Items where Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: F | G | I | K | M | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 379.

F

Fridrikh А. and Bihunova S. and Bihunov D. (2022) FOCUS ON TEACHING GRAMMAR IN CONTEXT. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 236-244. ISSN 2411-4553

G

Gron L. and Antonenko N. (2022) THE “FLIPPED CLASSROOM” MODEL: WHAT IT IS AND HOW IT WORKS. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 173-177. ISSN 2411-4553

I

Ivashkevych E. (2022) PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE DISCOURSE’S ACTUALIZATION. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.18). pp. 81-92. ISSN 2518-7503

Ivashkevych E. (2022) PSYCHOLOGICAL PREREQUISITES FOR IMPROVING THE ORAL TRANSLATION ACTIVITY OF STUDENTS OF PHILOLOGICAL FACULTY. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.19). pp. 13-22. ISSN 2518-7503

K

Kasatkina-Kubyshkina O. and Kuriata Y. (2022) HUMOUR IN MODERN POLITICAL ADVERTISEMENTS. International forum: oproblems and scientific solutions, 2022 (97). pp. 262-267.

Kuriata Y.V. and Kasatkina-Kubyshkina O.V. (2022) STYLISTIC DEVICES IN POLITICAL DISCOURSE. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2022 (81): Вип. 13. pp. 27-30. ISSN 2519-2558

M

Mashta N. (2022) DESIGNING OF PROCESSED CHEESE PRODUCTS TAKING INTO ACCOUNT QUALITY INDICATORS AND COST OF RAW MATERIALS. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 2022 (21): 2. pp. 173-182.

Mykhalchuk N. and Ivashkevych E. (2022) INNOVATIVE PEDAGOGICAL ASPECTS OF USE OF AUTHENTICITY OF MATERIALS IN TEACHING ENGLISH. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 82-94. ISSN 2411-4553

Mykhalchuk N. and Khupavtseva N. (2022) PSYCHOLOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF FACILITATIVE INTERACTION AT THE LESSONS OF ENGLISH. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.18). pp. 108-118. ISSN 2518-7503

Є

Єфимець Д.Я. and Шевчук О.А. (2022) Екологічні недоліки та переваги технології виробництва вершкового масла в Україні. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 110-112.

І

Іванова Л.І. (2022) МОВНА НОРМА Й МОВЛЕННЄВА ПОМИЛКА ЯК БАЗОВІ ПОНЯТТЯ УНОРМОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 233-240.

Іванова Л.І. (2022) ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З ТИПОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ НОРМАТИВНОГО МОВЛЕННЯ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 240-245.

Іванова Л.І. (2022) РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. In: Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта. Рівненський державний гуманітарний університет, pp. 318-350.

Іванова Л.І. (2022) ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 364-371.

Іванчук В. (2022) РІВНЕНСЬКА «ПРОСВІТА» У ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1944 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 68-72. ISSN 2519-1942

Іванюк С.В. and Сяська О.В. (2022) МЕДИЧНА РЕФОРМА ЯК ЗАСІБ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ КНП «КОРЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»). Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 7-9.

Івашкевич Е.Е. and Хупавцева Н.О. (2022) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОБРАЗУ СВІТУ СТУДЕНТІВ. Філософія освітнього простору вищої школи (психологічний та психолінгвістичний дискурс), 2022. pp. 107-150.

Івашкевич Е.Е. and Яцюрик А.О. (2022) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СПРИЙМАННЯ ТА РОЗУМІННЯ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ІНШОМОВНОЇ ФОРМИ. Філософія освітнього простору вищої школи (психологічний та психолінгвістичний дискурс), 2022. pp. 363-429.

Івашкевич Е.З. and Набочук О.Ю. (2022) ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОГО "Я" ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Філософія освітнього простору вищої школи (психологічний та психолінгвістичний дискурс), 2022. pp. 42-106.

А

Ажнюк І.В. and Петрівський Я.Б. (2022) Алгоритми і методи лінійного програмування в задачах моделювання детермінованих процесів. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 105-106.

Акімов В.Ю. (2022) ПРОБЛЕМА ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗВО У ВИМІРІ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 4-6.

Антончик Є. (2022) ОСНОВНІ НАПРЯМИ, ДИНАМІКА І НЕЗВОРОТНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 294-301. ISSN 2411-4553

Б

Баліка Л.М. (2022) ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ НА ШПАЛЬТАХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧАСОПИСІВ (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ ст.). Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 146-153. ISSN 2411-4553

Баліка Л.М. (2022) ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ КЛАСНИХ КІМНАТ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: 7 ЗОН І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 152-160. ISSN 2411-4553

Безека C.C. and Поліщук О.П. (2022) Роль вчителя початкової школи у толерантному вихованні молодших школярів. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 3-4.

Безлюдна В.І. and Павелків Р.В. and Корчакова Н.В. (2022) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УЯВЛЕНЬ МОЛОДИХ ДІВЧАТ ПРО ВПЛИВ НЕПЛАНОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ НА РОЗВИТОК СТОСУНКІВ З ПАРТНЕРОМ. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.18). pp. 27-32. ISSN 2518-7503

Береза О.А. and Присяжнюк І.М. (2022) Викладання курсу "Аналітична геометрія в просторі" в умовах дистанційного навчання. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 106-107.

Березюк Т. (2022) ДИНАМІКА ЗМІСТОВНО-СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ В ЗВО УКРАЇНИ. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.18). pp. 33-40. ISSN 2518-7503

Березюк Т.П. (2022) АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ПРОБЛЕМИ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.19). pp. 5-12. ISSN 2518-7503

Бернар І.М. and Горопаха Н.М. (2022) Екологічний тренінг як засіб формування у старших дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток. Наука, освіта, суспільство очима молодих. p. 4.

Бойчук І.О. and Дейнега І.О. (2022) КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТОВ «ILOUNGE». Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 95-98.

Бондарець М.А. (2022) ПРОБЛЕМА "МОРАЛЬНО ДЕФЕКТИВНОГО ДИТИНСТВА" У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ 20-30-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ. Other thesis, Рівненський державний гуманітарний університет.

Боровець О.В. (2022) РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 15-16.

Бігунов Д.О. (2022) ГЕНЕЗИС ТА ДЕРИВАЦІЯ ОСОБОВИХ ІМЕН В АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, 2022. pp. 127-129.

Бігунова С.А. and Фрідріх А.В. (2022) ТЕЛЕСКОПІЗМИ В АНГЛІЙСЬКОМУ КОРОНОВОКАБУЛЯРІ. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, 2022. pp. 125-127.

Білецька О. (2022) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.18). pp. 41-47. ISSN 2518-7503

Білотіл В.Р. and Іванова Л.І. (2022) Дослідження сучасного медіа простору учня початкової школи. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 9-11.

Бісовецька Л.А. (2022) ВІДМІННІСТЬ ТА СУТЬ ПОНЯТЬ "КУЛЬТУРА МОВИ" Й "КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ". Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 229-233.

Бісовецька Л.А. (2022) КОМПЛЕКС ТРЕНУВАЛЬНИХ ВПРАВ З ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОГО МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ "ПРИКМЕТНИК"). Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 245-260.

Бісовецька Л.А. (2022) ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ОДНОГО З РІЗНОВИДІВ НЕСТАНДАРТНОГО УРОКУ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 351-356.

Бісовецька Л.А. (2022) ПІДГОТОВКА ДО ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 371-383.

Бісовецька Л.А. (2022) ПРАКТИКА ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ТА ЗВО. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 404-416.

В

Ваколюк А.М. (2022) Впровадження інноваційних технологій у виховний процес позашкільних навчальних закладів. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 5-6.

Вальковець А. С. (2022) ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС РОБОТИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 191-192.

Вальковець В. and Дейнега О.В. (2022) ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 98-101.

Вальковець В.В. and Юськів Б.М. (2022) АТ «УКРПОШТА» – СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 12-14.

Варейчук К.В. and Косарєва О.І. (2022) Особливості розвитку емоційного інтелекту у дітей з затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивної групи. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 6-7.

Василів І.С. and Цюлюпа Н.Л. and Ямелинець Ю.О. (2022) Відділ духових та ударних інструментів Львівського коледжу культури і мистецтв в музичній культурі України. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 54-60.

Величко С.В. and Юськів Б.М. (2022) ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДАЖІВ ТЕХНІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 12-14.

Вильчик А.А. and Мединська Т.І. (2022) СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 5-6.

Вильчик А.А. and Пляшко О.С. (2022) ДОХОДИ ВІД МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АЛЬТЕРНАТИВИ ОПОДАТКУВАННЯ У ФІЗИЧНИХ ОСІБ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 15-17.

Вильчик А.А. and Якубовська Н.В. (2022) ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОНЛАЙН МОДЕЛІ БІЗНЕСУ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 101-105.

Вовк С.В. and Самборський І.О. (2022) БАЗОВІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 105-108.

Волошина О.В. and Кулакова Л.М. (2022) Психологічна готовність молоді до створення сім'ї (теоретичний аспект). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 93-94.

Воробей О.М. and Ямницький В.М. (2022) Психологічні особливості впливу емпатії на психологічний клімат молодої сім'ї. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 94-95.

Воронова І.В. and Коваль В.В. (2022) Методика розв'язування планіметричних задач на побудову з використанням ІКТ. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 7-8.

Воят С.В. and Крет Р.М. (2022) Особливості зовнішньополітичної взаємодії між Україною та Туреччиною за вересень - грудень 2021 рік (на основі івент-аналітичного дослідження сторінки посольства Турецької республіки в Україні в твітері). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. p. 139.

Г

Гаврилюк Н.В. (2022) АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ ВІДФРАЗЕМНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2022 (81): Вип. 13. pp. 266-270. ISSN 2519-2558

Гаврон Я.А. and Лук’яник Л.В. (2022) Теоретико-практичні основи застосування інтегрованого навчання у початковій школі. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 13-16.

Гайдук А.О. and Шульжук Н.В. (2022) Вставні та вставлені конструкції в художньому дискурсі Володимира Лиса: функційно-стилістичний аспект. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 175-176.

Галан Т.М. and Костолович Т.В. (2022) Типові порушення орфоепічних норм в учнів початкової школи. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 49-51.

Гамза А.В. (2022) ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПРАЦЮВАТИ З ТЕКСТОМ НА УРОЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 66-87.

Гамза А.В. (2022) ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 196-207.

Гамза А.В. (2022) ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 357-364.

Гамза А.В. (2022) ФОРМУВАННЯ МОВНИХ ЗНАНЬ І МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ НА МАТЕРІАЛІ КРАЄЗНАВЧОГО ЗМІСТУ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 383-393.

Герасименко О.А. (2022) РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТУВАННЯ І ДИЗАЙН ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 8-12.

Герасименко О.А. and Іващик О.Д. (2022) РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ В УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАДИЦІЯХ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 17-22.

Герасименко О.А. and Данилюк І.А. (2022) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми модернізації професійно- педагогічної підготовки освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 12-17.

Герасимчук Ю.М. and Костолович Т.В. (2022) Особливості методики формування лексичних умінь в учнів початкових класів на уроках української мови. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 51-53.

Герасимчук Ю.М. and Костолович Т.В. (2022) РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ДОСЛІДЖУЄМО МОВНІ ЯВИЩА» У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА» В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 19-20.

Главінська Е.С. and Михальчук Н.О. (2022) Передумови та фактори конфліктності в підлітковому віці. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 95-96.

Главінська О.Д. (2022) ОСОБИСТІСНА СУВЕРЕННІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ САМОЦІННОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.18). pp. 65-72. ISSN 2518-7503

Глінчук Ю.О. (2022) РОЗВИТОК ЖИТТЄСТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВУ ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БЕЗПЕКОВИХ ДИСЦИПЛІН. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 95-101. ISSN 2411-4553

Глінчук Ю.О. and Терешко Ю.М. (2022) СОЦІАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ БЕЗПЕКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 20-21.

Гоголь Т. (2022) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ З ВИДУ СПОРТУ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 252-263. ISSN 2411-4553

Гоголь Т.В. and Кіндрат В.К. (2022) ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ. Маркетинг і логістика у становленні цифрової економіки України, 2022. pp. 259-266.

Голя Г.М. (2022) ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ). Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 21-23.

Голя Г.М. and Бричок С.Б. (2022) Соціально-економічні умови підготовки учителів церковнопарафіяльних шкіл Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 9-11.

Гомоль Т.П. and Сілкова Е.О. (2022) Виховний аспект текстових задач у підручнику математики у початковій школі С.Логачевської. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 11-12.

Гончарук О.О. and Петрівський Я.Б. (2022) Використання W-функції Ламберта та її застосування. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 108-109.

Гончарук Р.А. (2022) REPRASENTATION DES KONZEPTES "FREUNDSCHAFT" IN DER KINDERLITERATUR. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, 2022. pp. 23-24.

Гопанчук В.В. and Дубич К.П. (2022) Гурткова робота з інформатики у закладах загальної середньої освіти. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 12-13.

Городюк К. В. (2022) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ ВМІНЬ СТВОРЮВАТИ ВЛАСНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Нова Українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання, 2022. pp. 53-56.

Гошко А.С. and Денисюк Н.В. (2022) Статеве виховання учнів 8 класу на уроках біології та в позакласній роботі. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 109-110.

Гудовсек О.А. and Гудовсек С.С. (2022) РОЛЬ ГРИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НУШ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 29-31.

Д

Давидюк В. Ю. (2022) ВИДИ ВПРАВ ДО ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВИДАМИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 56-59.

Данилюк Т.В. and Стельмашук Ж.Г. (2022) Структурні компоненти готовності майбутніх учителів початкових класів до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів. Наука, освіта, суспільство очима молодих. p. 13.

Данилюк Т.В. and Стельмашук Ж.Г. (2022) СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 32-33.

Данілович А.О. and Шимко О.В. (2022) ГРЕЙДУВАННЯ ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 41-42.

Дацьо А.В. and Павлюк Т.О. (2022) Формування у дітей старшого дошкільного віку фінансової грамотності. Наука, освіта, суспільство очима молодих. p. 14.

Дацюк Ю.В. and Мартинчук І.І. (2022) Міжнародні антигітлерівські конференції та їх рішення. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 140-141.

Дейнега І.О. and Бойчук І.О. (2022) РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РИНКОВОГО УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА. Маркетинг і логістика в системі менеджменту, 2022. pp. 72-74.

Дейнега І.О. and Дейнега О.В. (2022) СУЧАСНИЙ МАРКЕТОЛОГ: ХТО ВІН? Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 210-212.

Дейнега І.О. and Либак І.А. (2022) ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 194-195.

Дейнега І.О. and Либак І.А. (2022) МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Маркетинг і логістика у становленні цифрової економіки України, 2022. pp. 84-94.

Дейнега О. В. and Трофімчук О. Р. (2022) СПЕЦИФІКА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ В2В. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 7-8.

Дейнега О.В. (2022) МАРКЕТИНГОВІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ПОКУПЦЯ. Маркетинг і логістика у становленні цифрової економіки України, 2022. pp. 211-228.

Дейнега О.В. and Вальковець В.В. (2022) МАРКЕТИНГ І ЛОГІСТИКА: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ. Маркетинг і логістика в системі менеджменту, 2022. pp. 74-76.

Дем'янчук Т. О. (2022) ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ІЗ ЗАСОБАМИ ЗВ’ЯЗНОСТІ ТЕКСТУ. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА В ДІЇ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ, 2022. pp. 59-61.

Демянчук В.І. and Генсіцька-Антонюк Н.О. (2022) Значущість теореми про три перпендикуляри в шкільному курсі математики. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 14-15.

Дем’яненко А.А. and Крет О.В. (2022) Роль Німеччини у формуванні стратегічних взаємозв'язків у зовнішньополітичних відносинах з Україною. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 141-143.

Десятничук І. (2022) ОЛЕКСАНДР ОГЛОБЛИН У РОЗБУДОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В США. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 72-76. ISSN 2519-1942

Десятничук І.І. and Михальчук Р.Ю. (2022) Становлення парламентаризму в Росії: діяльність I та II державної думи. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 143-145.

Джеджера О.В. (2022) ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ ЯК ПРОБЛЕМА ВИЩОЇ ШКОЛИ. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.18). pp. 73-80. ISSN 2518-7503

Джурик К.І. and Баліка Л.М. (2022) Змістове наповнення поняття "Освітня дискримінація". Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 15-17.

Джурик К.І. and Баліка Л.М. (2022) СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ДИСКРИМІНАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 33-35.

Димченко С.С. (2022) Інструменти ударної установи та їх класифікація. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 106-111.

Димченко С.С. (2022) Життєва партитура легенди диригентського мистецтва XX століття. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 71-80.

Дичківська І.М. (2022) РОЗВИВАЛЬНЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОНТЕССОРІ-ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 48-60. ISSN 2411-4553

Доброчинська В. (2022) ВОЛИНСЬКІ МУЗЕЇ ЯК ОСЕРЕДКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (1921–1939 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 46-52. ISSN 2519-1942

Долганик М.І. and Поліщук О.П. (2022) Традиційні та інноваційні методи превентивного виховання молодших школярів. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 17-18.

Долганова М. and Озимчук О. (2022) ДВА ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНТОЛЕРАНТНОСТІ ФРАНЦУЗЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ХІІ–ХІІІ СТОЛІТТЯХ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 87-95. ISSN 2519-1942

Долганова М.П. and Сєвєрова О.В. (2022) М.С.Лунін - автор першого систематичного аналізу діяльності декабристських організацій. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 146-148.

Дорощук Н.Г. and Сивий Р.П. and Микитин Т.М. (2022) ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 19-21.

Древецька Л.І. and Юхименко-Назарук І.А. (2022) КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИКА МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ, НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 43-45.

Дудай В.Ю. and Мартинчук І.І. (2022) Роль Вудро Вільсона у врегулюванні міжнародних відносин після першої світової війни. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 148-150.

Дупак Н.В. (2022) АНАЛІЗ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 22-28.

Дідух А. П. (2022) ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У НУШ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 100-102.

Ж

Жданюк В.В. and Машта Н.О. (2022) ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 21-24.

Жигадло Є. Ю. (2022) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА В ДІЇ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ, 2022. pp. 62-64.

Жирун А.В. and Синьчук О.М. (2022) Сутність ігрових технологій в освітньому процесі початкової школи. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 19-20.

Жирун А.В. and Синьчук О.М. (2022) ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 35-38.

Жирун О.А. and Синьчук О.М. (2022) МЕТОД ПРОЄКТІВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 38-39.

Жифарський Д.С. and Пляшко О.С. (2022) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 26-28.

Жифарський Д.С. and Якубовська Н.В. (2022) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 126-130.

Жук М. and Сєвєрова О. (2022) ГЕНЕАЛОГІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 131-139. ISSN 2519-1942

З

Заглинська Л.В. and Лукомська О.І. (2022) КРИЗА СПОЖИВАЦЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК СИСТЕМНА КРИЗА ЧИННОЇ ПАРАДИГМИ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 21-23.

Заглинський А.О. and Заглинська Л.В. (2022) ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Маркетинг і логістика у становленні цифрової економіки України, 2022. pp. 5-16.

Зайчук О.С. and Камінська О.В. (2022) Взаємозв'язок копінг-стратегій та рівня конфліктності в підлітковому віці. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 96-97.

Залужна С. (2022) СВІТОВА РЕАКЦІЯ НА КАРАЛЬНІ ЗАХОДИ ПРОТИ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 52-61. ISSN 2519-1942

Зеленяк М.В. and Шевчук О.А. (2022) Дотримання екологічної безпеки у процесі технології виробництва соняшникової олії в Україні. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 112-114.

Земба Я.В. and Петрівський Я.Б. (2022) Детерміновані моделі динамічного програмування. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 114-115.

Зух О.В. and Горопаха Н.М. (2022) LEGO-конструювання як засіб розвитку креативності дітей дошкільного віку. Наука, освіта, суспільство очима молодих. p. 22.

К

Кorchakova N. and Bezliudna V. (2022) FORGIVENESS AS A PROSOCIAL PHENOMENON. Психологія: реальність і перспективи, 1922 (Вип.18). pp. 5-16. ISSN 2518-7503

Капральчук Н. В. (2022) МЕДІАОСВІТНІ ІГРИ У СТРУКТУРІ УРОКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 134-137.

Капран Ю.В. and Крайчук О.В. (2022) Формування компетентностей при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі математики загальноосвітньої школи. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 23-25.

Карплюк Д.В. and Синьчук О.М. (2022) ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 45-46.

Кашернюк А.О. and Портухай О.І. (2022) Екологічні ризики використання ядерної енергетики в Україні. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 115-116.

Кладько В.О. and Мартинчук І.І. (2022) Передумови першої нагірно-карабаської війни 1991-1994 рр. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. p. 150.

Климовець В.В. and Мартинчук І.І. (2022) Формування передумов російсько-чеченських воєн. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. p. 151.

Коваль К. (2022) ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАТЬКІВ-ВИХОВАТЕЛІВ У ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 264-271. ISSN 2411-4553

Ковалюк В.В. (2022) ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ ГОВОРІННЮ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, 2022. pp. 167-170.

Ковтунович Т.А. and Маліновська Н.В. (2022) Ознайомлення дітей із правами та обов'язками в закладі дошкільної освіти. Наука, освіта, суспільство очима молодих. p. 27.

Ковтунович Т.О. and Баліка Л.М. (2022) Теоретичні засади організації групи продовженого дня в початковій школі. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 28-29.

Ковтунович Т.О. and Баліка Л.М. (2022) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ РОБОТИ ГРУПИ ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ). Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 47-49.

Кожарко М.В. and Поліщук О.П. (2022) Ціннісно-виховний потенціал етнопедагогіки: реалії та перспективи. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 29-30.

Козлинець М.С. and Баліка Л.М. (2022) Особливості та чинники виникнення гіперактивної поведінки у дітей молодшого шкільного віку. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 31-32.

Козлинець М.С. and Баліка Л.М. (2022) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ГІПЕРАКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 49-52.

Козлюк О. (2022) ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 161-170. ISSN 2411-4553

Корнак Х.І. and Бричок С.Б. (2022) ДО ПРОБЛЕМИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ (ДРУГА ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.). Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 55-58.

Корчакова Н.В. (2022) ВПЛИВ САМОПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ НА СПОЖИВЧУ ПОВЕДІНКУ ПОКУПЦЯ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 26-28.

Корчакова Н.В. (2022) АГРЕСИВНА СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВА ГАРМОНІЗАЦІЇ СТОСУНКІВ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТІВ. Філософія освітнього простору вищої школи (психологічний та психолінгвістичний дискурс), 2022. pp. 219-259.

Корінець К.П. and Стельмашук Ж.Г. (2022) РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 53-55.

Костолович Т.В. (2022) СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "КОМУНІКАТИВНІ ВМІННЯ". Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 34-37.

Костолович Т.В. (2022) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МОВИ ТА ЧИТАННЯ ЯК БАЗОВА КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ. In: Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта. Рівненський державний гуманітарний університет, pp. 7-33.

Костолович Т.В. (2022) ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМИЕТЕНТНОСТІ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 157-180.

Коханюк М.І. and Якубовська Н.В. (2022) МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 133-135.

Кравчук Н. (2022) АНЕКСІЯ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ МОСКОВСЬКИМ ПАТРІАРХАТОМ 1686 РОКУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 25-29. ISSN 2519-1942

Крайчук С.О. (2022) ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИЩЕНИХ ТУНЕЛІВ ЗВ’ЯЗКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 206-207.

Крамар В.І. and Самборський І.О. (2022) РЕКЛАМА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОЇ ГАЛУЗІ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 135-139.

Крохмаль Г.В. and Петрівський Я.Б. (2022) Детерміновані моделі цілочислового лінійного програмування. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 134-135.

Крук Т.М. and Поліщук О.П. (2022) Позакласна виховна робота та її значення у формуванні особистості молодшого школяра. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 34-35.

Ксьондзик С.М. and Давидюк Р.П. (2022) Джерела з дослідження діяльності В'ячеслава Чорновола. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 151-153.

Кузьмич А. (2022) АВТОРСЬКІ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ РІВНЕНЩИНИ:ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 302-311. ISSN 2411-4553

Кузьмич А.О. and Петренко О.Б. (2022) Змістове наповнення поняття "Авторська школа" в педагогічній науці. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 36-37.

Кулакевич Л.М. and Присяжнюк І.М. (2022) Використання дошки PADLET при вивченні математичних дисциплін в умовах ONLINE-навчання. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 37-38.

Кундеус О. (2022) ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РФ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 139-149. ISSN 2519-1942

Курята Ю.В. and Касаткіна-Кубишкіна О.В. (2022) FIGURES OF SPEECH AS MEANS OF EXPRESSIVENESS IN POLITICAL DISCOURSE. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, 2022. pp. 137-140.

Кухар В.М. and Савченко О.Р. (2022) СКЛАДОВІ АДАПТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 46-48.

Кіндрат Т.М. and Горопаха Н.М. (2022) Особливості логопедичної роботи та пошук індивідуальних підходів до дітей з розладами аутистичного спектру. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 25-27.

Л

Ладика Д.Є. and Михальчук Р.Ю. (2022) Дискусійність польського питання на Паризькій мирній конференції. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 154-155.

Левандовська А.В. and Ямницький В.М. (2022) Особливості формування комунікативної компетентності у студентської молоді. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 99-100.

Леонтьєва К.М. and Шадюк О.І. (2022) Лепбук як засіб розвитку пізнавальної діяльності дітей старшої груп. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 39-40.

Леошек О.В. and Коваль В.В. (2022) Методика вивчення теми: "Тіла обертання з використанням ІКТ". Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 40-41.

Лесняк В.Ю. (2022) Громадські об'єднання як чинник розвитку громадянського суспільства в сучасній Польщі. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 155-156.

Лесовець М.І. and Якубоська Н.В. (2022) ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНТЕРНЕТ- МАГАЗИНУ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 150-152.

Липінська Т.В. (2022) ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОВЕДІНКОВИЙ АСПЕКТ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 212-213.

Липінська Т.В. (2022) ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА УМОВ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 41-45.

Лисецька С. М. (2022) ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОГО НАГОЛОШЕННЯ ЧИСЛІВНИКІВ У ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 65-67.

Литвиненко С.А. and Ямницький В.М. (2022) МЕТОД КАТАТИМНО-ІМАГІНАТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ (КІП) ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.18). pp. 101-107. ISSN 2518-7503

Лукомська Ю.В. and Галатюк Ю.М. (2022) Методика навчання учнів розв'язувати фізичні задачі з механіки векторно-геометричним методом. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 41-43.

Лук’яник Л.В. (2022) Структура уроку формування критичного мислення. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 24-27.

Лук’яник Л.В. (2022) ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Компетентнісно орієнтоване навчання в початковій школі: мовно-літературна освіта, 2022. pp. 133-156.

Луцик Г. (2022) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ ЗІ СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКАМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.19). pp. 32-39. ISSN 2518-7503

Луцик Г.О. (2022) ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ З ДЕВІАНТНИМИ ПІДЛІТКАМИ. Філософія освітнього простору вищої школи (психологічний та психолінгвістичний дискурс), 2022. pp. 259-285.

Лясковець О.П. and Безкоровайна О.В. (2022) Засоби формування іншомовної компетенції в говорінні старшокласників. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 43-44.

Лісова С.В. (2022) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 39-45.

Лісовець А.П. and Крет О.В. (2022) Сучасні особливості зовнішньополітичної взаємодії між Україною та Францією. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 156-157.

М

Магурчак Л.В. and Боровець О.В. (2022) Ігрові технології навчання у процесі професійної підготовки вчителів початкової освіти. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 44-45.

Магурчак Л.В. and Боровець О.В. (2022) ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ІГОР ТА ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 61-63.

Макарець А.Л. and Маліновська Н.В. (2022) Використання художніх творів з дітьми третього року життя. Наука, освіта, суспільство очима молодих. p. 45.

Максимчук М.Ю. and Камінська О.В. (2022) Системний підхід як передумова успішної психопрофілактичної роботи з підлітковою інтернет-залежністю. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 100-101.

Маліновська Н.В. (2022) РОЗВИТОК СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 64-66.

Манзик Л.Ф. and Стельмашук Ж.Г. (2022) Проблема національно-патріотичного виховання особистості в сучасних нормативно-правових актах. Наука, освіта, суспільство очима молодих. p. 46.

Манзик Л.Ф. and Стельмашук Ж.Г. (2022) ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НУШ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 66-67.

Маринич І.Д. and Шевчук О.А. (2022) Виробництво шоколаду в Україні та його вплив на здоров'я людини. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 117-120.

Мартинова С.О. and Маліновська Н.В. (2022) Умови організації інклюзивної освіти дошкільників з порушеннями психофізичного розвитку. Наука, освіта, суспільство очима молодих. p. 47.

Марценюк В.В. (2022) ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 162-163.

Матвієнко С.П. and Оксенюк О.В. (2022) Переваги і ризики впровадження дуальної освіти в Україні. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 47-48.

Мацкевич Х. В. (2022) РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ТЕАТРАЛІЗУЄМО» НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 94-96.

Машта Н.О. and Жданюк В.В. and Паш Р.М. (2022) ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я = THE ORGANIZATION OF PROTECTION THE RIGHTS OF HEALTHCARE CONSUMERS AS A FUNCTION OF MANAGING THE MEDICAL INSTITUTION. Економіка і суспільство, 2022 (42). ISSN 2524-0072

Машта Н.О. and Поліщук О.Ю. and Савченко О.Р. (2022) МЕТОД ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА В ОЦІНЮВАННІ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТИПУ «КАФЕ» = THE METHOD OF THE INTEGRAL INDICATOR IN ASSESSING THE LEVEL OF COMPETITIVENESS OF CAFE. Економіка і суспільство, 2022 (39). ISSN 2524-0072

Машталяр В.М. and Поляк К.Ю. (2022) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЯКІСНОЇ ПОЛІТИКИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 52-54.

Мединська Т.І. (2022) КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 9-12.

Мельник Я. І. (2022) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ДЕКОРАТИВНО-ОРНАМЕНТАЛЬНОГО МАЛЮВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 127-130.

Мельничук Н.В. and Дубич К.П. (2022) Використання комп'ютерних дидактичних ігор на уроках інформатики у курсі початкової школи. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 49-50.

Михайльчук Н.О. and Івашкевич Е.Е. and Набочук О.Ю. (2022) THE STRUCTURE OF THE EXPERIMENT AND CRITERIAL FOR ASSESSING THE SPEECH PRODUCTION OF PUPILS OF SECONDARY SCHOOL AT THE LESSONS OF TNE ENGLISH LANGUAGE WITH THE USE OF FEATURE FILMS. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, 2022. pp. 290-293.

Михальчук Н.О. and Харченко Є. and Главінська Е.С. (2022) ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВИКОРИСТАННЯ ДІАЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ГОВОРІННЮ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ. Філософія освітнього простору вищої школи (психологічний та психолінгвістичний дискурс), 2022. pp. 286-363.

Михальчук П.О. and Лук’яник Л.В. (2022) Медіаграмотність у початковій школі. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 27-29.

Михальчук Р. (2022) ТРАВМА ГОЛОКОСТУ У СВІДЧЕННЯХ ЖЕРТВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 62-68. ISSN 2519-1942

Михальчук Р.Ю. (2022) Торгова діяльність євреїв в Мізочі у міжвоєнний період (1921–1939 рр.). Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 159-161.

Мойсеєць К.В. (2022) ВИКОРИСТАННЯ STEAM-ПРОЄКТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 45-48.

Момоток О. Г. (2022) ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 137-140.

Мороз І.С. and Бісовецька Л.А. (2022) Вплив медіа на формування соціального досвіду учнів початкової школи. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 30-32.

Мороз Л. and Масло І. (2022) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНИХ ЗВО З 60-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ ДО НИНІ. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 195-201. ISSN 2411-4553

Мороз Л.В. (2022) РОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, 2022. pp. 51-54.

Московчик І.М. and Горопаха Н.М. (2022) Роль батьків у вихованні працелюбності дітей дошкільного віку. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 50-51.

Музика М.А. and Шевчук О.А. (2022) Шумове забруднення та його уникнення в середовищі існування. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 51-53.

Музичук Ю.А. and Павлюк Т.О. (2022) Практичні аспекти проблеми розвитку мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією із використанням комп'ютерних тренажерів. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 53-54.

Мурдза Х.В. and Маліновська Н.В. (2022) Розвиток образного мовлення старших дошкільників засобами усної народної творчості. Наука, освіта, суспільство очима молодих. p. 54.

Мурдза Х.В. and Руденко Н.М. (2022) Усна народна творчість як засіб формування виразності мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня. Наука, освіта, суспільство очима молодих. p. 55.

Н

Назаревич В. (2022) ПОДОЛАННЯ ОСТРАКІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УМОВАХ ЇХ АДАПТАЦІЇ ДО НОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.19). pp. 49-59. ISSN 2518-7503

Назаревич В. and Вальковська М. (2022) ВИКОРИСТАННЯ ІГРАШКИ ЯК ТРАНСФЕРНОГО ОБ’ЄКТУ В ФОРМУВАННІ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ У ДІТЕЙ. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.19). pp. 60-67. ISSN 2518-7503

Найда Р. (2022) СИСТЕМНО-ЦІЛІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 171-179. ISSN 2411-4553

Наконечна (Ярута) К.А. and Плюта Н.В. (2022) Війна за Незалежність США: Саратога. Компанія 1777р. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 162-164.

Наливайко А.І. and Синьчук О.М. (2022) ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЦІННОСТІ ВЧИТЕЛЯ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 73-74.

Наумич В.М. and Сілкова Е.О. (2022) Методика використання інтерактивних ігор при вивченні нумерації цілих невід'ємних чисел в курсі математики початкових класів. Наука, освіта, суспільство очима молодих. p. 56.

Нестеренко О.Л. and Савченко О.Р. (2022) ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ЯК РІЗНОВИД АКТУАЛЬНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ СЬОГОДЕННЯ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 55-57.

Нечипорук Л. (2022) ІГРОТЕРАПІЯ В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ ЯК МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ IЗ СОЦІАЛЬНИМ ОТОЧЕННЯМ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 180-189. ISSN 2411-4553

Нечитайло Д.В. and Велесик Т.А. (2022) Туристсько-рекреаційний потенціал Волинського Полісся. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 120-122.

О

Оздемір О.В. (2022) ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ У ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТВОРІВ Р. БАХА ТА П. КОЕЛЬО). Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2022 (81): Вип. 13. pp. 54-57. ISSN 2519-2558

Озимчук О. (2022) АРХЕОЛОГІЧНІ СВІДЧЕННЯ КОЛАПСУ БРОНЗОВОГО ВІКУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 3-8. ISSN 2519-1942

Опанасюк Т. (2022) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО СЕГМЕНТУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 76-86. ISSN 2519-1942

Ошурко Л. С. (2022) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ УЯВЛЕНЬ ПРО ПЕЙЗАЖНИЙ ЖАНР НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 130-132.

П

Павелків О. and Петренко С. (2022) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 190-203. ISSN 2411-4553

Павелків Р.В. (2022) ВІКОВА СПЕЦИФІКА ПЕРЕЖИВАННЯ ДІТЬМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ ПОДІЙ. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.19). pp. 105-110. ISSN 2518-7503

Павелків Р.В. (2022) СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТРАКТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 58-66. ISSN 2411-4553

Павлова Н. (2022) ПЕДАГОГІЧНА СИТУАЦІЯ ЯК ДИДАКТИЧНА ОДИНИЦЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 204-214. ISSN 2411-4553

Павлюк Д.П. and Пелех О.Б. (2022) РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 51-54.

Павлюк Н.П. (2022) ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ МАРКЕТОЛОГА. Маркетинг і логістика у становленні цифрової економіки України, 2022. pp. 266-295.

Палаженко О.П. and Трачук Л.Д. (2022) Володимир Федорович Заремба - основоположник саксофонового та естрадно-оркестрового виконавства Тульчинського краю. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 34-40.

Паламарчук О.С. (2022) ПОРТРЕТ КЛІЄНТА ЯК ДІЄВИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ У ПЕРІОД КРИЗИ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 167-169.

Паламарчук О.С. and Коханюк М.І. (2022) РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ІНФРАСТРУКТУР ЯК ЗАПОРУКА СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. p. 225.

Парух О.В. and Поліщук О.Ю. and Микитин Т.М. (2022) РОЗРОБКА CТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СТАНІВ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 12-14.

Паславський М.С. and Тюска В.Б. (2022) Культурно-мистецьке життя Христинополя (Червонограда) кінця ХVІІІ-ХІХ століть: спроба історичної реконструкції. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 180-181.

Паш Р.М. and Машта Н.О. (2022) ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 58-60.

Петренко О. (2022) ПИТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 67-76. ISSN 2411-4553

Петренко О. (2022) ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПРАКТИКИ. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 355-362. ISSN 2411-4553

Петрович А.В. and Сойчук Р.Л. (2022) ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 82-84.

Пилипюк Н.О. and Стельмашук Ж.Г. (2022) Педагогічні ситуації як складова освітнього процесу НУШ. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 58-59.

Пилипюк Н.О. and Стельмашук Ж.Г. (2022) СУТНІСТЬ ТА КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИРІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАДАЧ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НУШ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 85-86.

Плисак В.Ю. and Пелех О.Б. (2022) ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 59-62.

Плюта В.А. and Плюта Н.В. (2022) Історія виникнення та розвитку аквафітнесу. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 60-62.

Плюта Н. (2022) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В МАЙБУТНЬОМУ СВІТІ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 124-131. ISSN 2519-1942

Пляшко О.С. (2022) СУЧАСНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 62-63.

Пляшко О.С. and Лібіховська Ю.О. (2022) КРЕДИТНА ПОВЕДІНКА ЯК РІЗНОВИД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 80-81.

Подерня Н. К. (2022) ЕСЕ ЯК ВИД РОБОТИ В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО» В ТРЕТЬОМУ КЛАСІ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 68-70.

Подерня Н. К. and Костолович Т.В. (2022) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО» В ТРЕТЬОМУ КЛАСІ ЗА ЧИННИМИ ПІДРУЧНИКАМИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 86-88.

Подерня Н.К. and Главінська О.Д. (2022) Соціальна компетентність особистості: основні підходи до визначення змісту поняття. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 101-102.

Покотило Д.А. and Поліщук О.Ю. (2022) СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 14-16.

Полюхович Д.В. and Павелків О.М. (2022) Методика розв'язування алгебраїчних задач з компетентнісним підходом в сучасній школі. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 64-65.

Поляк К.Ю. and Поліщук О.Ю. and Вальковець А.С. (2022) АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЙОГО ФАХІВЦІВ. Економіка та управління підприємствами, 2022 (66). pp. 121-127.

Поліщук І.В. (2022) ОСВІТНЯ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТАМАРИ ДМИТРІВНИ ДЕМ’ЯНЮК (1944–2013). Other thesis, Рівненський державний гуманітарний університет.

Поліщук А.О. and Михальчук Р.Ю. (2022) Жертви Середньовічної інквізиції. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 164-166.

Поліщук Н.В. and Білковська А.В. (2022) ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 63-69.

Поліщук Н.П. and Галатюк Ю.М. (2022) Дидактичні особливості вивчення фундаментальних дослідів у курсі фізики загальноосвітньої школи. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 62-64.

Поліщук О. (2022) СУЧАСНІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 202-207. ISSN 2411-4553

Попко Д.О. and Бричок С.Б. (2022) ДО ПРОБЛЕМИ ДИСЦИПЛІНИ УЧНІВ У ІСТОРІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ). Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 88-91.

Попова К. (2022) НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНЮ ШКОЛУ: ВИТОКИ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 330-339. ISSN 2411-4553

Попова К.В. and Гон М.М. (2022) Еволюція (не) присутності Кримського півострова у шкільному курсі історії України (1991 – 2016 рр.). Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 65-67.

Постоловський Р.М. (2022) ВНУТРІШНЬО ПАРТІЙНА БОРОТЬБА У ВКП(Б) 1926–1927 РОКІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 95-113. ISSN 2519-1942

Потапчук С.С. and Вєтрова І.М. (2022) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОРАЛЬНОЇ ЧИСТОТИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ЕТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ). Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, 2022. pp. 67-70.

Приймак О.О. and Костолович М.І. (2022) Природний та культурний потенціал Рівненської області як чинник активізації туристсько-краєзнавчої діяльності учнівської молоді. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 122-123.

Прозапас Н. М. (2022) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 102-104.

Прокопчук Н. Г. (2022) ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ УМІНЬ ДОСЛІДЖУВАТИ МЕДІАТЕКСТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЧИТАННЯ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 71-73.

Процькова І.В. and Шевчук О.А. (2022) Стан хлібопекарського виробництва в Україні та його вплив на екологію. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 123-125.

Пустовіт Г. and Петренко О. (2022) АКТУАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 24-35. ISSN 2411-4553

Пікун О.Р. and Клекоць Г.Я. (2022) Методика реалізації прикладної спрямовуваності геометрії у профільній школі. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 59-60.

Піонтковська Д. (2022) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.19). pp. 119-128. ISSN 2518-7503

Р

Радзевич Ю.Ю. and Оксенюк О.В. (2022) Розвиток інформаційних систем управління освітою. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 67-68.

Рожко В. (2022) СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: АНАЛІЗ ВЧЕНЬ АЛЬБЕРТА ВЕЛИКОГО І ВІНСЕНТА З БОВЕ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 149-152. ISSN 2519-1942

Романюк О.В. and Главінська О.Д. (2022) Емпатія як складова комунікативної компетентності студентів. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 102-103.

Романюк С. and Трофімчук В. (2022) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 208-214. ISSN 2411-4553

Романюк С.К. and Денисюк Л.В. and Данілова Н.Р. (2022) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ-МАРКЕТОЛОГІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2022 (81): Вип. 13. pp. 104-107. ISSN 2519-2558

Романюк С.К. and Денисюк Л.В. and Данілова Н.Р. (2022) ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 90-91.

Руденко В. and Руденко Н. (2022) ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МЕТОДОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 102-123. ISSN 2411-4553

Рущак В. (2022) ДІЯЛЬНІСТЬ В. ЛИПИНСЬКОГО НА ДИПЛОМАТИЧНОМУ ФРОНТІ ПІД ЧАС НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 37-45. ISSN 2519-1942

Рущак В.Ю. and Гуменюк О.В. (2022) "Вплив князя Василя-Костянтина Острозького на політичні процеси Речі Посполитої". Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 166-167.

С

Саванчук О.А. (2022) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 55-59.

Савченко О.Р. (2022) ЗДОБУТТЯ ФАХУ З МАРКЕТИНГУ – ВИБІР СВІДОМОГО СПОЖИВАЧА. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 126-127.

Савченко О.Р. (2022) ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ-МАРКЕТОЛОГА. Маркетинг і логістика у становленні цифрової економіки України, 2022. pp. 295-305.

Савченко О.Р. and Машта Н.О. and Поліщук О.Ю. (2022) ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЇХ АДАПТИВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЗМІН. Економіка підприємства та організація виробництва, 2022 (1-2): 95-96. pp. 50-54. ISSN 1726-8699

Сад М.О. and Шевчук О.А. (2022) Проблеми теплоенергетики в Україні та шляхи збереження теплоенергетичних ресурсів. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 69-70.

Свистун В.П. and Пустовіт Г.П. (2022) Моральне виховання молодших школярів: зміст та завдання. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 70-72.

Свистун В.П. and Пустовіт Г.П. (2022) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ АРТ-ПЕДАГОГІКИ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 98-101.

Семеренко М.-В. В. and Михальчук Р.Ю. (2022) Повсякденне життя селян західної Європи в Середньовічному суспільстві. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 167-169.

Сидорчук Т.В. and Шадюк О.І. (2022) Мнемотехніка - ефективний засіб розвитку мовлення дошкільника. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 72-73.

Симонович Н.В. (2022) МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 59-63.

Сисоєва А.-М.С. and Машта Н.О. (2022) ЧАТ-БОТИ ЯК СПОСІБ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 63-66.

Слесаренко А. (2022) УКРАЇНСЬКІ ПОВСТАНЦІ В ЧЕХОСЛОВАЦЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ 1950-Х РОКІВ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 113-116. ISSN 2519-1942

Сойчук Р.Л. (2022) СХОДЖЕННЯ ДО НАЦІЇ ЧЕРЕЗ СОЛІДАРНІСТЬ: ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ Т. Д. ДЕМ’ЯНЮК. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 124-132. ISSN 2411-4553

Сойчук Р.Л. (2022) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ВІДСТОЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. Професійний розвиток педагога, 2022. 105-109..

Сорочинська Т.А. and Сорочинська О.В. (2022) Аксіологічний вимір освітніх інновацій: філософсько-педагогічні рефлексії. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 40-42.

Стельмах Н.Г. and Галатюк Ю.М. (2022) Формування методологічних знань у курсі фізики загальноосвітньої школи. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 73-74.

Стельмах Н.Г. and Генсіцька-Антонюк Н.О. (2022) Використання дидактичних карток на уроках математики при вивченні теми "Інтеграл та його застосування". Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 75-76.

Стельмашук Ж. and Ваколюк А. (2022) ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОГЛЯДІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 215-222. ISSN 2411-4553

Стельмашук Ж.Г. (2022) ВИКОРИСТАННЯ ВЕБІНСТРУМЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 111-113.

Стрілець Я.І. and Павелків О.М. (2022) Методика розв'язування математичних задач та їх роль в інтелектуальному розвитку учнів. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. p. 125.

Ступницький В.В. and Срібна Є.В. and Ступницька Н.І. (2022) ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ З ІНІЦІАТИВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 231-232.

Суржук Т.Б. (2022) Орієнтири сучасної початкової освіти. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 4-6.

Сухий В. and Сєвєрова О. (2022) ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2022: Вип. 34. pp. 117-124. ISSN 2519-1942

Сухий В.І. and Сєвєрова О.В. (2022) Виникнення та формування основних ідей теорії модернізації. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 169-170.

Сяська О.В. (2022) ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВІДОМОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 128-130.

Сілков В. and Сілкова Е. (2022) ВИХОВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗАДАЧ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У НУШ. Інноватика у вихованні, 2022 (Вип.15). pp. 215-224. ISSN 2411-4553

Сіончук О.В. (2022) Окремі аспекти оркестрової діяльності студента-духовика. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 94-99.

Сіранчук В.О. and Дубич К.П. (2022) Створення комп'ютерної навчальної програми “IOT_ALL” для вивчення IOT. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 135-136.

Т

Тарадайко Д.Ю. and Шевчук Т.Б. (2022) ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 113-115.

Таргонська А.І. and Мартинчук І.І. (2022) Виборча реформа 1832 р. в Англії. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 170-172.

Тертична Г.В. and Косарєва О.І. (2022) Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з розладами аутистичного спектра в умовах інклюзивної групи. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 76-77.

Тимощук І.М. and Петрівський Я.Б. (2022) Нелінійне програмування. Метод множників Лагранжа. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 126-127.

Тишкун В.А. and Павлюк Т.О. (2022) Роль казкотерапії у розвитку зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 77-78.

Трачук М.В. (2022) Індивідуальний підхід у процесі виховання і навчання дітей з різними освітніми можливостями. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 78-80.

Третяк О.М. and Козел С.В. (2022) ДОДАТОК «ЦИФРОВА ІНКЛЮЗІЯ» ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА З ООП. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 117-119.

У

Ундір Л. and Воробйова І.А. (2022) ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ ГІЛАРІ КЛІНТОН (НА ОСНОВІ ПРОМОВ У РЕНО ВІД 25.08.16, У ФІЛАДЕЛЬФІЇ ВІД 07.11.16). Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, 2022. pp. 149-151.

Ушаков М.А. and Сінчук А.М. (2022) Використання середовища «UNITY 3D» для розробки гри в кубик-рубик. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 136-137.

Ф

Фалко І.І. and Шадюк О.І. (2022) Бізіборд - ефективний засіб сенсорного розвитку дітей раннього віку. Наука, освіта, суспільство очима молодих. pp. 80-81.

Федоришин О.П. (2022) DISTANCE LEARNING SN CANADA. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, 2022. pp. 92-95.

Федорчук С. О. (2022) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У НУШ. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 107-110.

Федюшко В.О. and Мартинчук І.І. (2022) Освіта жінок у Вікторіанську епоху. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 172-174.

Фещук Ю.В. and Боюка Ю.І. (2022) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 69-72.

Фещук Ю.В. and Васьковець О.І. (2022) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ НАОЧНОСТІ. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 72-75.

Фіськов Г.М. (2022) Особливості формування рефлексивних умінь студентів в ході оркестрового музикування. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 111-115.

Х

Хижнякова Н.О. (2022) ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 179-180.

Холодюк І.О. and Шевчук О.А. (2022) Гіподинамія та її вплив на розвиток сколіозу в учнів основної школи. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 129-130.

Хомич І. (2022) ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2022 (Вип.19). pp. 129-141. ISSN 2518-7503

Хомич С.В. and Піголь О. (2022) ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 234-236.

Хомюк І.Я. and Ямницький В.М. (2022) Міжособистісні стосунки як фактор розвитку особистості. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 103-104.

Ц

Цехмейструк В.М. and Паламарчук О.С. (2022) Розвиток діджиталізації та цифрових технологій у регіональній економіці. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 137-138.

Цюлюпа С.Д. (2022) Кандидатські та докторські дисертації духовиків України в освітньому процесі мистецьких закладів вищої освіти. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя, 2022 (Вип.14). pp. 6-30.

Ціпан Т. (2022) Т. Д. ДЕМ’ЯНЮК ПРО ТАБІРНИЙ ЗБІР ЯК ПІДГОТОВКУ ДО ЛІТНЬОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.15). pp. 245-253. ISSN 2411-4553

Ціпан Т. (2022) ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 223-232. ISSN 2411-4553

Цісарук О. В. (2022) РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ЛЮДИНА СЕРЕД ЛЮДЕЙ» НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ». Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку, 2022. pp. 124-126.

Ч

Чернушич Т.А. and Боровець О.В. (2022) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 124-125.

Чижевська О.О. (2022) КАДРОВА ПОЛІТИКА КП «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 24-26.

Чижевський А.С. (2022) РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ГАЗУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 66-69.

Чудінович В.О. and Баліка Л.М. (2022) ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 125-126.

Чудінович В.С. and Баліка Л.М. (2022) Особливості формування ціннісного ставлення до соціальної дійсності у молодших школярів. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 81-82.

Ш

Шалівська Ю.В. (2022) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 127-128.

Шахрайчук М.І. and Шинкарчук Н.В. and Петренко С.В. (2022) Інтерфейси користувача та системні інтерфейси. [Teaching Resource]

Швед В.М. and Павлюк Т.О. (2022) Вихідні рівні розвитку мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами малих фольклорних жанрів. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 82-83.

Шевчук В.О. and Якубовська Н.В. (2022) ДОСЛІДЖЕННЯ ВТОРИННОГО РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТО. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 186-190.

Шевчук Н.К. and Маліновська Н.В. (2022) Формування елементарних економічних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 83-84.

Шевчук О.А. (2022) Ефективність використання ситуаційного навчання на практичних онлайн заняттях з безпеки життєдіяльності та основ охорони праці в закладі вищої освіти. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 84-85.

Шевчук С. and Пляшко О.С. (2022) МОДА І СТИЛЬ: БАЧЕННЯ СТУДЕНТСТВА. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 190-193.

Шершун М.Х. and Берташ Б.М. and Аксьонова А.В. (2022) ПРИРОДО-ОРІЄНТОВАНІ РІШЕННЯ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні: проблеми та перспективи реформування, 2022. pp. 69-70.

Шимко О.В. and Веретін Л.С. (2022) ТРАСФОРМАЦІЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ТА МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 42-43.

Шимчук Б.Р. and Портухай О.І. (2022) Вплив кліматичних ресурсів Рівненської області на розвиток рослинництва. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 130-132.

Шинкарчук Н.В. (2022) Апаратно-програмна організація віртуальних робочих столів. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. p. 138.

Шліхта Г. (2022) АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІТ-ГАЛУЗІ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.16). pp. 240-251. ISSN 2411-4553

Шостак О.О. (2022) РОЗВИТОК ВІДЧУТТЯ РИТМУ В ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ = RHYTHM SENSE DEVELOPMENT FOR CHILDREN WITH SPEECH DISABILITIES USING FICTIONAL TEXTS. Інноваційна педагогіка, 2022 (Т. 2): Вип. 43. pp. 52-55.

Штокало О.Л. and Ничипорук І.А. and Глінчук Ю.О. (2022) Охорона праці в закладі дошкільної освіти під час воєнного часу. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 86-88.

Штокало О.Л. and Павлюк Т.О. (2022) Особливості виховання дружніх взаємин дітей старшого дошкільного віку у практиці сучасного закладу дошкільної освіти. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 88-90.

Шульжук Н.В. (2022) КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ВИМІРИ КОНФЛІКТУ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 2022 (81): Вип. 13. pp. 346-350. ISSN 2519-2558

Шумелянко М.В. and Павелків О.М. (2022) Формування ключових компетентностей при розв'язувані геометричних задач у сучасній школі. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 90-91.

Шупічук Д.В. and Безкоровайна О.В. (2022) Міжкультурна комунікативна компетентність як засіб підвищення ефективності навчання іноземних мов в освітньому процесі. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 178-179.

Шурин О. (2022) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.15). pp. 263-268. ISSN 2411-4553

Шурин О.І. (2022) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 76-79.

Шурин О.І. and Климчук К.Ю. (2022) ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 79-83.

Шурин О.І. and Нікитюк Н.В. (2022) ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ». Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у контексті євроінтеграційних процесів, 2022. pp. 84-87.

Ю

Юрим І.Л. and Шевчук О.А. (2022) Дотримання технології сировиробництва в Україні щодо перспективи здоров'я та життєзбереження. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 132-134.

Юрчик Н.В. and Шадюк О.І. (2022) Вплив авторської казки на моральний розвиток дітей дошкільного віку. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 91-92.

Я

Яковишина Т.В. (2022) ЦИФРОВА ОСВІТА ЯК КРОК ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТАНДАРТУ ОСВІТИ. Професійний розвиток педагога, 2022. pp. 133-137.

Якубовська В.С. and Дейнега О.В. (2022) РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ФІТНЕС ІНДУСТРІЇ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 193-197.

Якубовська Н.В. and Власюк Ю.І (2022) ДІДЖИТАЛ-КОНФЛІКТ У СФЕРІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів, 2022. pp. 206-209.

Якубовська Н.В. and Стрільчук Р.М. and Коханевич Т.П. (2022) ЦИФРОВЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ: СИНЕРГІЯ ПАРТНЕРСТВА. Маркетинг і логістика в системі менеджменту, 2022. pp. 261-263.

Якубовська Н.В. and Стрільчук Р.М. and Коханевич Т.П. (2022) ПРОДУКТОВІ МІКРОІННОВАЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ КОЛАБОРАЦІЇ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ = PRODUCT MICROINNOVATIONS AS A RESULT OF COLLABORATION OF DIGITAL SOCIETY AND BEHAVIORAL ECONOMY. Економіка та управління підприємствами, 2022 (68). pp. 175-179.

Якубовська Н.В. and Якубовська В.С. (2022) ВЕРИФІКАЦІЯ ТРЕНДІВ ЦИФРОВОЇ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІК ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ БІЗНЕСУ. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг, 2022. pp. 187-188.

Яремович М.А. and Сойчук Р.Л. (2022) Громадянська освіта - основа формування громадянської солідарності майбутніх учителів в умовах суперечливих інформаційних викликів. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 2022. pp. 92-93.

Ясногурська Л. and Мороз Н. (2022) НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ. Інноватика у вихованні, 2022 (вип.15). pp. 279-284. ISSN 2411-4553

This list was generated on Tue Jun 6 10:07:18 2023 EEST.