Items where Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | F | M | T | Y | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ф | Х | Ц | Ш | Я
Number of items: 91.

A

Antonenko N. (2020) ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: BRIEF HISTORY. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 181-185.

B

Bezkorovaina O. and Dyshchakovska O. (2020) INTERACTIVE TEACHING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING: THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 56-62.

Bezkorovaina O. and Kolibek Y. (2020) READING AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 61-67.

F

Fedoryshyn O. (2020) SOCIALIZATION IN THE SCHOOLING PROCESS VIA COOPERATIVE LEARNING. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 167-174.

Fridrikh A. and Bihunova S. and Nikolaichuk H. (2020) INQUIRY AS A KEY TO DEEPER LEARNING. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 195-202.

M

Mykhalchuk N. and Ivashkevych E. (2020) INNOVATIVE MEANS FOR TESTING KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES OF ADOLESCENTS AT THE LESSONS OF FOREIGN LANGUAGES. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 28-34.

T

Tkachuk A. and Gron L. (2020) MAIN FACTORS TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF STUDENT SPEAKING ABILITY. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації, 2020. pp. 113-116.

Tretiakova K. and Bihunov D. (2020) NEW ELT METHODOLOGY CURRICULUM: STUDENTS’ EXPECTATIONS OF SCHOOL PRACTICE. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 153-159.

Y

Yaroshchuk D. and Gron L. (2020) READING STRATEGIES FOR TEACHING SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 135-138.

Yaroshchuk D. and Gron L. (2020) TEACHING READING COMPREHENSION SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації, 2020. pp. 117-120.

Б

Баліка Л. (2020) СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ ВИВЧЕННЯ КНИГИ І ЧИТАЧА В УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ КНИГОЗНАВСТВА (1926–1936). Інноатика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 68-75.

Безлюдна В.І. and Павелків В.Р. and Осьмак Л.П. (2020) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНИХ ОЦІНОК В СИСТЕМІ «СТАРШОКЛАСНИК-ВЧИТЕЛЬ». Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 27-34. ISSN 2518-7503

Бодашко А.Г. and Сингаївський Д.В. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 5-7-Х КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ГУРТКОВИХ ЗАНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ВИРІШЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ЗАДАЧ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 3-6.

Боровець О. (2020) ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 72-77.

Бричок С. (2020) ПРАКТИКИ ВИВЧЕННЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 76-85.

В

Василець В.А. and Фещук Ю.В. (2020) ГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ТА ЇЇ РОЗВИТОК НА ЗАНЯТТЯХ З ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 27-30.

Вєтрова І. and Вєрьовкіна О. (2020) АВТОНОМІЯ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 78-85.

Г

Герасименко О.А. (2020) РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ ТА КОЛЬОРОЗНАВСТВА» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУТТЄВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ГРАМОТИ І ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ДИЗАЙНЕРА. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 46-49.

Глінчук Ю. (2020) ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШЛЯХОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗОРІЄНТОВАНОСТІ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ З «ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ». Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 86-92.

Годун К.О. (2020) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 7-10.

Гринькова Н. and Стельмашук Ж. and Ваколюк А. (2020) РОЛЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 93-101.

Гронь Л. (2020) АКТИВІЗАЦІЯ УСНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 86-91.

Гудовсек О. (2020) СИСТЕМА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ І МОЛОДІ РІВНЕНЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 92-99.

Гурський І.В. and Сингаївський Д.В. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» НА ОСНОВІ ТРАДИЦІЙ РІДНОГО КРАЮ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 14-19.

Д

Дадьо Я. and Дейнега І.О. (2020) ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО БРЕНДУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ЇХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 70-74.

Дейнега О.В. and Петрівський Я.Б. (2020) СВІДОМЕ СПОЖИВАННЯ ЯК ОСНОВА СВІДОМОЇ МОДИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 116-118.

Дищаковська О. and Безкоровайна О. (2020) Організація нестандартного уроку іноземної мови як засобу активізації комунікативної діяльності старшокласників. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2020 року) : збірник тез. pp. 121-124.

Дищаковська О. and Безкоровайна О. В. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО АСПЕКТУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНОГО УРОКУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні питання науки, 2020. pp. 179-182.

Дищаковська О.Ю. and Безкоровайна О. В. (2020) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 100-103.

Доброчинська В.А. (2020) ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ТА РОВЕНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ (1939–1941) ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича: Історія, 2020 (1). pp. 97-103. ISSN 2414-9012

Дуброва А. (2020) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 209-215.

Дупак Н. (2020) МЕТOДOЛOГІЯ ДІАГНOСТИКИ ПРOФЕСІЙНO-ПЕДАГOГІЧНИХ КOМПЕТЕНТНOСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГOГІВ ПРOФЕСІЙНOЇ OСВІТИ У КОНТЕКСТІ НOВOГO СТАНДАРТУ ВИЩOЇ OСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 108-115.

З

Заглинська Л.В. and Гоголь Т.В. (2020) СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 28-30.

К

Камінська О.В. (2020) ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОНФЛІКТНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 84-89. ISSN 2518-7503

Козюбчик Д.В. and Симонович Н.В. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВНОСТІ ТА ПІДПРИЄМЛИВОСТІ В УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 19-23.

Колібек Ю. and Безкоровайна О. В. (2020) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні питання науки, 2020. pp. 183-187.

Колібек Ю.А. (2020) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ЧИТАННІ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 103-106.

Корчакова Н.В. (2020) РОЗВИТОК ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СТУКТУРИ ГРУПИ. Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 109-117. ISSN 2518-7503

Л

Литвиненко С.А. and Ямницький В.М. (2020) СТАНОВЛЕННЯ ІГРОВОЇ ТЕРАПІЇ В ПСИХОАНАЛІТИЧНИХ ШКОЛАХ А. ФРЕЙД ТА М. КЛЯЙН. Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 130-135. ISSN 2518-7503

Ляшкевич М. and Безкоровайна О. (2020) Формування англомовної аудитивної компетенції учнів основної школи в закладах загальної середньої освіти. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2020 року) : збірник тез. pp. 125-128.

Ляшкевич М. and Безкоровайна О. В. (2020) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Актуальні питання науки, 2020. pp. 188-192.

Ляшкевич М.В. and Безкоровайна О. В. (2020) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ АУДІЮВАННЯ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 109-113.

Лісова С. (2020) УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 36-44.

М

Мартинюк В. and Зубкович І. and Андрійчук С. (2020) Геоекологічні особливості водозбору та ландшафтно-ресурсний потенціал сапропелю озера Колпине. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2020 (№ 5). pp. 34-41.

Мартинюк В.О. and Андрійчук С.В. and Зубкович І.В. (2020) ОЦІНКА ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ ОЗЕРА ОХНИЧ. Modern Scientific Researches. International periodic scientific journal, 2020 (12). pp. 101-108.

Мартинюк В.О. and Залеський І.І. and Зубкович І.В. (2020) ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ОЗЕР ЗОНИ ПОТЕНЦІЙНОГО ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ КАР’ЄРУ «ХОТИСЛАВСЬКИЙ» (НА ПРИКЛАДІ ОЗЕРА СВЯТЕ, ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ). Colloquium-journal, 2020 (№21). pp. 5-13. ISSN 2520-6990

Мартинюк В.О. and Зубкович І.В. and Андрійчук С.В. (2020) ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ ЗАПОВІДНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ТИПУ БАСЕЙНУ ОЗЕРА ЗАСВЯТТЯ (ГІДРОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК «ОРІХІВСЬКИЙ»). Colloquium-journal, 2020 (№19). pp. 4-10. ISSN 2520-6990

Марценюк В.В. (2020) ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧА. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 47-49.

Машта Н.О. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ АБІТУРІЄНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ» НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 84-88.

Мединська Т.І. (2020) НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ФУТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 154-157.

Микитин Т.М. and Шелюк В.О. (2020) ОРГАНІЗАЦІЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ У НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКАХ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 121-123.

Мороз О.П. and Янцур М.С. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРЕДМЕТНО- ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ». Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 23-26.

Н

Назаревич В.В. (2020) ФУНКЦІЇ ОСТРАКІЗМУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 177-186. ISSN 2518-7503

Немеш О.М. (2020) ВПЛИВ МЕДІА НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 166-176. ISSN 2518-7503

Ногачевська І. and Івашкевич Е. (2020) ПСИХОЛОГІЧНІ ТРАДИЦІЇ ЩОДО ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 187-193. ISSN 2518-7503

П

Павелків Р.В. (2020) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ОСВІТНІЙ ПРОСТІР». Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 6-13.

Павелків Р.В. and Кулакова Л.М. and Кулаков Р.С. (2020) ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДО УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 194-199. ISSN 2518-7503

Павлюк І. and Безкоровайна О. (2020) Формування країнознавчої компетенції засобами автентичних англомовних текстів. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2020 року) : збірник тез. pp. 129-132.

Павлюк І. and Безкоровайна О. В. (2020) ТРУДНОЩІ ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ОСНОВІ ЧИТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ. Актуальні питання науки, 2020. pp. 193-196.

Павлюк І.С. and Безкоровайна О. В. (2020) ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ У СТАРШІЙ ШКОЛІ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 113-116.

Панюк Т.П. (2020) КОМПЕТЕНЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЇХ МОТИВАЦІЇ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 160-163.

Пашніна А.О. (2020) ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ФАКТОРУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 187-190.

Петренко І. (2020) ЕРГОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРУ КЛАСНОЇ КІМНАТИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 214-220.

Петренко О. (2020) АКТИВНІ Й ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 17-24.

Петренко С. (2020) СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПЛАТФОРМ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОНЛАЙН-КУРСІВ (МВОК). Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 165-173.

Полховська О.М. (2020) НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 116-119.

Поляк К.Ю. (2020) СПЕЦИФІКА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 18-20.

Поляк К.Ю. (2020) ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 97-99.

Прокопчук В. (2020) МЕТОДОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 122-134.

С

Савченко О.Р. (2020) УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОСЛУГ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 99-101.

Самборський І.О. (2020) ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 190-193.

Середюк Л. (2020) МІСТ МІЖ ТЕОРІЄЮ І ПРАКТИКОЮ: БЕЗПЕРЕРВНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ З КОНЦЕПЦІЄЮ «ВЧИМОСЯ НАВЧАТИ НІМЕЦЬКОЇ». Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 174-180.

Симонович Н.В. (2020) РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ДИЗАЙН ПРЕДМЕТІВ ІНТЕР’ЄРУ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУТТЄВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 64-68.

Сироєжко Д. and Безкоровайна О. В. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ УМІНЬ ЧИТАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 146-150.

Станіславчук Н. (2020) Етична готовність як домінуюча ознака етичної компетентності студентів. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2020 року) : збірник тез. pp. 100-103.

Станіславчук Н. І. (2020) ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ. Актуальні питання науки, 2020. pp. 151-154.

Станіславчук Н. І. (2020) ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 89-91.

Сторожук Х.М. (2020) ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ АНГЛОМОВНОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 119-124.

Сяська І. (2020) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 135-143.

Сяська О.В. (2020) РОЗУМНЕ СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: ЯК УНИКНУТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 130-132.

Т

Терещенко Т. (2020) ЦИФРОВІ НОСІЇ ЯК ЗАСІБ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 181-186.

Третьякова К.В. (2020) МІФОНІМИ-ОМОНІМИ ЯК ГУМАНІТАРНІ ТА МОВНІ УНІВЕРСАЛІЇ (на матеріалі латинської мови). Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 127-132.

Третяк О. and Міщеня О. (2020) ПЕДАГОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ, ФАХІВЦЯ З ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 144-152.

Ф

Федорчук Б.Р. and Кваснецька Н.В. (2020) ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 132-135.

Х

Хижнякова Н.О. (2020) ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО СПОЖИВАННЯ НА РОЗВИТОК ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 132-136.

Хомич І.С. (2020) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2020 (Вип.14). pp. 221-225. ISSN 2518-7503

Ц

Ціпан Т. (2020) ПРЕВЕНЦІЯ АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 160-166.

Ш

Шалівська Ю. (2020) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.2. pp. 187-193.

Шимко О.В. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ТЕКСТИЛЬНИХ ТОВАРІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2020. pp. 103-107.

Я

Янцур М.С. (2020) ФОРМУВАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Проблеми технологічної освіти учнівської молоді, 2020. pp. 10-14.

Ясногурська Л. (2020) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.11): Т.1. pp. 175-180.

This list was generated on Thu Sep 24 17:50:19 2020 EEST.