Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | F | G | H | I | K | M | P | R | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 348.

B

Babiy S. and Bezkorovaina O. and Matviienko O. and Petko S. and Ternopilska V. and Soichuk R. and Stanislavchuk N. (2019) ENTREPRENEURSHIP MODEL OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ACTUARIES IN CANADA. Journal of Entrepreneurship Education (22(3)). ISSN 1098-8394

Bezkorovaina O. and Demchuk T. (2019) FORMATION OF ENGLISH LANGUAGE COMPETENCE IN READING ON THE HIGHER DEGREE OF STUDYING ENGLISH IN INSTITUTIONS OF SECONDARY EDUCATION. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 58-63.

Bezkorovaina O. and Ovsiienko L. and Pet'ko L. and Soichuk R. and Turchynova G. and Stanislavchuk N. (2019) ENTREPRENEURSHIP EDUCATION OF FUTURE TRAVEL MANAGERS. Journal of Entrepreneurship Education, 2019 (22(6)). ISSN 1098-8394

Bihunova S. and Vorobiova I. and Fridrikh A. (2019) PROJECT-BASED LEARNING AS A LIFE SKILL. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 108-113.

D

Demenchuk O. (2019) SEMANTIC DERIVATION OF VERBS OF LIGHT EMISSION. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 54-57.

F

Fedoryshyn O. (2019) BULLYING OR CONFLICT? BULLY-PROOFING STRATEGIES FOR PREVENTION AND INTERVENTION IN CANADIAN SCHOOLS. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 280-292.

G

Gordeyev V. (2019) THE HISTORICAL-GEOGRAPHICAL AND ETHNOGRAPHIC FACTORS OF FORMATION OF THE POLISSYA`S FOLK CHOREOGRAPHIC CULTURE. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2019 (Вип.30). pp. 58-68. ISSN 2411-1546

H

Hupavtseva N. (2019) PSYCHOLOGICAL FEATURES OF FACILITATIVE INTERACTION IN THE PROCESS OF ORGANIZING DIALOGUES AT THE LESSONS AT SECONDARY SCHOOL. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 180-189. ISSN 2518-7503

I

Ivashkevych Е. and Yatsjuryk А. (2019) THE DIAGNOSTICS OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INTELLIGENCE OF THE PERSON USING PROVERBS AND SAYINGS. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 77-82. ISSN 2518-7503

K

Kindrat P. and Chalii L. and Kindrat V. (2019) FORMATION OF NATIONAL CONSCIOUSNESS IN STUDENTS CONCERNING THE SPECIALTY “PHYSICAL CULTURE AND SPORT”. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 129-136.

M

Markevych L. (2019) NEW FEATURES OF ARTISTIC LANGUAGE OF CLASSICAL DANCE IN 20-30 OF XX CENTURY AS CHOREOGRAPHERS’ SEARCH RESULTS. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2019 (Вип.30). pp. 40-46. ISSN 2411-1546

Molchanets K. and Perishko I. (2019) USING TESTS AS A FORM OF READING CONTROL. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 108-109.

P

Perishko I. (2019) ENHANCING STUDENTS’ INTERESTS VIA WEB-BASED TOOLS. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 203-208.

R

Romanіuk S. (2019) LEARNING ENGLISH THROUGH SONGS AS ONE OF INNOVATIVE METHODS OF EDUCATION. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 225-229.

Є

Єфимець Л. (2019) ТУРИСТИЧНА СФЕРА УКРАЇНИ ЯК СЕГМЕНТ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ : ІСТОРІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 216-221.

І

Іванюк Т.Р. (2019) Гра як метод морального виховання. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 35-37.

Івашкевич Е.Е. and Антюхова Н.І. (2019) РІВНІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 26-32.

Івашкевич Е.З. and Яцюрик А.О. (2019) THE EMPIRICAL RESEARCH OF THE DETERMINATION OF SOCIAL INTELLIGENCE OF THE TEACHERS BY THE WAY OF UNDERSTANDING BY THEM A FOLKLORE. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 172-177.

Івашко А.М. (2019) Погляди К.Д.Ушинського щодо підготовки вчителя початкової школи: актуалізація в умовах сучасного освітнього простору. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 37-39.

А

Аладько Д.О. (2019) МЕТОНІМІЧНА МОДЕЛЬ “ЧАСТИНА – ЦІЛЕ” В НОМІНАЦІЯХ ПОСУДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 66-68.

Аладько Д.О. (2019) МЕТОНІМІЧНІ МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНОЇ ДИНАМІКИ НОМІНАЦІЙ АРТЕФАКТІВ (НА ПРИКЛАДІ НАЗВ ПОСУДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ). Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 69-81.

Андрощук І.В. and Тимощук О.С. and Шевчук О.А. (2019) СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. p. 3.

Антончук О.М. (2019) Педагогічна і навчальна практики у системі професійної підготовки вчителів-словесників. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 157-158.

Антонюк О. and Рудь О. (2019) ВИДОВИЙ СКЛАД ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ КОРОПОВІ РІЧКИ ГОРИНЬ ТА ЇХ ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА МОНОГЕНОЇДОЗИ. Наука, освіти, суспільство очима молодих, 2019. pp. 181-183.

Артемова О.І. (2019) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВХОДЖЕННЯ МОЛОДІ У СУБКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР. Писологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 11-14. ISSN 2518-7503

Артемова Ю.І. (2019) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ КОНЦЕПТУ ВЕСІЛЛЯ В РОМАНІ У.САМЧУКА “МАРІЯ”. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 186-190.

Артемова Ю.І. and Совтис Н.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ЗЕМЛЯ» В РОМАНАХ У.САМЧУКА «МАРІЯ» І «НА ТВЕРДІЙ ЗЕМЛІ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 232-233.

Артемович К.В. (2019) СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ-БІБЛЕЇЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Studia Philologica, 2019 (Вип. 3). pp. 6-12.

Б

Бабчук В.Р. (2019) Формування навичок спілкування учнів початкової школи під час ранкових зустрічей. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 3-4.

Бабяр А.А. (2019) В.О.Сухомлинський про роль казок в освітньому просторі початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 4-6.

Баланович Т.В. and Гататюк Ю.М. (2019) РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 5-7.

Баліка Л. (2019) ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ ЯНУША КОРЧАКА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 90-100.

Баліка Л. and Шелюк Г. (2019) ЧИТАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ: AКТУАЛІЗАЦІЯ ПОГЛЯДІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 137-143.

Бачинська Л.П. (2019) Формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності в умовах НУШ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 159-162.

Бачинська Л.П. and Колупаєва Т.Є. (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ НУШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 7-8.

Безкоровайна О. and Станіславчук Н. (2019) ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ. Topical issues of pedagogy: Collective monograph. pp. 146-166.

Безкоровайна О. В. (2019) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї В СТУДЕНТІВ. Нова педагогічна думка, 2019 (1(97)). pp. 60-63. ISSN 2520-6427

Безкоровайна О. В. and Павлюк Г. С. (2019) ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Освітній простір України, 2019 (Вип.15). pp. 60-65.

Безкоровайна О. В. and Якобчук О. (2019) ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ МОНОЛОГІЧНИХ УМІНЬ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Нова педагогічна думка, 2019 (2(98)). pp. 139-142. ISSN 2520-6427

Безлюдна В.І. and Осьмак Л.П. (2019) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОГНІТИВНО-МОТИВАЦІЙНИХ ОСНОВ ВЗАЄМОДІЇ ПІДЛІТКІВ З ОДНОЛІТКАМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 20-26. ISSN 2518-7503

Биков О.В. and Сєвєрова О.В. (2019) ПОНЯТТЯ МІФУ В ІСТОРИЧНІЙ НАРАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 211-213.

Благовірна К.С. (2019) Розвиток лексичної компетентності молодших школярів на уроках української мови. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 6-8.

Бобешко М.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРІВ ЕПІСТОЛЯРНОГО ЖАНРУ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ НІКОЛАСА СПАРКСА). Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 213-215.

Бобешко М.О. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ KNOW / ЗНАТИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 78-79.

Богданець І.О. and Павелків О.М. (2019) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ МЕТОДОМ КООРДИНАТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 10-12.

Божук М.Р. (2019) Наступність у формуванні мовленнєвої компетентності у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 8-11.

Божук М.Р. and Степанова О.І. (2019) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 12-14.

Бойко Н. (2019) РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ, ВИХОВАТЕЛЯ, БАТЬКІВ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 308-314.

Бондарець М.А. (2019) «Морально-дефективне дитинство» – «булінг»: трансформація проблеми в історико-педагогічному вимірі (20-ті роки ХХ століття – початок ХХІ століття). Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 137-138.

Боровець О. (2019) ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: CУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ВИМОГИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 114-120.

Бортник Л.В. and Симонович Н.В. (2019) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 15-17.

Боюка Н.А. and Присяжнюк І.М. (2019) РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З КУРСУ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ В РАМКАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 242-243.

Бричок С. and Шелюк Г. (2019) ЖУРНАЛ «ЗАПАДНО-РУССКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ ПОЧАТКУ ХХ СТ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 121-129.

Бублей Л.М. and Сойчук Р.Л. (2019) СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТЬ «КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ» ТА «РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 17-18.

Бублей О.М. (2019) Педагогічні умови розвитку критичного мислення учнів початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 11-12.

Буднік А.М. (2019) Правове виховання учнів молодшого шкільного віку: теоретичні основи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 12-13.

Булан А.Р. (2019) Формування комунікативної компетентності учнів четвертого класу під час вивчення іменних частин мови. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 14-16.

Бурчак К.І. and Руденко В.М. (2019) ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКІЛЛЯ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 18-19.

Буткевич Д.С. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ (на матеріалі номінацій “glauben / вірити”). Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 79-81.

Бєлова С. (2019) ІНТЕРЕС ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ Л. ВИГОТСЬКОГО ТА Г. ШАРРЕЛЬМАНА. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 101-107.

Бідюк А.С. and Галатюк М.Ю. (2019) ПРОЕКТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 9-10.

Біль О.І. and Присяжнюк І.М. (2019) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИМИРАННЯ ОРГАНІЗМІВ У ПОПУЛЯЦІЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 183-184.

Бісовецька Л.А. (2019) СЕМАНТИКА СУБСТАНТИВНИХ ПРЕФІКСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 95-98.

Бісовецька Л.А. and Дацишина І.В. (2019) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ УМІННЯ СТВОРЮВАТИ ТЕКСТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 37-39.

В

Ваколюк А.М. (2019) СУЧАСНІ НАПРЯМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 19-20.

Вальд Б. and Виткалов С.В. (2019) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОЇ СФЕРИ РІВНЕНЩИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 243-244.

Василькевич С.С. and Жданюк А.В. (2019) ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ НАОЧНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 45-48.

Василькевич С.С. and Казмірук О.П. (2019) ІННОВАЦЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 67-69.

Ващеня Л.В. and Боровець О.В. (2019) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 20-22.

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2019) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА УКРАЇНИ В НОВИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ОБСТАВИНАХ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2019 (Вип.30). pp. 3-7. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2019) НАУКОВА ТВОРЧІСТЬ У МОДУСІ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ: ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРОСТІР І УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» В РДГУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2019 (Вип.31). pp. 192-196. ISSN 2518-1890

Виткалов С.В. and Вігула В.І. (2019) РЕГІОНАЛЬНИЙ МИТЕЦЬ В ІНОКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ПРОБЛЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2019 (Вип.33). pp. 152-158. ISSN 2518-1890

Виткалов С.В. and Шетеля Н.І. (2019) МИСТЕЦЬКІ ОБЛИЧЧЯ РЕГІОНУ: ОЛЕКСІЙ ЛИТВИН. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2019 (Вип.32). pp. 193-198. ISSN 2411-1546

Вишомірський Д.І. and Симонович Н.В. (2019) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 22-24.

Власюк О. (2019) ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ДОСВІДУ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 178-181.

Власюк П.В. and Симонович Н.В. (2019) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНО-ТРУДОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ В УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» З ВИКОРИСТАННЯМ ОСВІТНІХ КВЕСТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 24-26.

Власюк Т.Г. and Грицай Н.Б. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 26-28.

Войтович О. (2019) ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 305-311.

Вокальчук Г.М. and Вокальчук Є.Л. (2019) НЕОЛОГІЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ ПЕТРА ВЕЛЕСИКА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 92-95.

Воронкевич Ю.Ю. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ ВВАЖАТИ/CONSIDER В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 81-84.

Вронська В.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 41-45. ISSN 2518-7503

Вронська В.М. (2019) ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕДСЕСТРИНСТВА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 11-14. ISSN 2518-7503

Вєрьовкіна О.Є. and Пасічник Ю.В. (2019) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 120-123.

Г

Габрук К.М. and Козлюк О.А. (2019) ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 30-31.

Гаврилюк В. (2019) ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ ТА ЇЇ ХУДОЖНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 96-99.

Гаврилюк О.О. and Горопаха Н.М. (2019) НАСТУПНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ФОРМУВАННІ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 31-33.

Гайдабура О.Д. (2019) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ТА РОЗВИТОК ДУХОВОГО ВИКОНАВСТВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 87-91. ISSN 2522-1590

Галушко Д.В. (2019) Вплив художньо-естетичного виховання на розвиток особистості учня. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 16-18.

Галушко Я. and Сташук О. (2019) ДИВОСВІТ КАЗКОВИХ ОБРАЗІВ МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОСТІ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 62-65.

Гамза Ю.С. (2019) Інтегровані уроки у початковій школі як ефективна форма навчання молодших школярів. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 19-21.

Ганжа М. (2019) ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МИСТЕЦТВА ДИЗАЙНУ – ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 181-189.

Гармадій О.С. and Тюска В.Б. (2019) СУЧАСНА МУЗЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 246-249.

Генсіцька-Антонюк Н.О. and Антонюк М.С. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ GRAN1 ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 35-37.

Главінська О.Д. and Новік Л.О. (2019) УСВІДОМЛЕННЯ МАЙБУТНІМИ ПСИХОЛОГАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 45-50. ISSN 2518-7503

Глущук О.Г. (2019) МИСТЕЦЬКО-ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ КРЕАТИВНИХ ПРОСТОРІВ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 193-198.

Глущук О.Г. and Карпець В.П. (2019) СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ МУЗЕЯМИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У ФОРМАТІ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2019 (Вип.33). pp. 74-79. ISSN 2518-1890

Година А.В. (2019) Використання здоров’язберігальних технологій у групі продовженого дня в умовах інклюзивного середовища закладу загальної середньої освіти. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 140-141.

Головай О.М. (2019) Виховний потенціал родинних традицій українського народу. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 21-23.

Голощук В.П. and Баліка Л.М. (2019) ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 38-39.

Гордійчук А.С. and Руденко Н.М. (2019) ЗМІСТ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 39-41.

Гордійчук К. (2019) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 15-19. ISSN 2518-7503

Горопаха Н. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЛОГОПЕДІВ ДО ВИЯВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 144-150.

Гречун І.П. and Маліновська Н.В. (2019) РОЗВИТОК СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 41-42.

Григорчук Д.В. and Палій В.П. (2019) ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЕПІТЕТІВ ТА ОБРАЗНИХ ВИРАЗІВ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ ФРАНСУАЗИ САГАН. Studia Philologica, 2019 (вип.3). pp. 97-101.

Гриневич О.О. (2019) До проблеми формування громадянськості в сучасному закладі освіти. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 23-25.

Гриневич О.О. and Гринькова Н.М. (2019) ГРОМАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. p. 43.

Гринькова Н. (2019) МОРАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ У ВИХОВАННІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 136-144.

Гринькова Н. and Стельмашук Ж. (2019) АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 151-156.

Грицай Н.Б. (2019) Методичне портфоліо як інноваційна технологія навчання майбутніх учителів початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 167-169.

Грішко І.В. and Ворон О.П. (2019) СТАНОВЛЕННЯ АБСОЛЮТИЗМУ У ФРАНЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 213-214.

Гудовсек О. (2019) ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 145-152.

Гудовсек О. (2019) Перші курси підготовки вчителів малювання при Академії мистецтв. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 25-26.

Гілянчук В.В. and Шадюк О.І. (2019) ПОНЯТТЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ, ЗАСОБИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ЗАНЯТТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 37-38.

Гіс Н.С. (2019) Основи самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 165-167.

Д

Давидюк І.А. and Степанова О.І. (2019) ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 45-47.

Давидюк Н. (2019) ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ БАТИКУ У КРАЇНАХ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 79-83.

Давидюк Т.В. and Козлюк О.А. (2019) ІГРИ-ГОЛОВОЛОМКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 44-45.

Данильчук А.А. (2019) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ “ІМЕННИК”. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 119-122.

Данчук О.І. and Павлюк Т.О. (2019) ДІАГНОСТИКА ТА РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ГІПЕРАКТИВНИХ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 47-49.

Данілова Н.Р. and Гамула Ю.В. (2019) ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ТА ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 104-108.

Данілова Н.Р. and Давидюк Т.В. (2019) ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАНННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 70-72.

Данілова Н.Р. and Кардаш Н.О. (2019) РОЛЬ ІГОР У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 39-41.

Деменчук О. В. (2019) СТРАТЕГІЇ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ЛЕКСИКИ В АСПЕКТІ МІЖМОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 6-25.

Демків А.Р. and Якимчук С.Н. (2019) ФОЛЬКЛОР ЯК ДОМІНАНТА ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КОМПОЗИТОРА МИКОЛИ КОЛЕССИ У КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ XX СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 249-250.

Денисюк Л.В. and Гаврилюк О.О. (2019) ІНТЕГРАЦІЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕНННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 112-115.

Денисюк Л.В. and Панасюк О.М. (2019) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 129-131.

Денисюк Л.В. and Петровець В.М. (2019) ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА З БАТЬКАМИ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 55-58.

Денисюк Н.В. (2019) PINOPHYTA У СКВЕРАХ М. РІВНЕ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 184-186.

Дерев'янко Н.З. (2019) РОЛЬ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 50-54. ISSN 2518-7503

Дерев'янко Н.З. (2019) «ДОПОМОГА ІНШОМУ» ЯК СТРАТЕГІЯ ПРОСОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 20-24.

Джеджера К. (2019) АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК МОРАЛЬНИЙ ОРІЄНТИР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 157-164.

Джеджера К.В. (2019) КОМУНІКАТИВНІ УМІННЯ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 55-60. ISSN 2518-7503

Джеджера О.В. (2019) ЕМОЦІЙНІ ПЕРЕЖИВАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНУЮЧИЙ ЧИННИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 60-66. ISSN 2518-7503

Джеджера О.В. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ СТУДЕНТАМИ АКТУАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 25-30. ISSN 2518-7503

Дзюбишина Н. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ. Іннроватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 153-161.

Дибач І. (2019) ВЗАЄМОЗВЯЗОК ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МИСТЕЦТВА. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 49-53.

Димарчук Л.В. and Горопаха Н.М. (2019) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 49-51.

Димченко С.С. and Димченко К.С. (2019) ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОЧЕРК ПРОТАСА МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА У ВИХОВАННІ УЧНІВ-КЛАРНЕТИСТІВ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 140-144. ISSN 2522-1590

Димченко С.С. and Димченко С.С. (2019) ДИРИГЕНТСЬКІ ЗАСОБИ МУЗИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ У ВІДТВОРЕННІ ФРАЗУВАННЯ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019. pp. 122-127. ISSN 2522-1590

Дичківська І. (2019) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ У ПОБУДОВІ СИСТЕМИ ВИМОГ ДО СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вхованні, 2019 (Вип.10). pp. 58-66.

Драка Ю.А. (2019) Теоретичні засади організації толерантності в умовах інклюзивного середовища закладу загальної середньої освіти. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 143-145.

Дуброва А.С. and Івашко А.М. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕНЬ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 108-112.

Дуброва А.С. and Гаврильчик В.О. (2019) ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 126-128.

Дуброва А.С. and Кошлата М.А. (2019) АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 157-160.

Ж

Жданюк А.В. (2019) Театральне мистецтво у фаховій підготовці майбутнього вчителя: історико-педагогічна рефлексія. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 170-171.

Жигадло К.І. (2019) ДО ПИТАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТЕКСТУ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 215-217.

Жигадло Л.М. (2019) Проблема формування мотивації до занять фізичною культурою в учнів початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 28-30.

Жинський М.А. (2019) Фізичне виховання у поглядах відомих українських пластунів: актуальність в умовах сучасності. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 30-32.

З

Залевська В. (2019) ТВОРЧІСТЬ ПОЕТА-ПІСНЯРА ПЕТРА ФАТЕНКА. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 147-150.

Зарішнюк І.І. (2019) Сутність і складові педагогічної технології як освітнього феномену. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 32-33.

Засєкіна І.А. (2019) Інтегрований підхід в освітньому процесі початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 33-35.

Зиль І.П. (2019) Роль екологічної освіти і виховання студентів у збереженні довкілля. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 172-174.

Зубкович І. and Мартинюк В. and Андрійчук С. (2019) Оцінка геоекологічного стану басейнової системи озера Радожичі із застосуванням геоінформаційних технологій. Науковий вісник Східноєвропейського національного ун-ту імені Лесі Українки, 2019 (9(393)). pp. 27-36.

К

Калініченко М.М. (2019) ДОСВІД ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ ФАХІВЦІВ ЩОДО ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРНИХ ТА ГРАФІЧНИХ ПЕРСОНАЖІВ ЯК ОБʼЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 17-22.

Калініченко М.М. (2019) КАРНАВАЛІЗАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ МОВИ ДОБИ РОМАНТИЗМУ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 141-147.

Камінська О.В. and Дружиніна І.А. (2019) ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ЗВО. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 87-93. ISSN 2518-7503

Карапуз О.В. (2019) Педагогічні умови формування основ етичної культури учнів початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 39-42.

Карповець В. (2019) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 94-96.

Кибукевич Ю.І. (2019) Організація превентивного виховання в закладі середньої освіти: управлінський аспект. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 42-44.

Ковальчук І.В. (2019) Формування математичної компетентності як одного із завдань освітньої реформи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 46-49.

Ковальчук О.В. (2019) Зародження сільської початкової школи в Україні. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 49-51.

Ковалюк В.В. and Бичук С.Б. (2019) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 124-126.

Ковалюк В.В. and Ришко О.В. (2019) ГРА ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 150-153.

Ковалюк В.В. and Савич Л.В. (2019) ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У ЗДОБУВАЧІВ ЗНАНЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 154-156.

Ковалюк В.В. and Хрящевська М.А. (2019) ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 161-163.

Козлюк О. (2019) ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 170-175.

Козік О.Я. (2019) Зміст поняття «засоби навчання» в науково-педагогічних джерелах. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 52-53.

Коломис А.І. (2019) Організація освітнього середовища нової української школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 53-55.

Колупаєва Т. and Міщеня О. and Третяк О. (2019) РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 172-182.

Кондратюк О.О. (2019) Багатоаспектність у вивченні проблеми обдарованості. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 55-57.

Константінова О.В. (2019) ІМПЛІЦИТНИЙ КОНТЕКСТ І АДЕКВАТНИЙ ПЕРЕКЛАД. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 205-207.

Константінова О.В. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ І ПРОЦЕСИ ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 82-89.

Корень Н.В. (2019) Формування правописних умінь і навичок у молодших школярів. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 57-59.

Корчакова Н.В. (2019) ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВІКОВОЇ ГЕНЕЗИ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Психолологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 108-114. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2019) РЕПУТАЦІЯ ГРУПИ ЯК МОТИВ ДИТЯЧОЇ ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 48-56. ISSN 2518-7503

Косарєва Г. (2019) ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 176-182.

Косарєва О. (2019) ХАРАКТЕРНІ ПОЗИЦІЇ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК У СТАВЛЕННІ ДО ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 183-188.

Костецька А.О. (2019) Проблеми соціалізації ліворуких дітей в освітньому середовищі. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 145-147.

Костолович Т.В. (2019) ФОРМУВАННЯ АКЦЕНТУАЦІЙНИХ НОРМ У НАВЧАННІ УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 99-101.

Костюк Л. and Целінська А. (2019) ДАВИД БУРЛЮК : ОДИН ІЗ ЗАСНОВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ ЧИ ХУДОЖНИК-ЕМІГРАНТ? Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2019 (Вип.32). pp. 66-71. ISSN 2411-1546

Крайлюк Л.В. (2019) РЕМІНІСЦЕНЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ МОНУМЕНТАЛЬНОЇ ПЛАСТИКИ В ПРОЄКТНІЙ ГРАФІЦІ НІЛА ХАСЕВИЧА. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 19-22.

Краля І.В. and Лук’янчук О.П. (2019) ОСНОВИ РОЗВИТКУ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІНШОМОВНОГО ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ ЗАСОБАМИ МИТЕЦТВА ЖИВОПИСУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 48-51.

Краля І.В. and Савостьянова В.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 160-161.

Краля І.В. and Швець Н.М. (2019) ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 148-150.

Крупенко О.І. (2019) Педагогічна культура майбутніх учителів початкової школи в ЗВО. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 174-176.

Крюкова Л.В. (2019) ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ НА ПРОЦЕСИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКА ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 57-63. ISSN 2518-7503

Кулакова Л.М. and Кулаков Р.С. (2019) ГІДНІСТЬ ТА МОРАЛЬ: ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 131-137. ISSN 2518-7503

Кулакова Л.М. and Кулаков Р.С. (2019) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 64-68. ISSN 2518-7503

Кулінка І. (2019) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРОЕКТИ В КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВІЙ ПРАКТИЦІ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 202-207.

Купчак С.Б. (2019) Використання проектної технології у практиці роботи вчителів початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 59-61.

Кучина Н. (2019) МУЗИЧНІ ФЕСТИВАЛІ РІВНЕНЩИНИ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 126-130.

Кучма Т.В. (2019) СЕМАНТИКА “БЕЗЗМІСТОВНИХ” ТЕКСТІВ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 178-181.

Кучма Т.В. (2019) НОМІНАЦІЇ НА ПОЗНАЧЕННЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ, ПОЛЬСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 105-113.

Кінах О.М. (2019) Формування комунікативної компетентності молодших школярів під час вивчення простого речення. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 44-46.

Кінащук А.В. (2019) КАТЕГОРІЯ ІРРАЦІОНАЛЬНОСТІ В АСПЕКТІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ МОВОЗНАВСТВА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 25-32.

Кінащук А.В. (2019) СТРАТЕГІЇ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІРРАЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 90-104.

Л

Лаврук О. (2019) ТЕМАТИКА БДЖІЛЬНИЦТВА У ДИЗАЙНІ МАРОК ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 73-76.

Левіцька М.Є. (2019) Формування орфографічної грамотності в учнів початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 61-63.

Легка І. (2019) СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ НАРОДНО- СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 131-136.

Лех С.З. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ SUPPOSER / ПРИПУСКАТИ В ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 84-85.

Литвин К.І. (2019) ШЕВЧЕНКОВИЙ НОВОТВІР СНІГОКВІТ: ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ІЗ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ПОГЛЯДУ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 110-113.

Литвиненко С.А. and Ямницький В.М. (2019) ПСИХОТЕРАПІЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 137-142. ISSN 2518-7503

Литвиненко С.А. and Ямницький В.М. (2019) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З БАТЬКАМИ В ПСИХОТЕРАПІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 69-74. ISSN 2518-7503

Локшук І.М. (2019) ЗАХІДНЕ ПОЛІССЯ: ТКАНИНИ МАЙСТРІВ С. ВЕЛИМЧЕ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 33-35.

Лук’яник Л.В. and Ляшецька О.І. (2019) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ЗАСОБАМИ СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 80-83.

Лук’яник Л.В. and Піхоцька О.М. (2019) ФЕНОМЕН ПОНЯТТЯ «НЕТРАДИЦІЙНІ УРОКИ», КЛАСИФІКАЦІЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 58-61.

Лук’яник Л.В. and Старовойт В.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 42-45.

Лук’яник Л.В. and Черепович І.В. (2019) ВИКОРИСТАННЯ НАРОДОЗНАВЧОЇ ЛЕКСИКИ У СТРУКТУРІ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 102-104.

М

Мага Р.Я. (2019) Роль «Я-концепції» у формуванні особистості дитини. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 63-65.

Максимчук С.М. (2019) Казкотерапія як метод гуманістичного виховання. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 65-67.

Макулевич М.П. (2019) Система виховання учнів початкової школи засобами традицій українського народу. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 67-69.

Мариніна І.В. (2019) Гендерна соціалізація молодших школярів з особливими освітніми потребами. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 147-148.

Маркевич Л.А. (2019) МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ БАЛЕТНОЇ ВИСТАВИ В 60-80 РР. ЯК ПЕРЕІНТОНУВАННЯ СФЕРИ МИСЛЕННЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРІВ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 119-125.

Мартинюк В.О. and Зубкович І.В. (2019) Геоекологічний паспорт басейнової системи озера Двірське (Волинське Полісся). Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2019 (16). pp. 76-84.

Марчук Г. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 312-317.

Мельничук І.І. (2019) Дидактико-методичний супровід навчального предмета «літературне читання» початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 70-72.

Мельничук К.О. (2019) Сутність поняття «естетична культура майбутнього вчителя початкової школи». Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 178-180.

Меліхова В.С. (2019) Роль ранкових зустрічей у вихованні учнів молодшого шкільного віку. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 69-70.

Мисько А.А. and Цюлюпа Н.Л. (2019) УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ЖИТТІ РІВНЕНЩИНИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 92-96. ISSN 2522-1590

Михайлова Є. В. (2019) КАТЕГОРІЙНА СЕМАНТИКА ПРИКМЕТНИКА В ТУРЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 130-140.

Михайлова І.О. (2019) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ «СИЛЬНОЇ ПОЗИ» ЯК ЗАСОБУ КОРЕКЦІЇ НИЗЬКОГО РІВНЯ САМООЦІНКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 75-81. ISSN 2518-7503

Михальчук Н.О. and Набочук О.Ю. (2019) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПАРАДИГМІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРАГМАТИКИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 23-26.

Михальчук Н.О. and Примачок Л.Л. (2019) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ПСИХОМОТОРНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ ІЗ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 158-163. ISSN 2518-7503

Молдаванцев В. (2019) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОМПОНУВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ХРАМОВИХ СПОРУД В УКРАЇНІ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 107-110.

Мороз Л.В. (2019) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОЗНАКИ ТА ХУДОЖНІЙ ФЕНОМЕН РОЛЬОВОЇ ЛІРИКИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 19-23.

Мороз Л.В. and Гречун І.П. (2019) РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 75-76.

Мороз Л.В. and Кухновець Л.П. (2019) ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ МУЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 53-55.

Мороз Л.В. and Панасюк К.А. (2019) ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: АСПЕКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 134-137.

Мороз Л.В. and Хрящевська Т.В. (2019) ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 61-63.

Мороз Л.В. and Швець І.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 131-134.

Мороз Н.М. (2019) СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ/LOVE» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 12-19.

Мороз Н.М. and Ковтунович І.І. (2019) ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 153-154.

Мороз Н.М. and Миколаюк М.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ – ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 94-96.

Мороз Н.М. and Ячменник Р.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 51-53.

Москалик К.В. (2019) Впровадження проблемних ситуацій в урок української мови у початковій школі. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 76-79.

Мушкета Р. and Кіндрат П.В. and Демчук О.О. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ ВПЛИВИ У СПОРТИВНИХ НЕФОРМАЛЬНИХ УГРУПУВАННЯХ ЯК МЕТОД СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 164-168. ISSN 2518-7503

Місюра Т.В. (2019) Диференційовані завдання на уроках української мови в початкових класах. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 72-74.

Н

Нагорна Д.В. (2019) Ідея дитиноцентризму в педагогічній системі В. О. Сухомлинського. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 79-81.

Назаревич В.В. (2019) СОЦІАЛЬНЕ ВИГНАННЯ ЯК ФОРМА ОСТРАКІЗАЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 82-89. ISSN 2518-7503

Назаревич В.В. and Пʼясецька О.В. (2019) ОСТРАКІЗОВАНІ ОЗНАКИ АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 168-176. ISSN 2518-7503

Наконечна І.Л. (2019) Ідеї В. О. Сухомлинського про підготовку учнів початкової школи до життя. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 81-83.

Негода А.В. (2019) Розвиток ідей В.Сухомлинського у системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 182-185.

Ничипорчук К.Ю. (2019) Педагогіка партнерства в контексті реалізації концепції «Нова українська школа». Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 83-84.

О

Обрамич І.С (2019) Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 85-86.

Оласюк І.А. (2019) Формування орфографічної компетентності молодших школярів. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 87-88.

Омельченко Т.В. (2019) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМООЦІНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТТЄВИХ ЦІЛЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 90-96. ISSN 2518-7503

Онищук О.В. (2019) Особистість учителя у педагогічній спадщині Я. Ф. Чепіги. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 89-90.

Онищук Я. С. (2019) Стратегії розвитку освітніх систем Фінляндії та України. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 90-95.

Орел І.І. (2019) ФУНКЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З ФОЛЬКЛОРНИМ КОМПОНЕНТОМ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЖАНРУ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 138-142.

П

Павелків В.Р. (2019) ЗМІНИ РІВНЯ ВИРАЖЕНОСТІ ОСОБИСТІСНИХ ДЕСТРУКЦІЙ У ПРЕДСТАВНИКІВ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР ПІСЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 176-184. ISSN 2518-7503

Павелків К. (2019) ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 193-202.

Павелків К.М. and Коновальчук Л.Ю. (2019) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ІГРИ-ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 83-85.

Павелків К.М. and Попова А.В. (2019) СУЧАСНЕ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. ОЦІНЮЄМО ВСЕ ПО-РІЗНОМУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 32-34.

Павелків К.М. and Сукало О.І. (2019) ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ІННОВАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 91-94.

Павелків К.М. and Сікора О.С. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 116-117.

Павелків Р.В. (2019) РЕФЛЕКСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 5-10. ISSN 2518-7503

Павелків Р.В. and Безлюдна В.І. and Осьмак Л.П. (2019) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 97-105. ISSN 2518-7503

Павлова О. І. (2019) МІСЦЕ І РОЛЬ ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ У МУЗИЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 114-121.

Павловська Л.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПРАГМАТИКИ ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 142-146.

Павловська Л.О. (2019) СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ. Семантична деривація лексики в аспекті міжмовних досліджень, 2019. pp. 122-129.

Павлюк Д. (2019) МИСТЕЦЬКІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ЕМІГРАЦІЇ МОЛОДІ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 57-62.

Павлюк Т. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ В ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 207-212.

Палаженко О.П. and Пахомов Д.В. (2019) УРОК МУЗИКИ ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО СМАКУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 116-118. ISSN 2522-1590

Панасюк А.С. (2019) МАКС РІХТЕР ТА НІКО МЬЮЛІ: ПАРАЛЕЛІ ТВОРЧОСТІ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 140-143.

Панасюк О.М. (2019) Нова українська школа як платформа формування ключових компетентностей молодшого школяра. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 95-97.

Пастушок Т.В. (2019) ВИКОНАВСЬКЕ ДИХАННЯ МУЗИКАНТІВ-ДУХОВИКІВ, ЯК ОСНОВА КУЛЬТУРИ ГРИ В ОРКЕСТРОВИХ КОЛЕКТИВАХ СЬОГОДЕННЯ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 119-121. ISSN 2522-1590

Паюк В.Л. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ UNDERSTAND/РОЗУМІТИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 86-87.

Перетятько І. (2019) ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ТВОРЧОСТІ ГУСТАВА КЛІМТА (НА ПРИКЛАДІ «УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КАРТИН»). Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 35-38.

Петренко О. (2019) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 40-49.

Петренко О. (2019) РОЛЬ ТЕОРІЇ ДОМІНАНТИ О. УХТОМСЬКОГО (1875–1942) У РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСНОЇ НАУКИ ПРО ЛЮДИНУ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 6-16.

Петренко С. (2019) ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ФІНСЬКІЙ ОСВІТІ ЯК СИСТЕМА: СТУПЕНЕВИЙ АНАЛІЗ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 209-218.

Петренко С. (2019) АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФІНЛЯНДІЇ: ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 213-220.

Позняковська О. (2019) ДВЕРІ ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕР’ЄРУ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 103-107.

Прилуцька О.І. and Виткалов В.Г. (2019) ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ РЕФОРМИ: НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЛОЛЮБАШАНСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2019 (Вип.33). pp. 159-165. ISSN 2518-1890

Прокопович Т.Ю. (2019) КОНЦЕПТИ ДУХОВИ́ Й/ДУХО́ ВИЙ У ПОЕТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ: ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА – ПАВЛО ТИЧИНА – СЕРГІЙ ЖАДАН. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 14-19. ISSN 2522-1590

Прокопчук (Дикало) В. (2019) МИСТЕЦЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 226-233.

Пустовіт Г. and Зиль І. (2019) КРАЄЗНАВЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 72-81.

Підцерковна Я.Й. (2019) ДЕРЕВ’ЯНІ ДИТЯЧІ МЕБЛІ ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ В ІНТЕР’ЄРІ ПОЛІСЬКОЇ ХАТИ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 38-43.

Р

Романюк С.К. and Блищик А.В. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 73-74.

Романюк С.К. and Гладковська М.В. (2019) ВИКОРИСТАННЯ КАЗОК НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 100-102.

Романюк С.К. and Дутчак Т.І. (2019) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 96-100.

Романюк С.К. and Ляшук А.В. (2019) ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 140-142.

Романюк С.К. and Подйом О.І. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕНЬ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 85-87.

Руденко В. (2019) МОДЕЛЮВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 93-102.

Руденко Н. and Гордійчук А. (2019) РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ В ДІТЕЙ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 234-239.

Рудь Г.В. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ПРОКРАСТИНАЦІЇ ВЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 190-196. ISSN 2518-7503

Рудюк О.В. (2019) ФАКТОРНА МОДЕЛЬ ЦІННІСНОЇ СТРУКТУРИ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 116-122. ISSN 2518-7503

С

Савич Л.В. and Бісовецька Л.А. (2019) ТВОРЧІ ПЕРЕКАЗИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 151-153.

Савуляк В.О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СПРИЙМАННЯ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 123-128. ISSN 2518-7503

Самохвалова А. (2019) УКРАЇНСЬКІ СОЦІАЛЬНІ ТАНЦІ – РАДІСТЬ, ЩО ДАРУЄ НАМ РІДНА КУЛЬТУРА. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 136-140.

Совтис Н.М. (2019) ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОПИСУ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 7-10.

Созонюк О.С. (2019) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇМОДЕЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇШКОЛИ. Психологія: реальність та перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 207-112. ISSN 2518-7503

Созонюк О.С. (2019) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 136-141. ISSN 2518-7503

Сойчук Р. (2019) ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОЛІДАРНОСТІ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 42-50.

Сочинська Р.П. (2019) ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ПІДЛІТКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 142-146. ISSN 2518-7503

Станіславчук Н. І. (2019) ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА СУТНОСТІ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст, 2019 (Ч.ІІ). pp. 116-118.

Сташук О. (2019) ТОНАЛЬНЕ ВИРІШЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО РИСУНКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 151-155.

Стельмашук Ж. and Ваколюк А. (2019) ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 259-265.

Степанова О. (2019) РИТОРИЧНІ ВМІННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 246-251.

Стоколос Н.Г. and Шеретюк Р.М. (2019) НАБУТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ВОЛИНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ ВАЦЛАВА БОРЕЙКА (ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.). Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 8-11.

Столярчук Б.Й. and Островська О.Ю. (2019) ЕВОЛЮЦІЯ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ "ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ" РІВНЕНСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА В МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ РІВНЕНЩИНИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 62-65. ISSN 2522-1590

Сторож О.В. (2019) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕТАПІВ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 212-217. ISSN 2518-7503

Сторож О.В. (2019) РОЛЬ КРЕАТИВНОСТІ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 147-153. ISSN 2518-7503

Сукнацька А. (2019) САМОТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕЖИВАННЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 154-158. ISSN 2518-7503

Сучкова К. (2019) СЮРРЕАЛІСТИЧНЕ МИСТЕЦТВО РЕНЕ МАГРІТТА ЯК ДЖЕРЕЛО ТВОРЧИХ ІНСПІРАЦІЙ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 110-113.

Сяська І. (2019) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ЕКОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН:ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 266-272.

Сілков В. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИВЧЕННЯМ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ АЛГОРИТМІВ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 230-239.

Сілкова Е. (2019) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАГАЛЬНИХ ПРИЙОМІВ РОБОТИ НАД СЮЖЕТНИМИ ЗАДАЧАМИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 353-363.

Сіончук О.В. and Сіончук Ю.О. (2019) КОНЦЕРТНІ ФОРМИ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ДУХОВИХ ОРКЕСТРІВ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 71-76. ISSN 2522-1590

Сіранчук Н.М. (2019) МОДЕЛІ ПОРОДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ЇХНІЙ ЛЕКСИЧНИЙ АСПЕКТ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 126-129.

Сіранчук Н.М. and Сидорчук К.В. (2019) ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 63-67.

Т

Ткачук Т.В. (2019) ФУНКЦІЇ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В ОПОВІДАННІ АРТУРА КОНАНА ДОЙЛЯ “ПІСТРЯВА СТРІЧКА”. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 192-195.

Трачук Л.Д. and Головата Л.В. (2019) ДІЯЛЬНІСТЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ОРКЕСТРОВИХ ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТУЛЬЧИНСЬКОГО КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 76-79. ISSN 2522-1590

Трофімчук В.М. and Димарчук Л.В. (2019) ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 117-120.

Трофімчук В.М. and Панчук В.В. (2019) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 87-91.

Трофімчук В.М. and Чучак К.О. (2019) РОЛЬ МОВЛЕННЄВОЇ ГРИ У НАВЧАННІ УСНОГО АНГЛОМОВНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 76-80.

Тупальська Г.О. (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРИРОДИ, СТИЛЬОВОЇ СПЕЦИФІКИ ПЕРИФРАЗ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 154-157.

Тюска В. (2019) СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ КЛУБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 252-257.

У

Усик О. (2019) НАРОДНИЙ ОДЯГ У СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 83-93.

Ф

Федорова Н. (2019) ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ СФОРМОВАНОСТІ ЕМОЦІЙНО- ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 337-344.

Філімонова Д. (2019) ФОТОМИСТЕЦТВО РІВНЕНЩИНИ: ПЕРСОНАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 100-103.

Х

Хомич І.С. (2019) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХШКОЛЯРІВ У СФЕРІ НОРМОВІДПОВІДНОСТІ ВЛАСНОЇ ПОВЕДІНКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.12). pp. 223-228. ISSN 2518-7503

Хомич І.С. (2019) ФАКТОРНА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 173-179. ISSN 2518-7503

Хороша О.М. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ IMAGINE / УЯВЛЯТИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 87-89.

Хупавцева Н.О. (2019) THE PROBLEM OF ORGANIZING THE FACILITATIVE INTERACTION AT THE PROCESS OF TEACHING PUPILS AT SECONDARY SCHOOLS. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 164-171.

Ц

Цюлюпа С.Д. (2019) ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ТРУБАЧА…. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 37-41. ISSN 2522-1590

Ціпан Т. (2019) ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ У ЧЛЕНІВ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 293-301.

Ціпан Т. (2019) РОЗВИТОК У ШКОЛЯРІВ ІНТЕРЕСУ ДО ЧИТАННЯ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 268-274.

Ч

Чеберяк А.М. (2019) СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНА СУТНІСТЬ ПАРЦЕЛЯЦІЇ ЯК ЯВИЩА ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 101-104.

Чернюшок О.В. (2019) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-ПЕДАГОГІВ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 189-193.

Чернієнко В.А. (2019) СИМПОЗІУМ ЯК ФОРМА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ НА МИСТЕЦЬКІ ПРОЦЕСИ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 43-46.

Чмуневич Н. and Павелків В.Р. (2019) ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ СВОБОДИ В ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2019 (Вип.13). pp. 190-194. ISSN 2518-7503

Ш

Шадюк О. (2019) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 275-280.

Шалiвська Ю. (2019) ПРОФЕСIЙНЕ САМОВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧНI АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 281-288.

Швидків Г. (2019) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ВИДАТНИХ ФУНДАТОРА ЛЬВІСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ ВАЛЕРІЯ ВИСОТСЬКОГО ТА ПЕДАГОГА ОЛЕНИ МУРАВЙОВОЇ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 114-119.

Шевчук Т.Б. (2019) КОНЦЕПТ СУМ У ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 38-42.

Щ

Щербачук Н.П. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АДВЕРБІАЛЬНИХ СИНТАКСЕМ У ПРОСТИХ РЕЧЕННЯХ-РЕПЛІКАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 10-12.

Ю

Юрків І.І. and Крет З.М. (2019) СПЕЦИФІКА РОБОТИ ДИРИГЕНТА З ОРКЕСТРОМ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ РІВНЕНСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2019 (Вип.11). pp. 137-140. ISSN 2522-1590

Юрчук О. (2019) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 289-298.

Я

Янцур Л. and Янцур М. (2019) ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОРОСЛИХ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 299-304.

Яремчук Д. (2019) ЕСТЕТИЗМ ЯК СТИЛЬОВА ДОМІНАНТА ІМПРЕСІОНІЗМУ. Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика, 2019. pp. 66-69.

Ясногурська Л. (2019) ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип. 9). pp. 302-307.

Ясногурська Л.М. (2019) ПОДРУЖНЯ ЗРАДА У ПАРЕМІЙНИХ ФОНДАХ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 3-6.

Ясногурська Л.М. and Бублей Л.М. (2019) РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 144-148.

Ясногурська Л.М. and Кіряк Т.І. (2019) ВИКОРИСТАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ АДАПТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін,, 2019. pp. 34-37.

Ясногурська Л.М. and Сидорчук Н.М. (2019) ГЕОГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 137-140.

Ясногурська Л.М. and Чорна О.Ю. (2019) ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОІВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 142-144.

Ясінська Т.А. (2019) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ FÜHLEN/ВІДЧУВАТИ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 89-91.

This list was generated on Thu Sep 24 17:39:12 2020 EEST.