Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | I | K | L | M | V | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 795.

A

Antonenko N. (2018) PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE CONJUNCTION “OR” IN THE ENGLISH LANGUAGE. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 25-31.

B

Bertash B. (2018) MAUSOLEUM OF RABBI SAMUEL EDELS AT THE JEWISH CEMETERY IN OSTROH. [Image]

Bilous T. (2018) INTERCULTURAL COMPETENCE AS A KEY COMPONENT OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 123-125.

D

Deineha I.O. (2018) THE MARKETING COMPLEX OF HIGHER EDUCATION IN THE EDUCATIONAL MARKET. Innovative Solutions In Modern Science, 2018: №6(25). pp. 5-22. ISSN 2414-634Х

Deineha I.O. (2018) METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION MARKET OFFERS OF HIGHER EDUCATION. Innovative Solutions In Modern Science, 2018 (№ 5): (24). pp. 40-50.

Demenchuk O. (2018) TOWARDS MODELING LEXICAL SEMANTICS: A CROSS-LINGUISTIC PERSPECTIVE. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 10-13.

I

Ivashkevych E. and Chala J. (2018) SOCIAL KNOWLEDGE, SOCIAL THINKING, SOCIAL PREDICTION AND SOCIAL INTUITION IN THE PARADIGM OF SOCIAL INTELLECT OF A PERSON. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 153-155.

K

Kasatkina-Kubyshkina O.V. and Kuriata Y.V. (2018) THE ROLE OF METAPHORS IN THE LANGUAGE OF ADVERTISING. Молодий вчений, 2018 (№ 3.2): (55.2). pp. 1-4. ISSN 2313-2167, 2304-5809

Kvartenko O. and Sabliy L. and Kovalchuk N. and Lysytsya A. (2018) The use of the biological method for treating iron containing underground waters. Journal of Water and Land Development, 2018 (39): X-XII. pp. 77-82. ISSN 2083-4535

L

Lea Y. and Tymoschuk O. (2018) PROBLEMS AND WAYS OF UKRAINIAN IMMIGRANTS’ CHILDREN ADAPTATION IN AMERICAN SCHOOLS. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 173-175.

Lebed O.O. and Myslinchuk V.O. and Trusheva S.S. and Mandyhra Y.M. and Lysytsya A.V. (2018) Radon in the spring water of the Zdolbuniv Region, Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 2018 (Vol.8): 3. pp. 82-89. ISSN 2520-2138

M

Mykhalchuk N.O. and Antyukhova N.I. (2018) DISCOURSE ANALYSES OF ABSTRACT NOUNS IN “THE ADVENTURE OF OLIVER TWIST” BY CHARLES DICKENS. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 54-61.

V

Verovkina O. and Druziuk M. (2018) GENERAL OVERVIEW OF PARADOX INTERPRETATION. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 14-20.

І

Іванова Л.І. and Захожа А.Ю. (2018) РОБОТА З ДИТЯЧОЮ КНИГОЮ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 60-63.

Іванова Л.І. and Крук Н.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДОЗНАВЧОГО КОМПОНЕНТА У ЗМІСТІ ЧИННИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 104-108.

Іванова Л.І. and Ткач Т.В. (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ПРИНЦИПУ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 45-48.

Іванова Л.І. and Хаєцька О.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КЕРІВНИЦТВА ФОРМУВАННЯМ САМОСТІЙНОГО ЧИТАЧА У СИСТЕМІ КЛАСНОГО ТА ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 78-82.

Іванова Л.І. and Шевчук М.М. (2018) ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ДІЄВИЙ МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 100-102.

Іванчук К.О. and Руденко Н.М. (2018) ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ТРИВОЖНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 72-73.

Івашкевич Е.Е. (2018) ПОШУК ВІДПОВІДНОСТІ ЛЕКСИЧНОЇ ОДИНИЦІ ЯК ЗАПОРУКА АДЕКВАТНОГО ПЕРЕКЛАДУ ФАХІВЦЕМ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 45-54.

Івашкевич Е.З. and Яцюрик А.О. (2018) УНІКАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА ТА СТРУКТУРА ЙОГО СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 155-165.

Івашкевич Е.З. and Яцюрик А.О. (2018) COGNITIVE PSYCHOLOGY AND THE CONCEPT OF SOCIAL INTELLIGENCE. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 158-165.

Ігнатюк Т.В. and Маліновська Н.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ОВОЛОДІННЯ ПИСЕМНИМ МОВЛЕННЯМ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 73-75.

А

Абрамець Р.О. and Десятничук І.О. (2018) СТАНОВИЩЕ ОСВІТИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У КІНЦІ ХVІІ-XVIII ст. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 258-260.

Адамчук А.О. and Шахрайчук М.І. (2018) РОЗРОБКА МОДУЛЯ «СЕСІЯ» ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ДЕКАНАТ». Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. p. 43.

Ажнюк Т.Б. and Солтис А.С. and Шроль Т.С. (2018) ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ У СЕРЕДОВИЩІ MIT APP INVENTOR 2. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 74-75.

Азизян І.A. and Павлова Н.С. (2018) ІНТЕРАКТИВНИЙ ОСВІТНІЙ ПЛАКАТ ЯК СУЧАСНИЙ ДИДАКТИЧНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 75-76.

Аладько Д. (2018) Толкін Джон Р.Р. ПЛАЧ ЗА РОГІРИМАМИ. Аrs Translatorica, 2018 (Вип.2). p. 8.

Аладько Д.О. (2018) МЕТОНІМІЧНА МОДЕЛЬ «РОЗМІР – ПОСУД ТАКОГО РОЗМІРУ» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 29-31.

Аладько Д.О. (2018) МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНОЇ ДИНАМІКИ НОМІНАЦІЙ АРТЕФАКТІВ (на прикладі назв посуду в англійській та українській мовах). In: Семантична деривація лексики в типологічному висвітленні. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, pp. 61-72.

Александрова С.В. and Руденко В.М. (2018) РОЛЬ ТВОРЧОЇ ГРИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 4-6.

Алексюк Ю.А. and Вороницька В.М. (2018) ДЕТЕКТУВАННЯ І РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. p. 44.

Андрощук А.А. and Павлюк Т.О. (2018) НАРОДНА МАТЕМАТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 7-8.

Антипчук Н.В. (2018) МАЛОДОСЛІДЖЕНИЙ КРАЙ В ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВОЛИНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 204-209. ISSN 2519-1942

Антонюк М.С. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ІСТОРІЯ ІНФОРМАТИКИ». Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. p. 45.

Антонів Л. and Маліновська Н.В. (2018) ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 5-7.

Арамишин К.В. and Лук’яник Л.В. (2018) ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЮ ЛЕКСИКОЮ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 27-29.

Артемова О.І. (2018) ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА КРЕАТИВНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ЗАПОРУКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 17-22. ISSN 2518-7503

Артемова О.І. and Дружиніна І.А. (2018) КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЕДУЧОГО ТРЕНІНГОВИХ ГРУП. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 18-24. ISSN 2518-7503

Б

Базака О.В. and Косарєва О.І. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 7-8.

Базака О.В. and Косарєва О.І. (2018) ОПТИМІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 8-10.

Байло Ю.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОРИ У ТЕРМІНОЛОГІЇ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 148-152.

Баліка Л.М. (2018) РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ У ФОРМУВАННІ ІНТЕРЕСУ ДО ЧИТАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 117-126.

Баліка Л.М. (2018) АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОГЛЯДІВ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ ЩОДО РОЛІ КНИГИ ТА ЧИТАННЯ У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 53-60. ISSN 2411-4553

Басюк В.В. and Шроль Т.С. (2018) ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ PHOTOMATH ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 4-6.

Басюк (Божко) Ю.С. and Горопаха Н.М. (2018) ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 8-9.

Бачинська Л.П. and Павлюк Т.О. (2018) МУЛЬТФІЛЬМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ УЯВЛЕНЬ ПРО ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 9-11.

Бачинська Л.П. and Павлюк Т.О. (2018) ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ УЯВЛЕНЬ ПРО ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 10-12.

Бедрій Х.Б. and Баліка Л.М. (2018) ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ЯНУША КОРЧАКА У РОБОТІ З УЧНЯМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. p. 11.

Безкоровайна О.В. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інтернаука, 2018 (1 (41)). pp. 17-20.

Безлюдна В.І. and Осьмак Л.П. (2018) ДИСПОЗИЦІЙНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ НЕПРОДУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ДІТЬМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 22-28. ISSN 2518-7503

Березюк Т.П. (2018) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ ВЗО. Психолологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 28-35. ISSN 2518-7503

Березюк Т.П. (2018) МЕТОДОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ ВНЗ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 24-31. ISSN 2518-7503

Березюк Т.П. (2018) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МЕНЕДЖЕРІВ. Практична психологія у сучасному вимірі, 2018. pp. 38-40.

Березюк Т.П. (2018) ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ. Нова педагогічна думка, 2018 (№ 4): (96). pp. 80-84. ISSN 2520-6427

Берестен О.Ю. and Воловик Г.П. (2018) ЕХІНОКОКОЗ ЛЮДЕЙ НА РІВНЕНЩИННІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 215-217.

Берташ Б.М. and Микитин Т.М. (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ "SHTETLE ROUTES. ОБ'ЄКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ТРАНСКОРДОННОМУ ТУРИЗМІ" ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею, 2018 (Вип.16). pp. 14-17.

Биков О.В. and Сєвєрова О.В. (2018) БОНАПАРТИСТСЬКА ТЕОРІЯ В ГОЛЛІСТСЬКІЙ ПРАКТИЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 260-261.

Бичков Л.О. (2018) КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРНІТОНІМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 24-28.

Бичков Л.О. (2018) ФРАЗЕОЛОГІЧНІ АНАЛОГИ З КОМПОНЕНТОМ-ОРНІТОНІМОМ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 67-72.

Бичук С.Б. and Горопаха Н.М. (2018) ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ ВИХОВАНЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 12-13.

Бичук С.Б. and Горопаха Н.М. (2018) ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ РОБОТИ З БАТЬКАМИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 12-14.

Близнюк Н.В. and Косарєва Г.М. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УВАГИ В УЧНІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. p. 14.

Блищик А.В. and Падалка О.І. (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 14-16.

Блищик А.В. and Шадюк О.І. (2018) ФОРМУВАННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ В ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУПАХ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 14-15.

Богів І.Г. and Джава Н.А. (2018) МІСЦЕ ІНТЕРНЕТ-КОНТЕНТУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 16-18.

Бодейко С.В. and Падалка О.І. (2018) ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 18-19.

Боднаровська А.І. and Найда Р.Г. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 15-17.

Божук М.Р. and Степанова О.І. (2018) ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 19-21.

Бойко Н.Г. and Конопльова Ю.О. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 83-89.

Бондар А.В. and Квартенко О.М. and Присяжнюк І.М. (2018) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 217-219.

Бондар А.В. and Цяк Ю.В. and Кирилецька Г.М. (2018) СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 21-23.

Бондар О.Г. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ (1958 – 1991 РР.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 23-24.

Бондарець М.А. (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВАННЯ ПЕДАГОГІЧНО ЗАНЕДБАНИХ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 304-313.

Бондарець М.А. and Петренко О.Б. (2018) СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ВАЖКОВИХОВУВАНІСТЬ»У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ 20– 30-Х РР. ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 24-26.

Бондарук А.О. and Степанова О.І. (2018) РОЛЬ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 26-27.

Бондарчук О.В. and Павлюк Т.О. (2018) ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 27-28.

Бондарчук О.В. and Павлюк Т.О. (2018) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 17-18.

Боровець М.Б. and Янцур Л.А. (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 19-20.

Боровець О.В. (2018) ІДЕЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 126-132.

Боровець О.В. (2018) ДІАГНОСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Нова педагогічна думка, 2018 (№ 2): (94). pp. 127-129. ISSN 2520-6427

Боровець О.В. (2018) СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Virtus, 2018: Issue 21. pp. 75-77. ISSN 2415-3133, 2410-4388

Боровець О.В. (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ У ДИДАКТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти, 2018. pp. 128-131.

Боровець О.В. (2018) КОМПОНЕНТИ ДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку, 2018: Ч. 1. pp. 116-117.

Боровець О.В. (2018) ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ = PROJECT TECHNOLOGIES AS A MEAnS OF IMPLEMENTATION OFTHE ACTIVITY APPROACH TO ORGANIZATION OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PEDAGOGUES. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2018 (Ч. 1): Вип. 24. pp. 38-42. ISSN 2309-9763

Боровець О.О. and Шахрайчук М.І. (2018) РОЗРОБКА МОДУЛЯ «СТАТИСТИКА» ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ДЕКАНАТ». Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. p. 47.

Бричок С.Б. (2018) ПОГЛЯДИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО НА ПРОБЛЕМУ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 132-144.

Бричок С.Б. (2018) ІДЕЇ ВИВЧЕННЯ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ОТОЧУЮЧОГО ЇЇ СЕРЕДОВИЩА В СПАДЩИНІ СТЕПАНА МОЛОЖАВОГО (20–30-РР. ХХ СТ.). Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 60-74. ISSN 2411-4553

Будкевич О.В. and Стельмашук Ж.Г. (2018) ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ: СТАТЕВІ АСПЕКТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 28-29.

Бурик Н.Л. and Петренко О.Б. (2018) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 29-30.

Бурчак К.І. and Руденко В.М. (2018) ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКІЛЛЯ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 20-22.

Бут Д.І. and Палій В.П. (2018) ПРОБЛЕМА МОДАЛЬНОСТІ БЕЗОСОБОВИХ ЗВОРОТІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 308-310.

Бухалюк А.Ф. and Слесаренко А.В. (2018) РОЗВИТОК КИТАЙСЬКИХ АРМІЙ ПЕРІОДУ ЧЖАНЬГО («ВОЮЮЧИХ ЦАРСТВ») 475-221 РР. ДО Н. Е. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 261-262.

Буцяк В.І. and Турко Н.Є. and Пастушенко Л.А. (2018) ГЕНЕЗИС І ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ (БАНДУРА, БАЯН, ГІТАРА, СКРИПКА, ФОРТЕПІАНО). [Teaching Resource]

Бєлова С.А. (2018) ТРУДОВІ ШКОЛИ НІМЕЧЧИНИ ЯК ОСНОВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕФОРМАТОРСЬКОГО РУХУ К. ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 31-39.

Бігунов Д.О. (2018) МОВЛЕННЄВА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ: КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 31-37. ISSN 2518-7503

Бігунов Д.О. (2018) КОМПОНЕНТИ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 10-14.

Білецька О.Д. (2018) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІКОВИХ КРИЗ ОСОБИСТОСТІ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ЮНАЦТВА. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 36-42. ISSN 2518-7503

Бісовецька Л.А. (2018) РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 2018: Вип. 173. pp. 72-76. ISSN 2521–1919

Бісовецька Л.А. and Козіцька О.А. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РЕЧЕНЬ У КОНФЕСІЙНОМУ СТИЛІ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 2018 (№ 3): Т. 29(68). pp. 1-5.

В

Вальд Б.Е. (2018) РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ УКРАЇНСЬКОГО ДРУКУ: ДОСВІД РІВНЕНЩИНИ. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 186-191. ISSN 2415-802X

Вальчевський В.М. and Гаврилюк В.І. (2018) РОЗРОБКА WEB-САЙТУ ДЛЯ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 77-78.

Василишин С.С. and Горопаха Н.М. (2018) ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЧЕРГУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 30-32.

Василькевич С.С. and Денейчук М.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 36-37.

Васильєва О.Є. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ СМАКОВИХ НОМІНАЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 31-34.

Васильєва О.Є. (2018) СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ (на матеріалі растаманської казки). Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 316-321.

Велінець Б. (2018) Фестивальний туризм як частина подієвого туризму (на прикладі Рівненської області). Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 164-191. ISSN 2415-802X

Висоцька О.В. and Маліновська Н.В. (2018) ДИДАКТИЧНІ ІГРИ У ПІДГОТОВЦІ ДІТЕЙ ДО ЗАСВОЄННЯ ГРАМОТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 32-33.

Виткалов С.В. (2018) ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ У СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВИМІРАХ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2018 (Вип.28). pp. 251-260. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. (2018) КУЛЬТУРНА ТВОРЧІСТЬ У ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ 50-70 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ : СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРОВІДНИХ ФОРМ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2018 (Вип.29). pp. 38-55. ISSN 2518-1890

Виткалов С.В. (2018) МИТЕЦЬ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ МІСТА: ДО 60-РІЧЧЯ РІВНЕНСЬКОГО ХУДОЖНИКА ОЛЕКСАНДРА БОБРИШЕВА. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2018 (Вип.26). pp. 177-180. ISSN 2411-1546

Виткалов С.В. and Бояр Н.М. (2018) РЕГІОНАЛЬНІ КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ РІВНЕНЩИНИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2018 (Вип.27). pp. 123-128. ISSN 2518-1890

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2018) КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 4-7. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. and Кравчик Ю. (2018) ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2018 (Вип.29). pp. 162-166. ISSN 2518-1890

Войтович А.П. and Шахрайчук А.М. (2018) РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ТА ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТІВ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 48-49.

Войтович О.В. (2018) ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 230-238. ISSN 2411-4553

Войтович О.В. (2018) ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 24-25.

Войтович О.В. (2018) ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У СВІТЛІ ПРОБЛЕМ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 25-27.

Войтович О.П. and Войтович І.С. (2018) ТЕХНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЕКОЛОГА. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 107-109.

Войтюк В.С. and Джеджера К.В. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 27-29.

Волошина Л.П. (2018) КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ. Актуальні питання культурології, 2018 (ВИП.18). pp. 127-133. ISSN 2415-802X

Воят І.О. and Костюк Л.К. (2018) ПАМ’ЯТКИ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ м. ДУБНО. Наука, освіта, суспільство очима молоди, 2018. pp. 323-325.

Вєтрова І.М. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 90-95.

Візітів Ю.М. and Рогожина К. (2018) ВИБРАНІ ОСОБИСТОСТІ: УКРАЇНСЬКІ КАРТВЕЛІ ДОБИ РОМАНТИЗМУ (XVIII-XIX СТОЛІТТЯ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 33-39. ISSN 2519-1942

Віннікова Я.Е. and Шевців З.М. (2018) ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАСОБІВ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 33-35.

Г

Гаврилюк Л.В. and Казначеєва Л.М. (2018) ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВПЛИВОВОСТІ СЛОВА ВЧИТЕЛЯ ЗА В.О.СУХОМЛИНСЬКИМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 35-37.

Гаврилюк Л.В. and Казначеєва Л.М. (2018) Формування творчої особистості у літературно-мистецькій студії Сарненського районного будинку дітей та молоді. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 109-114. ISSN 2415-802X

Гаврилюк М.В. and Джеджера К.В. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ ДІТЕЙ СТАРОГО ВІКУ У ДНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 37-39.

Гаврилюк М.В. and Джеджера К.В. (2018) ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ВІКУ ЯК ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 30-32.

Гаврилюк О.О. and Горопаха Н.М. (2018) ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 39-41.

Гаврилюк О.О. and Горопаха Н.М. (2018) ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 29-30.

Гаврюсєв С.М. and Гаврюсєва Т.О. (2018) ВИКОРИСТАННЯ CMS ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 78-79.

Газдун С.В. (2018) ФОНОГРАФІЧНА СТИЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ АНОМАЛІЙ У РОМАНІ ДЕНІЕЛА КІЗА "FLOWERS FOR ALGERNON". Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 82-87.

Галайчук М.В. and Горопаха Н.М. (2018) ПРОБЛЕМНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 41-43.

Галатюк М.Ю. (2018) ЦІННІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 43-45.

Галуха Л.Ю. (2018) РОЗВИТОК ЧОРНОСОТЕННОГО РУХУ НА ВОЛИНІ 1905–1914 рр.: РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 69-74. ISSN 2519-1942

Галімський В.В. and Крук І.В. and Батишкіна Ю.В. (2018) ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ПОЗААУДИТОРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 79-81.

Гапонюк О.А. (2018) СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЗООНІМІЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 17-22.

Гаїн П.Ю. and Гнедко Н.М. (2018) ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ІНФОРМАТИКИ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 11-12.

Гелюта В.В. and Джеджера К.В. (2018) ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗДО. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 32-33.

Герасимова Н.І. (2018) СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 116-119.

Герасимова Н.І. (2018) ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗУ САМОТНОСТІ У ТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ АЛЕГОРИЧНОЇ КАЗКИ-ПРИТЧІ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ “МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ”. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 200-204.

Гергелюк О.І. and Мартинчук І.І. (2018) СТРАТЕГІЯ БОРОТЬБИ З ГЛОБАЛЬНИМ ТЕРОРИЗМОМ ДЖ. БУША-МОЛОДШОГО (2001-2009 рр.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 262-264.

Герман Т.Й. and Галатюк Ю.М. (2018) ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 45-47.

Глущук О.Г. and Бартош К.Г. (2018) PUBLICART ЯК СУЧАСНА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 170-175. ISSN 2415-802X

Глущук О.Г. and Малійчик В.С. (2018) РІВНЕНЩИНА КРІЗЬ ПРИЗМУ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 34-39. ISSN 2415-802X

Глінська С.О. and Штокало С.С. and Никитюк Т.В. and Стеренчук В.М. and Герасимчук Г.В. (2018) ПОШИРЕННЯ HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN. В КІВЕРЦІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА». Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 128-130.

Гмерніцька Л.Я. and Джеджера К.В. (2018) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 47-49.

Гнедко Н.М. (2018) ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ ТА ЗАСІБ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 12-14.

Годунок Я.В. and Горопаха Н.М. (2018) ФОРМУВАННЯ ДРУЖНІХ СТОСУНКІВ ДОШКІЛЬНИКІВ У КОЛЕКТИВНІЙ ПРАЦІ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 38-39.

Годунок Я.В. and Горопаха Н.М. (2018) ВПЛИВ УЧАСТІ В КОЛЕКТИВНІЙ ПРАЦІ НА ФОРМУВАННЯ ДРУЖНІХ СТОСУНКІВ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018. pp. 40-41.

Горбачук Р.Л (2018) ТАНЕЦЬ МОДЕРН (СУЧАСНИЙ ТАНЕЦЬ): ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ТЕХНІЧНІ ПРИНЦИПИ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2018 (Вип.28). pp. 196-201. ISSN 2411-1546

Гордєєв В. (2018) ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ОБРАЗНИХ ТА СИМВОЛІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2018 (Вип.28). pp. 213-222. ISSN 2411-1546

Гордійчук А.С. and Руденко Н.М. (2018) ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ З РДА. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 41-42.

Горопаха Н.М. (2018) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 84-93. ISSN 2411-4553

Гречин О.М. and Трохимчук І.М. (2018) ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ХРИЗОМЕЛІД-ДЕНДРОБІОНТІВ ПРИРОДНИХ ЛІСОВИХ БІОЦЕНОЗІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 147-152.

Гречун І.П. and Маліновська Н.В. (2018) РОЗВИТОК СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ КАЗКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 49-50.

Гречун І.П. and Маліновська Н.В. (2018) РОЗВИТОК СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ КАЗКИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 42-44.

Гривіцька Р.В. and Міщеня О.М. (2018) ЦІННОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ОСВІТИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 35-36.

Гринькова Н.М. (2018) ВІКОВІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 74-81. ISSN 2411-4553

Гринькова Н.М. and Борей В.І. and Токарська Ю.А. (2018) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА РОЗВИТКУ ВИХОВАНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 51-53.

Гринькова Н.М. and Степанчук Р.Б. and Кавка Ю.Я. (2018) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 151-157.

Грицай Н.Б. (2018) ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗМІСТУ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 157-159.

Громик Н.В. and Камінська О.В. (2018) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ СТРАХУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 209-210.

Груша В. and Козлюк О.А. (2018) ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 53-54.

Груша В.O. and Козлюк О.А. (2018) ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ФОРМА ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 44-45.

Губеня А.О. and Маліновська Н.В. (2018) ОПИС-ОСНОВА ЗВ'ЯЗНОЇ РОЗПОВІДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 54-55.

Губеня А.О. and Маліновська Н.В. (2018) ОПИС – ОСНОВА ЗВ’ЯЗНОЇ РОЗПОВІДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 54-55.

Гудовсек О.А. (2018) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ. Інноватикау вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 157-166.

Гудовсек О.А. (2018) СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГАЛУЗІ МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 82-91. ISSN 2411-4553

Гульчук В.А. and Музичук К.П. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 15-16.

Гулюк Т.Ф. and Стельмашук Ж.Г. (2018) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 55-56.

Гуляйгродська Р.Г. (2018) ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА І СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ МЕТАФОР ТА ЕПІТЕТІВ У ПОВІСТІ РЕЯ БРЕДБЕРІ “КУЛЬБАБКОВЕ ВИНО”. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 101-108.

Гілянчук В.В. and Шадюк О.І. (2018) ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 35-36.

Д

Давидюк І.А. and Степанова О.І. (2018) ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 56-57.

Давидюк І.А. and Степанова О.І. (2018) ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 46-48.

Давидюк Р.П. (2018) СИМОН ПЕТЛЮРА В ПАМЯТИ СВОИХ СОВРАТНИКОВ В ПЕРИОД МЕЖВОЕННОЙ ВОЛЫНИ. Pamięć i Sprawiedliwość, 2018 (№ 2): Вип. 32. pp. 482-501. ISSN 1427-7476

Давидюк Р.П. and Микитюк Т. (2018) «ПОВОРОТНИЦТВО» ДО РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: РОЛЬ БІЛЬШОВИЦЬКОГО ФАКТОРА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 74-81. ISSN 2519-1942

Давидюк Т.В. and Козлюк О.А. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІГОР-ГОЛОВОЛОМОК У РОЗУМОВОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 57-58.

Давидюк Т.В. and Козлюк О.А. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІГОР-ГОЛОВОЛОМОК У ФОРМУВАННІ УМІНЬ І НАВИЧОК РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 48-50.

Данилюк К.В. (2018) ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Лабіринти реальності, 2018. pp. 111-112.

Данилюк К.В. (2018) СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Virtus, 2018 (№ 26). pp. 254-257. ISSN 2415-3133, 2410-4388

Данилюк О.В. and Джеджера К.В. (2018) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 50-51.

Данчук О.І. and Павлюк Т.О. (2018) РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ГІПЕРАКТИВНИХ ДІТЕЙ-ЛОГОПАТІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 51-53.

Данілова Н.Р. and Губеня А.О. (2018) ВПЛИВ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 82-85.

Данілова Н.Р. and Миронець І.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 31-33.

Дахнова І.М. and Козлюк О.А. (2018) МУЛЬТФІЛЬМИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 53-54.

Дейнега І.О. (2018) ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2018 (Вип.29). pp. 29-32.

Дейнега І.О. (2018) СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ВНЗ ТА ЙОГО СТЕЙКХОЛДЕРІВ. Глобальні та національні проблеми економіки, 2018 (Вип.21). pp. 255-259.

Дейнега І.О. (2018) МАРКЕТИНГ І БРЕНДІНГ ЯК БАЗОВІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЇ. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики, 2018. pp. 374-377.

Дейнега І.О. (2018) МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ. Бізнес-навігатор, 2018 (Вип. 4): (47). pp. 34-37.

Дейнега І.О. (2018) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ БРЕНД-КОДУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, 2018 (№ 4): Т. 29 (68). pp. 93-97.

Дейнега І.О. (2018) ОНЛАЙН-ОСВІТА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Причорноморські економічні студії, 2018 (Вип.30): Ч. 1. pp. 78-82.

Дейнега І.О. (2018) ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ. Інноваційна економіка, 2018 (№ 1-2): (73). pp. 40-45.

Дейнега І.О. (2018) РЕКЛАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інтелект ХХІ, 2018 (№ 4). pp. 126-130. ISSN 2415-8801

Дейнега І.О. (2018) СПЕЦИФІКА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОФІЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інфраструктура ринку, 2018: Вип. 22. pp. 74-79. ISSN 2519-2868

Дейнега І.О. (2018) СУЧАСНІ ТРЕНДИ В УПРАВЛІННІ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2018 (Вип.18): Ч. 1. pp. 140-145.

Дейнега І.О. (2018) ЯКІСНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПОСЛУГИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. Науковий вісник Херсонського державного університет, 2018 (Вип.30): Ч. 3. pp. 26-29.

Дейнега І.О. and Бенещук Т.В. (2018) УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ПІДПРИЄМСТАХ У БУДІВНИЦІТВІ. Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку, 2018. pp. 97-99.

Дейнега І.О. and Власюк Л. (2018) ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ. Маркетинг і цифрові технології, 2018. pp. 69-70.

Дейнега І.О. and Лисичук І. (2018) ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КАНАЛІВ ЗБУТУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління, 2018. pp. 22-25.

Дейнега И. (2018) ВНЕШНЕЕ НЕЗАВИСИМОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАК МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ. Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare, 2018. pp. 66-70.

Дейнега О.В. and Дейнега І.О. and Волошин В.С. (2018) ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ. Маркетинг та логістика в системі менеджменту, 2018. pp. 66-67.

Дейнега О.В. and Робейко К.Г. (2018) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку, 2018. pp. 99-100.

Дейнега О.В. and Савчук Є.В. (2018) ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ПОТЕНЦІАЛУ. Маркетинг і цифрові технології, 2018. pp. 71-72.

Дейнеко А.І. (2018) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ТА ТИПИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 119-122.

Дейнеко А.І. (2018) ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ЦІЛІСНОМУ ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ ЗНАЧЕННІ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 204-210.

Дембовська Ю.О. and Косарєва О.І. (2018) КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 55-56.

Деменчук О.В. (2018) ТИПОЛОГІЯ МОДЕЛЕЙ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ЛЕКСИКИ. In: Семантична деривація лексики в типологічному висвітленні. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, pp. 6-29.

Демчук В.В. (2018) РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ ТА ФАКТОРИ ЇХ ПІДТРИМАННЯ В СУЧАСНИХ АГРОФІТОЦЕНОЗАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 219-221.

Демянюк О.Б. and Косарєва О.І. (2018) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ). Психологічний часопис, 2018 (№4): Вип. 14. pp. 54-66. ISSN 2114-004Х, 2114-0023

Денисюк І.О. and Косарєва Г.М. (2018) ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ІГОР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 58-59.

Денисюк Л.В. and Ковлєва Д.В. (2018) ПРОСТІ СПОСОБИ ПОКРАЩИТИ РОЗМОВНУ АНГЛІЙСЬКУ І ПОДОЛАТИ МОВНИЙ БАР’ЄР. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 142-145.

Денисюк Л.В. and Ливицький Б.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 130-132.

Денисюк Н.В. (2018) СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЖИТЕЛІВ м. РІВНЕ ХВОРОБАМИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, 2018. pp. 3-5.

Денисюк Н.В. (2018) САНІТАРНО-ЕКОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ М. РІВНЕ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 174-178.

Дерев'янко Н.З. (2018) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 42-46. ISSN 2518-7503

Деркач Т.В. and Бісовецька Л.А. (2018) ОСНОВИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 41-45.

Джеджера К.В. (2018) НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» ЯК ЗАСІБ ДИДАКТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 94-107. ISSN 2411-4553

Джеджера О.В. (2018) РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ШЛЯХ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЕЖИВАНЬ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ З ПРИВОДУ НАВЧАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 47-53. ISSN 2518-7503

Дзюбишина Н.Б. (2018) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 167-175.

Димарчук Л.В. and Горопаха Н.М. (2018) ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІНТЕРЕСУ ДО МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 59-60.

Димарчук Л.В. and Горопаха Н.М. (2018) ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МАТЕМАТИКИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 56-58.

Димченко С.С. (2018) ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ ВИКОНАВЦІВ В АНСАМБЛЕВОМУ МУЗИКУВАННІ В КЛАСІ УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. p. 325.

Димченко С.С. and Димченко С.С. (2018) КОНЦЕПЦІЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДИРИГЕНТСЬКОГО ЖЕСТУ, МІМІКИ, ПАНТОМІМІКИ ТА ВИРАЗНОСТІ ОБЛИЧЧЯ У ВІДОБРАЖЕННІ ОБРАЗНО-ЕМОЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЗИЧНОГО ТВОРУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 151-156.

Дичківська І.М. (2018) НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 62-74. ISSN 2411-4553

Дичківська І.М. and Горопаха Н.М. and Козлюк О.А. and Косарєва О.І. and Маліновська Н.В. and Павлюк Т.О. and Руденко Н.М. and Степанова О.І. and Шадюк О.І. (2018) Дослідницька робота студентів. [Teaching Resource]

Дмитрук М.С. and Пустовіт Г.П. (2018) ПРОБЛЕМА «ВАЖКИХ» ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 60-61.

Довгалюк В.І. and Боровець О.В. (2018) СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 61-62.

Дравецька О.М. and Козлюк О.А. (2018) НАРОДНА РУХЛИВА ГРА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ПОЧАТКОВИХ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 63-64.

Дравецька О.М. and Козлюк О.А. (2018) ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ГРИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 61-62.

Дубницька Н. and Козлюк О.А. (2018) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З КАЗКОЮ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 62-64.

Дуброва А.С. and Котирло М.М. (2018) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 126-130.

Дуброва А.С. and Чорнобай І.А. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ З ПРАВОМ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 30-31.

Дунайчик А.В. and Сяська І.О. (2018) СКЛАДАННЯ ОРНІТОЛОГІЧНОГО МАРШРУТУ БІЛОКРИНИЦЬКИМ ЗАГАЛЬНОЗООЛОГІЧНИМ ЗАКАЗНИКОМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 221-223.

Дутчак Т.І. and Руденко Н.М. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ДНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 64-65.

Дутчак Т.І. and Руденко Н.М. (2018) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 64-65.

Дікал Н.Ю. and Павлюк Т.О. (2018) ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ КАЗКИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (вип.1). pp. 58-59.

Дікал Н.Ю. and Павлюк Т.О. (2018) ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 59-60.

Ж

Жигула І.Г. and Пасічник Я.А. (2018) МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 66-67.

Жовнір А.О. and Маліновська Н.В. (2018) ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ЦІННІСТЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 67-68.

Жовнір А.О. and Маліновська Н.В. (2018) ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У СІМ’Ї. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 65-66.

З

Заблоцька В. and Лисиця А.В. (2018) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГЕЛІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ ТА НА РІВНЕНЩИНІ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 187-190.

Задолинна О.Ф. and Третяк О.М. (2018) СУТНІСТЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 54-57.

Зайцев Р. and Пляшко О. and Самборський І.О. (2018) УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ХЛІБОБУЛОЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Маркетинг очима молоді, 2018. pp. 70-72.

Залеський І.І. and Мартинюк В.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ ОЗЕР ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ (НА ПРИКЛАДІ ЛЮБОМЛЬСЬКО-КОВЕЛЬСЬКОГО ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ). Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 191-201.

Затірка М.В. and Шелестюк К.В. and Куруц Х.І. and Прокопчук Т.П. and Кирилецька Г.М. (2018) ТЕСТОВА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 70-71.

Захарчук А.Г. and Рудь О.Г. (2018) БІОІНДИКАЦІЯ СТАНУ ВОДИ РІЧКИ КУСТИНКА ЗА ВОДНИМИ РОСЛИНАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 223-225.

Захарчук Н.П. and Маліновська Н.В. (2018) ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 71-72.

Захарчук Н.П. and Маліновська Н.В. (2018) ФОРМУВАННЯ ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ІГОР. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 66-68.

Заєць А.О. (2018) ТВОРЧІСТЬ В. ВІТМЕНА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПОПУЛЯРНОЇ КУЛЬТУРИ США ХІХ СТОЛІТТЯ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 332-337.

Зелінська К. and Козлюк О.А. (2018) ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В ПРОЦЕСІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 72-74.

Зиль В.П. and Михальчук Р.Ю. (2018) ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ГОЛОКОСТУ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНЩИНИ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 264-267.

Зозуля О.І. and Косарєва О.І. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 70-72.

Зубкович І.В. and Лико С.М. (2018) ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЦЕЗІЮ-137 В ҐРУНТАХ ВОДОЗБОРУ ОЗ. ОСТРІВСЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 225-226.

Зубілевич М.І. (2018) ІНШОМОВНИЙ ПРОФЕСІЙНО–ОРІЄНТОВАНИЙ ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 95-103.

К

Калініченко М.М. (2018) ТВОРЧІСТЬ ЕМІЛІ ДІКЕНСОН В ДИСКУРСІ ПОПУЛЯРНОЇ ЖІНОЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ АМЕРИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОРІЧЧЯ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 93-94.

Калініченко М.М. (2018) ВІЛЬЯМ БЛЕЙК ТА МОВНА РЕВОЛЮЦІЯ БРИТАНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ (ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ). In: Семантична деривація лексики в типологічному висвітленні. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, pp. 199-209.

Калісецька В.С. and Палій В.П. (2018) СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «HAINE» (НЕНАВИСТЬ) В ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 310-312.

Карапузь О.В. and Міщеня О.М. (2018) СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ОСНОВ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 60-63.

Карась М.В. and Джава Н.А. (2018) МЕТОДИКА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 74-76.

Кардаш Н.О. and Косарєва О.І. (2018) РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ- ЛОГОПАТІВ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 75-76.

Карпенчук С.Г. (2018) ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ – ЦІННОСТІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 34-45. ISSN 2411-4553

Карпова А.В. (2018) СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ В СЕРЕДОВИЩІ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 66-70. ISSN 2518-7503

Карпухіна Т.О. and Одарчук Т. (2018) УКРАЇНА В ПЛАНАХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ НАПЕРЕДОДНІ ТА НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 91-101. ISSN 2519-1942

Кибукевич К.В. and Баліка Л.М. (2018) ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 76-77.

Кидюк В.М. and Маліновська Н.В. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ РУХОВОГО РЕЖИМУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 76-78.

Кидюк В.М. and Маліновська Н.В. (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РУХОВОГО РЕЖИМУ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 77-78.

Кирильчук О.О. and Мельник В.Й. (2018) ЕНТОМОФАУНА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 227-229.

Кирилюк І.В. and Янцур Л.А. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ У НАВЧАННІ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ РІЗНОВІКОВОЇ ГРУПИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018. pp. 78-79.

Кичурчак Н.В. and Шадюк О.І. (2018) ВПЛИВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 80-81.

Князевич А.О. (2018) УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Other. Волинські обереги, Рівне.

Ковалевич О.П. and Янцур Л.А. (2018) СВЯТА І РОЗВАГИ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА ТРАДИЦІЯМИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 82-84.

Ковалевська І.В. and Оксенюк О.В. (2018) МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ЗНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 79-81.

Коваль Ю.Л. and Янцур Л.А. (2018) ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ І НАСТУПНІСТЬ У РОБОТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ (ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК) У ФОРМУВАННІ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 81-82.

Ковальська В.В. and Бісовецька Л.А. (2018) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОМОВЛЕННЄВИХ ЗНАНЬ,УМІНЬ І НАВИЧОК НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 63-66.

Ковальчук І.В. and Сілков В.В. (2018) ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕРМІНОЛОГІЮ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 161-163.

Ковальчук К.О. and Палій В.П. (2018) ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ ФРАНЦУЗЬКОЇ АВТОРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. p. 312.

Ковальчук Т.В. and Горопаха Н.М. (2018) ПОГЛЯДИ М. МОНТЕССОРІ НА РОЛЬ ПРИРОДИ У ВИХОВАННІ ДИТИНИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 86-87.

Ковальчук Т.В. and Горопаха Н.М. (2018) «ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖИНА»-ЕКОЛОГО-РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ЗДО. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 88-89.

Ковальчук Ю. and Горопаха Н.М. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 82-83.

Ковальчук Ю.О. and Горопаха Н.М. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ, СПРЯМОВАНОЇ НА ЗАСВОЄННЯ ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 84-86.

Ковалюк В.В. and Антонюк О.В. (2018) СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 63-66.

Ковалюк В.В. and Жовнір А.О. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 90-93.

Ковалюк В.В. and Почтарук О.О. (2018) ЗНАЧЕННЯ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 116-119.

Ковалюк В.В. and Танадинка М.Є. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ РИМІВОК У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 138-140.

Ковбасюк Н.С. (2018) СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ (денотативний аспект). Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 22-26.

Козак М.В. and Косарєва О.І. (2018) ВПЛИВ СПІЛКУВАННЯ З ДОРОСЛИМ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 89-91.

Козак М.В. and Косарєва О.І. (2018) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ЇХ СПІЛКУВАННЯ З ДОРОСЛИМИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 91-92.

Козак Т.О. and Петренко С.В. (2018) РОБОТА З REST API МЕСЕНДЖЕРА VIBER. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 251-252.

Козачук О.Б. and Павлюк Т.О. (2018) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 92-94.

Козлюк О.А. (2018) СВІТ ДИТИНСТВА В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Т.ПОНІМАНСЬКОЇ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 134-140. ISSN 2411-4553

Козік Т.І. and Степанова О.І. (2018) ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ МОВЛЕННЯ ОПИСОВОГО ТИПУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 94-95.

Колесник С.С. and Крижановська Т.І. (2018) ТВОРЧІСТЬ М.Д.ЛЕОНТОВИЧА ЯК ДЖЕРЕЛО ФАХОВОГО ДОСВІДУ МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 87-88.

Колупаєва Т.Є. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 176-186.

Колупаєва Т.Є. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 102-114. ISSN 2411-4553

Колупаєва Т.Є. (2018) АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2018. pp. 47-48.

Колупаєва Т.Є. (2018) ЕЛЕМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 156-158.

Компан Б.В. and Косарєва О.І. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 83-84.

Компан Б.В. and Косарєва О.І. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 95-97.

Конопліцька Ю.І. and Ставицька О.Г. (2018) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 70-75. ISSN 2518-7503

Константінова О.В. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ У ПРОЦЕСАХ СЕМАНТИЧНОЇ МІГРАЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ ОПОДАТКУВАННЯ. In: Семантична деривація лексики в типологічному висвітленні. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, pp. 152-162.

Коняхін Ю.О. and Гуменюк О.В. (2018) ПОСТАТЬ ІЛАРІЯ КАРБУЛИЦЬКОГО: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 267-268.

Корнійчук І.С. and Козлюк О.А. (2018) ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 97-99.

Корнійчук В.М. and Карпухіна Т.О. (2018) ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ПЕРІОДУ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ В УКРАЇНІ У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 268-270.

Корнійчук О.В. and Баліка Л.М. (2018) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 84-85.

Коробка А.В. and Музичук К.П. (2018) МІКРО-НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 85-87.

Король О.П. and Костюк Л.К. (2018) ПОСТАТЬ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ПЕРІОДУ КІНЦЯ ХІХ СТ. - ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 327-328.

Корчак В.В. and Павлюк Т.О. (2018) ЗАНЯТТЯ З МАТЕМАТИКИ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА РОБОТИ З СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 99-100.

Корчакова Н.В. (2018) СТИМУЛЮВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОДИ ДИТИНСТВА ТА ПІДЛІТКОВОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 78-84. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. and Ковбаса А.Р. (2018) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕНОМЕНУ ПРОКРАСТИНАЦІЇ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 75-81. ISSN 2518-7503

Косарєва Г.М. (2018) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 140-147. ISSN 2411-4553

Косарєва Г.М. and Руденко Н.М. (2018) АНАЛІЗ СФОРМОВАНОСТІ ПОВЕДІНКОВОГО КОМПОНЕНТА ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2018 (Вип.24): Ч.1. pp. 138-143. ISSN 2309-9763

Косарєва Г.М. and Руденко Н.М. and Степанова О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Логопедія». [Teaching Resource]

Косарєва О.І. (2018) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ ВЗАЄМИН БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 114-123. ISSN 2411-4553

Костолович М.І. and Ойцюсь Л.В. and Зиль І.П. (2018) ДІЛОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 232-236.

Костюк І.В. (2018) СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 34-38.

Костюк Л. and Усик О. (2018) «СЕРПАНОК» В УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ ВБРАННІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 178-183. ISSN 2415-802X

Костюк Л.К. and Король О.П. (2018) ІЗ КОГОРТИ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ ХХ СТОЛІТТЯ: МИКОЛА ЛЕОНТОВИЧ – АВТОР СВІТОВОГО МУЗИЧНОГО ШЕДЕВРУ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2018 (Вип.28). pp. 246-251. ISSN 2411-1546

Кравчук А.Г. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕАЛІЙ АНГЛІЙСЬКОЮ В ДРАМІ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ЛІСОВА ПІСНЯ”. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 221-226.

Кравчук А.О. (2018) АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ: СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 175-180.

Кравчук Я.А. and Глущук О.Г. (2018) КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ У ВІРТУАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 328-330.

Крет О.В. and Крет Р.М. (2018) СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ РІВНЕНЩИНИ. Соціальні комунікації і нові комунікативні технолоії, 2018. pp. 6-9.

Крижановська Н.А. and Горопаха Н.М. (2018) ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 88-90.

Кримчук І.О. and Шугаєва Л.М. (2018) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 102-103.

Крупенко В.В. and Руденко Н.М. (2018) ФОРМУВАННЯ КОНФІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 103-105.

Крусь О.П. (2018) НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ДОМІНАНТА. Нова педагогічна думка, 2018 (№ 3): (95). pp. 128-131. ISSN 2520-6427

Кузьмич Л.М. and Дейнега І.О. and Самборський І.О. (2018) ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ДИЗАЙНУ УПАКУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях, 2018. pp. 155-158.

Кузьмич Т. and Кузьмич О.О. (2018) БЕЗСУБ’ЄКТНІ НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ ЯК ОЗНАКА МОВЛЕННЄВОЇ ЕКОНОМІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА «ПРИВИД МЕРТВОГО ДОМУ»). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 312-314.

Кулакова Л.М. and Кулаков Р.С. (2018) ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 81-86. ISSN 2518-7503

Кульчицький В.Ю. and Галатюк Ю.М. (2018) МАСОВІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ ЗАХОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ СПОРТУ ДЛЯ ВСІХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 91-93.

Кулінка І.В. and Костюк Л.К. (2018) ХУДОЖНИК ІВАН МАРЧУК – ОДИН ІЗ 100 ГЕНІЇВ СУЧАСНОСТІ: ЖИТТЯ, ТВОРЧІСТЬ, ВИКЛИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 330-331.

Кулішова О.В. and Руденко Н.М. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГАМИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 90-91.

Кулішова О.В. and Руденко Н.М. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 105-106.

Кундеус О.М. (2018) Інформаційна складова «гібридної» війни РФ проти України. Гілея, 2018 (№ 3): Вип. 130. pp. 431-435. ISSN 2076-1554

Куруц Х.І. and Белешко Д.Т. (2018) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ» У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 93-94.

Куруц Я.В. and Генсіцька-Антонюк Н.О. (2018) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ППЗ GRAN1. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 94-95.

Курята Ю.В. and Касаткіна-Кубишкіна О.В. (2018) ТЕКСТИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ (для здобувачів ступеня «магістр» факультету іноземної філології). [Teaching Resource]

Кухновець Л.П. and Руденко В.М. (2018) ГОТОВНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВА ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ ПЕДАГОГА. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 106-107.

Куцюк Ю.В. and Павлюк Т.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 107-108.

Кучина Н.І. (2018) ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 331-333.

Кучина Н.І. and Поліщук А.В. (2018) РОЗВИТОК КЛУБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 28-34. ISSN 2415-802X

Кучма Т.В. (2018) АСОЦІАТИВНЕ ПОЛЕ «ВЧИТЕЛЬ» В УКРАЇНСЬКІЙ, ПОЛЬСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ (ЗА ДАНИМИ ВІЛЬНОГО АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 39-41.

Кучма Т.В. (2018) НОМІНАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ ЯК ЗНАКИ ПЕРВИННОГО І ВТОРИННОГО СЕМІОЗИСУ В УКРАЇНСЬКІЙ, ПОЛЬСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ. In: Семантична деривація лексики в типологічному висвітленні. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, pp. 88-99.

Кушнір Г.В. and Демчук О.О. (2018) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 95-97.

Кушнір Л.Ю. and Косарєва О.І. (2018) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 109-110.

Кілієвич Д.М. and Пустовіт Г.П. (2018) ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 78-79.

Кінащук А.В. (2018) МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНОГО ОПИСУ ЛЕКСИКИ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 16-20.

Кінащук А.В. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ІРРАЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ. In: Семантична деривація лексики в типологічному висвітленні. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, pp. 73-87.

Кірея Г.І. (2018) СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ОНІМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ ДЖ.Р.Р. ТОЛКІНА «ГОБІТ, АБО ТУДИ І ЗВІДТИ»). Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 143-152.

Кірея Г.І. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ОНІМІВ (за твором ДЖ.Р.Р.Толкіна “Гобіт, або Туди і Звідти”). Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 210-216.

Кіряк Т.І. and Руденко В.М. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДО ДИТЯЧОГО САДКА. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 81-82.

Кіт З.П. (2018) ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, ТВОРЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ МУЗИКИ XX СТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 325-327.

Кіт О.А. and Шинкарчук Н.В. (2018) WEB-СЕРВЕР ДЛЯ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 51-52.

Л

Лавор О.А. and Демчук О.О. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ «Я» У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 97-98.

Лавренюк В.М. and Безлюдна В.І. (2018) РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ПЕРІОД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 110-111.

Лапська Д.В. and Демчук О.О. (2018) СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ МЕТОДИ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 98-99.

Лахтюк І. Р. (2018) ПЕРЕКЛАДЕННЯ БАРОКОВОЇ ОРГАННОЇ МУЗИКИ ДЛЯ БАЯНА: НА ПРИКЛАДІ ОРГАННОЇ ТОКАТИ І ФУГИ РЕ-МІНОР Й.С.БАХА. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 153-157. ISSN 2415-802X

Лащук П.В. and Литвинчук А.І. (2018) ВІДНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» У РІВНОМУ ПЕРІОДУ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941-1944 РР.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 270-271.

Лебедь О.О. and Клименко М.О. and Лисиця А.В. and Мислінчук В.О. (2018) Вплив радону на онкологічну захворюваність населення, порівняльний аналіз окремих регіонів України та Франції. Ukrainian Journal of Ecology, 2018 (Вип.8): 1. pp. 585-595.

Левицький Б.Р. and Остапчук Н.О. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН СЕРВІСУ BEFUNKY ДЛЯ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ СТВОРЕННЯ КОЛАЖІВ ТА ДИЗАЙНУ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 37-38.

Левчук І.Б. (2018) СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПРОСВІТНИЦЬКО-ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВОЛИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 57-62. ISSN 2519-1942

Левчук О.В. and Павлюк Т.О. (2018) РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ У ФОРМУВАННІ ПОНЯТТЯ ПРО МНОЖИНУ У ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 99-100.

Левчук О.В. and Павлюк Т.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО МНОЖИНУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 112-114.

Левчунь Н.П. and Падалка О.І. (2018) НАРОДОЗНАВСТВО ЯК ЗАСІБ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 100-101.

Легка І.П. (2018) ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ТАНЦЮВАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРУ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАРОДНО-СЦЕНІЧНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 137-142. ISSN 2415-802X

Лехкобит М.В. and Камінська О.В. (2018) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЯВИ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018.

Ливицький Б.О. and Косарєва Г.М. (2018) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДО ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 101-102.

Лико Д.В. and Лико С.М. and Мартинюк В.О. and Портухай О.І. and Якута О.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 253-256.

Ликова Т.А. and Генсіцька-Антонюк Н.О. (2018) ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 102-103.

Лисиця А.В. (2018) ПРЕПАРАТИ ГРУПИ ПОЛІМЕРНИХ ПОХІДНИХ ГУАНІДИНУ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 257-261.

Литвиненко С.А. (2018) ФЕНОМЕН ГРИ В СУТНІСНО-БУТТЄВОМУ ВИМІРІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 91-96. ISSN 2518-7503

Литвиненко С.А. (2018) СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Нова педагогічна думка, 2018 (№3(95)). pp. 85-87. ISSN 2520-6427

Лобан Т.Й. (2018) АНАТОМІЯ ТАНЦЮ ЯК СКЛАДОВА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ХОРЕОГРАФА. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип 18). pp. 83-87. ISSN 2415-802X

Логвиненко І.П. and Плюта Н.В. (2018) ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НОВИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 262-264.

Логвиченко А.С. and Казначеєва Л.М. (2018) ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 39-44. ISSN 2415-802X

Логвиченко А.С. and Казначеєва Л.М. (2018) МУЗЕЇ В СТРУКТУРІ КУЛЬТУРИ М.НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 333-335.

Лопачук Т.А. and Козлюк О.А. (2018) РОЛЬ ТА МІСЦЕ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ВИХОВАННІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛЮБОВІ ДО УКРАЇНИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 115-117.

Лук’яник Л.В. and Бармак А.М. (2018) ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ ЯК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 121-123.

Лук’яник Л.В. and Кардач А.П. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПРАЦЮВАННЯ НАРОДОЗНАВЧИХ ТЕКСТІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 112-114.

Лук’яник Л.В. and Конончук Ю.О. (2018) СИСТЕМА РОБОТИ НАД ЗАСВОЄННЯМ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ГРАМАТИЧНОГО ПОНЯТТЯ «ПРИКМЕТНИК». Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 150-153.

Лук’яник Л.В. and Мись К.Ю. (2018) ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 153-155.

Лук’яник Л.В. and Ткачик А.Ф. (2018) НАРОДОЗНАВЧИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 43-45.

Лук’яник Л.В. and Тукурєєва Т.В. (2018) ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ У ЗМІСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 66-68.

Лук’яник Л.В. and Чуприк А.В. (2018) ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДІАМОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 48-50.

Лук’янчук Н.О. and Шульжук Н.В. (2018) ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ ФОНД РОМАНУ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 314-315.

Луцик Г.О. (2018) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ, В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПОЕТАПНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ. Нова педагогічна думка, 2018 (№ 4): (96). pp. 84-87. ISSN 2520-6427

Луцик Г.О. (2018) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ, У СВІТЛІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДІ. Проблеми та перспективи розвитку освіти, 2018. pp. 66-70.

Луцик Г.О. (2018) СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. Професійна освіта: проблеми і перспективи, 2018: Вип. 14. pp. 30-36. ISSN 2411-6238, 2411-3425

Лютовський В.О. and Стельмашук Ж.Г. (2018) ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 103-104.

Ляса З.С. and Рудь О.Г. (2018) ЕНТОМОФАУНА УРОЧИЩА ПАПИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 231-232.

Ляшенко М.В. and Тюска В.Б. (2018) КВЕСТ ЯК ФОРМА КУЛЬТУРНО – ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 335-336.

Ляшук А.В. and Косарєва О.І. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЧУЙНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 119-120.

Ляшук М.М. and Баліка Л.М. (2018) СПІВПРАЦЯ БАТЬКІВ ТА ШКОЛИ, ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 104-105.

Лісна М.В. (2018) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ АРТ-ЗАСОБАМИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 96-99. ISSN 2518-7503

Лісовець А.М. and Шугаєва Л.М. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДРУЖНІХ ВЗАЄМИН У ДІТЕЙ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 114-115.

Літвінчук Т. and Дейнега О.В. (2018) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Маркетинг очима молоді, 2018. pp. 27-30.

Ліщук І.А. and Камінська О.В. (2018) РЕФЛЕКСІЯ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ СВІДОМОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 212-214.

М

Майко С.С. and Шульжук Н.В. (2018) ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В РОМАНІ В. ЛИСА «КРАЇНА ГІРКОЇ НІЖНОСТІ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 315-317.

Мак В.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ НА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНІ У АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 164-169.

Мак В.В. (2018) ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 235-241.

Малафіїк І.В. (2018) МЕТОД СИСТЕМНО-ЗМІСТОВОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ЗНАНЬ. Нова українська школа : теорія і практика реалізації інтегрованого підходу, 2018. pp. 149-151.

Маліновська Н.В. (2018) АКТУАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 186-192.

Маліновська Н.В. (2018) ФОРМУВАННЯ ПОЕТИЧНО-ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 165-171. ISSN 2411-4553

Маліновська Н.В. (2018) Виховання відповідального ставлення до довкілля у старших дошкільників. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ, 2018 (2): 20. pp. 84-89.

Малініч І.С. and Маліновська Н.В. (2018) СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ВИХОВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКІЛЛЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 105-106.

Малініч І.С. and Маліновська Н.В. (2018) ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКІЛЛЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 120-122.

Мамчур І.Я. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ» МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 106-107.

Мариніна І.В. and Яковишина Т.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 71-73.

Маркевич Л.А. (2018) ВІД ІСТОРИЧНОЇ ГЕНЕЗИ БАЛЕТНОЇ ФОРМИ ДО ТЕАТРАЛЬНО-СЦЕНІЧНОГО КОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАЛЕТНОЇ ВИСТАВИ. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 120-127. ISSN 2415-802X

Маркевич Л.А. (2018) ДО ПИТАННЯ ПРО МОДЕРНІЗАЦІЮ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ БАЛЕТНИХ ВИСТАВ 60-80 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2018 (Вип.26). pp. 75-84. ISSN 2411-1546

Марковець Н.А. and Джеджера К.В. (2018) СУТНІСТЬ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 122-123.

Маркопольська Г.Б. and Філіпчук І.В. (2018) ОРДЕН РОЗЕНКРЕЙЦЕРІВ: ЧУЖЕ ТА МОДЕРНЕ В ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XVIII СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 271-273.

Мартинчук І.І. (2018) РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ (НА ПРИКЛАДІ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 171-179. ISSN 2519-1942

Мартинчук С. (2018) КУСТАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ВОЛИНІ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 39-47. ISSN 2519-1942

Мартинюк В. and Зубкович І. and Андрійчук С. (2018) Оцінка геоекологічного стану озера Велике (Волинське Полісся). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018 (10). pp. 38-45.

Мартинюк В. and Яжевіч І. (2018) З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ПОЛЬСЬКИМИ ВЧЕНИМИ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 270-275.

Мартинюк В.О. (2018) Регіональне ландшафтно-гідрографічне гіс-моделювання поверхневих вод Полісся. Прыроднае асяроддзе палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця, 2018 (Вип.11). pp. 70-73.

Мартинюк В.О. and Зубкович І.В. and Андрійчук С.В. (2018) РЕГІОНАЛЬНА ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОЗЕР УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 78-86.

Мартинюк Г.В. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ ГАЗІВ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ЗА СПАЛЮВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПАЛЬНОГО. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 276-280.

Мартинюк О.В. and Шугаєва Л.М. (2018) НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 107-108.

Мартинюк О.В. and Шугаєва Л.М. (2018) РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 123-125.

Марциновський В.П. and Берташ Б.М. and Сацюк І.Л. (2018) ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 281-285.

Марчук Г.В. (2018) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ДОШКІЛЬНИКІВ В СВІТЛІ ПОГЛЯДІВ Т.І.ПОНІМАНСЬКОЇ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 276-285. ISSN 2411-4553

Масюк Л.М. and Примак О.І. and Машта Н.О. (2018) ОЦІНКА ЯКОСТІ СІРНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА. Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти, 2018. pp. 157-161.

Машта Н.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЖИТНЬОГО БОРОШНА У СКЛАДІ СИРНИХ ЗАПІКАНОК. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів, 2018. pp. 107-111.

Мельник В.І. and Баранський О.Р. and Чорна Г.А. and Глінська С.О. and Штокало С.С. (2018) ПОШИРЕННЯ DACTYLORHIZA MAJALIS НА ТЕРИТОРІЇ КІВЕРЦІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА». Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 286-289.

Мельник В.Й. and Денисюк Н.В. (2018) ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА МІСТА РІВНЕ. Біологія та валеологія, 2018 (№ 20). pp. 21-25.

Мельничук А.В. and Косарєва Г.М. (2018) ПЕДАГОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 108-110.

Мельничук Ю.С. (2018) НАВЧАЛЬНА ВИСТАВА ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ ФАХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 77-83. ISSN 2415-802X

Мерзін М.В. and Гусаковська Т.М. (2018) ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ЗНАНЬ З БІОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 110-112.

Микитин Т.М. and Остапчук С.М. and Машта Н.О. and Прокопчук А.В. (2018) ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТЕЖОК. Other. Волинські обереги, Рівне.

Микитин Т.М. and Сивий Р.П. (2018) ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 300-303.

Микитюк Н.І. and Гронь Л.В. (2018) ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 112-114.

Миколаюк М.М. and Маліновська Н.В. (2018) РОЗПОВІДЬ-РОЗДУМ ЯК ТИП ЗВ'ЯЗНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 125-126.

Миронець І.В. and Козлюк О.А. (2018) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ В УМОВАХ СПІВПРАЦІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СІМ’Ї. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 114-115.

Миронець І.В. and Козлюк О.А. (2018) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 126-127.

Мись К.Ю. and Лук’яник Л.В. (2018) УПРОВАДЖЕННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 76-79.

Михайлова Є.В. (2018) КАТЕГОРІЙНА СЕМАНТИКА ТУРЕЦЬКОГО ПРИКМЕТНИКА: АТРИБУТИВНІ СЛОВОФОРМИ ІЗАФЕТНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 77-81.

Михайлова Є.В. (2018) СЕМАНТИЧНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЯВИЩЕ В ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ. In: Семантична деривація лексики в типологічному висвітленні. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, pp. 172-178.

Михалова Є. (2018) Сефетин Омер. ПЕРША СМЕРТЬ. Аrs Translatorica, 2018 (Вип.2). pp. 149-163.

Михальчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. (2018) ART TRANSLATION AND THE CATEGORY OF EXPRESSIVNESS IN THIS ESTETIC PARADIGM. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 155-158.

Михальчук Н.О. and Набочук О.Ю. (2018) THE IDEA OF UNDERSTANDING AS A “DIALOGUE OF CAPABILITIES”. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 130-139.

Михальчук Р.Ю. (2018) ПРОДАЖ МАЙНА ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ В КОСТОПІЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ УПРАВІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 209-214. ISSN 2519-1942

Момотюк С.І. and Палій В.П. (2018) ЕКСПРЕСИВНІ ФУНКЦІЇ КАЛАМБУРІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ РОЗМОВНІЙ МОВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 317-318.

Мороз В.В. and Філіпчук І.В. (2018) ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОЯВ ФЕНОМЕНУ ТЕРОРИЗМУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 273-274.

Мороз Л.В. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЛЬОВОЇ ЛІРИКИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 23-26.

Мороз Л.В. (2018) ДО ПИТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ОБʼЄКТИВАЦІЇ РОЛЬОВОЇ ЛІРИКИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 22-23.

Мороз Л.В. and Деркач Т.В. (2018) ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 33-36.

Мороз Л.В. and Мороз Н.М. (2018) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ «НЕНАВИСТІ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АМЕРИКАНСЬКІЙ МОВНИХ СВІДОМОСТЯХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 14-19.

Мороз Л.В. and Мулик Д.В. (2018) МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 93-98.

Мороз М.С. and Палій В.П. (2018) АНТРОПОНОМІНАЦІЯ У СФЕРІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ГАСТРОНОМІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 320-321.

Мороз Н.М. and Галуха Л.Ю. (2018) ПЕРШИЙ ЕМІГРАЦІЙНИЙ ПОТІК УКРАЇНЦІВ ДО КАНАДИ І США. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 274-276.

Мороз Н.М. and Мороз Л.В. (2018) ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ БІНАРНИХ КОНЦЕПТІВ «ЛЮБОВ/LOVE» ТА «НЕНАВИСТЬ /HATE (HATRED)». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 318-320.

Мосійчук В. and Трохимчук І.М. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ АНТОФІЛЬНИХ КОМАХ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 294-299.

Мосійчук В.І. and Трохимчук І.М. (2018) ЕТНОФАУНІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БДЖІЛ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 236-238.

Мулик Д.В. and Степанова О.І. (2018) ФОРМУВАННЯ ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 115-117.

Мурашко Л.О. and Шадюк О.І. (2018) ВИХОВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ КАЗКИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 127-129.

Муштук С.Ю. and Дичківська І.М. (2018) ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗКУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 129-131.

Мідяківська Т.А. and Яковишина Т.В. (2018) УРОКИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 74-76.

Місюк О.В. and Батишкіна Ю.В. (2018) МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ «HOME ACCOUNTS». Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 56-57.

Міщеня О.М. (2018) ПЕДАГОГІЧНА ЕТИКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСЬКОГО. Професійний розвиток педагога, 2018. pp. 67-68.

Н

Назарчук Д.О. and Шахрайчук М.І. (2018) РОЗРОБКА МОДУЛЯ «СТУДЕНТИ» ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ДЕКАНАТ». Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. p. 58.

Найда Р.Г. (2018) ПРОБЛЕМА АКСІОЛОГІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 154-162. ISSN 2411-4553

Найдич А.О. (2018) «LIVE OAK, WITH MOSS» – ДІЙСНА ІСТОРІЯ ПРО «ГЕЙ-МАНІФЕСТ» ВОЛТА ВІТМЕНА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 99-103.

Нездюр А.В. and Маліновська Н.В. (2018) ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ В РОБОТІ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 131-132.

Неліпович Г.О. (2018) ФУНКЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЮДИНИ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 124-128.

Нижник Д.В. and Плюта Н.В. (2018) СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІСПАНСЬКОЇ КОЛОНІАЛЬНОЇ ІМПЕРІЇ КІНЕЦЬ XV-ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 276-278.

О

Огородник А.М. and Назарець Л.М. (2018) ФОРМУВАННЯ СХИЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО РЕСУРСНОГО ОБМІНУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 133-135.

Ожелевська Д.О. and Степанова О.І. (2018) ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 117-118.

Ожелевська Д.О. and Степанова О.І. (2018) РОЗВИТОК СЛОВНИКА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 135-136.

Озимчук О.Б. (2018) СТРАТЕГІЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ВТОРГНЕННЯ У ФРАНЦІЮ (1346–1347) АНГЛІЙСЬКОГО КОРОЛЯ ЕДУАРДА ІІІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 117-122. ISSN 2519-1942

Оксамитна К.С. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ПЕРЦЕПТИВНИХ НОМІНАЦІЙ «М’ЯКИЙ / DOUX» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 41-46.

Оксенюк О.В. (2018) СУЧАСНИЙ СТАН ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ НА РІВНЕНЩИНІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 163-169. ISSN 2411-4553

Онанчук М.М. and Трохимчук І.М. (2018) ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ВОДНОЇ ЕНТОМОФАУНИ ОЗЕР ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 315-320.

Онисковець О.М. and Пустовіт Г.П. (2018) СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 118-119.

Онисковець О.М. and Пустовіт Г.П. (2018) СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 118-119.

Онісковець Б.І. and Ставицька О.Г. (2018) МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 105-110. ISSN 2518-7503

Опанасюк Т.А. (2018) РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОГО ОПОЗИЦІЙНОГО РУХУ В РОСІЇ (КІНЕЦЬ 1989 – ПОЧАТОК 1991 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 162-167. ISSN 2519-1942

Орел І.І. (2018) ФУНКЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ЗАГОЛОВКАХ НІМЕЦЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ СТАТЕЙ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 63-66.

Орел І.І. (2018) ОБРАЗНА ОСНОВА СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. In: Семантична деривація лексики в типологічному висвітленні. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, pp. 179-189.

Ососкало Г.Ю. and Сєвєрова О.В. (2018) СЕЦЕСІОНІЗМ ЯК КРАЙНЯ ФОРМА СЕПАРАТИЗМУ НА ПРИКЛАДІ КАТАЛОНІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 278-281.

Остапчук В.О. and Остапчук Н.О. (2018) СТВОРЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВІКТОРИН ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН СЕРВІСУ TRIVENTY. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 39-40.

Остапчук У.В. and Остапчук Н.О. (2018) СТВОРЕННЯ САЙТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ CMS. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 59-60.

Осьмак Л.П. and Безлюдна В.І. (2018) РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СЕРЕДНЬОМУ ТА СТАРШОМУ ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 113-120. ISSN 2518-7503

Осіюк А.С. and Степанова О.І. (2018) ОСОБЛИВОСТІ КОРИГУВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА: ГЕНЕЗА НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 119-120.

П

Павелків В.Р. (2018) ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ДЕСТРУКЦІЙ ПРЕДСТАВНИКІВ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 110-117. ISSN 2518-7503

Павелків В.Р. (2018) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІНІМІЗАЦІЇ ДЕСТРУКТИВНИХ ПРОЯВІВ АГРЕСІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 120-126. ISSN 2518-7503

Павелків К.М. and Господариско А.А. (2018) СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 37-41.

Павелків К.М. and Лавренюк В.М. (2018) АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 58-60.

Павелків К.М. and Самчук О.Л. (2018) РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ АНГЛОМОВНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ГРИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 108-112.

Павелків К.М. and Сахарчук І.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 50-53.

Павелків Р.В. (2018) РЕФЛЕКСІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ МОРАЛЬНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 5-10. ISSN 2518-7503

Павелків Р.В. (2018) ГЕНЕЗА РЕФЛЕКСІЇ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 6-16.

Павелків Р.В. (2018) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 6-17. ISSN 2411-4553

Павелків Р.В. and Василюк В.М. and Юдкіна Х.В. (2018) ЗМІСТОВИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ В СПОРТІ». Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 5-12. ISSN 2518-7503

Павельчук А.С. and Руденко В.М. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ У ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 120-121.

Павленко А.С. (2018) ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ-СИРІТ В БУДИНКАХ СІМЕЙНОГО ТИПУ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 320-327.

Павлова Н.С. (2018) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ЯК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО НА РИНКУ ПРАЦІ ФАХІВЦЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 22-23.

Павлова О.І. (2018) СЕМАНТИЧНИЙ СПОСІБ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ В МУЗИЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. In: Семантична деривація лексики в типологічному висвітленні. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, pp. 100-110.

Павловська Л.О. (2018) СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 46-49.

Павловська Л.О. (2018) ПОБАЖАННЯ ЯК ЗНАКИ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ. In: Семантична деривація лексики в типологічному висвітленні. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, pp. 112-121.

Павлусяк О.Л. and Тюска В.Б. (2018) ЕТНОФЕСТИВАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЯК ЗАСІБ ПОШИРЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ІДЕЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 122-124.

Павлюк Т.О. (2018) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 181-189. ISSN 2411-4553

Падалка О.І. (2018) ІДЕЇ ТАМАРИ ПОНІМАНСЬКОЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 189-195. ISSN 2411-4553

Падалка О.І. (2018) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНОГО СЛОВА. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, 2018 (Вип.10). pp. 171-177.

Палаженко О.П. (2018) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТНОЇ СТРУКТУРИ ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ МУЗИКАНТА-ДУХОВИКА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 111-115.

Палій О.Ю. and Стельмашук Ж.Г. (2018) СУТНІСТЬ ТА КРИТЕРІЇ ГЕНДЕРНОЇ ВИХОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 121-122.

Панасюк В.М. (2018) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНКОРПОРАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У СЕРЕДОВИЩЕ ДЕСТРУКТИВНИХ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 118-124. ISSN 2518-7503

Панасюк В.М. (2018) КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНИХ ПОВЕДІНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 126-133. ISSN 2518-7503

Панасюк В.М. (2018) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІНІМІЗАЦІЇ АГРЕСИВНИХ ПОВЕДІНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ У СЕРЕДОВИЩІ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 214-215.

Панасюк К.А. and Степанова О.І. (2018) РОЛЬ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАВЧАННІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ТВОРЧОГО РОЗПОВІДАННЯ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 136-137.

Панасюк П.О. and Степанова О.І. (2018) CИСТЕМА РОБОТИ, СПРЯМОВАНА НА ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 137-139.

Панчук І.І. (2018) ОСОБИСТІСТЬ ВІРУЮЧОГО-ПРОТЕСТАНТА ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ: "ВІД ДОСВІДУ МАРГІНАЛЬНОСТІ ДО СВІДОМОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ". Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 49-62.

Панчук С.І. and Степанова О.І. (2018) ВПЛИВ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ІГРИ НА РОЗВИТОК НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 124-125.

Панчук С.І. and Степанова О.І. (2018) ЕФЕКТИВНІСТЬ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 139-141.

Парфенюк І.О. and Воловик Г.П. (2018) МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ ASCARIS LUMBRICOIDES І TRICHOCEFALUS TRICHIURIS СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНЩИНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 238-240.

Парфенюк І.Ю. and Маліновська Н.В. (2018) ОЦІННО-ЕТИЧНІ СУДЖЕННЯ ЯК СКЛАДНИК ОЦІННО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 141-142.

Пастушок Т.В. (2018) ДИРИГЕНТ, ЯК ОСНОВА ОРКЕСТРОВОГО ВИКОНАННЯ СУЧАСНИХ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 147-151.

Пасічник Ю.В. and Степанова О.І. (2018) КРИТЕРІЇ ОВОЛОДІННЯ НАВИЧКАМИ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 125-127.

Паюк В.Л. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ТАКТИЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ НОМІНАЦІЇ «ГОСТРИЙ / SHARP» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 49-55.

Пелех О.Б. (2018) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: НОВІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ. Бізнесінформ, 2018 (№ 7). pp. 8-14.

Пелех О.Б. (2018) СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ПРОЦЕСИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ. Бізнесінформ, 2018 (№ 3). pp. 8-14.

Пелех О.Б. (2018) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ «ЗГОРИ». Бізнесінформ, 2018 (№ 5). pp. 8-11.

Пелех О.Б. (2018) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ "ЗНИЗУ". Бізнесінформ, 2018 (№ 6). pp. 8-15.

Пелех О.Б. (2018) ЧИННИКИ ЗМІНИ СТРУКТУРИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. Бізнесінфром, 2018 (№ 1). pp. 28-34.

Пелех О.Б. (2018) ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ І СУКУПНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ. Економіка і суспільство, 2018: Вип. 19. pp. 197-208.

Пелех О.Б. (2018) СУТНІСТЬ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ Й ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ. Проблеми економіки, 2018 (№ 2): (36). pp. 121-127.

Пелех О.Б. (2018) СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (2000–2017 РР.). Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2018 (Ч. 2): Вип. 21. pp. 61-67.

Пелех О.Б. (2018) ЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ = ECONOMIC DEVELOPMENT CYCLING AND ECONOMIC STRUCTURAL CHANGES. Причорноморські економічні студії, 2018 (Ч. 1): Вип. 27. pp. 85-89.

Пелех О.Б. (2018) ДИНАМІКА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ = MICROECONOMIC CHANGES DYNAMICS IN THE UKRAINIAN GDP STRUCTURE. Ефективна економіка, 2018 (№ 11). pp. 1-16.

Пелех О.Б. (2018) СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ВВП УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ = UKRAINIAN GDP STRUCTURAL CHANGES IN TERMS OF EMPLOYMENT UPON THE TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY. Інфраструктура ринку, 2018: Вип. 25. pp. 128-134.

Пелех О.Б. and Юськів Б.М. (2018) ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ МІГРАНТІВ У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ. Інвестиції: практика та досвід, 2018 (№ 22). pp. 10-18.

Пепко В.О. and Сачук Р.М. and Жигалюк С.В. (2018) ДОСВІД ПРОФІЛАКТИКИ ГЕЛЬМІНТОЗІВ ДИКИХ КОПИТНИХ ТВАРИН. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 321-323.

Пепко В.О. and Сачук Р.М. and Жигалюк С.В. (2018) ЗООГІГІЄНІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВЕДЕННЯ ЛАНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ (СERVUS DAMA L., 1758) У ВОЛЬЄРНИХ ГОСПОДАРСТВАХ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 324-327.

Петренко О.Б. (2018) ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЇ МАТЕРИНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ: ВІД Я.А.КОМЕНСЬКОГО ДО В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 62-82.

Петренко О.Б. (2018) ДЕФІНІЦІЯ І СУТНІСНЕ НАПОВНЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ» В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 6-16. ISSN 2411-4553

Петренко С.В. (2018) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 193-201.

Петренко С.В. (2018) GAMIFICATION ЯК ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 177-185. ISSN 2411-4553

Петрик Т.А. and Бісовецька Л.А. (2018) КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СЛОВА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 87-89.

Петрук Л.П. (2018) ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 195-203. ISSN 2411-4553

Петрушенко І.В. and Петрук Л.П. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ НАПОЛЕГЛИВОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 127-128.

Петрушенко І.В. and Петрук Л.П. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ НАПОЛЕГЛИВОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 142-143.

Петрівський Я.Б. and Безкоровайна О.В. (2018) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (на прикладі спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний учитель нового покоління»). Нова педагогічна думка, 2018 (4(96)). pp. 96-99. ISSN 2520-6427

Пецкова І.В. and Грицай Н.Б. (2018) МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ 7 КЛАСУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 128-129.

Пилипець А.А. and Косарєва О.І. (2018) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 143-145.

Пилипчук А.С. and Михальчук Р.Ю. (2018) ВИТОКИ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 281-283.

Погуляєва М.С. (2018) КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ У СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 130-131.

Подйом О.І. and Джеджера К.В. (2018) ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 147-148.

Полюхович І.В. and Ворон Оксана (2018) РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ РІВНЕНЩИНИ У 50-60-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 283-285.

Полюхович М.А. and Плюта Н.В. (2018) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ В 1921-1939 рр. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 285-287.

Полюхович Т.В. and Петрук Л.П. (2018) УКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ НАРОДНИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 148-149.

Полюхович Ю.В. and Кирилецька Г.М. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ПРОЕКТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 133-134.

Поліщук І.В. (2018) ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Т.Д.ДЕМ’ЯНЮК. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 327-337.

Поліщук А.В. (2018) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО ТИПУ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 338-339.

Поліщук Н.І. and Петрук Л.П. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У СІМ’Ї. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. p. 131.

Поліщук Н.І. and Петрук Л.П. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У СІМ’Ї. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 145-147.

Поліщук О.П. and Павелків Р.В. (2018) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 132-133.

Постоловський Р.М. and Слесаренко А. (2018) «ПРАЗЬКА ВЕСНА» 1968 РОКУ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки, 2018 (Вип.27). pp. 106-119.

Почтарук О.О. and Косарєва О.І. (2018) РОЛЬ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 134-135.

Почтарук Ю.О. and Горопаха Н.М. (2018) ВИХОВАННЯ СЕНСОРНОЇ КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНИКІВ В ІГРАХ З НАРОДНИМИ ІГРАШКАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 135-136.

Приболовець О.Л. and Гудовсек О.А. (2018) СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «УМІННЯ» В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛІТЕРАТУРІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 136-137.

Приймак С.І. and Боровець О.В. (2018) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 93-95.

Приймачук М.О. and Тюска В.Б. (2018) КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 336-338.

Приміч О.В. (2018) ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 103-108.

Приміч О.В. (2018) ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОЗНАКИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 138-143.

Прищепа Б.А. (2018) ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА МІСТА РІВНОГО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ – НА ПОЧАТКУ ХVІІ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 191-203. ISSN 2519-1942

Прищепа О.П. (2018) РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ В ПРИШВИДШЕННІ ТЕМПІВ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ПОВІТОВИХ МІСТ ТА МІСТЕЧОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 62-68. ISSN 2519-1942

Прозапас І.Р. and Шадюк О.І. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРУ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 149-150.

Прокопович Т.Ю. (2018) ДУХОВА МУЗИКА В МУЗЕЇ: ЕКСКЛЮЗИВ ДЛЯ ЗНАВЦІВ І ЛЮБИТЕЛІВ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 196-200.

Прокопчук В. І. and Самлько М.Ф. and Яковенко Л.П. (2018) ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 2018 РОКУ. О. Зень, Рівне.

Прокопчук Т.Г. and Войтович І.С. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ OPEN JOURNAL SYSTEMS. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 61-62.

Прокопчук Т.П. and Присяжнюк І.М. (2018) РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 137-138.

Пунько Ж.С. and Падалка О.І. (2018) ВИХОВАННЯ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ОДНОЛІТКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 138-139.

Путіло Р.О. and Петрук Л.П. (2018) ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКІЛЛЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 139-141.

Путіло Р.О. and Петрук Л.П. (2018) ФОРМУВАННЯ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКІЛЛЯ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 150-152.

Підцерковна Я.Й. and Павлунь В.Р. (2018) ДИТЯЧЕ УМЕБЛЮВАННЯ В ІНТЕР’ЄРІ ПОЛІСЬКОЇ ХАТИ: КОЛИСКА. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 45-52. ISSN 2415-802X

Пілат Р.В. and Гудовсек О.А. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 129-130.

Р

Работій М.В. and Артемова О.І. (2018) ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 124-129. ISSN 2518-7503

Равлик О.В. and Козлюк О.А. (2018) ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 141-142.

Редько К.В. and Гусаковська Т.М. (2018) АНАЛІЗ ФЕНОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ПРЕДСТАВНИКАМИ РОДИНИ CHRYSOMELIDAE В БІОЦЕНОЗАХ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 240-242.

Римша І. and Сяська Н.А. (2018) МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ ЗАСОБАМИ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 142-144.

Романцова Ю.В. and Найда Р.Г. (2018) ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 152-154.

Романюк Г.А. and Павлюк Т.О. (2018) НАРОДНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛІЧБИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 154-155.

Романюк О.П. and Павлова Н.С. (2018) ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІІ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ СТУДЕНТА. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 29-30.

Романюк С.К. and Басюк Ю.С. (2018) ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗДО. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 88-90.

Романюк С.К. and Долід Т.Г. (2018) ВИКОРИСТАННЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС УРОКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 85-88.

Романюк С.К. and Захожа А.Ю. (2018) ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В РАМКАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 26-30.

Романюк С.К. and Кирушок В.А. (2018) КАЗКА ТА ЇЇ РОЛЬ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 98-100.

Романюк С.К. and Проценко Н.Ю. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 133-136.

Романюк С.К. and Хаєцька О.В. (2018) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 71-74.

Руденко Н.М. and Федорова Н.В. (2018) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 185-194. ISSN 2411-4553

Рудь О.Г. and Гусаковська Т.М. and Куцоконь Л.П. and Захарчук А.Г. (2018) ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ КУСТИНКА ЗА ВИДОВИМ СКЛАДОМ МАКРОФІТІВ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 345-349.

Рудюк О.В. (2018) ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ СТРУКТУРИ БЕЗРОБІТНИХ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 133-140. ISSN 2518-7503

С

Савицька І.О. and Оксенюк О.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 145-146.

Савостьянова В.М. and Козлюк О.А. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ГЕРОЇЧНІ ПРОФЕСІЇ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. p. 147.

Савостьянова В.М. and Козлюк О.А. (2018) ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ ПРО СУЧАСНІ ПРОФЕСІЇ ДОРОСЛИХ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 156-157.

Савуляк В.О. and Бакун К.О. (2018) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВЯЗКУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ (на матеріалі дослідження школярів). Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 129-134. ISSN 2518-7503

Савченко О.Р. (2018) ПІДСИСТЕМА ОПТОВОГО РИНКУ І ФАКТОРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ. Інноваційна економіка, 2018 (№ 3-4). pp. 120-125.

Савченко О.С. and Савченко О.Р. (2018) ФАКТОРНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обгрунтування технічних і управлінських рішень, 2018. pp. 54-56.

Савчук Л.К. and Виговський І.В. (2018) ВПЛИВ ОДНОВИДОВИХ ПОСІВІВ ТАЇХ ТРАВОСУМІШОК НА ВИДОВИЙ СКЛАД ТРАВОСТОЮ. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, 2018 (№ 89): Т. 20. pp. 3-7. ISSN 2518–1327

Савчук Л.К. and Виговський І.В. (2018) ВПЛИВ РОЗРОБКИ БАЗАЛЬТОВИХ КАР’ЄРІВ НА РОСЛИННИЙ ПОКРИВ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 350-354.

Савчук Н.Б. and Рудь О.Г. (2018) ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ДІТЕЙ ПРО ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 148-149.

Савчук С.Ю. and Маліновська Н.В. (2018) ОЦІННО-ЕТИЧНІ СУДЖЕННЯ У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 150-152.

Салука Н.М. and Павлюк Т.О. (2018) КОМП’ЮТЕР ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 152-154.

Самборская И.Н. (2018) ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ СЕМАНТИКИ ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 69-76.

Сардарян А.В. and Гнедко Н.М. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПОСІБНИКІВ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 30-31.

Сахарчук І.В. and Джеджера К.В. (2018) ВИХОВНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 154-156.

Сверлюк Я.В. (2018) ДИРИГЕНТСЬКО-ОРКЕСТРОВЕ ВИКОНАВСТВО В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 25-28.

Святківська В.М. and Гронь Л.В. (2018) ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У НАВЧАННІ ІНШОМОВНОГО ГОВОРІННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗОШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 156-157.

Семенюк М.М. and Косарєва Г.М. (2018) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 157-159.

Семенюк Н.С. and Найда Р.Г. (2018) ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА У ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 159-160.

Сень М.В. and Павлюк Т.О. (2018) ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 157-159.

Сергійчук С. and Михальчук Р.Ю. (2018) КУЛЬТ ОСОБИ СТАЛІНА В РАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 1920-1930-Х РР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 287-289.

Сергійчук С.О. and Безкоровайна О.В. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 159-160.

Сидорчук Д.А. and Петренко С.В. (2018) РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДОДАТКУ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТУ БОТА “СТУДЕНТ РДГУ”. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 254-256.

Сищук Н.О. and Джеджера К.В. (2018) ПЕДАГОГІЧНА ЦІННІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ У ВИХОВАННІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 160-161.

Скиба Н. and Дейнега О.В. (2018) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Маркетинг очима молоді, 2018. pp. 72-74.

Смажна О. and Марциновський В.П. (2018) ШКІДНИКИ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУР С. НОВО-УКРАЇНКА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 242-244.

Сойчук Р.Л. (2018) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК НАЙВАЖЛИВІША ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 96-106.

Соколовський В.В. and Демчук В.В. (2018) КОРЕЛЯЦІЯ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ТА РОЗВИТКУ НА РОСЛИНАХ САЖКОВИХ ХВОРОБ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 244-245.

Соловей Д.А. and Шадюк О.І. (2018) ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 163-164.

Ставицька О.Г. and Бунечко Ю.В. (2018) ВПЛИВ РІВНЯ ДОМАГАНЬ НА ПРАГНЕННЯ ДО САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 140-144. ISSN 2518-7503

Ставицька О.Г. and Воробей І.І. (2018) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ НА УЧБОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 144-149. ISSN 2518-7503

Ставицький О.О. and Ставицька О.Г. (2018) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ДО ІНВАЛІДИЗОВАНИХ ЛЮДЕЙ В ДЕМОГРАФІЧНІЙ ПЛОЩИНІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 140-145. ISSN 2518-7503

Ставицький О.О. and Ставицький Д.О. (2018) ПСИХОСЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 149-155. ISSN 2518-7503

Стаднік Л.В. and Лук’яник Л.В. (2018) ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ УКРАЇНСЬКОЮ ФРАЗЕОЛОГІЄЮ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 114-117.

Станіславчук Н.І. (2018) Роль етичної компетентності при підготовці майбутніх вчителів іноземної мови. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 8). pp. 338-344.

Станіславчук Н.І. (2018) РОЛЬ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 337-344.

Старжець В.І. and Давидюк Р.П. (2018) ОСВІТА ЯК ПОЛЕ БОЮ: ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ШКОЛА У ПРОТИСТОЯННІ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ТА НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ (1944-1953 РР.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 289-290.

Стасюк Ю.І. and Назаревич В.В. (2018) ВПЛИВ ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕФЕКТИВНУ РЕАЛІЗАЦІЮ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 163-164.

Стасюк Ю.І. and Немеш О.М. (2018) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 164-166.

Стачинська О.В. and Степанова О.І. (2018) ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗАСОБАМИ СПІЛКУВАННЯ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 166-167.

Сташко С. (2018) ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «СИНДРОМ ГІПЕРАКТИВНОСТІ» У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 164-166.

Сташко С.С. and Назаревич В.В. (2018) МЕТОДИ МІНІМІЗАЦІЇ СИНДРОМУ ГІПЕРАКТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 167-169.

Стельмашук Ж.Г. (2018) АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО У КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 243-250.

Стельмашук Ж.Г. and Панчук А.П. (2018) ПРОБЛЕМА ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 205-212. ISSN 2411-4553

Стельмашук Ж.Г. and Радько А.В. (2018) «ПЛАСТ» НА РІВНЕНЩИНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 166-168.

Степанова О.І. (2018) МОДИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ТАМАРИ ПОНІМАНСЬКОЇ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 214-221. ISSN 2411-4553

Степанова О.І. (2018) МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ. Теоретична і дидактична філологія, 2018 (Вип.28). pp. 140-147.

Степанюк І.М. (2018) КОРЕКЦІЯ ДИТЯЧИХ СТРАХІВ В ДОШКІЛЬНИХ ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДАХ МЕТОДАМИ АРТ–ТЕРАПІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 155-160. ISSN 2518-7503

Стецюк А.І. and Руденко Н.М. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ДІТЕЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 168-170.

Стецюк О.М. (2018) РОЛЬ І МІСЦЕ РОСІЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 53-56.

Стихун Н.В. (2018) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 103-109. ISSN 2415-802X

Столярчук Б.Й. (2018) ДЕЯКІ ШТРИХИ ДО ТВОРЧОГО ПОРТРЕТА ПІАНІСТА, ДИРИГЕНТА, АРАНЖУВАЛЬНИКА, ДЖАЗОВОГО МУЗИКАНТА ОЛЕКСАНДРА ГАЙДАБУРИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 125-129.

Сторож О.В. (2018) ВІКОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЮНАКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 160-165. ISSN 2518-7503

Стрихалюк О.П. and Бабич С.М. (2018) PROSHOWPRODUCER ЯК ПОТУЖНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ТА СЛАЙД-ШОУ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. p. 66.

Строк Ю.В. and Назарець Л.М. (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РІЗНОВІКОВІ ГРУПІ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 169-171.

Суходольська І.Л. and Грубінко В.В. (2018) СЕЗОННА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ФІТОПЛАНКТОНУ У РІЧЦІ ІКВА. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 355-357.

Сюрвасева К.С. and Горопаха Н.М. (2018) ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ У ДІТЕЙ ЧЕРЕЗ ВЗАЄМОДІЮ З СЮЖЕТНОЮ ІГРАШКОЮ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 172-173.

Сяська І.О. (2018) СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. Інноватика у вихованні :, 2018 (Вип.8). pp. 251-259.

Сяська І.О. (2018) ПОБУДОВА ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку, 2018. pp. 363-367.

Сяська О.В. (2018) ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 2018 (№ 20). pp. 279-287. ISSN 2224-8609

Сяська О.В. (2018) ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВКГ. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 2018 (№ 21). pp. 287-296. ISSN 2224-8609

Сєвєрова О.В. and Биков О. (2018) ВИТОКИ КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ІСТОРИЧНОГО МІФУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 182-186. ISSN 2519-1942

Сілков В.В. and Сілкова Е.О. (2018) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ УМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СЮЖЕТНІ ЗАДАЧІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у вихованні :, 2018 (Вип.8). pp. 231-243.

Сілков В.В. and Сілкова Е.О. (2018) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 194-204. ISSN 2411-4553

Сімончук А.В. and Найда Р.Г. (2018) РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 161-162.

Сіончук О.В. (2018) ЧИТАННЯ ПАРТИТУРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ З ДУХОВИМ ОРКЕСТРОМ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 129-133.

Сіранчук Н.М. and Скопа Н.М. (2018) ФОРМУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПРИРОДОЗНАВСТВО» В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 165-167.

Т

Тарарук Д.П. and Шеретюк В.М. (2018) МІЖКОФЕСІЙНІ КОНФЛІКТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 290-292.

Тарасюк Н.Ю. (2018) СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТ МОТИВАЦІЇ ФРАНКОМОВНОЇ СЛОВОТВІРНОЇ МОДЕЛІ НОМІНАТИВНИХ ЧАСТИН МОВИ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 67-70.

Тарасюк Н.Ю. (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНА ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ У СЛОВОТВОРЧІЙ ПАРАДИГМІ ФРАНЦУЗЬКОГО АД’ЄКТИВА. In: Семантична деривація лексики в типологічному висвітленні. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, pp. 190-198.

Таргоній А.Ю. and Руденко Н.М. (2018) АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ СТОСУНКІВ МІЖ ХЛОПЧИКАМИ І ДІВЧАТКАМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 170-172.

Тарнавська О.О. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ГРИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 172-173.

Терещенко Т.В. (2018) КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ДЕКОДУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2018 (Вип. 2): (70). pp. 217-219. ISSN 2519-2558

Терлецький М.М. (2018) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА, ЯК ШЛЯХ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙСТЕРНОСТІ ФАХІВЦІВ ЖАНРУ ДУХОВОЇ МУЗИКИ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 121-125.

Теслюк М.-Р.І. and Павлюк Т.О. (2018) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМООСВІТИ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 173-174.

Тимощук А. and Дейнега І.О. (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА КП «ГОЩАНСЬКА МІЖЛІКАРНЯНА АПТЕКА». Маркетинг очима молоді, 2018. pp. 74-79.

Тимощук А.О. and Дейнега І.О. (2018) МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки, 2018: Ч. 2. pp. 313-318.

Тимчук О.О. and Павелків О.М. (2018) МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 175-176.

Ткачук О.С. and Нечипорчук В.І. (2018) ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 68-71.

Товщик А.Г. and Озимчук О.Б. (2018) СПРИЙНЯТТЯ ОБРАЗУ АЛІЕНОРИ АКВІТАНСЬКОЇ В РІЗНІ ІСТОРИЧНІ ЕПОХИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 292-294.

Токарська К.М. and Міщеня О.М. (2018) СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 125-131.

Толочик І.Л. (2018) АНТРОПОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙН Р. СТИР В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 245-247.

Томчук Л.В. (2018) ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЖІНКИ В КУЛЬТУРІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 113-116. ISSN 2519-1942

Трачук М.В. (2018) ВЗАЄМОДІЯ ЛОГОПЕДА З ВИХОВАТЕЛЯМИ ТА БАТЬКАМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 175-176.

Третяк О.М. (2018) ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ В. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2018. pp. 95-96.

Трофімчук В.М. and Дмитроца М.Г. (2018) ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 123-126.

Трофімчук В.М. and Корецька Т.С. (2018) 8 ПОРАД, ЯК ВЧИТИ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЗИКИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 145-147.

Трофімчук В.М. and Почтарук Ю.О. (2018) ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 147-150.

Тюска В.Б. (2018) РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ У ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНИХ КЛУБАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 339-341.

У

Усик О.С. (2018) ЖИТЛО В ДУХОВНОМУ СВІТІ УКРАЇНЦІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 341-343.

Ф

Федас М.М. and Шевців З.М. (2018) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 176-177.

Федоренко В.В. and Лук’яник Л.В. (2018) ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДИКЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТА ТЕХНІКИ МОВЛЕННЯ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 132-134.

Федоришин О.П. (2018) FOSTERING SOCIAL SKILLS VIA GROUP WORK IN HIGHER EDUCATION. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 243-251. ISSN 2411-4553

Федоришин О.П. (2018) SOCIAL SUPPORT FOR STUDENTS WITH DISABILITIES VIA EDUCATION IN ONTARIO, CANADA. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 259-271.

Федорова Н.В. (2018) СУТНІСТЬ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ЛОГОПЕДА. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 285-294. ISSN 2411-4553

Федорова Н.В. (2018) ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІЧНА ПОЗИЦІЯ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ЯК ЦІННІСНО-СМИСЛОВА ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення, 2018. pp. 164-168.

Федорова Н.В. (2018) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. Збірник наукових праць "Педагогічні науки", 2018. pp. 192-198. ISSN 2413-1865

Федорова Н.В. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЛОГОПЕДАВ УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, 2018 (Вип.10). pp. 110-122. ISSN 2410-2075

Федорова Н.В. and Петренко О.Б. (2018) ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ЯВИЩЕ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ХХ ст. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 178-179.

Федюра М.Ю. and Вовчук Н.І. (2018) ФУНКЦІЇ НЕОЛЕКСЕМ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (на матеріалі поезії Р.Рождественського та А.Вознесенського). Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2018. pp. 40-45.

Фесюк О.Є. and Петренко О.Б. (2018) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ Г. ВАЩЕНКА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 179-180.

Фещенко О.П. (2018) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ПІДГОТОВКИ СКРИПАЛІВ В ДИТЯЧІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 180-182.

Фомчук М.Ю. and Степанова О.І. (2018) ВПЛИВ РОДИННО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 182-183.

Форсюк О.С. and Горопаха Н.М. (2018) ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ КОСМОСУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 177-178.

Х

Харитон І.М. and Андрушак Д.І. (2018) НАЦІОНАЛЬНА ЗАСЛУЖЕНА АКАДЕМІЧНА КАПЕЛА УКРАЇНИ “ДУМКА” – ЗАКОНОДАВЕЦЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ТРАДИЦІЙ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 343-345.

Хоменко І.В. and Пустовіт Г.П. (2018) САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 185-186.

Хомич І.С. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 165-172. ISSN 2518-7503

Хомич І.С. (2018) ФІЗІОЛОГІЧНІ І ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 152-158. ISSN 2518-7503

Хомич Т.О. and Галатюк Ю.М. (2018) РОЗШИРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ЛАБОРАТОРНОГО ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ НА ОСНОВІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 186-188.

Хупавцева Н.О. and Максимчук В.Б. (2018) ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 158-164. ISSN 2518-7503

Хупавцева Н.О. and Речун Н.В. (2018) ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ). Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 172-177. ISSN 2518-7503

Хільчук О.А. and Кирилецька Г.М. (2018) АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ І ЗАПОБІГАННЯ ТИПОВИХ ПОМИЛОК З МАТЕМАТИКИ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 183-184.

Ц

Цецик Д.Я. and Шахрайчук М.І. (2018) РОЗРОБКА САЙТУ ДЛЯ ШВИДКОГО ПОШУКУ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ КНИГ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. p. 68.

Цибульська М.В. and Джеджера К.В. (2018) ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СІМ’Ї З ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 188-190.

Цинко К.Б. and Косарєва О.І. (2018) ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ «Я» У ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 178-180.

Цуп О.В. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЗНАЧЕНЬ ЗВУКОВИХ НОМІНАЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 52-55.

Цуп О.В. (2018) ВІДОБРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПРОТАГОНІСТА В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ДЖОНА ФАУЛЗА “КОЛЕКЦІОНЕР”. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 298-303.

Цюлюпа С.Д. and Омельченко С.В. (2018) ПОСТАТЬ ЛЕОНІДА ТРАЧУКА В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ЖИТТІ ПОДІЛЛЯ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2018. pp. 71-75.

Ціпан Т.С. (2018) ПРОВІДНІ ІДЕЇ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В.СУХОМЛИНСЬКОГО У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 272-284.

Ціпан Т.С. (2018) СУТНІСТЬ І НАУКОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ АКМЕОЛОГІЯ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.7): Т.1. pp. 212-220. ISSN 2411-4553

Цісарук В.Р. and Галатюк Ю.М. (2018) ПОЄДНАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ТА ЕМПІРИЧНОГО У ВИВЧЕННІ ЗАКОНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 190-192.

Ч

Чередніченко Ю.Ю. and Синяк С.Л. (2018) РОЗВИТОК ЯПОНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1945 – ПОЧАТОК 2000-их РОКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 295-297.

Черемісін М.В. (2018) СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ГУСТАТИВНИХ НОМІНАЦІЙ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 71-73.

Черемісін М.В. (2018) СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ У РОМАНІ Д.БРАУНА «КОД ДА ВІНЧІ». Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 108-110.

Черемісін М.В. (2018) СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИ ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ У РОМАНІ Д.БРАУНА “КОД ДА ВІНЧІ”. Studia Philologica, 2018 (Вип.2). pp. 303-307.

Черняк Г.П. and Шеремета Х.І. (2018) ПОСТАТЬ М. ПИМОНЕНКА В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип.17). pp. 40-43. ISSN 2415-802X

Черняк Л.Л. and Маліновська Н.В. (2018) ДИДАКТИЧНА КАРТИНА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 180-181.

Черуха А.В. and Симонович Н.В. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-КВЕСТ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 192-194.

Чикалюк Г. (2018) ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ РІВНЕНЩИНИ ДОБИ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.18). pp. 157-162. ISSN 2415-802X

Чилій І.В. and Петренко О.Б. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 194-195.

Чорнобай І.А. and Маліновська Н.В. (2018) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 195-196.

Чорнобай І.О. and Маліновська Н.В. (2018) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 181-183.

Чорноус Н.О. (2018) РОЛЬ І МІСЦЕ АРТ-ТЕРАПІЇ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 177-183. ISSN 2518-7503

Чорноус Н.О. and Назаревич В.В. (2018) АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип.1). pp. 184-185.

Чучак К.О. and Шадюк О.І. (2018) ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 185-187.

Ш

Шадюк О.І. and Мусійчук Т.А. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 136-138.

Шаламай Т.В. and Грицай Н.Б. (2018) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ БІОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 196-197.

Шалівська Ю.В. (2018) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 284-292.

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. (2018) КОРАН ТА ЕТИЧНІ ПРИПИСИ ІСЛАМУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 148-151. ISSN 2519-1942

Швець Н.М. and Павлюк Т.О. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ БЕРЕЖЛИВОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 187-188.

Шевчук В.В. and Павелків О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТА СКЛАДАТИ МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 199-200.

Шевчук О.М. and Галатюк Ю.М. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ДОМАШНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 197-199.

Шелест О.О. and Дейнега І.О. (2018) РИНКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки, 2018: Ч. 2. pp. 379-381.

Шелестюк К.В. and Горбатюк Ю.М. and Демчик С.П. (2018) ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 201-202.

Шелюк Г.В. (2018) МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Інноватика у вихованні, 2018 (Вип.8). pp. 292-304.

Шеремет М.С. and Лук’яник Л.В. (2018) ТИПОВІ ПОМИЛКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ІНТЕРФЕРЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 135-137.

Шеремета Ю.М. and Шеретюк В.М. (2018) ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ НА ЧОЛІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В МІЖВОЄНИЙ ПЕРІОД. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 297-298.

Шеретюк В.М. (2018) ПОГЛЯД УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ НА ФЕНОМЕН «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ» 1968 р. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 234-235. ISSN 2519-1942

Шеретюк Р.М. and Стоколос Н. (2018) МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ ЧЕРНЕЧИХ ОРДЕНІВ НА ТЕРЕНАХ ВОЛИНІ (ХVІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.): СУТНІСТЬ, СПРЯМОВАНІСТЬ, НАСЛІДКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2018 (Вип.30). pp. 27-33. ISSN 2519-1942

Шикула З.О. and Косарєва Г.М. (2018) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 202-203.

Шимко А.А. and Гудовсек О.А. (2018) ЗМІСТ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СУЧАСНИХ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 203-205.

Шимко О.В. (2018) ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Бізнесінформ, 2018 (№ 2). pp. 159-163.

Шимко О.В. (2018) МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку підприємства, 2018. pp. 486-488.

Шимко О.В. (2018) ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ. Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки, 2018. pp. 468-471.

Шинкарук П.Ю. and Мартинчук І.І. (2018) ТИХООКЕАНСЬКИЙ ТЕАТР БОЙОВИХ ДІЙ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПЕРЕВАГА ЯПОНСЬКИХ СИЛ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 298-300.

Шинкарчук Н.В. (2018) ЕКОСИСТЕМА РИНКУ І СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 256-258.

Шинкарчук Н.В. (2018) ПРО МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИННОГО НАВЧАННЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 70-71.

Широких А.О. (2018) САМОПІЗНАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТТЄВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЮНАКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 183-188. ISSN 2518-7503

Широких А.О. (2018) ЧАСОВІ ПАРАМЕТРИ ЖИТТЄВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ПРОЕКТУ. Сучасна освіта: методологія, теорія, практика, 2018. pp. 76-80.

Широких А.О. (2018) РОЛЬ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ В ЖИТТЄВОМУ ПРОЕКТУВАННІ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні питання психологічної науки, 2018: Вип. 12. pp. 158-159.

Широких А.О. (2018) РЕФЛЕКСІЯ ЯК ЧИННИК ЖИТТЄВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Молодий вчений, 2018 (№ 8): (60). pp. 60-64. ISSN 2313-2167, 2304-5809

Широких А.О. (2018) ЖИТТЄВЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ. Актуальні проблеми психології, 2018 (Т. ІХ): Вип. 11. pp. 226-238.

Шкребій К.С. and Марциновський В.П. (2018) КЛІЩІ, ЯК ПЕРЕНОСНИКИ ПІРОПЛАЗМОЗУ У БЕЗПРИТУЛЬНИХ СОБАК МІСТА РІВНОГО. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 247-248.

Шолудько Н.Г. and Хіміна К.О. (2018) АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС. Актуальні питання культурології, 2018 (Вип.17). pp. 55-60. ISSN 2415-802X

Шостак О.О. (2018) «ЕМІГРАЦІЙНИЙ» ТЕКСТ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ: ТРАДИЦІЙНЕ І НОВАТОРСЬКЕ. Вісник Львівського університету, 2018 (Ч. 1): Вип. 67. pp. 98-110.

Шостак О.О. (2018) «ЕМІГРАЦІЙНИЙ» ТЕКСТ ІВАНА ФРАНКА. Doctoral thesis, Рівненський державний гуманітарний університет.

Шостак О.О. (2018) ТОПІКА «ЕМІГРАЦІЙНОГО» ТЕКСТУ ІВАНА ФРАНКА. Українське літературознавство, 2018: Вип. 83. pp. 38-51. ISSN 0130-528X

Шостак О.О. (2018) Еміграційний вимір художніх перекладів Івана Франка. Сучасний вимір філологічних наук, 2018. pp. 61-64.

Шостак О.О. (2018) ГЕНОЦИД РОМІВ У ДІАСПОРНІЙ ПРОЗІ: СПРОБА АРТИКУЛЯЦІЇ «РЕПРЕСОВАНИХ» СПОГАДІВ. МАТЕРІАЛИ ІІІ, IV ТА V ВСЕУКРАЇНСЬКИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, 2018. pp. 469-472.

Шпак Л.В. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВОЇ ТЕРАПІЇ В РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 188-192. ISSN 2518-7503

Шукрута Л.В. and Воловик Г.П. (2018) ШКОДОЧИННІСТЬ ВЕРХІВКОВОГО КОРОЇДА (IPS ACUMINATUS) СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SILVESTRIS) ОСТРІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 248-250.

Шумік Л.С. and Дичківська І.М. (2018) ВЗАЄМОДІЯ ДИТИНИ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ І ДОРОСЛОГО В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 188-189.

Шустакова Д.В. and Косарєва О.І. (2018) ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ СВІТУ У ДИТИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 205-208.

Щ

Щедріна М.М. (2018) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТА У ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ВУЗІ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.10). pp. 165-170. ISSN 2518-7503

Щерба Т.В. (2018) АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 192-197. ISSN 2518-7503

Ю

Юрим О.М. and Руденко В.М. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 190-191.

Юркевич Ж.В. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ І ПРИКАЗОК НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 53-58.

Юрковець А.В. and Клекоць Г.Я. (2018) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 208-209.

Юрковська І.В. and Лук’яник Л.В. (2018) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 141-143.

Юрчук О.І. (2018) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ДНЗ. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна", 2018 (1 (15)). pp. 58-63.

Юрчук О.І. (2018) СФОРМОВАНІСТЬ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Нова педагогічна думка, 2018 (3): 95. pp. 88-92. ISSN 2520-6427

Юрчук О.І. (2018) ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКIЛЬНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 303-312. ISSN 2411-4553

Я

Яковець Ю.Е. and Горопаха Н.М. (2018) МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФРЕБЕЛІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 191-193.

Яковишина Т.В. (2018) ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» В АКТУАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів, 2018. pp. 143-145.

Яковишина Т.В. (2018) Agile-методологія як чинник модернізації сучасного освітнього простору. Актуальні питання гуманітарних наук, 2018 (Вип.19): Т. 2. pp. 217-223. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Яницкий М.С. and Серый А.В. and Браун О.А. and Пелех Ю.В. and Маслова О.В. and Сокольская М.В. and Санжаева Р.Д. and Монсонова А.Р. (2018) ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: СОЦИАЛЬНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ. Вестник Кемеровского государственного университета, 2018 (№ 2). pp. 131-140.

Янцур Л.А. (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ГУМАНІЗАЦІЇ В НАВЧАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ ОБРАЗОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2018 (Вип. 7): Т. 1. pp. 267-276. ISSN 2411-4553

Янчарук Р.В. and Пастушенко А.С. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 348-349.

Япс А.В. and Павлова Н.С. (2018) ONENOTE CLASSROOM ЯК ХМАРНООРІЄНТОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВЧИТЕЛЯ. Інформаційні технології в професійній діяльності, 2018. pp. 34-35.

Ясногурська Л.М. (2018) «КОХАННЯ» ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 19-20.

Ясногурська Л.М. (2018) ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2018. pp. 321-323.

Ясногурська Л.М. (2018) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ «LOVE» В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 7-14.

Ясногурська Л.М. and Гачкевич О.В. (2018) КЕЙС-МЕТОД НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 102-104.

Ясногурська Л.М. and Гром’як Л.Т. (2018) ІНОЗЕМНА МОВА З РАННЬОГО ДИТИНСТВА: ВИМОГА ЧАСУ ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 140-142.

Ясногурська Л.М. and Кондюк І.Р. (2018) ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 114-116.

Ясногурська Л.М. and Кононюк В.В. (2018) АБРЕВІАТУРИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК СКЛАДОВА МОЛОДІЖНОГО ІНТЕРНЕТ-СЛЕНГУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 119-121.

Ясногурська Л.М. and Ничипорук М.А. (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ ГРИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 74-78.

Ясногурська Л.М. and Погонюк Н.А. (2018) КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КОНЦЕПТОМ «ЩАСТЯ – НЕЩАСТЯ». Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 3-7.

Ясногурська Л.М. and Шеремет М.С. (2018) ВАЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 41-43.

Ясінська Т.А. (2018) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ СЛУХОВОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ НОМІНАЦІЇ «ТИХИЙ / STILL» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2018. pp. 55-59.

Яцюк Н.О. (2018) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕФЛЕКСІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2018 (Вип.11). pp. 201-208. ISSN 2518-7503

Ячменник Р.О. and Дичківська І.М. (2018) РОЗВИТОК ДОПИТЛИВОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти, 2018 (Вип. 1). pp. 193-194.

This list was generated on Tue Jun 6 09:18:44 2023 EEST.