Items where Subject is "371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | D | F | K | M | P | S | T | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 467.

B

Bezkorovaina O. and Demchuk T. (2019) FORMATION OF ENGLISH LANGUAGE COMPETENCE IN READING ON THE HIGHER DEGREE OF STUDYING ENGLISH IN INSTITUTIONS OF SECONDARY EDUCATION. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 58-63.

D

Demianiuk V. and Pelekh Y. (2019) EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE DEVELOPMENT OF COLLEGE STUDENTS’ VALUE PROFESSIONAL ORIENTATION. Journal of Education, Health and Sport, 2019 (№9): (1). pp. 495-518. ISSN 2391-8306

F

Fedoryshyn O. (2020) SOCIALIZATION IN THE SCHOOLING PROCESS VIA COOPERATIVE LEARNING. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 167-174.

K

Kasatkina-Kubyshkina O.V. and Kuriata Y.V. (2023) PECULIARITIES OF DISTANCE TEACHING IN A WAR-RELATED ENVIRONMENT. Scientific progress: innovations, achievements and prospects, 2023. pp. 199-203.

Kosarieva O. (2021) USE OF METHODS OF ADLERIAN'S PLAY THERAPY IN INTERACTION WITH CHILDREN. Challenges in global world: healing and growth, 2021. p. 84.

M

Mykhalchuk N. and Ivashkevych E. (2022) INNOVATIVE PEDAGOGICAL ASPECTS OF USE OF AUTHENTICITY OF MATERIALS IN TEACHING ENGLISH. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 82-94. ISSN 2411-4553

Mykhalchuk N. and Ivashkevych E. and Gron L. and Kvasnetska N. (2023) CHALLENGES OF ONLINE STUDYING : THE THEORY AND THE PRACTICE. Інноватика у вихованні, 2023 (Вип.18). pp. 96-106. ISSN 2411-4553

Mykhalchuk N. and Khupavtseva N. (2022) PSYCHOLOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF FACILITATIVE INTERACTION AT THE LESSONS OF ENGLISH. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.18). pp. 108-118. ISSN 2518-7503

P

Perishko I. (2019) ENHANCING STUDENTS’ INTERESTS VIA WEB-BASED TOOLS. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 203-208.

S

Shevtsiv Z. and Pelekh Y. and Filonenko M. and Grygus I. and Zukow W. (2020) Development of Primary School Sports Trainers’ Inclusive Competences in Two Physical Education Programs: Comparative Analysis. International Journal of Applied Exercise Physiology, 2020: Vol 9 (1). pp. 166-178. ISSN 2222-3537

T

Tretiakova K. and Bihunov D. (2020) NEW ELT METHODOLOGY CURRICULUM: STUDENTS’ EXPECTATIONS OF SCHOOL PRACTICE. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 153-159.

Trybulkevych K.H. and Zaitseva A.V. and Lupak N.M. and Dychkivska I.M. and Bortniuk T.Y. (2020) The Influence of Social Reflection to Enhance the Efficiency of Professional Communication of the In-Service Teachers in the Settings of Methodical Work. Applied Linguistics Research Jornal, 2020 (№ 4): (9). pp. 182-189.

Tsipan T.S. (2021) PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PREVENTION OF BULLYING IN THE SCHOOL ENVIRONMENT. Інноватика у вихованні, 2021 (Вип.14). pp. 270-278.

Є

Єфимець Д.Я. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НІМЕЧЧИНИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

І

Іванова Л.І. (2017) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 347-351.

Іванова Л.І. (2016) ІНТЕГРАЦІЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 25-29.

Іванова Л.І. (2015) КОМУНІКАТИВНО ЗОРІЄНТОВАНІ ПІДХОДИ У ПРОВЕДЕННІ СУЧАСНОГО УРОКУ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 18-20.

Іванова Л.І. (2022) МОВНА НОРМА Й МОВЛЕННЄВА ПОМИЛКА ЯК БАЗОВІ ПОНЯТТЯ УНОРМОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 233-240.

Іванова Л.І. (2022) ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З ТИПОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ НОРМАТИВНОГО МОВЛЕННЯ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 240-245.

Іванова Л.І. (2022) ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 364-371.

Іванова Л.І. and Шевчук М.М. (2018) ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ДІЄВИЙ МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 100-102.

Іванюк Т.Р. (2019) Гра як метод морального виховання. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 35-37.

Іскра Л.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 29-34.

Іскра Л.В. (2014) ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФОРМУВАННІ МИРОТВОРЧИХ ПОГЛЯДІВ ШКОЛЯРІВ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 80-81.

Іскра Л.В. (2013) ІДЕЇ ВИХОВАННЯ В ДУСІ МИРУ У СУЧАСНІЙ ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 44-45.

А

Агафонова А. ШЛЯХИ І ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ РЕФЛЕКСІЇ ВЛАСНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ. [Магістерська робота]

Андрощук М.С. and Дейнега І.О. (2017) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції України, 2017. pp. 86-87.

Апостол М. and Кулакова Л.М. (2021) ВЗАЄМОДІЯ ПСИХОЛОГА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ З БАТЬКАМИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Студентський дайджест, 2021 (Вип.3). pp. 5-8.

Арамишин К.В. and Лук’яник Л.В. (2018) ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЮ ЛЕКСИКОЮ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 27-29.

Б

Бабак К.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 34-37.

Бабаш Г.І. (2019) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 3-6.

Бабчук В.Р. (2019) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 6-8.

Баліка Л.М. (2022) ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ КЛАСНИХ КІМНАТ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: 7 ЗОН І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 152-160. ISSN 2411-4553

Бандура Р.Р. (2007) РОЛЬ ВУЗІВСЬКОГО СПЕЦКУРСУ „НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ” У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 98-99. ISSN 2078-1016

Барбаха Т.В. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЗО. [Магістерська робота]

Безкоровайна О.В. (2007) ВИХОВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 96-98. ISSN 2078-1016

Безкоровайна О.В. (2017) АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ВАЖЛИВОГО ЗАСОБУ САМОРОЗВИТКУ ТА ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 163-168.

Безкоровайна О.В. (2008) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 47-53.

Безкоровайна О.В. (2007) ОСОБИСТІСНЕ САМОСТВЕРДЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ І ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ В РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту,форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 15-19.

Безкоровайна О.В. (2006) ВИХОВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО-ЦІННІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 109-115.

Безкоровайна О.В. (2005) ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 17-24.

Безкоровайна О.В. ФОРМУВАННЯ МИРОЛЮБНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДЛІТКА В СИСТЕМІ РОБОТИ УЧНІВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ. [Методичні рекомендації]

Безкоровайна О.В. and Ткачук А. (2023) СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ. Інноватика у вихованні, 2023 (Вип.18). pp. 35-44. ISSN 2411-4553

Безлюдна В.І. and Павелків В.Р. and Осьмак Л.П. (2020) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНИХ ОЦІНОК В СИСТЕМІ «СТАРШОКЛАСНИК-ВЧИТЕЛЬ». Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 27-34. ISSN 2518-7503

Берестень Т.І. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Бодіна А.О. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ "АЗАЛІЯ" В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ (10 КЛАС, РІВЕНЬ СТАНДАРТУ). [Магістерська робота]

Борисюк І.А. and Коваль В.В. (2007) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 15-17.

Боровець О.В. (2013) ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 17-19.

Боровець О.В. (2012) ЕМПАТІЙНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 10-13.

Боровець О.В. (2011) РЕАЛІЗАЦІЯ ДІАЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ДИДАКТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 4-6.

Боровець О.В. (2020) ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Сучасний рух науки, 2020 (Т. 1). pp. 149-153.

Боровець О.В. (2019) ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ Т.Д.ДЕМ'ЯНЮК. Роль особистості у реформуванні української школи: від досвіду до інновацій, 2019. pp. 49-53.

Боровець О.В. (2018) КОМПОНЕНТИ ДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку, 2018: Ч. 1. pp. 116-117.

Боровець О.В. (2022) РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 15-16.

Боровець О.В. (2019) ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: CУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ВИМОГИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 114-120.

Боровець О.В. and Велесик В.С. (2019) РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Теорія та практика сучасної науки та освіти, 2019. pp. 170-172.

Боровець О.В. and Приймак С.І. (2017) ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 68-70.

Боровець О.В. and Яремчук О.В. (2019) ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 182-184.

Бричок Б.П. (2009) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 77-80.

Бричок С. and Шелюк Г. (2019) ЖУРНАЛ «ЗАПАДНО-РУССКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ ПОЧАТКУ ХХ СТ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 121-129.

Бричок С.Б. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ». Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 4-8.

Будз М.М. (2003) ВИКОРИСТАННЯ НАВИЧОК АНТИЦИПАЦІЇ У МУЗИЧНО-ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 119-122.

Булан А.Р. (2019) Формування комунікативної компетентності учнів четвертого класу під час вивчення іменних частин мови. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 14-16.

Білик О.К. and Янцур М.С. (2007) ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 14-15.

Бісовецька Л.А. (2015) ВИВЧЕННЯ МОРФЕМІКИ І СЛОВОТВОРУ В УМОВАХ НОВОЇ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 4-5.

Бісовецька Л.А. (2018) РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 2018: Вип. 173. pp. 72-76. ISSN 2521–1919

Бісовецька Л.А. (2022) ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ОДНОГО З РІЗНОВИДІВ НЕСТАНДАРТНОГО УРОКУ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 351-356.

Бісовецька Л.А. (2022) ПІДГОТОВКА ДО ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 371-383.

Бісовецька Л.А. (2022) ПРАКТИКА ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ТА ЗВО. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 404-416.

В

Вавуліч В.А. (2019) КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 15-20.

Ваколюк А.М. and Кухновець Л.І. (2019) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 20-22.

Ваколюк А.М. and Лосінець Н.В. (2019) ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ «ВМІННЯ ВЧИТИСЯ» У КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 22-23.

Ваколюк А.М. and Яковчук П.В. (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2019. pp. 4-5.

Василець В.А. and Фещук Ю.В. (2020) ГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ТА ЇЇ РОЗВИТОК НА ЗАНЯТТЯХ З ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 27-30.

Велесик В.С. and Остапчук Н.О. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ В ЗЗСО. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2019. pp. 6-7.

Величко І. and Безлюдна В.І. (2022) МИР НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). p. 126.

Величко І. and Безлюдна В.І. (2022) КАЗКА ПРО ДОБРО І ЗЛО. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). pp. 126-127.

Войтко А.І. (2005) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 71-73.

Войтко А.І. (2005) ПРОФЕСІЙНІ ПРОБИ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 8 – 9 КЛАСІВ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 43-45.

Войтко А.І. (2008) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРОБ УЧНІВ VIII-IX КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 102-104.

Войтович І.С. and Галатюк Ю.М. (2003) РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 68-71.

Вєтрова І.М. (2013) КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 17-20.

Г

Гаврильчик К.В. УКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЛІТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 86-88.

Гаврилів М.С. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ. [Магістерська робота]

Галатюк М.Ю. (2014) НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ СИСТЕМНОГО І ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДІВ ДО ПРОЦЕСУ ЕДУКАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 112-115.

Галатюк М.Ю. (2012) ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНІСНОЇ ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 53-57.

Галатюк М.Ю. and Мислінчук В.О. (2017) ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТВОРЧИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 146-150.

Галатюк Т.Ю. (2017) ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 82-86.

Галатюк Т.Ю. (2016) ЗМІСТ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57).

Галатюк Т.Ю. and Галатюк М.Ю. (2016) МЕТОДИ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 102-105.

Галатюк Т.Ю. and Галатюк М.Ю. and Галатюк Ю.М. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ У НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 63-68.

Галатюк Т.Ю. and Галатюк Ю.М. and Галатюк М.Ю. (2017) МЕТОДОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАНДАРТУ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ “ПРИРОДОЗНАВСТВО”. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 3-5.

Галатюк Ю.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 32-35.

Галатюк Ю.М. (2017) ПРОБЛЕМА ДЕТЕРМІНІЗМУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017.

Галатюк Ю.М. and Галатюк М.Ю. and Галатюк Т.Ю. (2015) ТВОРЧА ПІЗНАВАЛЬНА СИТУАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 197-200.

Галатюк Ю.М. and Галатюк М.Ю. and Галатюк Т.Ю. (2017) ФОРМУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО УМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ У ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 104-110.

Галушко Д.В. (2019) Вплив художньо-естетичного виховання на розвиток особистості учня. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 16-18.

Гамза А.В. (2022) ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПРАЦЮВАТИ З ТЕКСТОМ НА УРОЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 66-87.

Гамза А.В. (2022) ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 357-364.

Гамза М.С. РОЗВ'ЯЗНІСТЬ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ У КВАДРАТНИХ РАДИКАЛАХ ТА ПОБУДОВНІСТЬ ЧИСЕЛ ЦИРКУЛЕМ І ЛІНІЙКОЮ. [Магістерська робота]

Ганжа М.В. (2012) СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: ІНТЕРАКТИВНИЙ ПІДХІД. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 33-35.

Ганжа М.В. (2011) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ДИЗАЙНУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ВИХОВНІЙ ПРАКТИЦІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 47-48.

Гарбарук Х.Ю. and Ціпан Т.С. (2020) ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНИХ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Професійний розвиток педагога, 2020. pp. 22-24.

Генсіцька-Антонюк Н.О. (2021) НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДРУЧНИКА З ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ. Інноватика у вихованні, 2021 (Вип.14). pp. 135-139. ISSN 2411-4553

Генсіцька-Антонюк Н.О. (2021) ФОРМУВАННЯ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ. Нова педагогічна думка, 2021 (№4). pp. 110-113. ISSN 2520-6427

Герасименко О.А. (2020) РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ ТА КОЛЬОРОЗНАВСТВА» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУТТЄВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ГРАМОТИ І ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ДИЗАЙНЕРА. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 46-49.

Герасименко О.А. and Іващик О.Д. (2022) РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ В УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАДИЦІЯХ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 17-22.

Герасименко О.А. and Данилюк І.А. (2022) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми модернізації професійно- педагогічної підготовки освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 12-17.

Герасимчук Л.М. (2010) ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ НАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. ISSN 2415-802X

Герук Н.В. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ. [Магістерська робота]

Гладковська М.В. and Джеджера К.В. ВИХОВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 36-38.

Глинюк І. and Войтович І.С. (2007) ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2007. pp. 22-23.

Глівчук Л.В. and Лук’яник Л.В. (2014) МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ПРОЦЕСІ ОПРАЦЮВАННЯ ЧАСТИН МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 116-118.

Глінчук Ю.О. (2017) ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ТОЧКИ ЗОРУ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 86-89.

Година А.В. (2019) Використання здоров’язберігальних технологій у групі продовженого дня в умовах інклюзивного середовища закладу загальної середньої освіти. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 140-141.

Гой (Мечик) І.І. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ З ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Гойда В.О. РОБОТОТЕХНІКА ЗАСОБАМИ SCRATCH. [Бакалаврська робота]

Головай О.М. (2019) Виховний потенціал родинних традицій українського народу. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 21-23.

Головко М.В. and Тищук В.І. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ІСТОРИЧНО ЗУМОВЛЕНА ПРОВІДНА ФУНКЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ НАУКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 94-98.

Голотюк К.І. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 6-9 КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Голубчикова М.Р. ПСИХОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ СЕКСУАЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. [Магістерська робота] (Unpublished)

Гончарук О.А. and Лук’яник Л.В. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ДИКЦІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 119-120.

Гопанчук В.В. «ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З ІНФОРМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Гордійчук А.С. and Руденко Н.М. (2020) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ГРИ. Людина і суспільство: Економічний та соціокультурний розвиток, 2020. pp. 158-161.

Городюк К.В. (2022) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ ВМІНЬ СТВОРЮВАТИ ВЛАСНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Нова Українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання, 2022. pp. 53-56.

Гребіневич М. (2020) РОЛЬ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ. Студентський дайджест, 2020 (Вип.2). pp. 24-26.

Гребіневич О. and Джеджера О.В. (2021) ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Студентський дайджест, 2021 (Вип.3). pp. 21-24.

Гривіцька Р.В. and Міщеня О.М. (2018) ЦІННОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ОСВІТИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 35-36.

Гриневич О.О. (2019) До проблеми формування громадянськості в сучасному закладі освіти. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 23-25.

Гринькова Н.М. and Конончук Д.В. (2014) СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ПРИРОДИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 77-78.

Грипич С.Н. (2011) ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 52-55.

Грипич С.Н. (2010) ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. ISSN 2415-802X

Грицай Н.Б. (2017) СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 338-340.

Грицай Н.Б. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі, 2020. pp. 38-40.

Гудовсек О.А. (2017) ІДЕЇ Й. Г. ПЕСТАЛОЦЦІ: ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 13-15.

Гудовсек О.А. (2016) АРТПЕДАГОГІКА ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 11-14.

Гудовсек О.А. (2015) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 13-15.

Гудовсек О.А. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ЗАКЛАДАХ ЕСТЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 8-10.

Гудовсек О.А. (2011) РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 58-60.

Гудовсек О.А. (2011) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (1954-1991 РР.). Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 18-21.

Гудовсек О.А. and Козік О.Я. (2017) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 107-109.

Гулюк С.О. and Боровець О.В. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2020. pp. 31-33.

Гумінська О.О. (2021) ВІЗУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Мистецтво та освіта, 2021 (№1). pp. 14-19.

Гумінська О.О. (2013) МЕТОДИКА РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Мистецтво та освіта, 2013 (№1). pp. 18-21.

Гумінська О.О. УРОКИ МУЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. [Навчальний посібник]

Гумінська О.О. (2020) МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ВЕРБАЛЬНІЙ ФОРМІ. Мистецтво та освіта, 2020 (№4). pp. 9-20.

Гумінська О.О. (2020) ТЕХНОЛОГІЯ САМОВИРАЖЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ КОЛЕКТИВНОГО МУЗИКУВАННЯ. Мистецтво та освіта, 2020 (№3). pp. 20-26.

Гумінська О.О. (2017) СИСТЕМА КЕРВЕНА-КОДАЯ: РОЗВИВАЄМО ЛАДОВЕ ВІДЧУТТЯ. Мистецтво та освіта, 2017 (№2). pp. 14-18.

Гумінська О.О. (2004) ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НА УРОКАХ МУЗИКИ. Завуч, 2004 (№32). pp. 4-12.

Гурський І.В. and Сингаївський Д.В. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» НА ОСНОВІ ТРАДИЦІЙ РІДНОГО КРАЮ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 14-19.

Д

Давидюк В. Ю. (2022) ВИДИ ВПРАВ ДО ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВИДАМИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 56-59.

Данько Н.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Дворак Д. and Кулакова Л.М. (2021) ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА БУЛІНГУ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Студентський дайджест, 2021 (Вип.3). pp. 32-35.

Дем'янчук Т. О. (2022) ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ІЗ ЗАСОБАМИ ЗВ’ЯЗНОСТІ ТЕКСТУ. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА В ДІЇ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ, 2022. pp. 59-61.

Дем'янюк В. and Кулакова Л.М. (2021) ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДО УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Студентський дайджест, 2021 (Вип.3). pp. 35-38.

Демидюк Н.В. and Шевців З.М. (2019) ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО НАВЧАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 58-61.

Дем’янюк Б.П. (2005) ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 37-40.

Деркач Т.В. and Бісовецька Л.А. (2018) ОСНОВИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 41-45.

Джава Н.А. (2007) ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 202-204.

Джава Н.А. (2015) DEUTSCH LEHREN LERNEN: BESONDERHEITEN DES HANDLUNGSORIENTIERTEN FREMDSPRACHENUNTERRICHTS. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2015 (Вип.54). pp. 27-29. ISSN 2519-2558

Дикало В.І. (2013) ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ І ЕТНОГРОМАД В ЕТНОМУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ ВОЛИНІ. Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал, 2013 (Вип.3). pp. 208-211.

Дичківська І.М. (2019) НЕВТОМНА СПОДВИЖНИЦЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: До 65-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАМАРИ ПОНІМАНСЬКОЇ. Дошкільне виховання, 2019 (9). pp. 10-11. ISSN 0321-1401

Дищаковська О. and Безкоровайна О.В. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО АСПЕКТУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНОГО УРОКУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні питання науки, 2020. pp. 179-182.

Драка Ю.А. (2019) Теоретичні засади організації толерантності в умовах інклюзивного середовища закладу загальної середньої освіти. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 143-145.

Дякович Л.А. and Янцур М.С. (2007) РОЛЬ ПОЛІТЕХНІЧНИХ ЗАГАЛЬНОТРУДОВИХ ВМІНЬ В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 26-27.

Дідух А. П. (2022) ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У НУШ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 100-102.

Ж

Жданова А.Ю. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТА СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОГРАМУВАННЯ. [Магістерська робота]

Желюк І.М. and Тищук В.І. (2017) КОМП’ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ ПАРМЕТРІВ КОЛИВАНЬ ФІЗИЧНОГО МАЯТНИКА. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 74-78.

Жигадло Є. Ю. (2022) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА В ДІЇ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ, 2022. pp. 62-64.

Жигадло Л.М. (2019) Проблема формування мотивації до занять фізичною культурою в учнів початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 28-30.

Жинський М.А. (2019) Фізичне виховання у поглядах відомих українських пластунів: актуальність в умовах сучасності. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 30-32.

З

Забута Т.В. (2008) ДИТЯЧЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 140-147.

Заводська М. and Безлюдна В.І. (2022) ЯКЩО ЛЯЧНО В УКРИТТІ. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). pp. 127-128.

Загаєвська О. and Вакульчук М.В. (2007) ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 87-90. ISSN 2415-802X

Заговора Л.І. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. [Магістерська робота] (Unpublished)

Задолинна О.Ф. and Третяк О.М. (2018) СУТНІСТЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 54-57.

Зарішнюк І.І. (2019) Сутність і складові педагогічної технології як освітнього феномену. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 32-33.

Засєкіна І.А. (2019) Інтегрований підхід в освітньому процесі початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 33-35.

Засєкіна І.А. and Третяк О.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 69-71.

Зброжек Д.Г. and Янцур М.С. (2007) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ТРУДОВІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 29-30.

Зеленяк М.В. ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ І ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБКИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

К

Камінська О.В. (2021) ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ АДАПТАЦІЮ ПЕРШОКУРСНИКІВ. Актуальні питання психологічної науки, 2021 (Вип.15). pp. 11-13.

Капральчук Н.В. (2022) МЕДІАОСВІТНІ ІГРИ У СТРУКТУРІ УРОКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 134-137.

Карапуз О.В. (2019) Педагогічні умови формування основ етичної культури учнів початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 39-42.

Кашуба А. and Ковальський В. and Панчук А. and Панчук І. (2023) КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2023 (Вип.18). pp. 186-196. ISSN 2411-4553

Кибукевич Ю.І. (2019) Організація превентивного виховання в закладі середньої освіти: управлінський аспект. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 42-44.

Кирильчук О.С. and Мислінчук В.О. (2017) ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦІЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 91-93.

Киричук Г.М. (2000) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ УКР-ЛОГО. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 99-105.

Киришко О.С. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. [Магістерська робота]

Коваль В.В. (2014) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 46-51.

Коваль В.В. and Григор А.О. (2019) ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В СТАРШИХ КЛАСАХ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2019. pp. 55-56.

Ковальська В.В. and Бісовецька Л.А. (2018) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОМОВЛЕННЄВИХ ЗНАНЬ,УМІНЬ І НАВИЧОК НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 63-66.

Ковальчук О.В. (2019) Зародження сільської початкової школи в Україні. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 49-51.

Ковальчук П.М. ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У 7 - 9 КЛАСАХ. [Магістерська робота]

Ковтунович О.М. and Бабич С.М. (2020) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ФУНКЦІЙ ТА СТРУКТУР У ШКОЛІ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2020. pp. 111-112.

Ковтунович Т.О. and Баліка Л.М. (2022) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ РОБОТИ ГРУПИ ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ). Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 47-49.

Козак Є.М. and Кирильчук Ю.В. (2007) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ЗОШ НА ЗАНЯТТЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 37-39.

Козак А.Ю. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ. [Магістерська робота]

Козенюк М. (2020) ГОТОВНІСТЬ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ ЯК СПЕЦИФІЧНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ УТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА. Студентський дайджест, 2020 (Вип.2). pp. 61-63.

Козюбчик Д.В. and Симонович Н.В. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВНОСТІ ТА ПІДПРИЄМЛИВОСТІ В УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 19-23.

Козік О.Я. (2019) Зміст поняття «засоби навчання» в науково-педагогічних джерелах. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 52-53.

Козіцька О.А. (2015) РОБОТА НАД МЕТАФОРИЧНІСТЮ ТА ФРАЗЕОЛОГІЄЮ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 116-121.

Козіцька О.А. and Буць І.В. (2017) МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 157-159.

Колесніков С.А. (2008) ГРА НА ДИТЯЧИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ІНСТРУМЕНТАХ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 91-94.

Коломис А.І. (2019) Організація освітнього середовища нової української школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 53-55.

Коломис А.І. and Боровець О.В. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 243-245.

Коломис А.І. and Боровець О.В. (2020) ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2020. pp. 46-48.

Колупаєв Б.С. and Тищук В.І. (2017) ІНТЕГРОВАНИЙ СПЕЦПРАКТИКУМ З ФІЗИКО-ХІМІЇ ПОЛІМЕРІВ ТА ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 154-157.

Кондратюк О.О. and Яковишина Т.В. (2020) РЕАЛІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ. Професійний розвиток педагога, 2020. pp. 46-48.

Корень Н.В. (2019) Формування правописних умінь і навичок у молодших школярів. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 57-59.

Корженевська О.В. (2009) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ − ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 19-23.

Королік І.С. and Колупаєва Т.Є. (2019) ШКІЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД, ПОШУКИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 67-71.

Костолович Т.В. (2017) ЧИННІ ПІДРУЧНИКИ З СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 117-121.

Костолович Т.В. (2022) СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "КОМУНІКАТИВНІ ВМІННЯ". Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 34-37.

Костолович Т.В. (2022) ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМИЕТЕНТНОСТІ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 157-180.

Коханевич Т.А. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ. [Бакалаврська робота]

Красіна М.А. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON. [Магістерська робота]

Креничко І.С. and Міщеня О.М. (2019) ГУВЕРНЕРСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 207-209.

Крижик Н.Б. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Кузьмич А. (2022) АВТОРСЬКІ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ РІВНЕНЩИНИ:ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 302-311. ISSN 2411-4553

Купчак С.Б. (2017) СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 185-188.

Кучканова В.О. ХАРАКТЕРИСТИКА І РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТЕАТРАЛІЗАЦІЄЮ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 91-94.

Кізім С.В. and Полюхович Н.В. (2019) ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2019. pp. 54-55.

Кінах О.М. (2019) Формування комунікативної компетентності молодших школярів під час вивчення простого речення. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 44-46.

Кіндрат В.К. and Кіндрат П.В. and Кашуба А.А. (2017) ЗМІСТ ТА ДИДАКТИЧНА СТРУКТУРА УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 137-146.

Кіщенко (Соловей) О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. [Магістерська робота]

Л

Лагодюк П.С. and Войтович І.С. (2020) ОФОРМЛЕННЯ КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2020. pp. 124-126.

Лебедь О.О. and Мислінчук В.О. (2017) КЕЙС-МЕТОД ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 101-104.

Лесковець Л.П. СИСТЕМА ПОЗАКЛАСНОЇ І ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ. [Магістерська робота]

Лесняк Н.В. (2016) ФОРМУВАННЯ ОЦІННИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 130-132.

Лисецька С. М. (2022) ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОГО НАГОЛОШЕННЯ ЧИСЛІВНИКІВ У ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 65-67.

Лисиця А.В. (2020) ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО, ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПОВ’ЯЗАНІ З ЕПІДЕМІЯМИ МИНУЛОГО. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 25-30.

Лисиця А.В. (2020) ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО, ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПОВ’ЯЗАНІ З ЕПІДЕМІЯМИ МИНУЛОГО. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 25-30. ISSN 978-617-601-332-7

Литвиненко С.А. (2014) ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В КОЛЕКТИВНІЙ ВЗАЄМОДІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 2014 (108): Вип. 46. pp. 80-83.

Лук’яник Л.В. (2015) ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В УМОВАХ БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНОГО БІЛІНГВІЗМУ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 74-75.

Лук’яник Л.В. (2022) ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 133-156.

М

Макарусь Ю.В. and Остапчук Н.О. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ В ЗЗСО. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2019. pp. 63-64.

Максимюк С.П. ПЕДАГОГІКА. [Навчальний посібник]

Макулевич М.П. (2019) Система виховання учнів початкової школи засобами традицій українського народу. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 67-69.

Малафіїк І.В. (2017) СУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ЯКІСТЬ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 6-11.

Малафіїк І.В. (2007) ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ МОДУЛЬНОСТІ В НАВЧАННІ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 178-182. ISSN 2078-1016

Малафіїк І.В. (2005) ДИДАКТИЧНИЙ ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 132-135.

Малафіїк І.В. and Галатюк М.Ю. (2013) СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДИДАКТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ. Нова педагогічна думка, 2013 (№4). pp. 25-29. ISSN 2520-6427

Маліновська Н.В. (2016) НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ: МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 145-149. ISSN 2518-7503

Манзик Л.Ф. and Стельмашук Ж.Г. (2022) ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НУШ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 66-67.

Маринич П.Ф. СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. [Магістерська робота]

Мариніна І.В. (2019) Гендерна соціалізація молодших школярів з особливими освітніми потребами. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 147-148.

Марковець Т.І. and Суржук Т.Б. (2020) СУТНІСТЬ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА. Професійний розвиток педагога, 2020. pp. 70-72.

Мархалевич О.М. and Шевців З.М. (2020) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ. Професійний розвиток педагога, 2020. pp. 72-74.

Мацкевич Х. В. (2022) РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ТЕАТРАЛІЗУЄМО» НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 94-96.

Мацюк Н.Г. РОБОТА З ДИТЯЧОЮ КНИЖКОЮ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 96-100.

Мельник Я. І. (2022) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ДЕКОРАТИВНО-ОРНАМЕНТАЛЬНОГО МАЛЮВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 127-130.

Мельничук І.Ю. and Іванова Л.І. (2020) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ СПРИЙМАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ НА УРОЦІ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2020. pp. 77-80.

Мельничук К.О. and Гнедко Н.М. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ВИКОРИСТАННЯ ПЕРИФЕРІЙНИХ ПРИСТРОЇВ КОМП’ЮТЕРА». Інформаційні технології в професійній діяльності, 2020. pp. 134-135.

Мельничук К.О. and Полюхович Н.В. (2019) РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ДО УЧАСТІ В ОЛІМПІАДАХ З ІКТ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2019. pp. 67-68.

Меліхова В.С. (2019) Роль ранкових зустрічей у вихованні учнів молодшого шкільного віку. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 69-70.

Микитюк В. (2020) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Студентський дайджест, 2020 (Вип.2). pp. 90-92.

Мирончук Т. and Войтович І.С. (2007) ОРГАНІЗАЦІЯ ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ДОМАШНІХ УМОВАХ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 53-54.

Мись К.Ю. and Лук’яник Л.В. (2018) УПРОВАДЖЕННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 76-79.

Мисько Є. and Кулаков Р.С. (2021) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Студентський дайджест, 2021 (Вип.3). pp. 81-83.

Михайлова Т. and Павелків Р.В. (2021) ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ТА КОНСТРУКТИВНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У ПІДЛІТКОВИХ КОЛЕКТИВАХ. Студентський дайджест, 2021 (Вип.3). pp. 83-86.

Михайльчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. and Набочук О.Ю. (2022) THE STRUCTURE OF THE EXPERIMENT AND CRITERIAL FOR ASSESSING THE SPEECH PRODUCTION OF PUPILS OF SECONDARY SCHOOL AT THE LESSONS OF TNE ENGLISH LANGUAGE WITH THE USE OF FEATURE FILMS. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, 2022. pp. 290-293.

Михальчук Н.О. (2008) ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛЯРІВ З ІНШОМОВНИМ ТЕКСТОМ В ДЕТЕРМІНАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЇХ СУБ’ЄКТНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 127-133.

Мовчко О. and Кулакова Л.М. (2021) ПСИХОЛОГІЧНІ БАР’ЄРИ ПСИХОЛОГА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ. Студентський дайджест, 2021 (Вип.3). pp. 86-89.

Момоток О. Г. (2022) ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 137-140.

Мороз О.П. and Янцур М.С. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРЕДМЕТНО- ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ». Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 23-26.

Мороз О.Ф. and Колупаєва Т.Є. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯПОНІЇ ТА ФІНЛЯНДІЇ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 97-101.

Мороз О.Ф. and Колупаєва Т.Є. (2020) ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ У ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2020. pp. 86-88.

Музика М.А. МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Мустяца Л.Л. and Сілков В.В. (2007) ЗАДАЧІ, ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ ЗАВДАННЯ. ТВОРЧА РОБОТА НАД НИМИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 56-57.

Мідяківська Т.А. and Яковишина Т.В. (2018) УРОКИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 74-76.

Міщеня О.М. (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПІДГРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 23-26.

Міщеня О.М. and Шоха О.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЕКТОМ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ». Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 209-216.

Н

Назаревич В. (2022) ПОДОЛАННЯ ОСТРАКІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УМОВАХ ЇХ АДАПТАЦІЇ ДО НОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.19). pp. 49-59. ISSN 2518-7503

Наливайко А.І. and Синьчук О.М. (2022) ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЦІННОСТІ ВЧИТЕЛЯ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 73-74.

Непевний І.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА. [Бакалаврська робота]

Нечипорук Б.Д. and Тищук В.І. and Максимцев Ю.Р. (2017) ІННОВАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕМЕНТІВ СХЕМОТЕХНІКИ В КУРСІ ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 123-129.

Нечипорук Л.І. (2012) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ НООСФЕРНОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 33-37.

Ничипорчук К.Ю. (2019) Педагогіка партнерства в контексті реалізації концепції «Нова українська школа». Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 83-84.

О

Омельчук В.В. (2016) КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА НА ОСНОВІ «ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ» ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 132-135.

Остапчук В.О. and Остапчук Н.О. (2018) СТВОРЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВІКТОРИН ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН СЕРВІСУ TRIVENTY. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 39-40.

Остапчук М.В. and Остапчук Л.С. (2012) ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ НАВЧАННІ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 40-44.

Ошурко Л. С. (2022) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ УЯВЛЕНЬ ПРО ПЕЙЗАЖНИЙ ЖАНР НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 130-132.

П

Павелків О.М. (2005) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ІНТЕРЕСУ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗРАХУНКОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 74-78.

Павелків О.М. (2004) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІВИВЧЕННЯ КУРСУ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 143-147.

Павелків Р.В. and Безлюдна В.І. and Осьмак Л.П. (2019) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 97-105. ISSN 2518-7503

Павлович А.П. ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Павлюк І.Ю. ВИКОРИСТАННЯ КЛАСИЧНИХ НЕРІВНОСТЕЙ ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАННІ ШКІЛЬНИХ ЗАДАЧ. [Магістерська робота]

Павлюк Т.О. (2008) ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДНЗ. Сучасне дошкілля: реалії та перспективи, 2008. pp. 312-313.

Пальчевський С.С. (2012) ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ ОСВІТИ У СВІТЛІ ЇЇ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 204-211.

Пальчевський С.С. (2003) “МІНІ-ЕРМІТАЖ” НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ І ЙОГО МІСЦЕ В СУГЕСТОПЕДИЧНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ СИСТЕМІ (ДОСВІД, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 72-75.

Панасюк О.М. (2019) Нова українська школа як платформа формування ключових компетентностей молодшого школяра. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 95-97.

Пастушок Є.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТОВНОЇ ЛІНІЇ "ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК" В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ "ГЕОГРАФІЯ". [Бакалаврська робота]

Пастушок Т.В. (2020) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ОРКЕСТРОВОГО КОЛЕКТИВУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2020. pp. 151-154.

Пацюкевич І.В. ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ КВЕСТ- ТЕХНОЛОГІЙ. [Магістерська робота]

Перець О.М. (2006) СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 79-83.

Петрачик Л.О. and Полюхович Н.В. (2019) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ МАТЕМАТИКИ. Інформаційні технології в професійній діяльності., 2019. p. 76.

Петренко О.Б. (2015) ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ: МОДЕРНІЗАЦІЯ, РЕФОРМУВАННЯ, ІННОВАЦІЯ ЧИ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 54-63. ISSN 2411-4553

Петренко О.Б. (2013) СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 23-26.

Петренко О.Б. (2006) ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ГЕНДЕРНИХ КУРСІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 153-157.

Петрук А.Є. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЗІ ЗМІСТОВНОЮ ЛІНІЄЮ "ПРОГРАМУВАННЯ" ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ. [Магістерська робота]

Подерня Н. К. (2022) ЕСЕ ЯК ВИД РОБОТИ В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО» В ТРЕТЬОМУ КЛАСІ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 68-70.

Подлящук О. and Кулаков Р.С. (2023) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПЕДАГОГІВ. Студентський дайджест, 2023 (Вип.7). pp. 97-101.

Полховська О.М. НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. [Магістерська робота]

Поляк К. and Малафіїк І.В. (2021) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ЗАКЛАДОМ. Студентський дайджест, 2021 (Вип.4). pp. 96-97.

Поліщук Н.В. and Поліщук В.Р. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОНАОЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 177-180.

Поліщук О. (2022) СУЧАСНІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 202-207. ISSN 2411-4553

Пономаренко М.І. ПЕДАГОГІЧНА І ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАНІ ШКОЛЯРІВ. [Навчальний посібник]

Поніманська Т.І. (2003) РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 12-15.

Попко Д.О. and Бричок С.Б. (2022) ДО ПРОБЛЕМИ ДИСЦИПЛІНИ УЧНІВ У ІСТОРІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ). Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 88-91.

Попова К. (2022) НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНЮ ШКОЛУ: ВИТОКИ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 330-339. ISSN 2411-4553

Приймак О.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІВНЕНЩИНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ УЧНІВСЬКОГО ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ. [Бакалаврська робота]

Приймак С.І. and Боровець О.В. (2018) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 93-95.

Прозапас Н. М. (2022) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 102-104.

Прокопчук М.Ю. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ДО СТВОРЕННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ. [Магістерська робота]

Прокопчук Н.Г. (2022) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ УМІНЬ ДОСЛІДЖУВАТИ МЕДІАТЕКСТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЧИТАННЯ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 71-73.

Процькова І.В. ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. [Бакалаврська робота]

Пташук О.А. (2015) ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ТА ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 269-274. ISSN 2411-4553

Пустовіт Г. and Зиль І. (2019) КРАЄЗНАВЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 72-81.

Пінчук А. and Безлюдна В.І. (2022) НЕПЕРЕМОЖНЕ КОРОЛІВСТВО. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). pp. 128-129.

Р

Радковська Л.М. (2011) ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬО_КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕСУ. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 133-135. ISSN 2415-802X

Реверська О.М. and Шевців З.М. (2020) ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК МОДЕЛЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2020. pp. 119-120.

Рицька Н.Ф. (2011) ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ВАЖЛИВА ЛАНКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 135-138.

Рицька Н.Ф. (2011) ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ҐЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 186-195.

Рокунь А. С. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ІНФОРМАТИЧНА» ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ». Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 116-120.

Романенко А. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІК ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ У ВИВЧЕННІ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ІНФОРМАТИЧНА» ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ». Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 120-123.

Романишина Н.В (2014) ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НОВЕЛІСТИКИ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 51-55.

Романишина Н.В. (2023) ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ШКІЛЬНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Природнича освіта та наука, 2023 (Вип.2). pp. 18-24. ISSN 2786-9113 (Online) ISSN 2786-9105 (Print)

Романишина О.М. and Павлова Н.С. (2019) ВИКОРИСТАННЯ OFFICE 365 В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2019. pp. 25-26.

Романчук К.Є. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. [Магістерська робота] (Unpublished)

Романчук Л.Ю. (2019) МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СІМ'Ї: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 110-112.

Рябоконь В.І. (2010) ШКІЛЬНИЙ КУРС ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕТЦВА. [Teaching Resource]

С

Саванчук О.А. (2022) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 55-59.

Савінова Н.С. (2008) СТИМУЛЮВАННЯ АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОМУ ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 56-61.

Салюк І.Я. (2009) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ДЕТЕРМІНАЦІЇ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 23-28.

Самсонюк Н.Ф. (2003) ПРОБЛЕМА ДИТИНСТВА В КУРСІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 28-30.

Сардига О.В. (2004) ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ УЧНЯ У ПРОЦЕСІ ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 168-171.

Сарнавська О.В. and Яковишина Т.В. (2015) СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ УЧИТЕЛІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 80-82.

Середа О.В. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ. [Бакалаврська робота]

Сингаївський Д.В. (2004) ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТИЛЮ МИСЛЕННЯ ШЛЯХОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНИХ ТВОРЧИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 78-84.

Сингаївський Д.В. and Бєлошицький О.О. and Ковальов В.М. (2003) ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ НА ОСНОВІ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 95-99.

Слесаренко А.В. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ („ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ТА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ”). [Методичні рекомендації]

Созонюк О.С. (2019) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 136-141. ISSN 2518-7503

Созонюк О.С. (2020) ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2020: Вип. 15. pp. 142-147. ISSN 2518-7503

Сойчук Р.Л. (2014) ФЕНОМЕН «НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ» У НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИХ ВИДАННЯХ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 118-121. ISSN 2415-802X

Сойчук Р.Л. (2013) ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГОРДОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 150-154. ISSN 2415-802X

Сойчук Р.Л. (2019) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВЗАЄМОДІЇ «ПЕДАГОГИ-БАТЬКИ-ДІТИ». In: Topical issues of pedagogy. Edizioni Magi, Italy, pp. 206-226. ISBN 978-88-89655-13-5

Сойчук Р.Л. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Інноватика у вихованні, 2016: Вип. 3. pp. 146-155. ISSN 2411-4553

Сойчук Р.Л. (2020) ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ. In: Pedagogy: Theory, Science and Practice. Yunona Publishing, New York, pp. 152-174. ISBN 978-0-9988574-3-7

Сойчук Р.Л. (2017) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: СУЧАСНИЙ ВИМІР. In: Innovative processes in education. AMEET Sp. z o.o, Poland, pp. 199-217. ISBN 978-617-7214-51-8

Сойчук Р.Л. (2005) КОНТРАСТИ АМЕРИКАНСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 47-50.

Сокол І. and Антонюк М.С. (2020) ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ І ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ» В УКРАЇНІ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2020. pp. 48-49.

Соколюк О.В. (2016) ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 150-152.

Сорочинська Т.А. (2021) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ НА РІВНЕНЩИНІ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ РЕФОРМ 1939−1964 РОКІВ. Other. Видавець О. Зень,, Рівне.

Стаднік Л.В. and Лук’яник Л.В. (2018) ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ УКРАЇНСЬКОЮ ФРАЗЕОЛОГІЄЮ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 114-117.

Станіславчук Н.І. (2019) ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА СУТНОСТІ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст, 2019 (Ч.ІІ). pp. 116-118.

Стасюк К.М. and Лук’яник Л.В. (2014) ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 170-171.

Степанова О.І. (2007) ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 39-42.

Стихун Л.П. and Стихун Н.В. (2016) МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТЕАТРАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТВОРЧОМУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 119-123.

Стихун Н.В. (2018) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 103-109. ISSN 2415-802X

Страхонюк І.П. (2007) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ І НАМІРІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 66-68.

Суржук Т.Б. (2017) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 267-270.

Суржук Т.Б. (2016) ІГРОВІ ФОРМИ РОБОТИ ТА ЇХ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ФОНЕТИЧНОГО СЛУХУ ПЕРШОКЛАСНИКІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 152-157.

Суржук Т.Б. (2013) ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Порфесійний розвиток педагога, 2013. pp. 126-129.

Сяська І.О. (2017) ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 40-43.

Сяська І.О. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 81-84.

Сілков В.В. and Сілкова Е.О. (2006) ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ ТА ФУНКЦІЇ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.35). pp. 85-87.

Сілкова Е.О. (2017) ПРИЧИНИ НЕДОЛІКІВ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 381-384.

Сілкова Е.О. and Власюк М.В. (2015) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СКЛАДЕНІ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 155-157.

Сілкова Е.О. and Ратанчук Ю.М. (2019) ОСНОВИ ТА СУТЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 148-150.

Сіранчук Н.М. (2017) КЛАСИФІКАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ПОМИЛОК І НЕДОЛІКІВ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 387-391.

Т

Тарадайко Д.Ю. СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ІЗ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 74-76.

Тарарова А. and Малафіїк І.В. (2021) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ. Студентський дайджест, 2021 (Вип.4). pp. 115-117.

Твердун Ю.О. and Бричок С.Б. (2019) ШАНОБЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ЯК ОДНА ІЗ ЯКОСТЕЙ ВИХОВАНОСТІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 15-20.

Тивончук Л.О. ТВОРЧІ ІГРИ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИКИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. [Магістерська робота]

Тимощук Л.В. (2008) ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ЕМОЦІЙНО-ЧУТТЄВОГО СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ А.С. МАКАРЕНКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 41-44.

Тищук В.І. (2017) РОЛЬ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ФРОНТАЛЬНОМУ ФІЗИЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. p. 86.

Тищук В.І. (2017) ТЕОРІЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗПАДУ РАДІОНУКЛІДІВ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 38-48.

Тищук В.І. and Шишкін Г.О. (2017) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 46-58.

Ткачук І.В. (2019) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 126-128.

Ткачук І.В. and Колупаєва Т.Є. (2020) ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2020. pp. 139-140.

Ткачук А.Ю. ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ДО МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА В 5-7 КЛАСАХ. [Магістерська робота]

Ткачук О.С. (2017) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 275-278.

Ткачук О.С. (2016) ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 171-174.

Ткачук О.С. (2015) ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКО-ОРФОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ФОНЕТИЧНІЙ ОСНОВІ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 38-39.

Ткачук О.С. (2022) ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ НА УРОЦІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 393-404.

Третяк О.М. (2018) ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ В. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2018. pp. 95-96.

Третяк О.М. and Окуневська Ю.О. (2017) ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 278-282.

Трофімчук В.М. (2008) ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ЯК ТВОРЧИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПРОЕКТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 94-96.

Трохимчук І.М. (2017) ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЕКОЛОГІЇ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 173-176.

У

Усач К.А. and Сойчук Р.Л. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ САМОВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2020. pp. 141-143.

Усач Л.В. (2015) БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ КЛАСИКАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 39-41.

Ф

Федорова Н.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 211-215.

Федорова Н.В. (2017) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Нова педагогічна думка, 2017 (№4): (92). pp. 50-53. ISSN 2520-6427

Федорова Н.В. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЛОГОПЕДАВ УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, 2018 (Вип.10). pp. 110-122. ISSN 2410-2075

Федорова Н.В. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГУМОРУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТУ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 40-44. ISSN 2078-1016

Федорова Н.В. (2007) ГУМОР У СПІЛКУВАННІ ВИКЛАДАЧІВ ІЗ СТУДЕНТАМИ ЯК ОДНА З УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 125-128.

Федорова Н.В. (2004) ДІАЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 151-155.

Федорова Н.В. (2002) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ ТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИКА ПІДГОТОВКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.21). pp. 93-96.

Федорова Н.В. (2003) ДІЛОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ГУМАНІСТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ ТА СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 115-117.

Федорчук Б.Р. and Кваснецька (Сяська) Н.В. (2020) ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 132-135.

Федорчук С.О. (2022) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У НУШ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 107-110.

Фещук Ю.В. and Васьковець О.І. (2022) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ НАОЧНОСТІ. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 72-75.

Филипчук М.С. (2007) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕТОДИКИ РОБОТИ З ЕСТРАДНИМИ ОРКЕСТРАМИ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 102-106. ISSN 2078-1016

Фрідріх А.В. (2013) ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 98-101.

Фурманець К.П. and Крусь О.П. (2023) СУЧАСНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЗЗСО. Міжкультурна комунікація у професійній підготовці майбутнього педагога ХХІ століття, 2023. pp. 92-95.

Філоненко Р. (2023) ВІДОБРАЖЕННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2023 (Вип.18). pp. 304-311. ISSN 2411-4553

Філюк А. М. ФОРМУВАННЯ АУДІАТИВНИХ УМІНЬ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ОСНОВА МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 77-80.

Х

Харчос Ю.В. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 80-83.

Холод Р. О. СПОСОБИ СЕМАНТИЗАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ НУШ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 111-114.

Хоронжевський О.М. and Янцур М.С. (2005) СФОРМОВАНІСТЬ ЗНАНЬ З КУЛЬТУРИ ПРАЦІ ТА ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 38-43.

Хупавцева Н.О. (2007) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 247-250.

Ц

Ціпан Т. (2022) ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 223-232. ISSN 2411-4553

Ціпан Т.С. and Боровець В.І. and Гоголь В.А. (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 198-211. ISSN 2411-4553

Ціпан Т.С. and Кирушок В.А. (2017) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 351-355.

Цісарук О.В. (2022) РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ЛЮДИНА СЕРЕД ЛЮДЕЙ» НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ». Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 124-126.

Ч

Чайка Н.С. (2016) СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 94-96.

Черешнева Д. and Безлюдна В.І. (2022) БРАТИ. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). pp. 129-130.

Чернушик Н.М. СИСТЕМИ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА. [Магістерська робота]

Чорна О.Ю. (2019) ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 129-130.

Чорноус Я.М. and Назарець Л.М. (2021) ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ШКОЛЯРІВ. Студентський дайджест, 2021 (Вип.4). pp. 127-130.

Ш

Шагай Н.М. (2011) ДІАГНОСТИКА МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 32-34.

Шадюк О. (2019) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 275-280.

Швець І.М. (2019) ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТІ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 130-132.

Шевців З.М. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 96-100.

Шевчук О.А. (2014) МОТИВАЦІЯ ВЕДЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО, ТВЕРЕЗОГО, ЗДОРОВОГО СПОСОБІВ ЖИТТЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 175-177.

Шевчук О.А. (2002) ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ "ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ" ПРИ ВИКЛАДАННІ ВАЛЕОЛОГІЇ В ШКОЛІ. Актуальні проблеми валеологічної освіти у навчальних закладах України в сучасних умовах, 2002. pp. 70-74.

Шевчук О.А. (2009) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ВАЛЕОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ". [Teaching Resource]

Шевчук Т.Б. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 127-130.

Шевчук Т.Б. (2016) ЛЕКСИКОГРАФІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ПОКАЗНИК МОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 39-43.

Шелюк Г.В. (2016) СПЕЦИФІКА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ Св. СИНОДУ (НА МАТЕРІАЛАХ ЖУРНАЛУ «ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА»). Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 308-318. ISSN 2411-4553

Шелюк Г.В. (2016) РОЛЬ ЖУРНАЛУ “ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА” В РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ ДУХОВНОГО ВІДОМСТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 51-54.

Шеремет М.С. and Лук’яник Л.В. (2018) ТИПОВІ ПОМИЛКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ІНТЕРФЕРЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 135-137.

Шило А.Т. ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ В 10 КЛАСІ. [Магістерська робота]

Шостак О.О. (2023) ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ. Proceedings of scientific and pedagogical internship, 2023. pp. 52-55.

Шостак О.О. (2022) РОЗВИТОК ВІДЧУТТЯ РИТМУ В ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ = RHYTHM SENSE DEVELOPMENT FOR CHILDREN WITH SPEECH DISABILITIES USING FICTIONAL TEXTS. Інноваційна педагогіка, 2022 (Т. 2): Вип. 43. pp. 52-55.

Шульжук Н.В. (2007) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ФІЛОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ВНЗ. Вища освіта України, 2007: Т. 1. pp. 132-134. ISSN 2078-1016

Шульжук Н.В. (2021) СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПОЛІПРЕДИКАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ АКАДЕМІКА К. ШУЛЬЖУКА. Нова педагогічна думка, 2021 (№1): 105. pp. 80-83. ISSN 2520-6427

Шуляк О.В. and Сойчук Р.Л. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 176-178.

Шуляк О.В. and Сойчук Р.Л. (2020) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2020. pp. 157-159.

Шурин О.І. and Климчук К.Ю. (2022) ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 79-83.

Шурин О.І. and Нікитюк Н.В. (2022) ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ». Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 84-87.

Шутяк В.Г. (2017) ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ПОНЯТТЯМ «КРЕСЛЕННЯ». Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 305-308.

Шутяк В.Г. (2016) ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ ПАПЕРУ, ЙОГО ВИДАМИ, ВЛАСТИВОСТЯМИ Й ВИКОРИСТАННЯМ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 175-177.

Шутяк В.Г. (2012) ПОЧАТКОВЕ ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ПАПЕРУ І КАРТОНУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 74-78.

Шутяк В.Г. (2009) ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 135-139.

Шутяк В.Г. and Шутяк О.Ф. (2004) ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ(НА ПРИКЛАДІ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ Й ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.28). pp. 21-25.

Ю

Юзва В. and Безлюдна В.І. (2022) ДВА КОРОЛІВСТВА. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). pp. 130-131.

Юркевич Ж.В. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ І ПРИКАЗОК НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 53-58.

Юрковська І.В. and Лук’яник Л.В. (2018) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 141-143.

Я

Яворська А.В. (2019) РЕФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ (кін. ХХ - поч. ХХІ століття). Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 134-136.

Якимчук М.Ю. (2005) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.32). pp. 150-153.

Якобчук А.Л. and Юсенко А.С. (2007) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ І РЕАЛІЗАЦІЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ УЧНІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 78-79.

Яковишина Т.В. (2016) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІКИ ТВОРЧОСТІ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 43-47.

Яковишина Т.В. and Коваль О.В. (2017) ШКОЛА ЯК ПРОСВІТНИЦЬКИЙ І КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР У РОБОТІ З БАТЬКАМИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 152-154.

Яковишина Т.В. and Мариніна І.В. (2017) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 194-197.

Ямницький В.М. (2013) ЗДАТНІСТЬ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТА. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 28-31.

Янцур Л.А. (2005) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЕДАГОГІЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 21-27.

Янцур М.С. (2020) ФОРМУВАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 10-14.

Янцур М.С. (2012) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ НА ОСНОВІ АЛГОРИТМУ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 100-104.

Янчук В.В. and Сингаївський Д.В. (2007) ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТОРСЬКИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК У СТОРШОКЛАСНИКІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 79-81.

Япс А.В. and Павлова Н.С. (2018) ONENOTE CLASSROOM ЯК ХМАРНООРІЄНТОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВЧИТЕЛЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 34-35.

Яремчук М. and Безлюдна В.І. (2022) КАЗКА ПРО СОНЯЧНУ КРАЇНУ ТА КРАЇНУ ВЕЛИКИХ ЗАЗДРІСНИКІВ. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). pp. 131-132.

Ярмолюк А.О. and Полюхович Н.В. (2020) ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО УЧАСТІ В ОЛІМПІАДАХ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2020. pp. 58-59.

Ярошко І.А. and Деревенчук Р.М. (2017) ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ВЛАСНОЇ І ДОМІШКОВОЇ ПРОВІДНОСТІ НАПІВПРОВІДНИКІВ НА ОСНОВІ ЗОННОЇ ТЕОРІЇ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 124-128.

Ясковець В.В. and Яковишина Т.В. (2020) ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Професійний розвиток педагога, 2020. pp. 165-168.

Яцюк Н.О. (2013) РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 137-139.

This list was generated on Fri May 24 19:27:56 2024 EEST.