Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | I | K | M | R | S | V | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 897.

A

Androshchuk I. (2016) Far-left political parties, their origin, ideological positioning and place in the Czech Republic’s party system (1990–2015): the case of the communist party of Bohemia and Moravia (KSČM). Studium Europy Środkowej i Wschodniej, 2016 (№ 5). pp. 42-58. ISSN 2353-8392

B

Bulyga І. (2016) NON-CONFESSIONAL RELIGIOSITY IN THE CONTEXT OF RELIGIOUS DEVELOPMENT OF VOLYN REGION. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 148-159. ISSN 2519-1942

G

Gumenyuk Y.Y. and Stupnitska N.I. (2016) FACTORS INFLUENCING TO REDUCE THE POPULATION IN UKRAINE. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 123-124.

I

Ianytska O. (2016) CHANGING ASPECTS OF WORK IN THE GLOBAL ERA : ARTIFICIAL BRAIN AND MULTICULTURALISM, PROGRAMME OF INTERNATIONAL FORUM IN DEPARTMENT OF LEGAL, LANGUAGE, INTERPRETING AND TRANSLATION STUDIES. University of Tieste, 2016. pp. 46-49.

K

Kindrat N. (2016) LANGUAGE AND GENDER. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 440-444.

Kuriata Y.V. (2016) THE INFLUENCE OF THE RELIGIOUS MYTHOLOGEM ON THE FORMATION OF CHILDREN’S SPIRITUALITY. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 401-404.

M

Martynchuk I.I. (2016) THE SLOVAK REPUBLIC AND NATO: THE POLITICAL INCOMPATIBILITY OF 1993-1997. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 329-340. ISSN 2519-1942

Mykhalchuk N.O. and Ivashkevych E.E. (2016) PSYCHOLINGUISTIC CHARACTERISTICS OF VISUAL NARRATIVE DISCOURSE. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 149-152. ISSN 2518-7503

R

Rudenko N. (2016) Jedność etniczna uczniów regionów Wschodu i Zachodu Ukrainy. Alternatywne metody wspierajace proces rsztaltowania u ucznia postaw koniecznych do rynku pracy, 2016. pp. 173-182.

S

Soichuk R. (2016) THE WAYS OF NATIONAL SELF-ASSERTION IN SCHOOL YOUTH. Knowledge. Education. Law. Management, 2016 (№1): (13). pp. 183-187. ISSN 2353-8406

V

Valiukh L.I. (2016) EXPANSIONISM IN THE IDEOLOGIES OF BRITISH POLITICAL PARTIES (1870–1880 s.). Панорама політологічних студій, 2016: Вип. 14. pp. 96-104.

Vytkalov S. (2016) FREE TIME AND PROBLEMS OF ITS ORGANIZATIONAL AND CULTURAL CONTENT IN MODERN CONDITIONS = ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO W KONTEKŚCIE JEGO FUNKCJI KULTUROTWÓRCZEJ. Zarządzanie i Edukacja, 2016 (№109). pp. 161-172. ISSN 1428-474X

І

Іванова Л.І. (2016) ІНТЕГРАЦІЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 25-29.

Іванус Г.В. and Галуха Л.Ю. (2016) МОНОПОЛІЇ І КООПЕРАЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 59-61.

Івашкевич І.В. (2016) СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА ТА СТРУКТУРА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 81-85. ISSN 2518-7503

Івашкевич І.В. (2016) ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТРУКТУР ОСОБИСТОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЮРИСТА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 66-71.

Івашкевич І.В. (2016) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 127-131.

Івашкевич Е.Е. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФАХІВЦЕМ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 74-77. ISSN 2518-7503

Івашкевич Е.Е. (2016) PSYCHOLINGUISTIC PARADIGM OF NARRATIVE DISCOURSE. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 89-93.

Івашкевич Е.Е. and Деменчук О.В. (2016) THE AMPLIFICATION OF COLLOQUIAL AND EVERYDAY VOCABULARY IN THE TRANSLATION OF THE NOVEL «THE CATHER IN THE RYE» BY JEROME DAVID SALINGER. Філологічні витоки, 2016. pp. 181-185.

Івашкевич Е.З. (2016) АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 77-81. ISSN 2518-7503

Івашкевич Е.З. (2016) ДО ПИТАННЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДАТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 473-484.

Івашкевич Е.З. (2016) ASPECTS OF SOCIAL INTELLECT OF A TEACHER. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 93-96.

Івашкевич Е.З. and Михальчук Н.О. (2016) СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ В ПАРАДИГМІ СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ІНТЕЛЕКТУ. Психолінгвістика в сучасному світі – 2016, 2016. pp. 42-43.

Івашкевич Е.З. and Хупавцева Н.О. (2016) ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА В ПАРАДИГМАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ СОЦІО-КУЛЬТУРНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 62-66.

Івашкевич Е.З. and Яцюрик А.О. (2016) РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ В ПАРАДИГМАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ РАЦІОГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 492-503.

Івчик Н.С. (2016) СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ КРАЮ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.: УКРАЇНСЬКИЙ РАКУРС. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 228-243. ISSN 2519-1942

Іскра Л.В. (2016) ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 58-67.

Іщук В.О. and Трохимчук І.М. (2016) ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ CHRYSOMELIDAE. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 31-33.

А

Адамчук К.Д. (2016) КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПОЛЕ БЕРЕСТЕЦЬКОЇ БИТВИ». Актуальні питання культурології, 2016 (ВИП.16). pp. 269-273. ISSN 2415-802X

Адамів Ю.О. and Белешко Д.Т. (2016) ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗУМОВИХ ДІЙ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 3-4.

Аладько Д.О. (2016) МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ НАЙМЕНУВАННЯ ПОСУДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНИХ СТОСУНКІВ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 37-40.

Андрейко М.А. and Верьовкіна О.Є. (2016) КЕПКУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Філологічні витоки, 2016. pp. 4-7.

Андреєва А.С. and Казначеєва Л.М. (2016) ПЛЕКАННЯУ КРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ В КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ПРОЕКТАХ ПЛАСТУНІВ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). С.55-59. ISSN 2415-802X

Андрощук І.М. (2016) ЕВОЛЮЦІЙНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПАРТІЙ ТА ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ В ЧЕХІЇ. Панорама політологічних студій, 2016: Вип. 14. pp. 197-203.

Андрощук І.М. (2016) СОЦІОПОЛІТИЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПАРТІЙ І ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ В ЧЕХІЇ: ВІД «ОКСАМИТОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» ДО СЬОГОДЕННЯ. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016 (Вип. 1): (81). pp. 222-241.

Андрощук І.М. (2016) УЛЬТРАПРАВІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ЇХНЄ ПОХОДЖЕННЯ, ІДЕОЛОГІЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТА МІСЦЕ В ПАРТІЙНІЙ СИСТЕМІ ЧЕХІЇ (1990–2015 рр.). Політикус, 2016: Вип. 1. pp. 7-12. ISSN 2414-9616

Андрощук І.П. and Сербіна Т.Г. (2016) СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ЗАГОЛОВКАХ ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТОВ. Філологічні витоки, 2016. pp. 7-10.

Антоненко Н.Є. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 182-186.

Антонець С.Ю. and Мороз І.П. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У ДІЕЛЕКТРИЧНІЙ ХВИЛЕВОДНІЙ СИСТЕМІ З КЕРУЮЧИМ ЕЛЕМЕНТОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 5-6.

Аніщенко В.Я. and Шахрайчук М.І. (2016) МОДЕРНІЗАЦІЯ ВЕБ-САЙТУ ФАКУЛЬТЕТУ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 34-35.

Артемова О.І. (2016) РОЗВИТОК ВЕРБАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 13-18. ISSN 2518-7503

Б

Бабак К.В. (2016) ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ВНЗ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 18-22. ISSN 2518-7503

Бабенко Ж. (2016) ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ПРОЦЕСИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 73-77.

Бабенко Ж.В. (2016) ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 6-8.

Бабич Л.В. and Поліщук Н.В. (2016) ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 5-6.

Бабяр А.А. and Усач Л.В. (2016) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З БАТЬКАМИ УЧНІВ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 48-51.

Байло Ю.В. (2016) ДО ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТЬ: КОНЦЕПТ, ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 484-486.

Баліка Л.М. (2016) ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 305-311. ISSN 2411-4553

Баліка Л.М. (2016) БІБЛІОПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА ПРО ВИВЧЕННЯ ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 190-194. ISSN 2411-4553

Баліка Л.М. (2016) РОЛЬ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК РІВНЕНЩИНИ З ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У 90-Х РОКАХ ХХ СТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 29-32.

Бандилко Л. (2016) МЕДИЧНІ БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНЩИНИ ЯК ЦЕНТРИ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ГАЛУЗІ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 24-29.

Басараба Д.В. and Усач Л.В. (2016) ВПЛИВ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З БАТЬКАМИ УЧНІВ НА ХІД НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 52-55.

Басовець І.М. and Корженевська О.В. (2016) ВІДОБРАЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. Філологічні витоки, 2016. pp. 117-120.

Басюк К. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ МОНАСТИРІВ НА ВОЛИНІ В 1939-1964 РОКАХ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 380-392. ISSN 2519-1942

Баталія Л.О. and Ткач А.П. (2016) ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНОГО НАВЧАННЯ В СТАНДАРТНИХ ШКОЛАХ ЗАХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ КРАЇН (ЧЕХІЯ, ПОЛЬЩА, СЛОВАЧЧИНА). Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 67-69.

Баховська М.В. and Коваль Г.П. (2016) РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 55-58.

Безкоровайна О.В. (2016) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСЬ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57).

Безлюдная В.И. (2016) ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СИСТЕМЕ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 25-29. ISSN 2518-7503

Бережняк О. (2016) ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 8-10.

Бережняк О.В. (2016) ВИДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНІ У 2001— 2010 РР. (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ БІБЛІОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ). Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 151-153.

Березняк В.І. (2016) ПОСИЛЕННЯ КОНСЕРВАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ РІВНЕНЩИНИ В ПЕРІОД «ЗАСТОЮ»: РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 392-403. ISSN 2519-1942

Березняк В.І. (2016) ФОРМУВАННЯ АНТИРЕЛІГІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІВНЕНЩИНИ В ДОБУ «ЗАСТОЮ». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 246-250. ISSN 2519-1942

Березюк Т.П. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ. Актуальні проблеми психології, 2016 (Т. 1): Вип. 45. pp. 89-95.

Берташ Б.М. (2016) СІЛЬСЬКИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЛАНОМІРНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 145-152. ISBN 978-617-601-157-6

Берташ Б.М. and Пилипчук Л.П. (2016) РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ ЯК ПЛАНОМІРНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЗНІВСЬКОГО РАЙОНУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 10-11.

Берташ В.О. and Лесняк Н.В. (2016) РЕФЛЕКСІЯ ЯК АКТИВНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 180-183.

Бецель О.В. and Бричок С.Б. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 7-9.

Бобровський А.Л. and Рибачук Т.Л. (2016) НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 105-114. ISBN 978-617-601-157-6

Богачик М.С. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 64-67.

Богачик М.С. (2016) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 108-110.

Богданюк М.Ю. and Ціпан Т.С. (2016) ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ КЛАСИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 4-7.

Бойко Н.Г. and Ковалюк В.В. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КЕЙС-СТАДІ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 52-56.

Бойко Н.Г. and Конопльова Ю.О. (2016) РОЛЬ І МІСЦЕ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 249-256.

Бойцов В.І. and Ярощак С.В. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДВОФАЗНОЇ НЕІЗОТЕРМІЧНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМОГРАВІТАЦІЙНОГО ДРЕНАЖУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 35-36.

Бокач М.В. and Галич О.А. (2016) КАТЕГОРІЇ ПРОСТОРУ ТА ЧАСУ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ. Філологічні витоки, 2016. pp. 175-177.

Бомба А.Я. and Сафоник А.П. (2016) МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНО-ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ РІДИН ВІД БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЗАБРУДНЕНЬ. Other. НУВГП, Рівне.

Бомба А.Я. and Сінчук А.М. and Ярощак С.В. (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У НАФТОГАЗОВИХ ПЛАСТАХ ЧИСЛОВИМИ МЕТОДАМИ КВАЗІКОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ. Other. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Бондарчук І.В. and Усач Л.В. (2016) МЕТОДИЧНА РОБОТА, ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 58-61.

Бордюк В.М. (2016) АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 28-31.

Бордюк В.М. (2016) ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРЕНІНГУ ОФІСНОГО ПРАЦІВНИКА. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 79-83.

Борейчук І.О. and Нечидюк М.В. (2016) КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК УМОВА ПРОФІЛАКТИКИ КСЕНОФОБІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2016. pp. 38-42.

Боровець О.В. (2016) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 82-89. ISSN 2411-4553

Боровець О.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ У ДИДАКТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 47-51.

Боровець О.О. and Казначеєва Л.М. (2016) ДЖАЗОВА МУЗИКА ТА ЇЇ ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ МИСТЕЦТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 100-101.

Брезніцька Л.В. and Петрівський Я.Б. (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З ДИСКРЕТНИМ ЧАСОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 125-126.

Бричник Ю.В. and Шпортько О.В. (2016) АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОСТАНОВКИ НА КОНТРОЛЬ ПЕРІОДИЧНО ВИКОНУВАНИХ ДОКУМЕНТІВ. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 62-64.

Бричок Б.П. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ШКОЛИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ЗАГРОЗИ І РИЗИКИ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 89-96. ISSN 2411-4553

Бричок С.Б. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ І ПОЄДНАННЯ ІКТ ТА ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 96-106. ISSN 2411-4553

Бричок С.Б. (2016) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА У РОБОТІ КУРАТОРА СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 82-89. ISSN 2411-4553

Бричок С.Б. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ». Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 4-8.

Брончук О.Л. (2016) РОЛЬ ПОЕТИЧНОГО СЛОВА ЯК ЗАСОБУ СТИМУЛЮВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 208-212. ISSN 2411-4553

Брончук О.Л. and Дупак Н.В. (2016) РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 11-13.

Бугаєвський А.В. (2016) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛІСТІВ В ПЕРІОД ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 15-22.

Булавіна Ю.В. (2016) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 212-219. ISSN 2411-4553

Булига І.І. (2016) INTER-ORTHODOX RELATIONS IN THE RIVNE REGION IN THE CONTEXT OF THE CHALLENGES OF MODERNITY. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 256-260. ISSN 2519-1942

Бутенко Т.В. and Панчук І.В. (2016) ХОРЕОГРАФІЧНІ ЗДІБНОСТІ ТА ЇХ РОЗВИТОК У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 6-15.

Бучковська О. (2016) РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 88-92.

Бучковська О.Ю. (2016) КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 156-158.

Бєлова С. (2016) ПРОЕКТНА МЕТОДИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ Г.ШАРРЕЛЬМАНА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 80-87.

Бєлова С.А. (2016) ШЛЯХИ ГУМАНЇЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У БРЕМЕНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ШКОЛІ ПОЧАТКУ ХХ СТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 8-11.

Бігунов Д.О. (2016) ПРИНЦИПИ КОМУНІКАЦІЇ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ УНИКНЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО КОНФЛІКТУ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 32-38.

Бігунов Д.О. (2016) ДО ПИТАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 35-38.

Бігунов Д.О. (2016) ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «МОВЛЕННЄВИЙ КОНФЛІКТ». Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 108-113.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2016) ВПЛИВ КОМПОНЕНТІВ КУЛЬТУРИ НА ПРОЦЕС КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 233-237.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2016) ENGLISH SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS OF LATIN AND FRENCH ORIGIN. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 100-102.

Білецька О.А. and Гаврилюк Н.В. (2016) СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА ТА ЮРІЯ КЛЕНА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 124-127.

Бісовецька Л.А. (2016) РОЛЬ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 74-82. ISSN 2411-4553

Бісовецька Л.А. (2016) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 96-99.

Бісовецька Л.А. (2016) ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі творів І. Роздобудько). Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 60-63.

Бісовецька Л.А. (2016) КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СЛОВА ПІД ЧАС ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ "БУДОВА СЛОВА" В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2016 (1): (303). pp. 28-33.

Бісовецька Л.А. and Верхова І.П. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 73-81. ISSN 2411-4553

В

Ваколюк А.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ А. МАКАРЕНКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 22-25.

Ваколюк А.М. (2016) СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Й КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 32-39.

Валюх Л.І. (2016) РЕАКЦІЯ БРИТАНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ НА ПОЧАТОК НІМЕЦЬКОЇ КОЛОНІАЛЬНОЇ ЕКСПАНСІЇ В АФРИЦІ (1884-1888 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 243-254. ISSN 2519-1942

Васерук Є.Л. and Янцур М.С. (2016) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ (ДЕРЕВООБРОБКА) З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 13-15.

Василькевич С.С. (2016) НЕОЛОГІКА У МОВІ ІНТЕРНЕТ ТА ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 9-12.

Василюк В.М. and Ярмощук О.О. and Давидюк І.В. (2016) ФІЗКУЛЬТУРНА ГРАМОТНІСТЬ В АПЕРЦЕПЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ІНДИВІДА. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 106-115. ISSN 2411-4553

Василюк В.М. and Ярмощук О.О. and Давидюк І.В. (2016) ФІЗКУЛЬТУРНА ГРАМОТНІСТЬ В АПЕРЦЕПЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ІНДИВІДА. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 22-32.

Васькіна Ю.В. and Бігунова С.А. (2016) МЕТОДИ ДЕРИВАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ АНТРОПОНІМІЦІ. Філологічні витоки, 2016. pp. 10-13.

Ващишина Ю.І. and Омельчук Д.Ю. and Соколюк О.В. (2016) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 223-228.

Велесик В.С. and Боровець О.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УРОКУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 66-68.

Вербець В.В. (2016) МОНІТОРИНГ ЕСКАЛАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДИСКОМФОРТУ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 18-22.

Веремчук А.П. (2016) КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВНЗ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 51-55.

Вершинська О.Б. and Дейнега О.В. (2016) КЕЙС-МЕТОД У ФОРМУВАННІ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 16-17.

Верьовкіна О.Є. and Опанасик А.В. (2016) КОМУНІКАТИВНІ ІНТЕНЦІЇ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 36-42.

Верьовкіна О.Є. and Сембай Н.Б. (2016) WAYS OF ENCOURAGING SECOND LANGUAGE ACQUISITION IN THE CLASSROOM. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 97-100.

Виговський І.В. (2016) ПОЖИНІСТЬ КОРМУ ЗЛАКОО-БОБОВОГО ТРАВОСТОЮ ЗАДЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, 2016 (№ 1): Т.18, Ч.3. pp. 12-16. ISSN 2518–1327

Виткалов В.Г. (2016) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ РЕФЛЕКСІЇ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.22). pp. 3-6. ISSN 2411-1546

Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. (2016) АНТОЛОГІЯ ЯК СПОСІБ ПРЕЗЕНТАЦІЇ КНИГОЗНАВЧОЇ ШКОЛИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.23). pp. 201-204. ISSN 2518-1890

Виткалов С.В. (2016) ВИЩА ШКОЛА І СУЧАСНІ РЕАЛІЇ УКРАЇНИ. Актуальні питання культурології, 2016 (ВИП.16). pp. 4-5. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. (2016) МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЗАХІД У М. РІВНЕ. Гілея, 2016 (№12): Вип. 115. pp. 493-494. ISSN 2076-1554

Виткалов С.В. (2016) НАУКА ЯК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ У М. РІВНЕ. Вісник Маріупольського державного університету, 2016: Вип. 12. pp. 24-29. ISSN 2226-2849

Виткалов С.В. (2016) ФЕСТИВАЛЬНИЙ РУХ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ: АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО ВЕКТОРА. Культура України, 2016: Вип. 52. pp. 182-190. ISSN 2522-1140

Виткалов С.В. (2016) ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі, 2016: Ч. 1. pp. 43-45.

Виткалов С.В. and Корольчук О.Л. (2016) НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЗАХІД У М. РІВНЕ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.22). pp. 281-286. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. and Корольчук О.Л. (2016) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Актуальні питання культурології, 2016 (ВИП.16). pp. 30-34. ISSN 2415-802X

Власюк В.В. and Гаврилюк В.І. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодихм, 2016 (Ч. 2). pp. 36-37.

Власюк Г.І. and Кіндрат В.К. (2016) СПОРТИВНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПЛАСТ» У СИСТЕМІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 116-124. ISSN 2411-4553

Вовчук Н.И. (2016) СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МИКРОПОЛЯ НЕОЛЕКСЕМ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА XX ВЕКА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 103-108.

Вознюк А.В. and Сяський В.А. (2016) РОЗРОБКА МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОГО ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА З ПІДТРИМКОЮ РАСТРОВОГО ГРАФІЧНОГО РЕЖИМУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 37.

Вознюк В.П. and Козлюк О.А. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 17-19.

Войтко А.І. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРОБ З УЧНЯМИ 8-9-х КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 145-148.

Войтко А.І. and Хоронжевський О.М. and Зброжек Д.Г. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ «ДЕРЕВООБРОБКА» В 10-МУ КЛАСІ СТАРШОЇ ШКОЛИ. Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи, 2016. pp. 17-19.

Войтко А.С. and Орлов О.Г. (2016) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 126-128.

Войтович О.П. (2016) ПІДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 3-5.

Войчук І.С. and Середюк Л.А. (2016) РОЗВИТОК ІНШОМОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ. Філологічні витоки, 2016. pp. 214-216.

Вокальчук Г.М. (2016) «ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ» - НАУКОВИЙ ПРОЕКТ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА К. Ф. ШУЛЬЖУКА РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 3-10.

Вокальчук Г.М. and Кузьмич О.О. (2016) ПРОФЕСОР ЇРЖІ МАРВАН У РІВНОМУ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 235-238.

Волошин В.С. and Дейнега О.В. (2016) МАРКЕТИНГОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ НА РИНКУ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 195-200. ISBN 978-617-601-157-6

Волошина Л.П. (2016) ДОСВІД ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 153-157. ISSN 2415-802X

Воробйова І.А. (2016) ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДАЧІ СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНОЇ ЛЕКСИКИ В ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНУ Т.ПРАТЧЕТТА «ПРАВДА». Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 46-58.

Воробйова Л.М. (2016) КОМЕНТАР ДО ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 9-15.

Ворон Оксана (2016) ВИТОКИ ТА ПРОЯВИ КАТОЛИЦЬКО-ПРАВОСЛАВНОГО ПРОТИСТОЯННЯ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 77-82. ISSN 2519-1942

Ворон Олена (2016) РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ВИДОЗМІНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 83-88. ISSN 2519-1942

Вєтрова І.М. (2016) РОЛЬ СПЕЦКУРСУ «АЛЬТЕРНАТИВНІ ШКОЛИ США» У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 350-353.

Г

Гаврилович М.О. and Колупаєва Т.Є. (2016) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 228-231.

Гаврилюк Л.В. and Казначеєва Л.М. (2016) ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (НА ПРИКЛАДІ ДРАМАТИЧНОГО ГУРТКА САРНЕНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ШКОЛА-КОЛЕГІУМ» ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА). Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 101-106. ISSN 2415-802X

Гаврилюк Н.В. (2016) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ У ПОЕЗІЇ НЕОКЛАСИКІВ (за частотністю кореневих морфем авторських номінацій). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 48-52.

Гаврилюк О.С. (2016) МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 220-226. ISSN 2411-4553

Гаврилюк Ю.В. and Звиник М.М. and Щербачук Н.П. (2016) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ СВІТЛАНИ ТАЛАН). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 104-107.

Гаврюсєва Т.О. and Гаврюсєв С.М. (2016) СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ КОНТРОЛЮ ЧАСУ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ПРИ РОБОТІ З ПК. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 38.

Гайдабура О.Д. (2016) ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ЗАСЛУЖЕННОГОАРТИСТА БССР ТРУБАЧА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССАЭДДИ РОЗНЕРА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 103-106.

Галатюк М.Ю. (2016) РОЗВИТОК СПОРТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 115-118. ISSN 2415-802X

Галатюк М.Ю. (2016) ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАСОБІВ ПРОБЛЕМНО-ЗМІСТОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ З ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 19-20.

Галатюк М.Ю. and Галатюк В.М. (2016) УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 103-107.

Галатюк Т.Ю. (2016) ЗМІСТ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57).

Галатюк Т.Ю. and Галатюк М.Ю. (2016) МЕТОДИ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 102-105.

Галатюк Ю.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 32-35.

Галуха Л.Ю. (2016) УТВЕРДЖЕННЯ ІДЕЙ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ У РІВНОМУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 276-277. ISSN 2519-1942

Галушко Д.В. and Усач Л.В. (2016) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 8-11.

Гамера О.А. and Бричок Б.П. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 22-24.

Гамза А.В. (2016) ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ ЛІНГВОДИДАКТИКИ. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету, 2016 (Вип.1). pp. 48-53. ISSN 2412-9208

Гамза А.В. (2016) ФОРМУВАННЯ СЛОВНИКОВО-ЛОГІЧНИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ ТЕКСТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016 (Вип.1): (83). pp. 38-42.

Гамза А.В. (2016) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА. Мова і культура, 2016 (Вип.19): Т.ІІІ(183). pp. 366-371.

Гамза А.В. (2016) МЕТОДИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОПИСОВОЇ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛОВА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2016 (№3): (54). pp. 29-33.

Ганжа М.В. (2016) ФУНКЦІЇ ДИЗАЙНУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ВИХОВНІЙ ПРАКТИЦІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 124-134. ISSN 2411-4553

Ганжа М.В. (2016) ВПЛИВ МИСТЕЦТВА ДИЗАЙНУ НА ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 90-98. ISSN 2411-4553

Гембік Н.М. and Палій В.П. (2016) ПРОБЛЕМА АКТУАЛІЗАЦІЇ МОВНИХ ЗАСОБІВ ФРАНЦУЗЬКИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ. Філологічні витоки, 2016. pp. 13-15.

Генсіцька-Антонюк Н.О. (2016) ПРОЦЕС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 135-141. ISSN 2411-4553

Герасименко О.А. and Фещук Ю.В. and Сингаївський Д.В. (2016) КОНСТРУЮВАННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОЇ ПРОГРАМИ “PRO 100” МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 141-145.

Гетманчук Н.О. (2016) КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЛІТЕРАТУРНО-ФОЛЬКЛОРНІЙ ОСНОВІ У ВНЗ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 55-58.

Гетьман О.П. and Захарчук З.О. (2016) ПРО ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016. pp. 26-28.

Глабець М.Ю. and Верьовкіна О.Є. (2016) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНТЕНЦІЇ У КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ. Філологічні витоки, 2016. pp. 15-18.

Главінська О.Д. (2016) СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ СУВЕРЕННОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 51-54. ISSN 2518-7503

Глінська С.О. and Стасюк М.В. and Зиль І.П. and Верба В.М. and Верзун В.А. (2016) ПЕРСПЕКТИВНІ ВИДИ ДЕНДРОФЛОРИ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА РІВНЕ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 6-9.

Гнедко Н.М. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-КОНТРОЛЮЮЧОГО КОМПЛЕКСУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 117-119.

Гоголь Т.В. (2016) ПІДТРИМКА ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ВНУТРІШНЬОГО ІНВЕСТУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 129.

Головачик Т.О. and Васильєв Є.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ ГОТИЧНОГО У ЛІТЕРАТУРІ. Філологічні витоки, 2016. pp. 177-180.

Гольонко І.П. and Шевчук О.А. (2016) ВПЛИВ ВЖИВАННЯ НЕЯКІСНОЇ ВОДИ НА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ВНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 28-30.

Гомон А.О. and Боровець О.В. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА УРОЦІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 68-70.

Гон М.М. (2016) ОКАЗІАЛЬНИЙ І КОНВЕНЦІОНАЛЬНИЙ НАТОВПИ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 317-329. ISSN 2519-1942

Гон М.М. (2016) ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ГРОМАДЯН: РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОКУС НА ТЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО. Панорама політологічних студій, 2016: Вип. 14. pp. 280-281.

Гончарук Д.О. and Димченко Н.С. (2016) РОЛЬ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УДОСКОНАЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 130-131.

Городна Ю.І. and Михайлова Є.В. (2016) МЕТОНІМІЧНІ МОДЕЛІ НОМІНАЦІЇ ПРЕДМЕТІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ). Філологічні витоки, 2016. pp. 19-23.

Горопаха Н.М. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ МАРІЇ МОНТЕССОРІ В ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): 56 Ч.2. pp. 71-75.

Горопаха Н.М. (2016) НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ 5-10 РОКІВ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 51-59.

Гребенюк Ю.К. and Бігунова С.А. (2016) ДО ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ МОВНОЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИН СВІТУ. Філологічні витоки, 2016. pp. 23-26.

Гривіцька Р.В. and Міщеня О.М. (2016) СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 11-15.

Гринькова Н.М. (2016) РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 142-150. ISSN 2411-4553

Гринькова Н.М. (2016) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАТЬКІВ З ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 98-107. ISSN 2411-4553

Грипич С.Н. and Семенюк Г.П. (2016) КНИЖКОВІ ПАМ’ЯТКИ ХІХ – ПОЧ. ХХІ СТ. У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: НАПРЯМИ НАУКОВОГО РОЗКРИТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.23). pp. 175-180. ISSN 2518-1890

Грицай Н.Б. (2016) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я». Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 8-11.

Грицай Н.Б. (2016) ІННОВАЦІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОВЕДЕННІ ЕКСКУРСІЙ ІЗ БІОЛОГІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 99-102.

Грицай Н.Б. (2016) ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ. Other. О.Зень, Рівне.

Грицик О.Б. and Грицик Ю.О. (2016) РОЛЬ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕЛЬМІНТОЗІВ ЖУЙНИХ В СИСТЕМІ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 10-12.

Грищук К.В. and Маліновська Н.В. (2016) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 30-32.

Гронь Л.В. (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ВІЛЬНОГО ПЕРЕКАЗУ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 113-116.

Гронь Л.В. (2016) ПЕРЕКАЗ ІНШОМОВНОГО ТЕКСТУ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 147-153.

Гудовсек О.А. (2016) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 150-156. ISSN 2411-4553

Гудовсек О.А. (2016) ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ СВІТЛАНИ ЛОГАЧЕВСЬКОЇ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 108-114. ISSN 2411-4553

Гудовсек О.А. (2016) АРТПЕДАГОГІКА ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 11-14.

Гук О.Г. and Мислінчук В.О. (2016) ПРОПЕДЕВТИКА ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В МОЛОДШІЙ ШКОЛІ, ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 7-9.

Гук С.П. and Лісова С.В. (2016) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 32-34.

Гуля О. (2016) ЕСТЕТИЧНА УНІКАЛЬНІСТЬ МАЛОЇ ПРОЗИ ЮРІЯ КОСАЧА. Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 5-9.

Гуменюк О.В. (2016) ШЛЮБНА ОБРЯДОВІСТЬ В СРСР: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 165-167. ISSN 2519-1942

Гуменюк Ю.Я. and Крайчук О.В. (2016) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ШЛЯХОМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 9-11.

Гуранець Н.А. and Бричок С.Б. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ Г. СПЕНСЕРА В КОНТЕКСТІ ПРІОРИТЕТІВ ОСВІТИ ХХ СТ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 15-18.

Гурський Д. (2016) НЕТРАДИЦІЙНА РЕЛІГІЙНІСТЬ В УКРАЇНІ ЯК ПРОЯВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 74-77. ISSN 2519-1942

Гусаковська Т.М. (2016) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ БІОЛОГІЇ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 312-318. ISSN 2411-4553

Гіль Л. (2016) «ПОЗИЧЕНИЙ ЧОЛОВІК» ЄВГЕНА ГУЦАЛА У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ХИМЕРНОЇ ПРОЗИ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 5-9.

Д

Давидович Х.В. and Корженевська О.В. (2016) ПОНЯТТЯ ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Філологічні витоки, 2016. pp. 26-30.

Давидюк І.В. (2016) ОСНОВНІ ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 226-232. ISSN 2411-4553

Давидюк О.В. and Фрідріх А.В. (2016) РЕАЛІЇ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕДАЧІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОЛОРИТУ. Філологічні витоки, 2016. pp. 30-34.

Давидюк Р.П. (2016) УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ В ПОЛЬЩІ: ПРОБЛЕМИ СТАТУСУ ТА ЧИСЕЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 254-266. ISSN 2519-1942

Давидюк Ю.В. and Гронь Л.В. (2016) ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОГО ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗОШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 34-36.

Данілова Н.Р. (2016) ОПРАЦЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 50-52.

Данілова Н.Р. and Денисюк Л.В. (2016) ІННОВАЦІЙНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ НОВОВВЕДЕННЯ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 347-350.

Дацька І.І. and Яковишина Т.В. (2016) ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 235-239.

Дейнега І.О. and Кратт О.А. (2016) РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 153-155.

Дейнега І.О. and Кратт О.А. (2016) ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСЬКОЙ СРЕДЕ НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 200-2007. ISBN 978-617-601-157-6

Дейнега О.В. and Почтовюк А.Б. (2016) ПЕРСПЕКТИВИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ ТА РЕГІОНУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 156-158.

Дем'янчук Н.В. and Усач Л.В. (2016) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗГЛЯДУ УРОКУ ЯК СКЛАДНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА НЕОБХІДНОСТІ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО НЬОГО. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 71-73.

Деменчук О.В. (2016) ЛІНГВІСТИЧНА СЕМАНТИКА В АСПЕКТІ МІЖМОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 11-14.

Деменчук О.В. (2016) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЛЕКСИКИ В ПЕРСПЕКТИВІ ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 12-20.

Демчук О.О. (2016) АВТЕНТИЧНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 55-57. ISSN 2518-7503

Демчук О.О. and Воробйов А.М. (2016) ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЯ ЯК ПАРАДИГМА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 43-47.

Демянюк О.Б. (2016) УЯВЛЕННЯ ПРО СІМ’Ю ЯК КОМПОНЕНТ ОБРАЗУ СВІТУ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 57-60. ISSN 2518-7503

Дем’янюк І.В. (2016) ПІДГОТОВКА МАГІСТРА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 328-335. ISSN 2411-4553

Денисюк Л.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЙМЕННИКА IT В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 17-19.

Денисюк Л.В. and Данілова Н.Р. (2016) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 144-147.

Десятничук І.О. (2016) РЕВОЛЮЦІЯ 1848 р. В АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ: ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ЧЕСЬКО-НІМЕЦЬКОГО КОНФЛІКТУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 214-228. ISSN 2519-1942

Джава Н.А. (2016) ZEHN MERKMALE GUTEN UNTERRICHTS. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 207-210.

Джава Н.А. and Пивоварчук Т.О. (2016) ЗАВДАННЯ, ВПРАВИ ТА СПОСОБИ ІНТЕРАКЦІЇ ПІД ЧАС ЗАНЯТТЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 108-110.

Джава Н.А. and Шевчук О.В. (2016) ВМІННЯ ТВОРЧОГО ПИСЬМА НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 69-72.

Джеджера К.В. and Черніговець Т.І. (2016) КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2016 (Вип. 4). pp. 82-92. ISSN 2519-2558

Дзюбишина Н.Б. (2016) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ШКОЛАХ МІЖВОЄННОЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.1. pp. 11-14.

Дзюбишина Н.Б. (2016) ВИХОВНИЙ ТА ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ КУЛЬТУРИ У ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ВНЗ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 119-123. ISSN 2415-802X

Дикало В.І. (2016) МУЗИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО РІВНЕНЩИНИ. [Teaching Resource]

Дикало В.І. (2016) МУЗИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО РІВНЕНЩИНИ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ КУРС : ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ. Нова педагогічна думка, 2016 (№2). pp. 124-128. ISSN 2520-6427

Димченко Н.С. (2016) РОЛЬ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 131-132.

Димченко Н.С. (2016) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 181-182.

Димченко Н.С. (2016) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 232-237. ISBN 978-617-601-157-6

Димченко С.С. (2016) РИТМ І ТЕМБР У ХУДОЖНІЙ МАЙСТЕРНОСТІ ДИРИГЕНТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 103-104.

Димченко С.С. and Смик Л.Ю. (2016) ПОДОЛАННЯ ТИПОВИХ НЕДОЛІКІВ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ КЛАСУ ДИРИГУВАННЯ КАФЕДРИ ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 156-160.

Динюк Б.А. and Руденко В.М. (2016) РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ УМІНЬ У УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФІЛЮ «ДЕРЕВООБРОБКА» З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 36-37.

Дичківська І.М. (2016) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЇ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2016 (Вип.21): Ч.2. pp. 179-184. ISSN 2309-9763

Доброчинська В.А. (2016) ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ РОМАНА МОГИЛЬНИЦЬКОГО (1902-1973 рр.): МАЛОВІДОМІ ФАКТИ З ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 60-68. ISSN 2519-1942

Доброчинська В.А. (2016) РІВНЕНСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ (1923–1939 рр.): КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ФЕНОМЕН НА ТЛІ ДОБИ. Other. ПП ДМ, Рівне.

Доброчинська Л.С. and Корженевська О.В. (2016) ПРАГМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АМЕРИКАНСЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ. Філологічні витоки, 2016. pp. 34-38.

Драпата М.Б. and Дейнега І.О. (2016) УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 132-133.

Дубей В.І. (2016) ФОРМУВАННЯ ДОГОВІРНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ЄС У ЦАРИНІ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 120-132. ISSN 2519-1942

Дуляницький В.В. and Сєвєрова О.В. (2016) ГЕОПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В СВІТІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 58-59.

Дупак Н.В. (2016) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи, 2016. pp. 32-34.

Дутчак В.В. and Мамчур С.Л. (2016) РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ УЧНІВ П’ЯТИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ АЕРОБІКИ З УРАХУВАННЯМ ТИПІВ ЇХ ТЕМПЕРАМЕНТУ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 60-67.

Дячок К.І. and Кірілкова Н.В. (2016) МОТИВАЦІЯ ФІТОНІМІВ У ГОВІРЦІ СЕЛА СМОРОДСЬК ДУБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 177-180.

Ж

Жигалюк С.В. and Сачук Р.М. and Катюха С.М. and Збожинська О.В. and Рудь О.Г. and Пепко В.О. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОЛОГІЇ ТА ОНТОГЕНЕЗУ ЧЛЕНИСТОНОГИХ РЕГІОНУ ЗА СУЧАСНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 18-22.

Жук В. (2016) ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ПРОФЕСІОЛОГІЯ» У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 14-16.

Жук В.М. (2016) РОЛЬ ДИСЦИПЛІНИ «ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ І БІБЛІОТЕКА» В ПІДГОТОВЦІ БІБЛІОТЕЧНИХ ФАХІВЦІВ У РІВНЕНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 99-101.

Журавльова С.П. (2016) НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ У 1921 – 1922 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 47-50. ISSN 2519-1942

З

Завадський П.Ю. and Сторож О.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ САМООЦІНКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). p. 147.

Замашна С.М. (2016) ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ І ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 437-440.

Зарачна А.В. and Гудовсек О.А. (2016) СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «САМОСТІЙНА РОБОТА» В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 183-185.

Заруба О. (2016) ФЕНОМЕН МАТРИЦИДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ «РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 14-17.

Захарчук З.О. (2016) МИСТЕЦТВО СЛОВЕСНОЇ ДІЇ В СПАДЩИНІ К.С.СТАНІСЛАВСЬКОГО. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 14-20.

Зброжек Д.Г. (2016) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ГОТОВНОСТІ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 69-70.

Зелінська А.В. and Джава Н.А. (2016) ЧИТАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Філологічні витоки, 2016. pp. 216-219.

Зубик Г.А. and Ціпан Т.С. (2016) ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 18-21.

Зубілевич М.І. and Бігунова С.А. (2016) ПОНЯТТЯ ГЕНДЕРУ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ЗНАННЯ (БРИТАНСЬКИЙ ДОСВІД). Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 120-126.

К

Казначеєва Л.М. (2016) ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИТОРИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 111-114.

Каленик В.І. and Галатюк Ю.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 39-41.

Калініченко М.М. (2016) ЗАГУБЛЕНИЙ ОСТРІВ ГЕРМАНА МЕЛВІЛЛА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 42-46.

Калініченко М.М. (2016) ПОПУЛЯРНИЙ ГУМОР 1800-Х РОКІВ ТА ДЕМОКРАТИЧНА «КАРНАВАЛІЗАЦІЯ» АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 83-87.

Капінос Т.Е. (2016) ПАМ’ЯТКИ КРЕМЕНЕЧЧИНИ В СТРУКТУРІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 274-278. ISSN 2415-802X

Карпенчук С.Г. (2016) МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ СУГЕСТОПЕДИЧНОГО ПІДХОДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 38-44.

Карпо В.Ю. and Колупаєва Т.Є. (2016) ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 73-76.

Карпухіна Т.О. (2016) УКРАЇНА В ПЛАНАХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 80-97. ISSN 2519-1942

Карпюк Д.В. (2016) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ»: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 160-163.

Касаткіна-Кубишкіна О.В. (2016) СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ТА СИНТАКТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 97-103.

Кашуба А.А. (2016) ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 122-132.

Кир'янчук Т.Б. and Нестерук С.М. (2016) ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ХРОНОТОПУ В РОМАНІ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА «УЛІС». Філологічні витоки, 2016. pp. 185-188.

Кирик Т.А. (2016) ЕЛЕМЕНТИ СПОРТИВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ПРОГРАМУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 39.

Кириленко О.М. (2016) ЦІЛІ ТИСЯЧОЛІТТЯ ООН ЯК ДОВГОСТРОКОВІ СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Панорама політологічних студій, 2016: Вип. 14. pp. 50-59.

Кирильчук О.С. and Мислінчук В.О. (2016) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ГРУНТОВНИХ ЗНАНЬ ПРО ЯВИЩЕ РЕЗОНАНСУ, ЯК ОСНОВА ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ І ХВИЛЬ У ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 11-13.

Кирильчук Ю.В. (2016) ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕТОДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи, 2016. pp. 39-41.

Киселюк І.Р. and Косарєва О.І. (2016) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДО УМОВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих (Ч. 1). pp. 43-45.

Кльоф Н.Ю. and Косарєва О.І. (2016) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ З ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 49-51.

Князевич А.О. (2016) ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки, 2016 (Ч. 3). pp. 194-199.

Князевич А.О. (2016) ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ. Other. Волинські обереги, Рівне.

Князевич А.О. and Крайчук О.В. (2016) МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МИНИМИЗАЦИИ ДЕФИЦИТНОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ = MATHEMATICAL MODELING OF THE MINIMIZE THE DEFICIENCY OF FINANCIAL PROVISION OF ACTIVITY OF SUBJECTS OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE. Економіка і держава, 2016 (№ 1). pp. 40-43.

Коваль В.В. and Коваль В.В. (2016) ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ ПРОФТЕХУЧИЛИЩ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І СУЧАСНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 149-152.

Коваль О.В. and Яковишина Т.В. (2016) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОСВІТА ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ВЗАЄМОДІЇ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 76-81.

Ковальська Н.О. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ІДЕАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 44-48.

Ковальський В.В. and Бабейчик А. (2016) ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ АДАПТИВНОГО ТУРИЗМУ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 100-107.

Ковальчук І.В. and Усач Л.В. (2016) АКТИВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 81-86.

Ковальчук Н.А. and Бісовецька Л.А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УМОВНО-СИМВОЛІЧНОЇ НАОЧНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 86-90.

Ковалюк В.В. and Ткач Т.В. (2016) ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 56-59.

Ковалюк В.В. and Шикута Т.М. (2016) ПРО ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 76-81.

Козаченко І.А. and Грицай Н.Б. (2016) ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ОКОЛИЦЬ СМТ. КЛЕСІВ САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 13-14.

Козачук В.М. and Воробйова Л.М. (2016) ЕПІГРАФ ЯК СИЛЬНА ПОЗИЦІЯ (НА ПРИКЛАДІ ОПОВІДАНЬ Е.А.ПО). Філологічні витоки, 2016. pp. 188-193.

Козачук М.В. (2016) СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 51-52.

Козлюк О.А. (2016) МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ДИТИНСТВА. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 2016 (26). pp. 26-31. ISSN 2311-2409

Козік О.Я. and Гудовсек О.А. (2016) ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 22-24.

Колупаєва Т.Є. (2016) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 90-93. ISSN 2518-7503

Колупаєва Т.Є. (2016) ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 157-168. ISSN 2411-4553

Колупаєва Т.Є. (2016) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АКТИВІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВНЗ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 67-72.

Кольцова Н.І. and Ужеліна О.М. and Базилюк Н.О. (2016) ВИРІШЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ, ВИХОВНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАВДАНЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ БАДМІНТОНУ В РДГУ (НА ПРИКЛАДІ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ). Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 108-118.

Колядич І.І. and Безрук Л.Г. (2016) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 24-28.

Кондратчук В.В. (2016) КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИХ ЗРУШЕНЬ КІНЦЯ 80 – ПОЧАТКУ 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ НА РІВНЕНЩИНІ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 40-45. ISSN 2415-802X

Кондратюк М.М. (2016) ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧА ДИСЦИПЛІН ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЦИКЛУ. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 111-113.

Конончук М.О. and Приймак О.П. (2016) ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК У ПЕРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 90-94.

Конончук О.Г. and Гон М.М. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ ШКАЛИ БОГАРДУСА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 70-72.

Константінова О.В. (2016) ЕКСПЛІКАЦІЯ В ПЕРЕКЛАДІ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 103-113.

Константінова О.В. (2016) НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ОСОБЛИВОСТЯМ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ДОКУМЕНТІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 340-347.

Корзієнко Н.В. and Бігунова С.А. (2016) ЕТИМОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТОПОНІМІВ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Філологічні витоки, 2016. pp. 44-46.

Корчакова Н.В. (2016) РОЗВИТОК ЕМПАТІЙНОЇ МОРАЛІ В УКРАЇНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 98-105. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2016) ИСТОКИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ФОРМ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 76-80.

Корчакова Н.В. (2016) АТРИБУЦІЯ ПРОСОЦІАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ЯК ВАЖЛИВА ЛІНІЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ. Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences, 2016. pp. 255-259.

Корчакова Н.В. (2016) ІГНОРУВАННЯ ДОПОМОГИ ЯК ЛІНІЯ РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Український психолого-педагогічний науковий збірник, 2016 (№ 8): (08). pp. 63-68.

Корчакова Н.В. (2016) РОЗВИТОК КОГНІТИВНИХ ТА ЕМОЦІЙНИХ ОСНОВ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Проблеми сучасної психології, 2016: Вип. 34. pp. 211-220.

Корчакова Н.В. (2016) ВІКОВА ГЕНЕЗА ЗАСТУПНИЦТВА ЯК УНІКАЛЬНОГО РІЗНОВИДУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Realita a perspektivy vyvoja spolocnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty, 2016. pp. 81-84.

Корчакова Н.В. (2016) ЗАХИСТ ІНШОГО ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Проблеми сучасної психології, 2016: Вип. 32. pp. 234-244. ISSN 2227-6246, 2663-6956

Корчакова Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВІКОВОЇ ГЕНЕЗИ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Actual questions and problems of development of social sciences, 2016. pp. 175-178.

Корчакова Н.В. (2016) ОНТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТРИВАЛИХ ФОРМ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В ЮНАЦЬКОМУ ТА ДОРОСЛОМУ ВІЦІ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2016 (№ 1). pp. 99-104. ISSN 2518-7813

Корчакова Н.В. (2016) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТИЛЬОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСТУПНИЦТВА У ПЕРІОД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА. ScienceRise, 2016 (№ 10): (1). pp. 36-40.

Корчакова Н.В. (2016) РОЗУМІННЯ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕМОЦІЙНОГО КОНТЕКСТУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки, 2016: Вип. 4. pp. 110-115.

Корчакова Н.В. (2016) РОЗВИТОК ЕМПАТІЇ ЯК ОСНОВИ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки, 2016 (Вип. 6): Т. 2. pp. 36-42.

Корчакова Н.В. (2016) РОЗВИТОК ЗМІСТОВНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2016 (Т. 2): Вип. 5. pp. 33-38.

Корчакова Н.В. (2016) РОЗУМІННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ СУТНОСТІ ПРОСОЦІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ. Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук, 2016. pp. 12-16.

Корчакова Н.В. (2016) СТИЛЬОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАТЕГІЇ ЗАСТУПНИЦТВА ЯК ОСОБЛИВОГО РІЗНОВИДУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. Інсайт, 2016: Вип. 13. pp. 193-197.

Корчакова Н.В. (2016) РОЗУМІННЯ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ СУТНОСТІ ДОПОМОГИ. Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти, 2016. pp. 104-107.

Косарєва Г.М. (2016) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Молодий вчений, 2016 (№3): (30). pp. 394-397. ISSN 2313-2167, 2304-5809

Косарєва Г.М. (2016) ПЕДАГОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору, 2016. pp. 372-379.

Косарєва Г.М. (2016) ВИЯВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 99-103.

Косарєва О.І. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (НА ПРИКЛАДІ ДІТЕЙ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 135-138.

Кособуцька Г.П. (2016) РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 168-175. ISSN 2411-4553

Костенко М. (2016) ВТОРИННОДОКУМЕНТНА ЛАНКА ВІТЧИЗНЯНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ З ПИТАНЬ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 69-73.

Костенко М.С. (2016) САЙТИ ОБЛАСНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 38-40.

Костолович М.І. (2016) ПЕРСПЕКТИВИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. 41-42..

Костолович М.І. (2016) РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИРОДООХОРОННИХ ОБ’ЄКТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 38-41.

Костолович Т.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФІЛОЛОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 137-140.

Костюк Л.К. (2016) СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ХУДОЖНИКА ГЕОРГІЯ КОСМІАДІ У ВЗАЄМОДІЇ З КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИМ СЕРЕДОВИЩЕМ МОСКВИ (1905-1915 гг.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.22). pp. 276-281. ISSN 2411-1546

Костюк Л.К. and Новачук А.С. (2016) УКРАЇНСЬКЕ АВАНГАРДНЕ МАЛЯРСТВО ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Актуальні питання культурології, 2016 (ВИП.16). pp. 185-189. ISSN 2415-802X

Котелюк М.В. and Сторож О.В. (2016) МОТИВАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 151-153.

Коханевич М.І. and Джава Н.А. (2016) ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 48-51.

Коханевич М.І. and Джава Н.А. (2016) МЕТОД ПОВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАКЦІЇ ЯК НОВИЙ ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ЛЕКСИКИ. Філологічні витоки, 2016. pp. 223-225.

Коцур Є.-Л.І. and Руденко Н.М. (2016) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У РОБОТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 53-54.

Кочубей О.С. (2016) АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 19-24.

Кочубей О.С. (2016) ОСНОВНІ РИСИ ПОНЯТТЯ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ» В СТРУКТУРІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 15-19.

Кравчик Н.О. and Бричок Б.П. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 56-57.

Кравчук А.О. and Дейнега І.О. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 135-136.

Кравчук В.В. and Сєвєрова О.В. (2016) ОРГАНИ ПОЛІТИЧНОГО РОЗШУКУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 61-63.

Кравчук Л.В. and Орлов О.Г. (2016) РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 137-138.

Краля І.В. and Берташ В.О. (2016) МОВНА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНИ СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СВІДОМОСТІ НАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 32-35.

Крет О. (2016) СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 95-97.

Крет О.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 162-164.

Крет О.В. and Крет Р.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ PR-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології, 2016. pp. 42-45.

Крет Р. (2016) РОЛЬ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЦІ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 92-94.

Крет Р.М. (2016) ІНТЕРНЕТ ЯК ЗАСІБ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 164-166.

Крильчук Ю. (2016) ДОСВІД ВІЙНИ У КОНТЕКСТІ ЕТНІЧНОГО НАРАТИВУ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ А. КУЗНЄЦОВА «БАБИН ЯР»). Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 18-24.

Крищук І.В. and Кірілкова Н.В. (2016) НАЗВИ СТРАВ ЗИМОВОГО ЦИКЛУ СВЯТ У ГОВІРЦІ с. ЗЛАЗНЕ КОСТОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 181-183.

Кроха Ю.В. and Соколовська О.П. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ МІНІМАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ГРАФАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 40.

Крук І.А. and Павлюк Т.О. (2016) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 58-60.

Крупенко О.І. and Усач Л.В. (2016) ОСНОВИ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 190-193.

Крупеня М.М. and Сторож О.В. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ТРИВОЖНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 153-154.

Крупка Л. (2016) РАДЯНСЬКЕ МИНУЛЕ В СЕРГІЯ ЖАДАНА: НОСТАЛЬГІЯ ЧИ РОЗРИВ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 25-29.

Крюкова Л.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ТА ПРОЦЕСІВ АДАПТАЦІЇ У ПЕРШОКЛАСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 112-116. ISSN 2518-7503

Крюкова Л.В. (2016) ЕМОЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКА ЯК УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 84-88.

Кузь (Пославська) І. (2016) ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ ЯК ПРОСТІР ВИПРОБУВАННЯ (НА ОСНОВІ РОМАНУ «НА ПРОТИЛЕЖНОМУ БОЦІ ВІД ДОБРА» ВАСИЛЯ РУБАНА). Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 30-34.

Кузьмич В.В. and Гаврюсєв С.М. (2016) РОЗРОБКА ШАБЛОНУ ВІЗИТКИ ФАКУЛЬТЕТУ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ РДГУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 40-41.

Кузьмич О.О. (2016) ПИТАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОСТІ/НЕЕЛЕМЕНТАРНОСТІ ОДИНИЦЬ У СИНТАКСИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ К. Ф. ШУЛЬЖУКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 28-32.

Кукушкін О.М. (2016) АНАЛІЗ СТАНУ РЕКЛАМНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ У 2013—2015 РОКАХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В 2016 РОЦІ. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 166-169.

Кулаков Р.С. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 116-120. ISSN 2518-7503

Кулаков Р.С. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 88-98.

Кулакова Л.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 120-124. ISSN 2518-7503

Кулакова Л.М. (2016) ЗАСОБИ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 98-109.

Кулакова Л.М. (2016) ВПЛИВ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 175-183. ISSN 2411-4553

Кульпач А.В. and Степанова О.І. (2016) ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 60-62.

Кундеус О.М. (2016) ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 159-176. ISSN 2519-1942

Кундеус О.М. (2016) ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ. Панорама політологічних студій, 2016: Вип. 14. pp. 90-96.

Кундеус О.М. (2016) РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 2016 (№ 12): (40). pp. 112-116.

Кундеус О.М. (2016) ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ. Xelisup'leba da sazogadoeba = Власть и общество (История, Теория. Практика), 2016 (№ 4): (40). pp. 18-33.

Кундеус О.М. (2016) UKRAINE'S EUROINTEGRATION CHOICE AS ONE OF THE CAUSES OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 94-98. ISSN 2519-1942

Куницька Т.В. and Лук’яник Л.В. (2016) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ НАД ВИРАЗНІСТЮ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 94-96.

Кухновець Л.І. and Усач Л.В. (2016) РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЗАУРОЧНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 97-100.

Кучер І.А. and Гудовсек О.А. (2016) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ ЗА КОРДОНОМ (НА ПРИКЛАДІ ЯПОНІЇ). Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 246-249.

Кушнір Н.В. and Горопаха Н.М. (2016) РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ЛІНІЇ «ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ» ЗАСОБАМИ ЕКСКУРСІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 62-64.

Кушнір Н.В. and Лукашик О.В. and Лавренюк Т.І. (2016) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 84-86.

Кізілова А.І. and Сторож О.В. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ У СТУДЕНТІВ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 147-149.

Кімстач Ю.Н. (2016) ШТРИХИ: ЩЕ ОДИН ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 106-109. ISSN 2415-802X

Кінащук А.В. and Воробйова І.А. (2016) МОВЛЕННЄВІ ПОРТРЕТИ ГЕРОЇВ ТРАГЕДІЇ «ГАМЛЕТ» В. ШЕКСПІРА: ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 88-90.

Кінащук А.В. and Воробйова І.А. (2016) ТРАГЕДІЯ «РОМЕО ТА ДЖУЛЬЄТТА» В.ШЕКСПІРА: СПРОБА ҐЕНДЕРНОГО АНАЛІЗУ. Філологічні витоки, 2016. pp. 38-44.

Кінащук А.В. and Шульжук Н.В. (2016) КОНЦЕПТУАЛЬНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УКРАЇНОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ТРАГЕДІЇ В.ШЕКСПІРА «ГАМЛЕТ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 86-88.

Кіндрат В.К. and Власюк Г.І. (2016) СПОРТИВНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПЛАСТ» В СИСТЕМІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 90-99.

Кіндрат В.К. and Кіндрат Н.П. (2016) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 73-82.

Кіндрат Н.П. (2016) ГЕНЕЗИС ТА РОЗВИТОК РУХЛИВИХ ТА СПОРТИВНИХ ІГОР НА БРИТАНСЬКИХ ОСТРОВАХ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 67-73.

Кіндрат П.В. (2016) ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ З ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ: НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 82-89.

Кірєєва О.О. and Степанова О.І. (2016) ВПЛИВ СЛОВЕСНИХ ІГОР, ІГРОВИХ МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЙ, ІГРОВИХ МОВЛЕННЄВИХ ВПРАВ НА РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 46-47.

Кірілкова Н.В. (2016) НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ «ДІАЛЕКТОЛОГІЧНІ СТУДІЇ НА ТЕРЕНАХ РІВНЕНЩИНИ» (м. Острог, 6 червня 2014 р.; м. Сарни, 22 травня 2015 р.). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 232-233.

Кіяк М.М. and Бричок Б.П. (2016) ЯКІВ ФЕОФАНОВИЧ ЧЕПІГА ПРО ІДЕАЛ УЧИТЕЛЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 47-49.

Л

Лабенська Ю.М. and Власюк А.П. (2016) ЯКІСНА ТЕОРІЯ РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 15.

Лавренюк О.А. and Фрідріх А.В. (2016) СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТИПОВИХ АНГЛІЙСЬКИХ НАЗВ МУЗИЧНИХ ГУРТІВ ТА ВИКОНАВЦІВ. Філологічні витоки, 2016. pp. 47-51.

Лазутчик М.П. and Палій В.П. (2016) МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «СТРАХ» НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ). Філологічні витоки, 2016. pp. 133-136.

Ларькіна Л.М. (2016) УПОВНОВАЖЕНІ РАДИ В СПРАВАХ РЕЛІГІЙ ТА РАДИ У СПРАВАХ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ СРСР І КОМІСІЇ СПРИЯННЯ ПО ДОТРИМАННЮ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕЛІГІЙНІ КУЛЬТИ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКИХ ОБЛАСТЯХ (1960-1975 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 182-187. ISSN 2519-1942

Левик Ю.І. and Фрідріх А.В. (2016) ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ЗМІСТ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З АНІМАЛІСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ. Філологічні витоки, 2016. pp. 51-54.

Левчишин В. and Дейнега І.О. (2016) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 49-51.

Левчишин В.О. and Самборський І.О. (2016) КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 140.

Левчук І.Б. (2016) ПРОСВІТНИЦЬКІ АСПЕКТИ БЛАГОДІЙНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ ВОЛИНІ 2 ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 19-22.

Левчук І.В. and Мислінчук В.О. (2016) КЕЙС-МЕТОД, ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 15-17.

Лесняк Н.В. (2016) ФОРМУВАННЯ ОЦІННИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 130-132.

Лесняк Н.В. (2016) ІНТЕГРАТИВНА МОВЛЕННЄВА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 93-96.

Лико Д.В. and Проневич В.А. and Тогачинська О.В. (2016) ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ І ТОРФОВИЩ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 42-51.

Лико С.М. and Портухай О.І. and Безверха О.В. and Плюта Н.В. (2016) АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ АГРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МІНЕРАЛЬНИХ ҐРУНТІВ ПРИРОДНИХ ПАСОВИЩ ТА ЇХНЬОЇ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 52-54.

Лисенко Н.А. and Лико Д.В. (2016) АНАЛІЗ СТАНУ ПИТНОЇ ВОДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 17-19.

Лисюк Т.М. and Боровець О.В. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 67-68.

Лобан Т.Й. (2016) ХОРЕОГРАФІЧНИЙ СПАДОК МОРІСА БЕЖАРА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ТАНЦЮ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 211-215. ISSN 2415-802X

Лозицька В.В. and Вороницька В.М. (2016) РЕФАКТОРІНГ СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 42-44.

Лукомська О.І. (2016) ІННОВАЦІЙНА РОЛЬ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРОБІЗНЕСУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 52-54.

Лукомська О.І. (2016) ЗНАЧЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 33-42. ISBN 978-617-601-157-6

Луцик Г.О. (2016) ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ВНЗ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 133-137. ISSN 2518-7503

Луцик Г.О. (2016) СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ДЕВІАНТНИМИ ПІДЛІТКАМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 116-121.

Луцишина Т. (2016) СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 66-69.

Любчик І.С. and Пасічник Я.А. (2016) ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ВСТАНОВЛЮВАТИ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 70-72.

Лялька О. and Воробйова І.А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «СТРАХ» У РОМАНІ ТОМАСА ГАРРІСА «HANNIBAL RISING». Філологічні витоки, 2016. pp. 54-58.

Лясковець Ю. (2016) ЛІТЕРАТУРА В ОСЯГАННІ ТРАВМИ: ГОЛОДОМОР І КУЛЬТУРНА ПАМʼЯТЬ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 35-39.

Ліпкевич О.Б. and Вокальчук Г.М. (2016) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ-ДИСИДЕНТІВ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 128-133.

Лісова С.В. (2016) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи, 2016. pp. 52-54.

Літковець О.Д. (2016) ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ. Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи, 2016. pp. 54-56.

М

Мазурок О. (2016) ЖІНКА-ЖЕРТВА В УМОВАХ ПРИМУСОВОГО ВИВЕЗЕННЯ НА РОБОТИ ДО НІМЕЧЧИНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 54-58. ISSN 2519-1942

Мазяр В.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛЕКТНОГО СЛОВОТВОРУ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 184-187.

Максимчук І. (2016) РУЙНАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ СОЦІУМУ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «ПРИЧЕПА» ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО ТА «ЛЮБОРАЦЬКІ» АНАТОЛЯ СВИДНИЦЬКОГО). Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 40-43.

Максимюк Л.П. (2016) ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 256-263. ISSN 2411-4553

Малафіїк І.В. (2016) ЖИТТЯ ЯК СПАЛАХ ЗІРКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 3-4.

Малафіїк І.В. (2016) ЖИТТЯ ЯК СПАЛАХ ЗІРКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 3-4.

Малафіїк І.В. and Кривко М.П. (2016) ЄДНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ДИДАКТИЧНОГО ЦИКЛІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТА НАВЧАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 113-116.

Мальчик М.В. and Романів О.Я. and Трусова Т.О. (2016) ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ УКРАЇНИ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 59-61.

Малярчук А.В. and Галуха Л.Ю. (2016) ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ НА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 65-66.

Малійчик В.С. and Костюк Л.К. (2016) ВІДОМІ ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДОБИ ТОТАЛІТАРИЗМУ У РЕЦЕПЦІЯХ СЬОГОДЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 108-109.

Маліновська Н.В. (2016) НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ: МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 145-149. ISSN 2518-7503

Маліновська Н.В. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ СПАДЩИНИ С.РУСОВОЇ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, 2016 (Вип.5): 112. pp. 73-77. ISSN 2414-5076

Маліновська Н.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ СПІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): 56 Ч.1. pp. 75-77.

Маліновська Н.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ СПІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 75-77.

Маліновська Н.В. (2016) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 118-122.

Маньковська О.Я. and Джава Н.А. (2016) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Філологічні витоки, 2016. pp. 225-229.

Мар'юсик І.В. (2016) ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 263-270. ISSN 2411-4553

Мар'юсик І.В. and Ціпан Т.С. (2016) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 28-32.

Маринич В.О. and Белешко Д.Т. (2016) ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ ІСТОРІЯ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 72-73.

Мариніна І.В. and Гудовсек О.А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 193-195.

Марковець О.В. and Шевчук О.А. (2016) ВПЛИВ АЛКОГОЛЮ НА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ВНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 73-75.

Мартинова А.Ю. and Вороницька В.М. (2016) ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ НА T-SQL. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 44-45.

Мартинчук С. (2016) СОЦІАЛЬНІ ВЗАЄМИНИ ПІДПРИЄМЦІВ ТА РОБІТНИКІВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 250-256. ISSN 2519-1942

Мартинюк В.О. (2016) ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА КЛЮЧОВОЇ ДІЛЯНКИ «ОЗЕРО СОСНО» ЯК ЕКОЛОГІЧНОГО ЯДРА НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 132-134.

Мартинюк В.О. (2016) ЛАНДШАФТНО-ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗЕРА ВЕЖИЦЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ). Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 55-61.

Мартынюк В.А. (2016) Конструктивно-географические подходы к моделированию состояния водоемов рыбохозяйственного использования в Западном Полесье Украины. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2016 (Вип.28): 3-4. pp. 134-145.

Марценюк В.В. (2016) МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ У ФОРМУВАННІ ТУРИСТИЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 162-164.

Марценюк Г.М. and Петрівський Я.Б. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ СТЕПЕНЕВИХ РЯДІВ ДО КРАЙОВИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 19-21.

Матусевич К.М. (2016) ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗОЛОТОГО СТАНДАРТУ ТА МЕТАЛІСТИЧНИХ РЕФОРМ XIX СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 133-137. ISSN 2519-1942

Матушевська Ю.В. and Коваль Г.П. (2016) ВИВЧЕННЯ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗВУКОВІЙ ОСНОВІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 100-104.

Матчук А.Л. and Вокальчук О.Є. (2016) ФІЛОСОФІЯ Й ЕСТЕТИКА ПОСТМОДЕРНУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ КУРТА ВОННЕГУТА Й БЕРНАРА ВЕРБЕРА). Філологічні витоки, 2016. pp. 194-198.

Машта Н.О. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕЛОСИПЕДНИХ МАНДРІВОК НА ТЕРИТОРІЇ НАДСЛУЧАНСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 170-172.

Машта Н.О. (2016) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ НАДСЛУЧАНСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 170-176. ISBN 978-617-601-157-6

Машта Н.О. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯШНИКОВОГО ЛЕЦИТИНУ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів, 2016. pp. 96-100.

Мельник В.І. and Баточенко В.М. and Глінська С.О. and Присяжнюк О.В. and Степанюк Я.В. (2016) НОВЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ACONITUM MOLDAVICUM HACG В УРОЧИЩІ СКИТ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 62-64.

Мельник М.В. and Коваль Г.П. (2016) ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 77-78.

Мельник М.В. and Колупаєва Т.Є. (2016) ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 32-36.

Мельник О.О. and Усач Л.В. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ КОНФЛІКТИ, ЇХ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 196-199.

Мельничук І.І. and Усач Л.В. (2016) СТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 249-252.

Мельничук К.В. and Маліновська Н.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПЕРЕКАЗУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 78-79.

Мельничук М.С. and Костюк Л.К. (2016) ДІЯЛЬНІСТЬ АМАТОРСЬКОГО ТЕАТРУ «КАЖАН» У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 109-110.

Метелюк І.В. and Вокальчук Г.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ СЛОВНИКОВОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ ІЗ СЕМАМИ ‘ЕМОЦІЯ’, ’ПОЧУТТЯ’ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ XX – XXI СТОРІЧ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 134-141.

Мечик С.І. and Пасічник Я.А. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЕВОВИДНИХ СХЕМ У ПІДРУЧНИКАХ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 79-81.

Микитин Т.М. (2016) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТЕЖОК У РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКАХ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 176-180. ISBN 978-617-601-157-6

Микитюк Н. (2016) МИТЕЦЬ І ВЛАДА В ТОТАЛІТАРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ЗА РОМАНОМ-ТЕТРАЛОГІЄЮ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ «ДІТИ ЧУМАЦЬКОГО ШЛЯХУ»). Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 44-47.

Михайлова Є.В. (2016) ПРИКМЕТНИКИ УЗАГАЛЬНЕНО-ВКАЗІВНОЇ СЕМАНТИКИ СУЧАСНОЇ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 73-76.

Михайлюкова Т.В. and Воробйова І.А. (2016) МОВНА КАРТИНА СВІТУ ЯК ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ. Філологічні витоки, 2016. pp. 136-140.

Михальчук Н.О. and Мазяр В.М. (2016) ДО ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОСПРЯМОВАНОГО ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 267-275.

Михальчук Н.О. and Хупавцева Н.О. (2016) ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЕМПІРИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗУМІННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ СТАРШОКЛАСНИКАМИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 487-491.

Михальчук Н.О. and Чала Ю.М. (2016) THE WAYS OF SOLVING THE PROBLEM OF THE COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF PEOPLE IN ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 411-437.

Михальчук Н.О. and Яцюрик А.О. (2016) МІСЦЕ КОМПЛІМЕНТУ В СИСТЕМІ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ТА ІЛОКУТИВНА РОЛЬ КОМПЛІМЕНТІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 13-16.

Михальчук Р.Ю. (2016) ГОЛОКОСТ НА РІВНЕНЩИНІ: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 422-439. ISSN 2519-1942

Михальчук Ю.Б. (2016) ЕСТЕТИЧНЕ СВІТОСПРИЙМАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 270-274. ISSN 2411-4553

Михальчук Ю.Б. and Дупак Н.В. (2016) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 81-82.

Мишков В.Я. (2016) ГЕНЕЗА СУСПІЛЬНО-ДУХОВНИХ ВИТОКІВ І ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СТАРООБРЯДНИЦТВА В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 33-35. ISSN 2519-1942

Могилевська С.Р. and Іскра Л.В. (2016) ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 104-108.

Мойсієвич Я.Р. and Сапіліді Т.М. (2016) ЕЛЕМЕНТИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ШКІЛЬНИХ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 21-23.

Мокрик М.М. and Шахрайчук М.І. (2016) ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ДЕКАНАТ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 45-46.

Мормуль Р.В. and Вокальчук Г.М. (2016) СЛОВОПОШУКИ ДМИТРА ПАВЛИЧКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 142-144.

Мороз Л.В. and Дацюк А.В. (2016) БРИТАНСЬКИЙ ГАЗЕТНИЙ ДИСКУРС ЯК КОНТЕКСТ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ТЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 24-28.

Мороз Л.В. and Дуброва А.С. and Трофімчук В.М. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 86-89.

Мороз Л.В. and Дуброва А.С. and Трофімчук В.М. (2016) СУГЕСТОПЕДІЯ ЯК МЕТОД ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 58-61.

Мороз Л.В. and Король О.Ю. (2016) ПРО КОНЦЕПЦІЮ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ, ЗАОЧНОЇ І ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 81-84.

Мороз Л.В. and Коцвай Ю.Я. (2016) ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 60-64.

Мороз Л.В. and Кушнір Н.В. and Ковалюк В.В. (2016) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА МОВНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 60-63.

Мороз Л.В. and Мороз Н.М. (2016) МІСЦЕ ТА РОЛЬ ГРИ У СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 43-47.

Мосієвич Ю.О. (2016) ПРОГРЕСИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛЬСЬКОЇ ОСВІТИ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 54-57.

Мотько Т.С. and Коваль Г.П. (2016) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «ЗВУКИ І БУКВИ» В 2 КЛАСІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 109-111.

Мулько Т.М. and Воробйова Л.М. (2016) ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК КОМПОНЕНТ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ РОМАНУ АГАТИ КРІСТІ «THE MURDER OF ROGER ACKROYD». Філологічні витоки, 2016. pp. 58-61.

Мілясевич І. (2016) НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ ТА БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АПАРАТ ЖУРНАЛУ «ВОЛЫНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» — ЗРАЗОК БІБЛІОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ХІХ — ПОЧ. ХХ СТ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 113-119.

Мілясевич І.В. (2016) ДВОРЯНСЬКІ ПОВІТОВІ УЧИЛИЩА ВОЛИНІ (ДРУГА ЧВЕРТЬ ХІХ СТОЛІТТЯ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 215-224. ISSN 2519-1942

Мішина Б.І. and Хижнякова Н.О. (2016) УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 141-142.

Міщеня О.М. and Третяк О.М. (2016) ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 74-78.

Н

Набухотна О.В. and Костюкевич Л.В. (2016) СУХОМЛИНСЬКИЙ В.О. ПРО РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ УРОКІВ МИСЛЕННЯ СЕРЕД ПРИРОДИ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 253-256.

Назарчук Г.А. and Пасічник Я.А. (2016) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 82-83.

Найда Р.Г. (2016) ПАРАДИГМА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ В АКМЕОЛОГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 19-21.

Наумчук А.І. and Васильєв Є.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ОБРАЗНОЇ ПОБУДОВИ ІСТОРИЧНИХ РОМАНІВ МАРІО ВАРГАСА ЛЬОСИ. Філологічні витоки, 2016. pp. 198-201.

Наумюк М.О. and Ярощак С.В. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 46-47.

Невинна Г.Я. (2016) НІМЕЦЬКО-ФІНСЬКІ ВІДНОСИНИ 1933-1939 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗРІЗ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 268-273. ISSN 2519-1942

Немеришина М.В. and Палій В.П. (2016) КОНЦЕПТ «ДРУЖБА» В ФРАНЦУЗЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ ПАРЕМІЙ). Філологічні витоки, 2016. pp. 140-143.

Нестерук Ю.М. and Шкарбан Т.М. (2016) СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ІМПЕРАТИВНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 108-110.

Нестерук-Володимирець О.В. (2016) РЕЗУЛЬТАТИ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ТА ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТІВ ВНУТРИІШНЬО-ОСОБИСТІСНОГО ШАРУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 152-156. ISSN 2518-7503

Нечипорук К. (2016) ЕКЗИСТЕНЦІЯ ВИБОРУ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РОМАНІ «НЕДУГА» (1928) ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА. Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 48-51.

Нечипорук Л.І. and Терешко Л.В. (2016) АКМЕОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 14-16.

Нижник О.В. and Шкарбан Т.М. (2016) КАУЗАЛЬНІ ВІДНОШЕННЯ В СКЛАДНОСУРЯДНОМУ РЕЧЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО»). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 111-113.

Никончук Ю.Ю. and Рибачук Т.Л. and Бобровський А.Л. (2016) ЩОДО РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 140-141.

Новік Л.О. (2016) МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 156-159. ISSN 2518-7503

Ногачевська І. (2016) АСОЦІАТИВНЕ СПРИЙМАННЯ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ЯК ОСОБЛИВИЙ СУГЕСТИВНИЙ ВПЛИВ НА ЧИТАЧА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 152-157.

Носолюк І.О. and Павлюк Т.О. (2016) ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 83-85.

Нікшич С.М. (2016) РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ЯК СПОСІБ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 65-67.

О

Овсіюк Н.М. and Даюк Ж. (2016) ПЕДАГОГІЧНИЙ РЕПЕРТУАР У ФОРМУВАННІ ТЕХНІЧНИХ ТА ВИКОНАВСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СПІВАКА. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 148-153. ISSN 2415-802X

Озимчук О.Б. (2016) ЗАВОЮВАННЯ АНГЛІЇ НОРМАНДЦЯМИ І ПРАВО КИЇВСЬКИХ КНЯЗІВ НА АНГЛІЙСЬКИЙ ПРЕСТОЛ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 105-111. ISSN 2519-1942

Озимчук О.Б. (2016) ВИЗНАЧНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ІСТОРИКИ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 261-266. ISSN 2519-1942

Ойцюсь Л.В. and Ойцюсь А.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ НЕАБОРИГЕННИХ ВИДІВ ФЛОРИ НА ОСУШЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 92-96.

Оксенюк І.В. and Панчук А.П. (2016) ФОРМУВАННЯ БЕЗКОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ФУТБОЛІСТІВ ПІД ЧАС ТРЕНУВАНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 164-166.

Оксенюк О.В. (2016) ІМПРЕСИНГИ ТВОРЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ОСВІТОЛОГІЇ С. ПАЛЬЧЕВСЬКОГО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 5-8.

Ольшевська К.В. and Горопаха Н.М. (2016) НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ФОРМУВАННІ СЕНСОРНОЇ КУЛЬТУРИ ДИТИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 86-87.

Омельчук В.В. (2016) КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА НА ОСНОВІ «ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ» ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 132-135.

Опанасюк Т.А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДРУГОГО ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ЦИКЛУ В РОСІЇ (1999-2000 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 340-353. ISSN 2519-1942

Орел І.І. (2016) СЕМАНТИЧНІ ВІДМІННОСТІ СТЕРЕОТИПІВ ВІД СИМВОЛІВ, ШТАМПІВ, КЛІШЕ, УПЕРЕДЖЕНЬ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 22-25.

Орлов О.Г. (2016) ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 142-145.

Орловська О. (2016) МІСТИЧНО-ДЕТЕКТИВНА НІША У МОДЕЛЯХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 52-58.

Осипчук І.В. and Дупак Н.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 87-89.

Осипчук І.Л. and Середюк Л.А. (2016) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗА МЕТОДОМ ПРОЕКТІВ НА СТАРШОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ. Філологічні витоки, 2016. pp. 229-234.

Осипчук О.П. (2016) ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ МОРАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 159-164. ISSN 2518-7503

Осипчук О.П. (2016) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 335-342. ISSN 2411-4553

Остапчук М.В. (2016) ПРИНЦИПИ СУГЕСТОПЕДАГОГІКИ У НАВЧАННІ ШКОЛЯРІВ ФІЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 65-68.

Остапчук Ю. (2016) ЕЛЕКТРОННА КОМУНІКАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 11-13.

Осіпчук Т.А. and Вєтрова І.М. (2016) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ДІЄСЛІВ РУХУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Філологічні витоки, 2016. pp. 61-64.

П

Павелків В.Р. (2016) УМОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕСТРУКТИВНИХ ПРОЯВІВ АГРЕСІЇ. Психологія в Україні та за кордоном, 2016. pp. 99-102.

Павелків В.Р. (2016) АГРЕСІЯ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ В СИСТЕМАХ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Проблеми сучасної психології, 2016. pp. 293-303.

Павелків В.Р. and Мовчанець В.І. (2016) ВПЛИВ СУБКУЛЬТУР НА АГРЕСИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 163-169.

Павелків К.М. (2016) ПСИХОДОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 40-43.

Павелків К.М. (2016) МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї І ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 192-200. ISSN 2411-4553

Павелків К.М. (2016) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 69-73.

Павелків О.М. (2016) РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ ТА ВИХОВНІЙ РОБОТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 200-211. ISSN 2411-4553

Павелків Р.В. (2016) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РЕФЛЕКСІЇ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 4-9. ISSN 2518-7503

Павелків Р.В. (2016) РОЛЬ РЕФЛЕКСИВНОГО МЕХАНІЗМУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФУКЦІОНУВАННЯ У СФЕРІ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 4-11.

Павелків Р.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЯВИЩА ТА КОМПОНЕНТА МОРАЛЬНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 16-27. ISSN 2411-4553

Павелків Р.В. (2016) РОЛЬ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 27-39. ISSN 2411-4553

Павленко А.С. (2016) УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 158-161.

Павлова Н.С. (2016) ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 89-91.

Павловська Л.О. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНИХ СИМВОЛІВ У СЕМАНТИЦІ ПОБАЖАНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 26-30.

Павлюк Б.А. and Палій В.П. (2016) ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІНВЕКТИВ У РОЗМОВНОМУ ДИСКУРСІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ. Філологічні витоки, 2016. pp. 144-147.

Павлюк Г.С. (2016) ВИХОВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 39-41.

Павлюк М.Ю. and Костюк Л.К. (2016) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА РІВНЕНЩИНИ У ВИСВІТЛЕННІ ДОСЛІДЖЕННЯ Л. ЧУРІКОВОЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 112-113.

Павлюк Т.О. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір, 2016 (Т.2). pp. 35-40.

Паврозник В.Ю. (2016) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 275-280. ISSN 2411-4553

Падалка О.І. (2016) РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, 2016 (1). pp. 106-110. ISSN 2219-5203

Падалка О.І. (2016) ПРІОРИТЕТНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЦІННОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наукові записки, 2016 (1). pp. 209-213.

Падалка О.І. (2016) СПЕЦКУРС «ПЕДАГОГІЧНА АКСІОЛОГІЯ» ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 2016 (26). pp. 83-87. ISSN 2311-2409

Падалка О.І. (2016) ВЗАЄМИНИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ МОЖЛИВОСТЯМИ У ПРОЦЕСІ СПІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 107-110.

Палаженко О.П. (2016) ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОЇ ТЕХНІКИ СТУДЕНТІВ-ДУХОВИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 76-79.

Паламарчук О.С. and Юськів Б.М. (2016) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОБЛЕМНИХ РЕГІОНІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 145-146.

Пальчевський Р.С. (2016) УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ В ЗАКАРПАТТІ (1918-1939 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 68-80. ISSN 2519-1942

Панасюк М.С. and Захарчук З.О. (2016) ПРО ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 90-92.

Панасюк М.С. and Захарчук З.О. (2016) СЛОВНИКОВА РОБОТА НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 114-118.

Панасюк О.М. and Усач Л.В. (2016) ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 118-121.

Панчук А.П. and Оксенюк І.В. and Панчук І.В. (2016) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ФУТБОЛІСТІВ ПІД ЧАС ТРЕНУВАНЬ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 147-152.

Панчук А.П. and Панчук І.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ АЕРОБІКОЮ ЗІ СТУДЕНТАМИ ВНЗ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 132-137.

Пастушок Т.В. (2016) ОСНОВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ С АКСОФОНОВОЇ ШКОЛИ В УКРАЇ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 152-155.

Пасько О.В. and Ястремський С.В. (2016) ПАРАМЕТРИЧНІ РОЗРАХУНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ З ЕЛЕКТРОКЕРОВАНОЮ ГІДРОПРИВІДНОЮ НАСОС-ФОРСУНКОЮ, УКОМПЛЕКТОВАНОЮ ВУЗЛОМ ЗАТРИМКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 23-24.

Пасічко Л.А. and Орлов О.Г. (2016) ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 68-69.

Пасічник Д.М. and Шевчук Т.Б. (2016) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 121-123.

Пасічник Л. (2016) БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ СЛОВНИКИ ТА ДОВІДНИКИ ЛІТЕРАТОРІВ ЯК ОДИН З ВИДІВ ЗАГАЛЬНОЛІТЕРАТУРНИХ НАУКОВО-ДОПОМІЖНИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСІБНИКІВ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 16-21.

Пасічник Л.П. (2016) БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОБЛІК І ПОШУК ПРОМИСЛОВИХ КАТАЛОГІВ. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 23-25.

Пахнюк К. (2016) «ПРЕДАНИЕ О ГАРКУШЕ» В СИСТЕМІ ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ XVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 59-65.

Пелех Ю.В. and Оксентюк Н.В. (2016) ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ УКРАИНСКИХ СТУДЕНТОВ. Вестник Новосибирского государственного педагогического университета, 2016 (№ 5): (33). pp. 64-87. ISSN 2226-3365

Пепко В.О. and Гулик І.Т. and Жигалюк С.В. and Сачук Р.М. (2016) РОСЛИНИ З ФАРМАКОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ У РАЦІОНІ ДИКИХ КОПИТНИХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, 2016 (Т.18): №2 (67). pp. 173-177. ISSN 2518–1327

Переходько В.В. and Фещук Ю.В. (2016) РОЗВИТОК ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СЛЮСАРІВ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 91-92.

Перець О.В. (2016) МУЗЕЙ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИВИЛІВСЬКОГО РАЙОННОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 258-264. ISSN 2415-802X

Перішко І.В. (2016) КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ФОНЕТИЧНИХ НАВИЧОК УСНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 105-108.

Петлюк Н.А. and Падалка О.І. (2016) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 93-94.

Петренко О.Б. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІТ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ: МОЖЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ, РИЗИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 40-47. ISSN 2411-4553

Петренко О.Б. (2016) ПОСТНЕКЛАСИЧНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 40-49. ISSN 2411-4553

Петренко С.В. (2016) МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЯК ІННОВАТИКА У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 122-128. ISSN 2411-4553

Петренко С.В. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ G SUITE (GOOGLE APPS) У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 211-220. ISSN 2411-4553

Петришина О.В. and Кириленко О.М. (2016) ҐЕНДЕРНА ДЕМОКРАТІЯ ЯК МЕТА ҐЕНДЕРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 72-73.

Петрук Л.П. (2016) НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 69-71.

Петрівський В.Я. and Ярощак С.В. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В АНІЗОТРОПНИХ ГРУНТАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 49-50.

Петрівський Я.Б. and Зубарєв А.І. (2016) АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ТРАЄКТОРІЇ СЛАБКОМАГНІТНОЇ ЧАСТИНКИ ПРИ ЗБАГАЧЕННІ МЕТОДОМ СУХОЇ МАГНІТНОЇ СЕПАРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, 2016 (Вип. 2): (74). pp. 374-380.

Пивоварчук Т.О. (2016) DIDAKTISCH-METHODISCHE PRINZIPIEN DES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 224-227.

Пилипака Ю.І. and Романюк В.Л. (2016) СТРЕС ЯК ЗАГАЛЬНИЙ АДАПТАЦІЙНИЙ СИНДРОМ ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 177-182.

Плюта Н.В. (2016) ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА У ФРАНЦІЇ З ПИТАНЬ КОЛОНІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В АФРИЦІ КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ ЗАРУБІЖНИМИ ІСТОРИКАМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 404-422. ISSN 2519-1942

Пляшко О.В. and Палій В.П. (2016) ЕВФЕМІЗМИ ЯК ЗАСІБ МАНІПУЛЮВАННЯ В МОВІ РЕКЛАМИ. Філологічні витоки, 2016. pp. 147-151.

Подерня І.А. and Кузьмич О.О. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 114-116.

Подерня І.А. and Смаглюк І.В. and Вокальчук Г.М. (2016) СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ ПОЕТІВ РІВНЕНЩИНИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 150-153.

Полюхович Н.В. and Остапчук Н.О. (2016) ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЕКОНОМІКИ ДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 79-82.

Поляк П.А. (2016) ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІТНЕС-ТРЕНЕРА ТА СПЕЦИФІКА ЙОГО РОБОТИ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 137-146.

Поліщук Н.В. (2016) ОСВІТНІЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ. Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи, 2016. pp. 72-74.

Пономаренко І. and Васильєв Є.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСОНАЖНОГО СВІТУ РОМАНІВ Е.М. РЕМАРКА. Філологічні витоки, 2016. pp. 201-203.

Постоловський Р.М. (2016) «ПРАЗЬКА ВЕСНА» 1968 Р. В АНГЛОМОВНІЙ ЗАХІДНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 273-275. ISSN 2519-1942

Потапчук Т.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ МУЛЬТИМЕДІА ДО ПРОЦЕСУ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 47-56. ISSN 2411-4553

Потапчук Т.В. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ХОРОВОГО КЛАСУ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 49-56. ISSN 2411-4553

Почтовюк О.Б. and Самборський І.О. and Андрощук М.С. (2016) РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 180-186. ISBN 978-617-601-157-6

Прищепа Б.А. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ СПОРУД ОСТРОЗЬКОГО ЗАМКУ ХVІ-ХVІІ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 366-380. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2016) ГІМНАЗІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ОСВОЄННІ МІСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ДОВКІЛЛЯ (ДРУГА ТРЕТИНА ХІХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 27-41. ISSN 2519-1942

Прокопчук Н.В. and Павлюк Т.О. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 94-96.

Пташук О.А. (2016) ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК МЕТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 289-295. ISSN 2411-4553

Півоварчук В.М. (2016) ВПЛИВ РАДЯНІЗАЦІЇ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ НА ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ НАСЕЛЕННЯ (1939-1940 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 97-109. ISSN 2519-1942

Піонтковська Д.В. (2016) РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЯК УМОВА СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 168-172. ISSN 2518-7503

Р

Радушинська К.В. and Мосієвич Ю.О. (2016) ВИДАТНІ STREET ART ХУДОЖНИКИ ТА ЇХ ДІАЛОГ З ГРОМАДОЮ МІСТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 113-115.

Радько О.Г. and Вокальчук Г.М. (2016) БІБЛІЙНО-ХРИСТИЯНСЬКІ СЛОВА-СИМВОЛИ В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ АВТОРСЬКИХ ПРИКМЕТНИКОВИХ НОВОТВОРІВ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 154-161.

Ражик Л. and Трачук Л. (2016) БІБЛІОТЕЧНА РЕКЛАМА (З ДОСВІДУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ). Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 29-33.

Рарок Ю.Р. and Палій В.П. (2016) МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У ФРАНКОМОВНИХ КРАЇНАХ: КАНАДІ, БЕЛЬГІЇ, ШВЕЙЦАРІЇ (НА ОСНОВІ ФОНЕТИЧНОЇ, ЛЕКСИЧНОЇ ТА ГРАМАТИЧНОЇ СИСТЕМ МОВИ). Філологічні витоки, 2016. pp. 151-154.

Рибак В.А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 176-180. ISSN 2518-7503

Римар З.І. and Ричагівська Ю.Є. (2016) ПОВТОР ЯК СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНА ДОМІНАНТА ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 117-119.

Ричагівська Ю.Є. (2016) СПЕЦИФІКА ПОРЯДКУ СЛІВ У ВІРШОВОМУ МОВЛЕННІ В АСПЕКТІ СТИЛІСТИКИ. Актуальні проблеми філології та перекладознавство, 2016 (Вип.10). pp. 10-13.

Ричагівська Ю.Є. (2016) V МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ «ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ» (м. Рівне, РДГУ, 28 травня 2015 р.). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 230-231.

Ричагівська Ю.Є. and Хмуровська Т.О. (2016) ОРФОЕПІЧНІ ПОРУШЕННЯ В МОВЛЕННІ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ РІВНЕНЩИНИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 100-102.

Романюк А.А. (2016) ЕЛЕКТРОННІ НАОЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 97-99.

Романюк А.А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ НАОЧНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ НОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПАРАДИГМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 140-144.

Романюк В.Л. (2016) БІОТИПИ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА І КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Актуальні питання психологічної науки, 2016. pp. 7-9.

Романюк В.Л. and Пилипака Ю.І. (2016) РЕАКТИВНІСТЬ ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 180-185. ISSN 2518-7503

Романюк С.К. (2016) ПРАГМАСЕМАНТИЧНІ КАТЕГОРІЇ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 79-82.

Романюк С.К. (2016) РЕКЛАМНИЙ ДИСКУРС: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ, СПІВВІДНОШЕННЯ З СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 126-132.

Романюк С.К. and Городюк Н.Ю. (2016) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 86-89.

Романюк С.К. and Захожа А.Ю. (2016) АКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 47-50.

Романів А.С. and Селецький В.П. and Стасюк М.В. (2016) ВОЛИНСЬКА ВИСОЧИННА ОБЛАСТЬ: ПІДХОДИ ДО ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 106-114.

Романів О.Я. and Онопрійчук А.Ф. and Ковальчук Ю.А. (2016) КРИТЕРІЇ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 115-120.

Романів О.Я. and Токар О.І. and Шевчук С.В. (2016) МЕДИКО-КЛІМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІВДНЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ ПОТРЕБ РЕКРЕАЦІЇ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 121-126.

Романів О.Я. and Трусова Т.С. (2016) ЦІЛІ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 127-131.

Росоловська І.Б. and Падалка О.І. (2016) ВИХОВАННЯ ВЗАЄМОДОПОМОГИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНО – КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 99-100.

Руденко В.М. (2016) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА:КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 3-10.

Руденко В.М. (2016) ЗМІСТ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ЗНАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 7-11.

Руденко Н.М. (2016) РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ В УМОВАХ "АКМЕ-ШКОЛИ". Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): 56 Ч.2. pp. 11-13.

Руденко Н.М. (2016) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ. Проблеми якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі, 2016. pp. 50-52.

Руденко Н.М. (2016) ВПЛИВ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ НА РОЗВИТОК ТРИВОЖНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди", 2016 (Вип.37): Т.ІІ(70). pp. 463-470.

Руденко Н.М. (2016) РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ В УМОВАХ “АКМЕ-ШКОЛИ”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 11-13.

Рудь Г.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕФЛЕКСІЇ ТІЛЕСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 185-190. ISSN 2518-7503

Рудь Г.В. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ОСОБИСТІСТЮ КРИЗИ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 182-189.

Рябущиць Н. (2016) ЧАСОПРОСТОРОВИЙ ВИМІР ПРОЗИ МИКОЛИ ГОГОЛЯ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 66-70.

Різун В.С. and Гаврилюк В.І. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ ЗА НАЯВНОСТІ СЕРІЇ ВОДОЗАБОРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 25.

С

Сабанюк О.П. and Білоус Т.М. (2016) КОНЦЕПТ ЯК КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНЦЕПТ». Філологічні витоки, 2016. pp. 155-160.

Савенко Д.О. (2016) СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСВІДОМОСТІ МАТЕРІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 190-193. ISSN 2518-7503

Савенко Д.О. (2016) ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ЖІНКИ-МАТЕРІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 189-193.

Савуляк В.О. (2016) РЕЛІГІЙНИЙ ДОСВІД ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЇЇ ДУХОВНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 193-197. ISSN 2518-7503

Савченко Б.Ю. and Ярощак С.В. (2016) РОЗРОБКА GAME ENGINE З ВИКОРИСТАННЯМ DIRECTX ДЛЯ ІГОР ЖАНРУ FIRST PERSON SHOOTER. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 50-51.

Савчук Г. (2016) (НЕ)ФОРМАЛІЗОВАНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА Т.Г.МАСАРИКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 266-275. ISSN 2519-1942

Савчук П.О. (2016) НАУКОВА ШКОЛА ПРОФЕСОРА ПОСТОЛОВСЬКОГО: НОВЕ БАЧЕННЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 6-18. ISSN 2519-1942

Сайко М.В. and Колупаєва Т.Є. (2016) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГУВЕРНЕРСТВА В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 208-212.

Сайко О. (2016) ХУДОЖНІЙ КОНФЛІКТ ОСОБИСТОСТІ І СУСПІЛЬСТВА У РОМАНІ СЕРГІЯ ЖАДАНА «ДЕПЕШ МОД». Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 71-75.

Саковська А.І. and Шевчук О.А. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 154-157.

Самборская И.Н. (2016) ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА И МОТИВИРОВАННОСТЬ ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 20-25.

Сахневич Т. (2016) ЖІНОЧА ІСТОРІЯ ГРІХОПАДІННЯ (ЗА ПОВІСТЮ ОКСАНИ ЗАБУЖКО «КАЗКА ПРО КАЛИНОВУ СОПІЛКУ»). Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 76-81.

Сацик І.В. and Коваль Г.П. (2016) ВИДИ ДИКТАНТІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 135-138.

Сачковська Н.І. and Дупак Н.В. (2016) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 101-102.

Сачук Т.О. and Лісова С.В. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 102-104.

Сверлюк Я.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОРКЕСТРОВОМУ КОЛЕКТИВІ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжж, 2016. pp. 24-28.

Семенович С.В. and Кіндрат П.В. (2016) ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЮНАКІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ АТЛЕТИЧНІЙ ГІМНАСТИЦІ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 152-159.

Семеняка Ю.В. and Костюк Л.К. (2016) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ XVI-XVII СТ. ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ПРОБЛЕМАТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 115-117.

Сербина Т.Г. and Андрощук И.П. (2016) ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 81-86.

Середюк Л.А. (2016) ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 55-60.

Сидоренко І.А. and Руденко Н.М. (2016) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 104-106.

Сидорчук Н.Л. (2016) РЕФЛЕКСИВНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 157-159.

Сидорчук Н.Л. (2016) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ: РЕФЛЕКСИВНА ПАРАДИГМА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 147-150.

Симонович Н.В. (2016) ВЕБ-КВЕСТ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 158-160.

Симонович Н.В. (2016) СУТНІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ. Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи, 2016. pp. 83-84.

Сингаївський Д.В. and Савельєв М.Г. (2016) ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ «КОЛЕДЖ − УНІВЕРСИТЕТ». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 133-135.

Синяк С.Л. (2016) КОМЕНДАНТСЬКИЙ, ІНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТРЕНЕРСЬКИЙ СКЛАД ПОЛЬСЬКИХ ПАРАМІЛІТАРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ВОЛИНІ 1921-1939 рр. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 275-292. ISSN 2519-1942

Сич Ю.В. and Костюк Л.К. (2016) ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО ТИПУ РОКИТНІВЩИНИ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АCПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 117-118.

Сичик К.А. and Коваль Г.П. (2016) ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ В СТРУКТУРІ УРОКУ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 138-143.

Слесаренко А.В. (2016) МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА І ЗВ’ЯЗКИ ЗАРУБІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ЕМІГРАНТСЬКИХ КІЛ З ДИСИДЕНТСЬКИМ РУХОМ ТА НОНКОНФОРМІСТСЬКОЮ КУЛЬТУРОЮ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1970-1980-ті РОКИ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 306-317. ISSN 2519-1942

Случик С.А. and Кирилецька Г.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ І ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ В 2016 РОЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 25-27.

Сльоза Г. and Бабенко Ж. (2016) ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВАХ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 77-80.

Смалько М.Ф. and Яковенко Л.П. (2016) САМОСТІЙНА РОБОТА У ФОРТЕПІАННОМУ КЛАСІ. [Teaching Resource]

Смеречанська А.І. and Бричок Б.П. (2016) ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В. СУХОМЛИНСЬКОГО У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 107-108.

Соботюк І.О. and Вєтрова І.М. (2016) ЛІНГВІСТИЧНІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ‘HOME’ У РОМАНІ МАРИНИ ЛЕВИЦЬКОЇ «A SHORT HISTORY OF TRACTORS IN UKRAINIAN». Філологічні витоки, 2016. pp. 71-75.

Собчук Л. (2016) МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ПЕРСОНАЖ РОМАНУ УЛАСА САМЧУКА «ТЕМНОТА». Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 82-90.

Собіпан Є.О. and Вєтрова І.М. (2016) АВТОРСЬКІ НОВОТВОРИ ЯК ЗАСІБ ВТІЛЕННЯ МІФОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА. Філологічні витоки, 2016. pp. 67-71.

Совтис Н.М. (2016) УКРАЇНІЗМИ В ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ ХІХ СТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 3-6.

Совтис Н.М. (2016) ДИСГАРМОНІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ НА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПОГРАНИЧЧІ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 21-27.

Сойчук Р.Л. (2016) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ТА СУЧАСНЕ ПІДРОСТАЮЧЕ ПОКОЛІННЯ: ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 220-230. ISSN 2411-4553

Сойчук Р.Л. (2016) СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСИВНО-ЕКСПЛІЦИТНОГО МЕТОДУ У ВИХОВАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 26-29.

Сойчук Р.Л. (2016) ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 24-27.

Сойчук Р.Л. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Інноватика у вихованні, 2016: Вип. 3. pp. 146-155. ISSN 2411-4553

Сойчук Р.Л. (2016) ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ З ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Нова педагогічна думка, 2016 (№ 1): (85). pp. 96-101. ISSN 2520-6427

Сойчук Р.Л. (2016) ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Нова педагогічна думка, 2016 (№ 4): (88). pp. 55-58. ISSN 2520-6427

Соколюк О.В. (2016) ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 150-152.

Соколюк О.В. and Янцур Л.А. (2016) РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА ПОЛІССЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 108-110.

Солованюк Р.В. and Сингаївський Д.В. (2016) ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВМІНЬ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 110-112.

Соломко І.А. and Міщеня О.М. (2016) СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ "САМОРОЗВИТОК" ТА "ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК" ОСОБИСТОСТІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 212-215.

Солоненчук Т.В. and Маліновська Н.В. (2016) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ХУДОЖНЬОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 112-114.

Сорокова С.О. and Гаврилюк В.І. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМАХ ЗА НАЯВНОСТІ ВІЛЬНИХ МЕЖ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 51-52.

Сорочинська Т.А. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 230-239. ISSN 2411-4553

Сорочинська Т.А. (2016) СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 33-36.

Соцький О.І. and Воробйова І.А. (2016) ОНОМАСТИКА ТВОРУ «ПІСНЯ ЛЬОДУ Й ПОЛУМ’Я» ДЖОРДЖА МАРТІНА. Філологічні витоки, 2016. pp. 75-78.

Ставицька О.Г. (2016) ПРОЯВИ БУЛІНГУ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 211-214. ISSN 2518-7503

Стасюк М.С. and Лук’яник Л.В. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 146-150.

Сташук О.А. (2016) ПАМ’ЯТНИК Т. ШЕВЧЕНКУ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ СПАДЩИНИ М. РІВНЕ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). 243-247.. ISSN 2415-802X

Стельмашук Ж.Г. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї І ШКОЛИ У ВИХОВАННІ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ УЧНІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 155-165. ISSN 2411-4553

Стельмашук Ж.Г. (2016) КРИТЕРІЇ ГОТОВНОСТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ДО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 114-116.

Стельмашук Ж.Г. and Грицюк Н.Й. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 239-250. ISSN 2411-4553

Степанова О.І. (2016) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 154-157.

Степанова О.І. (2016) ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ РІЗНІ ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 93-96.

Степанюк Ю.О. and Константінова О.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЕЛІПТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УКРАЇНОМОВНОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ДЖ. РОУЛІНГ «ГАРРІ ПОТТЕР І НАПІВКРОВНИЙ ПРИНЦ». Філологічні витоки, 2016. pp. 166-172.

Стихун Л.П. and Стихун Н.В. (2016) МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТЕАТРАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТВОРЧОМУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 119-123.

Сторож О.В. (2016) РОЛЬ ТРИВОЖНОСТІ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 199-205.

Страшівська С.І. and Усач Л.В. (2016) СУЧАСНА СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 40-44.

Стрілецька К.А. (2016) КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 295-302. ISSN 2411-4553

Стрілецька К.А. and Ціпан Т.С. (2016) ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 36-40.

Субот О. (2016) ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПАРТІЙНОГО АПАРАТУ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ У 1953 – 1968 РР. ТА УЧАСТЬ У НЬОМУ А.НОВОТНОГО. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 176-182. ISSN 2519-1942

Суржук Т.Б. (2016) ІГРОВІ ФОРМИ РОБОТИ ТА ЇХ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ФОНЕТИЧНОГО СЛУХУ ПЕРШОКЛАСНИКІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 152-157.

Суходольская И. and Портухай О. and Лыко С. (2016) ФИТОПЛАНКТОН КАК ИНДИКАТОР ЭКОЛГИЧЕСКОГО СОТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. WaterLand-2016, 2016. pp. 70-71. ISSN 2424-5739

Суходольська І.Л. and Прокопчук О.І. (2016) ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ТА СЕЗОННА ДИНАМІКА ФІТОПЛАНКТОНУ РІЧКИ УСТЯ (М. РІВНЕ). Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 132-134.

Сяська І.О. (2016) ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 250-256. ISSN 2411-4553

Сяська Н.А. (2016) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ ЗАСОБАМИ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 257-264. ISSN 2411-4553

Сяська О.В. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ЗРОСТАННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ВОДОПОСТАЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 146-147.

Сяська О.В. (2016) ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 78-80.

Сілкова Г. (2016) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ЯК ЧИННИК ЇХ ВИДОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 63-66.

Сілкова Г.В. (2016) ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА: НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЧИ МОДИФІКАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ? Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 130-133.

Сіончук О.В. (2016) МУЗИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МУЗИКАНТА-ДУХОВИКА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 126-129.

Сіпайло В.О. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПРОФІЛЮ «ШВЕЙНА СПРАВА»). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 148-151.

Сіпайло В.О. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи, 2016. pp. 85-87.

Т

Таборовець Я.С. and Воробйова І.А. (2016) ЛЕКСИЧНІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ДЕТЕКТИВНОЇ ПРОЗИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЕНА БРАУНА «ANGELS AND DEMONS»). Філологічні витоки, 2016. pp. 78-81.

Тарарук Д.П. and Воробйова І.А. (2016) ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ОСВОЄННЯ МОВНОГО ПРОСТОРУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (на матеріалі роману Д.Д.Селінджера «The Catcher in the Rye» і російськомовного перекладу С. Махова та М. Нємцова). Філологічні витоки, 2016. pp. 81-87.

Тарасюк Н.Ю. (2016) ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВІДДІЄСЛІВНОЇ ТА ВІДІМЕННИКОВОЇ МОТИВАЦІЇ СЛОВОТВІРНОГО ЗНАЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОГО АД’ЄКТИВА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 55-59.

Таргоній І.В. (2016) ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 342-349. ISSN 2411-4553

Тверда О.О. and Стельмашук Ж.Г. (2016) КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 256-260.

Твердохліб Ю.М. (2016) ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ОПЕРАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ЦІЛЕЙ У ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ. Панорама політологічних студій, 2016: Вип. 14. pp. 45-49.

Теребінська Т.В. and Воробйова Л.М. (2016) ХУДОЖНІЙ СВІТ РОМАНУ АЙРІС МЕРДОК «ПІД СІТКОЮ». Філологічні витоки, 2016. pp. 204-208.

Терещенко Т.В. (2016) ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СЕРВІСУ «ПОДКАСТ» ЯК ІННОВАЦІЙНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГОВОРІННЯ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 110-113.

Терещенко Т.В. (2016) КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕЛІПТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ ЗАГОЛОВКІВ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ). Актуальні проблеми філоогії та перекладознавства, 2016 (Вип.10). pp. 133-136.

Терлецький М.М. (2016) ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ТА НОТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ДУХОВИХ ОРКЕСТРІВ В ЇХ ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 107-111.

Тесленко І.В. and Орлов О.Г. (2016) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА РЕГІОНАХ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 81-82.

Тимощук А.А. and Шевців З.М. (2016) ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В. СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 216-219.

Тинщук Т.А. and Приймак О.П. (2016) МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОСТИХ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 150-153.

Ткачук О.С. (2016) ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 171-174.

Толочик О.М. and Лесняк Н.В. (2016) КОМПОЗИЦІЙНІ НАВИЧКИ ЯК ОСНОВА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 154-157.

Томчук А.М. and Козлюк О.А. (2016) ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 117-119.

Томчук О.А. and Шевчук Т.Б. (2016) ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ПОЄДНАННЯ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 157-161.

Тоюнда А.С. and Вороницька В.М. (2016) РОЗПОДІЛЕНІ БАЗИ ДАНИХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 52-54.

Трачук Л.Ф. (2016) КОРИСТУВАЧІ ЯК СПІВТВОРЦІ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 32-33.

Третьякова К.В. (2016) ІНТЕГРАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЛАТИНСЬКА МОВА» В СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 374-379.

Трофімчук В.М. and Гривіцька Р.В. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 38-40.

Трохимчук І.М. (2016) ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ УЧНІВ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 165-173. ISSN 2411-4553

Трохимчук І.М. (2016) ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ РОБОТИ ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРАКТИЧНИМ НАУКОВО-ОСВІТНІМ ПРОЕКТОМ GLOBE. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 281-290. ISSN 2411-4553

Трубнікова Ю.О. and Пасічник Я.А. (2016) РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 119-120.

Тумаха Т.А. and Коваль Г.П. (2016) ЗВУКОВА РОБОТА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 161-164.

Тюска В.Б. (2016) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ ДОЗВІЛЛЯ В УМОВАХ КЛУБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 91-96. ISSN 2415-802X

У

Уколова М.Ю. (2016) МОДЕЛЬНІ АГЕНТСТВА ТА ШКОЛИ І ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛЬНИХ ШКІЛ «ПАННА» ТА «ARTMODELS» М. РІВНЕ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 161-164. ISSN 2415-802X

Усач Л.В. (2016) УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА В ПОГЛЯДАХ ПРОВІДНИХ ДІЯЧІВ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 14-18.

Усач Л.В. (2016) НАЦІОНАЛЬНО СПРЯМОВАНА САМООСВІТА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 78-90.

Ф

Фалат І.О. and Нікшич С.М. (2016) ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ ЙОГО РИЗИКОВАНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 148-150.

Федоришин О.П. (2016) КОЛАБОРАТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 289-297.

Федоришин О.П. (2016) ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 191-198.

Федорук О.М. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ ВНЗ: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 350-356. ISSN 2411-4553

Федорук О.М. (2016) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 302-308. ISSN 2411-4553

Федорчук І.М. and Гаврилюк В.І. (2016) КРАЙОВІ ЗАДАЧІ НА КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛАСТЯХ З ВІЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ МЕЖ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). p. 28.

Фещук І.Д. and Бричок С.Б. (2016) ПЕДАГОГІЗАЦІЯ БАТЬКІВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 120-123.

Фещук Ю.В. (2016) ГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи, 2016. pp. 92-94.

Фрідріх А.В. (2016) ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 87-89.

Фрідріх А.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ОНІМІВ У ТВОРАХ АГАТИ КРІСТІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 63-80.

Фурсович Ю.Ю. and Соколовська О.П. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ РОЗВ’ЯЗКІВ NP ПОВНИХ ЗАДАЧ НА ПРИКЛАДІ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 54-55.

Філоненко Р.С. (2016) ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 164-166.

Філько Н.І. and Павловська Л.О. (2016) КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ІНАВГУРАЦІЙНИХ ПРОМОВ ПРЕЗИДЕНТІВ США. Філологічні витоки, 2016. pp. 93-98.

Філіпчук І.В. (2016) ФОРМУВАННЯ ІДЕЙ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ»: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 458-477. ISSN 2519-1942

Х

Харечко А.В. and Верьовкіна О.Є. (2016) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ ЗАСОБАМИ ПАРЕМІЙ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Філологічні витоки, 2016. pp. 98-103.

Хаєцька О.В. and Іванова Л.І. (2016) АНАЛІЗ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 164-167.

Хижнякова Н.О. (2016) СІЛЬСЬКИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК СЕКТОРИ „ЗЕЛЕНОЇ” ЕКОНОМІКИ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 92-94.

Хоменко А.А. and Адах Н.А. (2016) СЛОВОТВІР ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ІМЕННИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 162-164.

Хомич І.С. (2016) МОРАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 218-222. ISSN 2518-7503

Хомченко М.М. (2016) ОПТИМАЛЬНЕ, КОМПЛЕКСНЕ ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я ТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 160-168.

Хоронжевський О.М. (2016) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА ЗАНЯТТЯХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 160-164.

Хоронжевський О.М. and Янцур М.С. (2016) ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 123-125.

Хупавцева Н.О. (2016) ВПЛИВ СТРЕСУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 222-2258. ISSN 2518-7503

Ц

Царук О.А. and Бричок Б.П. (2016) ПОЧАТКОВА ШКОЛА І СІМ’Я: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 125-126.

Цимбал Ю.Р. and Янцур Л.А. (2016) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІЛЮСТРАТИВНОЇ ГРАФІКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 126-128.

Цюлюпа С.Д. (2016) НАУКОВИЙ ДОРОБОК – КАНДИДАТСЬКІ ТА ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ ДУХОВИКІВ УКРАЇНИ ХХ – ПОЧ. ХХI ст. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2016. pp. 37-55.

Ціпан Т.С. (2016) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 174-181. ISSN 2411-4553

Ціпан Т.С. (2016) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ТЕКСТОМ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 41-44.

Ціпан Т.С. and Боровець В.І. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 290-298. ISSN 2411-4553

Цісарук О.Е. and Колупаєва Т.Є. (2016) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 167-170.

Ч

Чайка М.В. and Галатюк Ю.М. (2016) МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 128-130.

Чайка Н.С. (2016) СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 94-96.

Чалій Л.В. (2016) МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ТУРИЗМУ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 168-181.

Чеплаков С.О. and Костюк Л.К. (2016) ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 96-101. ISSN 2415-802X

Чеплаков С.О. and Костюк Л.К. (2016) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА І ВІЙНА: РЕАЛІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІФОТВОРЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 121-122.

Чередняк Ю.М. (2016) РОЛЬ Б.Н. МІТЮРОВА У РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 57-61.

Черніговець Т. (2016) ФОРМИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ РЕГІОНУ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 101-103.

Черніговець Т.І. (2016) ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ — ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІСНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 143-145.

Черніговець Т.І. and Джеджера К.В. (2016) ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ - ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ. Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток, 2016. pp. 248-252.

Черніговець Т.І. and Джеджера К.В. (2016) ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІСНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Нова педагогічна думка, 2016 (№ 1): (85). pp. 104-108. ISSN 2520-6427

Черуха Н.В. and Брень О.В. (2016) ПРО ПИТАННЯ ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 74-76.

Черуха Н.В. and Миколайчик А.П. (2016) РАННЄ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 72-74.

Чикалюк Г.В. and Іванова Л.І. (2016) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 171-173.

Чичелюк А.І. and Бричок Б.П. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 130-131.

Чорний В. (2016) ЯРОСЛАВ МУДРИЙ – ЯК ДЕРЖАВНИЙ МУЖ ТА ФУНДАТОР ЦЕРКВИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 3-7. ISSN 2519-1942

Чубик В. (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ЖІНОЧИХ ПЕРСОНАЖІВ У ПРОЗІ МАРІЇ МАТІОС (НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТЕЙ «СОЛОДКА ДАРУСЯ» ТА «МОСКАЛИЦЯ»). Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 91-94.

Чумак Г.Б. and Галуха Л.Ю. (2016) ПРОТЕСТАНТСЬКІ ГРОМАДИ ОСТРОГА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 67-68.

Ш

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2016) МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ДІАЛОГ ПРАВОСЛАВ’Я ТА ІСЛАМУ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 132-140. ISSN 2519-1942

Шатрова М. (2016) ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗРІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ РУКОПИСНОЇ КНИГИ В УКРАЇНІ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 105-113.

Швецова-Водка Г.М. (2016) БІБЛІОЛОГІЯ — КОМПЛЕКСНА НАУКА, ПРИСВЯЧЕНА КНИЖКОВІЙ КУЛЬТУРІ. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, історія, практика, 2016. pp. 4-8.

Швецова-Водка Г.М. (2016) ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ДОКУМЕНТА. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, 2016. pp. 183-185.

Шевців З.М. (2016) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 152-155.

Шевців З.М. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 96-100.

Шевців З.М. (2016) МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Нова педагогічна думка, 2016 (№ 3): (87). pp. 96-99. ISSN 2520-6427

Шевців З.М. (2016) ОЗДОРОВЧІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НА УРОКАХ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 181-186.

Шевців З.М. (2016) МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Нова педагогічна думка, 2016 (№ 4): (88). pp. 47-50. ISSN 2520-6427

Шевців З.М. (2016) КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Збірник наукових праць Херсонського державного університету, 2016 (Т. 3): Вип.LXXIV. pp. 117-122.

Шевців З.М. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ШКОЛІ. Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи, 2016. pp. 47-49.

Шевців З.М. (2016) ДІВГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Збірник наукових праць Херсонського державного університету, 2016 (Т. 2): Вип.LXXІІІ. pp. 127-132.

Шевців М.В. (2016) ДИДАКТИКО-ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ БАЗОВИХ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 55-58.

Шевців М.В. (2016) ЗАПОБІГАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 187-192.

Шевченко О.В. (2016) КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 80-83.

Шевченко О.В. and Петренко О.Б. (2016) СТАН СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 131-133.

Шевчук О.А. (2016) ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСОГЕННОСТІ ТА ПЕРЕВТОМИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ПСИХОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 235-243.

Шевчук О.А. (2016) ДОТРИМАННЯ СТИЛЮ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 78-84.

Шевчук О.А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ВИБОРУ ПРИЛАДІВ ВИМІРЮВАННЯ ДОЗИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України, 2016. pp. 143-146.

Шевчук О.В. and Джава Н.А. (2016) ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТВОРЧОГО ПИСЬМА ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. Філологічні витоки, 2016. pp. 243-246.

Шевчук Т.Б. (2016) ЛЕКСИКОГРАФІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ПОКАЗНИК МОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 39-43.

Шевчук Т.Б. (2016) ФУНКЦІЙНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСЕМИ СТРАХ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 43-47.

Шевчук Ю.В. and Петренко О.Б. (2016) ЕЛЕМЕНТИ АКТОРСЬКОЇ І РЕЖИСЕРСЬКОЇ ТЕХНІКИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 133-134.

Шевчук Ю.О. and Усач Л.В. (2016) ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 260-263.

Шелюк Г.В. (2016) СПЕЦИФІКА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ Св. СИНОДУ (НА МАТЕРІАЛАХ ЖУРНАЛУ «ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА»). Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 308-318. ISSN 2411-4553

Шелюк Г.В. (2016) РОЛЬ ЖУРНАЛУ “ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА” В РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ ДУХОВНОГО ВІДОМСТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 51-54.

Шемедюк О.Л. and Крівцов В.В. (2016) АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У МЕТАМАТЕРІАЛАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 28-29.

Шеретюк Р.М. (2016) ШКІЛЬНИЙ ТЕАТР У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРДЕНУ ПІАРІВ НА ВОЛИНІ (ХVІІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.23). pp. 8-13. ISSN 2518-1890

Шеретюк Р.М. and Стоколос Н. (2016) «БЛАГОЧЕСТЯ І ОСВІТА»: ПРОСВІТНИЦЬКІ ІДЕЇ ЙОСИФА ДЕ КАЛАСАНСА ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ВОЛИНІ (ХVІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 208-214. ISSN 2519-1942

Шершун М.Х. and Микитин Т.М. (2016) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТЕЖОК У РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКАХ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 176-177.

Шестопал І.А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ У РУСЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 225-229. ISSN 2518-7503

Шибецька Т.С. and Гронь Л.В. (2016) МЕТОДИКА РОБОТИ З ІНШОМОВНИМ ТЕКСТОМ ДЛЯ ЧИТАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 134-136.

Шибко А.А. and Галич О.А. (2016) СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ОБРАЗ АНГЛІЇ У ТВОРАХ ЧАРЛЬЗА СНОУ («НАСТАВНИКИ», «КОРИДОРИ ВЛАДИ»). Філологічні витоки, 2016. pp. 212-213.

Шидловський А.І. (2016) РОЛЬ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА У СТАНОВЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.4). pp. 356-363. ISSN 2411-4553

Шидловський А.І. (2016) ЗМІСТОВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 318-325. ISSN 2411-4553

Шилан-Меркушева М.С. and Фрідріх А.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 94-96.

Шило О.О. and Терещенко Т.В. (2016) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ «CONSCIENCE». Філологічні витоки, 2016. pp. 103-108.

Шимко О.В. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ. Бізнесінформ, 2016 (№ 1). pp. 321-326.

Шимко О.В. (2016) ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД. Бізнесінформ, 2016 (№ 11). pp. 408-413.

Шимко О.В. (2016) ВЛАСНА ТОРГОВА МАРКА ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки, 2016 (Ч. 4). pp. 465-469.

Шимко О.В. and Веретін Л.С. (2016) СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 98-99.

Шкарбан Т.М. and Смаглюк І.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ШІСТДЕСЯТНИКІВ). Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 33-36.

Шолудько Н.Г. (2016) МУЗЕЙНИЙ ТУРИЗМ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 247-253. ISSN 2415-802X

Шостак І.В. and Портухай О.І. (2016) АНАЛІЗ ПОКАЗНИКА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 29-31.

Шостак М.П. and Лук’яник Л.В. (2016) РОБОТА ВЧИТЕЛЯ НАД ФОРМУВАННЯМ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ УЧНІВ В УМОВАХ ГОВІРКОВОГО ОТОЧЕННЯ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 174-176.

Шостак О.О. (2016) ІВАН ФРАНКО ТА УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 2016. pp. 181-184.

Шостак О.О. (2016) ФОЛЬКЛОРНІ ДЖЕРЕЛА ПОЕТИЧНОГО ЦИКЛУ ІВАНА ФРАНКА «ДО БРАЗИЛІЇ». Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 2016 (№ 2): (18). pp. 286-292.

Шостак О.О. (2016) «КУЛЬТУРА ПОКАЯННЯ» В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ПРОСТІР КОРЕЛЯЦІЙ MEMORY STUDIES І TRAUMA STUDIES. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 2016 (№ 1): (17). pp. 301-305.

Шостак О.О. and Захарчук І.В. (2016) ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС ТРАВМИ В МІЖДИСЦИПЛІНАРНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 96-98.

Штаєр О.В. and Яковишина Т.В. (2016) ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ “ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА”. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 44-48.

Шугаєва Л.М. (2016) НАРОДНЕ БОГОСЛОВ’Я В КОНТЕКСТІ РЕЛІГІЙНИХ ПРАКТИК ДУХОВНОГО МІСТИЧНОГО ХРИСТИЯНСТВА В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.28). pp. 19-27. ISSN 2519-1942

Шугаєва Л.М. (2016) ТЕОКРАТИЧНІ ВИЯВИ НЕOХРИСТИЯНСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ УТВОРЕНЬ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Релігія та соціум, 2016 (№3-4). pp. 168-174.

Шугаєва Л.М. (2016) ТЕОКРАТИЧНІ ВИЯВИ НЕOХРИСТИЯНСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ УТВОРЕНЬ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 70-74. ISSN 2519-1942

Шульгун М.В. and Міщеня О.М. (2016) ПЕДАГОГІЧНА ЕТИКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 263-267.

Шупінська В.Р. and Шевчук О.А. (2016) ТЕРОРИЗМ – ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 73-75.

Шурин О.І. (2016) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 86-89.

Шурин О.І. (2016) ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи, 2016. pp. 101-103.

Шурин О.І. and Лисак І.І. (2016) ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 100-103.

Шутяк В.Г. (2016) ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ ПАПЕРУ, ЙОГО ВИДАМИ, ВЛАСТИВОСТЯМИ Й ВИКОРИСТАННЯМ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 175-177.

Шутяк В.Г. (2016) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ З ПРАКТИКУМОМ» СТУДЕНТАМИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПОЧАТКОВА СВІТА». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 123-126.

Щ

Щербачук Н.П. (2016) ТИПОЛОГІЇ ВИСЛОВЛЕНЬ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ. Лінгвістичні студії молодих дослідників, 2016 (Вип.7). pp. 37-42.

Щесюк С.В. (2016) ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні, 2016. pp. 100-101.

Щесюк С.В. (2016) ПРОБЛЕМАТИЧНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ МІСЦЕВОГО РІВНЯ. In: Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні. О. Зень, Рівне, pp. 71-75. ISBN 978-617-601-157-6

Ю

Юрим Г.П. and Третяк О.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТНО-ГУРТКОВОЇ РОБОТИ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 267-271.

Юрчук О.І. (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДНЗ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 192-203.

Я

Яворська І.Ю. and Усач Л.В. (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 271-274.

Якимюк В.О. and Ярощак С.В. (2016) КОМПЛЕКСНЕ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕІЗОТЕРМІЧНОЇ БАГАТОФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ ПЛОЩОВОМУ ЗАВОДНЕННІ ПЛАСТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 2). pp. 31-32.

Яковишина Т.В. (2016) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІКИ ТВОРЧОСТІ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 43-47.

Якута О.О. (2016) РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЗНАЧЕННІ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 139-141.

Яницька О.М. (2016) ЗІСТАВЛЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ КЛЮЧОВИХ ЛЕКСЕМ КОНЦЕПТУ ВІРА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2016. pp. 44-47.

Яницька О.М. (2016) КОРПУСНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЛЕКСЕМ-НОМІНАНТІВ КОНЦЕПТУ ВІРА НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ. Корпусний аналіз для визначення ключових лексем-номінантів концепту ВІРА на матеріалі англійської, української та французької мов, 2016.

Яницька О.М. (2016) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КОНЦЕПТУ ВІРА В АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2016 (Вип.6). pp. 117-121.

Яницька О.М. (2016) СЕМАНТИКО-ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ ВІРА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ). Науковий вісник Херсонського державного університету, 2016 (Вип.4). pp. 118-122.

Яницька О.М. and Голуб Т.В. (2016) ЛІНГВОКУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ЕТИМОЛОГІЧНА СТРУКТУРА НОМІНАТИВНИХ ПОЛІВ ФРАНЦУЗЬКОГО КОНЦЕПТУ LA FOI, БРИТАНСЬКОГО FAITH ТА УКРАЇНСЬКОГО ВІРА. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2016 (Вип.60). pp. 262-265. ISSN 2519-2558

Янишевська Ю.О. (2016) ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). 253-258.. ISSN 2415-802X

Янцур Л.А. (2016) РОЗВИТОК ХУДОЖНІХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ СПІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 151-154.

Янцур Л.А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГРУПАХ ІЗ ЗМІШАНИМ ВІКОВИМ СКЛАДОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 144-148.

Янцур М.С. (2016) ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 134-141.

Янцур М.С. (2016) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 1. pp. 124-129.

Яремчук О.В. and Дантленко М.П. (2016) СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ. Актуальні питання культурології, 2016 (Вип.16). pp. 222-226. ISSN 2415-802X

Яримкевич І.В. and Лесняк Н.В. (2016) РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ РУК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти, 2016. pp. 177-180.

Ярмощук О.О. and Василюк В.М. (2016) ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТЕХНІКИ ЯК АКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ». Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 182-189. ISSN 2411-4553

Яроменко О.В. and Романів О.Я. and Микулін М.М. (2016) РЕГІОН ЯК ІНВЕНТИВНА ТУРИСТИЧНА ДЕСТИНАЦІЯ. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення, 2016. pp. 142-145.

Ярош Т. (2016) ЗВУКОВІ ІМПРЕСІЇ У «VALSE MÉLANCOLIQUE» ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2016. pp. 95-99.

Ярута Н.П. (2016) СУЧАСНА ПОПУЛЯРНА БІОГРАФІЯ ЗАХОДУ: ВИНИКНЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2016. pp. 87-93.

Ясковець В.Ю. and Янцур М.С. (2016) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ З ДЕРЕВООБРОБКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 142-144.

Ясногурська Л.М. (2016) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОНЦЕПТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 28-32.

Ясногурська Л.М. (2016) ВІДОБРАЖЕННЯ СВІДОМОСТІ НАЦІЇ У КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ ТА МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 6-9.

Яцюк Н.О. (2016) ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 238-242. ISSN 2518-7503

This list was generated on Tue Apr 23 07:05:35 2024 EEST.