. (2018) РЕГІОНАЛЬНИЙ МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР – ІНТЕГРАЛЬНА ЧАСТКА ДУХОВНОЇ СКАРБНИЦІ НАЦІЇ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 226-232.

Кучина Н. (2019) МУЗИЧНІ ФЕСТИВАЛІ РІВНЕНЩИНИ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 126-130.

Кіт З.П. (2018) ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, ТВОРЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ МУЗИКИ XX СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 325-327.

Л

Лащівська Я.В. and Потапчук Т.В. (2015) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО КЛАСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 136-138.

Лащівська Я.В. and Потапчук Т.В. (2013) ВОКАЛЬНА ТЕХНІКА СПІВАКА-ПОЧАТКІВЦЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 194-195.

Левчук Н.О. and Крет М.В. (2021) МУЗИКА ЯК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЛЮДИНИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2021: Вип. 13. pp. 154-158.

Лужна Л.М. and Радковська Л.М. (2018) РОБОТА НАД ПОЛІФОНІЧНИМИ ТВОРАМИ З УЧНЯМИ-ПІАНІСТАМИ ДМШ (на прикладі "Нотного зошиту А. М. Бах"). Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 26-32.

Лукащук О.І. (2018) РОЛЬ МИСТЕЦТВА У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 362-370.

М

Мазур Д.В. and Тарчинська Ю.Г. (2023) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. [Teaching Resource]

Максимчук В.В. (2023) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЖАНРУ ДУХОВОЇ МУЗИКИ В МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2023: Вип.15. pp. 143-146.

Маркіна Н.Ю. and Смирнова Т.В. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИК ВИКЛАДАННЯ ЕСТРАДНОГО ВОКАЛУ У ВНЗ УКРАЇНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 196-198.

Мельничук С.Ф. (2011) Харківська цимбальна школа як культурний феномен. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 100-103. ISSN 2415-802X

Мисько А.А. and Цюлюпа Н.Л. (2019) УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ЖИТТІ РІВНЕНЩИНИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 92-96. ISSN 2522-1590

Михайлова О.Г. (2002) “МЕЛОДІЯ”: СЛОВО І ОБРАЗ В ЕСТЕТИЦІ ВАЛЕНТИНА СИЛЬВЕСТРОВА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 93-102.

Михайлова О.Г. (2000) СЕНСОВІ ОБЕРТОНИ РЕЦЕПЦІЇ АВАНГАРДУ У ТВОРЧОСТІ ВАЛЕНТИНА СИЛЬВЕСТРОВА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2000 (Вип.5). pp. 203-212.

Н

Наулік Н.В. (2018) РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ-ПОЧАТКІВЦІВ В КЛАСІ ФОРТЕПІАНО. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 38-44.

Никон О. (2006) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 89-92.

Никон О.К. (2006) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ „ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ” В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 120-123.

Никон О.К. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОРТЕПІАННОГО РЕПЕРТУАРУ (ПОЛІФОНІЧНІ ТВОРИ). [Методичні рекомендації]

Никон О.К. and Остапчук М.М. (2018) ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАВСЬКИХ НАВИЧОК У САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 45-52.

Никон О.К. and Остапчук М.М. ПОПУЛЯРНІ ТВОРИ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО. [Навчальний посібник]

Никон О.К. and Остапчук М.М. САЕМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З ОПАНУВАННЯ КУРСУ ФОРТЕПІАНО. [Навчальний посібник]

Нікітіна Л.В. and Крижановська Т.І. (2013) ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ЯК ЗАСІБ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 135-137.

О

Омельчук С.В. and Сметана О.П. (2022) ВОКАЛЬНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕСТРАДНИХ СПІВАКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЄКТУВАННЯ. Естрадно-вокальне мистецтво: історія, теорія, практика, 2022. pp. 123-127.

Онищук В.І. (2001) ЧИТАННЯ НОТ З АРКУША ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКОНАВЦІВ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.16). pp. 125-128.

Остапчук М.М. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА НАД ЕТЮДАМИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ. [Методичні рекомендації]

Остапчук М.М. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НАД СОНАТАМИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ. [Методичні рекомендації]

Остапчук М.М. ФОРТЕПІАННІ ЕТЮДИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ. [Навчальний посібник]

Остапчук М.М. (2023) ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАБУТТЯ (ДО 70 – РІЧЧЯ ВІД ДНЯ СМЕРТІ КОМПОЗИТОРА ВСЕВОЛОДА ЗАДЕРАЦЬКОГО). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2023: Вип.44. pp. 201-206.

Остапчук М.М. and Никон О.К. (2020) ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2020: Вип. 6. pp. 149-155.

П

Павелків Р.В. and Палаженко О.П. (2017) ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ-ДУХОВИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 54-56.

Павлова О.И. (2020) ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С МУЗЫКАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2020. pp. 67-71.

Павлішин Н.В. (2018) МУЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ МИСТЕЦТВ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 53-60.

Палаженко О.П. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИСТОСУВАННЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДО УМОВ ГРИ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 109-111.

Палаженко О.П. (2015) ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ЄДНІСТЬ ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ СТОРІН ВИКОНАВСТВА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 42-45.

Палаженко О.П. (2012) ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ЄДНІСТЬ ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ СТОРІН В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ТВОРІВ МУЗИКАНТАМИ-ДУХОВИКАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 112-114.

Палаженко О.П. and Єгоров А.С. (2020) ЗМІСТ МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ У МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2020: Вип. 6. pp. 235-241.

Палаженко О.П. and Стеліга І.М. (2020) СПЕЦИФІКА МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА АНСАМБЛЕВОГО КОЛЕКТИВУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2020. pp. 145-148.

Палаженко О.П. and Трачук Л.Д. (2022) Володимир Федорович Заремба - основоположник саксофонового та естрадно-оркестрового виконавства Тульчинського краю. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 34-40.

Пальоха О.А. (2018) РОЛЬ ЗАДАТКІВ І ЗДІБНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 60-67.

Панасюк Д.М. (2005) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИРИГУВАННЯ. [Teaching Resource]

Парчук І.М. and Гумінська О.О. (2022) МЕТОДИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ІМПРОВІЗАЦІЇ УЧНІВ-ПІАНІСТІВ ДМШ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2022: Вип. 8. pp. 28-34.

Паріс О.А. (2012) ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНА ЦЕГЕЛЬСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 62-67.

Пастушенко А.С. and Гарбуз Т.В. (2018) ВИЩА ШКОЛА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА КРАЩИХ ЗРАЗКАХ НАРОДНОЇ ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 386-392.

Пастушенко А.С. and Терешко А. БАРВИ ПОЛІССЯ. [Composition]

Пастушенко Л.А. (2018) ПРИНЦИПИ І ПІДХОДИ ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 379-385.

Пастушок Т.В. (2017) ПРОБЛЕМИ ЗАСВОЄННЯ МЕТРО-РИТМІЧНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ШКІЛ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 135-138.

Пастушок Т.В. (2016) ОСНОВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ С АКСОФОНОВОЇ ШКОЛИ В УКРАЇ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 152-155.

Пахомова Г.А. (2013) СПРИЙМАННЯ МУЗИКИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 207-209.

Пелячик І.Ф. and Крижановська Т.І. (2006) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 160-164.

Петричук О.В. (2018) ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СПЕЦИФІКАЦІЙ СТИЛЮ В МУЗИЦІ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 241-247.

Подганюк Т.В. (2023) ЗАРОДЖЕННЯ РОМАНТИЗМУ В МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ЄВРОПИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2023: Вип.15. pp. 64-66.

Пономаренко М.І. ПЕДАГОГІЧНА І ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАНІ ШКОЛЯРІВ. [Навчальний посібник]

Потапчук Т.В. (2007) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ З ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 179-182.

Потапчук Т.В. and Ульяновська Л.П. МЕТОДИКА ВИКОНАВСЬКОГО АНАЛІЗУ ДУХОВНИХ ТВОРІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. [Навчальний посібник]

Потапчук Т.В. and Ульяновська Л.П. МЕТОДИКА ВИКОНАВСЬКОГО АНАЛІЗУ ДУХОВНИХ ТВОРІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. [Навчальний посібник]

Прит К.О. (2020) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ШКОЛИ BEL CANTO. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2020: Вип. 6. pp. 155-160.

Прокопович Т. (2017) ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ КОЗАЦЬКОЇ ПІСНІ: МИКОЛА КОСТОМАРОВ І КАЗИМИР ЛЮБОМИРСЬКИЙ. М.Костомаров і його епоха: текст і контексти, 2017. pp. 91-100.

Прокопович Т.Ю. (2003) ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ В.ВИТВИЦЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ВИМІРІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 111-115.

Прокопович Т.Ю. (2000) ПРОБЛЕМА ТРАДИЦІЇ В КУЛЬТОВІЙ МУЗИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2000 (Вип.5). pp. 212-224.

Прокопович Т.Ю. (2018) ДУХОВА МУЗИКА В МУЗЕЇ: ЕКСКЛЮЗИВ ДЛЯ ЗНАВЦІВ І ЛЮБИТЕЛІВ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 196-200.

Прокопович Т.Ю. (2018) ПЕДАГОГІКА МУЗИЧНА І МУЗЕЙНА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 74-80.

Прокопчук В.І. and Яковенко Л.П. САМОСТІЙНА РОБОТА У ФОРТЕПІАННОМУ КЛАСІ. [Навчальний посібник]

Прокопчук (Дикало) В.І. (2020) МЕТОДОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 122-134.

Прокопчук (Дикало) В.І. (2019) ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 258-259.

Прокопчук (Дикало) В.І. and Тарчинська Ю.Г. and Яковенко Л.П. (2021) СПЕКТР НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДИСЕРТАЦІЯХ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ГРИ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Молодь і ринок, 2021 (№5-6): 191-192. pp. 97-103.

Піддубник В.В. and Сверлюк Я.В. (2013) ВТІЛЕННЯ ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КЛАРНЕТА У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ЛЮДВІГА ШПОРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 210-211.

Піддубник В.Г. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИРИГЕНТСЬКОГО ЖЕСТУ У СТУДЕНТА-ХОРМЕЙСТЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 211-213.

Піддубник В.Г. and Якимчук С.Н. (2018) ПРОБЛЕМИ КОНЦЕРТНОГО ХВИЛЮВАННЯ СПІВАКІВ ТВОРЧОГО КОЛЕКТИВУ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 68-74.

Р

Радковська Л.М. (2017) МУЗИЧНА ОСВІТА ПРАВОСЛАВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ПРОГРЕСИВНЕ ЯВИЩЕ XVII - XVIII СТОЛІТТЯ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2017 (Вип. 3). pp. 455-459.

Радковська Л.М. and Цибульська С.Ю. (2018) ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЗОШ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 95-100.

Радковська Л.М. and Ящук І.І. СУЧАСНА БАНДУРА: НОВИЙ СТАТУС АКАДЕМІЧНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 320-324.

Рачек А.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ УЧНІВ-БАНДУРИСТІВ В ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ЗРАЗКІВ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ. [Магістерська робота]

Романенко О.О. (2015) МУЗИКА ЯК ЗАСІБ ВИРАЗНОСТІ КІНЕМАТОГРАФА. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 79-80.

Росіцька О.М. and Харитон І.М. (2015) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ХОРОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 150-152.

Рудик М.Б. РОЗВИТОК МУЗИКАЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА. [Магістерська робота]

С

Сверлюк Я.В. (2018) ДИРИГЕНТСЬКО-ОРКЕСТРОВЕ ВИКОНАВСТВО В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 25-28.

Сверлюк Я.В. (2017) ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 59-62.

Сверлюк Я.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОРКЕСТРОВОМУ КОЛЕКТИВІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжж, 2016. pp. 24-28.

Сверлюк Я.В. (2015) КЛЮЧОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 19-23.

Сверлюк Я.В. (2002) МІЖОСОБИСТІСНІ УМОВИ КЕРУВАННЯ ДИТЯЧИМ МУЗИЧНИМ АМАТОРСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 82-85.

Сверлюк Я.В. (2003) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ОРКЕСТРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 175-177.

Сверлюк Я.В. and Сверлюк Л.І. (2020) ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОЛЕКТИВНОГО ВИКОНАВСТВА. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2020: Вип. 6. pp. 29-37.

Семочко О.І. (2023) ЕВОЛЮЦІЯ ТРУБИ В МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ЛЬВОВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2023: Вип.15. pp. 67-70.

Симонович І.О. and Костюк Л.К. (2019) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 259-260.

Симончук І.А. and Даюк Ж.Ю. (2018) АРТИСТИЧНО-ТЕАТРАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА У ТВОРЧОСТІ ПРОВІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ БАЯНІСТІВ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 248-254.

Скільська Л.І. (2003) СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДИТЯЧИМ ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 185-188.

Смалько М.Ф. (2007) ПОНЯТТЯ "НОРМА" У РОЗУМІННІ МУЗИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 219-222.

Смалько М.Ф. (2001) ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИЙ АСПЕКТ У РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.15). pp. 135-139.

Сметана О.П. (2002) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОБУТКІВ ІМПРЕСІОНІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ У ХОРОВІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ МУЗИЦІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 85-93.

Смирнова Т.В. (2013) ДО ПИТАННЯ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНЕ ФОРТЕПІАНО». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 216-218.

Степанов О.Ф. (2008) ІНСТРУМЕНТУВАННЯ. [Teaching Resource]

Столярчук Б.Й. (2018) ДЕЯКІ ШТРИХИ ДО ТВОРЧОГО ПОРТРЕТА ПІАНІСТА, ДИРИГЕНТА, АРАНЖУВАЛЬНИКА, ДЖАЗОВОГО МУЗИКАНТА ОЛЕКСАНДРА ГАЙДАБУРИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 125-129.

Столярчук Б.Й. (2017) МИКОЛА НЕВІРКОВЕЦЬ – ДИРИГЕНТ, ПЕДАГОГ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 155-157.

Столярчук Б.Й. (2018) ЗБИРАЧ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ РІВНЕНЩИНИ ПЕТРО СТЕПАНЮК. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 262-266.

Стус М.М. and Мельничук С.Ф. (2019) РОЗВИТОК АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНЯ-СКРИПАЛЯ. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2019. pp. 206-212.

Суранович Б.М. and Колесніков С.А. (2013) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХУДОЖНЬОГО ІНТЕРЕСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 177-178.

Сіончук О.В. (2018) ЧИТАННЯ ПАРТИТУРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ З ДУХОВИМ ОРКЕСТРОМ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 129-133.

Сіончук О.В. (2017) ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДЖАЗУ В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 122-126.

Сіончук О.В. (2016) МУЗИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МУЗИКАНТА-ДУХОВИКА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 126-129.

Сіончук О.В. (2015) НАРОДНО-ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ У РЕПЕРТУАРІ ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 81-85.

Сіончук О.В. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ ТРАДИЦІЙ ДУХОВИХ ОРКЕСТРІВ У РОЗВИТКУ ДЖАЗОВОГО МИСТЕЦТВА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2020. pp. 86-90.

Сіончук О.В. (2003) ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНІХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 182-184.

Сіончук О.В. (2022) Окремі аспекти оркестрової діяльності студента-духовика. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 94-99.

Сіончук О.В. (2023) ОРГАНІЗАЦІЯ МУЗИЧНИХ ФЕСТИВАЛІВ В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2023: Вип.15. pp. 46-49.

Т

Тарасюк Л. and Назарець Л.М. (2023) МУЗИКА ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ПСИХІЧНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ. Студентський дайджест, 2023 (Вип.7). pp. 115-118.

Тарчинська Ю. (2014) МЕТАТЕКСТ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ КОМПОЗИТОРА-ПІАНІСТА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.1. pp. 201-205. ISSN 2411-1546

Тарчинська Ю.Г. (2003) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОГО ВИКОНАННЯ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 170-175.

Тарчинська Ю.Г. (2023) КОЛОКВІУМ З ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (ФОРТЕПІАНО)". [Teaching Resource]

Тарчинська Ю.Г. (2023) ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФОРТЕПІАННОЇ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ БАРВІНСЬКОГО. Нова педагогічна думка, 2023 (3): 115. pp. 75-79. ISSN 2520-6427

Тарчинська Ю.Г. (2020) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ ЗВУКОТВОРЕННЯ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФОРТЕПІАННОЇ СПАДЩИНИ К.ДЕБЮССІ. Інноваційна педагогіка, 2020 (Т.3): Вип. 20. pp. 47-51. ISSN 2663-6085, 2663-6093

Тарчинська Ю.Г. and Дубан Ю. (2018) СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ ТЕХНІКИ ПІАНІСТА. Нова педагогічна думка, 2018 (№3): 95. pp. 155-159. ISSN 2520-6427

Тарчинська Ю.Г. and Тарчинська І. (2019) СТИЛЬОВІ ОЗНАКИ ЗВУКОТВОРЕННЯ У ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ ВОЛЬФГАНГА АМАДЕЯ МОЦАРТА. Мзичне мистецтво, 2019 (№2): Вип.41. pp. 79-86.

Терлецький М.М. (2017) ДЕЯКІ ПОРАДИ МОЛОДИМ ДИРИГЕНТАМ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО НАСТРОЮВАННЯ ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 118-121.

Терлецький М.М. (2016) ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ТА НОТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ДУХОВИХ ОРКЕСТРІВ В ЇХ ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 107-111.

Терлецький М.М. (2015) ФОРТЕПІАНО І ЙОГО РОЛЬ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ДИРИГЕНТА ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 53-59.

Терлецький М.М. (2018) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА, ЯК ШЛЯХ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙСТЕРНОСТІ ФАХІВЦІВ ЖАНРУ ДУХОВОЇ МУЗИКИ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 121-125.

Терлецький М.М. and Ярмак Т.М. (2003) ФОРТЕПІАНО І ЙОГО РОЛЬ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ДИРИГЕНТА ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 104-109.

Тивончук Л.О. ТВОРЧІ ІГРИ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИКИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. [Магістерська робота]

Топоровська Г.М. (2017) АНАТОЛІЙ ГРИЦАЙ – ЗАСНОВНИК ПРОФЕСІЙНОЇ БАНДУРНОЇ ОСВІТИ НА РІВНЕНЩИНІ (до 60-ччя відкриття класу бандури на Рівненщині). Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2017. pp. 195-202.

Трофимчук О.І. (2008) ВАРІАЦІЙНІ ФОРМИ В ОБРОБКАХ НАРОДНОЇ МУЗИКИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008 (Вип.14). pp. 103-116.

Трофимчук О.І. (2008) ЕТНОПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ У ВИХОВАННІ МУЗИКАНТІВ_ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 150-153.

Турко Н.Є. and Буцяк В.І. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ (БАНДУРА, БАЯН, СКРИПКА, ФОРТЕПІАНО). [Методичні рекомендації]

Турчин Г.П. (2010) ЧИТАННЯ ОРКЕСТРОВИХ ПАРТИТУР. [Teaching Resource]

Турчин Г.П. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ СТУДЕНТА-МУЗИКАНТА. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2019. pp. 212-218.

Турчин Г.П. (2018) ХУДОЖНІ ЗАВДАННЯ ДИРИГЕНТА ОРКЕСТРУ В РОБОТІ НАД МУЗИЧНО-ВИРАЗОВИМИ ЗАСОБАМИ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 107-116.

Турчін Г.П. (2008) ІНСТРУМЕНТОЗНАВСТВО. [Teaching Resource]

Тєтєнєва Н.О. (2018) ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖІО В ДМШ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 101-106.

У

Ужинський М.Ю. (2009) ЦИФРОВИЙ ФОРМАТ ДЛЯ ХУДОЖНЬОГО І МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. pp. 196-200. ISSN 2415-802X

Ужинський М.Ю. (2022) ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЇ «ЗВУКОРЕЖИСЕР» В УКРАЇНІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2022: Вип.40. pp. 120-125.

Ужинський М.Ю. and Капітанець Л.М. (2018) СТУДІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МУЗИКИ ЯК ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ МУЗИКАНТА-ІНСТРУМЕНТАЛІСТА. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 117-123.

Ульяновська Л.П. (2007) ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ХОРМЕЙСТЕРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 241-244.

Ульяновська Л.П. (2013) ЯРОСЛАВ ЙОСИПОВИЧ ЛОПАТИНСЬКИЙ – ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 219-221.

Ускова А.С. (2018) ОБРЯД ВИПІКАННЯ ВЕСІЛЬНОГО КОРОВАЮ У СЕЛІ КОЛОМ’Є СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 266-275.

Устенко К.О. (2006) ОПЕРНО-ХОРОВА ТВОРЧІСТЬ М.В.ЛИСЕНКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО–ЕСТЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 97-101.

Ф

Фарина М.П. (2002) ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 105-107.

Фарина Н.-М.П. (2013) УКРАЇНСЬКА ЕСТРАДНА МУЗИКА В НАЦІОНАЛЬНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.1. pp. 130-133.

Фарина Н.П. (2018) КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 124-130.

Федорова І.А. and Крижановська Т.І. (2013) АФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК УЧНЯ-ПІАНІСТА: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 184-186.

Федячко І.Б. (2018) ЕВОЛЮЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ПРОЦЕС РОБОТИ НАД МУЗИЧНИМ ТВОРОМ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 131-137.

Филипчук М.С. (2007) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕТОДИКИ РОБОТИ З ЕСТРАДНИМИ ОРКЕСТРАМИ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 102-106. ISSN 2078-1016

Филипчук М.С. (2003) ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 117-119.

Франчук Д.А. (2018) ІСТОРІЯ ТА НАРОДНОПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ СЕЛА САМЧИКИ (СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ). Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 283-293.

Фурс К.О. and Швидків Г.Р. (2013) СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ СПІВАКІВ - ПОЧАТКІВЦІВ В ПРОЦЕСІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 221-222.

Філяровська А.М. (2021) МУЗИЧНІ ФЕСТИВАЛІ РІВНЕНЩИНИ ЯК ЧИННИК ЗМІНИ СТАВЛЕННЯ ДО СФЕРИ ВІЛЬНОГО ЧАСУ. Актуальні питання культурології, 2021: Вип. 21. pp. 62-70.

Фіськов Г.М. (2022) Особливості формування рефлексивних умінь студентів в ході оркестрового музикування. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 111-115.

Х

Харитон І.М. and Андрушак Д.І. (2018) НАЦІОНАЛЬНА ЗАСЛУЖЕНА АКАДЕМІЧНА КАПЕЛА УКРАЇНИ “ДУМКА” – ЗАКОНОДАВЕЦЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ТРАДИЦІЙ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 343-345.

Хилюк Н.Ф. (2002) ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 195-197.

Ц

Цапун Р.В. (2018) УКРАЇНСЬКА ТРАДИЦІЯ СВЯТКУВАННЯ МАСНИЦІ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОБРЯДОДІЙ В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 293-298.

Цюлюпа Н.Л. (2011) ЕВОЛЮЦІЯ ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ВИКОНАВСТВА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.1. pp. 262-265.

Цюлюпа С.Д. (2019) ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ТРУБАЧА…. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 37-41. ISSN 2522-1590

Цюлюпа С.Д. (2015) ДМИТРО ФЕНЮК В ІСТОРІЇ ДУХОВОГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ОРКЕСТРОВОГО ВИКОНАВСТВА ТА ПЕДАГОГІКИ У ЛЬВОВІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 27-31.

Цюлюпа С.Д. (2020) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДУХОВОЇ МУЗИКИ НА РІВНЕНЩИНІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2020. pp. 32-44.

Цюлюпа С.Д. (2022) Кандидатські та докторські дисертації духовиків України в освітньому процесі мистецьких закладів вищої освіти. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 6-30.

Цюлюпа С.Д. (2023) РЕТРОСПЕКТИВА КОНКУРСУ ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА СТАРЧЕНКА В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2023: Вип.15. pp. 7-17.

Цюлюпа С.Д. (2016) НАУКОВИЙ ДОРОБОК – КАНДИДАТСЬКІ ТА ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ ДУХОВИКІВ УКРАЇНИ ХХ – ПОЧ. ХХI ст. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 37-55.

Цюлюпа С.Д. and Абугулес К.Г. (2015) КЛАС ТРУБИ ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ІНСТИТУТІ МИСТЕЦТВ РДГУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 182-189.

Цюлюпа С.Д. and Омельченко С.В. (2018) ПОСТАТЬ ЛЕОНІДА ТРАЧУКА В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ЖИТТІ ПОДІЛЛЯ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 71-75.

Цюлюпа С.Д. and Цюлюпа Н.Л. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО". Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 144-150.

Ч

Черніговець О. and Черніговець Т.І. (2008) КЛАСИЧНА МУЗИКА У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 212-214.

Ш

Швидків Г.Р. (2013) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВОКАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 226-227.

Шихова Г.І. (2018) ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У XVI-XIX ст. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 314-319.

Шостак О.О. (2022) ЛОГОРИТМІКА ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ЗНМ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 2022 (Вип.52): Т.3. pp. 255-259.

Шпаковська М.П. СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОБЗАРІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ У 1930-1940-Х РОКАХ. [Бакалаврська робота]

Я

Яворська О. М. ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ В ДЗО. [Магістерська робота]

Якимчук С.Н. (2003) МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАСОБІВ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 111-113.

Яковенко Л.П. (2001) ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.15). pp. 119-122.

Яковенко Л.П. and Шипунова Н.О. (2006) ВИХОВАННЯ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 123-127.

Янчарук Р.В. and Пастушенко А.С. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 348-349.

Яремчук О.В. and Дантленко М.П. (2016) СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 222-226. ISSN 2415-802X

Ярмак Т.М. (2003) ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 150-152.

Ясногурська Л.М. and Кондюк І.Р. (2018) ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 114-116.

This list was generated on Tue Mar 5 16:41:51 2024 EET.