Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | I | K | L | M | S | Y | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 988.

B

Bertash B. (2017) PRZEDWOJENNY ZYDOWSKI DOM Z MOTYWEN GWIAZDY DAWIDA. [Image]

D

Demenchuk O. (2017) TOWARDS A TYPOLOGY OF SEMANTIC DERIVATION MODELS. Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 6-9.

I

Ianytska O. (2017) MULTICULTURAL AND SOCIAL DIALOGUE THROUGH SOCIAL NETWORKING SITES : FACEBOOK AND TWITTER AS TOOLS OF GLOBALIZATION. PROGRAMME OF INTERNATIONAL FORUM IN DEPARTMENT OF LEGAL, LANGUAGE, INTERPRETING AND TRANSLATION STUDIES. University of Tieste, 2017. pp. 37-40.

Ianytska O. (2017) ROLE OF LITERARY AND LINGUISTIC STUDIES FOR THE CAREER IN GLOBAL ENTERPRISES. Alumni C.L.E. Recherche.Actes du colloque du 29 juin 2017, 2017. pp. 235-242.

Ivashkevych E.E. (2017) PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF COMIC BOOK NARRATION. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 84-88. ISSN 2518-7503

Ivashkevych E.Z. (2017) SEMANTIC ANALYSIS OF SOCIAL INTELLECT OF THE PERSON. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 314-322.

K

Kindrat N. (2017) THE PROBLEM OF EVALUATION OF LEXICAL TASKS IN TEACHING VOCABULARY. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 171-176.

Kniazevych A. and Plysyuk T. (2017) CECHY REALIZACJI INNOWACYJNYCH PROCESÓW W ROLNICZO-PRZEMYSŁOWYM KOMPLEKSIE. Економіка, фінанси та управління: оцінка та перспективи розвитку, 2017. pp. 51-53.

Kolupaev B.B. and Kolupaev B.S. and Levchuk V.V. and Maksimtsev Y.R. and Sidletskii V.A. (2017) INFLUENCE OF NANODISPERSE METAL FILLERS ON THE VISCOELASTIC PROPERTIES AND PROCESSES OF MECHANICAL RELAXATION OF POLYMER SYSTEMS. Mechanics of Composite Materials, 2017 (№ 2): Vol. 53. pp. 203-210.

Kundeus О. (2017) FEATURES OF THE INFORMATION WAR OF RF AGAINST UKRAINE. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 78-84. ISSN 2519-1942

Kuriata Y.V. and Kasatkina-Kubyshkina O.V. (2017) SPEECH BEHAVIOR OF AN INTERNET TROLL IN ONLINE COMMUNICATION. Вісник Дніпропетровського університету ім. А.Нобеля, 2017 (№ 1): (13). pp. 219-222. ISSN 2222-551X

L

Levchuk І. (2017) THE POLITICAL MEANING OF WOMEN’S ORGANIZATIONS IN THE SECOND POLISH REPUBLIC: THE NATIONAL FACTOR. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 153-161. ISSN 2519-1942

M

Mykhalchuk N.O. and Yatsuryk A.O. (2017) THE PROBLEM OF UNDERSTANDING IN PSYCHOLOGY: PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 184-188. ISSN 2518-7503

Mykytyn T. and Yakymchuk A. and Szymanski J. and Zaitsev D. (2017) PECULIARITIES OF FINANCING NATIONAL NATURAL PARKS IN POLAND AND UKRAINE = CECHY FINANSOWANIA PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE I NA UKRAINIE = ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ В ПОЛЬЩЕ И УКРАИНЕ. International Journal of New Economics and Social Sciences, 2017 (№ 2): (6). pp. 152-162.

S

Sarnavska O. and Yakovyshyna T. (2017) Трансформація поняття «педагогічна взаємодія» як системного явища = The transformation of the concept of "educational cooperation" as a systemic phenomenon. In: Social and economic changes of contemporary society. The Academy of Management and Administration in Opole, pp. 291-297. ISBN 978 – 83 – 62683 – 00 – 0

Soichuk R. (2017) The Phenomenon of "Nation" in a Close Analyses of Problem of Students’ National Self-Assertion Upbringing on the Modern Conditions. Intellectual Archive, 2017 (№ 1): Vol. 6. pp. 78-88. ISSN 1929-4700

Y

Yakymchuk A. and Mykytyn T. and Valyukh A. (2017) MANAGEMENT OF THE NATURE CONSERVATION AREAS OF UKRAINE'S POLISSYA REGION BASED ON THE INTERNATIONAL EXPERIENCE. Problems and Perspectives in Management, 2017: Vol. 15. pp. 183-190. ISSN 1810-5467, 1727-7051

Є

Євгейчук А.Г. and Глінчук Ю.О. (2017) ПРИЧИНИ УЧНІВСЬКОГО ТРАВМАТИЗМУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. p. 52.

Єпік М.В. and Сєвєрова О.В. (2017) ШВЕЙЦАРСЬКА ГВАРДІЯ ВАТИКАНУ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 267-269.

Єремейчук В.А. and Батишкіна Ю.В. (2017) МУЛЬТИКОРИСТУВАЦЬКА АВТОМАТИЗОВАНА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАД З ПРОГРАМУВАННЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 93-95.

І

Іванова Л.І. (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 3-5.

Іванова Л.І. (2017) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 347-351.

Іванова Л.І. and Ткач Т.В. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ СТРУКТУРУВАННЯ ЧИННОЇ ПРОГРАМИ З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 120-123.

Іванова Л.І. and Шевчук М.М. (2017) ТЕОРЕТИЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У ПРОЦЕСІ СПРИЙМАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 343-347.

Іванчук О.В. and Пасічник Я.А. (2017) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗНАНЬ ПРО ВЕЛИЧИНИ ТА ДІЇ НАД ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 60-61.

Івашкевич Е.Е. (2017) PERSONAL RELIABILITY OF THE NARRATOR: TRADITIONAL AND NONTRADITIONAL NARRATIVE DISCOURSE. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 137-141.

Івашкевич Е.З. (2017) УНІКАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ТА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 88-92. ISSN 2518-7503

Ільчук І.Р. and Сяська Н.А. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ НІТ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 61-63.

Ільчук Я.М. (2017) ПОГЛЯДИ В. СУХОМЛИНСЬКОГО НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СІМ’Ї. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 258-268. ISSN 2411-4553

Іскра Л.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 29-34.

Іщук В.О. and Трохимчук І.М. (2017) АНАЛІЗ ФАУНИ CHYSOMELIDAE БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 208-210.

А

Абдуліна Т.Г. (2017) КОНТЕНТ РОСІЙСЬКИХ ЗМІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ. International relations, part “Political sciences”, 2017 (№ 13). pp. 2-8.

Авраменко І.М. and Яковишина Т.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 316-318.

Аладько Д.О. (2017) ПРОБЛЕМИ ЗІСТАВНОЇ СЕМАНТИКИ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 14-16.

Алексюк Ю.А. and Вороницька В.М. (2017) РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ ЗАСТОСУВАНЬ В MS VISUAL STUDIO C++ 2012 ДЛЯ РОБОТИ З ГРАФІЧНИМИ ІНТЕРФЕЙСАМИ WINFORMS. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 82-83.

Алієва Л. (2017) ПАВЛО ЧУБИНСЬКИЙ І МИКОЛА КОСТОМАРОВ: ТВОРЧІ ВЗАЄМИНИ І ДОСЛІДНИЦЬКІ ІНТЕРЕСИ. М.Костомаров і його епоха: текст і контексти, 2017. pp. 12-17.

Андрощук М. and Дейнега І.О. (2017) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 2017 (№ 21). pp. 43-46.

Андрощук М.С. and Дейнега І.О. (2017) КОМУНІКАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ЇХ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки, 2017: Ч. 2. pp. 10-14.

Андрощук М.С. and Дейнега І.О. (2017) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції України, 2017. pp. 86-87.

Андрощук М.С. and Дейнега І.О. (2017) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Сучасні тенденції розвитку світової економіки, 2017 (Т. ІІ). pp. 186-187.

Андрощук М.С. and Дейнега І.О. and Куцевич Н.Д. (2017) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Фінансове регулювання зрушень у економіці України, 2017. pp. 108-111.

Андрощук М.С. and Дейнега О.В. and Петрівський Я.Б. (2017) РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ОСВІТНЬОМУ РИНКУ. Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях, 2017. pp. 19-21.

Антипчук Н.В. (2017) ЕПОХАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 37-41. ISSN 2519-1942

Антоненко Н.Є. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 223-227.

Антончук О.М. (2017) ДУХОВНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 171-173.

Антонів Л.Л. and Маліновська Н.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 3-4.

Арендарчук О.Ю. and Чертков А.М. and Тищук В.І. (2017) ПРОЕКТНИЙ МЕТОД У НАВЧАННІ ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 145-147.

Арсентєва О.О. and Павлюк Т.О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ М. МОНТЕССОРІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 4-5.

Артемова О.І. (2017) ВПЛИВ РІВНЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ НА АДАПТАЦІЮ СТУДЕНТА-ПЕРШОКУРСНИКА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 10-14. ISSN 2518-7503

Артемова О.І. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 148-151.

Артемова О.І. and Хупавцева Н.О. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 18-23. ISSN 2518-7503

Артемова Ю.І. (2017) МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ПЕРИФРАЗУВАННЮ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 323-326.

Артемова Ю.І. (2017) НАВЧАННЯ ПЕРИФРАЗУВАННЮ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 48-52.

Артемович К.В. and Шевчук О.А. (2017) РІВЕНЬ УСВІДОМЛЕННЯ СТУДЕНТАМИ ЗНАЧЕННЯ ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВЛАСНОМУ ЖИТТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 302-304.

Б

Баліка Л.М. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК ЩОДО РОЗВИТКУ В УЧНІВ ІНТЕРЕСУ ДО ЧИТАННЯ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 225-236. ISSN 2411-4553

Баліка Л.М. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 233-240. ISSN 2411-4553

Баранецька О.С. and Щесюк С.В. (2017) КОМУНІКАЦІЯ В ТУРИЗМІ І ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 9-11.

Барничко М.В. and Перішко І.В. (2017) ОСНОВНІ СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 350-352.

Барничко М.В. and Перішко І.В. (2017) КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРМІНІВ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ З ПРОБЛЕМ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 12-15.

Басовець І.М. and Верьовкіна О.Є. (2017) ВЕРБАЛЬНЕ УВИРАЗНЕННЯ КОНЦЕПТУ «ВОРОГ» У ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ ТА США (П.ПОРОШЕНКА ТА Д.ТРАМПА). Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 101-106.

Басюк В.В. and Шевчук О.А. (2017) СОЦІАЛЬНІ НЕБЕЗПЕКИ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В СУЧАСНІЙ ІНТЕРПРИТАЦІЇ СТУДЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 254-256.

Басюк О.О. and Кирилецька Г.М. (2017) ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 5-7.

Безверха О.В. and Лико С.М. (2017) РОЛЬ МІКРООРГАНІЗМІВ У ВІДТВОРЕННІ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 202-203.

Бездіжа А.О. and Воробйова І.А. (2017) КОНЦЕПТ «КУЛІНАРІЯ» В РОМАНІ П.МЕЙЛА «A YEAR IN PROVENCE». Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 107-110.

Безкоровайна О.В. (2017) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Нова педагогічна думка, 2017 (1(89)). pp. 85-89. ISSN 2520-6427

Безкоровайна О.В. (2017) АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ВАЖЛИВОГО ЗАСОБУ САМОРОЗВИТКУ ТА ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 163-168.

Безкоровайна О.В. and Павлюк Г.С. (2017) ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ГУМАННОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Innovative processes in education: Collective monograph. pp. 16-25.

Безкоровайна О.В. and Павлюк Г.С. (2017) СПЕЦИФІКА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 63-67.

Безкоровайна О.В. and Павлюк Г.С. (2017) СПЕЦИФІКА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 63-67. ISSN 2411-4553

Безлюдна В.І. and Корчакова Н.В. and Осьмак Л.П. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ДІТЬМИ НЕПРЯМОЇ АГРЕСІЇ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 24-29. ISSN 2518-7503

Бенещук Т.В. and Димченко Н.С. (2017) РОЛЬ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УСПІШНОМУ ФУНКЦІОНУВАННІ ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 12-14.

Березюк Т.П. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 18-23. ISSN 2518-7503

Берташ Б.М. (2017) ДВІ ПОЄДНАНІ КАМ'ЯНИЦІ З МЕЖІ XVII Й XVIII СТ., ТАК ЗВАНІ "КРЕМЕНЕЦЬКІ БЛИЗНЮКИ". [Image]

Биднарчук А.Я. and Дичківська І.М. (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІВНИКІВ ДНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 9-10.

Биков О.В. and Сєвєрова О.В. (2017) СУТЬ БОНАПАРТИСТСЬКОГО ПРОЕКТУ В ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ СУЧАСНИКІВ НАПОЛЕОНА ІІІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 257-259.

Бичковська Ж.О. (2017) ГЕНЕЗА ВОКАЛЬНОГО МУЗИКУВАННЯ В УКРАЇНІ. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип.17). pp. 25-29. ISSN 2415-802X

Бичук С.Б. and Горопаха Н.М. (2017) ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ ВИХОВАНЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 10-12.

Богачик М.С. (2017) ФОРМУВАННЯ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО СЛЕНГУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 42-45.

Богачик М.С. (2017) ОСНОВНІ КОНЦЕПТИ КОМП’ЮТЕРНОГО СЛЕНГУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 352-354.

Богданець А.С. and Косарєва О.І. (2017) ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДИТИНИ-АУТИСТА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 12-13.

Богів І.Г. and Джава Н.А. (2017) ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 13-14.

Божук М.Р. and Степанова О.І. (2017) МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 14-16.

Бойко Н.Б. (2017) ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ ТА ЧАТ-УРОКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ В УЧНІВ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 85-89.

Бойко Н.Г. (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 154-163.

Бомба А.Я. and Присяжнюк І.М. and Присяжнюк О.В. (2017) МЕТОДИ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ В ПОРИСТИХ ТА МІКРОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Other. Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Бондаренко К.Г. and Мартинчук І.І. (2017) БЕРЛІНСЬКА КРИЗА 1958-1961 РР. НА ФОНІ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 259-260.

Борейчук І.О. and Матухно Є.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ФОТОСПОГАДІВ У ПОЗИТИВНІЙ МОТИВАЦІЇ ІНДИВІДА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 27-31. ISSN 2518-7503

Борейчук І.О. and Назаревич В.В. and Шарак Д.О. (2017) ФУНКЦІЇ ФОТОГРАФІЇ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРИГЕРА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 29-35. ISSN 2518-7503

Боровець М.Б. and Янцур Л.А. (2017) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 16-18.

Боровець О.В. (2017) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ». Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 164-167.

Боровець О.В. (2017) САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КЕРІВНИЦТВА. Педагогіка і психологія: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування, 2017. pp. 50-54.

Боровець О.В. and Демчук М.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 109-115. ISSN 2411-4553

Боровець О.В. and Приймак С.І. (2017) ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 68-70.

Бричок Б.П. (2017) ПРИРОДОВІДПОВІДНА ОСВІТА – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 115-120. ISSN 2411-4553

Бруяка М.В. and Кирильчук Ю.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 18-20.

Бурмака П.В. and Сингаївський Д.В. (2017) МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ ПТНЗ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 20-21.

Бухало К.О. and Михальчук Н.О. (2017) PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF NARRATIVE LEVEL OF GRAPHIC NOVELS. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 171-176.

Буцяк В.І. and Турко Н.Є. (2017) РОЗВИТОК ФОРТЕПІАННОЇ ТЕХНІКИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. [Teaching Resource]

Бучко В.Б. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПРИЙМАННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУРИ БІДНОСТІ ТА БАГАТСТВА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 36-41. ISSN 2518-7503

Бєлова С.А. (2017) КОНЦЕПЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО НАВЧАННЯ У ПРАКТИЦІ БРЕМЕНСЬКИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ШКІЛ ПОЧ. ХХ СТ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 26-34.

Бєлова С.А. (2017) ПЕДАГОГІКА СПІВРОБІТНИЦТВА У ПРАКТИЦІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ БРЕМЕНСЬКИХ ШКІЛ 20-х рр. ХХ ст. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 60-63.

Бєлюкіна Н.С. and Камінська О.В. (2017) ПСИХОКОРЕКЦІЯ НЕАДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 165-166.

Бігунов Д.О. (2017) ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «КОМУНІКАТИВНА НЕВДАЧА». Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 34-37.

Бігунова С.А. and Зубілевич М.І. (2017) CЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВОТВОРЧОЇ БАЗИ АНТРОПОНІМІВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 37-42.

Білоус Г.В. and Горопаха Н.М. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ «ШКОЛИ ПІД ГОЛУБИМ НЕБОМ» В.СУХОМЛИНСЬКОГО У РОБОТІ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 7-9.

Бісовецька Л.А. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 70-74.

Бісовецька Л.А. (2017) МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА. Одеський лінгвістичний вісник, 2017: Спецвип.. pp. 43-46.

Бісовецька Л.А. and Верхова І.П. (2017) ВИХОВНА РОБОТА ШКОЛИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ШКОЛЯРІВ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 75-83. ISSN 2411-4553

В

Вавуліч В. (2017) ОСМАНІЗАЦІЯ БАЛКАН. АКТ І. ЗАВОЮВАННЯ І ВОЛОДАРЮВАННЯ (ДО ПОЧАТКУ ХІХ СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 118-122. ISSN 2519-1942

Вавуліч В. and Черній В.А. (2017) СУЧАСНИЙ СТАН ТУРЕЦЬКО-БОЛГАРСЬКИХ ВІДНОСИН. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 191-195. ISSN 2519-1942

Ваколюк А.М. and Дутчак В.В. (2017) ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 262-265.

Валага А.М. and Кирильчук Ю.В. (2017) РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ, ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 21-22.

Вальчевський В.М. and Каштан С.С. (2017) РОЗРОБКА ІГРОВИХ-ЗАСТОСУВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ JAVASCRIPT. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 84-85.

Валюх Л.І. and Плюта Н.В. (2017) АНГЛО-ФРАНЦУЗЬКЕ КОЛОНІАЛЬНЕ СУПЕРНИЦТВО У ЄГИПТІ (1881-1890 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2016 (Вип.27). pp. 147-152. ISSN 2519-1942

Василькевич С.С. (2017) ПРО ПИТАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ФЕНОМЕНУ СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 46-49.

Василькевич С.С. (2017) НЕОЛОГІЗМИ У МОВІ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 45-53.

Васильків Л.С. (2017) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УСТАЛЕНИХ ПОРІВНЯНЬ (на матеріалі англійської, німецької та української мов). Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 6-12.

Васильків Л.С. and Деменчук О.В. (2017) УСТАЛЕНІ ПОРІВНЯННЯ В СИСТЕМІ ФРАЗЕОЛОГІЇ: ПОНЯТТЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО ПОРІВНЯННЯ, ЙОГО КАТЕГОРІАЛЬНІ ОЗНАКИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 15-19.

Васильєв Є.М. (2017) ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ ФАРСУ В СУЧАСНІЙ ДРАМАТУРГІЇ. Питання літературознавства, 2017 (Вип.95). pp. 62-77.

Васюк О.О. and Дейнега І.О. (2017) МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 14-15.

Васюк О.О. and Дейнега О.В. (2017) ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ ТА ПІДПРИЄМСТВА. Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект, 2017. pp. 19-20.

Васюк О.О. and Заглинська Л.В. (2017) БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУТЬ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 15-17.

Велінець Б. (2017) ФЕСТИВАЛЬНИЙ РУХ ЯК ЧИННИК КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОСТОРУ РІВНЕНЩИНИ. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип.17). pp. 198-203. ISSN 2415-802X

Вербець В.В. (2017) СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МУЗИКАНТА. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 80-83.

Веремчук А.П. (2017) ДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 324-326.

Вернюк Н. (2017) ДУХОВНІ МІФИ УКРАЇНИ В СТУДІЯХ М.КОСТОМАРОВА ТА М.ГРУШЕВСЬКОГО. М.Костомаров і його епоха: текст і контексти, 2017. pp. 25-34.

Вернюк Я. (2017) ХУДОЖНІ ОБРИСИ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА. М.Костомаров і його епоха: текст і контексти, 2017. pp. 35-39.

Виговський І.В. (2017) ВМІСТ МІНІРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В УРОЖАЇ ОДНОВИДОВИХ ПОСІВІВ БАГАТОРІЧНИХТРАВ ТА ЇХ ТРАВОСУМІШОК. Науковий вісник ЛьвіськогоНаціонального університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, 2017 (№ 74): Т. 19. pp. 140-142. ISSN 2518-1327

Виткалов С.В. (2017) НОВИЙ ТИП МИТЦЯ В УМОВАХ ЗМІНЕНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ:ВАЛЕРІЙ МАРЧЕНКО. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2017 (Вип.25). pp. 232-235. ISSN 2518-1890

Виткалов С.В. (2017) ВИЩА ШКОЛА І СУЧАСНІ РЕАЛІЇ УКРАЇНИ. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип.17). pp. 4-5. ISSN 2415-802X

Виткалов С.В. (2017) КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ ЗМІ: НА ПРИКЛАДІ АВТОРСЬКОЇ ТЕЛЕПРОГРАМИ «ГРАНІ МИСТЕЦТВА». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 317-318.

Виткалов С.В. (2017) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ПРОБЛЕМНИЙ РЯД. Актуальні проблеми музичної освіти: історія, сьогодення і майбутнє, 2017. pp. 81-84.

Виткалов С.В. (2017) МИСТЕЦЬКИЙ ПРОСТІР ВІКТОРА ГВОЗДИНСЬКОГО. Образ. М (образотворче мистецтво), 2017 (№4). pp. 100-103.

Виткалов С.В. (2017) СФЕРА КУЛЬТУРЫ И СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, 2017 (№2(28)). pp. 133-138.

Виткалов С.В. and Виткалов В.Г. (2017) НАУКОВИЙ ПІДСУМОК РОКУ: ХІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ" М. РІВНЕ. Гілея, 2017 (№12): Вип.127. pp. 411-413. ISSN 2076-1554

Власова Д.В. and Шевчук О.А. (2017) ПРОБЛЕМА ПРАВОПОРУШЕНЬ У СІМ’Ї ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 167-170.

Власюк О. (2017) СВІТОВА КУЛЬТУРНА ЦІННІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ. Мистецький простір України: історія і сучасні виклики, 2017. pp. 43-59.

Вовчук Н.І. (2017) СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ СЛОВ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ: ТЕРМИНОЛОГИЯ НЕСТАНДАРТНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2017 (Вип.2). pp. 212-217.

Вовчук Н.И. (2017) ЕДИНИЧНЫЕ СПОСОБЫ ОККАЗИОНАЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА ХХ ВЕКА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 54-59.

Войтко А.І. (2017) МОДЕЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРОБ З УЧНЯМИ VIII-IX КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.16): (59). pp. 169-172.

Войтович О.В. (2017) СУТНІСТЬ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 269-272.

Войтович О.П. (2017) ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ У МІЖПРЕДМЕТНИХ ПРОЕКТАХ З ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 70-74.

Володько А.П. and Михальчук Н.О. (2017) СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ J.D.SALINGER «THE CATCHER IN THE RYE»). Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 134-139.

Воробей Т.С. and Падалка О.І. (2017) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 26-27.

Воробйов А.М. and Демчук О.О. (2017) МЕДІА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК РІЗНОВИД ПСИХІЧНИХ ВІДХИЛЕНЬ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 49-54. ISSN 2518-7503

Воробйова Л.М. (2017) ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОПОЕТИКИ У КОНТЕКСТІ ФІЛОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ О.О. ПОТЕБНІ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2017 (Вип.2). pp. 201-204.

Вороницька В.М. and Кирик Т.А. and Гаврюсєва Т.О. (2017) АДМІНІСТРУВАННЯ MS SQL SERVER 2008 R2. [Teaching Resource]

Вороницька В.М. and Кирик Т.А. and Гаврюсєва Т.О. (2017) АДМІНІСТРУВАННЯ MS SQL SERVER 2008 R2. [Teaching Resource]

Вох Д.С. and Батишкіна Ю.В. (2017) РОЗРОБКА АДАПТИВНОГО БІЗНЕС МЕСЕНДЖЕРА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 85-87.

Воят І.О. and Костюк Л.К. (2017) ПАМ’ЯТКИ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ МІСТА ДУБНА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 318-319.

Вєтрова І.М. (2017) ГОТОВНІСТЬ ДО АВТОНОМНОСТІ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ - МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 227-233.

Візітів Ю.М. and Рогожина К. (2017) ПРОЯВИ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ГРУЗИНСЬКОЇ ДІАСПОРИ УКРАЇНИ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 84-88. ISSN 2519-1942

Вінничук В.П. and Пелех Л.Р. (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСТАВИ СПІВВІДНОШЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ТА ІДІОМАТИКИ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 19-21.

Вірт О.М. and Фрідріх А.В. (2017) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 22-25.

Г

Гаврилюк Л.В. and Казначеєва Л.М. (2017) В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО МИСТЕЦТВО СЛОВА ПЕДАГОГА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 28-30.

Гаврюсєва Т.О. and Гаврюсєв С.М. (2017) ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОФЕСІЙ МАЙБУТНЬОГО. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 87-89.

Гаврікова А.В. and Козлюк О.А. (2017) ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО БЛИЗЬКИХ ДОРОСЛИХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 27-28.

Гайдабура О.Д. (2017) СИНКОПИ ЕСТРАДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАПРЯМКУ ДЖАЗ-ОРКЕСТРІВ м. РІВНЕ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 115-118.

Галайчук М.В. and Горопаха Н.М. (2017) ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 30-32.

Галан К.В. and Тюска В.Б. (2017) АСПЕКТИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 319-320.

Галатюк М.Ю. (2017) ЦИКЛ НАВЧАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ − ОСНОВА МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти2017, 2017 (Вип.17): (60). pp. 64-66.

Галатюк М.Ю. and Мислінчук В.О. (2017) ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТВОРЧИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 146-150.

Галатюк Т.Ю. (2017) ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 82-86.

Галатюк Т.Ю. and Галатюк М.Ю. and Галатюк Ю.М. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ У НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 63-68.

Галатюк Т.Ю. and Галатюк Ю.М. and Галатюк М.Ю. (2017) МЕТОДОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАНДАРТУ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ “ПРИРОДОЗНАВСТВО”. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 3-5.

Галатюк Ю.М. (2017) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 222-225.

Галатюк Ю.М. (2017) ПРОБЛЕМА ДЕТЕРМІНІЗМУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017.

Галатюк Ю.М. and Галатюк М.Ю. and Галатюк Т.Ю. (2017) ФОРМУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО УМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ У ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 104-110.

Галуха Л.Ю. (2017) ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ СЕЛА ПОСНИКІВ НА РІВНЕНЩИНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 293-294. ISSN 2519-1942

Галуха Л.Ю. (2017) РУСИФІКАТОРСЬКА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 217-224. ISSN 2519-1942

Галушко І.М. and Павелків О.М. (2017) МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 32-33.

Гамза А.В. (2017) МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ПРОЦЕСОМ ОПИСУ ДІЇ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наукові записки, 2017: Вип.156. pp. 182-186. ISSN 2415-7988

Гамза А.В. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОПИСОВОЇ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛОВА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ. Наукові записки, 2017: Вип.150. pp. 231-234. ISSN 2415-7988

Гамза А.В. (2017) ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПИСОВОЇ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛОВА У ПРОЦЕСІ ТЕКСТОТВОРЕННЯ НА УРОКАХ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. Мова і культура, 2017 (Вип.20): Т.(186). pp. 287-292.

Гамза А.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2017 (№2): (57). pp. 132-136.

Гамза А.В. (2017) ДО ПРОБЛЕМИ ТЕКСТОТВОРЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2017 (Вип.68). pp. 145-148. ISSN 2519-2558

Гамза А.В. (2017) ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 58-60.

Гамза А.В. and Задерейчук Ю.О. (2017) ФОРМУВАННЯ УВИРАЗНЕНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 93-96.

Ганжа М. (2017) МИСТЕЦТВО ЕТНОДИЗАЙНУ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Мистецький простір України: історія і сучасні виклики, 2017. pp. 138-151.

Ганжа М.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ:ІНТЕРАКТИВНИЙ ПІДХІД ЇХ ВИРІШЕННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 35-38.

Гей В.В. and Суходольська І.Л. (2017) ЕВТРОФІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЛЕНТИЧНИХ ВОДОЙМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 203-204.

Гембік Н.М. and Палій В.П. (2017) МОВНІ ЗАСОБИ РЕКЛАМИ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ/зіставний аспект/. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 354-355.

Гембік Н.М. and Палій В.П. (2017) ПРОБЛЕМА АКТУАЛІЗАЦІЇ ЛІНГВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ОСНОВІ ФРАНЦУЗЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 25-28.

Гервеленець С.С. and Демчук О.О. (2017) ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕПРИВОВАНИХ ПІДЛІТКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 170-172.

Гергелюк В.І. and Крайчук О.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО РОЗРАХУНКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 204-205.

Гергелюк О.І. and Мартинчук І.І. (2017) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ АДМІНІСТРАЦІЇ РОНАЛЬДА РЕЙГАНА (1981-1989 рр.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 262-264.

Гетманчук Н.О. (2017) КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 124-127.

Главінська О.Д. (2017) ПРОФЕСІЙНЕ САМОУСВІДОМЛЕННЯ ТА САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТІСНОЇ СУВЕРЕННОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 59-63. ISSN 2518-7503

Глушко О.С. and Костюк Л.К. (2017) ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ ЯК ФЕНОМЕН ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ: РЕПЕРТУАР, ЗДОБУТКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 320-321.

Глушкова С.А. and Берташ Б.М. (2017) УПРАВЛІННЯ УЧАСТЮ МІСЦЕВИХ ГРОМАД В ПРОГРАМАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 17-19.

Глущук О.Г. (2017) КІНОТЕАТРИ ЯК МОДЕРНІ ЗАКЛДИ КУЛЬТУРНО_ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНІ КІНЦЯ ХІХ -ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2017 (№ 1): (56). pp. 50-54. ISSN 2518-7813

Глінчук Ю.О. (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАПОБІГАННЯ УЧНІВСЬКОГО ТРАВМАТИЗМУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 309-313.

Глінчук Ю.О. (2017) ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ВЧИТЕЛІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.16): (59). pp. 230-233.

Глінчук Ю.О. (2017) ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ТОЧКИ ЗОРУ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 86-89.

Глінчук Ю.О. (2017) ПРОГРАМА ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Нова педагогічна думка, 2017 (№1(89)). pp. 67-69. ISSN 2520-6427

Гнедко Н.М. (2017) ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 44-48.

Гнедко Н.М. (2017) ХМАРНІ СЕРВІСИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 89-91.

Гоголь Т.В. (2017) БРЕНДИНГ ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НА РІВНЕНЩИНІ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 62-63.

Годованюк М.В. and Павлюк Т.О. (2017) ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ДНЗ І СІМ’Ї У НАВЧАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 33-35.

Годунко Л.В. (2017) ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У РАМКАХ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 87-90.

Годунко Л.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКЛИКИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 89-93.

Головачик Т.О. and Васильєв Є.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ГОТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 177-180.

Головко М.В. and Тищук В.І. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ІСТОРИЧНО ЗУМОВЛЕНА ПРОВІДНА ФУНКЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ НАУКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 94-98.

Головій Л.П. and Димченко Н.С. (2017) СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 19-22.

Гон М.М. (2017) ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНО-ПЕРСОНАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ: ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗУНР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 50-55. ISSN 2519-1942

Гончарук В.М. and Синяк С.Л. (2017) ФЕНОМЕН ІНАКОДУМСТВА У РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 264-265.

Горбатюк А.І. and Поліщук Н.В. (2017) ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 37-38.

Горопаха Н.М. (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ АСПЕКТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): 60. pp. 225-229.

Горопаха Н.М. (2017) КОМПЕНТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Постметодика, 2017 (2-3): 127-128. pp. 16-20. ISSN 1815-3194

Горопаха Н.М. (2017) ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 2017 (27). pp. 25-30. ISSN 2311-2409

Горопаха Н.М. (2017) ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ГОТОВНОСТІ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2017 (Вип.22): №1, ч. 2. pp. 171-177. ISSN 2309-9763

Горопаха Н.М. and Маліновська Н.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ МОТИВІВ НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Проблеми сучасної психології, 2017 (Вип.35). pp. 119-129.

Горчак Т.Г. and Лисиця А.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ СТУДЕНТІВ МАТЕРІАЛІВ ПРО МІСЦЕВІ МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ НА ПРИКЛАДІ ЦЕОЛІТОВИХ ТУФІВ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 106-116.

Горіна Л.І. (2017) СПЕЦИФІКА РОБОТИ З АНСАМБЛЕМ ДОМРИСТІВ. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2017. pp. 130-134.

Гребенюк Ю.К. (2017) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «ЩАСТЯ – НЕЩАСТЯ» (на матеріалі англійських та українських фразеологізмів). Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 16-23.

Гребенюк Ю.К. and Деменчук О.В. (2017) ЕТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПТІВ ЩАСТЯ – НЕЩАСТЯ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ). Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 28-33.

Гринькова Н.М. (2017) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ З ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 83-90. ISSN 2411-4553

Гринькова Н.М. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 335-338.

Грипич С.Н. (2017) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 63-67. ISSN 2518-7503

Грицай Н.Б. (2017) ДИДАКТИКА БІОЛОГІЇ ЯК БАЗОВА ДИСЦИПЛІНА У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 180-183.

Грицай Н.Б. (2017) СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 338-340.

Грицай Н.Б. (2017) МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦІЇ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 6-9.

Грицай Н.Б. (2017) ТЕХНОЛОГІЯ «МАЙСТЕРНЯ» У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 80-85.

Грицай Н.Б. (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У ФРАНКОМОВНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ БЕЛЬГІЇ. Витоки педагогічної майстерності, 2017: Вип. 19. pp. 83-90. ISSN 2075-146Х

Грицай Н.Б. (2017) ДОСЛІДНИЦЬКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017 (№ 4): (68). pp. 177-189.

Грицай Н.Б. and Демчук В.В. (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З БІОЛОГІЇ У РІВНЕНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 197-201.

Гронь Л.В. (2017) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МОВНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЯК КОМПОНЕНТ СУЧАСНОГО НМК З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 233-237.

Гронь Л.В. and Лоза М.П. (2017) ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ РОЛЬОВИХ ІГРОВИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 241-245.

Гронь Л.В. and Саврас Л.З. (2017) НАВЧАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗОШ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 168-171.

Гудовсек О.А. (2017) ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ: СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 120-130. ISSN 2411-4553

Гудовсек О.А. (2017) ІДЕЇ Й. Г. ПЕСТАЛОЦЦІ: ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 13-15.

Гудовсек О.А. and Козік О.Я. (2017) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 107-109.

Гуля О. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ ТА ЖАНРОВИХ ФОРМ МАЛОЇ ПРОЗИ ЮРІЯ КОСАЧА 1930-50-Х РОКІВ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2017. pp. 5-9.

Гумен Г.О. (2017) МИРОСЛАВ СКОРИК «КАРПАТСЬКА РАПСОДІЯ» : ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДЕНЬ. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип.17). pp. 158-162. ISSN 2415-802X

Гуменюк О.В. (2017) УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СІМ`Я: СПЕЦИФІКА ПОБУТОВОГО ПРОСТОРУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 75-78. ISSN 2519-1942

Гумінська О.О. (2017) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Нова педагогічна думка, 2017 (№1(89)). pp. 98-101. ISSN 2520-6427

Гумінська О.О. (2017) СИСТЕМА КЕРВЕНА-КОДАЯ: РОЗВИВАЄМО ЛАДОВЕ ВІДЧУТТЯ. Мистецтво та освіта, 2017 (№2). pp. 14-18.

Гунько О.В. and Сяська О.В. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ СМІТТЯ В УКРАЇНІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 22-24.

Гурин Ю.В. and Безкоровайна О.В. (2017) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОІ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 39-40.

Д

Давидович Г.В. and Горопаха Н.М. (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ НАСТУПНОСТІ У ВИКОРИСТАННІ СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 40-42.

Давидович Х.В. (2017) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ СТРАХ (на матеріалі роману Стівена Кінга «Сяйво»). Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 78-85.

Давидович Х.В. and Деменчук О.В. (2017) ЕМОЦІЙНИЙ КОНЦЕПТ «СТРАХ» В АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ СТІВЕНА КІНГА «СЯЙВО»). Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 33-37.

Давидюк Р.П. (2017) ПОВЕРНЕННЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО В РАДЯНСЬКУ УКРАЇНУ: ШЛЯХ ЧЕРЕЗ ЗДОЛБУНІВ. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею, 2017: Вип.15. pp. 78-82.

Давидюк Р.П. (2017) ПРОУРЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ЕМІГРАНТІВ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 2017: Вип. 29. pp. 387-396.

Давидюк Р.П. and Музичко О. (2017) АНТОН СТРИЖЕВСЬКИЙ: ШЛЯХ УЕНЕРІВЦЯ ВІД ОДЕСИ ДО РІВНОГО. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 41-50. ISSN 2519-1942

Даниленко М.П. and Чумакевич І.М. (2017) РЕЙМСЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ ЯК ВИЗНАЧНА ПАМ’ЯТКА ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип.17). pp. 6-10. ISSN 2415-802X

Данілова Н.Р. and Дідушок В.О. (2017) ФУНКЦІОНУВАННЯ АВСТРАЛІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 15-17.

Данілова Н.Р. and Поцко Е.Є. (2017) РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 39-42.

Дейнега І.О. (2017) ІДЕНТИФІКУВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ВИБІР СПОЖИВАЧА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2017. pp. 147-149.

Дейнега І.О. (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ В ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ. Вісник Одеського Національного університету, 2017 (Т. 22): Вип.10(63). pp. 113-117. ISSN 2304-0902

Дейнега І.О. and Андрощук М.С. (2017) ОЦІНЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЦІЛЬОВОГО РИНКУ СПОЖИВАЧІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Економіка та управління: сучасний стан та перспективи розвитку, 2017: Ч.1-3. pp. 813-815.

Дейнега І.О. and Андрощук М.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, 2017 (Вип. 3): Ч. 2. pp. 71-77.

Дейнега І.О. and Андрощук М.С. (2017) РОЗШИРЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ МІЖ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ТА БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕМ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ПЕРЕДУМОВА ЇЇ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі, 2017. pp. 165-166.

Дейнега І.О. and Дейнега О.В. and Якубовська Н.В. (2017) Оцінювання інформаційного потенціалу наукомісткого продукту в аграрній сфері. Економіка і суспільство, 2017 (Вип.11). pp. 349-356. ISSN 2524-0072

Дейнега А. and Андрощук М.С. (2017) БРЕНД КАК СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ СИНЕРГИИ ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare, 2017. pp. 90-94.

Дейнега О.В. (2017) ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2017 (Вип.14): Ч.1. pp. 83-88.

Дейнега О.В. (2017) СУЧАСНІ МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ У ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2017 (Вип.24): Ч.1. pp. 111-115. ISSN 2413-2675

Дейнега О.В. (2017) МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ РИНКОВО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Глобальні та національні проблеми економіки, 2017 (Вип.18). pp. 201-206.

Дейнега О.В. (2017) ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка і фінанси, 2017 (№ 8). pp. 33-40.

Дейнега О.В. (2017) ІНФОРМАЦІЙНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПАРАМЕТРІВ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ. Perspectives of research and development, 2017. pp. 39-43.

Дейнега О.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОЦІНОК НЕГЕНТРОПІЇ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2017 (Вип.25): Ч. 1. pp. 133-137.

Дейнега О.В. and Андрощук М.С. (2017) ВПЛИВ КОЛЬОРІВ НА ВИБІР СПОЖИВАЧАМИ ТОВАРІВ СПОЖИВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2017. pp. 47-48.

Дейнега О.В. and Волошин В.С. (2017) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Маркетингові інноації в осіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торговлі, 2017. pp. 237-238.

Дейнега О.В. and Дейнега І.О. (2017) ДЕРЖАВНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 64-65.

Дейнега О.В. and Петрівський Я.Б. (2017) МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Економіка та управління: сучасний стан та перспективи розвитку, 2017: Ч.1-3. pp. 816-819.

Дейнеко А.І. and Джава Н.А. (2017) РОЛЬОВІ ІГРИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 42-43.

Демчук М.В. and Боровець О.В. (2017) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 43-45.

Демчук Н. (2017) МАРИНІСТИЧНА СИМВОЛІКА РОМАНУ «МАЙСТЕР КОРАБЛЯ» ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО. Філологічні зошити. Літературознавство, 2017. pp. 10-18.

Демчук О.О. (2017) СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ ЯК ПАРАДИГМА ІНСТИТУТУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Нова педагогічна думка, 2017 (№1(89)). pp. 47-49. ISSN 2520-6427

Демчук О.О. and Лазарчук В.В. (2017) ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПІДГРУНТЯ ВЛАСНОЇ ЖИТТЄВОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 71-75. ISSN 2518-7503

Дем’янюк І.В. (2017) ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ Т.Д.ДЕМ’ЯНЮК У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 250-258. ISSN 2411-4553

Дем’янюк І.В. (2017) Т.Д.ДЕМ’ЯНЮК ПРО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 241-251. ISSN 2411-4553

Денисюк Л.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 17-20.

Денисюк Л.В. and Баховська М. (2017) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 65-67.

Десятничук І.О. and Десятничук І. (2017) ВИБОРИ ДО ПЕРШОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 204-209. ISSN 2519-1942

Джеджера К.В. (2017) ДЕФІНІЦІЇ «ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ», «ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ», «ПРОФЕСІЙНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ» У ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ ТЕЗАУРУСІ СТОСОВНО КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 197-201.

Джеджера К.В. and Молчанович К.І. (2017) КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, 2017: Вип. 27. pp. 179-184.

Джеджера О.В. (2017) ЕМОЦІЙНІ ПЕРЕЖИВАННЯ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 41-48. ISSN 2518-7503

Дзвінка Р.Л. (2017) АНСАМБЛЕВЕ САКСОФОННЕ ВИКОНАВСТВО УКРАЇНИ КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 164-168.

Дзиндра О.І. and Тюска В.Б. (2017) ТИПОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ФЕСТИВАЛІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 321-322.

Дзюбишина Н.Б. (2017) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 149-153.

Дикало В.І. and Смалько М.Ф. and Яковенко Л.П. (2017) ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 2017 РОКУ. О.Зень, Рівне.

Димченко Н.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ, ЯК МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 24-25.

Димченко Н.С. (2017) УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕГІОНУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 66-67.

Димченко С.С. (2017) ТЕНДЕНЦІЇ ДЖАЗОВОГО АКУСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ХХ СТОЛІТТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 322-323.

Димченко С.С. and Димченко К.С. (2017) СЕКРЕТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВАСИЛЯ ТЕМНЮКА (ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ). Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 138-142.

Диняк О.С. and Пасічник Я.А. (2017) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 45-47.

Дичківська І.М. (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Теорія та практика управління педагогічним процесом, 2017. pp. 46-52.

Дичківська І.М. (2017) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ РЕФЛЕКСИВНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 300-303.

Доброчинська В.А. (2017) «ЖІНОЧА СЛУЖБА УКРАЇНІ» В ОРГАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ВОЛИНІ У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Науковий вісник Чернівецького університету. Історія, 2017 (2 (46)). pp. 100-104.

Доброчинська В.А. (2017) ГРАНІ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РОМАНА ІЩУКА (1881-1979 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 65-70. ISSN 2519-1942

Довгаль Д.В. (2017) ПРЕТЕКСТИНГ ЯК ОПОСЕРЕДКОВАНА ПЕРЕДУМОВА ГЕНОЦИДУ В РУАНДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 265-266.

Драпата М.Б. and Дейнега І.О. (2017) МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 25-27.

Драпата М.Б. and Дейнега І.О. (2017) МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ. Туристичні та країнознавчі дослідження в сучасному світі, 2017. pp. 17-20.

Драпата М.Б. and Орлов О.Г. (2017) ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 20-22.

Дуброва А.С. (2017) ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 20-21.

Дуброва А.С. (2017) ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 245-250. ISSN 2411-4553

Дуброва А.С. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ,А САМЕ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У СИСТЕМІ ІНТЕНСИВНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 252-257. ISSN 2411-4553

Дуброва А.С. (2017) ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 275-278.

Дуброва А.С. (2017) ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ І ВИХОВАННІ МОЛОДІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 77-80.

Дуброва А.С. and Гіс Н.С. and Левіцька М.Є. (2017) НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 89-92.

Дуброва А.С. and Кушнерчук І.О. (2017) СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 107-108.

Дунайчик А.В. and Сяська І.О. (2017) ПРОБЛЕМА РИЗИКУ НАБИРАННЯ ЗАЙВОЇ ВАГИ У ПУБЕРТАТНИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 205-206.

Дупак Н.В. (2017) ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 130-139. ISSN 2411-4553

Дупак Н.В. (2017) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ РОЗРОБКИ СТАНДАРТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.16): (59). pp. 254-258.

Дюлай Е.Я. and Денисюк Н.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРУ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА СТИМУЛЯЦІЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 175-177.

Дімітрова Н.В. and Степанова О.І. (2017) ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 47-49.

Ж

Жабчик Т.П. and Павлова Н.С. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ EASY SCHOOL BOOK. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 95-97.

Жайворон А.І. and Щесюк С.В. (2017) ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 27-30.

Желюк І.М. and Тищук В.І. (2017) КОМП’ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ ПАРМЕТРІВ КОЛИВАНЬ ФІЗИЧНОГО МАЯТНИКА. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 74-78.

Жигалюк С.В. and Збожинська О.В. and Пепко В.О. and Грицик О.Б. (2017) МАЛАКОЛОГІЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ БІОТОПІВ М.РІВНЕ ТА ОКОЛИЦЬ. Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин, 2017. pp. 23-25.

Жиглей І.В. and Юхименко-Назарук І.А. (2017) РОЗВИТОК ОБЛІКОВОЇ ОЦІНКИ СПЕЦИФІЧНИХ АКТІВ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2017 (Вип. 3): (38). pp. 61-70. ISSN 1994-1749

Жигула І.Г. and Пасічник Я.А. (2017) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 53-54.

Жовнір А.О. and Маліновська Н.В. (2017) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 55-56.

З

Заглинська Л.В. and Гоголь Т.В. (2017) БРЕНДИ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВПЛИВ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2017. pp. 219-222.

Заглинська Л.В. and Заглинський А.О. (2017) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 222-223.

Закопець Л.М. (2017) КОНЦЕРТНІ ЖАНРИ ДЛЯ ГОБОЯ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ (на прикладі Concerto grosso № 3 для гобоя, віолончелі та камерного оркестру Золтана Алмаші). Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 143-146.

Замашна С.М. and Верьовкіна О.Є. (2017) БІНАРНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ АМЕРИКАНЦІВ І БРИТАНЦІВ (НА МАТЕРІАЛІ РОБІТ Б. БРАЙСОНА). Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 7-11.

Захарчук В.І. (2017) НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ УКРАЇНСЬКОЇ СУЧАСНОЇ ХОРОВОЇ МУЗИКИ. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип.17). pp. 163-167. ISSN 2415-802X

Захарчук З.О. (2017) ПІДГОТОВКА ПАРТИТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ ДО ОПРАЦЮВАННЯ ЇЇ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 96-99.

Захожа Т.О. and Дейнега І.О. (2017) РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, МОЖЛИВОСТІ ТА ВИДИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 30-32.

Заєць А.О. and Васильєв Є.М. (2017) РОМАН МЕРІ ШЕЛЛІ «ФРАНКЕНШТЕЙН, АБО СУЧАСНИЙ ПРОМЕТЕЙ» У КОНТЕКСТІ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА КУЛЬТУРИ ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 180-184.

Зброжек Д.Г. (2017) ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОННИХ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ВИДАНЬ ДЛЯ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 56-57.

Зелінська А.В. and Джава Н.А. (2017) ІГРОВІ УРОКИ ЯК ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 57-58.

Златів Л.М. (2017) ПРОБЛЕМИ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 113-117.

Зубкович І.В. and Лико С.М. (2017) ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИНОСУ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ВОДОЗБОРІВ ОЗЕР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. p. 207.

Зубчик А.А. and Кирилецька Г.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 58-60.

Зубчук І.Л. and Синяк С.Л. (2017) ІТАЛІЙСЬКЕ «ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО»: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 266-267.

К

Каленюк І.П. and Глінчук Ю.О. (2017) ДО ПРОБЛЕМИ ТРАВМАТИЗМУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 63-64.

Каленюк І.П. and Нестерук С.М. (2017) «НОВИЙ ЖУРНАЛІЗМ» ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧЕ ЯВИЩЕ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 184-188.

Кальнюк Д.О. and Антончук О.М. (2017) МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ МОРФОЛОГІЇ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 355-356.

Калініченко М.М. (2017) СЕМАНТИКА ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТІВ ТА ПРОБЛЕМА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА(МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АСПЕКТ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 99-104.

Камінська О.В. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 48-54. ISSN 2518-7503

Камінська О.В. (2017) СИСТЕМА ЗАСОБІВ ПОДОЛАННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ НА ОСНОВІ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 92-96. ISSN 2518-7503

Камінська О.В. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 179-180.

Кандаурова Б.В. and Кирильчук О.О. and Рудь О.Г. (2017) ПОПУЛЯЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНОЇ ЕНТОМОФАУНИ РІЧКИ СЛУЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 210-211.

Капелюх Д.П. (2017) ЕВОЛЮЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕМАРКИ В ДРАМАТУРГІЇ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ АНТИЧНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ). Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2017 (Вип.2). pp. 181-184.

Капінос Т.Е. and Костюк Л.К. (2017) МІСТО КРЕМЕНЕЦЬ ЯК ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ОСЕРЕДОК ВОЛИНІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 323-325.

Капітула Ю.А. (2017) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 209-213.

Карашевич А.В. and Бігунова С.А. (2017) ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 110-113.

Каращук І.М. and Крет О.В. (2017) СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МІСТА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 97-99.

Кардаш В.П. (2017) ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 269-275. ISSN 2411-4553

Карпенчук С.Г. (2017) А ЯКЩО ЗВЕРНУТИСЯ ДО «ПАМПЕДІЇ» …. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 55-60.

Карпенчук С.Г. (2017) ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ – ЦІННОСТІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 9-16.

Карпенчук С.Г. and Іванюк-Семенюк Л.Ю. (2017) ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗАКОН У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 51-65. ISSN 2411-4553

Карпець В.П. and Шолудько Н.Г. (2017) СИМВОЛІЗМ У ТВОРАХ МИСТЕЦТВА ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 325-327.

Карпухіна Т.О. (2017) ЗАРОДЖЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 3-11. ISSN 2519-1942

Касаткіна-Кубишкіна О.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЙЛИВОЇ ЛЕКСИКИ У ЗМІ (НА МАТЕРІАЛАХ АНГЛОМОВНИХ ВИДАНЬ). Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 85-88.

Касаткіна-Кубишкіна О.В. and Курята Ю.В. (2017) ҐЕНДЕРНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА У АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», 2017 (Вип.64): Ч.1. pp. 146-148. ISSN 2519-2558

Касперський А.В. and Шут М.І. and Тищук В.І. (2017) ПРИНЦИПИ АДАПТИВНОСТІ ПРИ ПОЛІТЕХНІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 133-137.

Касянчук Б.О. and Музичук К.П. (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ BLENDSPACE. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 100-102.

Кашевська І.В. and Гусаковська Т.М. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ ПІДЛІТКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 212-213.

Кваснецька (Сяська) Н.В. (2017) РОЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО АСПЕКТУ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Нова педагогічна думка, 2017 (№1(89)). pp. 60-62. ISSN 2520-6427

Квич М.І. and Косарєва О.І. (2017) ВПЛИВ СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 64-66.

Кирик Т.А. (2017) ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ НА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ З ПРОГРАМУВАННЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 102-104.

Кирильчук О.О. and Шевців М.В. (2017) ВОДНІ ТВЕРДОКРИЛІ КОМАХИ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА РІВНЕ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 213-215.

Кирильчук О.С. and Мислінчук В.О. (2017) ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦІЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 91-93.

Кирилюк Л.В. and Сяська Н.А. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ НІТ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ПЛАНІМЕТРІЇ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 68-70.

Климюк Ю.Є. (2017) ШКІЛЬНИЙ КУРС ІНФОРМАТИКИ. [Teaching Resource]

Клімович З.А. and Димченко Н.С. (2017) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 32-34.

Князевич А.О. (2017) МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ ІННОВАЦІЙ У СКЛАДІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ. Економіка і держава, 2017 (№ 3). pp. 51-55.

Князевич А.О. (2017) РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У СКЛАДІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 2017: Вип. 27. pp. 40-41.

Князевич А.О. and Віднічук М.А. (2017) МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ ОСВОЄНОГО ОБСЯГУ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів, 2017. pp. 141-144.

Князевич А.О. and Крайчук О.В. (2017) МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі, 2017. pp. 178-179.

Ковальчук З.Є. and Гусаковська Т.М. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗОРОВОЇ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 218-219.

Ковальчук О.В. and Замашна С.М. (2017) КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ІНТЕРВ’Ю. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 113-118.

Ковалюк В.В. and Шевчук Ю.О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЇ БЛУМА НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 21-25.

Козачок А. (2017) ПАНСЬКИЙ ПОБУТ У ТВОРАХ МАРКА ВОВЧКА. Філологічні зошити. Літературознавство, 2017. pp. 19-25.

Козачук М.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛОГОПЕДА В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 167-170.

Козачук М.В. (2017) ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 71-72.

Козлюк О.А. (2017) СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 205-208.

Козлюк О.А. and Руденко Н.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРИВОЖНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У СИСТЕМІ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВЗАЄМИН. Проблеми сучасної психології, 2017 (Вип.36). pp. 131-145. ISSN 2227-6246

Козяр М.М. and Крівцов В.В. and Тимощук О.С. (2017) СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ З ВИВЧЕННЯ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.16): (59). pp. 118-122.

Козіцька І.О. and Дупак Н.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКІВ В УЧНІВ 8 КЛАСУ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 72-73.

Козіцька О.А. and Буць І.В. (2017) МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 157-159.

Козіцька О.А. and Нагорна Д.В. (2017) ЗОБРАЖЕННЯ ПЕЙЗАЖУ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 221-226.

Козіцька О.А. and Тупальська Г.О. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНТАМІНОВАНИХ СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 103-104.

Козіцька О.А. and Швець І.М. (2017) ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 293-295.

Кокора М.М. and Павлова Н.С. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ОН-ЛАЙН СЕРЕДОВИЩА POWTOON ДЛЯ РОЗРОБКИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 108-110.

Колодич О.М. and Литвинчук А.І. (2017) ОЗБРОЄННЯ ТА СПОРЯДЖЕННЯ КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА ПІД ЧАС НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ СЕР. XVII ст. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 269-271.

Колупаєв Б.Б. and Колупаєв Б.С. and Левчук В.В. and Максимцев Ю.Р. and Сідлецький В.О. (2017) ДЕВІЯЦІЙНИЙ МОДУЛЬ СТИСЛИВОСТИ МЕТАЛОНАНОДИСПЕРСНИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2017 (№ 2): Т. 15. pp. 235-250.

Колупаєв Б.Б. and Колупаєв Б.С. and Левчук В.В. and Максимцев Ю.Р. and Сідлецький В.О. (2017) ТАНГЕНС КУТА МЕХАНІЧНИХ ВТРАТ ПОЛІВІНИЛХЛОРИДУ, НАПОВНЕНОГО НАНОДИСПЕРСНИМИ МЕТАЛАМИ ТА ГРАФІТОМ. Журнал нано- та елетронної фізики, 2017 (№ 3): Т. 9. pp. 1-5.

Колупаєв Б.С. and Тищук В.І. (2017) ІНТЕГРОВАНИЙ СПЕЦПРАКТИКУМ З ФІЗИКО-ХІМІЇ ПОЛІМЕРІВ ТА ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 154-157.

Колупаєва Т.Є. (2017) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 361-366.

Кондисюк Ю.О. and Денисюк Н.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИН З МЕТОЮ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 180-181.

Конончук В.В. and Пальчевський Р.С. (2017) РОЗВИТОК ШКІЛЬНИЦТВА В М. РІВНЕ ПІД ЧАС НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 271-272.

Конончук О.Г. and Кириленко О.М. (2017) РЕЙТИНГУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 305-306.

Константінова О.В. (2017) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ В АНГЛОМОВНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ОПОДАТКУВАННЯ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 74-77.

Королюк О.А. and Тарасюк Н.Ю. (2017) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З СЕМОЮ НА ЗАПОЗИЧЕННЯ ЧАСТИН ТІЛА У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. p. 357.

Корчакова Н.В. (2017) РОЗВИТОК ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА РІВНІ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 60-67. ISSN 2518-7503

Корчакова Н.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДОРОСЛОГО. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2017 (Вип. 2): Т. 3. pp. 48-53.

Корчакова Н.В. (2017) ПРОСОЦІАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК. Other. Волинські обереги, Рівне.

Корчакова Н.В. (2017) РОЗВИТОК ОСНОВ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У РАННЬОМУ ДИТИНСТВІ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки, 2017 (№ 1). pp. 90-95. ISSN 2078-2128

Корінь Р. (2017) «ТЕКСТ БЕТХОВЕНА» В ЛІРИЦІ «РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» 1920-1930-Х РР. Філологічні зошити. Літературознавство, 2017. pp. 26-29.

Косарєва Г.М. (2017) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 163-167.

Косарєва Г.М. and Руденко Н.М. (2017) Методичний посібник для студентів 3 курсу спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія» з написання курсових робіт. [Teaching Resource]

Косарєва О.І. (2017) ДІАГНОСТИКА РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПЛЕКСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 122-125.

Косарєва О.І. and Рудь Г.В. (2017) Психологічні чинники генези особистісної сфери першокурсників. Проблеми сучасної психології, 2017 (Вип.35). pp. 235-245. ISSN 2227-6246

Кособуцька Г.П. (2017) ТЕСТУВАННЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОГО АСПЕКТУ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 106-117. ISSN 2411-4553

Костолович Т.В. (2017) ЧИННІ ПІДРУЧНИКИ З СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 117-121.

Костюк Л.К. (2017) НЕВІДОМЕ ЛИСТУВАННЯ: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ХУДОЖНИКА ГЕОРГІЯ КОСМІАДІ В ЕМІГРАЦІЇ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2017 (Вип.25). pp. 226-231. ISSN 2518-1890

Костюк Л.К. (2017) ГАЛЕРЕЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЖИВОПИСУ «ЄВРО-АРТ» ЯК СУЧАСНА ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип.17). pp. 194-198. ISSN 2415-802X

Костюк Л.К. and Воят І.О. (2017) ПАМ’ЯТКИ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ МІСТА ДУБНА У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип 17). pp. 203-208. ISSN 2415-802X

Костюк Л.К. and Маркевич М.С. (2017) ТОЙ, БЕЗ КОГО МИСТЕЦТВО ХХ СТОЛІТТЯ НЕ ВІДБУЛОСЯ Б: САЛЬВАДОР ДАЛІ ТА ЗАСАДИ ЙОГО ТВОРЧОСТІ. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 2017 (Вип.24). pp. 282-287. ISSN 2411-1546

Костюкевич Л.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 366-369.

Костюченко О.Л. and Кирилецька Г.М. (2017) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 73-74.

Котовець В.С. and Гаврюсєв С.М. (2017) РОЗРОБКА КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ CMS JOOMLA. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 110-111.

Кочубей О.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПЕРЕКЛАДУ В МОВНОМУ ВУЗІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 244-253.

Кравчук А.Г. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ УКРАЇНСЬКОЮ В РОМАНІ ДЖ.РОУЛІНГ "ГАРРІ ПОТТЕР І ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ". Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 173-178.

Кравчук А.О. and Дейнега І.О. (2017) ЗБУТОВА ПОЛІТИКА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Туристичні та краєзнавчі дослідження в сучасному світі, 2017. pp. 37-40.

Кравчук А.О. and Орлов О.Г. (2017) КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ РЕГІОНУ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 71-73.

Кравчук А.О. and Самборський І.О. (2017) ПРОБЛЕМИ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 36-38.

Кравчук Я.А. and Сяська О.В. (2017) ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ТА ЗОВНІШНІЙ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ СФЕРУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 38-40.

Крайлюк Л.В. (2017) ВАРШАВСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ У 30-х рр. ХХ ст..: УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ДІАЛОГ. Мистецький простір України: історія і сучасні виклики, 2017. pp. 29-36.

Краля І.В. and Мар'юсик І.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 70-73.

Крет О.В. and Крет Р.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО МІСТА. Соціальні комунікації і нові комунікативні технолоії, 2017. pp. 18-22.

Крук І.В. and Соколовська О.П. (2017) ДЕЯКІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ТА ЇХ ЗАСТОСУВАНЬ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 111-112.

Крусь О.П. (2017) НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Нова педагогічна думка, 2017 (№ 2): (90). pp. 74-76. ISSN 2520-6427

Крусь О.П. (2017) ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ. Нова педагогічна думка, 2017 (№ 1): (89). pp. 101-104. ISSN 2520-6427

Крюкова Л.В. (2017) КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 133-137. ISSN 2518-7503

Ксенджук Ю.В. and Коваль В.В. and Белешко Д.Т. (2017) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРО ВЛАСТИВОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 219-221.

Кузьменко Д.О. and Пасічник Я.А. (2017) ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МАТЕМАТИКИ ВІДПОВІДНО ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ КУРСУ, ПЕРЕДБАЧЕНОЇ МОН У СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 74-76.

Кузьмич К.А. and Богачик М.С. (2017) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОХОДЖЕННЯ СЛОВА «ДЖЕНТЕЛЬМЕН» ТА ЙОГО ДЕФЕНІЦІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 357-359.

Кузьмич Л.М. and Дейнега І.О. (2017) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ДИЗАЙНУ УПАКУВАННЯ ТОВАРУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 41-43.

Кулаков Р.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ВИБІР СТАРШОКЛАСНИКАМИ СФЕРИ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 147-152. ISSN 2518-7503

Кулакова Л.М. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 153-157. ISSN 2518-7503

Кулакова Л.М. and Кулаков Р.С. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 76-84. ISSN 2518-7503

Куликович Т.С. and Марценюк В.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 43-45.

Кулініч Ю.А. and Рудь О.Г. (2017) ШКІДНИКИ ПЛОДОВОГО САДУ ТА ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З НИМИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 221-223.

Кундеус О.М. (2017) РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ ЯК НАСЛІДОК ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ. Теорія і практика актуальних наукових досліджень, 2017 (Ч. 2). pp. 67-70.

Купчак С.Б. (2017) СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 185-188.

Кусік В.С. and Марциновський В.П. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ БІОРИТМІВ СТУДЕНТІВ БІОЛОГІВ I-V КУРСІВ ПСИХОЛОГО-ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 223-225.

Кучерук О.Я. (2017) СТАН МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ СЕРЕДНІХ ШКІЛ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 168-173.

Кучма Т.В. (2017) ТАКСОНОМІЯ ВТОРИННИХ НОМІНАЦІЙ НА ПОЗНАЧЕННЯ ІЄРАРХІЇ СУСПІЛЬСТВА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 49-52.

Кінащук А.В. (2017) ТИПИ СЕМАНТИЧНИХ ВІДПОВІДНОСТЕЙ ІРРАЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ). Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 43-49.

Кіндрат В.К. and Кіндрат П.В. and Кашуба А.А. (2017) ЗМІСТ ТА ДИДАКТИЧНА СТРУКТУРА УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 137-146.

Кіндрат В.К. and Литвиненко С.А. and Кіндрат Н.П. (2017) ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У РІВНЕНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 95-108. ISSN 2411-4553

Кіндрат П.В. and Кіндрат В.К. and Семенович С.В. (2017) УПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ З ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ: НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 147-154. ISSN 2411-4553

Кірея Г.І. and Бігунова С.А. (2017) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ НАВАНТАЖЕННЯ АНТРОПОНІМІВ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 188-192.

Кірєєва О.О. and Степанова О.І. (2017) МОВЛЕННЄВО-ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 66-68.

Кірілкова Н.В. and Дячок К.І. (2017) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІТОНІМІВ У ГОВІРЦІ СЕЛА СМОРОДСЬК ДУБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 3-4.

Кіт О.А. and Шахрайчук М.І. (2017) ARDUINO СЕРВЕР ДЛЯ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 104-105.

Л

Лазоришина Н. (2017) ЛІТЕРАТУРНІ МІСТИФІКАЦІЇ 1920-1930-Х РОКІВ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2017. pp. 30-34.

Лебедь О.О. and Мислінчук В.О. (2017) КЕЙС-МЕТОД ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 101-104.

Левчишин В.О. and Марценюк В.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ДОРАДНИЦТВА В АГРОМАРКЕТИНГУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 45-47.

Левчишин В.О. and Орлов О.Г. (2017) ЕКОНОМІЧНІ ВІЙНИ У СВІТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 47-49.

Левчук І.Б. (2017) РЕФЛЕКСІЙНИЙ ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕАТРУ В ПРОФІЛАКТИЧНО-КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 114-117.

Левіновська О.К. and Воробйова І.А. (2017) СТИЛІСТИЧНО-ЗАБАРВЛЕНА ЛЕКСИКА В РОМАНІ В.С.БЕРРОУЗА «NAKED LUNCH». Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 38-43.

Лепеха Н. (2017) ДЕБОГОРІЙ-МОКРІЄВИЧ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ПЕРСОНАЖ РОМАНУ «ТОДІР СОКІР» ГАЛИНИ ЖУРБИ. Філологічні зошити. Літературознавство, 2017. pp. 35-40.

Лесняк Н.В. (2017) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 28-32.

Лико Д.В. and Лико Д.В. and Мартинюк В.О. and Портухай О.І. and Якута О.О. (2017) АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 104-108.

Лисиця А.В. (2017) Визначення впливу полігексаметиленгуанідину на рослинну складову біоценозів. Biosystems Diversity, 2017 (Вип.25): 2. ISSN 2520- 2529

Лисюк К.В. and Дейнега І.О. (2017) МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА ПСИХОЛОГІЮ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 49-51.

Литвин Н.В. and Портухай О.І. (2017) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 225-226.

Литвиненко С.А. and Ямницький В.М. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 167-171. ISSN 2518-7503

Литвинюк О.І. and Шурин О.І. (2017) РОЗВИТОК ДИЗАЙНЕРСЬКИХ УМІНЬ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 79-81.

Лоза С.П. and Денисюк Н.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ІГРОВОЇ КОРЕКЦІЇ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ СТРАХІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 81-82.

Лук’яник Л.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ З ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗРОБЦІ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 168-171.

Лук’яник Л.В. and Аврамишин К.В. (2017) МЕТОДИКА ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЮ ЛЕКСИКОЮ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 111-114.

Лук’яник Л.В. and Мись К.Ю. (2017) ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 130-132.

Лук’яник Л.В. and Стаднік Л.В. (2017) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 82-85.

Лук’яник Л.В. and Федоренко В.В. (2017) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ ДИКЦІЇ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін (2017). pp. 117-119.

Лук’яник Л.В. and Юрковська І.В. (2017) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 60-62.

Луцик Г.О. (2017) ЧИННИКИ СХИЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 175-180. ISSN 2518-7503

Луцик Г.О. (2017) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 280-283.

Луцик Г.О. (2017) ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці - прогрес майбутнього, 2017. pp. 43-46.

Луцик Ю.В. and Кирильчук Ю.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОНАННЯ ВПРАВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 82-83.

Луцюк Т.В. and Тищук В.І. (2017) ШКІЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ДОСВІДУ УЧНІВ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 81-86.

Лущик К.І. and Кваснецька (Сяська) Н.В. (2017) КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 245-248.

Лялька О.І. and Воробйова І.А. (2017) КОНЦЕПТ «СТРАХ» В АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЖАХІВ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 43-47.

Лялька О.І. and Воробйова І.А. (2017) КОНЦЕПТ «СТРАХ» В АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЖАХІВ (на прикладі роману «Child 44» Тома Роба Сміта). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 361-363.

Лялька О.І. and Воробйова І.А. (2017) ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «СТРАХ» У РОМАНІ ТОМАСА ГАРРІСА «HANNIBAL RISING». Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 11-20.

Ляса З.С. and Трохимчук І.М. (2017) ВПЛИВ ФІТОГОРМОНІВ НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ КАПУСТИ ГОРОДНЬОЇ (ВRASSIKA OLERACEA). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 226-228.

Ляшко К.В. and Косарєва О.І. (2017) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 83-84.

Лісова С.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНА КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 65-74. ISSN 2411-4553

Лісова С.В. (2017) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.16): (59). pp. 11-16.

Літвінчук І.М. (2017) ВИХОВАННЯ ГІПЕРАКТИВНИХ ДІТЕЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 275-280. ISSN 2411-4553

Ліщук І.С. and Середюк Л.А. (2017) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ ПРИ РОЗРОБЦІ СИСТЕМИ КОМУНІКАТИВНИХ ВПРАВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 359-361.

М

Мазурець Ю.О. and Павелків О.М. (2017) МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 86-87.

Мазурець Я.С. and Флорак Н.Л. (2017) ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДІВ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 164-167.

Майоха А.О. and Дейнега І.О. (2017) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 51-53.

Майоха А.О. and Дейнега І.О. (2017) ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ: СУТЬ І ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ. Туристичні та краєзнавчі дослідження в сучасному світі, 2017. pp. 40-44.

Максимчук І. (2017) ВІДМОВА ВІД ВЛАСНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ШЛЯХ ДО САМОЗНИЩЕННЯ (ЗА ДРАМОЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «БОЯРИНЯ»). Філологічні зошити. Літературознавство, 2017. pp. 41-45.

Максимчук Н.М. and Джеджера К.В. (2017) СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 87-89.

Малафіїк І.В. (2017) СУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ЯКІСТЬ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 6-11.

Малафіїк І.В. (2017) СКЛАДНЕ ЗНАННЯ: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІДЕЇ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 157-163.

Малишева Д.О. and Дейнега І.О. (2017) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ ІМІДЖ ОРГАНІЗАЦІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 53-54.

Маліновська Н.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМИНАНТИ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): 58. pp. 25-28.

Маліновська Н.В. (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНО ВІКУ. Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): 60. pp. 157-160.

Маліновська Н.В. (2017) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИКУ РОБОТИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Нова педагогічна думка, 2017 (2): 90. pp. 55-57. ISSN 2520-6427

Маліновська Н.В. (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 157-160.

Маліновська Н.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 25-28.

Мамчур І.С. and Перішко І.В. (2017) ОСНОВНІ ВИДИ ВІДМІННОСТЕЙ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ БРИТАНСЬКОГО Й АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 48-51.

Мандзюк Б.Р. and Бігунова С.А. (2017) ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЛЬ ІДІОЛЕКТІВ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖІВ АНГЛОМОВНИХ ФІЛЬМІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ФІЛЬМУ “THE BFG”). Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 153-155.

Мандрик Н.В. (2017) ДО ПРОБЛЕМ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. Нова педагогічна думка, 2017 (№1(89)). pp. 53-57. ISSN 2520-6427

Мандрик Н.В. and Новачок М.В. (2017) СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЙКОНІМІКОНУ БЕРЕЗНІВЩИНИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 4-6.

Маньковська О.Я. and Янцур Л.А. (2017) ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ХУДОЖНЬО-ОСВІТНІХ ЗНАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ ОБРАЗОТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 89-91.

Манюта А.Ю. (2017) ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ О.О.ПОТЕБНІ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 234-237.

Марач В. (2017) Мільтон Джон. ДО СОЛОВ’Я. Ars Translatoricа, 2017 (Вип.1). p. 31.

Марач В. (2017) Вордсворт Вільям. САМОТНЯ ЖНИЦЯ. Ars Translatoricа, 2017 (Вип.1). p. 37.

Марач В. (2017) Харді Томас. ВІЩИЙ ДРОЗД. Ars Translatoricа, 2017 (Вип.1). p. 27.

Марач В. (2017) Вордсворт Вільям. НАРЦИСИ. Ars Translatoricа, 2017 (Вип.1). p. 36.

Марач В. (2017) Кітс Джон. КОНИК І ЦВІРКУН. Ars Translatoricа, 2017 (Вип.1). p. 35.

Марач В. (2017) Бернс Роберт. ДО МИШІ. Ars Translatoricа, 2017 (Вип.1). pp. 28-30.

Марач В. (2017) Блейк Вільям. СНІГ. Ars Translatoricа, 2017 (Вип.1). p. 38.

Марач В. (2017) Блейк Вільям. ТИГР. Ars Translatoricа, 2017 (Вип.1). p. 40.

Марач В. (2017) Мур Томас. ВЕЧІРНІЙ ДЗВІН. Ars Translatoricа, 2017 (Вип. 1). p. 26.

Марач В. (2017) Бернс Роберт. ЕЛЕГІЯ НА СМЕРТЬ БІДОЛАШНОЇ ОВЕЧКИ МЕЙЛ. Ars Translatoricа, 2017 (Вип. 1). pp. 32-34.

Марач В. (2017) Шекспір Вільям. СОНЕТ 91. Ars Translatoricа, 2017 (Вип. 1). p. 39.

Мартинчук С. (2017) ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 236-244. ISSN 2519-1942

Мартинюк А.В. and Демчук О.О. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 182-184.

Мартинюк В.О. (2017) Ландшафтно-геохімічна модель озера Сосно (Рамсарська транскордонна територія міжнародного значення «Прип’ять-Стохід-Простир»). Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2017 (14): Т.1. pp. 135-144.

Мартинюк Г.В. (2017) КОМПОЗИЦІЙНІ ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ - НОВИЙ НАПРЯМ СУЧАСНОЇ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (тема: „Основи хімії ВМС”). Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 23-26.

Мартинюк О.В. (2017) ВПЛИВ ЗМІСТУ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ НА ГЕНДЕРНУ СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ/УЧЕНИЦІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 281-288. ISSN 2411-4553

Мартинюк О.Ю. and Руденко Н.М. (2017) РОЛЬ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ У ФОРМУВАННІ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 91-92.

Марценюк В.В. (2017) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ М’ЯСА ПТИЦІ В УКРАЇНІ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2017. pp. 80-81.

Марчук Г.В. (2017) ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДЯК ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): 60. pp. 125-129.

Матусевич К.М. (2017) ПЕРВІСНИЙ РОЗВИТОК МОНЕТАРИЗМУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 143-145.

Матчук А.Л. (2017) ПІДТЕКСТ ПОВІСТІ П.КРАЛЮКА “ЗОНА” ТА ЗАСОБИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2017 (Вип.2). pp. 140-143.

Медведчук Т.С. and Крет Р.М. (2017) МІСЦЕ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ПРОСТОРІ УКРАЇНИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 115-116.

Мелещук Л.В. and Казначеєва Л.М. (2017) РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип.17). pp. 222-225. ISSN 2415-802X

Мелещук Л.В. and Казначеєва Л.М. (2017) КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 92-94.

Мельник І.В. and Шурин О.І. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЇ ТВОРЧОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 94-96.

Мельник І.Л. and Середюк Л.А. (2017) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 363-365.

Мельник І.С. and Денисюк Н.В. (2017) ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ КОЛЬОРУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 184-186.

Мельник А.В. and Кирик Т.А. (2017) МОДИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ “СТУДЕНТИ ФМІ”. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 119-120.

Мельник Т.М. (2017) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І – ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 369-371.

Мельничук К. and Маліновська Н.В. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ПЕРЕКАЗУ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 97-98.

Мельничук О.М. (2017) ДИКТОРСЬКА РОБОТА НА РАДІО І ТБ. [Teaching Resource]

Микитин Т.М. (2017) ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2017. pp. 84-85.

Микитин Т.М. (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРИРОДНИМИ ПАРКАМИ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 193-195.

Микитин Т.М. and Берташ Б.М. (2017) РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ПО ШТЕТЛАХ ВОЛИНІ. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії, 2017 (Вип.63). pp. 61-67.

Микитин Т.М. and Володимирець В.О. and Берташ Б.М. and Якимчук А.Ю. (2017) РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК "НАДСЛУЧАНСЬКИЙ": ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Other. Волин. обереги, Рівне.

Микитюк Т. (2017) УКРАЇНСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У СЕЙМІ І СЕНАТІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 55-61. ISSN 2519-1942

Миронець І.В. and Козлюк О.А. (2017) РОЛЬ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 98-99.

Мислінчук В.О. and Болба М.Л. (2017) МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ САМОРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ З АСТРОНОМІЇ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 72-75.

Мислінчук В.О. and Семещук І.Л. (2017) ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ САМОРОБНОЇ КАРТИ ПОЯСНОГО ЧАСУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРО ПРИНЦИПИ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ В АСТРОНОМІЇ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 16-18.

Мислінчук В.О. and Семещук І.Л. (2017) МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ АСТРОНОМІЇ: "РУХ І КОНФІГУРАЦІЇ ПЛАНЕТ. ЗАКОНИ КЕПЛЕРА". Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 180-189.

Мислінчук В.О. and Тищук В.І. (2017) КОРОТКОТРИВАЛІ ФРОНТАЛЬНІ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ФІЗИКИ У 8 І 9-Х КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 129-133.

Михайлова Є.В. (2017) СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ "ЧАСТИНА МОВИ". Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 77-80.

Михайлова І.О. and Денисюк Н.В. (2017) ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ПРАКТИЦІ ШКІЛЬНОГО ПСИХОЛОГА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 186-188.

Михальчук Н.О. and Антюхова Н. (2017) РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРЕКЛАДАЧА ЯК ШЛЯХ ДО СТАНОВЛЕННЯ ЙОГО ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ СВІДОМОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДВАЛИНИ ТА ОРІЄНТИРИ. Психолінгвістика в сучасному світі – 2017, 2017. pp. 95-98.

Михальчук Н.О. and Антюхова Н.І. (2017) THE IDEA OF UNDERSTANDING IN THE PSYCHOLOGICAL PARADIGM OF PROVERBS AND SAYINGS. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 141-145.

Михальчук Н.О. and Набочук О.Ю. (2017) ФАСИЛІТАЦІЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СУБКУЛЬТУРИ УЧНІВ У СТАРШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 176-198.

Михальчук Н.О. and Чала Ю.М. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДИСКУРСУ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ФІЛІПА МОРЕНА ФРЕНО. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 322-333.

Михальчук Р.Ю. (2017) СТАНОВИЩЕ ЄВРЕЇВ В ГЕТТО ГЕНЕРАЛЬНОЇ ОКРУГИ «ВОЛИНЬ-ПОДІЛЛЯ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 275-276.

Михальчук Р.Ю. (2017) НОВІ СВІДЧЕННЯ ПРО ГОЛОКОСТ У МІЗОЧІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УСНОІСТОРИЧНОГО ПРОЕКТУ В ЛИПНІ – СЕРПНІ 2016 р. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 265-274. ISSN 2519-1942

Мокрик А.В. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ ЛІДЕРСТВА В УПРАВЛІНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 296-301. ISSN 2411-4553

Молчанович К.І. and Джеджера К.В. (2017) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 99-101.

Момотюк Т.В. and Крет Р.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНИХ PR-КАМПАНІЙ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 120-122.

Мороз В.В. and Сєвєрова О.В. (2017) РОСІЙСЬКО-НІМЕЦЬКІ ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 276-278.

Мороз Л.В. (2017) МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 33-38.

Мороз Л.В. (2017) ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ФРН ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін (2017). pp. 25-27.

Мороз Л.В. (2017) ЗВ’ЯЗОК МОВИ І КУЛЬТУРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЗАНЯТЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 199-204.

Мороз Л.В. and Дорошенко С.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ, ЯК ЗАСОБУ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін (2017). pp. 51-53.

Мороз Л.В. and Кирилюк Н.О. (2017) ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 79-82.

Мороз Л.В. and Мороз Н.М. (2017) ПРО ПИТАННЯ МОВНОЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СВІДОМОСТІ НАЦІЇ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 132-135.

Мороз Л.В. and Трофімчук В.М. and Василькевич С.С. (2017) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОРТФОЛІО В ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 71-74.

Мороз Н.М. and Мороз Л.В. (2017) СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 365-367.

Мосієвич О.С. and Поліщук Н.В. and Тищук В.І. (2017) П’ЄР К’ЮРІ (ДО 110-РІЧЧЯ ТРАГІЧНОЇ ЗАГИБЕЛІ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО). Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 98-101.

Мосієвич О.С. and Поліщук Н.В. and Тищук В.І. (2017) МАРІЯ СКЛОДОВСЬКА-К’ЮРІ – ЛЮДИНА СВІТУ, ПЕДАГОГ, ВЧЕНИЙ (ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ). Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 101-106.

Мулик Д.В. and Степанова О.І. (2017) ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 101-103.

Мусійчук Т.А. and Падалка О.І. (2017) ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. p. 101.

Мучак І.М. (2017) ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВТОРИННОЇ ПРЕДИКАЦІЇ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 86-90.

Мєняйлов С.М. and Тищук В.І. (2017) АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 64-67.

Мігіріна А.П. (2017) КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРЕДИКАТИВУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ГРАМАТИКАХ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 38-45.

Місюк О.В. and Батишкіна Ю.В. (2017) РОЗРОБКА ДОМАШНЬОЇ ONLINE БУХГАЛТЕРІЇ З ШИФРОВАНИМ КАНАЛОМ ЗВ’ЯЗКУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 117-119.

Мічута Х.О. (2017) КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ В СІМ’Ї ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 289-296. ISSN 2411-4553

Міщеня О.М. (2017) МОРАЛЬНА СКЛАДОВА У ПІДГОТОВЦІ ЕТИЧНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Нова педагогічна думка, 2017: №1(89). pp. 70-74. ISSN 2520-6427

Міщеня О.М. and Шоха О.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЕКТОМ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ». Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 209-216.

Н

Надаховський М.М. and Мазурець Я.С. (2017) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ КВАНТОВОЇ ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 154-155.

Назаревич В.В. and Борейчук І.О. (2017) ФОТОГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ РЕСУРСУВАННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ІНДИВІДА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 192-197. ISSN 2518-7503

Назарець Л.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ У КОНФЛІКТАХ ТА КОНСТРУКТИВНІ ПРИЙОМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 197-202. ISSN 2518-7503

Найда Р.Г. (2017) ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ САМООЦІНКИ ДОШКІЛЬНИКА В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 129-132.

Наумюк В.М. and Воробйова Л.М. (2017) ЕПІГРАФ ЯК ІНТЕРТЕКСТ (НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛІСТИКИ Е.А.ПО). Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 59-66.

Наумюк В.М. and Воробйова Л.М. (2017) ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ЕПІГРАФІВ ЕДГАРА АЛЛАНА ПО. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 192-195.

Невинна Г.Я. and Опанасюк Т.А. (2017) МІСЦЕ ТА РОЛЬ ФІНЛЯНДІЇ У БАЛТІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ (1933-1939): ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ЗРІЗ. Молодий вчений, 2017 (№4): 44. pp. 21-24. ISSN 2313-2167, 2304-5809

Неліпович Г.О. (2017) МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ" У ПАРЕМІЯХ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 91-96.

Немеришина М.В. and Палій В.П. (2017) СЕМАНТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ДРУЖБА» У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 367-369.

Немеришина М.В. and Палій В.П. (2017) СПЕЦИФІКА СЕМАНТИЧНОГО ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ДРУЖБА» У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 118-124.

Нестерук С.М. (2017) ФЛІРТ ЯК ЛЮБОВНА ГРА У КОМЕДІЇ «СЕРЦЕЇД» Б.ШОУ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2017 (Т.26): №1. pp. 108-111.

Нестерук С.М. (2017) НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ В РОМАНІ С. АЛЕКСІЄВИЧ "У ВІЙНИ НЕ ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ...". Південний архів, 2017 (№ 71): Вип. LXXІ. pp. 52-56.

Нестерук С.М. (2017) МАРКЕРИ ІДЕНТИЧНОСТІ У ГРАФІЧНОМУ РОМАНІ АРТА ШПІГЕЛЬМАНА «МAUS». Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі, 2017. pp. 96-97.

Нестерук С.М. (2017) МАРКЕРИ ІДЕНТИЧНОСТІ У ГРАФІЧНОМУ РОМАНІ АРТА ШПІГЕЛЬМАНА «МАUS». Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі, 2017. pp. 96-97.

Нечипорук Б.Д. and Тищук В.І. and Максимцев Ю.Р. (2017) ІННОВАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕМЕНТІВ СХЕМОТЕХНІКИ В КУРСІ ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 123-129.

Нечипорук Л.І. (2017) ПРОБЛЕМА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ СІМЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 96-99.

Никитюк Ю.Ю. and Антончук О.М. (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 369-371.

Николаїшина А.В. and Маліновська Н.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 105-106.

Новак В.В. and Гоголь Т.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 54-56.

Новак Я.М. and Денисюк Н.В. (2017) ВПЛИВ КІМНАТНИХ ЕКЗОТИЧНИХ РОСЛИН НА ОРГАНІЗМ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ НА ПРИКЛАДІ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ PELARGONIUM. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 228-229.

Новік Л.О. and Хупавцева Н.О. (2017) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 202-206. ISSN 2518-7503

О

Овчарук Г.С. and Шевчук О.А. (2017) ТЮТЮНОКУРІННЯ – ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 307-309.

Оздемір О.В. (2017) ПРОБЛЕМИ НАРАТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЛІТЕРАТУРИ NON-FICTION. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2017 (Вип.2). pp. 75-79.

Озимчук О.Б. (2017) УТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВАНДАЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 99-102. ISSN 2519-1942

Озимчук О.Б. (2017) ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЗВИ ТА ЗМІСТУ РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНИХ ТИТУЛІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 103-107. ISSN 2519-1942

Оксамитна К.С. and Тарасюк Н.Ю. (2017) СЕМАНТИКО – ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ФРАНЦУЗЬКОІ МОВИ З ДІЄСЛІВНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРЕДИКАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 371-372.

Оксенюк О.В. (2017) НАУКОВИЙ ПАРК У СИСТЕМІ ОСВІТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 29-32.

Оксенюк Я.В. and Дейнега І.О. (2017) МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ УПАКОВКИ СПОЖИВЧОГО ПРОДУКТУ. Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі, 2017. pp. 176-177.

Олінчук О.В. and Козлюк О.А. (2017) ГУМАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 106-108.

Оліферчук А.В. and Орлов О.Г. (2017) ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ, ЯК НЕВІД’ЄМНА ЛАНКА УСПІШНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 56-58.

Омельчук І.О. and Кирилецька Г.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ТА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ. ПОРІВННЯ ЗНО В УКРАЇНІ ТА ЄДЕ В РОСІЇ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 108-109.

Онанчук М.М. and Трохимчук І.М. (2017) БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДНОЇ ЕТНОМОФАУНИ ШАЦЬКИХ ОЗЕР. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 229-231.

Оніщук О.І. and Фещук Ю.В. (2017) РОЗВИТОК ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ В УЧНІВ ПРОФЕСЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА ПРОФЕСІЄЮ “СТОЛЯР БУДІВЕЛЬНИЙ” З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНОЇ НАОЧНОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 109-110.

Опанасюк Т.А. (2017) ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА РФ 2000 р.: ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 180-185. ISSN 2519-1942

Опанасюк Т.А. and Невинна Г.Я. (2017) ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В СИСТЕМІ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН. Гілея, 2017: Вип. 126. pp. 435-438. ISSN 2076-1554

Орел І.І. (2017) РОЛЬ НАРОДНИХ ЗАБОБОНІВ І ВІРУВАНЬ У ФОРМУВАННІ КОНОТАТИВНОГО КОМПОНЕНТА СЕМАНТИКИ СТЕРЕОТИПІВ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 80-84.

Орлов О.Г. (2017) КОНЦЕПЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 34-35.

Орлов О.Г. and Левчишин В.О. (2017) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 188-190.

Орлов О.Г. and Мариніч Н.М. (2017) ЗНАЧЕННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ У КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 35-37.

Орлов О.Г. and Харчук А.В. (2017) ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 37-38.

Осипчук О.П. (2017) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ МОРАЛЬНИХ НОРМ ТА ВИМОГ УЧНЯМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 258-265. ISSN 2411-4553

Осипчук О.П. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 272-275.

Осипчук О.П. and Павелків Р.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ПРЕД’ЯВЛЕНІ МОРАЛЬНІ ВИМОГИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 110-111.

Остапчук М.В. (2017) МЕТОДИКА ТЕОРЕТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ З ФІЗИКИ «СВІТЛОВИЙ ПОТІК І ФОТОМЕТРИЧНІ ВЕЛИЧИНИ» В КЛАСАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 67-71.

Остапчук М.В. (2017) МЕТОДИКА ТЕОРЕТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ З ФІЗИКИ «ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА СТРУМ І ЗАРЯДИ» В КЛАСАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 56-62.

Остапчук М.В. (2017) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ КЕРІВНИЦТВОМ НАЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Управління в освіті, 2017. pp. 87-89.

Остапчук Н.А. and Шевчук О.А. (2017) ВПЛИВ ІДЕЙ ГУМАНІЗМУ В ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 309-311.

Охович О.Т. and Рудь О.Г. (2017) ФОРМУВАННЯ ЕНТОМОФАУНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ «ПІВНІЧНЕ ПОДІЛЛЯ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 231-233.

П

Павелків В.Р. (2017) ФОРМУВАННЯ ДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ ЯК НАСЛІДОК ДЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 103-106.

Павелків В.Р. and Панасюк В.М. (2017) ПРОЯВИ ОЗНАК ФАНАТИЗМУ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА: НА ПРИКЛАДІ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 211-215. ISSN 2518-7503

Павелків К.М. (2017) СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 124-133. ISSN 2411-4553

Павелків К.М. (2017) ПРЯМИЙ МЕТОД ЯК ОДИН ІЗ КОМПОНЕНТІВ УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВНЗ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 27-30.

Павелків К.М. (2017) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, СТРУКТУРА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 232-236.

Павелків К.М. and Мазурик В.В. (2017) ІГРОВА ТЕХНОЛОГІЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 56-60.

Павелків К.М. and Шеремет М.В. (2017) НОВОТВОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НОМІНАЦІЙ НАЗВ ЯВИЩ ПРИРОДИ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ, ПРАГМАТИКА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 12-15.

Павелків К.М. and Шульгун М.В. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОРОВОЇ НАОЧНОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 96-98.

Павелків О.М. (2017) ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ПРОФЕСІЙ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 97-104. ISSN 2518-7503

Павелків О.М. (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 134-144. ISSN 2411-4553

Павелків Р.В. (2017) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 5-12. ISSN 2518-7503

Павелків Р.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЗДАТНОСТІ ДО МОРАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ В ПРОЦЕСІ АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 5-10. ISSN 2518-7503

Павелків Р.В. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 16-26. ISSN 2411-4553

Павелків Р.В. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕФЛЕКСІЇ У СТРУКТУРНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 20-31. ISSN 2411-4553

Павелків Р.В. (2017) ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНИМ ПЕДАГОГОМ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 3-6.

Павелків Р.В. and Палаженко О.П. (2017) ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ-ДУХОВИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 54-56.

Павельчук Н.О. (2017) ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС В ЕВОЛЮЦІЮ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 107-112.

Павленко А.С. (2017) ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ СПІЛКУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 90-93.

Павлова Н.С. (2017) КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ТЕСТУВАННІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 122-124.

Павловська Л.О. (2017) ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ. Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 96-98.

Павлунь М.В. and Васильєв Є.М. (2017) ТРИЛОГІЯ ДЖ.ТОЛКІНА «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ»: ОСОБЛИВОСТІ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 195-198.

Павлюк Н.П. (2017) ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 193-197.

Павлюк Т.О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 313-316.

Падалка О.І. (2017) КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 208-211.

Падалка О.І. (2017) ЗМІСТ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Наука і освіта, 2017 (12). pp. 202-207. ISSN 2414-4665

Падалка О.І. (2017) МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2017 (Вип.22): Ч.2. pp. 200-204.

Падалка О.І. (2017) ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2017 (50-51): Вип.1-2. pp. 71-74. ISSN 2412-0774, 1609-8595

Падалка О.І. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 111-113.

Палаженко О.П. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИСТОСУВАННЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДО УМОВ ГРИ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 109-111.

Панасюк У.М. and Фрідріх А.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ І НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ КОНЦЕПТУ LOVE У РОМАНІ-ДИСТОПІЇ ЛОРЕН ОЛІВЕР «DELIRIUM». Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 51-55.

Панченко О.О. and Фрідріх А.В. (2017) ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В КАЗКАХ ЛЬЮЇС КЕРРОЛЛА. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 55-59.

Панчук А.П. and Панчук І.В. (2017) ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 154-161. ISSN 2411-4553

Панюк Т.П. (2017) ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІД ВПЛИВОМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип.17). pp. 117-122. ISSN 2415-802X

Парфенюк І. (2017) «ЛЮДИНА ЗУПИНЯЄ СВІЙ ЧАС ТОДІ, КОЛИ ВОНА ЩАСЛИВА»: АНТИУТОПІЙНІ ТА ФАНТАСТИЧНІ ВИМІРИ У РОМАНІ ЯНИ ДУБИНЯНСЬКОЇ «СВІЙ ЧАС». Філологічні зошити. Літературознавство, 2017. pp. 46-51.

Пархомей Х.А. and Горопаха Н.М. (2017) ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 116-118.

Пасечник А.В. and Шевчук О.А. (2017) ПОНЯТТЯ ПРО ПСИХОЕМОЦІЙНІ НАПРУЖЕННЯ. ПОВОДЖЕННЯ ПСИХОТИПІВ У НАДЗВИЧАЙНИХ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 189-192.

Пастушок Т.В. (2017) ПРОБЛЕМИ ЗАСВОЄННЯ МЕТРО-РИТМІЧНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ШКІЛ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 135-138.

Пасько О.В. and Ястремський С.В. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ПАЛИВОПОДАЧІ АКУМУЛЯТОРНОЇ ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ З ТРЬОХКЛАПАННОЮ ЕЛЕКТРОКЕРОВАНОЮ ГІДРОПРИВІДНОЮ НАСОС-ФОРСУНКОЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 233-234.

Пелех Л.Р. (2017) МОВНО-КУЛЬТУРНА ПАРАДИГМА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2017 (Вип.2). pp. 224-228.

Пелех Ю.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ МАЙБУТНЬОГО: АКСІОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 34-46. ISSN 2411-4553

Пелех Ю.В. and Непеляк М.С. (2017) ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:ІННОВАЦІЙНИЙ ПОГЛЯД. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 22-25.

Пепко В.О. and Жигалюк С.В. and Сачук Р.М. and Гулик І.Т. (2017) ГЕЛЬМІНТОФАУНА ДИКИХ КОПИТНИХ ТВАРИН: ЕКОЛОГІЯ, ВИДОВИЙ СКЛАД, ПОШИРЕННЯ (оглядова стаття). Ветеринарна біотехнологія, 2017 (Вип.30). pp. 183-195.

Пепко В.О. and Сачук Р.М. and Жигалюк С.В. and Гулик І.Т. (2017) САНАЦІЯ МІСЦЬ ПІДГОДІВЛІ ДИКИХ КОПИТНИХ ТВАРИН. Сучасні проблеми біології, екології та хімії, 2017. pp. 94-96.

Перішко І.В. and Мамчур І.С. (2017) ВІДМІННОСТІ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ СПЕЦИФІЧНИХ ДЛЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ЧИ БРИТАНСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 333-337.

Петренко О.Б. (2017) ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.М.БЄХТЄРЄВА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 105-111. ISSN 2518-7503

Петренко О.Б. (2017) ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНЦЕПЦІЇ М.М.РУБІНШТЕЙНА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 215-220. ISSN 2518-7503

Петренко О.Б. (2017) ПСИХОАНАЛІТИЧНА ПЕДАГОГІКА: ІННОВАЦІЯ ХХІ ст. ЧИ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОСВІДУ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ ст. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 53-62. ISSN 2411-4553

Петренко О.Б. and Віннічук А.А. (2017) МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФОЛЬКЛОРУ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 235-238.

Петренко О.Б. and Пелех Ю.В. and Пелех Л.Р. (2017) ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 31-40. ISSN 2411-4553

Петренко С.В. (2017) ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНЯ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 144-156. ISSN 2411-4553

Петренко С.В. (2017) АКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ США. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 161-171. ISSN 2411-4553

Петрук Л.П. (2017) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 37-40.

Петрівський Я.Б. and Трофімчук О.Р. (2017) ОЦІНЮВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОРГАНІЗАЦІЇ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2017. pp. 24-25.

Пилипака Ю.І. and Романюк В.Л. (2017) ТИП ПОВЕДІНКОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 192-193.

Плюта Н.В. and Валюх Л.І. (2017) АНГЛО-ФРАНКО-НІМЕЦЬКЕ КОЛОНІАЛЬНЕ ПРОТИСТОЯННЯ В АФРИЦІ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ СТ.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ ЗАРУБІЖНИМИ ДОСЛІДНИКАМИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 132-141. ISSN 2519-1942

Погуляєва М.С. (2017) АНГЛІЙСЬКА СПОРТИВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: АСПЕКТИ СТРУКТУРИ ТА ЕТИМОЛОГІЇ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 218-223.

Познаховська Д.О. and Сяська Н.А. (2017) МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ З ДОПОМОГОЮ НІТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 120-121.

Полюхович А.М. and Щесюк С.В. (2017) СЕГМЕНТАЦІЯ ТА ПСИХОГРАФІЧНІ ТИПИ СПОЖИВАЧІВ ЗА СТИЛЕМ ЖИТТЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 58-61.

Полюхович Н.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 124-125.

Поляк К.Ю. (2017) ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Економічні науки, 2017 (№1(79)). pp. 36-43. ISSN 1728-4236

Поліщук В.В. and Глінчук Ю.О. (2017) НОВІ ІНТЕРНЕТ - НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 121-122.

Поліщук Н.В. and Поліщук В.Р. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОНАОЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 177-180.

Поліщук Т.П. and Нечипорук Б.Д. and Тищук В.І. (2017) НОВА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З НАНООБ’ЄКТАМИ ДЛЯ ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ У ВИПУСКНОМУ КЛАСІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 147-151.

Попова Д. (2017) ШКОЛА І ПРОСВІТА У ТВОРАХ ОЛЕКСАНДРА КОНИСЬКОГО. Філологічні зошити. Літературознавство, 2017. pp. 52-57.

Постоловський Р.М. (2017) У ВІХАХ ПАМ’ЯТІ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. М.Костомаров і його епоха: текст і контексти, 2017. pp. 5-8.

Постоловський Р.М. (2017) «ПРАЗЬКА ВЕСНА» 1968 Р. У НОВІТНІЙ ЧЕСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 257-261. ISSN 2519-1942

Потапчук Т.В. (2017) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 75-86. ISSN 2411-4553

Примак М.В. (2017) ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ:ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 302-307. ISSN 2411-4553

Примич Г.М. and Кваснецька (Сяська) Н.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 248-253.

Приходчук Ю.М. and Кирилецька Г.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНИХ УРОКІВ З МАТЕМАТИКИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 123-126.

Приходчук Ю.М. and Павелків О.М. (2017) ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПЕРВІСНА ТА ІНТЕГРАЛ» У КЛАСАХ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 122-123.

Прокопович Т. (2017) ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ КОЗАЦЬКОЇ ПІСНІ: МИКОЛА КОСТОМАРОВ І КАЗИМИР ЛЮБОМИРСЬКИЙ. М.Костомаров і його епоха: текст і контексти, 2017. pp. 91-100.

Прокопович Т.Ю. (2017) ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СВОЄРІДНІСТЬ АНСАМБЛІВ ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ МИХАЙЛА ВЕРИКІВСЬКОГО. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 182-186.

Прокопчук Я.П. and Васильєв Є.М. (2017) СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ МОВНОГО ПОРТРЕТА ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ РОМАНУ Б. ШЛІНКА «ВБИВСТВО ЗЕЛЬБА» ГЕРХАРДА ЗЕЛЬБА. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 60-62.

Процик Х. (2017) ДО ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ ПАМ’ЯТІ РОДУ У РОМАНІ «МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ» ОКСАНИ ЗАБУЖКО. Філологічні зошити. Літературознавство, 2017. pp. 58-63.

Прусова Н.А. and Білоус Т.М. (2017) АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У РОМАНІ Д.ЛОУРЕНСА «SONS AND LOVERS». Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 63-65.

Підцерковна Я.Й. and Павлунь В.Р. (2017) СКРИНЯ В ІНТЕР’ЄРІ ПОЛІСЬКОЇ РОДИНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ С.БЕРЕЗОВЕ, РОКИТНІВСЬКОГО РАЙОНУ, РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Мистецький простір України: історія і сучасні виклики, 2017. pp. 89-96.

Пікуль Т.В. and Васильєв Є.М. (2017) ЕКФРАЗИС ЯК СКЛАДОВА ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ (НА ОСНОВІ ТВОРЧОСТІ П.ЗЮСКІНДА). Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 198-200.

Піщик І.В. and Музичук К.П. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ХМАРИ ТЕГІВ» НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 118-120.

Піщук А.В. and Грицай Н.Б. (2017) ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКУ МОЛОДІ М. РІВНОГО. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 234-236.

Р

Рабченюк Т.С. (2017) ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО РОЗВИТКОМ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2001 (Вип.17). pp. 37-43.

Радковська Л.М. (2017) САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ОСНОВА САМООСВІТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Нова педагогічна думка, 2017 (№ 1): (89). pp. 104-106. ISSN 2520-6427

Радковська Л.М. (2017) МУЗИЧНА ОСВІТА ПРАВОСЛАВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ПРОГРЕСИВНЕ ЯВИЩЕ XVII - XVIII СТОЛІТТЯ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2017 (Вип. 3). pp. 455-459.

Радковська Л.М. and Студинська В.В. (2017) ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2017: Вип. 3. pp. 460-465.

Радченя Т.Ф. and Виткалов В.Г. (2017) ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ГРОМАДСЬКО-КУЛЬТУРНІ ІНІЦІАТИВИ РІВНЕНЩИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 332-333.

Разкевич А.В. and Сяська І.О. (2017) РОЗВИТОК ОБРАЗНО-СМИСЛОВОЇ І СЛОВЕСНО-ЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ У УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 236-238.

Райчук І.В. and Батишкіна Ю.В. (2017) РОЗРОБКА МОДУЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА ВЕБ-САЙТІВ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 125-126.

Рибачок І.В. and Крет О.В. (2017) ІМІДЖ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 126-128.

Ричко В. (2017) ІСТОРИЧНА РОЛЬ ПОЧАЇВСЬКОЇ ЛАВРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 88-93. ISSN 2519-1942

Робейко К.Г. and Орлов О.Г. (2017) РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 39-40.

Рогожина К.О. and Візітів Ю.М. (2017) КОНСПЕКТ ІСТОРІЇ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ АТО: В ДАТАХ І ПОДІЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 278-280.

Романюк А.А. (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 320-323.

Романюк А.А. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 128-130.

Романюк В.В. (2017) ПОЕЗІЯ І ПРОЗА У ПРАЦЯХ ОЛЕКСАНДРА ОПАНАСОВИЧА ПОТЕБНІ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 237-245.

Романюк В.В. and Шевчук О.А. (2017) ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ЧИННИКИ ВОДИ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 238-240.

Романюк В.Л. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ЗА РІВНЕМ ТРИВОЖНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 230-234. ISSN 2518-7503

Романюк С.К. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 201-204.

Романюк С.К. and Власюк М.В. (2017) ІГРОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЛЕКСИЦІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 62-65.

Романюк С.К. and Дем’янюк І.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 104-107.

Романюк С.К. and Корінець О.О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ РИМОВАНИХ ТЕКСТІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 53-56.

Романюк С.К. and Стрілецька К.А. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 127-130.

Романюк С.К. and Цісарук О.Е. (2017) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 77-79.

Ромашук О.В. and Хижнякова Н.О. (2017) ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДІВ У МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 61-63.

Руденко В.М. (2017) ЗМІСТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 11-15.

Руденко Н.М. (2017) ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПЕЦКУРСУ "КОНФЛІКТИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ". Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): 60. pp. 252-255.

Руденко Н.М. (2017) ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПЕЦКУРСУ «КОНФЛІКТИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 252-255.

Рудь Г.В. and Косарєва О.І. (2017) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЯВУ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРШОКУРСНИКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 239-243. ISSN 2518-7503

Рудюк О.В. (2017) СМИСЛОДІЯЛЬНІСНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПЕРЕЖИВАННЯ КРИЗИ У БЕЗРОБІТНИХ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 234-239. ISSN 2518-7503

С

Савицька І.О. and Машта Н.О. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 63-65.

Савчук П. (2017) УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ І БІЛЬШОВИКИ НА ДУБЕНЩИНІ. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею, 2017: Вип.15. pp. 45-50.

Савчук Т.О. and Нестерук С.М. (2017) ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ЯК «МЕСЕДЖ» КРЕАЛІЗОВАНОГО ТЕКСТУ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 200-206.

Сагат Р.Р. and Шевчук О.А. (2017) ПРОБЛЕМА АЛКОЛОГІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У ХІХ–ХХ СТОЛІТТЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 280-283.

Саковець П.О. and Кот В.В. (2017) РОЗРОБКА ТЕЛЕМЕДИЧНОЇ ІНФОМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 130-131.

Самборская И.Н. (2017) ФРАЗЕОЛОГИЧНОСТЬ СЕМАНТИКИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО В ЗНАЧЕНИИ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 21-25.

Самборская И.Н. (2017) ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА СЛОВА В ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2017 (Вип.2). pp. 208-212.

Самборський І.О. and Воробель Т. (2017) ВИЗНАЧЕННЯ БАЖАНИХ СПОЖИВЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАНКИ ДЛЯ СИПУЧИХ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2017. pp. 101-102.

Сандер І. (2017) СОЦІУМ ПРОТИ ОСОБИСТОСТІ: ДРАМА ЧІПКИ ВАРЕНИЧЕНКА (РОМАН ПАНАСА МИРНОГО ТА ІВАНА БІЛИКА «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?». Філологічні зошити. Літературознавство, 2017. pp. 69-72.

Сардарян М.В. and Вовчук Н.І. (2017) ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ТА ОСНОВНІ ОБРАЗИ-ЗНАКИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В ТВОРЧОСТІ П.КОЕЛЬЙО (НА ОСНОВІ РОМАНУ «ВЕРОНІКА ВИРІШУЄ ПОМЕРТИ»). Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 206-210.

Сахарчук І.В. and Джеджера К.В. (2017) ТРАДИЦІЇ РОДИННО-ПОБУТОВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЧИННИК МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 130-132.

Сверлюк Я.В. (2017) ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 59-62.

Семерня О.М. and Атаманчук П.С. and Тищук В.І. (2017) ЕТАЛОННІ ВИМІРНИКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 137-146.

Семещук І.Л. and Приходчук Ю.М. and Тищук В.І. (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ КУРСУ ФІЗИКИ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 110-114.

Семещук І.Л. and Пінчук Р.О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 37-46.

Сербина Т.Г. and Чеберяк Г.М. (2017) ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ В ЯЗЫКЕ ГАЗЕТ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2017 (Вип.2). pp. 204-208.

Сербіна Т.Г. (2017) ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЕКСПРЕСИВНИХ СИНТАКСИЧНИХ ЗАСОБІВ МОВИ ГАЗЕТ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 123-128.

Сергійчук Н.М. and Поліщук Н.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ІКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 132-134.

Середа Р.І. and Янцур М.С. (2017) ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ВПРАВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 134-135.

Сидорчук Д.А. and Каштан С.С. (2017) РОЗРОБКА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ АВТОМОБІЛІВ НІМЕЦЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 132-133.

Сингаївський Д.В. and Фещук Ю.В. and Герасименко О.А. (2017) ДІЄВІСТЬ ПОЗИЦІЙНОСТІ ВИШУ – ЗАПОРУКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЙОГО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.16): (59). pp. 34-38.

Синяк С.Л. (2017) ДІЯЛЬНІСТЬ СТРІЛЕЦЬКИХ КЛУБІВ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 283-285.

Скороход Н.В. and Дичківська І.М. (2017) РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 137-139.

Скібчик А.В. and Сєвєрова О.В. (2017) РОСІЙСЬКІ НІМЦІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 285-287.

Собчук Л. (2017) ШКОЛА УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ В ЕПОХУ ШІСТДЕСЯТНИЦТВА. Філологічні зошити. Літературознавство, 2017. pp. 73-80.

Собіпан Є.О. (2017) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ БІЛЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 54-58.

Собіпан Є.О. and Деменчук О.В. (2017) КОНЦЕПТ «БІЛЬ» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 66-69.

Созонюк О.С. (2017) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНИХ ДЕФОРМАЦІЙ МОЛОДІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 146-153. ISSN 2518-7503

Созонюк О.С. (2017) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип.8). pp. 250-254. ISSN 2518-7503

Сойчук Р.Л. (2017) МЕТОДИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 172-183. ISSN 2411-4553

Сойчук Р.Л. (2017) ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: СУЧАСНИЙ ВИМІР. In: Innovative processes in education. AMEET Sp. z o.o, Poland, pp. 199-217. ISBN 978-617-7214-51-8

Сокіл Т. (2017) ХУДОЖНІЙ ВИКЛАД ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА. М.Костомаров і його епоха: текст і контексти, 2017. pp. 113-125.

Сологуб А.М. and Бігунова С.А. (2017) ДО ПИТАННЯ ПРО МОВНУ КАРТИНУ СВІТУ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 69-72.

Солодка Ю.С. and Костюк Л.К. (2017) ПОЛІТИКА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ СФЕРИ: НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ МІСТА САРНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 333-335.

Солонінка Н.М. and Руденко В.М. (2017) РОЛЬ КАЗКИ У ФОРМУВАННІ ВОЛІ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. p. 139.

Солтис А.С. and Шевчук О.А. (2017) НЕБЕЗПЕКИ РЕЛІГІЙНИХ ТЕНЕТ ЛЮДСЬКОГО НЕПОРОЗУМІННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 289-291.

Сопилюк М.Н. and Пелех Л.Р. (2017) ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ТИПОЛОГІЯ ЖАНРУ ДЕТЕКТИВУ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 211-214.

Соцький О.І. and Воробйова І.А. (2017) ОНОМАСТИКА ТВОРУ «ПІСНЯ ЛЬОДУ Й ПОЛУМ’Я» ДЖОРДЖА МАРТІНА. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 72-75.

Ставицька О.Г. and Ставицький Д.О. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО - СМИСЛОВОЇ СФЕРИ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 125-132. ISSN 2518-7503

Ставицька О.Г. and Ставицький Д.О. (2017) ДИНАМІКА ЗМІСТУ ОСОБИСТІСНО-МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ ЗА ЧАС НАВЧАННЯ У ВУЗІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип.8). pp. 254-259. ISSN 2518-7503

Станіславчук Н.І. (2017) ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17). pp. 278-280.

Станіславчук Н.І. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ГУМАНІТАРІЇВ. Наукові записки, 2017 (Вип.11). pp. 178-182. ISSN 2521-6791

Станіславчук Н.І. (2017) ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 278-280.

Старжець В. (2017) ОПІР ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ РАДЯНСЬКОМУ ТОТАЛІТАРНОМУ РЕЖИМОВІ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР (1944-1953 РР.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 70-75. ISSN 2519-1942

Старжець В.І. and Давидюк Р.П. (2017) РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (1944-1953 рр.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 291-293.

Стасюк М.С. and Глінчук Ю.О. (2017) ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 139-140.

Сташук О.А. (2017) ТРАДИЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА В ДИПЛОМНИХ РОБОТАХ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА РДГУ. Мистецький простір України: історія і сучасні виклики, 2017. pp. 61-73.

Сташук О.А. (2017) ВЗАЄМИНИ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА З МИТЦЯМИ-ХУДОЖНИКАМИ. М.Костомаров і його епоха: текст і контексти, 2017. pp. 126-133.

Стельмах М.С. and Падалка О.І. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З АВТОРСЬКОЮ КАЗКОЮ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 140-142.

Стельмашук Ж.Г. (2017) ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПРОСТІР СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 183-194. ISSN 2411-4553

Стельмашук Ж.Г. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 391-395.

Стельмашук Ж.Г. and Гриневич М.Н. and Рабешко О.М. (2017) СКАУТСЬКА СИСТЕМА ВИХОВАННЯ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 181-191. ISSN 2411-4553

Степанова О.І. (2017) КОМПЕТЕНТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКЛАДАННІ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІМ ВИХОВАТЕЛЯМ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИШІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 201-205.

Степанова О.І. (2017) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 158-160.

Степанова О.І. (2017) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2017 (Вип.68). pp. 64-67. ISSN 2519-2558

Стецюк А.В. and Дичківська І.М. (2017) ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВСТВА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 142-143.

Столярчук Б.Й. (2017) МИКОЛА НЕВІРКОВЕЦЬ – ДИРИГЕНТ, ПЕДАГОГ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 155-157.

Столярчук Б.Й. (2017) ТРАДИЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2017. pp. 183-187.

Сторож О.В. and Дружиніна І.А. (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ТА ТВОРЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СОЦІУМІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип.8). pp. 268-272. ISSN 2518-7503

Стоялівська Н.О. and Дейнега І.О. (2017) ЦІНОВІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 65-67.

Стоялівська Н.О. and Дейнега О.В. (2017) МІСЦЕ ЦІНИ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ. Туристичні та краєзнавчі дослідження в сучасному світі, 2017. pp. 60-62.

Ступницький В.В. and Ступницька Н.І. (2017) ВИМУШЕНА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ В ПЕРІОД ДИНАМІЧНОГО ЗУБОЖІННЯ НАРОДУ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2017. pp. 106-107.

Стєшина А.І. and Бігунова С.А. (2017) ЗАСОБИ МОВНОГО ВПЛИВУ У РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 75-77.

Суржук Т.Б. (2017) ІНДИВІДУАЛЬНИЙ І ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 44-48.

Суржук Т.Б. (2017) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 267-270.

Суходольська І.Л. (2017) СЕЗОННІ ЗМІНИ ВМІСТУ, ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК. Biosystems Diversity, 2017 (25): 1. pp. 3-8. ISSN 2520- 2529

Суходольська І.Л. (2017) ВТОРИННЕ ВИКОРИСТАННЯ АЗОТУ У ГІДРОЕКОСИСТЕМАХ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету, 2017 (2 (69)). pp. 149-162. ISSN 2078-2357

Схабюк І.О. and Поліщук Н.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНІК ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 143-144.

Сяська І.О. (2017) ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 40-43.

Сяська Н.А. (2017) ВИХОВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТОХАСТИКИ У КУРСІ МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 194-200. ISSN 2411-4553

Сяська О.В. (2017) ПРОБЛЕМИ ОСТАННІХ РЕФОРМ ЖКГ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 220-221.

Сяська О.В. (2017) АНАЛІЗ ОСТАННІХ РЕФОРМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Економічні науки, 2017 (Вип.14): (54). pp. 262-269.

Сєвєрова О.В. and Биков О. (2017) РОСІЙСЬКИЙ БОНАПАРТИЗМ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ (XIX – XX СТ.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 128-132. ISSN 2519-1942

Сілков В.В. (2017) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 376-381.

Сілков В.В. and Кирилюк Н.О. (2017) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 253-257.

Сілков В.В. and Сілкова Е.О. (2017) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ НЕДОЛІКИ ПРИ ФОРМУВАННІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРИЙОМІВ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ, ЇХ ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 165-181. ISSN 2411-4553

Сілкова Е.О. (2017) ПРИЧИНИ НЕДОЛІКІВ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 381-384.

Сілкова Е.О. (2017) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СКЛАДЕНІ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 135-137.

Сіончук О.В. (2017) ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДЖАЗУ В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 122-126.

Сіранчук Н.М. (2017) ПРИНЦИП ГРАДУАЛЬНОСТІ – МЕТОДИЧНИЙ ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 11-14.

Сіранчук Н.М. (2017) КЛАСИФІКАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ПОМИЛОК І НЕДОЛІКІВ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 387-391.

Сіранчук Н.М. (2017) ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Other. Центр учбової літератури, Київ.

Сіранчук Н.М. (2017) ЗОШИТ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИХ УРОКІВ МОВЛЕННЯ. 2 клас. [Teaching Resource]

Сіранчук Н.М. (2017) ЗОШИТ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИХ УРОКІВ МОВЛЕННЯ. 3 клас. [Teaching Resource]

Сіранчук Н.М. (2017) ЗОШИТ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИХ УРОКІВ МОВЛЕННЯ. 4 клас. [Teaching Resource]

Сіранчук Н.М. and Скопа Н.М. (2017) ЗНАННЯ ПРО РОСЛИНИ ЯК КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ КУРСУ «ПРИРОДОЗНАВСТВО». Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 135-137.

Сірма І.М. and Марциновський В.П. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ СТАРІННЯ ЛЮДИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 241-242.

Т

Тадєєва М.І. and Павлович Ю.П. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ РАННЬОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ В ШКІЛЬНІЙ ІНШОМОВНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.16): (59). pp. 276-279.

Талько К.М. and Десятничук І.О. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ НАЦИСТСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ОКУПОВАНОЇ ПОЛЬЩІ (1939-1945 рр.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 293-295.

Тарасюк Н.Ю. (2017) ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА ПАРАДИГМА СЛОВОТВІРНОГО ЗНАЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОГО АД’ЄКТИВА. Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 87-91.

Тарковська І.П. and Шевчук Т.М. (2017) ВПЛИВ КРИТИЧНОГО ВМІСТУ НАПОВНЮВАЧА НА СИНЕНЕРГЕТИКУ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 242-243.

Терепа Х.Р. and Візітів Ю.М. (2017) КАПЕЛАНСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (УГКЦ): ЛЬВІВЩИНА - АТО. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 295-297.

Терешко В.Ю. and Бомба А.Я. (2017) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТУВАННЯ РІДИН І РОЗЧИНІВ У ТІЛІ ЛЮДИНИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 244-245.

Терешко В.Ю. and Бомба А.Я. (2017) ДО ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ОНКОЛОГІЇ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 135-136.

Терещенко Т.В. (2017) ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ КОЛОКАЦІЯ У ЗАРУБІЖНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2017 (Вип.64): Ч.2. pp. 151-154. ISSN 2519-2558

Терлецький М.М. (2017) ДЕЯКІ ПОРАДИ МОЛОДИМ ДИРИГЕНТАМ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО НАСТРОЮВАННЯ ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 118-121.

Тимощук А.А. (2017) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 265-272. ISSN 2411-4553

Тимощук А.О. and Щесюк С.В. (2017) ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІДЕЙ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 67-70.

Тищук В.І. (2017) РОЛЬ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ФРОНТАЛЬНОМУ ФІЗИЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. p. 86.

Тищук В.І. (2017) ТЕОРІЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗПАДУ РАДІОНУКЛІДІВ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 38-48.

Тищук В.І. and Нечипорук Б.Д. and Семещук І.Л. (2017) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДІВ ФРАНКА і ГЕРЦА У НАВЧАЛЬНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ З ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017.

Тищук В.І. and Шишкін Г.О. (2017) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 46-58.

Ткачук К. (2017) МІКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТІ: ВІЗУАЛЬНІ МЕДІАЦІЇ В ЛІРИЦІ «ШІСТДЕСЯТНИКІВ». Філологічні зошити. Літературознавство, 2017. pp. 81-84.

Ткачук О.С. (2017) СУТНІСТЬ ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 14-17.

Ткачук О.С. (2017) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 275-278.

Толочик О.М. and Глінчук Ю.О. (2017) ВПЛИВ СІМЕЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА СХИЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ ДО ТРАВМАТИЗМУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 147-148.

Томчук Л.В. (2017) ІСТОРІЯ «ВІКУ ЖІНОК». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 282-293. ISSN 2519-1942

Томчук Л.В. (2017) IWAN FRANKO W KULTURZE UKRAIŃSKIEJ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 34-36. ISSN 2519-1942

Топоровська Г.М. (2017) АНАТОЛІЙ ГРИЦАЙ – ЗАСНОВНИК ПРОФЕСІЙНОЇ БАНДУРНОЇ ОСВІТИ НА РІВНЕНЩИНІ (до 60-ччя відкриття класу бандури на Рівненщині). Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2017. pp. 195-202.

Третяк О.М. (2017) ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2017 (№ 1). pp. 60-67.

Третяк О.М. and Окуневська Ю.О. (2017) ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 278-282.

Трибушиніна Ю.С. and Дейнега О.В. (2017) СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 70-72.

Трибушиніна Ю.С. and Дейнега О.В. (2017) МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ. Ефективність ідприємницької діяльності: маркетинговий аспект, 2017. pp. 57-60.

Трофимчук К.В. and Руденко Н.М. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ У СФЕРІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 148-149.

Трофімчук В.М. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НАВЧАЛЬНИХ СТАНЦІЙ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 207-213.

Трофімчук В.М. and Козік О.Я. (2017) ВАЖЛИВІСТЬ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 30-33.

Трофімчук В.М. and Мариніна І.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-МІЖНАРОДНИКА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 42-46.

Трохимчук І.М. (2017) ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЕКОЛОГІЇ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 173-176.

Турко Н.Є. (2017) БАЗОВІ ФАЗИСИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ БАНДУРИ ЯК АКАДЕМІЧНОГО КОНЦЕРТНОГО ІНСТРУМЕНТА. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність, 2017. pp. 202-210.

Тюска В.Б. (2017) САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА – ОРГАНІЗАТОРА ДОЗВІЛЛЯ У КЛУБНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 258-262.

Тюска В.Б. (2017) САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО КЛУБУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 149-150.

У

Усач К.І. and Шурин О.І. (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ ІКТ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДЕОНАОЧНОСТІ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 150-152.

Ф

Фалат І.О. and Нікшич С.М. (2017) ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 72-73.

Федонюк І.М. and Кондратюк М.М. (2017) ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ ЯК ЗАСОБУ КОМУНІКАЦІЇ ВНЗ (НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 137-140.

Федоришин О.П. (2017) МЕТОД КЕЙС-СТАДІ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 216-221.

Федоришин О.П. (2017) COLLABORATIVE LEARNING AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT AND FORMATION OF STUDENTS’ SOCIAL SKILLS. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 200-207. ISSN 2411-4553

Федоришин О.П. (2017) INCREASING MOTIVATION IN TEACHING LEARNING PROCESS. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 191-198. ISSN 2411-4553

Федорова Н.В. (2017) ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 211-215.

Федорова Н.В. (2017) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Нова педагогічна думка, 2017 (№4): (92). pp. 50-53. ISSN 2520-6427

Федорук О.М. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 272-278. ISSN 2411-4553

Федорчук О.М. and Десятничук І.О. (2017) ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 297-299.

Федорчук Т.І. (2017) АНГЛІЙСЬКА ТЕРМІНОГРУПА «БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ»: ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 223-228.

Федорчук Т.І. and Павлова О.І. (2017) АНГЛІЙСЬКА ТЕРМІНОГРУПА «БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ»: СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 78-81.

Федюра М.Ю. and Вовчук Н.І. (2017) ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ СЛОВ В ТВОРЧЕСТВЕ Р.РОЖДЕСТВЕНСКОГО. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 81-86.

Феськова І.В. (2017) ТЕОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОСТІ О.О.ПОТЕБНІ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 245-250.

Филипчук М.С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ В АМАТОРСЬКОМУ ЕСТРАДНОМУ ОРКЕСТРІ. Актуальні питання культурології, 2017 (Вип.17). pp. 238-242. ISSN 2415-802X

Флорак Н.Л. and Надаховський М.М. (2017) ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДУ С.І. ВАВІЛОВА ПРО КВАНТОВУ ПРИРОДУ СВІТЛА. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 158-161.

Фрідріх А.В. (2017) ЛІНГВОКОГНІТИВНІ АСПЕКТИ АМЕРИКАНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО СЛЕНГУ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 138-147.

Фрідріх К.В. and Кирилецька Г.М. (2017) ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ: РІВНІ ЗАСВОЄННЯ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 152-153.

Фурсович Ю.Ю. and Шліхта Г.О. (2017) СУЧАСНІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ СЕРЕДОВИЩА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (НА БАЗІ КАФЕДРИ ІКТ ТА МВІ). Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 142-145.

Х

Харковець В.В. and Мартинчук І.І. (2017) ЄВРОПА НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: КРАХ ВЕРСАЛЬСЬКО-ВАШИНГТОНСЬКОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 299-300.

Хижнякова Н.О. (2017) ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ПОЗИЦІОНУВАННІ ТЕРИТОРІЙ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2017. pp. 210-211.

Хижнякова Н.О. (2017) ПОВНОВАЖЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії, 2017. pp. 44-46.

Хмель В.А. (2017) МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЯДКОВОГО ТЕКСТУ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ. Актуальні проблеми літературознавчої термінології, 2017 (Вип.2). pp. 112-116.

Хомич І.С. (2017) МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 153-159. ISSN 2518-7503

Хомич І.С. (2017) САМООЦІНКА ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ З ТОЧКИ ЗОРУ НОРМАТИВНИХ КРИТЕРІЇВ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип.8). pp. 291-295. ISSN 2518-7503

Хомич М.В. and Руденко Н.М. (2017) РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ З ДИЗАРТРІЄЮ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 153-155.

Хомік Т.В. and Денисюк Н.В. (2017) ЖОРСТОКЕ СТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДО ТВАРИН: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 194-196.

Хоронжевський О.М. (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.16): (59). pp. 172-175.

Хоронжевський О.М. and Янцур М.С. (2017) ГІГІЄНІЧНА КУЛЬТУРА ТА ТЕМПЕРАТУРНО-ПОВІТРЯНИЙ РЕЖИМ НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 155-156.

Хіміна К.О. and Шолудько Н.Г. (2017) ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ НА РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНОГО ЖИТТЯ КРАЇНИ: СПРОБА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 335-337.

Ц

Цапун Р.В. (2017) ФОЛЬКЛОРНІ ПАМЯТКИ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ: ЗАПИСИ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКИМ АНСАМБЛЕМ «ДЖЕРЕЛО». М.Костомаров і його епоха: текст і контексти, 2017. pp. 152-158.

Цецик Д.Я. and Шахрайчук М.І. (2017) ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ASP MVC 5. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 145-147.

Цуп О.В. (2017) СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ПОСЕСИВНИХ КОМПОЗИТІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 63-67.

Цюлюпа С.Д. (2017) АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ДУХОВОЇ МУЗИКИ В МИСТЕЦЬКОМУ ЖИТТІ РІВНЕНЩИНИ. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2017. pp. 83-89.

Ціпан Т.С. and Боровець В.І. and Гоголь В.А. (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 198-211. ISSN 2411-4553

Ціпан Т.С. and Гоголь В.А. (2017) УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.5). pp. 207-218. ISSN 2411-4553

Ціпан Т.С. and Кирушок В.А. (2017) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 351-355.

Ч

Чеберяк А.М. (2017) ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ГУМОРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ХЕЛЕН ФІЛДІНГ «ЩОДЕННИК БРІДЖИТ ДЖОНС». Проблеми лінгвістичної семантики, 2017. pp. 114-120.

Чернюшок О.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-ПЕДАГОГІВ НА ЗАНЯТТЯХ З КОМПОЗИЦІЇ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 182-186.

Чернієнко В.А. (2017) АБСТРАКТНЕ МИСЛЕННЯ У СТВОРЕННІ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ. Мистецький простір України: історія і сучасні виклики, 2017. pp. 105-116.

Чиж Н.В. and Поліщук Н.В. (2017) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО РОБОТИ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 158-159.

Чирук О.П. and Шульжук Н.В. (2017) МОВНІ ЗАСОБИ КОМІЧНОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 372-373.

Ш

Шалівська Ю.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 107-110.

Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. and Лебедюк Є. (2017) ОСВІТНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВАНГЕЛЬСЬКО-РЕФОРМОВАНОЇ ЦЕРКВИ В УМОВАХ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 61-65. ISSN 2519-1942

Шахрайчук І.А. and Денисюк Н.В. (2017) РОЛЬ СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ ДІВЧИНИ-ПІДЛІТКА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 199-200.

Шевців З.М. (2017) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Людинознавчі студії, 2017 (37): Вип. 5. pp. 269-276.

Шевців З.М. (2017) ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Молодь і ринок, 2017 (№ 3): (146). pp. 71-75.

Шевців З.М. (2017) ПРАКТИКА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Електронне наукове фахове видання «Народна освіта», 2017 (31): Вип. 1. pp. 56-61.

Шевців З.М. (2017) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017 (№ 2): (66). pp. 171-181. ISSN 2312-5993

Шевців З.М. (2017) КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2017 (№ 1). pp. 42-48.

Шевців З.М. (2017) ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ З ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2017 (Вип. 5): Ч. 1. pp. 181-192.

Шевців З.М. (2017) СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Витоки педагогічної майстерності, 2017: Вип. 19. pp. 375-379. ISSN 2075-146Х

Шевців З.М. (2017) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Other. Центр учбової літератури, Київ.

Шевців З.М. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2017 (№ 1): (56). pp. 5-9.

Шевців З.М. (2017) КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Theory and methods of educational management, 2017 (№ 1): (19). pp. 1-20.

Шевців З.М. (2017) ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Нова педагогічна думка, 2017 (№ 2): (90). pp. 57-61. ISSN 2520-6427

Шевченко К.В. and Машта Н.О. (2017) ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 74-76.

Шевчук А.А. and Літковець О.Д. (2017) РЕАЛІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА, ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 159-160.

Шевчук В.П. and Тищук В.І. (2017) МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017: Вип. 20. pp. 33-37.

Шевчук М.Я. and Портухай О.І. (2017) ВПЛИВ СТАЦІОНАРНИХ ТА ПЕРЕСУВНИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В М. РІВНЕ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 245-246.

Шевчук О.А. (2017) ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЩОДО УСВІДОМЛЕННЯ СУТНОСТІ ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 75-77.

Шевчук О.А. (2017) СОЦІАЛЬНІ НЕБЕЗПЕКИ СТУДЕНТІВ ВНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 313-316.

Шевчук О.А. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України, 2017. pp. 143-145.

Шевчук О.А. and Марциновський В.П. (2017) ДІЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗНИЩЕННЯ ЧИ ЗАСТОСУВАННЯ АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ (АМВR0SІА АМВR0SІ0IDЕS L.) НА РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗНЗ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2017. pp. 205-209.

Шевчук С.І. (2017) ОПУСИ З ЖИТТЄПИСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ М.КОСТОМАРОВА. М.Костомаров і його епоха: текст і контексти, 2017. pp. 158-168.

Шевчук Т.Б. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 127-130.

Шевчук Т.Б. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ ПУНКТУАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 404-408.

Шевчук Т.М. (2017) СИНЕРГЕТИКА НАУКИ І ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 132-137.

Шелестюк К.В. and Заглинська Л.В. (2017) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 76-78.

Шеретюк Р.М. and Стоколос Н. (2017) СКАСУВАННЯ ОСЕРЕДКІВ ОРДЕНУ ПІАРІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ: ЧИННИКИ ТА НАСЛІДКИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 122-127. ISSN 2519-1942

Шимко О.В. (2017) ІМІДЖ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Маркетинг майбутнього: виклики та реалії, 2017. pp. 180-182.

Шимко О.В. (2017) ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі, 2017. pp. 132-133.

Шинкарук П.Ю. and Мартинчук І.І. (2017) НАПАД ЯПОНІЇ НА ПЕРЛ-ХАРБОР: СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА РЕЗУЛЬТАТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 300-301.

Шинкарчук Н.В. (2017) ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ В ІТ-ІНФРАСТРУКТУРУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 148-149.

Шихова Г.І. (2017) ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2017: Вип. 3. pp. 471-480.

Шкарбан Т.М. and Демчук Ю.В. (2017) КОЛЬОРОНАЗВИ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ДІЙСНОСТІ У ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА ЛИСА. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 6-8.

Шліхта Г.О. and Шліхта В.М. (2017) МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 151-153.

Шостак О.О. (2017) РИТОРИКА ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА МЕТОДОЛОГІЯ. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, 2017. pp. 147-154.

Шостак О.О. (2017) ДО ПИТАННЯ ПРО НАДТЕКСТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 373-375.

Шостак О.О. (2017) ОПОВІДАННЯ ІВАНА ФРАНКА "ДОВБАНЮК" ЯК "ЕМІГРАЦІЙНИЙ" ТЕКСТ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2017 (№ 31): Т. 1. pp. 190-192. ISSN 2409-1154

Шостак О.О. (2017) РИТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА ПЕРЕХРЕСТІ АНТИЧНИХ І НЕОРИТОРИЧНИХ ТЕОРІЙ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017 ((86)): Вип. 2. pp. 144-151.

Шостак О.О. (2017) ЦИКЛ ІВАНА ФРАНКА «ДО БРАЗИЛІЇ»: ГРАНІ КОМПОЗИЦІЇ ТА ПОЕТИЧНОЇ МОВИ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 2017 (№ 2): (20). pp. 271-279.

Шостак О.О. (2017) Риторичні стратегії на рівні композиції та форми «еміграційного» циклу Івана Франка «До Бразилії». Комунікативний дискурс у полікультурному просторі, 2017. pp. 109-110.

Шостак О.О. (2017) “EMIGRATIONAL” TEXT OF IVAN FRANKO: THEORY AND PRACTICE = “ЕМІҐРАЦІЙНИЙ” ТЕКСТ ІВАНА ФРАНКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. Spheres of culture, 2017: Vol. 16. pp. 180-189. ISSN 2353-7841, 2300-1062

Шпортько О.В. (2017) АВТОМАТИЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТЕСТІВ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА MOODLE ЗАСОБАМИ СУБД MS ACCESS. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 246-248.

Шпортько О.В. and Шпортько Л.В. (2017) РОЗРОБКА БАЗ ДАНИХ В СУБД MICROSOFT ACCESS 2010/2013. [Teaching Resource]

Шугаєва Л.М. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПРОТЕСТАНТИЗМУ НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ДУХОВНОМУ ХРИСТИЯНСТВІ (НА ПРИКЛАДІ МОЛОКАН І МАЛЬОВАНЦІВ). Релігія та соціум, 2017 (№2(26)). pp. 42-50.

Шугаєва Л.М. (2017) РЕЛІГІЙНІ МЕНШИНИ ПРАВОСЛАВНОГО ПОХОДЖЕННЯ ХАРИЗМАТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ СЬОГОДЕННОЇ УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ЕВОЛЮЦІЇ ЗА УМОВ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАНЬ. Релігійна свобода, 2017: №20. pp. 79-82.

Шульган М. (2017) УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ 1943 РОКУ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2017 (Вип.29). pp. 161-164. ISSN 2519-1942

Шульжук Н.В. (2017) КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.16): (59). pp. 45-47.

Шульжук Н.В. (2017) ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 110-113.

Шульжук Н.В. (2017) МІСЦЕ ЛЕКСИЧНОЇ СЕМАНТИКИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО СЛОВЕСНИКА. Наукові записки На- ціонального університету «Острозька академія». Серія «Філологічна», 2017 (Вип.68). pp. 84-87.

Шульжук Н.В. (2017) УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство), 2017 (Вип.9). pp. 146-153.

Шурин О.І. (2017) ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНА ТВОРЧІСТЬ РІВНЕНЩИНИ:ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ГЕНЕЗА. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип.6). pp. 212-218. ISSN 2411-4553

Шустваль Ю. (2017) ОБРАЗ ГЕРОЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ЗА РОМАНОМ ВОЛОДИМИРА ЛИСА «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»). Філологічні зошити. Літературознавство, 2017. pp. 85-89.

Шут А.А. and Остапчук Н.О. (2017) СКРАЙБІНГ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПОДАЧІ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 161-162.

Шут А.А. and Остапчук Н.О. (2017) АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 2017. pp. 155-158.

Шутяк В.Г. (2017) ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ПОНЯТТЯМ «КРЕСЛЕННЯ». Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 305-308.

Шутяк В.Г. (2017) РОБОТА ІЗ ПЛАСТИЛІНОМ ТА ГЛИНОЮ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Нова педагогічна думка, 2017 (№1(89)). pp. 74-77. ISSN 2520-6427

Щ

Щипанська М.А. and Васильєв Є.М. (2017) ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСЕМ DIE SCHULD/SCHULD У МОВЛЕННЄВОМУ ПОРТРЕТІ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ РОМАНУ Б. ШЛІНКА «ПРАВОСУДДЯ ЗЕЛЬБА». Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 90-94.

Ю

Юношева Т.М. (2017) ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 67-72.

Юношева Т.М. and Аладько Д.О. (2017) ІДЕОГРАФІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 124-127.

Юрчук О.І. (2017) ВПЛИВ РУХОВОГО РЕЖИМУ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Нова педагогічна думка, 2017 (2 (90)). pp. 64-67. ISSN 2520-6427

Юрчук О.І. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): 60. pp. 265-268.

Юрчук О.І. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 265-268.

Юхименко-Назарук І.А. (2017) РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ НЕОІНСТИТУЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ. Other. О.О.Євенок, Житомир.

Юхименко-Назарук І.А. (2017) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ МЕРЕЖЕВИХ АКТИВІВ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2017 (Вип. 2): (37). pp. 102-107. ISSN 1994-1749

Юхименко-Назарук І.А. (2017) НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Економічні науки, 2017 (№ 2): (80). pp. 54-59. ISSN 1728-4236

Юхименко-Назарук І.А. (2017) АНАЛІЗ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2017 (Вип. 1): (36). pp. 281-295. ISSN 1994-1749

Юхименко-Назарук І.А. (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ. Науковий вісник Ужгородського університету, 2017 (Вип. 1): (49). Т. 2. pp. 288-294.

Юхименко-Назарук І.А. (2017) МЕРЕЖЕВА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2017 (Вип.25): Ч. 2. pp. 183-186.

Юхименко-Назарук І.А. (2017) НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В МЕРЕЖЕВОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Проблеми системного підходу в економіці, 2017 (Вип. 1): (58). pp. 96-101.

Юхименко-Назарук І.А. (2017) РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ КОНТРАКТІВ. Проблеми системного підходу в економіці, 2017 (Вип. 2): (58). pp. 152-157.

Юхименко-Назарук І.А. (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МЕРЕЖЕВОГО КАПІТАЛУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 2017 (Вип. 3): (9). pp. 159-164.

Я

Яйченя Н.В. (2017) «ВАЖКОВИХОВУВАНІ ДІТИ»: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ. Інноватика у вихованні, 2017 (Вип. 6). pp. 307-317. ISSN 2411-4553

Якимчук М.М. and Янцур Л.А. (2017) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 162-164.

Яковишина Т.В. and Коваль О.В. (2017) ШКОЛА ЯК ПРОСВІТНИЦЬКИЙ І КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР У РОБОТІ З БАТЬКАМИ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 152-154.

Яковишина Т.В. and Мариніна І.В. (2017) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Професійний розвиток педагога, 2017. pp. 194-197.

Яковчук А.Я. (2017) ЛОГІКО-СЕМІОТИЧНІ ПРОТИСТАВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ДРУЖБА / ВОРОЖНЕЧА В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, 2017 (Вип.1). pp. 129-134.

Якута О.О. and Лико С.М. (2017) ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 249-250.

Яницька О.М. (2017) ЛЕКСИКОГРАФІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ ВІРА У АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ (НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СЛОВНИКОВИХ ДЕФІНІЦІЙ). Південний архів, 2017 (Вип.68). pp. 181-186.

Янишевська Ю.О. and Виткалов С.В. (2017) СУТНІСТЬ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ». Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 337-339.

Янцур Л.А. (2017) ІННОВАЦІЙНО-ПОШУКОВА РОБОТА ПЕДАГОГА З МЕТОДИКИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РАННЬОГО І ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 303-306.

Янцур М.С. (2017) ГУМАНІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17): (60). pp. 215-221.

Янцур М.С. (2017) ПРОФЕСІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.16): (59). pp. 165-169.

Янцур М.С. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.15): (58). pp. 61-66.

Яремко Т.М. and Сербіна Т.Г. (2017) СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКО- И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТ УКРАИНЫ). Актуальні проблеми сучасної іноземної філології, 2017. pp. 94-98.

Яриніч О.В. and Казначеєва Л.М. (2017) ХУДОЖНЯ ЛИСТІВКА ЯК ЗАСІБ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ХУДОЖНИКА. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 339-341.

Яроцька В.І. and Трохимчук І.М. (2017) APIS MELLIFERA ЯК ОСНОВНИЙ ЗАПИЛЮВАЧ ПОКРИТОНАСІННИХ РОСЛИН. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 250-252.

Ярошк І.А. and Шевчук Т.М. (2017) СИНЕРГЕТИКА ПОШИРЕННЯ МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ У НАПОВНЕНИХ ПОЛІМЕРАХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 252-253.

Ярошко І.А. and Деревенчук Р.М. (2017) ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ВЛАСНОЇ І ДОМІШКОВОЇ ПРОВІДНОСТІ НАПІВПРОВІДНИКІВ НА ОСНОВІ ЗОННОЇ ТЕОРІЇ. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін, 2017. pp. 124-128.

Ясногурська Л.М. (2017) МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ ЗРАДА У ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНОМУ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ). Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 8-12.

Ясногурська Л.М. (2017) КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ КОНЦЕПТУ НЕНАВИСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВНИХ СВІДОМОСТЯХ. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2017. pp. 375-378.

Ясногурська Л.М. and Вавуліч В.А. (2017) БАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВЧИТЕЛЯМИ-ПРАКТИКАМИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 98-104.

Ясногурська Л.М. and Година А.В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 119-127.

Ясногурська Л.М. and Марковець О.В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 109-111.

Ясногурська Л.М. and Мись К.Ю. (2017) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 49-51.

Ясногурська Л.М. and Музичук О.В. (2017) ДИДАКТИЧНА ГРА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 67-70.

Ясногурська Л.М. and Пасєка І.О. (2017) НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 114-117.

Ясногурська Л.М. and Петрик М.А. (2017) ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ЗНАНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2017. pp. 74-77.

Яцюк Н.О. (2017) ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип.8). pp. 304-312. ISSN 2518-7503

This list was generated on Tue Apr 23 17:56:26 2024 EEST.