Items where Subject is "372 Зміст та форма діяльності в дошкільному вихованні та початковому навчанні. Предмети усіх рівнів навчання та типів шкіл (методика)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | P | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 404.

D

Dychkivska І. and Szostak G. (2021) OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA ALTERNATYWNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W KONTEKŚCIE INNOWACYJNEJ TRANSFORMACJI PRZEMYSŁU. Інноватика у вихованні, 2021 (Вип.14). pp. 51-64.

P

Prokopchuk V.I. and Revenko I. and Demchenko Y.M. and Blaga O.B. and Tarasova V.V. (2020) Increasing Motivation of Primary School Pupils’ Studying. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 2020 ((1)): Vol. 11. pp. 19-29. ISSN 1989-9572

І

Іванова Л.І. (2016) ІНТЕГРАЦІЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 25-29.

Іванова Л.І. (2015) КОМУНІКАТИВНО ЗОРІЄНТОВАНІ ПІДХОДИ У ПРОВЕДЕННІ СУЧАСНОГО УРОКУ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 18-20.

Іванова Л.І. (2014) АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО ТА ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 87-88.

Іванова Л.І. (2006) ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 39-43.

Ігнатюк Т.В. and Маліновська Н.В. (2019) ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 63-65.

А

Александрова С.В. and Руденко В.М. (2018) РОЛЬ ТВОРЧОЇ ГРИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 4-6.

Антонів Л.Л. and Маліновська Н.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 3-4.

Арамишин К.В. and Лук’яник Л.В. (2018) ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЮ ЛЕКСИКОЮ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 27-29.

Арсентєва О.О. and Павлюк Т.О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ М. МОНТЕССОРІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 4-5.

Б

Базака О.В. and Косарєва О.І. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 7-8.

Басюк М.В. and Горопаха Н.М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 9-11.

Басюк (Божко) Ю.С. and Горопаха Н.М. (2018) ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 8-9.

Бачинська Л.П. and Павлюк Т.О. (2018) МУЛЬТФІЛЬМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ УЯВЛЕНЬ ПРО ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 9-11.

Безкоровайна О.В. and Павлюк Г.С. (2017) ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ГУМАННОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Innovative processes in education: Collective monograph. pp. 16-25.

Биднарчук А.Я. and Дичківська І.М. (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІВНИКІВ ДНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 9-10.

Бичук С.Б. and Горопаха Н.М. (2018) ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ ВИХОВАНЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 12-13.

Бичук С.Б. and Горопаха Н.М. (2017) ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ ВИХОВАНЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 10-12.

Богуш А.М. and Маліновська Н.В. (2006) Лінгво дидактична спадщина Софії Русової в сучасному дошкільному закладі. Other. Південний науковий центр академії педагогіих наук України.

Бодейко С.В. and Падалка О.І. (2018) ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 18-19.

Божук М.Р. and Степанова О.І. (2019) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 12-14.

Божук М.Р. and Степанова О.І. (2018) ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 19-21.

Божук М.Р. and Степанова О.І. (2017) МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 14-16.

Бойко Н.Г. (2007) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.38). pp. 192-195.

Бондарук А.О. and Степанова О.І. (2018) РОЛЬ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 26-27.

Боровець М.Б. and Янцур Л.А. (2017) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 16-18.

Боровець О.В. (2013) ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 17-19.

Боровець О.В. (2011) РЕАЛІЗАЦІЯ ДІАЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ДИДАКТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 4-6.

Боровець О.В. (2020) ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Сучасний рух науки, 2020 (Т. 1). pp. 149-153.

Бричок С.Б. (2015) РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 6-8.

Бричок С.Б. (2018) ІДЕЇ ВИВЧЕННЯ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ОТОЧУЮЧОГО ЇЇ СЕРЕДОВИЩА В СПАДЩИНІ СТЕПАНА МОЛОЖАВОГО (20–30-РР. ХХ СТ.). Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 60-74. ISSN 2411-4553

Бурик Н.Л. and Петренко О.Б. (2018) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 29-30.

Бурчак К.І. and Руденко В.М. (2019) ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКІЛЛЯ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 18-19.

Бутенко Т.В. and Панчук І.В. (2016) ХОРЕОГРАФІЧНІ ЗДІБНОСТІ ТА ЇХ РОЗВИТОК У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти, 2016 (Вип.7). pp. 6-15.

Бісовецька Л.А. (2016) КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СЛОВА ПІД ЧАС ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ "БУДОВА СЛОВА" В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2016 (1): (303). pp. 28-33.

В

Вакульчук М.В. and Шолудько Н.Г. (2003) В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО МИСТЕЦТВО СЛОВА ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 109-112.

Василишин С.С. and Горопаха Н.М. (2018) ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЧЕРГУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 30-32.

Ващеня Л.В. and Боровець О.В. (2019) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 20-22.

Верхогляд Н.В. and Грицай Н.Б. (2021) ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини, 2021. pp. 82-84.

Вознюк В.П. and Козлюк О.А. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 17-19.

Войтович О. (2021) ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ВИХОВАТЕЛЯВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2021: Вип.14. pp. 306-313.

Войтович О.П. and Костолович М.І. (2020) МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ У ШКІЛЬНИЙ КУРС ГЕОГРАФІЇ. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 3-5.

Войтович О.П. and Костолович М.І. (2020) МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ У ШКІЛЬНИЙ КУРС ГЕОГРАФІЇ. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи, 2020. pp. 3-5. ISSN 978-617-601-332-7

Воробей Т.С. and Падалка О.І. (2017) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 26-27.

Г

Габрук К.М. and Козлюк О.А. (2019) ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 30-31.

Гаврилюк М.І. and Степанова О.І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 22-23.

Гаврилюк М.В. and Джеджера К.В. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ ДІТЕЙ СТАРОГО ВІКУ У ДНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 37-39.

Гаврилюк О.О. and Горопаха Н.М. (2019) НАСТУПНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ФОРМУВАННІ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 31-33.

Гаврилюк О.О. and Горопаха Н.М. (2018) ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 39-41.

Галайчук М.В. and Горопаха Н.М. (2018) ПРОБЛЕМНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 41-43.

Галайчук М.В. and Горопаха Н.М. (2017) ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 30-32.

Галатюк Ю.М. and Громов М.В. (2000) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 110-116.

Глівчук Л.В. and Лук’яник Л.В. (2014) МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ПРОЦЕСІ ОПРАЦЮВАННЯ ЧАСТИН МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 116-118.

Гмерніцька Л.Я. and Джеджера К.В. (2018) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 47-49.

Годованюк М.В. and Павлюк Т.О. (2017) ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ДНЗ І СІМ’Ї У НАВЧАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 33-35.

Гончарук О.А. and Лук’яник Л.В. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ДИКЦІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 119-120.

Горопаха Н.М. (2017) ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 2017 (27). pp. 25-30. ISSN 2311-2409

Горопаха Н.М. (2011) ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 88-92.

Горопаха Н.М. (2007) РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ Л.С. ВИГОТСЬКОГО У РОЗВИВАЮЧОМУ НАВЧАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО МЕТОДУ). Оновлення змісту,форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 15-20.

Горопаха Н.М. (2005) СПІВПРАЦЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА РОДИНИ У ВИХОВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 15-20.

Горопаха Н.М. (2004) ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ВМІНЬ НАВЧАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ПЕДАГОГОМ ТА ОДНОЛІТКАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 68-73.

Горопаха Н.М. (2021) ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ У ПРИРОДУ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЯ. Інноватика у вихованні, 2021 (Вип.14). pp. 149-150. ISSN 2411-4553

Горопаха Н.М. and Євгейчук Н. (2021) ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 22-24.

Горопаха Н.М. and Данилюк М. (2021) ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО КНИГИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 18-20.

Горопаха Н.М. and Дякова О. (2021) МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У САМООБСЛУГОВУВАННІ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 20-21.

Горопаха Н.М. and Зух О. (2021) КОНСТРУЮВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ LEGO-DUPLO. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 24-25.

Горопаха Н.М. and Литман В. (2021) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 25-29.

Горопаха Н.М. and Московчик І. (2021) ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ПРАЦЕЛЮБНОСТІ ЯК БАЗОВОЇ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 29-30.

Горопаха Н.М. and Хомич Н. (2021) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 30-33.

Гречун І.П. and Маліновська Н.В. (2019) РОЗВИТОК СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 41-42.

Гривіцька Р.В. and Міщеня О.М. (2018) ЦІННОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ОСВІТИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 35-36.

Гринькова Н.М. and Конончук Д.В. (2014) СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ПРИРОДИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 77-78.

Грипич С.Н. (2009) МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ І ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 156-160.

Грицай Н.Б. (2016) ІННОВАЦІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОВЕДЕННІ ЕКСКУРСІЙ ІЗ БІОЛОГІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2016 (Вип.13): (56), ч. 2. pp. 99-102.

Грицай Н.Б. (2015) МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ. Вектор науки Тольяттинского государственного университета, 2015 (№ 3): (22). pp. 51-56.

Грицай Н.Б. (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У ФРАНКОМОВНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ БЕЛЬГІЇ. Витоки педагогічної майстерності, 2017: Вип. 19. pp. 83-90. ISSN 2075-146Х

Грицай Н.Б. (2017) ДОСЛІДНИЦЬКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017 (№ 4): (68). pp. 177-189.

Грицай Н.Б. (2013) ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ У ПРИРОДІ. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, 2013 (№ 1): (10). pp. 104-107. ISSN 2219-5203

Грицай Н.Б. (2015) ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015 (№ 10): (54). pp. 33-40. ISSN 2312-5993

Грицай Н.Б. СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ. [Автореферат]

Грицай Н.Б. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ. [Навчальний посібник]

Груша В. and Козлюк О.А. (2018) ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 53-54.

Гудовсек О.А. (2016) АРТПЕДАГОГІКА ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 11-14.

Гудовсек О.А. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ЗАКЛАДАХ ЕСТЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 8-10.

Гілянчук В.В. and Шадюк О.І. (2019) ПОНЯТТЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ, ЗАСОБИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ЗАНЯТТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 37-38.

Д

Давидюк І.А. and Степанова О.І. (2019) ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 45-47.

Давидюк Т.В. and Козлюк О.А. (2019) ІГРИ-ГОЛОВОЛОМКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 44-45.

Давидюк Т.В. and Козлюк О.А. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІГОР-ГОЛОВОЛОМОК У РОЗУМОВОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 57-58.

Давнюк С.В. and Шевчук І.О. (2014) РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 78-80.

Демянюк О.Б. (2007) ГРА ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту,форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 128-131.

Деркач Т.В. and Бісовецька Л.А. (2018) ОСНОВИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 41-45.

Джеджера К.В. and Лантух Н. (2021) СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ГУМАННОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІК. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 33-35.

Джеджера К.В. and Молчанович К.І. (2017) КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, 2017: Вип. 27. pp. 179-184.

Джеджера К.В. and Піддубна І. (2021) ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 35-37.

Джеджера К.В. and Фесюк Я. (2021) ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН У ГРУПІ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 37-40.

Дикало В.І. ПОЛІЕТНІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА МУЗИЧНИХ ТРАДИЦІЯХ ВОЛИНІ. [Автореферат]

Дикало В.І. (2008) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕТНОМУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Нова педагогічна думка, 2008 (№4). pp. 48-51. ISSN 2520-6427

Димарчук Л.В. and Горопаха Н.М. (2019) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 49-51.

Димарчук Л.В. and Горопаха Н.М. (2018) ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІНТЕРЕСУ ДО МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 59-60.

Дичківська І.М. (2011) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ПОБУДОВІ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ШКОЛИ САММЕРХІЛЛ. Філософія. Педагогіка. Суспільство, 2011. pp. 129-140.

Дичківська І.М. (2011) КОНЦЕПЦІЯ ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ О.С. НІЛЛА У ВИМІРІ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 101-105.

Дичківська І.М. and Бринскіх Ю. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 40-42.

Дичківська І.М. and Мазур А. (2021) СПЕЦИФІКА КОРЕКЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗПР ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 42-45.

Дичківська І.М. and Сакалош І. (2021) ПСИХОГІМНАСТИКА ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ДИСПРАКСІЇ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 45-47.

Дичківська І.М. and Улюкаєва І. (2021) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СОФІЇ РУСОВОЇ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 47-50.

Дравецька О.М. and Козлюк О.А. (2018) НАРОДНА РУХЛИВА ГРА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ПОЧАТКОВИХ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 63-64.

Дутчак Т.І. and Руденко Н.М. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ДНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 64-65.

Дідушок В.О. and Бісовецька Л.А. (2019) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СЛУЖБОВИХ ЧАСТИН МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 52-53.

Дімітрова Н.В. and Степанова О.І. (2017) ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 47-49.

Ж

Жигадло Л.М. and Стельмашук Ж.Г. (2019) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 55-56.

Житня І.В. (2011) РОЛЬ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 132-136.

З

Задолинна О.Ф. and Третяк О.М. (2018) СУТНІСТЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 54-57.

Засєкіна І.А. and Третяк О.М. (2019) ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 69-71.

Захарчук З.О. (2015) КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ: ГЕНЕЗИС МОВИ ТА МОВЛЕННЯ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 55-58.

Захарчук З.О. (2011) ЗАСТОСУВАННЯ НАОЧНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ЗА БУКВАРЕМ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 68-71.

Захарчук З.О. (2003) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ВИРАЗНО ЧИТАТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 54-58.

Захарчук З.О. (2014) ЗАВДАННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВИРАЗНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ОПРАЦЮВАННЯ ПАРТИТУРИ ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ (2 КЛАС). Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 83-87.

Захарчук Н.П. and Маліновська Н.В. (2018) ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 71-72.

К

Карапузь О.В. and Міщеня О.М. (2018) СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ОСНОВ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 60-63.

Кардаш Н.О. and Косарєва О.І. (2019) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ-ЛОГОПАТІВ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 65-66.

Карпенко Л.В. and Грицай Н.Б. (2021) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини, 2021. pp. 84-86.

Каталимова Н.Б. (2011) ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 147-151.

Ковальчук Ю. and Горопаха Н.М. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 82-83.

Козачук М.В. (2017) ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 71-72.

Козерова М.Ю. and Павлюк Т.О. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 70-71.

Козлюк О. and Беднарчук І. (2021) ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ З ВИХОВАТЕЛЕМ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 57-59.

Козлюк О. and Вишневська І. (2021) РОЛЬ І МІСЦЕ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР З LEGO У РОЗУМОВОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 59-61.

Козлюк О. and Гаврилюк О. (2021) ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 62-64.

Козлюк О. and Грипич З. (2021) ВЗАЄМОДІЯ ЗДО І СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 64-66.

Козлюк О. and Грицай Ю. (2021) МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 66-68.

Козлюк О. and Лозян Н. (2021) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 69-70.

Козлюк О. and Мощук К. (2021) ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 70-72.

Козлюк О.А. (2011) РОБОТА З БАТЬКАМИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 3-7.

Козлюк О.А. (2005) МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 54-57.

Козлюк О.А. (2004) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 136-139.

Козлюк О.А. (2007) ВПЛИВ СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 39-40.

Козлюк О.А. (2003) ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 36-38.

Козлюк О.А. (2008) ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 44-46.

Козік Т.І. and Степанова О.І. (2019) ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ОПИСОВОГО ТИПУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 76-77.

Козіцька О.А. (2015) РОБОТА НАД МЕТАФОРИЧНІСТЮ ТА ФРАЗЕОЛОГІЄЮ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 116-121.

Козіцька О.А. and Нагорна Д.В. (2017) ЗОБРАЖЕННЯ ПЕЙЗАЖУ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 221-226.

Козіцька О.А. and Швець І.М. (2017) ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 293-295.

Колесніков С.А. (2007) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОРІЄНТАЦІЇ НА МЕЛОДІЮ. Вища освіта України, 2007: Т. 3. pp. 84-86. ISSN 2078-1016

Колесніков С.А. (2009) ОСНОВИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ХОРЕОГРАФІЇ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ. [Teaching Resource]

Коломис А.І. and Боровець О.В. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 243-245.

Корнійчук І.С. and Козлюк О.А. (2019) ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ДОШКІЛЬНИКІВ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 79-80.

Косарєва Г. and Ворощук Н. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗАЇКАННЯМ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 77-79.

Косарєва Г. and Заморська Л. (2021) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 79-81.

Косарєва Г. and Серикина С. (2021) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТПМ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 81-82.

Косарєва Г. and Сива О. (2021) ФОРМУВАННЯ ЗВУКО-СКЛАДОВОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА У ДІТЕЙ З МОТОРНОЮ АЛАЛІЄЮ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 83-85.

Косарєва Г. and Хлистік С. (2021) СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНИ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ТА ЇЇ СІМ’Ї. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 85-87.

Косарєва О. and Мельничук С. (2021) ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ЧУТЛИВОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 91-93.

Косарєва О. and Степанець А. (2021) ВПЛИВ СТИЛЮ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА АДАПТАЦІЮ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО ЗДО. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 94-96.

Косарєва О. and Тертична Г. (2021) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗЛАДІВ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 93-94.

Косарєва О. and Тимошок Б. (2021) ВИЯВЛЕННЯ РІВНІВ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 96-98.

Косарєва О.І. (2008) КОРЕКЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.41). pp. 96-98.

Косарєва О.І. (2005) ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО СТАВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ЧЛЕНІВ СВОЄЇ СІМ’Ї. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 60-63.

Косарєва О.І. (2004) ВПЛИВ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВЗАЄМИН НА ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ ДОШКІЛЬНИКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.30). pp. 90-95.

Косарєва О.І. (2003) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ З БАТЬКАМИ В СІМ’Ї. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти:, 2003 (Вип.25). pp. 39-42.

Костюкевич Л.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 366-369.

Кошлата М.А. and Косарєва О.І. (2019) СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ФАКТОР НАБУТТЯ СТАТЕВО-РОЛЬОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 82-84.

Крижановська Н.А. and Горопаха Н.М. (2018) ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 88-90.

Крижанська О.М. (2008) ШЛЯХИ ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії, 2008: Вип.XVI. pp. 122-127.

Крот І.А. and Козлюк О.А. (2019) ЄДНІСТЬ ЗУСИЛЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ'Ї У ВАЛЕОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 84-85.

Кулініч В.П. (2008) СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ ПЕРЕХОДУ З ДОШКІЛЬНОГО У МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 47-49.

Купчак С.Б. (2017) СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 185-188.

Курята Ю.В. (2006) ДО ПРОБЛЕМИ УСПІШНОГО ПРОХОДЖЕННЯ СТАТЕВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЬМИ В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА. Дні науки – 2006, 2006 (Т.25). pp. 53-55.

Кірєєва О.О. and Степанова О.І. (2017) МОВЛЕННЄВО-ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 66-68.

Кірєєва О.О. and Степанова О.І. (2016) ВПЛИВ СЛОВЕСНИХ ІГОР, ІГРОВИХ МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЙ, ІГРОВИХ МОВЛЕННЄВИХ ВПРАВ НА РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 46-47.

Л

Лавор О.А. and Демчук О.О. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ «Я» У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 97-98.

Лавор О.Ф. (2003) ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 101-104.

Левчук І.О. and Козлюк О.А. (2019) РОЗВИТОК ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У СПІЛКУВАННІ З ВИХОВАТЕЛЕМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 88-89.

Левчук О.В. and Павлюк Т.О. (2018) РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ У ФОРМУВАННІ ПОНЯТТЯ ПРО МНОЖИНУ У ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 99-100.

Левчунь Н.П. and Падалка О.І. (2018) НАРОДОЗНАВСТВО ЯК ЗАСІБ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 100-101.

Лесняк Н.В. (2016) ФОРМУВАННЯ ОЦІННИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 130-132.

Литвиненко С.А. (2011) ДИТИНСТВО У ДЗЕРКАЛІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 191-194.

Лопачук Т.А. and Козлюк О.А. (2019) МУЗИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 91-92.

Лук’янчук О.П. and Янцур Л.А. (2019) ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ МИСТЕЦТВА ЖИВОПИСУ В НАВЧАННІ МАЛЮВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 92-94.

Луцюк Т.В. and Тищук В.І. (2017) ШКІЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ДОСВІДУ УЧНІВ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 81-86.

Ляшко К.В. and Косарєва О.І. (2017) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 83-84.

Літковець О.Д. (2005) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ВМІНЬ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.33). pp. 29-34.

М

Мазурець Я.С. and Флорак Н.Л. (2017) ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДІВ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 164-167.

Максимчук Н.М. and Джеджера К.В. (2017) СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 87-89.

Маліновська Н. and Музичук Т. (2021) МНЕМОТЕХНІКА В ОСВІТНЬО-МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 109-111.

Маліновська Н.В. (2012) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 110-113.

Маліновська Н.В. (2011) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КАЗКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.1): (44). pp. 198-201.

Маліновська Н.В. (2007) МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ У НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 24-26.

Маліновська Н.В. (2005) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФОНЕМАТИЧНОГО СЛУХУ ТА НАВИЧОК ЗВУКОВОГО АНАЛІЗУ СЛІВ У ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 34-37.

Маліновська Н.В. (2004) С.Ф. РУСОВА: КОНЦЕПЦІЯ МОВНОЇ ОСВІТИ І МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 82-85.

Маліновська Н.В. (2003) ПРОБЛЕМИ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ С.Ф. РУСОВОЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 30-33.

Маліновська Н.В. (2003) ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 64-66.

Маліновська Н.В. (2006) РІДНА МOBA В КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СОФІЇ РУСОВОЇ. Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів, 2006 (Вип.6). pp. 131-140.

Маліновська Н.В. and Голуб О. (2021) МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ ДИТЯЧОЇ КНИГИ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 101-102.

Маліновська Н.В. and Кондратюк Т. (2021) РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ В РІЗНИХ ВИДАХ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 102-104.

Маліновська Н.В. and Крючкова І. (2021) РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ LEGO-КОНСТРУЮВАННЯ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 104-106.

Маліновська Н.В. and Лічна С. (2021) ОЗДОРОВЛЮВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 106-108.

Маліновська Н.В. and Макарець А. (2021) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 108-109.

Маліновська Н.В. and Мурдза Х. (2021) УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАЗКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 111-113.

Малініч І.С. and Маліновська Н.В. (2018) СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ВИХОВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКІЛЛЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 105-106.

Маньковська О.Я. and Янцур Л.А. (2017) ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ХУДОЖНЬО-ОСВІТНІХ ЗНАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ ОБРАЗОТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 89-91.

Мариніна І.В. and Яковишина Т.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 71-73.

Мартинюк Г.В. (2021) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ЗОБРАЖУВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 115-117.

Мартинюк О.В. and Шугаєва Л.М. (2018) НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 107-108.

Мартинюк О.Ю. and Руденко Н.М. (2017) РОЛЬ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ У ФОРМУВАННІ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 91-92.

Марчук Г. (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2019 (Вип.10). pp. 312-317.

Марчук Г.В. (2018) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ДОШКІЛЬНИКІВ В СВІТЛІ ПОГЛЯДІВ Т.І.ПОНІМАНСЬКОЇ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 276-285. ISSN 2411-4553

Марчук Г.В. (2011) СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 7-10.

Марчук Г.В. (2007) ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ В СВІТЛІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ Л.С. ВИГОТСЬКОГО. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 116-118.

Марчук Г.В. (2005) ДОРОСЛИЙ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 57-60.

Марчук Г.В. (2004) СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 133-136.

Марчук Г.В. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. p. 193.

Марчук Г.В. (2021) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Інноватика у вихованні, 2021 (Вип.14). pp. 324-330. ISSN 2411-4553

Матвійчук І.В. and Бісовецька Л.А. (2019) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 101-103.

Мельник В.Й. and Березовська Т.О. (2021) ВИКОРИСТАННЯ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини, 2021. pp. 48-50.

Мельник В.Й. and Герасимчук Р.Д. (2021) ФОРМУВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ'Я. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини, 2021. pp. 50-51.

Мельничук І.І. and Гудовсек О.А. (2019) ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ГУМАНІСТИЧНОЇ МОРАЛІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 104-106.

Мельничук К. and Маліновська Н.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ПЕРЕКАЗУ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 97-98.

Мельничук Л.В. (2012) ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗРІЛОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: 60-80 РОКИ XX СТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.3): (46). pp. 47-49.

Меліхова В.С. and Стельмашук Ж.Г. (2019) ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 103-104.

Меналюк Г.Ф. (2007) МОВЛЕННЄВА МАТЕМАТИЧНА КУЛЬТУРА ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36): (54). pp. 118-122.

Меналюк Г.Ф. (2005) ФОРМУВАННЯ ДОВЕДЕНЬ У ДОШКІЛЬНЯТ В ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ МАТЕМАТИКОЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 48-52.

Меналюк Г.Ф. (2004) ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 127-130.

Меналюк Г.Ф. (2003) ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЯ І ДІТЕЙ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти:, 2003 (Вип.27). pp. 41-42.

Миколаюк М.М. and Маліновська Н.В. (2019) ФОРМУВАННЯ МОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 106-107.

Миронець І.В. and Козлюк О.А. (2017) РОЛЬ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 98-99.

Мислінчук В.О. and Семещук І.Л. (2017) ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ САМОРОБНОЇ КАРТИ ПОЯСНОГО ЧАСУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРО ПРИНЦИПИ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ В АСТРОНОМІЇ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 16-18.

Мислінчук В.О. and Семещук І.Л. (2017) МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ АСТРОНОМІЇ: "РУХ І КОНФІГУРАЦІЇ ПЛАНЕТ. ЗАКОНИ КЕПЛЕРА". Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 180-189.

Мись К.Ю. and Лук’яник Л.В. (2018) УПРОВАДЖЕННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 76-79.

Молчанович К.І. and Джеджера К.В. (2017) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 99-101.

Мудрик І.Г. and Богачик М.С. (2019) THE EFFECTIVENESS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES IN PRIMARY SCHOOL. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 236-238.

Мусійчук Т.А. and Падалка О.І. (2017) ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. p. 101.

Мєняйлов С.М. and Тищук В.І. (2017) АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 64-67.

Мідяківська Т.А. and Яковишина Т.В. (2018) УРОКИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 74-76.

Міркевич В.П. (2007) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. p. 194.

Міщеня О.М. (2014) ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 81-83.

Міщеня О.М. (2013) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Порфесійний розвиток педагога, 2013. pp. 53-56.

Міщеня О.М. (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПІДГРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 23-26.

Міщеня О.М. and Третяк О.М. (2016) ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 74-78.

Міщеня О.М. and Шоха О.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЕКТОМ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ». Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 209-216.

Н

Надаховський М.М. and Мазурець Я.С. (2017) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ КВАНТОВОЇ ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 154-155.

Николаїшина А.В. and Маліновська Н.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 105-106.

Новак Д.О. and Гнедко Н.М. (2019) ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ ЗІ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2019. pp. 20-21.

Носолюк І.О. and Павлюк Т.О. (2015) ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 104-105.

Ніколайчук Г.І. (2004) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 54-56.

О

Одолінський В.Г. (2003) ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 46-49.

Ожелевська Д.О. and Степанова О.І. (2018) ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 117-118.

Оксенюк О.В. (2008) ВІДБІР ТА СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ ІСТОРИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 97-102.

Онищук І.А. (2004) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ІНТЕРЕСУ ДО МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 155-157.

Остапчук М.В. (2008) ЦІЛІСНЕ МИСЛЕННЯ ПРИ РОЗВИВАЛЬНОМУ НАВЧАННІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 60-65.

П

Павлюк І.В. and Пустовіт Г.П. (2019) МЕТОДИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 115-116.

Павлюк Т.О. (2018) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 181-189. ISSN 2411-4553

Павлюк Т.О. (2008) ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДНЗ. Сучасне дошкілля: реалії та перспективи, 2008. pp. 312-313.

Павлюк Т.О. (2011) ЕФУКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРА ЯК ЗАСОБУ В НАВЧАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛІЧБИ. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2011. pp. 191-200.

Павлюк Т.О. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір, 2016 (Т.2). pp. 35-40.

Павлюк Т.О. (2010) ПЕРЕДУМОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2010 (6): 8. pp. 219-227. ISSN 2312-5993

Павлюк Т.О. (2011) СУЧАСНА ДИТИНА І КОМП'ЮТЕР В УМОВАХ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2011 (Вип.7). pp. 217-221.

Павлюк Т.О. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "ІНФОРМАТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ" ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики, 2014. pp. 218-226.

Павлюк Т.О. (2015) ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ МАТЕМАТИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2015 (Вип.11): (54). pp. 156-160.

Павлюк Т.О. (2011) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЛІЧБУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 51-54.

Павлюк Т.О. and Кутянська С. (2021) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРО ФОРМУ І ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 121-123.

Павлюк Т.О. and Мельничук Д. (2021) МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 124-126.

Павлюк Т.О. and Музичук Ю. (2021) РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСУ «ЖИВИЙ ЗВУК». Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 126-128.

Павлюк Т.О. and Петришина Н. (2021) НЕБИЛИЦІ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЕЛЕМЕНТІВ МАТЕМАТИКИ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 128-129.

Павлюк Т.О. and Сидорчук О. (2021) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР З ЦІКАВИМ МАТЕМАТИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 129-131.

Павлюк Т.О. and Тишкун В. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ЗНМ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 131-132.

Павлюк Т.О. and Чучман І. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ПРО МНОЖИНУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ СЕНСОРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 132-134.

Павлюк Т.О. and Швед В. (2021) ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ ЗАСОБАМИ МАЛИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ЖАНРІВ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 134-136.

Павлюк Т.О. and Штокало О. (2021) РОЛЬ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ У ВИХОВАННІ ДРУЖНІХ ВІДНОСИН МІЖ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 137-139.

Павлюк Т.О. and Ярмолюк Л. (2021) ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 139-140.

Падалка О.І. (2018) ІДЕЇ ТАМАРИ ПОНІМАНСЬКОЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 189-195. ISSN 2411-4553

Панасюк К.А. and Степанова О.І. (2019) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТВОРЧОГО РОЗПОВІДАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 116-118.

Пасічник Ю.В. and Степанова О.І. (2019) ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 121-123.

Пасічник Ю.В. and Степанова О.І. (2018) КРИТЕРІЇ ОВОЛОДІННЯ НАВИЧКАМИ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 125-127.

Пасічник Я.А. (2000) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 33-36.

Пасічник Я.А. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ПІД ЧАС ПЕДПРАКТИКИ. [Методичні рекомендації]

Петлюк Н.А. and Падалка О.І. (2016) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 93-94.

Петренко О.Б. and Віннічук А.А. (2017) МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФОЛЬКЛОРУ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 235-238.

Петрик Т.А. and Бісовецька Л.А. (2018) КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СЛОВА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 87-89.

Петришина Н.В. and Козлюк О.І. (2019) ДИДАКТИЧНІ ІГРИ З LEGO ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 126-128.

Петрук Л.П. (2018) ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 195-203. ISSN 2411-4553

Петрушенко І.В. and Петрук Л.П. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ НАПОЛЕГЛИВОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 127-128.

Пилипчук Л.В. and Янцур Л.А. (2015) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІГРОВИХ ПРОЕКТІВ У ПІДГОТОВЦІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 113-115.

Пишняк Н.В. and Дичківська І.М. (2015) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ТА ІГРОВОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІГРАХ-ДРАМАТИЗАЦІЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2015 (Ч. 1). pp. 115-117.

Поліщук О.П. and Павелків Р.В. (2019) РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 131-132.

Поліщук Т.П. and Нечипорук Б.Д. and Тищук В.І. (2017) НОВА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З НАНООБ’ЄКТАМИ ДЛЯ ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ У ВИПУСКНОМУ КЛАСІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 147-151.

Поніманська Т.І. (2013) ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2013 (Вип.6): (49). pp. 179-186.

Поніманська Т.І. (2005) ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 4-7.

Поніманська Т.І. (2013) ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА ДО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СВІТЛІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ. Науковий вісник Донбасу, 2013 (№4). pp. 1-21.

Поніманська Т.І. and Доброчинська В.А. (2014) З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНІЙ ВОЛИНІ(ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ – 1944 РІК). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2014 (Вип.25). pp. 143-147. ISSN 2519-1942

Поніманська Т.І. and Павлюк Т.О. (2014) УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Вісник Інституту розвитку дитини, 2014. pp. 90-95.

Почтарук О.О. and Косарєва О.І. (2018) РОЛЬ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 134-135.

Почтарук Ю.О. and Горопаха Н.М. (2018) ВИХОВАННЯ СЕНСОРНОЇ КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНИКІВ В ІГРАХ З НАРОДНИМИ ІГРАШКАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 135-136.

Приймак О.П. (2008) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ УМІННЯ ВЧИТИСЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНИХ ВИПАДКІВ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.40). pp. 157-163.

Приймак О.П. (2000) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЦЬ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ. Теорія та методика вивчення фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін, 2000 (Вип.3). pp. 51-63.

Приймак О.П. (2003) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНОГО ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 74-79.

Прозапас І.Р. and Шадюк О.І. (2019) ЗНАЧЕННЯ ТЕАТРУ В НАВЧАННІ І ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 132-133.

Процюк О.Я. (2019) КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СЛОВА ПІД ЧАС ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ "БУДОВА СЛОВА" В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2019. pp. 107-108.

Пунько Ж.С. and Падалка О.І. (2018) ВИХОВАННЯ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ОДНОЛІТКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 138-139.

Р

Равлик О.В. and Козлюк О.А. (2018) ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 141-142.

Радковська А.О. and Грицай Н.Б. (2021) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини, 2021. pp. 58-60.

Рицька Н.Ф. (2011) ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ВАЖЛИВА ЛАНКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2011 (№ 4). pp. 135-138.

Романчук Л.Ю. and Гринькова Н.М. (2019) ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЯК СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 134-135.

Росоловська І.Б. and Падалка О.І. (2016) ВИХОВАННЯ ВЗАЄМОДОПОМОГИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНО – КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 99-100.

Руденко Н.М. (2021) ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ. Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки, 2021. pp. 416-420.

Руденко Н.М. (2021) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ. Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток, 2021. pp. 131-138.

Руденко Н.М. and Баландюк М. (2021) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК МАЛЮВАННЯ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 142-144.

Руденко Н.М. and Винар М. (2021) ФОРМУВАННЯ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗНМ ІІІ РІВНЯ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕПБУК. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 145-146.

Руденко Н.М. and Козлюк О.А. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.12). pp. 200-206. ISSN 2411-4553

Руденко Н.М. and Шевцова Л. (2021) РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ТВОРЧИХ ІГОР ЯК ЗАСОБУ ВИХОВАННЯ ЛЮДЯНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 155-157.

Руденко Н.М. and Шевцова Л.М. (2021) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ЛЮДЯНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Scientific Collection «InterConf», 2021 (№ 77). pp. 114-116.

Рябоконь В.І. (2006) РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ. МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ. КАЛІГРАФІЯ. [Teaching Resource]

С

Савич Л.В. and Бісовецька Л.А. (2019) ТВОРЧІ ПЕРЕКАЗИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 151-153.

Савостьянова В.М. and Козлюк О.А. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ГЕРОЇЧНІ ПРОФЕСІЇ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. p. 147.

Салука Н.М. and Павлюк Т.О. (2018) КОМП’ЮТЕР ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 152-154.

Самсонюк Н.Ф. (2007) ПРИСЛІВ’Я ЯК ІНДИКАТОР ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА У СФЕРІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ „Я САМ”. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 26-29.

Самсонюк Н.Ф. (2004) ГУМАННА СІМ’Я – ОСНОВА САМОСТВЕРДЖЕННЯ ДОШКІЛЬНИКА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 90-94.

Сарнавська О.В. and Яковишина Т.В. (2015) СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ УЧИТЕЛІВ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 80-82.

Сахарчук І.В. and Джеджера К.В. (2018) ВИХОВНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 154-156.

Семенович С.В. and Кіндрат В.К. АТЛЕТИЗМ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ. [Навчальний посібник]

Середюк Л.А. (2009) ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНОЇ ГАЗЕТНОЇ ХРОНІКИ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2009 (Вип.42). pp. 70-72.

Сищук Н.О. and Джеджера К.В. (2018) ПЕДАГОГІЧНА ЦІННІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ У ВИХОВАННІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 160-161.

Скороход Н.В. and Дичківська І.М. (2017) РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 137-139.

Соколюк О.В. (2016) ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 150-152.

Соколюк О.В. and Янцур Л.А. (2016) РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА ПОЛІССЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 108-110.

Солоненчук Т.В. and Маліновська Н.В. (2016) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ХУДОЖНЬОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 112-114.

Солонінка Н.М. and Руденко В.М. (2017) РОЛЬ КАЗКИ У ФОРМУВАННІ ВОЛІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. p. 139.

Стачинська О.В. and Степанова О.І. (2019) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 145-147.

Стельмашук Ж.Г. (2008) ІНТЕГРУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 88-91.

Степанова О.І. (2017) КОМПЕТЕНТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКЛАДАННІ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІМ ВИХОВАТЕЛЯМ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИШІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 201-205.

Степанова О.І. (2012) МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ В СИСТЕМІ З РОЗВИТКУ УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2012 (Вип.4): (47). pp. 193-196.

Степанова О.І. (2007) ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 39-42.

Степанова О.І. (2005) АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИКИ РІДНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2005 (Вип.31). pp. 37-40.

Степанова О.І. (2004) АКТИВІЗАЦІЯ МЕТОДІВ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 61-64.

Степанюк І.М. (2018) КОРЕКЦІЯ ДИТЯЧИХ СТРАХІВ В ДОШКІЛЬНИХ ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДАХ МЕТОДАМИ АРТ–ТЕРАПІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 155-160. ISSN 2518-7503

Стецюк А.В. and Дичківська І.М. (2017) ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 142-143.

Сторож О.В. and Попик М. (2021) РОЗВИТОК УЯВИ ДІТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ТВОРЧОЇ ГРИ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 157-158.

Суржук Т.Б. (2016) ІГРОВІ ФОРМИ РОБОТИ ТА ЇХ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ФОНЕТИЧНОГО СЛУХУ ПЕРШОКЛАСНИКІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 152-157.

Суржук Т.Б. (2003) ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 58-62.

Сілков В.В. and Кирилюк Н.О. (2017) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 253-257.

Сілкова Е.О. (2017) ПРИЧИНИ НЕДОЛІКІВ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 381-384.

Сілкова Е.О. (2003) ПЕРЕДУМОВИ ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЧИСЛА У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 79-82.

Сілкова Е.О. and Оксенюк Н.О. (2015) ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Професійний розвиток педагога, 2015. pp. 157-158.

Сілкова Е.О. and Рижа Т.С. (2014) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 161-163.

Сіранчук Н.М. (2019) МОДЕЛІ ПОРОДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ЇХНІЙ ЛЕКСИЧНИЙ АСПЕКТ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2019. pp. 126-129.

Сіранчук Н.М. (2017) КЛАСИФІКАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ПОМИЛОК І НЕДОЛІКІВ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 387-391.

Сіранчук Н.М. (2008) ЛІНГВОДИДАКТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2008 (Вип.39). pp. 84-88.

Сіранчук Н.М. (2006) ДІАГНОСТИКА ОБРАЗНОМОВЛЕННЄВИХ ВМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 43-48.

Т

Тарнавська О.О. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ГРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 172-173.

Твердун Ю.О. and Бричок С.Б. (2019) ШАНОБЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ЯК ОДНА ІЗ ЯКОСТЕЙ ВИХОВАНОСТІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2019. pp. 15-20.

Тищук В.І. and Нечипорук Б.Д. and Семещук І.Л. (2017) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДІВ ФРАНКА і ГЕРЦА У НАВЧАЛЬНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ З ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017.

Ткачук О.С. (2017) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 275-278.

Ткачук О.С. (2016) ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 171-174.

Ткачук О.С. (2014) РОЗВИТОК ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 93-94.

Токарчук Д.С. and Грицай Н.Б. (2021) ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини, 2021. pp. 68-70.

Томчук А.М. and Козлюк О.А. (2016) ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 117-119.

Третяк О.М. and Окуневська Ю.О. (2017) ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 278-282.

У

Усач Л.В. (2014) ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2014. pp. 217-220.

Усач Л.В. (2013) ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГА ТА СІМ’Ї ПРИ ФОРМУВАННІ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2013. pp. 138-142.

Усач Л.В. (2012) ЕТНОПЕДАГОГІЧНА ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Вісник кафедри педагогіки початкової освіти, 2012 (№ 5). pp. 100-105.

Усач Л.В. (2011) НАЦІОНАЛЬНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 29-32.

Ф

Федорчук Б.Р. and Кваснецька Н.В. (2020) ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 132-135.

Флорак Н.Л. and Надаховський М.М. (2017) ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДУ С.І. ВАВІЛОВА ПРО КВАНТОВУ ПРИРОДУ СВІТЛА. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 158-161.

Фомчук М.Ю. and Степанова О.І. (2018) ВПЛИВ РОДИННО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 182-183.

Х

Холод О.В. and Поніманська Т.І. (2007) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 6 – 7 РОКУ ЖИТТЯ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ В ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ. Наука, освіта, суспільство, очима молодих, 2007. pp. 72-73.

Хролець О.І. (2011) ООБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИТЯЧОЇ СУБКУЛЬТУРИ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Актуальні питання культурології, 2011 (Вип.11). pp. 168-169. ISSN 2415-802X

Ц

Цибульська М.В. and Джеджера К.В. (2018) ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СІМ’Ї З ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 188-190.

Цимбал Ю.Р. and Янцур Л.А. (2016) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІЛЮСТРАТИВНОЇ ГРАФІКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2016 (Ч. 1). pp. 126-128.

Ч

Чайка Н.С. (2016) СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 94-96.

Черняк Л.Л. and Маліновська Н.В. (2019) РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ КАРТИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 155-157.

Черніговець Т.І. and Джеджера К.В. (2016) ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ - ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ. Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток, 2016. pp. 248-252.

Чорнобай І.А. and Маліновська Н.В. (2018) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 195-196.

Ш

Шадюк О. (2021) ГОТОВНІСТЬ МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Інноватика у вихованні, 2021 (Вип.14). pp. 279-286. ISSN 2411-4553

Шадюк О. and Коськовецька М. (2021) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛЮБОВІ ДО БАТЬКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 172-173.

Шадюк О.І. (2020) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.12). pp. 242-249. ISSN 2411-4553

Шапірко В.В. and Шадюк О.І. (2019) ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. pp. 160-162.

Шевців З.М. (2016) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 96-100.

Шевців З.М. (2011) СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 35-37.

Шевчук В.П. and Тищук В.І. (2017) МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017: Вип. 20. pp. 33-37.

Шевчук Т.Б. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ ПУНКТУАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 404-408.

Шевчук Т.Б. (2016) ЛЕКСИКОГРАФІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ПОКАЗНИК МОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 39-43.

Шостак О.О. (2021) ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ІВАНА ФРАНКА НА ЧИТАННЯ ДІТЕЙ У КОНТЕКСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ. Science, innovations and education: problems and prospects, 2021. pp. 586-590.

Шостак О.О. (2021) ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ. Results of modern scientific research and development, 2021. pp. 301-305.

Шостак О.О. and Солоненко А. (2021) СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 178-180.

Шурин О.І. (2011) ЕМПАТІЙНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА ОСОБИСТІСНА ЯКІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Вісник кафедри педагогіки початкового навчання, 2011 (№ 3). pp. 37-40.

Шутяк В.Г. (2016) ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ ПАПЕРУ, ЙОГО ВИДАМИ, ВЛАСТИВОСТЯМИ Й ВИКОРИСТАННЯМ. Професійний розвиток педагога, 2016. pp. 175-177.

Ю

Юрковська І.В. and Лук’яник Л.В. (2018) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 141-143.

Юрчук О. and Поніманська Т.І. (2010) ДО ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2010 (Ч. 1). pp. 158-159.

Юрчук О.І. (2011) ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 175-179.

Юрчук О.І. (2008) ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2008. pp. 97-98.

Я

Якимчук М.М. and Янцур Л.А. (2017) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 162-164.

Якимчук О.С. and Грицай Н.Б. (2021) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 6 КЛАСУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ «МАЙСТЕРНЯ». Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини, 2021. pp. 74-78.

Якимчук Р.І. (2003) КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.26). pp. 66-68.

Яковишина Т.В. and Мариніна І.В. (2017) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 194-197.

Янцур Л.А. (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ГУМАНІЗАЦІЇ В НАВЧАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ ОБРАЗОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 267-276. ISSN 2411-4553

Янцур Л.А. (2011) ОРГАНІЗАЦІЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ В РАМКАХ БАЗОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ «Я У СВІТІ». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2011 (Вип.2): (45). pp. 179-183.

Янцур Л.А. (2004) ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ В РОЗВИТКУ ІНТЕРЕСУ ДО ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2004 (Вип.29). pp. 117-123.

Янцур Л.А. and Іваненко А. (2021) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АПЛІКАЦІЇ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 186-188.

Янцур Л.А. and Верусь Н.С. (2003) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.25). pp. 36-39.

Янцур Л.А. and Онищук І.А. (2003) ПРОБЛЕМА ІНТЕРЕСУ ДО МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2003 (Вип.27). pp. 25-28.

Янцур Л.А. and Столярчук О. (2021) ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У ДІТЕЙ П’ЯТОГО РОКУ ЖИТТЯ В РІЗНИХ ВИДАХ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, 2021. pp. 188-190.

Янцур Л.А. and Фарина Н.П. (2007) Л.С. ВИГОТСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.36). pp. 20-24.

Янцур М. (2006) РОЗВИТОК У ДОШКІЛЬНИКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2006 (Вип.34). pp. 29-34.

Ячменник Р.О. and Дичківська І.М. (2019) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2019. p. 172.

This list was generated on Tue Jan 25 18:55:01 2022 EET.