Items where Subject is "371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | F | P | T | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 238.

B

Bezkorovaina O. and Demchuk T. (2019) FORMATION OF ENGLISH LANGUAGE COMPETENCE IN READING ON THE HIGHER DEGREE OF STUDYING ENGLISH IN INSTITUTIONS OF SECONDARY EDUCATION. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 58-63.

F

Fedoryshyn O. (2020) SOCIALIZATION IN THE SCHOOLING PROCESS VIA COOPERATIVE LEARNING. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 167-174.

P

Perishko I. (2019) ENHANCING STUDENTS’ INTERESTS VIA WEB-BASED TOOLS. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 203-208.

T

Tretiakova K. and Bihunov D. (2020) NEW ELT METHODOLOGY CURRICULUM: STUDENTS’ EXPECTATIONS OF SCHOOL PRACTICE. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 153-159.

Trybulkevych K.H. and Zaitseva A.V. and Lupak N.M. and Dychkivska I.M. and Bortniuk T.Y. (2020) The Influence of Social Reflection to Enhance the Efficiency of Professional Communication of the In-Service Teachers in the Settings of Methodical Work. Applied Linguistics Research Jornal, 2020 (№ 4): (9). pp. 182-189.

І

Іванова Л.І. (2017) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 347-351.

Іванова Л.І. (2016) ІНТЕГРАЦІЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 25-29.

Іванова Л.І. (2015) КОМУНІКАТИВНО ЗОРІЄНТОВАНІ ПІДХОДИ У ПРОВЕДЕННІ СУЧАСНОГО УРОКУ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 18-20.

Іванова Л.І. and Шевчук М.М. (2018) ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ДІЄВИЙ МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 100-102.

Іванюк Т.Р. (2019) Гра як метод морального виховання. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 35-37.

Іскра Л.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 29-34.

Іскра Л.В. (2014) ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФОРМУВАННІ МИРОТВОРЧИХ ПОГЛЯДІВ ШКОЛЯРІВ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 80-81.

Іскра Л.В. (2013) ІДЕЇ ВИХОВАННЯ В ДУСІ МИРУ У СУЧАСНІЙ ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 44-45.

А

Арамишин К.В. and Лук’яник Л.В. (2018) ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЮ ЛЕКСИКОЮ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 27-29.

Б

Бабак К.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 34-37.

Бабаш Г.І. (2019) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 3-6.

Бабчук В.Р. (2019) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 6-8.

Бандура Р.Р. (2007) РОЛЬ ВУЗІВСЬКОГО СПЕЦКУРСУ „НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ” У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 98-99. ISSN 2078-1016

Безкоровайна О. В. (2017) АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ВАЖЛИВОГО ЗАСОБУ САМОРОЗВИТКУ ТА ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 163-168.

Безкоровайна О. В. (2008) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 47-53.

Безкоровайна О. В. (2007) ОСОБИСТІСНЕ САМОСТВЕРДЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ І ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ В РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Оновлення змісту,форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 15-19.

Безкоровайна О.В. (2007) ВИХОВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 96-98. ISSN 2078-1016

Безлюдна В.І. and Павелків В.Р. and Осьмак Л.П. (2020) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНИХ ОЦІНОК В СИСТЕМІ «СТАРШОКЛАСНИК-ВЧИТЕЛЬ». Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 27-34. ISSN 2518-7503

Боровець О. (2019) ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: CУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ВИМОГИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 114-120.

Боровець О.В. (2013) ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 17-19.

Боровець О.В. (2012) ЕМПАТІЙНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 10-13.

Боровець О.В. (2011) РЕАЛІЗАЦІЯ ДІАЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ДИДАКТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 4-6.

Боровець О.В. (2020) ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Сучасний рух науки, 2020 (Т. 1). pp. 149-153.

Боровець О.В. (2019) ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ Т.Д.ДЕМ'ЯНЮК. Роль особистості у реформуванні української школи: від досвіду до інновацій, 2019. pp. 49-53.

Боровець О.В. (2018) КОМПОНЕНТИ ДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку, 2018: Ч. 1. pp. 116-117.

Боровець О.В. and Велесик В.С. (2019) РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Теорія та практика сучасної науки та освіти, 2019. pp. 170-172.

Боровець О.В. and Приймак С.І. (2017) ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 68-70.

Боровець О.В. and Яремчук О.В. (2019) ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 182-184.

Бричок Б.П. (2009) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 77-80.

Бричок С. and Шелюк Г. (2019) ЖУРНАЛ «ЗАПАДНО-РУССКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ ПОЧАТКУ ХХ СТ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 121-129.

Бричок С.Б. (2016) ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ». Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 4-8.

Булан А.Р. (2019) Формування комунікативної компетентності учнів четвертого класу під час вивчення іменних частин мови. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 14-16.

Бісовецька Л.А. (2015) ВИВЧЕННЯ МОРФЕМІКИ І СЛОВОТВОРУ В УМОВАХ НОВОЇ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 4-5.

Бісовецька Л.А. (2018) РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 2018: Вип. 173. pp. 72-76. ISSN 2521–1919

В

Вавуліч В.А. (2019) КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 15-20.

Ваколюк А.М. and Кухновець Л.І. (2019) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 20-22.

Ваколюк А.М. and Лосінець Н.В. (2019) ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ «ВМІННЯ ВЧИТИСЯ» У КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 22-23.

Василець В.А. and Фещук Ю.В. (2020) ГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ТА ЇЇ РОЗВИТОК НА ЗАНЯТТЯХ З ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 27-30.

Войтко А.І. (2008) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРОБ УЧНІВ VIII-IX КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 102-104.

Вєтрова І.М. (2013) КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 17-20.

Г

Галатюк М.Ю. (2014) НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ СИСТЕМНОГО І ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДІВ ДО ПРОЦЕСУ ЕДУКАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 112-115.

Галатюк М.Ю. (2012) ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНІСНОЇ ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 53-57.

Галатюк М.Ю. and Мислінчук В.О. (2017) ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТВОРЧИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 146-150.

Галатюк Т.Ю. (2017) ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 82-86.

Галатюк Т.Ю. (2016) ЗМІСТ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57).

Галатюк Т.Ю. and Галатюк М.Ю. (2016) МЕТОДИ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 102-105.

Галатюк Т.Ю. and Галатюк М.Ю. and Галатюк Ю.М. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ У НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 63-68.

Галатюк Т.Ю. and Галатюк Ю.М. and Галатюк М.Ю. (2017) МЕТОДОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАНДАРТУ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ “ПРИРОДОЗНАВСТВО”. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 3-5.

Галатюк Ю.М. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.14): (57). pp. 32-35.

Галатюк Ю.М. (2017) ПРОБЛЕМА ДЕТЕРМІНІЗМУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017.

Галатюк Ю.М. and Галатюк М.Ю. and Галатюк Т.Ю. (2015) ТВОРЧА ПІЗНАВАЛЬНА СИТУАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 197-200.

Галатюк Ю.М. and Галатюк М.Ю. and Галатюк Т.Ю. (2017) ФОРМУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО УМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ У ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 104-110.

Галушко Д.В. (2019) Вплив художньо-естетичного виховання на розвиток особистості учня. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 16-18.

Ганжа М.В. (2012) СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: ІНТЕРАКТИВНИЙ ПІДХІД. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 33-35.

Ганжа М.В. (2011) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ДИЗАЙНУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ВИХОВНІЙ ПРАКТИЦІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 47-48.

Герасименко О.А. (2020) РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ ТА КОЛЬОРОЗНАВСТВА» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУТТЄВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ГРАМОТИ І ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ДИЗАЙНЕРА. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 46-49.

Герасимчук Л.М. (2010) ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ НАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТИ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. ISSN 2415-802X

Глівчук Л.В. and Лук’яник Л.В. (2014) МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ПРОЦЕСІ ОПРАЦЮВАННЯ ЧАСТИН МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 116-118.

Глінчук Ю.О. (2017) ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ТОЧКИ ЗОРУ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 86-89.

Година А.В. (2019) Використання здоров’язберігальних технологій у групі продовженого дня в умовах інклюзивного середовища закладу загальної середньої освіти. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 140-141.

Головай О.М. (2019) Виховний потенціал родинних традицій українського народу. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 21-23.

Головко М.В. and Тищук В.І. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ІСТОРИЧНО ЗУМОВЛЕНА ПРОВІДНА ФУНКЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ НАУКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 94-98.

Гончарук О.А. and Лук’яник Л.В. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ДИКЦІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 119-120.

Гордійчук А.С. and Руденко Н.М. (2020) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ГРИ. Людина і суспільство: Економічний та соціокультурний розвиток, 2020. pp. 158-161.

Гривіцька Р.В. and Міщеня О.М. (2018) ЦІННОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ОСВІТИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 35-36.

Гриневич О.О. (2019) До проблеми формування громадянськості в сучасному закладі освіти. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 23-25.

Гринькова Н.М. and Конончук Д.В. (2014) СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ПРИРОДИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 77-78.

Грипич С.Н. (2011) ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 52-55.

Грипич С.Н. (2010) ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ. Актуальні питання культурології, 2010 (Вип.10): Т.І. ISSN 2415-802X

Грицай Н.Б. (2017) СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 338-340.

Гудовсек О.А. (2017) ІДЕЇ Й. Г. ПЕСТАЛОЦЦІ: ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 13-15.

Гудовсек О.А. (2016) АРТПЕДАГОГІКА ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 11-14.

Гудовсек О.А. (2015) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 13-15.

Гудовсек О.А. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ЗАКЛАДАХ ЕСТЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 8-10.

Гудовсек О.А. (2011) РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 58-60.

Гудовсек О.А. (2011) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (1954-1991 РР.). Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 18-21.

Гудовсек О.А. and Козік О.Я. (2017) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 107-109.

Гурський І.В. and Сингаївський Д.В. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» НА ОСНОВІ ТРАДИЦІЙ РІДНОГО КРАЮ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 14-19.

Д

Демидюк Н.В. and Шевців З.М. (2019) ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО НАВЧАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 58-61.

Деркач Т.В. and Бісовецька Л.А. (2018) ОСНОВИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 41-45.

Джава Н.А. (2007) ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 202-204.

Дичківська І.М. (2019) НЕВТОМНА СПОДВИЖНИЦЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: До 65-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАМАРИ ПОНІМАНСЬКОЇ. Дошкільне виховання, 2019 (9). pp. 10-11. ISSN 0321-1401

Дищаковська О. and Безкоровайна О. В. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО АСПЕКТУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНОГО УРОКУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні питання науки, 2020. pp. 179-182.

Драка Ю.А. (2019) Теоретичні засади організації толерантності в умовах інклюзивного середовища закладу загальної середньої освіти. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 143-145.

Ж

Желюк І.М. and Тищук В.І. (2017) КОМП’ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ ПАРМЕТРІВ КОЛИВАНЬ ФІЗИЧНОГО МАЯТНИКА. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 74-78.

Жигадло Л.М. (2019) Проблема формування мотивації до занять фізичною культурою в учнів початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 28-30.

Жинський М.А. (2019) Фізичне виховання у поглядах відомих українських пластунів: актуальність в умовах сучасності. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 30-32.

З

Забута Т.В. (2008) ДИТЯЧЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 140-147.

Загаєвська О. and Вакульчук М.В. (2007) ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 87-90. ISSN 2415-802X

Задолинна О.Ф. and Третяк О.М. (2018) СУТНІСТЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 54-57.

Зарішнюк І.І. (2019) Сутність і складові педагогічної технології як освітнього феномену. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 32-33.

Засєкіна І.А. (2019) Інтегрований підхід в освітньому процесі початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 33-35.

Засєкіна І.А. and Третяк О.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 69-71.

К

Карапуз О.В. (2019) Педагогічні умови формування основ етичної культури учнів початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 39-42.

Кибукевич Ю.І. (2019) Організація превентивного виховання в закладі середньої освіти: управлінський аспект. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 42-44.

Кирильчук О.С. and Мислінчук В.О. (2017) ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦІЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 91-93.

Коваль В.В. (2014) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 46-51.

Ковальська В.В. and Бісовецька Л.А. (2018) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОМОВЛЕННЄВИХ ЗНАНЬ,УМІНЬ І НАВИЧОК НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 63-66.

Ковальчук О.В. (2019) Зародження сільської початкової школи в Україні. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 49-51.

Козюбчик Д.В. and Симонович Н.В. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВНОСТІ ТА ПІДПРИЄМЛИВОСТІ В УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 19-23.

Козік О.Я. (2019) Зміст поняття «засоби навчання» в науково-педагогічних джерелах. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 52-53.

Козіцька О.А. (2015) РОБОТА НАД МЕТАФОРИЧНІСТЮ ТА ФРАЗЕОЛОГІЄЮ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 116-121.

Козіцька О.А. and Буць І.В. (2017) МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 157-159.

Колесніков С.А. (2008) ГРА НА ДИТЯЧИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ІНСТРУМЕНТАХ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 91-94.

Коломис А.І. (2019) Організація освітнього середовища нової української школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 53-55.

Коломис А.І. and Боровець О.В. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 243-245.

Коломис А.І. and Боровець О.В. (2020) ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2020. pp. 46-48.

Колупаєв Б.С. and Тищук В.І. (2017) ІНТЕГРОВАНИЙ СПЕЦПРАКТИКУМ З ФІЗИКО-ХІМІЇ ПОЛІМЕРІВ ТА ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 154-157.

Корень Н.В. (2019) Формування правописних умінь і навичок у молодших школярів. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 57-59.

Корженевська О.В. (2009) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ − ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 19-23.

Королік І.С. and Колупаєва Т.Є. (2019) ШКІЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД, ПОШУКИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 67-71.

Костолович Т.В. (2017) ЧИННІ ПІДРУЧНИКИ З СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 117-121.

Креничко І.С. and Міщеня О.М. (2019) ГУВЕРНЕРСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 207-209.

Купчак С.Б. (2017) СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 185-188.

Кінах О.М. (2019) Формування комунікативної компетентності молодших школярів під час вивчення простого речення. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 44-46.

Кіндрат В.К. and Кіндрат П.В. and Кашуба А.А. (2017) ЗМІСТ ТА ДИДАКТИЧНА СТРУКТУРА УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 137-146.

Л

Лебедь О.О. and Мислінчук В.О. (2017) КЕЙС-МЕТОД ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 101-104.

Лесняк Н.В. (2016) ФОРМУВАННЯ ОЦІННИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 130-132.

Лисиця А.В. (2020) ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО, ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПОВ’ЯЗАНІ З ЕПІДЕМІЯМИ МИНУЛОГО. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 25-30.

Лук’яник Л.В. (2015) ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В УМОВАХ БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНОГО БІЛІНГВІЗМУ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 74-75.

М

Макулевич М.П. (2019) Система виховання учнів початкової школи засобами традицій українського народу. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 67-69.

Малафіїк І.В. (2017) СУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ЯКІСТЬ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 6-11.

Малафіїк І.В. (2007) ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ МОДУЛЬНОСТІ В НАВЧАННІ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 178-182. ISSN 2078-1016

Маліновська Н.В. (2016) НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ: МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 145-149. ISSN 2518-7503

Мариніна І.В. (2019) Гендерна соціалізація молодших школярів з особливими освітніми потребами. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 147-148.

Меліхова В.С. (2019) Роль ранкових зустрічей у вихованні учнів молодшого шкільного віку. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 69-70.

Мись К.Ю. and Лук’яник Л.В. (2018) УПРОВАДЖЕННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 76-79.

Михальчук Н.О. (2008) ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛЯРІВ З ІНШОМОВНИМ ТЕКСТОМ В ДЕТЕРМІНАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЇХ СУБ’ЄКТНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 127-133.

Мороз О.П. and Янцур М.С. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРЕДМЕТНО- ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ». Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 23-26.

Мороз О.Ф. and Колупаєва Т.Є. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯПОНІЇ ТА ФІНЛЯНДІЇ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 97-101.

Мідяківська Т.А. and Яковишина Т.В. (2018) УРОКИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 74-76.

Міщеня О.М. (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПІДГРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 23-26.

Міщеня О.М. and Шоха О.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЕКТОМ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ». Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 209-216.

Н

Нечипорук Б.Д. and Тищук В.І. and Максимцев Ю.Р. (2017) ІННОВАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕМЕНТІВ СХЕМОТЕХНІКИ В КУРСІ ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 123-129.

Нечипорук Л.І. (2012) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ НООСФЕРНОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 33-37.

Ничипорчук К.Ю. (2019) Педагогіка партнерства в контексті реалізації концепції «Нова українська школа». Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 83-84.

О

Омельчук В.В. (2016) КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА НА ОСНОВІ «ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ» ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 132-135.

Остапчук М.В. and Остапчук Л.С. (2012) ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ НАВЧАННІ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 40-44.

П

Павелків Р.В. and Безлюдна В.І. and Осьмак Л.П. (2019) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 97-105. ISSN 2518-7503

Павлюк Т.О. (2008) ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДНЗ. Сучасне дошкілля: реалії та перспективи, 2008. pp. 312-313.

Пальчевський С.С. (2012) ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ ОСВІТИ У СВІТЛІ ЇЇ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2012. pp. 204-211.

Панасюк О.М. (2019) Нова українська школа як платформа формування ключових компетентностей молодшого школяра. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 95-97.

Петренко О.Б. (2015) ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ: МОДЕРНІЗАЦІЯ, РЕФОРМУВАННЯ, ІННОВАЦІЯ ЧИ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 54-63. ISSN 2411-4553

Петренко О.Б. (2013) СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 23-26.

Поліщук Н.В. and Поліщук В.Р. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОНАОЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 177-180.

Приймак С.І. and Боровець О.В. (2018) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 93-95.

Пташук О.А. (2015) ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ТА ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ. Інноватика у вихованні, 2015 (Вип.2). pp. 269-274. ISSN 2411-4553

Пустовіт Г. and Зиль І. (2019) КРАЄЗНАВЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 72-81.

Р

Радковська Л.М. (2011) ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬО_КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕСУ. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 133-135. ISSN 2415-802X

Рицька Н.Ф. (2011) ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ВАЖЛИВА ЛАНКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 135-138.

Рицька Н.Ф. (2011) ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ҐЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 186-195.

Романишина Н.В (2014) ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НОВЕЛІСТИКИ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.9): (52). pp. 51-55.

Романчук Л.Ю. (2019) МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СІМ'Ї: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 110-112.

С

Савінова Н.С. (2008) СТИМУЛЮВАННЯ АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОМУ ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 56-61.

Салюк І.Я. (2009) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ДЕТЕРМІНАЦІЇ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 23-28.

Сарнавська О.В. and Яковишина Т.В. (2015) СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ УЧИТЕЛІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 80-82.

Созонюк О.С. (2019) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 136-141. ISSN 2518-7503

Созонюк О.С. (2020) ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2020: Вип. 15. pp. 142-147. ISSN 2518-7503

Сойчук Р.Л. (2014) ФЕНОМЕН «НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ» У НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИХ ВИДАННЯХ. Актуальні питання культурології, 2014 (Вип.14). pp. 118-121. ISSN 2415-802X

Сойчук Р.Л. (2013) ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГОРДОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ. Актуальні питання культурології, 2013 (Вип.13). pp. 150-154. ISSN 2415-802X

Сойчук Р.Л. (2019) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВЗАЄМОДІЇ «ПЕДАГОГИ-БАТЬКИ-ДІТИ». In: Topical issues of pedagogy. Edizioni Magi, Italy, pp. 206-226. ISBN 978-88-89655-13-5

Сойчук Р.Л. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Інноватика у вихованні, 2016: Вип. 3. pp. 146-155. ISSN 2411-4553

Сойчук Р.Л. (2020) ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ. In: Pedagogy: Theory, Science and Practice. Yunona Publishing, New York, pp. 152-174. ISBN 978-0-9988574-3-7

Сойчук Р.Л. (2017) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: СУЧАСНИЙ ВИМІР. In: Innovative processes in education. AMEET Sp. z o.o, Poland, pp. 199-217. ISBN 978-617-7214-51-8

Соколюк О.В. (2016) ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 150-152.

Стаднік Л.В. and Лук’яник Л.В. (2018) ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ УКРАЇНСЬКОЮ ФРАЗЕОЛОГІЄЮ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 114-117.

Станіславчук Н. І. (2019) ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА СУТНОСТІ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст, 2019 (Ч.ІІ). pp. 116-118.

Стасюк К.М. and Лук’яник Л.В. (2014) ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 170-171.

Степанова О.І. (2007) ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 39-42.

Стихун Л.П. and Стихун Н. В. (2016) МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТЕАТРАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТВОРЧОМУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 119-123.

Стихун Н. В. (2018) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 103-109. ISSN 2415-802X

Суржук Т.Б. (2017) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 267-270.

Суржук Т.Б. (2016) ІГРОВІ ФОРМИ РОБОТИ ТА ЇХ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ФОНЕТИЧНОГО СЛУХУ ПЕРШОКЛАСНИКІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 152-157.

Суржук Т.Б. (2013) ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Порфесійний розвиток педагога, 2013. pp. 126-129.

Сяська І.О. (2017) ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 40-43.

Сілкова Е.О. (2017) ПРИЧИНИ НЕДОЛІКІВ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 381-384.

Сілкова Е.О. and Власюк М.В. (2015) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СКЛАДЕНІ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 155-157.

Сілкова Е.О. and Ратанчук Ю.М. (2019) ОСНОВИ ТА СУТЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 148-150.

Сіранчук Н.М. (2017) КЛАСИФІКАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ПОМИЛОК І НЕДОЛІКІВ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 387-391.

Т

Твердун Ю.О. and Бричок С.Б. (2019) ШАНОБЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ЯК ОДНА ІЗ ЯКОСТЕЙ ВИХОВАНОСТІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 15-20.

Тимощук Л.В. (2008) ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ЕМОЦІЙНО-ЧУТТЄВОГО СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ А.С. МАКАРЕНКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 41-44.

Тищук В.І. (2017) РОЛЬ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ФРОНТАЛЬНОМУ ФІЗИЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. p. 86.

Тищук В.І. (2017) ТЕОРІЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗПАДУ РАДІОНУКЛІДІВ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 38-48.

Тищук В.І. and Шишкін Г.О. (2017) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 46-58.

Ткачук І.В. (2019) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 126-128.

Ткачук О.С. (2017) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 275-278.

Ткачук О.С. (2016) ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 171-174.

Ткачук О.С. (2015) ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКО-ОРФОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ФОНЕТИЧНІЙ ОСНОВІ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 38-39.

Третяк О.М. (2018) ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ В. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2018. pp. 95-96.

Третяк О.М. and Окуневська Ю.О. (2017) ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 278-282.

Трофімчук В.М. (2008) ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ЯК ТВОРЧИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПРОЕКТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 94-96.

Трохимчук І.М. (2017) ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЕКОЛОГІЇ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 173-176.

У

Усач Л.В. (2015) БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ КЛАСИКАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 39-41.

Ф

Федорова Н.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 211-215.

Федорова Н.В. (2017) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Нова педагогічна думка, 2017 (№4): (92). pp. 50-53. ISSN 2520-6427

Федорова Н.В. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЛОГОПЕДАВ УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, 2018 (Вип.10). pp. 110-122. ISSN 2410-2075

Федорова Н.В. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГУМОРУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТУ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 40-44. ISSN 2078-1016

Федорова Н.В. (2007) ГУМОР У СПІЛКУВАННІ ВИКЛАДАЧІВ ІЗ СТУДЕНТАМИ ЯК ОДНА З УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 125-128.

Федорчук Б.Р. and Кваснецька Н.В. (2020) ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 132-135.

Филипчук М.С. (2007) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕТОДИКИ РОБОТИ З ЕСТРАДНИМИ ОРКЕСТРАМИ. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 102-106. ISSN 2078-1016

Фрідріх А.В. (2013) ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 98-101.

Х

Хупавцева Н.О. (2007) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 247-250.

Ц

Ціпан Т.С. and Боровець В.І. and Гоголь В.А. (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 198-211. ISSN 2411-4553

Ціпан Т.С. and Кирушок В.А. (2017) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 351-355.

Ч

Чайка Н.С. (2016) СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 94-96.

Чорна О.Ю. (2019) ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 129-130.

Ш

Шагай Н.М. (2011) ДІАГНОСТИКА МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 32-34.

Шадюк О. (2019) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 275-280.

Швець І.М. (2019) ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТІ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 130-132.

Шевців З.М. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 96-100.

Шевчук О.А. (2014) МОТИВАЦІЯ ВЕДЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО, ТВЕРЕЗОГО, ЗДОРОВОГО СПОСОБІВ ЖИТТЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2014 (Вип.8): (51). pp. 175-177.

Шевчук Т.Б. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 127-130.

Шевчук Т.Б. (2016) ЛЕКСИКОГРАФІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ПОКАЗНИК МОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 39-43.

Шелюк Г.В. (2016) СПЕЦИФІКА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ Св. СИНОДУ (НА МАТЕРІАЛАХ ЖУРНАЛУ «ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА»). Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 308-318. ISSN 2411-4553

Шелюк Г.В. (2016) РОЛЬ ЖУРНАЛУ “ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА” В РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ ДУХОВНОГО ВІДОМСТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч.І. pp. 51-54.

Шеремет М.С. and Лук’яник Л.В. (2018) ТИПОВІ ПОМИЛКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ІНТЕРФЕРЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 135-137.

Шульжук Н.В. (2007) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ФІЛОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ВНЗ. Вища освіта України, 2007: Т. 1. pp. 132-134. ISSN 2078-1016

Шуляк О.В. and Сойчук Р.Л. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 176-178.

Шутяк В.Г. (2017) ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ПОНЯТТЯМ «КРЕСЛЕННЯ». Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 305-308.

Шутяк В.Г. (2016) ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ ПАПЕРУ, ЙОГО ВИДАМИ, ВЛАСТИВОСТЯМИ Й ВИКОРИСТАННЯМ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 175-177.

Шутяк В.Г. (2012) ПОЧАТКОВЕ ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ПАПЕРУ І КАРТОНУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 74-78.

Шутяк В.Г. (2009) ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 135-139.

Ю

Юркевич Ж.В. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ І ПРИКАЗОК НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 53-58.

Юрковська І.В. and Лук’яник Л.В. (2018) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 141-143.

Я

Яворська А.В. (2019) РЕФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ (кін. ХХ - поч. ХХІ століття). Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 134-136.

Яковишина Т.В. (2016) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІКИ ТВОРЧОСТІ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 43-47.

Яковишина Т.В. and Коваль О.В. (2017) ШКОЛА ЯК ПРОСВІТНИЦЬКИЙ І КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР У РОБОТІ З БАТЬКАМИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 152-154.

Яковишина Т.В. and Мариніна І.В. (2017) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 194-197.

Ямницький В.М. (2013) ЗДАТНІСТЬ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТА. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 28-31.

Янцур М.С. (2020) ФОРМУВАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 10-14.

Янцур М.С. (2012) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ НА ОСНОВІ АЛГОРИТМУ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 100-104.

Ярошко І.А. and Деревенчук Р.М. (2017) ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ВЛАСНОЇ І ДОМІШКОВОЇ ПРОВІДНОСТІ НАПІВПРОВІДНИКІВ НА ОСНОВІ ЗОННОЇ ТЕОРІЇ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 124-128.

Яцюк Н.О. (2013) РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.1). pp. 137-139.

This list was generated on Fri Apr 16 02:32:01 2021 EEST.