Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | І | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Х | Ш | Я
Number of items: 55.

M

Mykhalchuk N.O. and Ivashkevych E.E. (2016) PSYCHOLINGUISTIC CHARACTERISTICS OF VISUAL NARRATIVE DISCOURSE. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 149-152. ISSN 2518-7503

І

Івашкевич І.В. (2016) СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА ТА СТРУКТУРА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 81-85. ISSN 2518-7503

Івашкевич І.В. (2016) ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТРУКТУР ОСОБИСТОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЮРИСТА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 66-71.

Івашкевич Е.Е. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФАХІВЦЕМ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 74-77. ISSN 2518-7503

Івашкевич Е.З. (2016) АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 77-81. ISSN 2518-7503

Івашкевич Е.З. and Хупавцева Н.О. (2016) ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА В ПАРАДИГМАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ СОЦІО-КУЛЬТУРНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 62-66.

А

Артемова О.І. (2016) РОЗВИТОК ВЕРБАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 13-18. ISSN 2518-7503

Б

Бабак К.В. (2016) ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ВНЗ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 18-22. ISSN 2518-7503

Безлюдная В.И. (2016) ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СИСТЕМЕ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 25-29. ISSN 2518-7503

Борейчук І.О. and Нечидюк М.В. (2016) КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК УМОВА ПРОФІЛАКТИКИ КСЕНОФОБІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2016. pp. 38-42.

Бігунов Д.О. (2016) ПРИНЦИПИ КОМУНІКАЦІЇ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ УНИКНЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО КОНФЛІКТУ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 32-38.

В

Виткалов В.Г. (2016) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ РЕФЛЕКСІЇ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.22). pp. 3-6. ISSN 2411-1546

Виткалов В.Г. and Виткалов С.В. (2016) АНТОЛОГІЯ ЯК СПОСІБ ПРЕЗЕНТАЦІЇ КНИГОЗНАВЧОЇ ШКОЛИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.23). pp. 201-204. ISSN 2518-1890

Виткалов С.В. and Корольчук О.Л. (2016) НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЗАХІД У М. РІВНЕ). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.22). pp. 281-286. ISSN 2411-1546

Г

Главінська О.Д. (2016) СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ СУВЕРЕННОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 51-54. ISSN 2518-7503

Грипич С.Н. and Семенюк Г.П. (2016) КНИЖКОВІ ПАМ’ЯТКИ ХІХ – ПОЧ. ХХІ СТ. У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: НАПРЯМИ НАУКОВОГО РОЗКРИТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.23). pp. 175-180. ISSN 2518-1890

Д

Демчук О.О. (2016) АВТЕНТИЧНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 55-57. ISSN 2518-7503

Демчук О.О. and Воробйов А.М. (2016) ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЯ ЯК ПАРАДИГМА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 43-47.

Демянюк О.Б. (2016) УЯВЛЕННЯ ПРО СІМ’Ю ЯК КОМПОНЕНТ ОБРАЗУ СВІТУ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 57-60. ISSN 2518-7503

Доброчинська В.А. (2016) РІВНЕНСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ (1923–1939 рр.): КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ФЕНОМЕН НА ТЛІ ДОБИ. Other. ПП ДМ, Рівне.

К

Колупаєва Т.Є. (2016) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 90-93. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2016) РОЗВИТОК ЕМПАТІЙНОЇ МОРАЛІ В УКРАЇНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 98-105. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2016) ИСТОКИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ФОРМ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 76-80.

Костюк Л.К. (2016) СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ХУДОЖНИКА ГЕОРГІЯ КОСМІАДІ У ВЗАЄМОДІЇ З КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИМ СЕРЕДОВИЩЕМ МОСКВИ (1905-1915 гг.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.22). pp. 276-281. ISSN 2411-1546

Крюкова Л.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ТА ПРОЦЕСІВ АДАПТАЦІЇ У ПЕРШОКЛАСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 112-116. ISSN 2518-7503

Крюкова Л.В. (2016) ЕМОЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКА ЯК УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 84-88.

Кулаков Р.С. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 116-120. ISSN 2518-7503

Кулаков Р.С. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 88-98.

Кулакова Л.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 120-124. ISSN 2518-7503

Кулакова Л.М. (2016) ЗАСОБИ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 98-109.

Л

Луцик Г.О. (2016) ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ВНЗ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 133-137. ISSN 2518-7503

Луцик Г.О. (2016) СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ДЕВІАНТНИМИ ПІДЛІТКАМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 116-121.

М

Маліновська Н.В. (2016) НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ: МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 145-149. ISSN 2518-7503

Мартынюк В.А. (2016) Конструктивно-географические подходы к моделированию состояния водоемов рыбохозяйственного использования в Западном Полесье Украины. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2016 (Вип.28): 3-4. pp. 134-145.

Н

Нестерук-Володимирець О.В. (2016) РЕЗУЛЬТАТИ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ТА ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТІВ ВНУТРИІШНЬО-ОСОБИСТІСНОГО ШАРУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 152-156. ISSN 2518-7503

Новік Л.О. (2016) МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 156-159. ISSN 2518-7503

Ногачевська І. (2016) АСОЦІАТИВНЕ СПРИЙМАННЯ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ЯК ОСОБЛИВИЙ СУГЕСТИВНИЙ ВПЛИВ НА ЧИТАЧА. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 152-157.

О

Осипчук О.П. (2016) ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ МОРАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 159-164. ISSN 2518-7503

П

Павелків В.Р. and Мовчанець В.І. (2016) ВПЛИВ СУБКУЛЬТУР НА АГРЕСИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 163-169.

Павелків Р.В. (2016) РОЛЬ РЕФЛЕКСИВНОГО МЕХАНІЗМУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФУКЦІОНУВАННЯ У СФЕРІ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 4-11.

Пилипака Ю.І. and Романюк В.Л. (2016) СТРЕС ЯК ЗАГАЛЬНИЙ АДАПТАЦІЙНИЙ СИНДРОМ ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 177-182.

Піонтковська Д.В. (2016) РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЯК УМОВА СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 168-172. ISSN 2518-7503

Р

Рибак В.А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 176-180. ISSN 2518-7503

Романюк В.Л. and Пилипака Ю.І. (2016) РЕАКТИВНІСТЬ ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 180-185. ISSN 2518-7503

Рудь Г.В. (2016) ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕФЛЕКСІЇ ТІЛЕСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 185-190. ISSN 2518-7503

Рудь Г.В. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ОСОБИСТІСТЮ КРИЗИ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 182-189.

С

Савенко Д.О. (2016) СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСВІДОМОСТІ МАТЕРІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 190-193. ISSN 2518-7503

Савенко Д.О. (2016) ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ЖІНКИ-МАТЕРІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 189-193.

Савуляк В.О. (2016) РЕЛІГІЙНИЙ ДОСВІД ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЇЇ ДУХОВНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 193-197. ISSN 2518-7503

Ставицька О.Г. (2016) ПРОЯВИ БУЛІНГУ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 211-214. ISSN 2518-7503

Х

Хомич І.С. (2016) МОРАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 218-222. ISSN 2518-7503

Хупавцева Н.О. (2016) ВПЛИВ СТРЕСУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 222-2258. ISSN 2518-7503

Ш

Шеретюк Р.М. (2016) ШКІЛЬНИЙ ТЕАТР У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРДЕНУ ПІАРІВ НА ВОЛИНІ (ХVІІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2016 (Вип.23). pp. 8-13. ISSN 2518-1890

Шестопал І.А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ У РУСЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 225-229. ISSN 2518-7503

Я

Яцюк Н.О. (2016) ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 238-242. ISSN 2518-7503

This list was generated on Thu Sep 24 19:00:06 2020 EEST.