Items where Subject is "78 Музика"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 214.

Б

Бабич С.М. Методичний посібник до вивчення теми Основи роботи в нотному редакторі MuseScore із навчальної дисципліни "Музична інформатика". [Методичні рекомендації]

Барбаха Т.В. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЗО. [Магістерська робота]

Басюк К.С. and Смирнова Т.В. (2013) ТАНГО ЯК СТИЛЬ В ЕСТРАДНІЙ МУЗИЦІ ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 178-179.

Бестюк І. (2015) МАРШ ЯК МУЗИЧНИЙ МАРКЕР «ІМПЕРІЇ МЕГАЛОМАНІЇ» («МАРШ РАДЕЦЬКОГО» (1932) ЙОЗЕФА РОТА І «ДОЛИНА МАЙ» (1933-1935) ОЛЕКСІЯ КУНДЗІЧА). Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, 2015: Вип.ХХІ. pp. 109-116.

Бобанич Ю. and Даюк Ж.Ю. (2013) РОЗВИТОК ЕСТРАДНОГО ЖАНРУ НА РІВНЕНЩИНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 181-183.

Бойко В.Д. and Радковська Л.М. (2013) ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 21-23.

Бойко Н.Г. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2015. pp. 144-150.

Боровець О.О. and Казначеєва Л.М. (2014) ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МУЗИЧНИХ КУЛЬТУР СХОДУ ТА ЗАХОДУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 221-224. ISSN 2415-802X

Боровець О.О. and Казначеєва Л.М. (2016) ДЖАЗОВА МУЗИКА ТА ЇЇ ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ МИСТЕЦТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 100-101.

Боровець О.О. and Казначеєва Л.М. (2015) РОЗВАЖАЛЬНА МУЗИКА ЯК СЕГМЕНТ СУЧАСНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 121-122.

Будз М.М. (2005) ЗАБУТЕ ІМ’Я(До 130-річчя від дня народження Ольги Окуневської). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2005 (Вип.10). pp. 133-136.

Бурмай Ю.Ю. and Прокопович Т.Ю. (2013) ХУДОЖНЬО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКУ МУЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 26-27.

Буцяк В.І. (2005) СТИЛЬОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МУЗИКАНТА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2005 (Вип.10). pp. 85-90.

Буцяк В.І. (2000) ІСТОРИКО-СТИЛЬОВИЙ ПРИНЦИП ЯК ОСНОВА ОСЯГНЕННЯ СПЕЦИФІКИ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2000 (Вип.5). pp. 192-203.

Буцяк В.І. (2001) ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.15). pp. 108-112.

Буцяк В.І. and Турко Н.Є. and Лосєва Т.Ю. ЦИКЛ «МУЗИЧНІ ПОСВЯТИ» Б.ФІЛЬЦ. [Методичні рекомендації]

В

Василів І.С. and Цюлюпа Н.Л. and Ямелинець Ю.О. (2022) Відділ духових та ударних інструментів Львівського коледжу культури і мистецтв в музичній культурі України. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 54-60.

Ведмінська О.В. and Радковська Л.М. (2013) МУЛЬТИМЕДІА, ЯК НОВІТНІЙ ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 35-37.

Величко А.Р. and Харитон І.М. (2015) СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СУЧАСНОЇ ХОРОВОЇ МУЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 123-124.

Вербець В.В. (2017) СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МУЗИКАНТА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 80-83.

Виткалов В.Г. (2012) МУЗИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ КІНЦЯ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ МОНОГРАФІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.2. pp. 276-277.

Виткалов С.В. (2017) НОВИЙ ТИП МИТЦЯ В УМОВАХ ЗМІНЕНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ:ВАЛЕРІЙ МАРЧЕНКО. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2017 (Вип.25). pp. 232-235. ISSN 2518-1890

Виткалов С.В. (2020) НАРОДНА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2020 (Вип.35). pp. 252-254. ISSN 2518-1890

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2020) УКРАЇНСЬКИЙ МИТЕЦЬ У ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, 2020 (№ 4): (49). pp. 46-65. ISSN 2414-052X

Волошина Л. (2010) Взаємозв'язок музики і танцю в історичній ретроспективі. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 154-156. ISSN 2415-802X

Волошина Л.П. (2009) РЕТРОСПЕКТИВА ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСТВА. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. pp. 215-219. ISSN 2415-802X

Г

Гайдабура О.Д. (2019) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ТА РОЗВИТОК ДУХОВОГО ВИКОНАВСТВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 87-91. ISSN 2522-1590

Гайдабура О.Д. (2017) СИНКОПИ ЕСТРАДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАПРЯМКУ ДЖАЗ-ОРКЕСТРІВ м. РІВНЕ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 115-118.

Гайдабура О.Д. (2016) ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ЗАСЛУЖЕННОГОАРТИСТА БССР ТРУБАЧА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССАЭДДИ РОЗНЕРА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 103-106.

Гайдабура О.Д. (2015) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕСТРАДНОГО ЖАНРУ В УКРАЇНІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 59-66.

Голова Л. (2010) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДУБЕНЩИНИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.ІІ. pp. 251-256. ISSN 2415-802X

Горіна Л.І. СПЕЦИФІКА РОБОТИ СТУДЕНТІВ В КЛАСІ АНСАМБЛЮ. [Методичні рекомендації]

Горіна Л.І. ІСТОРІЯ ВИКОНАВСТВА НА ДОМРІ. [Методичні рекомендації]

Граб О.В. (2004) НАЦІОНАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ТА СУСПІЛЬНО-ГРОМАДСЬКА ТЕМАТИКА У МИСТЕЦЬКІЙ СПАДЩИНІ СТАНІСЛАВА ЛЮДКЕВИЧА (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 71-82.

Григорчук І.С. (2007) КОМП’ЮТЕРНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 182-185. ISSN 2078-1016

Григорчук О.І. and Гумінська О.О. (2013) МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 58-60.

Гумінська О.О. (2002) РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МУЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 177-181.

Гумінська О.О. (2017) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Нова педагогічна думка, 2017 (№1(89)). pp. 98-101. ISSN 2520-6427

Д

Дацик М.В. and Левенець М.В. (2007) МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРАКТИКИ: ДО ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 143-147. ISSN 2415-802X

Даюк Ж.Ю. (2013) ГОЛОВНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ (ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 187-189.

Даюк Ж.Ю. and Висоцький Е.В. (2020) КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2020. pp. 113-116.

Даюк Ж.Ю. and Прокопюк Л.В. (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРАЖАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ БАЯНА ЯК СТИМУЛ ДО РОЗВИТКУ ВИКОНАВСЬКОЇ ТЕХНІКИ. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2019. pp. 33-40.

Демків А.Р. and Якимчук С.Н. (2019) ФОЛЬКЛОР ЯК ДОМІНАНТА ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КОМПОЗИТОРА МИКОЛИ КОЛЕССИ У КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ XX СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 249-250.

Денисюк І.С. and Цюлюпа Н.Л. (2013) УМІННЯ ХУДОЖНЬОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЯК ПРОФЕСІЙНИЙ АСПЕКТ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 189-190.

Джура О.Ф. (2004) НОВИЗНА ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ Б.Л. ЯВОРСЬКОГО ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗУЮЧІ ПРИНЦИПИ КОНСТРУКЦІЇ МУЗИЧНОГО ТВОРУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 91-95.

Дзвінка Р.Л. (2017) АНСАМБЛЕВЕ САКСОФОННЕ ВИКОНАВСТВО УКРАЇНИ КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 164-168.

Дикало В.І. ПОЛІЕТНІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА МУЗИЧНИХ ТРАДИЦІЯХ ВОЛИНІ. [Автореферат]

Дикало В.І. (2106) МУЗИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО РІВНЕНЩИНИ. [Teaching Resource]

Дикало В.І. (2016) МУЗИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО РІВНЕНЩИНИ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ КУРС : ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ. Нова педагогічна думка, 2016 (№2). pp. 124-128. ISSN 2520-6427

Дикало В.І. (2008) ТРАДИЦІЇ ЕТНОСІВ ВОЛИНІ. Мистецтво та освіта, 2008 (№4). pp. 17-21.

Дикало В.І. (2008) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕТНОМУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Нова педагогічна думка, 2008 (№4). pp. 48-51. ISSN 2520-6427

Дикало В.І. (2015) ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕТНОМУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ВОЛИНІ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2015 (Вип 1). pp. 29-35.

Дикало В.І. МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ ВОЛИНІ 20–30 РР. XX СТ. ЯК КОНТЕКСТ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ. Нова педагогічна думка, 2007 (№2). pp. 116-119. ISSN 2520-6427

Димченко С. (2010) ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 129-131.

Димченко С.С. (2018) ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ ВИКОНАВЦІВ В АНСАМБЛЕВОМУ МУЗИКУВАННІ В КЛАСІ УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. p. 325.

Димченко С.С. (2017) ТЕНДЕНЦІЇ ДЖАЗОВОГО АКУСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ХХ СТОЛІТТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 322-323.

Димченко С.С. (2016) РИТМ І ТЕМБР У ХУДОЖНІЙ МАЙСТЕРНОСТІ ДИРИГЕНТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 103-104.

Димченко С.С. (2012) ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ БОГДАНА ДЕПО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ДИРИГЕНТСЬКОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 142-146.

Димченко С.С. (2008) ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ГНАТА ХОТКЕВИЧА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КОБЗАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 186-189.

Димченко С.С. (2006) ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ДИРИГЕНТСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ АНДРІЯ БОБИРЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 94-97.

Димченко С.С. (2012) ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОГО АПАРАТУ МУЗИКАНТА-ІНСТРУМЕНТАЛІСТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). p. 134.

Димченко С.С. (2001) СПЕЦИФІЧНІ ПРИЙОМИ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ НАПАМ'ЯТЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.15). pp. 139-143.

Димченко С.С. (2001) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В КЛАСІ ДИРИГУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.16). pp. 18-21.

Димченко С.С. (2002) ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В КЛАСІ СПЕЦІАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ (теоретичні і методологічні аспекти). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.19). pp. 166-169.

Димченко С.С. (2002) ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М.ЛЕОНТОВИЧА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 112-117.

Димченко С.С. (2002) МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ГНАТА ХОТКЕВИЧА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 119-125.

Димченко С.С. (2002) ВПЛИВ ІДЕЙ А.ШТОГАРЕНКА НА ФОРМУВАННЯ ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО КАМЕРНОГО АНСАМБЛЮ БАЯНІСТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 169-172.

Димченко С.С. (2009) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ. [Teaching Resource]

Димченко С.С. (2003) ПЕДАГОГІЧНА І ДИРИГЕНТСЬКА СПАДЩИНА М.МАЛЬКА В ІСТОРИЧНОМУ ЧАСІ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 177-182.

Димченко С.С. (2022) Інструменти ударної установи та їх класифікація. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 106-111.

Димченко С.С. (2022) Життєва партитура легенди диригентського мистецтва XX століття. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 71-80.

Димченко С.С. (2012) НАУКОВИЙ ДОРОБОК МИКОЛИ ГОРДІЙЧУКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИКОЗНАВСТВА ДРУГОЇ ПОЛ. XX – ПОЧАТКУ XXI СТ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 239-244.

Димченко С.С. and Димченко К.С. (2015) БАГАТОГРАННІСТЬ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДУШІ(ДО 70-РІЧЧЯ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА СЕРНЮКА). Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 85-89.

Димченко С.С. and Димченко С.С. (2018) КОНЦЕПЦІЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДИРИГЕНТСЬКОГО ЖЕСТУ, МІМІКИ, ПАНТОМІМІКИ ТА ВИРАЗНОСТІ ОБЛИЧЧЯ У ВІДОБРАЖЕННІ ОБРАЗНО-ЕМОЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЗИЧНОГО ТВОРУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 151-156.

Димченко С.С. and Смик Л.Ю. (2016) ПОДОЛАННЯ ТИПОВИХ НЕДОЛІКІВ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ КЛАСУ ДИРИГУВАННЯ КАФЕДРИ ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 156-160.

Дыкало В.И. (2013) ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭТНОМУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИЙ ВОЛЫНИ). Грамота: альманах современной науки и образования, 2013 (№12). pp. 54-57. ISSN ISSN 1993-5552

З

Завада К.П. and Ужинський М.Ю. (2012) ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ ФІКСАЦІЇ ЗВУКОВОГО МАТЕРІАЛУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 2). pp. 142-143.

Закопець Л.М. (2017) КОНЦЕРТНІ ЖАНРИ ДЛЯ ГОБОЯ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ (на прикладі Concerto grosso № 3 для гобоя, віолончелі та камерного оркестру Золтана Алмаші). Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 143-146.

К

Каневська Г.Г. and Виткалов В.Г. (2004) ТВОРЧІ ПОРТРЕТИ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ: МИКОЛА ВІКТОРОВ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2004 (Вип.9). pp. 110-113.

Катеринчик А.В. (2019) ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗВУКОВИДОБУВАННЯ СКРИПАЛЯ. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2019. pp. 182-189.

Качмарська О.В. and Смирнова Т.В. (2013) ВПЛИВ БЛЮЗУ НА «АКАДЕМІЧНУ» МУЗИКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 192-194.

Коваленко А. and Аксьонова І.Ю. (2010) СТИЛІЗАЦІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТВОРУ ЯК ФОРМОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 2). pp. 132-133.

Колесник С.С. and Крижановська Т.І. (2018) ТВОРЧІСТЬ М.Д.ЛЕОНТОВИЧА ЯК ДЖЕРЕЛО ФАХОВОГО ДОСВІДУ МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 87-88.

Колесніков С.А. (2007) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОРІЄНТАЦІЇ НА МЕЛОДІЮ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 84-86. ISSN 2078-1016

Колесніков С.А. (2008) ГРА НА ДИТЯЧИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ІНСТРУМЕНТАХ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 91-94.

Колесніков С.А. ОСНОВИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ХОРЕОГРАФІЇ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ. [Навчальний посібник]

Комаринська О.О. (2019) КОНСТРУКТИВНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНДУРИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРУ. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2019. pp. 79-87.

Корнійчук А. and Бондарчук А.Я. (2015) ВАЖЛИВІСТЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗУ ЖЕСТІВ ТА МІМІКИ ДИРИГЕНТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 135-136.

Король О.П. and Костюк Л.К. (2019) МИКОЛА ЛЕОНТОВИЧ – ТВОРЕЦЬ ВСЕСВІТНЬО ВІДОМОЇ ПІСНІ «ЩЕДРИК» : РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 250-252.

Король О.П. and Костюк Л.К. (2018) ПОСТАТЬ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ПЕРІОДУ КІНЦЯ ХІХ СТ. - ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 327-328.

Костюк Л.К. and Король О.П. (2018) ІЗ КОГОРТИ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ ХХ СТОЛІТТЯ: МИКОЛА ЛЕОНТОВИЧ – АВТОР СВІТОВОГО МУЗИЧНОГО ШЕДЕВРУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2018 (Вип.28). pp. 246-251. ISSN 2411-1546

Крет М.В. (2001) МУЗИЧНО-ЕТИЧНИЙ ДОСВІД ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОГО СВІТУ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.14). pp. 66-68.

Крижавновська Т.І. (2011) Активізація навчальної діяльності майбутніх вчителів музики у процесі вивчення творчості М.Лисенка. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 136-139. ISSN 2415-802X

Крижановська Т.І. (2005) ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ У КУРСІ “ІСТОРІЯ МУЗИКИ”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 117-120.

Крижановська Т.І. and Лосєва Т.Ю. ОСНОВИ ТЕОРІЇ МУЗИКИ. [Навчальний посібник]

Крижановська Т.І. and Лосєва Т.Ю. ТЕОРІЯ МУЗИКИ. [Навчальний посібник]

Крусь О.П. (2002) НАРОДНОПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ ВОЛИНСЬКОГО КРАЮ: ТРАДИЦІЇ, ІСТОРІЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 185-188.

Кучина Н. (2019) МУЗИЧНІ ФЕСТИВАЛІ РІВНЕНЩИНИ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 126-130.

Кіт З.П. (2018) ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, ТВОРЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ МУЗИКИ XX СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 325-327.

Л

Лащівська Я.В. and Потапчук Т.В. (2015) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО КЛАСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 136-138.

Лащівська Я.В. and Потапчук Т.В. (2013) ВОКАЛЬНА ТЕХНІКА СПІВАКА-ПОЧАТКІВЦЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 194-195.

М

Маркіна Н.Ю. and Смирнова Т.В. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИК ВИКЛАДАННЯ ЕСТРАДНОГО ВОКАЛУ У ВНЗ УКРАЇНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 196-198.

Мельничук С.Ф. (2011) Харківська цимбальна школа як культурний феномен. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 100-103. ISSN 2415-802X

Мисько А.А. and Цюлюпа Н.Л. (2019) УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ЖИТТІ РІВНЕНЩИНИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 92-96. ISSN 2522-1590

Михайлова О.Г. (2002) “МЕЛОДІЯ”: СЛОВО І ОБРАЗ В ЕСТЕТИЦІ ВАЛЕНТИНА СИЛЬВЕСТРОВА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 93-102.

Михайлова О.Г. (2000) СЕНСОВІ ОБЕРТОНИ РЕЦЕПЦІЇ АВАНГАРДУ У ТВОРЧОСТІ ВАЛЕНТИНА СИЛЬВЕСТРОВА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2000 (Вип.5). pp. 203-212.

Н

Никон О. (2006) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 89-92.

Никон О.К. (2006) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ „ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ” В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 120-123.

Никон О.К. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОРТЕПІАННОГО РЕПЕРТУАРУ (ПОЛІФОНІЧНІ ТВОРИ). [Методичні рекомендації]

Нікітіна Л.В. and Крижановська Т.І. (2013) ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ЯК ЗАСІБ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 135-137.

О

Онищук В.І. (2001) ЧИТАННЯ НОТ З АРКУША ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКОНАВЦІВ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.16). pp. 125-128.

Остапчук М.М. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА НАД ЕТЮДАМИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ. [Методичні рекомендації]

Остапчук М.М. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НАД СОНАТАМИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ. [Методичні рекомендації]

П

Павелків Р.В. and Палаженко О.П. (2017) ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ-ДУХОВИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 54-56.

Павлова О.И. (2020) ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С МУЗЫКАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2020. pp. 67-71.

Палаженко О.П. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИСТОСУВАННЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДО УМОВ ГРИ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 109-111.

Палаженко О.П. (2015) ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ЄДНІСТЬ ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ СТОРІН ВИКОНАВСТВА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 42-45.

Палаженко О.П. (2012) ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ЄДНІСТЬ ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ СТОРІН В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ТВОРІВ МУЗИКАНТАМИ-ДУХОВИКАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2012 (Ч. 1). pp. 112-114.

Палаженко О.П. and Стеліга І.М. (2020) СПЕЦИФІКА МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА АНСАМБЛЕВОГО КОЛЕКТИВУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2020. pp. 145-148.

Палаженко О.П. and Трачук Л.Д. (2022) Володимир Федорович Заремба - основоположник саксофонового та естрадно-оркестрового виконавства Тульчинського краю. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 34-40.

Панасюк Д.М. (2005) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИРИГУВАННЯ. [Teaching Resource]

Паріс О.А. (2012) ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНА ЦЕГЕЛЬСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2012 (Вип.18): Т.1. pp. 62-67.

Пастушенко А.С. and Терешко А. БАРВИ ПОЛІССЯ. [Composition]

Пастушок Т.В. (2017) ПРОБЛЕМИ ЗАСВОЄННЯ МЕТРО-РИТМІЧНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ШКІЛ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 135-138.

Пастушок Т.В. (2016) ОСНОВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ С АКСОФОНОВОЇ ШКОЛИ В УКРАЇ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 152-155.

Пахомова Г.А. (2013) СПРИЙМАННЯ МУЗИКИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 207-209.

Пелячик І.Ф. and Крижановська Т.І. (2006) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 160-164.

Пономаренко М.І. ПЕДАГОГІЧНА І ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАНІ ШКОЛЯРІВ. [Навчальний посібник]

Потапчук Т.В. (2007) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ З ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 179-182.

Потапчук Т.В. and Ульяновська Л.П. МЕТОДИКА ВИКОНАВСЬКОГО АНАЛІЗУ ДУХОВНИХ ТВОРІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. [Навчальний посібник]

Потапчук Т.В. and Ульяновська Л.П. МЕТОДИКА ВИКОНАВСЬКОГО АНАЛІЗУ ДУХОВНИХ ТВОРІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. [Навчальний посібник]

Прокопович Т. (2017) ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ КОЗАЦЬКОЇ ПІСНІ: МИКОЛА КОСТОМАРОВ І КАЗИМИР ЛЮБОМИРСЬКИЙ. М.Костомаров і його епоха: текст і контексти, 2017. pp. 91-100.

Прокопович Т.Ю. (2003) ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ В.ВИТВИЦЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ВИМІРІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2003 (Вип.8). pp. 111-115.

Прокопович Т.Ю. (2000) ПРОБЛЕМА ТРАДИЦІЇ В КУЛЬТОВІЙ МУЗИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2000 (Вип.5). pp. 212-224.

Прокопович Т.Ю. (2018) ДУХОВА МУЗИКА В МУЗЕЇ: ЕКСКЛЮЗИВ ДЛЯ ЗНАВЦІВ І ЛЮБИТЕЛІВ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 196-200.

Прокопчук (Дикало) В.І. (2020) МЕТОДОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 122-134.

Прокопчук (Дикало) В.І. (2019) ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 258-259.

Піддубник В.В. and Сверлюк Я.В. (2013) ВТІЛЕННЯ ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КЛАРНЕТА У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ЛЮДВІГА ШПОРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 210-211.

Піддубник В.Г. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИРИГЕНТСЬКОГО ЖЕСТУ У СТУДЕНТА-ХОРМЕЙСТЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 211-213.

Р

Радковська Л.М. (2017) МУЗИЧНА ОСВІТА ПРАВОСЛАВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ПРОГРЕСИВНЕ ЯВИЩЕ XVII - XVIII СТОЛІТТЯ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2017 (Вип. 3). pp. 455-459.

Рачек А.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ УЧНІВ-БАНДУРИСТІВ В ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ЗРАЗКІВ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ. [Магістерська робота]

Романенко О.О. (2015) МУЗИКА ЯК ЗАСІБ ВИРАЗНОСТІ КІНЕМАТОГРАФА. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 79-80.

Росіцька О.М. and Харитон І.М. (2015) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ХОРОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 2). pp. 150-152.

С

Сверлюк Я.В. (2018) ДИРИГЕНТСЬКО-ОРКЕСТРОВЕ ВИКОНАВСТВО В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 25-28.

Сверлюк Я.В. (2017) ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 59-62.

Сверлюк Я.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОРКЕСТРОВОМУ КОЛЕКТИВІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжж, 2016. pp. 24-28.

Сверлюк Я.В. (2015) КЛЮЧОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 19-23.

Сверлюк Я.В. (2002) МІЖОСОБИСТІСНІ УМОВИ КЕРУВАННЯ ДИТЯЧИМ МУЗИЧНИМ АМАТОРСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.20). pp. 82-85.

Сверлюк Я.В. (2003) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ОРКЕСТРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 175-177.

Симонович І.О. and Костюк Л.К. (2019) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 259-260.

Скільська Л.І. (2003) СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДИТЯЧИМ ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 185-188.

Смалько М.Ф. (2007) ПОНЯТТЯ "НОРМА" У РОЗУМІННІ МУЗИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 219-222.

Смалько М.Ф. (2001) ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИЙ АСПЕКТ У РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.15). pp. 135-139.

Сметана О.П. (2002) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОБУТКІВ ІМПРЕСІОНІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ У ХОРОВІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ МУЗИЦІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2002 (Вип.7). pp. 85-93.

Смирнова Т.В. (2013) ДО ПИТАННЯ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНЕ ФОРТЕПІАНО». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 216-218.

Степанов О.Ф. (2008) ІНСТРУМЕНТУВАННЯ. [Teaching Resource]

Столярчук Б.Й. (2018) ДЕЯКІ ШТРИХИ ДО ТВОРЧОГО ПОРТРЕТА ПІАНІСТА, ДИРИГЕНТА, АРАНЖУВАЛЬНИКА, ДЖАЗОВОГО МУЗИКАНТА ОЛЕКСАНДРА ГАЙДАБУРИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 125-129.

Столярчук Б.Й. (2017) МИКОЛА НЕВІРКОВЕЦЬ – ДИРИГЕНТ, ПЕДАГОГ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 155-157.

Стус М.М. and Мельничук С.Ф. (2019) РОЗВИТОК АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНЯ-СКРИПАЛЯ. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2019. pp. 206-212.

Суранович Б.М. and Колесніков С.А. (2013) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХУДОЖНЬОГО ІНТЕРЕСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 177-178.

Сіончук О.В. (2018) ЧИТАННЯ ПАРТИТУРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ З ДУХОВИМ ОРКЕСТРОМ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 129-133.

Сіончук О.В. (2017) ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДЖАЗУ В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 122-126.

Сіончук О.В. (2016) МУЗИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МУЗИКАНТА-ДУХОВИКА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 126-129.

Сіончук О.В. (2015) НАРОДНО-ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ У РЕПЕРТУАРІ ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 81-85.

Сіончук О.В. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ ТРАДИЦІЙ ДУХОВИХ ОРКЕСТРІВ У РОЗВИТКУ ДЖАЗОВОГО МИСТЕЦТВА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2020. pp. 86-90.

Сіончук О.В. (2003) ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНІХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 182-184.

Сіончук О.В. (2022) Окремі аспекти оркестрової діяльності студента-духовика. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 94-99.

Т

Тарчинська Ю. (2014) МЕТАТЕКСТ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ КОМПОЗИТОРА-ПІАНІСТА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2014 (Вип.20): Т.1. pp. 201-205. ISSN 2411-1546

Тарчинська Ю.Г. (2003) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОГО ВИКОНАННЯ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 170-175.

Терлецький М.М. (2017) ДЕЯКІ ПОРАДИ МОЛОДИМ ДИРИГЕНТАМ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО НАСТРОЮВАННЯ ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 118-121.

Терлецький М.М. (2016) ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ТА НОТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ДУХОВИХ ОРКЕСТРІВ В ЇХ ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 107-111.

Терлецький М.М. (2015) ФОРТЕПІАНО І ЙОГО РОЛЬ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ДИРИГЕНТА ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 53-59.

Терлецький М.М. (2018) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА, ЯК ШЛЯХ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙСТЕРНОСТІ ФАХІВЦІВ ЖАНРУ ДУХОВОЇ МУЗИКИ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 121-125.

Терлецький М.М. and Ярмак Т.М. (2003) ФОРТЕПІАНО І ЙОГО РОЛЬ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ДИРИГЕНТА ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 104-109.

Тивончук Л.О. ТВОРЧІ ІГРИ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИКИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. [Магістерська робота]

Топоровська Г.М. (2017) АНАТОЛІЙ ГРИЦАЙ – ЗАСНОВНИК ПРОФЕСІЙНОЇ БАНДУРНОЇ ОСВІТИ НА РІВНЕНЩИНІ (до 60-ччя відкриття класу бандури на Рівненщині). Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2017. pp. 195-202.

Трофимчук О.І. (2008) ВАРІАЦІЙНІ ФОРМИ В ОБРОБКАХ НАРОДНОЇ МУЗИКИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2008 (Вип.14). pp. 103-116.

Трофимчук О.І. (2008) ЕТНОПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ У ВИХОВАННІ МУЗИКАНТІВ_ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 150-153.

Турко Н.Є. and Буцяк В.І. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ (БАНДУРА, БАЯН, СКРИПКА, ФОРТЕПІАНО). [Методичні рекомендації]

Турчин Г.П. (2010) ЧИТАННЯ ОРКЕСТРОВИХ ПАРТИТУР. [Teaching Resource]

Турчин Г.П. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ СТУДЕНТА-МУЗИКАНТА. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2019. pp. 212-218.

Турчін Г.П. (2008) ІНСТРУМЕНТОЗНАВСТВО. [Teaching Resource]

У

Ужинський М.Ю. (2009) ЦИФРОВИЙ ФОРМАТ ДЛЯ ХУДОЖНЬОГО І МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні питання культурології, 2009 (Вип.8): Т.ІІ. pp. 196-200. ISSN 2415-802X

Ульяновська Л.П. (2007) ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ХОРМЕЙСТЕРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 241-244.

Ульяновська Л.П. (2013) ЯРОСЛАВ ЙОСИПОВИЧ ЛОПАТИНСЬКИЙ – ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 219-221.

Устенко К.О. (2006) ОПЕРНО-ХОРОВА ТВОРЧІСТЬ М.В.ЛИСЕНКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО–ЕСТЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 97-101.

Ф

Фарина М.П. (2002) ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 105-107.

Фарина Н.-М.П. (2013) УКРАЇНСЬКА ЕСТРАДНА МУЗИКА В НАЦІОНАЛЬНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2013 (Вип.19): Т.1. pp. 130-133.

Федорова І.А. and Крижановська Т.І. (2013) АФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК УЧНЯ-ПІАНІСТА: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 1). pp. 184-186.

Филипчук М.С. (2007) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕТОДИКИ РОБОТИ З ЕСТРАДНИМИ ОРКЕСТРАМИ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 102-106. ISSN 2078-1016

Филипчук М.С. (2003) ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 117-119.

Фурс К.О. and Швидків Г.Р. (2013) СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ СПІВАКІВ - ПОЧАТКІВЦІВ В ПРОЦЕСІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 221-222.

Фіськов Г.М. (2022) Особливості формування рефлексивних умінь студентів в ході оркестрового музикування. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 111-115.

Х

Харитон І.М. and Андрушак Д.І. (2018) НАЦІОНАЛЬНА ЗАСЛУЖЕНА АКАДЕМІЧНА КАПЕЛА УКРАЇНИ “ДУМКА” – ЗАКОНОДАВЕЦЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ТРАДИЦІЙ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 343-345.

Хилюк Н.Ф. (2002) ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.22). pp. 195-197.

Ц

Цюлюпа Н.Л. (2011) ЕВОЛЮЦІЯ ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ВИКОНАВСТВА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2011 (Вип.17): Т.1. pp. 262-265.

Цюлюпа С.Д. (2019) ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ТРУБАЧА…. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 37-41. ISSN 2522-1590

Цюлюпа С.Д. (2015) ДМИТРО ФЕНЮК В ІСТОРІЇ ДУХОВОГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ОРКЕСТРОВОГО ВИКОНАВСТВА ТА ПЕДАГОГІКИ У ЛЬВОВІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 27-31.

Цюлюпа С.Д. (2020) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДУХОВОЇ МУЗИКИ НА РІВНЕНЩИНІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2020. pp. 32-44.

Цюлюпа С.Д. (2022) Кандидатські та докторські дисертації духовиків України в освітньому процесі мистецьких закладів вищої освіти. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 6-30.

Цюлюпа С.Д. (2016) НАУКОВИЙ ДОРОБОК – КАНДИДАТСЬКІ ТА ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ ДУХОВИКІВ УКРАЇНИ ХХ – ПОЧ. ХХI ст. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 37-55.

Цюлюпа С.Д. and Абугулес К.Г. (2015) КЛАС ТРУБИ ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ІНСТИТУТІ МИСТЕЦТВ РДГУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2015. pp. 182-189.

Цюлюпа С.Д. and Омельченко С.В. (2018) ПОСТАТЬ ЛЕОНІДА ТРАЧУКА В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ЖИТТІ ПОДІЛЛЯ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 71-75.

Ч

Черніговець О. and Черніговець Т.І. (2008) КЛАСИЧНА МУЗИКА У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 212-214.

Ш

Швидків Г.Р. (2013) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВОКАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2013 (Ч. 2). pp. 226-227.

Шпаковська М.П. СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОБЗАРІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ У 1930-1940-Х РОКАХ. [Бакалаврська робота]

Я

Яворська О. М. ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ В ДЗО. [Магістерська робота]

Якимчук С.Н. (2003) МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАСОБІВ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 111-113.

Яковенко Л.П. (2001) ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.15). pp. 119-122.

Яковенко Л.П. and Шипунова Н.О. (2006) ВИХОВАННЯ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 123-127.

Янчарук Р.В. and Пастушенко А.С. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 348-349.

Яремчук О.В. and Дантленко М.П. (2016) СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 222-226. ISSN 2415-802X

Ярмак Т.М. (2003) ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 150-152.

Ясногурська Л.М. and Кондюк І.Р. (2018) ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 114-116.

This list was generated on Tue Jun 6 09:45:55 2023 EEST.